Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол N 10 к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки относительно помощи по правоохранительным вопросам от 9 декабря 2002 года

Страны - участницы
Протокол от 08.05.2012

ПРОТОКОЛ N 10
до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань від 9 грудня 2002 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 08.05.2012*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 08.05.2012

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки дійшли спільної згоди про внесення таких змін і доповнень до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань, підписаного 9 грудня 2002 року.

Уряд США надасть Урядові України додаткову технічну допомогу в розмірі 1500000 доларів США на безповоротній основі. Фінансування цих проектів здійснюватиметься за умови схвалення Конгресом США, виділення коштів та затвердження Помічником Держсекретаря США з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань.

Фінансування забезпечується для таких проектів:

1. Інноваційні підходи до забезпечення професійного розвитку та просування по службі військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

2. Удосконалення управління діяльністю відділів прикордонної служби.

Повний опис проектів та їх мети наведено в Розділі II. Усі інші зобов'язання та умови, передбачені Меморандумом про взаєморозуміння від 9 грудня 2002 року, залишаються в силі.

Крім того, у рамках Протоколу N 7 до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом США щодо допомоги з правоохоронних питань від 09.12.2002 Уряд США надасть Уряду України додаткову технічну допомогу в розмірі 46953 долари США на безповоротній основі до раніше виділених 1810000 доларів США. Інші положення Протоколу N 7 залишаються чинними.

II. ОПИС ПРОЕКТІВ, ЇХ МЕТА ТА ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТІВ

1. Інноваційні підходи до забезпечення професійного розвитку та просування по службі військовослужбовців Державної прикордонної служби України

Бенефіціар/Реципієнт: Адміністрація Державної прикордонної служби України (далі - АДПСУ).

Мета - сприяння перетворенню Державної прикордонної служби України (далі - ДПСУ) на ефективний правоохоронний орган, що відповідає стандартам Європейського Союзу (далі - ЄС), шляхом закладення міцних організаційний основ системи управління та підготовки кадрів, що відповідають стандартам ЄС, для забезпечення позитивної мотивації професійного розвитку та формування системи планування просування по службі військовослужбовців ДПСУ.

Опис проекту. У реалізації проекту буде застосовано комплексний підхід за кількома напрямами для проведення реформ у сфері управління та підготовки персоналу в ДПСУ відповідно до передового досвіду прикордонних відомств країн - членів ЄС. Основна увага приділятиметься створенню системи планування проходження служби, якою визначатиметься перспектива професійного розвитку та зростання військовослужбовця ДПСУ (від початку служби і до звільнення з неї) за рахунок періодичного підвищення їх кваліфікації та можливостей для забезпечення тривалої позитивної мотивації проходження служби військовослужбовцями ДПСУ.

Заходи у рамках проекту збільшуватимуть роль навчальних закладів ДПСУ шляхом удосконалення їх інфраструктури, проведення семінарів з питань розширення їх можливостей та підтримання реформи системи підготовки кадрів. Заходи у рамках проекту сприятимуть розвитку інфраструктури в Навчальному центрі ДПСУ (м. Черкаси) та Кінологічному навчальному центрі ДПСУ (м. Великі Мости) і забезпечать допомогу під час розроблення програм підготовки і підвищення кваліфікації викладачів з відповідних дисциплін. Заплановані заходи зміцнять систему підготовки кадрів ДПСУ шляхом перетворення Кінологічного навчального центру ДПСУ на багатопрофільний навчальний заклад, у якому проводитиметься як базова підготовка, так і курси підвищення кваліфікації для широкого кола військовослужбовців. Заходи у рамках проекту сприятимуть розширенню системи підвищення кваліфікації в ДПСУ, як основи для професійного розвитку та просування по службі, шляхом розширення системи підготовки поза навчальними закладами представниками підрозділів охорони кордону ДПСУ, які пройшли відповідну методичну та предметну підготовку (далі - "мультиплікаційний" метод), зокрема через впровадження електронних навчальних курсів. Він також буде сприяти проведенню загальних короткострокових курсів підготовки управлінських кадрів офіцерської ланки до начальника штабу прикордонного загону включно.

