Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Страны - участницы
Меморандум от 12.07.2012

МЕМОРАНДУМ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.07.2012*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 12.07.2012

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, надалі - Сторони,

беручи до уваги цілі та принципи міжнародних договорів, учасницями яких є держави Сторін, резолюцій та рішень відповідних органів Організації Об'єднаних Націй та її спеціалізованих установ,

усвідомлюючи, що тероризм становить загрозу міжнародному мирові та безпеці, розвиткові дружніх відносин між державами, а також реалізації прав й основних людини свобод,

висловлюючи занепокоєння зростанням терористичних загроз,

засуджуючи всі види терористичної діяльності без винятку, ураховуючи взаємозв'язки, які існують між тероризмом й організованою злочинністю, пов'язаними з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів та контрабандою,

діючи відповідно до законодавства кожної з держав Сторін і міжнародних зобов'язань, домовились про таке:

Стаття 1

Сторони відповідно до норм міжнародного права та законодавства кожної з держав Сторін:

обмінюються інформацією про терористичні організації, діяльність яких загрожує безпеці держав Сторін, у тому числі інформацією про факти встановлення контактів між злочинними організаціями, що діють на територіях держав Сторін;

обмінюються інформацією про можливі терористичні акти проти держав Сторін, їхніх громадян та організацій;

співпрацюють у проведенні заходів з попередження, припинення та розслідування терористичних актів, у розшуку та затриманні осіб, підозрюваних, обвинувачених або винних в їхньому здійсненні, та їхніх співучасників, а також в обміні інформацією та досвідом з ліквідації їхніх наслідків;

співпрацюють у забезпеченні безпеки під час здійснення контактів на державному та урядовому рівнях, а також під час проведення міжнародних публічних, спортивних та інших заходів;

взаємодіють у забезпеченні безпеки транспортного сполучення між державами Сторін, у тому числі з питань перевезення небезпечних вантажів, вживають з цією метою заходів з обміну інформацією та досвідом між компетентними органами;

співпрацюють у галузі захисту населення й територій від наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних с терористичною діяльністю, з використанням ресурсів і можливостей держав Сторін;

обмінюються інформацією та досвідом стосовно запобігання терористичним актам з можливим використанням ядерних, хімічних та біологічних матеріалів;

обмінюються інформацією про джерела фінансування терористичних організацій;

обмінюються інформацією про результати розслідування кримінальних справ за фактами терористичної діяльності та напрацьованими із цього приводу методичними рекомендаціями;

співпрацюють з питань розроблення механізмів забезпечення захисту офіційних представництв та об'єктів інфраструктури держав Сторін, розташованих на території держави іншої Сторони, від можливих терористичних актів, а також у питаннях організації проведення на цих об'єктах антитерористичних (контртерористичних) операцій;

організовують на основі взаємності підготовку співробітників антитерористичних підрозділів, а також обмін інформацією та досвідом з метою удосконалення відповідного обладнання, зброї й технічного захисту;

сприяють обмінові між компетентними органами відповідним обладнанням і технологіями;

співпрацюють і надають одна одній сприяння:

у вивченні причин, сутності, структури, динаміки та проявів тероризму;

в обміні відповідними науковими та навчальними матеріалами, експертами й стажистами;

у проведенні спільних робочих зустрічей, практикумів, семінарів та навчань;

у виявленні, попередженні та припиненні фінансування осіб та організацій, які беруть участь у терористичній діяльності;

у здійсненні контролю над організаціями, які проводять операції з грошовими коштами або іншим майном, з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, для фінансування тероризму;

у попередженні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з терористичною діяльністю.

Стаття 2

Координація виконання положень цього Меморандуму компетентними органами держав Сторін здійснюється Службою безпекою України та Федеральною службою безпеки Російської Федерації.

Стаття 3

Виконання положень статті 1 цього Меморандуму здійснюється компетентними органами держав Сторін відповідно до їхньої компетенції.

Стаття 4

З метою підвищення ефективності співпраці Сторони відповідно до цього Меморандуму можуть на засадах взаємності призначати відповідальних посадових осіб зі складу компетентних органів для підтримання зв'язку.

Стаття 5

Цей Меморандум не зачіпає питань видачі і надання правової допомоги в кримінальних справах.

Стаття 6

Будь-яка інформація і відомості, надані однією Стороною іншій Стороні в рамках співпраці відповідно до цього Меморандуму, використовуватимуться лише для цілей, для яких вони були надані, і в жодному разі не можуть бути розкриті третій стороні без попередньої письмової згоди Сторони, яка надала цю інформацію або відомості.

Стаття 7

Цей Меморандум не зачіпає прав й обов'язків Сторін, які випливають з інших міжнародних договорів, учасницями яких є держави Сторін.

Стаття 8

Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання і діє протягом 1 року.

Стаття 9

Дія цього Меморандуму автоматично продовжується на наступні річні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить не менш ніж за 90 днів до закінчення чергового річного періоду у письмовій формі іншій Стороні про свій намір припинити його дію.

Учинено в м. Ялта 12 липня 2012 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року N 620-р уповноважено Голову Служби безпеки Калініна Ігоря Олександровича підписати зазначений Меморандум

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Російської Федерації

Опрос