Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Национальным архивом Республики Куба

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 15.03.2012

ДОГОВІР
про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Республіки Куба

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.03.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.03.2012

Державна архівна служба України та Національний архів Республіки Куба, які надалі йменуються Сторони,

діючи в інтересах подальшого розвитку фахових, наукових та культурних зв'язків,

виходячи із взаємного прагнення до всебічної співпраці між архівними установами обох держав

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони розвивають співробітництво на основі принципів рівноправності та взаємної вигоди, із дотриманням відповідного національного законодавства обох держав Сторін, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Стаття 2

Сторони здійснюють обмін інформацією про чинне законодавство у галузі архівної справи та про зміни в ньому, забезпечують обмін методичними посібниками, інструкціями, правилами та іншою фаховою архівознавчою літературою.

Стаття 3

Відповідно до національного законодавства обох держав Сторони забезпечують вільний доступ архівних співробітників і дослідників, що працюють в рамках реалізації цього Договору, до відкритих архівних документів, а також до всіх довідкових матеріалів архівних фондів, як опублікованих, так і неопублікованих, що стосуються тем їхніх досліджень.

Стаття 4

З метою поповнення національних архівних фондів Сторони домовляються про обмін копіями архівних документів, які знаходяться на збереженні в державних архівах іншої Сторони, на основі взаємності.

Стаття 5

Сторони готують до публікації спільні збірники документів та організовують спільні виставки документів, за тематикою, що представляє інтерес для обох Сторін, при цьому письмово узгоджуючи конкретні умови в кожному окремому випадку.

Стаття 6

З метою реалізації положень цього Договору Сторони можуть укладати окремі договори щодо конкретних напрямків двостороннього співробітництва згідно з законодавством України та Республіки Куба, у тому числі здійснювати прямі контакти між державними архівними установами Сторін.

Стаття 7

Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє протягом трьох років. Він може бути продовжений на наступні періоди, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Договору письмово не повідомить іншій Стороні про свій намір припинити його дію.

Стаття 8

За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити до цього Договору зміни та доповнення, які оформлюються додатковим Протоколом, що становитиме невід'ємну частину цього Договору.

Вчинено в м. Гавана 15 березня 2012 року в двох примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні цього Договору перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

 

За Державну архівну службу
України

За Національний архів
Республіки Куба

Опрос