Основні заходи в рамках проекту:

1. Формування умов для планування професійного розвитку та просування по службі військовослужбовців Державної прикордонної служби України на підставі розроблених та встановлених критеріїв професійної компетентності (знань, умінь та навичок), шляхів їх розвитку та удосконалення через відповідне навчання.

2. Проведення ремонту одного гуртожитку в Кінологічному навчальному центрі ДПСУ.

3. Обладнання аудиторій для занять з адміністративного провадження, надання першої медичної допомоги, а також центру мовної підготовки та удосконалення навчального пункту пропуску через державний кордон для повітряного сполучення у Навчальному центрі ДПСУ.

4. Внесення змін до навчальних програм з адміністративного провадження стосовно дотримання прав людини, проведення тренінгу з надання першої медичної допомоги у Навчальному центрі ДПСУ.

5. Удосконалення і реалізація плану реформування Кінологічного навчального центру ДПСУ.

6. Запровадження нових курсів підвищення кваліфікації у Кінологічному навчальному центрі ДПСУ і надання підтримки в процесі запровадження програми базової підготовки військовослужбовців ДПСУ.

7. Розширення можливостей професійного обміну для Кінологічного навчального центру ДПСУ.

8. Розроблення електронних навчальних курсів у рамках окремих існуючих курсів підготовки "мультиплікаційним" методом.

9. Розроблення і впровадження нових курсів підготовки "мультиплікаційним" методом, зокрема з питань дотримання прав людини під час адміністративного провадження/затримання та спільного патрулювання на кордоні між Україною та Словацькою Республікою.

10. Забезпечення обов'язковості підвищення кваліфікації на регулярно діючих курсах офіцерів управлінської ланки для призначення на керівні посади.

Заходи з боку Уряду США/Виконавця

Уряд США визначить Виконавця цього проекту, який:

1. Залучить відповідних експертів, які спільно з представниками АДПСУ проведуть оціночні заходи і нададуть рекомендації, зокрема щодо системи планування поступового просування по службі військовослужбовців ДПСУ, реалізації реформ у Кінологічному навчальному центрі ДПСУ, розроблення електронних курсів підготовки.

2. Спільно з представниками АДПСУ підготує специфікації для проведення ремонту в Кінологічному навчальному центрі ДПСУ.

3. Разом з управлінням професійної підготовки, управлінням кадрів та управлінням міжнародного співробітництва АДПСУ виявлятиме й усуватиме перепони на шляху впровадження системи планування професійного розвитку та поступового просування по службі військовослужбовців ДПСУ.

4. Запрошуватиме до участі у заходах представників високого рівня з АДПСУ та інших міністерств і відомств з метою забезпечення сприяння впровадженню системи планування професійного розвитку та поступового просування по службі військовослужбовців ДПСУ відповідно до стандартів ЄС та принципів інтегрованого управління кордонами.

5. Надасть допомогу навчальним закладам ДПСУ в розробленні навчальних програм з підвищення кваліфікації та безперервної освіти військовослужбовців ДПСУ.

6. Надасть допомогу ДПСУ в запровадженні механізмів проведення оцінки і аналізу потреб у сфері професійної підготовки військовослужбовців ДПСУ з метою забезпечення відповідності підготовки потребам професійної діяльності та вимогам на місцях.

7. Надасть необхідні консультації та допомогу щодо підтримки внесення, у разі необхідності, змін до нормативно-правових актів АДПСУ з метою забезпечення впровадження системи планування професійного розвитку та чітких умов для просування по службі військовослужбовців ДПСУ.

8. Проводитиме зустрічі для оцінки ходу виконання проекту з метою уточнення шляхів його реалізації.

