Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ)

Страны - участницы
Меморандум от 05.07.2012
Утратил силу

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ)

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 05.07.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 05.07.2012

Меморандум втратив чинність
(у зв'язку із закінченням строку його дії)

Міністерство внутрішніх справ України та Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) (далі - Сторони),

на основі взаємних інтересів та усвідомлюючи те, що дії расистського та ксенофобного характеру є порушенням прав людини та загрозою верховенству права та демократичній стабільності,

вважаючи, що національне та міжнародне право має забезпечувати адекватну правову реакцію на пропаганду расистського та ксенофобного характеру,

посилаючись на положення Стратегії ОБСЄ з протидії загрозам безпеки та стабільності в XXI столітті (2003),

ураховуючи необхідність активізації співробітництва з міжнародними організаціями, державами та їх правоохоронними органами для вивчення досвіду та обміну інформацією щодо реалізації стратегій сучасного управління та законодавчих ініціатив у сфері боротьби з расизмом та ксенофобією,

беручи до уваги те, що Бюро з демократичних інститутів та прав людини БДІПЛ/ОБСЄ було розроблено Тренінг працівників правоохоронних органів у сфері протидії злочинам, вчиненим на ґрунті ненависті (далі - Програма) з метою забезпечення країн - членів ОБСЄ навчанням у правоохоронній сфері;

зважаючи на те, що співробітництво між Сторонами щодо імплементації Програми має на меті досягнення спільної мети та цілей у справі боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони розвиватимуть співробітництво у сфері вивчення досвіду та обміну інформацією щодо реалізації стратегій сучасного управління та законодавчих ініціатив у сфері боротьби з расизмом та ксенофобією, імплементації Програми, досягнення спільної мети у справі боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті.

Стаття 2

Метою Програми є:

1. Навчання працівників міліції, які безпосередньо займаються боротьбою зі злочинами на ґрунті ненависті, присвячене питанням ефективного реагування, розслідування, збору та обміну інформацією, а також питанням побудови довіри та взаєморозуміння між міліцією та спільнотою та способів надання допомоги жертвам злочинних діянь.

2. Підтримка і розвиток політики та практики щодо попередження та запобігання злочинів на ґрунті ненависті, що ґрунтуються на засадах активної превенції та ефективних зв'язках між міліцією та суспільством, а також на залученні неурядових організацій, які представляють спільноти, на які це впливає.

3. Розроблення ефективної моделі для сприяння збору, аналізу та розповсюдженню даних про злочини, скоєні на ґрунті ненависті.

Стаття 3

В рамках співробітництва Сторін:

1. БДІПЛ/ОБСЄ:

1.1. Забезпечує навчальними планами та матеріалами до Програми, що включають робочий буклет, посібник, робочий зошит, ресурсний довідник англійською мовою, а також забезпечує їх переклад українською мовою.

1.2. Проводить поглиблене навчання "тренінгу для тренерів" спеціально відібраних для цього працівників органів внутрішніх справ України в якості викладачів Програми. Проведення навчання передбачає наступне:

1.2.1. Надання програмного менеджера для підтримки в організації навчання.

1.2.2. Надання допомоги та координація взаємодії тренерів/учасників БДІПЛ з Міністерством внутрішніх справ України.

1.2.3. Покриття усіх витрат, що стосуються участі тренерів БДІПЛ/ОБСЄ.

1.3. Забезпечує працівників органів внутрішніх справ України, які проходять курс навчання як викладачі Програми, методичними та навчальними матеріалами.

1.4. Надає експерта з оцінки результатів та наслідків впровадження Програми, а також подальшого розвитку системи навчання.

1.5. Надає подальшу підтримку з боку БДІПЛ/ОБСЄ, включаючи у разі необхідності підвищення кваліфікації, з метою забезпечення стабільності процесу, а також ознайомлення з Програмою працівників органів внутрішніх справ України.

2. Міністерство внутрішніх справ України:

2.1. Призначає відповідного уповноваженого представника для здійснення координації реалізації Програми.

2.2. Визначає щонайменше 20 працівників в якості викладачів Програми відповідно до сфер їх відповідальності.

