Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Второй дополнительный отчет об исполнении рекомендаций Украиной

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ), Отчет от 23.03.2012

СПІЛЬНІ ПЕРШИЙ ТА ДРУГИЙ РАУНДИ ОЦІНЮВАННЯ

Другий додатковий звіт про виконання рекомендацій Україною

Страсбург, 23 березня 2012 року

 

Прийнятий GRECO
на 54-му пленарному засіданні
(Страсбург, 20 - 23 березня 2012 року)

I. Вступ

1. GRECO затвердила Оціночний звіт за результатами Спільних 1-го і 2-го раундів оцінювання України на своєму 32-му пленарному засіданні (19 - 23 березня 2007 року). Цей звіт (GRECO Eval I/II Rep (2006) 2E) містив 25 рекомендацій для України і був оприлюднений 29 жовтня 2007 року.

2. Україна подала звіт про виконання рекомендацій GRECO 30 вересня 2008 року згідно з відповідною процедурою GRECO. На підставі цього звіту за результатами обговорення на 42-му пленарному засіданні (11 - 13 травня 2009 року) GRECO затверджено звіт про виконання Україною наданих рекомендацій (RC Report). Цей останній Звіт був оприлюднений 9 червня 2009 року. У Звіті про виконання рекомендацій (GRECO RC-I/II (2009) 1E) було зроблено висновок, що рекомендації viii, xvi та xvii виконано задовільно і рекомендації iv, ix, x, xiii та xxiii виконано у спосіб, що задовольняє. Рекомендації i - iii, v - vii, xi, xii, xiv, xv, xviii - xxii, xxiv та xxv виконано частково; GRECO запросила додаткову інформацію про їх реалізацію. Ця інформація була надана 6 грудня 2010 року, а оновлена інформація була надана 3 лютого 2011 року та 12 травня 2011 року. У Додатковому звіті про виконання (GRECO RC-I/II (2009) 2E), який було опубліковано 30 червня 2011 року, GRECO прийшла до висновку, що рекомендації i, ii, xi, xii, xiv, xviii та xxii залишились частково виконаними, а рекомендації iii, v та xxiv не виконані. З огляду на відсутність значного прогресу, GRECO закликала органи державної влади України вжити рішучих дій для виконання невиконаних рекомендацій і запросила органи влади надати додаткову інформацію по цих рекомендаціях. Цю додаткову інформацію було надано 4 січня, 23 лютого, 13 та 10 березня 2012 року.

3. Мета Другого додаткового звіту про виконання Україною рекомендацій, наданих за результатами спільного першого та другого раундів оцінювання, відповідно до правила 31 параграфа 9.1 Правил та процедур GRECO, полягає у оцінці виконання рекомендацій i - iii, v, xi, xii, xiv, xviii - xxii та xxiv з урахуванням останньої інформації, наданої органами державної влади України.

II. Аналіз

Рекомендація i

4. GRECO рекомендувала створити орган, що не матиме правоохоронних функцій і здійснюватиме нагляд за реалізацією національної антикорупційної стратегії і відповідних планів дій, а також пропонуватиме нові стратегію та заходи з боротьби проти корупції. У такому органі мають бути представлені органи державної влади і громадськість. Указаному органу має бути наданий необхідний рівень незалежності для здійснення ефективної моніторингової функції.

5. GRECO зазначає, що у своєму попередньому звіті вітала створення посади Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики як започаткування розробки дійсної антикорупційної політики. Однак, неостаточне визначення повноважень цієї посадової особи, зокрема в частині співпраці з громадянським суспільством, а також недостатній рівень незалежності при виконанні моніторингових функцій призвели до того, що рекомендація і була оцінена як така, що виконана частково. Після цього у Додатковому звіті про виконання GRECO відзначила, що з метою аналізу ситуації щодо корупції в Україні, розробки стратегій боротьби з корупцією та моніторингу впровадження цих стратегій Указом Президента України (N 275/2010) створено новий Національний антикорупційний комітет під керівництвом Президента України, виконавчим секретарем якого призначено Міністра юстиції. Урядового уповноваженого з антикорупційної політики на той час ще не було призначено, очікувалось рішення Президента України щодо органа, на який буде покладено впровадження Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції. GRECO зробила висновок, що рекомендація залишилась частково виконаною, оскільки не було досягнуто згоди щодо заходів організаційного характеру у цій сфері. GRECO також запитала, чи має Національний антикорупційний комітет достатньо незалежності у здійсненні функції моніторингу.

6. Органи державної влади України тепер зазначають, що Національний антикорупційний комітет з прийняттям Закону "Про засади запобігання і протидії корупції" 5 жовтня 2011 року (N 964) створено як головний орган боротьби з корупцією в Україні. Вони також зазначають, що посаду Урядового уповноваженого з антикорупційної політики було скасовано розпорядженням Кабінету Міністрів (N 86/2011). Президент України є Головою Національного антикорупційного комітету, та призначає інших членів Комітету. Членами Комітету є керівники правоохоронних органів, міністерств, представники парламенту, судової гілки влади, наукових кіл та двох громадських організацій. Відповідно до Указу Президента України (454/2010) Міністр юстиції України тимчасово був виконавчим секретарем Комітету, а також забезпечував імплементацію заходів, схвалених Національним антикорупційним комітетом. Міністерство юстиції відповідало за розробку нормативно-правових актів, розглянутих Комітетом, та розробку Національної антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки, а також Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011 - 2015 роки.

Опрос