9. Закупить обладнання для виконання заходів у рамках проекту відповідно до списку, погодженого з АДПСУ.

10. Сприятиме закріпленню стійких результатів проекту, тобто використанню теоретичних та практичних результатів, досягнутих у рамках проекту (які зазначені у підрозділі "Показники результативності" пункті 1 розділу II цього протоколу), в оперативно-службовій діяльності підрозділів ДПСУ, під час приймання на службу та підготовки військовослужбовців ДПСУ.

Заходи з боку Бенефіціара/Реципієнта:

1. Визначення у разі необхідності представників ДПСУ для роботи з Виконавцем щодо питань реалізації проекту, у тому числі у складі робочих груп з питань впровадження системи планування просування по службі військовослужбовців ДПСУ, підготовки курсів підвищення кваліфікації "мультиплікаційним" методом, електронних курсів підготовки персоналу і забезпечення належної співпраці та швидкої взаємодії з боку таких представників.

2. Вжиття заходів з метою забезпечення закріплення стійких результатів проекту, тобто використання теоретичних та практичних результатів, досягнутих у рамках проекту (які зазначені у підрозділі "Показники результативності" пункті 1 розділу II цього протоколу), в оперативно-службовій діяльності підрозділів ДПСУ, під час приймання на службу та підготовки військовослужбовців ДПСУ, а саме: проведення аналізу їх ефективності та використання у діяльності ДПСУ, відпрацювання рекомендацій щодо їх удосконалення, у тому числі шляхом прийняття необхідних нормативно-правових актів АДПСУ.

3. Забезпечення доступу згідно із законодавством України працівників Виконавця та Посольства США до АДПСУ, навчальних закладів ДПСУ, регіональних управлінь, прикордонних загонів та інших підрозділів ДПСУ для реалізації мети цього проекту.

4. Забезпечення достатньої кількості представників ДПСУ для допомоги експертам у проведенні заходів з підвищення кваліфікації військовослужбовців ДПСУ та успішної передачі Виконавцем відповідного обладнання, включаючи його інвентаризацію і доставку в рамках цього проекту.

5. Підписання документів, що підтверджують передавання і приймання обладнання в рамках цього проекту, і взяття зобов'язань використовувати надане обладнання тільки для мети, передбаченої проектом.

Запланований строк реалізації проекту: 18 місяців.

Показники результативності:

1. У ДПСУ будуть сформовані та закріплені базові критерії професійної компетенції посадових осіб, наявність або ступінь сформованості яких необхідні для призначення на відповідні посади в ДПСУ, розроблені експериментальні курси підвищення кваліфікації військовослужбовців ДПСУ для вдосконалення конкретних критеріїв професійної компетенції особи, визначення для різних категорій військовослужбовців ДПСУ матриць критеріїв професійної компетенції, наявність (ступінь сформованості) яких надаватиме можливість планувати їм перспективу просування по службі.

2. У Кінологічному навчальному центрі ДПСУ буде розроблено стратегію розвитку, яка визначить його роль як центру підвищення кваліфікації військовослужбовців ДПСУ, запроваджено "мультиплікаційним" методом сім нових курсів підвищення кваліфікації, у тому числі курсу з англійської мови та курсу з питань спільного патрулювання, що викладатимуться кваліфікованими викладачами (інструкторами).

3. Кінологічний навчальний центр ДПСУ матиме гуртожиток на 60 осіб з усіма зручностями, можливістю доступу до Інтернету та невеликий тренажерний зал.

4. Навчальний центр ДПСУ матиме чотири повністю обладнані навчальні аудиторії (з питань адміністративного провадження і прав людини).

5. Навчальний центр ДПСУ матиме одну повністю обладнану аудиторію для занять з надання першої медичної допомоги.

6. У Навчальному центрі ДПСУ буде створено та обладнано центр вивчення іноземних мов.

