Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Администрацией Государственной пограничной службы Украины и Главным Комендантом Пограничной охраны Республики Польша об условиях функционирования консультационных пунктов

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 14.06.2012

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща про умови функціонування консультаційних пунктів

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.06.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 14.06.2012

Адміністрація Державної прикордонної служби України і Головний Комендант Прикордонної варти Республіки Польща (далі - Сторони)

на підставі пункту 2 статті 17 та пункту 1 статті 16 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають українсько-польський державний кордон, укладеної у м. Києві 25 червня 2001 року, пункту 2 статті 7 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в сфері боротьби з організованою злочинністю, укладеної у м. Києві 3 березня 1999 року, керуючись положеннями Договору між Україною та Республікою Польща про правовий режим українсько-польського державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань, укладеного у м. Києві 12 січня 1993 року (далі - Угоди),

з метою:

розвитку та зміцнення добросусідських відносин між Україною та Республікою Польща;

зміцнення прикордонної співпраці та реалізуючи завдання щодо забезпечення та покращення прикордонного контролю осіб та вантажів;

забезпечення безпеки на спільному українсько-польському державному кордоні та боротьби із усіма проявами злочинної діяльності,

домовилися про таке:

Стаття 1

У пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Краківець - Корчова" на території України та "Ягодин - Дорогуськ" на території Республіки Польща функціонують консультаційні пункти, створені відповідно до Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Головним Комендантом Прикордонної варти про умови створення і функціонування консультаційних пунктів, вчиненого у м. Варшаві 22 вересня 2004 року.

Стаття 2

З метою виконання завдань, визначених цим Протоколом, у межах компетенції безпосередньо взаємодіють:

а) з української сторони:

Луцький прикордонний загін Державної прикордонної служби України;

Мостиський прикордонний загін Державної прикордонної служби України:

б) з польської сторони:

Комендант Надбужанського Відділу Прикордонної варти;

Комендант Бещадського Відділу Прикордонної варти;

Комендант Плацувки Прикордонної варти Корчова.

Далі - компетентні органи.

Стаття 3

Завданням консультаційних пунктів є обмін інформацією, потрібною для ефективного виконання Угод, а саме про:

1) зміни у законодавстві держав Сторін з прикордонних питань;

2) обставини, що можуть призвести до ускладнень під час перетинання українсько-польського державного кордону;

3) обставини, що можуть вплинути на обстановку на українсько-польському державному кордоні;

4) надзвичайні ситуації у прикордонних контрольованих районах, пунктах пропуску через державний кордон та під'їзних шляхах до них;

5) обстановку, яка може вплинути на організацію здійснення прикордонного контролю, зокрема заплановане перетинання державного кордону організованими групами подорожуючих, у тому числі повітряним шляхом;

6) транспортні засоби, які перетинають українсько-польський державний кордон, та вантажі, які переміщуються через нього;

7) осіб, яким відмовлено у в'їзді на територію держави Сторони із зазначенням причини відмови;

8) встановлення законності в'їзду громадянина третьої країни на територію держави Сторони;

9) порушення або спробу порушення законодавства держав Сторін з прикордонних питань під час перетинання українсько-польського державного кордону;

10) виявлення ознак незаконного перетинання українсько-польського державного кордону особами або групами осіб;

11) нелегальних мігрантів, затриманих у прикордонних контрольованих районах та пунктах пропуску через українсько-польський державний кордон;

12) запити та пропозиції з охорони українсько-польського державного кордону, які виникають за підсумками спільного патрулювання.

Стаття 4

1. Обмін інформацією, про яку йдеться у статті 3 цього Протоколу (далі - інформація), здійснюється у письмовій формі та відповідно до законодавства держав Сторін. В обґрунтованих випадках обмін інформацією може здійснюватись в іншій формі з негайним письмовим підтвердженням не пізніше 24 годин.

2. У наданні інформації може бути відмовлено в цілому або частково, якщо це може завдати шкоди інтересам держави Сторони.

3. Запит про надання інформації повинен мати відповідну підставу із зазначенням конкретної мети використання інформації.

4. Використання інформації компетентним органом, який її отримує, допускається лише з метою, зазначеною у запиті про надання інформації.

5. Компетентні органи за запитом інформують один одного про результати використання отриманої ними інформації.

6. Інформація, яка передається через консультативні пункти, підлягає реєстрації. Компетентні органи у випадку надання недостовірної або помилково переданої інформації негайно повідомляють один одного. Така інформація не може бути в подальшому використана.

Стаття 5

1. Консультаційні пункти функціонують цілодобово.

2. Компетентні органи на паритетних засадах призначають співробітників консультаційних пунктів у кількості, яка дозволяє оперативно здійснювати приймання та передачу інформації.

3. Співробітники консультаційних пунктів повинні володіти мовою держави іншої Сторони.

4. Співробітники консультаційних пунктів виконують службові обов'язки в межах своєї компетенції.

5. Співробітники консультаційних пунктів підпорядковуються своїм компетентним органам.

Стаття 6

1. Компетентний орган, на території держави Сторони якого функціонує консультаційний пункт, забезпечує співробітників іншої Сторони безкоштовним користуванням службовими та соціальними приміщеннями, офісним обладнанням відповідно до кількості співробітників, які виконуватимуть завдання у консультаційному пункті.

2. Кожен із компетентних органів забезпечить своїх співробітників консультаційних пунктів:

1) засобами зв'язку;

2) комп'ютером;

3) іншим обладнанням, необхідним для виконання завдань у консультаційному пункті.

Стаття 7

1. Компетентні органи відповідають за грошове забезпечення своїх співробітників під час проходження служби в консультаційних пунктах.

2. Кожен із компетентних органів забезпечує поточне утримання консультаційних пунктів, які розташовані на території держави Сторони.

Стаття 8

Начальники органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та коменданти відділів Прикордонної варти Республіки Польща один раз на півріччя оцінюють діяльність консультаційних пунктів, які функціонують на їх ділянці відповідальності, та представляють цю оцінку відповідно Голові Державної прикордонної служби України та Головному Коменданту Прикордонної варти Республіки Польща.

Стаття 9

Цей Протокол застосовується без шкоди положенням Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща про напрями взаємодії оперативних органів Державної прикордонної служби України і Прикордонної Варти Республіки Польща, вчиненого у м. Варшаві 22 вересня 2004 року.

Стаття 10

1. Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання і буде діяти протягом дії Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають українсько-польський державний кордон, вчиненої у м. Києві 25 червня 2001 року.

2. З дати набрання чинності цим Протоколом припиняється дія статей 2 - 6 Протоколу між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Головним Комендантом Прикордонної варти про умови створення і функціонування консультаційних пунктів, вчиненого у м. Варшаві 22 вересня 2004 року.

3. Зміни та доповнення до цього Протоколу можуть вноситись за взаємною згодою Сторін у формі окремого протоколу, що складатимуть його невід'ємну частину.

4. Кожна із Сторін може припинити дію цього Протоколу, повідомивши про це іншу Сторону в письмовій формі. У цьому разі цей Протокол втрачає чинність через 90 днів після дати отримання другою Стороною такого повідомлення.

Вчинено у м. Варшаві "14" червня 2012 року у двох примірниках кожний українською та польською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову чинність.

 

За Адміністрацію
Державної прикордонної служби
України

Головний Комендант
Прикордонної варти
Республіки Польща

генерал армії України
Микола ЛИТВИН

генерал бригади ПВ
Домінік ТРАЧ

Опрос