Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум между Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины и Министерством по вопросам молодежи и спорта Республики Сербия о сотрудничестве в области молодежной политики, физической культуры и спорта

Страны - участницы
Меморандум от 15.03.2012

МЕМОРАНДУМ
між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерством з питань молоді та спорту Республіки Сербія про співробітництво в галузі молодіжної політики, фізичної культури та спорту

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.03.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.03.2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерство з питань молоді та спорту Республіки Сербія (далі - Сторони),

керуючись взаємним бажанням зміцнювати відносини та розвивати дружні зв'язки між народами держав Сторін,

висловлюючи впевненість у тому, що створення тісних взаємних стосунків в галузі молодіжної політики, фізичного виховання та спорту сприяє поглибленню взаєморозуміння між представниками молодого покоління України та Сербії,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони на взаємній основі сприяють розвитку дружніх зв'язків між молодіжними та спортивними організаціями і структурами держав Сторін, зокрема шляхом організації зустрічей, обмінів та інших форм поглиблення співробітництва державних органів виконавчої влади і громадських організацій, які діють у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту (далі - організації-партнери).

Стаття 2

Сторони сприяють розвитку безпосередніх зв'язків між організаціями-партнерами всіх рівнів, співробітництво яких відповідає цілям цього Меморандуму, включаючи обміни делегаціями та інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес. У разі досягнення прямих домовленостей між організаціями, які співпрацюють, будуть реалізовуватися спільні програми. Організаційну та фінансову відповідальність за виконання зобов'язань, що випливають з програм, несуть ті організації, які їх здійснюють.

Стаття 3

Сторони сприяють розвитку безпосередніх зв'язків між дослідницькими установами та центрами, які займаються проблемами молоді, фізичного виховання і спорту, включаючи наступні форми співпраці:

- участь фахівців, викладачів у науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, що проводяться в державах Сторін;

- обмін фахівцями для проведення лекцій та консультацій, організації спільних досліджень з метою поглиблення спеціалізації та підвищення кваліфікації;

- обмін спеціальною літературою з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

Стаття 4

Сторони заохочують участь представників держав Сторін у спортивних і молодіжних двосторонніх заходах: фестивалях, конференціях, таборах, симпозіумах, семінарах, виставках, зустрічах, форумах, турнірах, програмах обміну волонтерами та інших заходах, а також обмін досвідом між фахівцями в галузі державної молодіжної та спортивної політики, спорту вищих досягнень, спорту для всіх, спортивної медицини та антидопінгової діяльності.

Стаття 5

Сторони всебічно сприяють організованим молодіжним групам, а також представникам Сторони, які перебувають на території держави іншої Сторони в рамках спільних програм та заходів.

Стаття 6

Сторони забезпечують обмін інформацією щодо діючих в їх державах молодіжних організацій та рухів, спортивних організацій та клубів фізкультурно-спортивної спрямованості, діяльності відносно нормативно-правового забезпечення державної молодіжної та спортивної політики в Україні та Республіці Сербія.

Стаття 7

Усі види діяльності, які охоплені цим Меморандумом, мають відповідати та здійснюватись відповідно до законодавства держав Сторін та фінансуватися в межах коштів, які передбачаються в бюджетах держав Сторін, а також з інших джерел, не заборонених законодавством держав Сторін.

Стаття 8

З метою належного виконання конкретних заходів відповідно до цілей цього Меморандуму Сторона, що приймає, сприятиме в наданні в'їзних віз членам делегацій Сторони, що відряджає.

Стаття 9

Положення цього Меморандуму не впливають на права і зобов'язання Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Україна та Республіка Сербія.

Стаття 10

У разі виникнення спорів при тлумаченні чи застосуванні положень цього Меморандуму Сторони вирішуватимуть їх шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 11

Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання. Меморандум укладається на термін п'ять років. Якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій формі про свій намір припинити його дію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду, цей Меморандум буде вважатися продовженим на наступний п'ятирічний період.

Вчинено в м. Белград "15" березня 2012 року в двох примірниках, кожний українською, сербською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

 

За Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України

За Міністерство з питань молоді та
спорту Республіки Сербія

Опрос