7. У Навчальному центрі ДПСУ буде вдосконалено навчальний пункт пропуску через державний кордон для повітряного сполучення.

8. У ДПСУ буде розроблено сім (у тому числі два електронні) курсів дисциплін, які викладатимуться "мультиплікаційним" методом.

9. Проходження курсу загальної управлінської підготовки має стати обов'язковим для призначення на керівні посади.

Оцінка/перевірка. Виконавець забезпечить оцінку результатів виконання проекту шляхом подання регулярних звітів через відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні. Представники відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні проводитимуть періодичні зустрічі з представниками Виконавця та Бенефіціара, у тому числі й спостерігатимуть за проведенням навчальних курсів, з метою моніторингу ефективності реалізації проекту.

2. Удосконалення управління діяльністю відділів прикордонної служби (Етап 2 - продовження проекту, визначеного пунктом 3 розділу II Протоколу N 7)

Бенефіціар/Реципієнт: Адміністрація Державної прикордонної служби України.

Мета - підтримка прагнень України до інтеграції в ЄС та Шенгенську зону шляхом сприяння перетворенню ДПСУ в правоохоронний орган через удосконалення системи управління діяльністю відділів прикордонної служби, управління та підготовки кадрів, логістики, внутрішньовідомчої координації та міжвідомчої й міжнародної співпраці відповідно до стандартів ЄС та Шенгенської зони.

Опис проекту. Зусилля проекту буде зосереджено на закріпленні результатів етапу 1, спрямованих на розвиток відділів прикордонної служби, шляхом внесення змін до відповідних нормативно-правових актів АДПСУ, що визначають функції та повноваження керівництва відділів прикордонної служби, або затвердження нових нормативно-правових актів та їх впровадження, розроблення і внесення змін до програм професійної підготовки військовослужбовців ДПСУ, а також надання відповідного обладнання в рамках бюджету проекту, необхідного для удосконалення роботи окремих відділів прикордонної служби на українсько-білоруському та українсько-російському кордоні. У рамках проекту також буде проведено анкетні дослідження в окремих відділах прикордонної служби на основі розроблених показників ефективності.

Таким чином, Виконавець працюватиме з АДПСУ, навчальними центрами ДПСУ, регіональними управліннями, прикордонними загонами і відділами прикордонної служби за такими напрямами:

а) закріплення у внутрішніх нормативно-правових актах АДПСУ стандартів, що відповідають стандартам ЄС щодо діяльності відділів прикордонної служби за такими напрямами, як управління кордонами, координація (внутрішньовідомча, міжвідомча та міжнародна), управління кадрами, логістика та матеріально-технічне забезпечення;

б) внесення змін до навчальних програм та сприяння запровадженню короткострокових курсів підготовки військовослужбовців ДПСУ до роботи у відділах прикордонної служби, а також проведення тренінгів з акцентом на сучасні правоохоронні підходи до управління відділами прикордонної служби і відхід від військових методів управління;

в) завершення розроблення показників ефективності для відділів прикордонної служби та закріплення їх у нормативно-правових актах АДПСУ як інструменту для проведення структурно чітких перевірок (моніторинг та оцінка) відділів прикордонної служби з боку різних підрозділів ДПСУ;

г) забезпечення в рамках бюджету проекту обладнання, необхідного для забезпечення роботи окремих відділів прикордонної служби.

Основні заходи в рамках проекту:

1. Проведення зустрічей спільної робочої групи АДПСУ та Виконавця, її тематичних підгруп, створених у рамках етапу 1, з метою підготовки рекомендацій щодо удосконалення системи управління діяльністю відділів прикордонної служби, моніторингу їх втілення і координації ходу виконання проекту.

2. Проведення спільних оціночних виїздів до відділів прикордонної служби.

3. Внесення змін до відповідних нормативно-правових актів АДПСУ з метою удосконалення системи управління відділами прикордонної служби згідно з рекомендаціями спільної робочої групи.