2.3. Визначає працівників, відповідальних за адміністративну підтримку діяльності уповноваженого представника та викладачів Програми.

2.4. Співпрацює з БДІПЛ/ОБСЄ з метою адаптації Програми, її ефективного планування та імплементації відповідно до умов, прописаних у функціональних обов'язках Національного координатора. Це включає наступне:

2.4.1. Визначення національно-специфічних прикладів і ситуативних завдань та їх включення до навчально-методичних матеріалів.

2.4.2. Організацію спільного засідання БДІПЛ/ОБСЄ з представниками усіх підрозділів органів внутрішніх справ України, Міністерства внутрішніх справ України, включаючи навчальні заклади, з метою здійснення остаточного огляду адаптованого змісту Програми та її імплементації до змісту тематичних планів занять зі службової підготовки для працівників органів внутрішніх справ України.

2.4.3. Створення робочої групи з числа працівників апарату МВС та підрозділів органів внутрішніх справ з метою підготовки та вдосконалення адаптованих навчальних матеріалів (методичні рекомендації, робочий зошит, підручник).

2.5. Здійснює планування та реалізацію отриманої допомоги в рамках імплементації Програми, включаючи надання інфраструктурної підтримки для навчання викладачів з наступною безпосередньою реалізацією Програми для працівників органів внутрішніх справ України, зокрема слідчих. Це включає наступне:

2.5.1. Відбір учасників для навчання за Програмою в якості майбутніх викладачів, включаючи представників вищих навчальних закладів системи МВС та апарату МВС.

2.5.2. Організацію "тренінгу для тренерів" у визначених приміщеннях з наданням необхідного матеріально-технічного забезпечення.

2.5.3. Розгляд змісту Програми під час занять зі службової підготовки працівників органів внутрішніх справ усіх категорій та рівнів підготовки.

2.5.4. Створення організаційно-адміністративних умов для усіх викладачів Програми (які пройшли 5-денний інтенсивний тренінг для тренерів), необхідних для здійснення ними відповідного навчання практичних працівників відповідно до сфер їх відповідальності. Це включає наступне:

2.5.4.1. Перевірку того, що усі підготовлені викладачі були сертифіковані відповідно до вимог Програми.

2.5.4.2. Забезпечення всіх викладачів Програми необхідними матеріалами (посібниками, роздатковими матеріалами тощо), приміщеннями та устаткуванням.

2.5.5. Запровадження постійного механізму здійснення співробітництва та консультацій між Міністерством внутрішніх справ України та національними меншинами, особами чи групами осіб, відмінними за расою, кольором шкіри, релігією, а також національним чи етнічним походженням.

2.5.6. Проведення окремої післяімплементаційної оцінки Програми.

Стаття 4

БДІПЛ/ОБСЄ сприятиме проведенню заходів шляхом надання їм підтримки в формах, які Сторони вважатимуть прийнятними і які не суперечитимуть національному законодавству України.

У разі необхідності БДІПЛ/ОБСЄ звертається до Міністерства закордонних справ України щодо можливості залучення Координатора проектів ОБСЄ в Україні до здійснення заходів у рамках імплементації Програми відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми співробітництва від 13.07.99.

Сторони розроблятимуть та реалізовуватимуть інші спільні заходи, спрямовані на більш повне і всебічне виконання положень статті 3 цього Меморандуму.

Стаття 5

До цього Меморандуму за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни та доповнення, що оформлюються окремими протоколами, які становлять невід'ємну частину цього Меморандуму та набирають чинності відповідно до його Статті 7 цього Меморандуму.

Стаття 6

Спори, що стосуються тлумачення і застосування цього Меморандуму, будуть вирішуватись шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Стаття 7

Цей Меморандум укладається строком на два роки і набирає чинності з дати його підписання.

Кожна зі Сторін може у будь-який час припинити дію цього Меморандуму шляхом направлення відповідного письмового повідомлення дипломатичними каналами. У такому випадку Меморандум втрачає чинність через шість місяців з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

Учинено в м. Києві 5 липня 2012 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Міністерство
внутрішніх справ України

За Бюро з демократичних
інститутів та прав людини ОБСЄ

Опрос