Идет загрузка документа (603 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения

Страны - участницы
Конвенция от 08.11.2017
действует с 01.02.2018

РЕГІОНАЛЬНА КОНВЕНЦІЯ
про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження

ДАТА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ: 08.11.2017*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.02.2018

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ,

ІСЛАНДІЯ,

КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН,

КОРОЛІВСТВО НОРВЕГІЯ,

ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ,

надалі іменуються як "держави ЄАВТ",

АЛЖИРСЬКА НАРОДНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА,

АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА ЄГИПЕТ,

ДЕРЖАВА ІЗРАЇЛЬ,

ЙОРДАНСЬКЕ ХАШИМІТСЬКЕ КОРОЛІВСТВО,

ЛІВАНСЬКА РЕСПУБЛІКА,

КОРОЛІВСТВО МАРОККО,

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ПАЛЕСТИНИ НА КОРИСТЬ ПАЛЕСТИНСЬКОЇ АВТОНОМІЇ ЗАХІДНОГО БЕРЕГА РІЧКИ ЙОРДАН І СЕКТОРА ГАЗА,

СИРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА,

РЕСПУБЛІКА ТУНІС,

РЕСПУБЛІКА ТУРЕЧЧИНА,

надалі іменуються як "учасники Барселонського Процесу",

РЕСПУБЛІКА АЛБАНІЯ,

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА,

РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ,

КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ,

ЧОРНОГОРІЯ,

РЕСПУБЛІКА СЕРБІЯ,

А ТАКОЖ КОСОВО, ВІДПОВІДНО ДО РЕЗОЛЮЦІЇ РБ ООН 1244 (1999),

надалі іменуються як "учасники Процесу Стабілізації та Асоціації",

КОРОЛІВСТВО ДАНІЯ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ФАРЕРСЬКИХ ОСТРОВІВ,

надалі іменується "Фарерські острови",

тут і надалі в тексті вищеперераховані країни та території зазначені як "Договірні Сторони".

ВРАХОВУЮЧИ систему кумуляції пан-євро-середземноморського походження (далі - Пан-Євро-Мед), складеної з мережі угод про вільну торгівлю, які забезпечують ідентичні правила походження, що допускає діагональну кумуляцію,

ВРАХОВУЮЧИ можливе майбутнє географічне розширення діагональної кумуляції в сусідні країни і території,

ВРАХОВУЮЧИ труднощі в управлінні існуючою мережею двосторонніх протоколів про правила походження серед країн або територій Пан-Євро-Мед, бажано перемістити існуючі двосторонні системи про правила походження в багатосторонню структуру без обмеження розуміння принципів, встановлених у відповідних угодах або будь-яких інших пов'язаних двосторонніх угодах,

ВРАХОВУЮЧИ, що будь-яка поправка до протоколу про правила походження, яка застосовується між двома країнами-партнерами зони Пан-Євро-Мед, передбачає ідентичні поправки до кожного протоколу, застосовуваного в зоні,

ВРАХОВУЮЧИ, необхідність вдосконалення правил походження з метою кращого реагування на економічну дійсність,

ВРАХОВУЮЧИ ідею створення єдиного правового інструменту, що регулюватиме питання кумуляції походження у формі регіональної Конвенції про преференційні правила походження, на яку будуть посилатися окремі угоди про вільну торгівлю, що застосовуються між країнами зони,

ВРАХОВУЮЧИ, що дана Регіональна Конвенція в цілому не призведе до погіршення попередніх відносин між партнерами по вільній торгівлі, які застосовують кумуляцію Пан-Євро або Пан-Євро-Мед,

ВРАХОВУЮЧИ, що ідея Регіональної Конвенції про преференційні правила походження для зони Пан-Євро-Мед отримала підтримку Міністрів Торгівлі Євросередземноморського регіону під час їхньої зустрічі в Лісабоні 21 жовтня 2007 року,

ВРАХОВУЮЧИ, що головна мета єдиної Регіональної Конвенції полягає в тому, щоб рухатися в напрямку застосування єдиних правил походження з метою кумуляції походження для товарів, щодо яких здійснюється торгівля між усіма Договірними Сторонами,

ВИРІШИЛИ укласти наступну Конвенцію:

Частина І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

1. Ця Конвенція встановлює положення про походження товарів, що продаються згідно із відповідними угодами, укладеними між Договірними Сторонами.