4. Внесення змін до чинних та розроблення нових навчальних програм у навчальних центрах ДПСУ з метою забезпечення підвищення кваліфікації військовослужбовців на місцях їх служби.

5. Проведення відповідно підготовленими викладачами (інструкторами) ДПСУ та/або експертами з ЄС тренінгів з питань управління, міжвідомчого і міжнародного співробітництва, прикордонного контролю та моніторингу кордону для військовослужбовців відділів прикордонної служби.

6. Проведення базового дослідження ефективності діяльності відділів прикордонної служби з використанням показників, розроблених у рамках проекту.

7. Проведення оцінки ефективності роботи відділів прикордонної служби після внесення змін до нормативно-правових актів АДПСУ за результатами виконання проекту.

8. Передача ДПСУ методик проведення моніторингу та оцінки, розроблених у рамках проекту, і організаційне закріплення використання показників ефективності для оцінювання діяльності відділів прикордонної служби.

9. Закупівля необхідного обладнання для окремих відділів прикордонної служби відповідно до рекомендацій спільної робочої групи та в рамках бюджету проекту.

Заходи з боку Уряду США/Виконавця

Уряд США визначить Виконавця цього проекту, який:

1. Сприятиме діяльності спільної робочої групи проекту, зокрема шляхом проведення її періодичних засідань, спільних оціночних виїздів членів робочої групи до підрозділів ДПСУ, навчальної поїздки членів робочої групи до однієї з країн - членів ЄС.

2. Надаватиме допомогу навчальним центрам ДПСУ щодо внесення змін у чинні та створення нових навчальних програм з метою підвищення ефективності роботи відділів прикордонної служби відповідно до рекомендації експертів з ЄС та ДПСУ, у тому числі курсів підвищення кваліфікації для проведення їх на місцях служби.

3. Сприятиме участі військовослужбовців відділів прикордонної служби, у тому числі з керівного складу, у спеціальних курсах підвищення кваліфікації, які проводитимуться на базі навчальних центрів ДПСУ та за участю експертів з ЄС з питань управління, міжвідомчого і міжнародного співробітництва, прикордонного контролю та моніторингу кордону.

4. Розробить і передасть ДПСУ методики проведення моніторингу та оцінки діяльності відділів прикордонної служби.

5. Проведе базове дослідження ефективності діяльності відділів прикордонної служби з використанням показників, розроблених у рамках проекту.

6. Проведе вимірювання ефективності діяльності відділів прикордонної служби після внесення змін до нормативно-правових актів АДПСУ в кінці проекту.

7. Закупить обладнання в межах виділеного бюджету і відповідно до погодженого переліку необхідних матеріально-технічних засобів для окремих відділів прикордонної служби, розробленого спільно з експертами АДПСУ.

8. Надасть необхідні консультації та допомогу для реалізації зазначених вище заходів.

9. Сприятиме закріпленню стійких результатів проекту, тобто використанню теоретичних та практичних результатів, досягнутих у рамках проекту (які зазначені у підрозділі "Показники результативності" пункті 2 розділу II цього протоколу), в оперативно-службовій діяльності підрозділів ДПСУ, під час приймання на службу та підготовки військовослужбовців ДПСУ, зокрема шляхом проведення спільно з АДПСУ аналізу їх ефективності та використання у діяльності ДПСУ, а також відпрацювання рекомендацій щодо їх удосконалення.

Заходи з боку Бенефіціара/Реципієнта:

1. Визначення у разі необхідності відповідних представників ДПСУ для роботи з Виконавцем щодо питань реалізації проекту і забезпечення належної співпраці й швидкої взаємодії з боку таких представників.

2. Забезпечення своєчасної та ефективної участі відповідних представників ДПСУ у проектних заходах.

