Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Международный стандарт финансовой отчетности 5 (МСФО 5). Нетекущие активы, удерживаемые для продажи, и прекращенная деятельность

Совет по Международным стандартам бухгалтерского учета
Международный стандарт от 01.01.2014

Міжнародний стандарт фінансової звітності 5 (МСФЗ 5)
Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

Додатково див. (МСФЗ 5)
 (версія перекладу українською мовою - 2016 рік)

МЕТА

1. Мета МСФЗ полягає у визначенні бухгалтерського обліку активів, утримуваних для продажу, та поданні і розкритті інформації щодо припиненої діяльності. Зокрема, МСФЗ вимагає, щоб:

а) активи, які відповідають критеріям, що дозволяють класифікувати їх як утримувані для продажу, оцінювалися за меншою з величин - балансовою вартістю чи справедливою вартістю мінус витрати на продаж - та щоб амортизація цих активів була припинена; та

б) активи, які відповідають критеріям, що дозволяють класифікувати їх як утримувані для продажу, подавалися окремо у звіті про фінансовий стан, а результати припиненої діяльності - у звіті про сукупні доходи.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Опрос