2. Поняття "походження товарів" і методи адміністративного співробітництва, що мають відношення до них, викладені в Доповненнях до цієї Конвенції.

У Доповненні I викладено загальні правила для концепції походження товарів та методів адміністративного співробітництва.

У Доповненні II викладено конкретні положення, які застосовуються між певними Договірними сторонами та відмінні від положень, зазначених у Доповненні I.

3. Нижче наведені Договірні Сторони цієї Конвенції:

- Європейський Союз,

- Держави Європейської Асоціації Вільної Торгівлі, як перераховано в Преамбулі,

- Королівство Данії по відношенню до Фарерських островів,

- Учасники Барселонського Процесу, як перераховано в Преамбулі,

- Учасники Процесу Стабілізації та Асоціації, як перераховано в Преамбулі.

Що стосується Європейського Союзу, то ця Конвенція застосовується до територій, на яких діє Договір про Європейський Союз, як зазначено в Статті 52 цього Договору та Статті 355 Договору про функціонування Європейського Союзу.

Стаття 2

Для цілей цієї Конвенції, терміни:

(1) "Договірна Сторона" означає країн-учасниць Конвенції, які перераховані в Статті 1 (3);

(2) "третя Сторона" означає будь-яку сусідню країну або територію, яка не є Договірною Стороною цієї Конвенції, і не зазначена у Статті 1 (3);

(3) "відповідна угода" означає угоду між двома або більше Договірними Сторонами, яка стосується цієї Конвенції.

Частина II
СПІЛЬНИЙ КОМІТЕТ

Стаття 3

1. Цим створюється Спільний Комітет, в якому повинна бути представлена кожна із Договірних Сторін.

2. Спільний Комітет повинен діяти одностайно, без обмеження розуміння Статті 5 (4);

3. Спільний Комітет проводить засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-яка Договірна Сторона може ініціювати проведення його засідання.

4. Спільний Комітет має прийняти свої власні правила процедури, які повинні, зокрема, містити положення про скликання засідань і призначення голови та термін його повноважень,

5. Спільний Комітет приймає рішення про створення будь-якого підкомітету або робочої групи, які допомагатимуть йому у виконанні своїх обов'язків.

Стаття 4

1. Обов'язком Спільного Комітету є управління цією Конвенцією і гарантування її належного виконання. Виходячи з цього, Договірні Сторони повинні регулярно інформувати про набутий досвід застосування цієї Конвенції. Спільний Комітет повинен надавати рекомендації та, у випадках, визначених пунктом 3, приймати рішення.

2. Зокрема, він повинен надавати рекомендації Договірним Сторонам щодо:

(a) пояснювальних записок та рекомендацій для однакового застосування цієї Конвенції;

(b) будь-яких інших заходів, необхідних для застосування Конвенції.

3. Спільний Комітет затверджує шляхом ухвалення рішення:

(a) поправки до цієї Конвенції, включаючи поправки до Доповнень;

(b) запрошення третім сторонам на приєднання до цієї Конвенції відповідно до Статті 5;

(c) перехідні заходи, які потрібні у випадку приєднання нових Договірних Сторін.

Договірні Сторони виконуватимуть рішення, зазначені в цьому пункті відповідно до власного законодавства.

4. Якщо представник будь-якої Договірної Сторони у Спільному Комітеті прийняв рішення, яке відповідає основним вимогам законодавства, дане рішення, в разі якщо у ньому не зазначена дата, набирає чинності у перший день другого місяця після повідомлення про зняття застереження.

Частина III
ПРИЄДНАННЯ ТРЕТІХ СТОРІН

Стаття 5

1. Третя Сторона може стати Договірною Стороною цієї Конвенції, за умови, якщо у країни-кандидата або території є угода про вільну торгівлю, яка вступила в силу та яка забезпечує преференційні правила походження, принаймні з однією з Договірних Сторін.

2. Третя Сторона повинна направити письмове звернення про приєднання в депозитарій.

3. Депозитарій передає звернення Спільному Комітету на розгляд.

4. Рішення Спільного Комітету із запрошенням щодо приєднання до Конвенції повинно бути направлене до Депозитарію, який повинен протягом двох місяців відправити його разом із текстом Конвенції, чинної на відповідну дату, третій стороні, яка подавала заявку про приєднання. Жодна Договірна Сторона не може виступити проти цього рішення.

