Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Администрацией Государственной пограничной службы Украины и Пограничной службой Республики Молдова об организации совместного патрулирования на украинско-молдавской государственной границе

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 06.06.2012

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Прикордонною службою Республіки Молдова про організацію спільного патрулювання на українсько-молдовському державному кордоні

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 06.06.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 29.06.2012

Адміністрація Державної прикордонної служби України та Прикордонна служба Республіки Молдова (далі - Сторони),

керуючись статтею 8 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про спільне патрулювання українсько-молдовського державного кордону, підписаної в місті Одеса 20 грудня 2011 року (далі - Угода),

з метою організації спільного патрулювання українсько-молдовського державного кордону,

домовились про таке:

Стаття 1

З метою виконання цього Протоколу поняття "спільне патрулювання" визначено як діяльність експертів органів охорони (нагляду) кордону Сторін із спільного несення служби з охорони (нагляду) державного кордону на території України або Республіки Молдова.

Стаття 2

Протягом 10 днів з моменту набрання чинності цим Протоколом Сторони обміняються контактними даними (контактна особа/підрозділ, особа, яка її заміщує, телефон, факс, адреса електронної пошти).

Стаття 3

Визначити форми графіка спільного патрулювання (додаток 1) і рапорту про спільне патрулювання (додаток 2).

Стаття 4

У разі виникнення суперечок під час тлумачення або застосування положень цього Протоколу, Сторони будуть вирішувати їх шляхом прямих переговорів.

Стаття 5

Положення цього Протоколу не зачіпають зобов'язань за іншими міжнародними угодами держав Сторін, учасниками яких вони є.

Стаття 6

Сторони самостійно покривають витрати, необхідні для реалізації положень цього Протоколу.

Стаття 7

Цей Протокол набирає чинності одночасно з набранням чинності Угодою і діє протягом дії Угоди.

Зміни і доповнення до цього Протоколу вносяться за взаємною згодою Сторін і оформляються протоколами, які є його складовою частиною.

Вчинено в м. Одеса "6" червня 2012 року в двох примірниках, кожний українською, молдавською і російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні та застосуванні положень цього Протоколу текст російською мовою матиме переважну силу.

 

За Адміністрацію Державної
прикордонної служби України

За Прикордонну службу
Республіки Молдова

 

                       ЗАТВЕРДЖУЮ

                    ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник _______________ прикордонного
загону

Начальник регіонального управління
нагляду і контролю державного
кордону ________________

Підпис __________________

Підпис __________________

"___" ____________ 20__ року.

"___" ____________ 20__ року.

Графік
проведення спільного патрулювання на ділянці відповідальності _______________ прикордонного загону і регіонального управління нагляду і контролю державного кордону ______________ в ____________ 20__ році.

N

Дата, час спільного патрулювання

Підрозділи, на ділянках яких планується патрулювання

Ділянка патрулювання
(номера знаків)

Кількість експертів

Вид і кількість технічних засобів,
що планується використовувати

Україна

РМ

Україна

РМ

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Контактна особа __________________
                                          (П. І. Б., посада, звання)

Контактна особа __________________
                                          (П. І. Б., посада, звання)

Підпис ___________________

Підпис ___________________

"___" ____________ 20__ року.

"___" ____________ 20__ року.

 

РАПОРТ
про результати спільного патрулювання

Держава спільного патрулювання ________________________________________________________

Дата і час спільного патрулювання _______________________________________________________

Транспортні засоби, що використовувалися _______________________________________________

Технічні засоби, що використовувалися ___________________________________________________

Експерти від української сторони:

Експерти від молдовської сторони:

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________

Завдання спільного патрулювання _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ділянка спільного патрулювання ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Результати спільного патрулювання ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Примітки ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

     Старший патруля ______________________
                                                          (звання, підпис, П. І. Б.)

____________

Опрос