3. Сприяння проведенню зустрічей спільної робочої групи і прийняттю або внесенню змін до нормативно-правових актів АДПСУ відповідно до рекомендацій спільної робочої групи.

4. Своєчасне надання на запит Виконавця необхідних документів у межах, передбачених чинним законодавством України, для проведення оцінки ефективності та спільного моніторингу реалізації проекту.

5. Сприяння проведенню спільних досліджень ефективності діяльності підрозділів ДПСУ.

6. Забезпечення доступу згідно із законодавством України працівників Виконавця та Посольства США до АДПСУ, навчальних закладів ДПСУ, регіональних управлінь, прикордонних загонів та інших підрозділів ДПСУ для реалізації мети цього проекту.

7. Забезпечення достатньої кількості представників ДПСУ для допомоги експертам у проведенні заходів з підвищення кваліфікації військовослужбовців відділів прикордонної служби (тренінгів з питань управління, міжвідомчого і міжнародного співробітництва, прикордонного контролю та моніторингу кордону) та для успішної передачі Виконавцем відповідного обладнання, включаючи його інвентаризацію і доставку в рамках цього проекту.

8. Підписання документів, що підтверджують передачу і приймання обладнання в рамках цього проекту, а також взяття зобов'язань використовувати надане обладнання тільки для мети, передбаченої проектом.

Запланований строк реалізації проекту: 18 місяців.

Показники результативності:

1. Будуть прийняті відповідні нормативно-правові акти АДПСУ або внесені зміни до існуючих нормативно-правових актів АДПСУ згідно з рекомендаціями спільної робочої групи.

2. Учасники тренінгів, проведених у рамках проекту, значно покращать свої знання та вміння (на 20 % і більше), що вимірюватиметься анкетними дослідженнями, проведеними після тренінгів.

3. Викладачі (інструктори) навчальних закладів ДПСУ отримають підготовку, достатню для самостійного проведення нових навчальних курсів у майбутньому.

4. Начальники або заступники начальників 20 відсотків усіх відділів прикордонної служби, розташованих на україно-білоруському і україно-російському кордоні, пройдуть курси підвищення кваліфікації на базі Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького та за участю експертів з ЄС.

5. У ДПСУ буде створено новий курс підготовки (підвищення кваліфікації) для військовослужбовців відділів прикордонної служби, який викладатиметься "мультиплікаційним" методом (поза навчальними закладами представниками цих же відділів прикордонної служби, які пройшли відповідну методичну та предметну підготовку).

6. До чотирьох існуючих навчальних курсів будуть внесені зміни відповідно до рекомендацій спільної робочої групи та/або зовнішніх експертів.

7. До кінця проекту ефективність управління діяльністю підрозділів охорони кордону ДПСУ значно зросте (принаймні на 70 % або більше за напрямами, в яких на початку етапу 1 проекту були виявлені недоліки), що вимірюватиметься в ході проведення оцінки за результатами реалізації проекту.

8. ДПСУ буде використовувати методики проведення моніторингу та оцінки, розроблені в рамках проекту, в яких будуть закріплені показники вимірювання ефективності діяльності відділів прикордонної служби.

9. Окремі відділи прикордонної служби отримають необхідне обладнання відповідно до висновків і пропозицій спільної робочої групи для покращення управління на місцевому рівні.

Оцінка/перевірка: виконавець забезпечить оцінку результатів виконання проекту шляхом подання регулярних звітів через відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні. Представники зазначеного відділу проводитимуть періодичні зустрічі з представниками Виконавця та Бенефіціара, у тому числі спостерігатимуть за проведенням навчальних курсів, з метою моніторингу ефективності реалізації проекту.

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками обох урядів.

Вчинено у місті Києві "8" травня 2012 року в двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року N 110-р уповноважено Голову Державної прикордонної служби Литвина Миколу Михайловича підписати зазначений Протокол

 

За Уряд України

За Уряд Сполучених
Штатів Америки

Опрос