5. Третя Сторона, якій запропоновано стати Договірною Стороною цієї Конвенції, має зробити це, шляхом внесення документа про приєднання до Депозитарію. Зазначений документ повинен супроводжуватися перекладом Конвенції на офіційну мову(и) країни або території, що приєднуються.

6. Приєднання набирає чинності в перший день другого місяця після внесення документу про приєднання.

7. Депозитарій повідомляє всі Договірні Сторони про дату, коли документ про приєднання був зданий і про дату, на яку приєднання набирає чинності.

8. Рекомендації та рішення Спільного Комітету, зазначені в Статті 4 (2) і (3), прийняті в період між датою подання заявки, зазначеної в пункті 2 цієї Статті і дати, на яку приєднання набуває чинності, мають бути повідомлені третій стороні через Депозитарій.

Рішення про приєднання має бути викладене або в інструменті про приєднання або в окремому документі, який зданий на зберігання Депозитарію впродовж шести місяців з моменту такого повідомлення. Якщо такий інструмент про приєднання не здали на зберігання своєчасно, приєднання вважається недійсним.

9. З дати, зазначеної в пункті 4, третя Сторона може брати участь у статусі спостерігача у засіданнях Спільного Комітету, підкомітетів та робочих групах.

Частина IV
ДОДАТКОВІ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 6

Кожна Договірна Сторона вживає відповідні заходи для забезпечення ефективного застосування цієї Конвенції, беручи до уваги необхідність досягнення взаємоприйнятних рішень щодо будь-яких проблем, що виникають в результаті застосування цих положень.

Стаття 7

Договірні Сторони повинні інформувати один одного через Депозитарій про заходи, які вони здійснюють для впровадження цієї Конвенції.

Стаття 8

Доповнення до цієї Конвенції є її невід'ємною частиною.

Стаття 9

Будь-яка Договірна Сторона може вийти з цієї Конвенції за умови, якщо вона надішле відповідне повідомлення в письмовій формі за 12 місяців до Депозитарію, який в свою чергу повідомляє всі інші Договірні Сторони.

Стаття 10

1. Ця Конвенція набирає чинності з 1 січня 2011 року, це стосується тих Договірних сторін, які до зазначеної дати внесли Депозитарію на зберігання свої документи про прийняття, за умови, якщо принаймні дві Договірні Сторони внесли до Депозитарію свої документи про прийняття до 31.12.2010 року.

2. Якщо ця Конвенція не набере чинності до 1 січня 2011 року, вона набирає чинності в перший день другого місяця після здачі на зберігання останнього документу про прийняття принаймні двома Договірними Сторонами.

3. Для інших Договірних Сторін, окрім тих що перераховано в пунктах 1 та 2, Конвенція набуває чинності у перший день другого місяці після здачі на зберігання документів про прийняття.

4. Депозитарій повідомляє Договірні Сторони про дату внесення на зберігання документа про прийняття кожної Договірної Сторони і дати набрання чинності цієї Конвенції, шляхом опублікування цієї інформації в Офіційному віснику Європейського Союзу (серії С).

Стаття 11

Генеральний секретаріат Ради Європейського Союзу діятиме як Депозитарій цієї Конвенції.

____________
* Приєднання Законом України від 8 листопада 2017 року N 2187-VIII ("Офіційний вісник України" від 12 грудня 2017 року, N 97, стаття 2968)

За Європейський Союз

 

За Ісландію

 

За Князівство Ліхтенштейн

 

За Королівство Норвегія

 

За Швейцарську Конфедерацію

 

За Алжирську Народну Демократичну Республіку

 

За Арабську Республіку Єгипет

 

За Державу Ізраїль

 

За Йорданське Хашимітське Королівство

 

За Ліванську Республіку

 

За Королівство Марокко

 

Організація Звільнення Палестини
на користь Палестинської Автономії
Західного Берега річки Йордан і Сектора Газа

 

За Сирійську Арабську Республіку

 

За Республіку Туніс

 

За Республіку Туреччина

 

За Республіку Албанія

 

За Боснію і Герцеговину

 

За Республіку Хорватія

 

За Колишню Югославську Республіку Македонія

 

За Чорногорію

 

За Республіку Сербія

 

За Косово, відповідно до резолюції РБ ООН 1244(1999)

 

За Королівство Данія по відношенню до Фарерських островів

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ" І МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1
Визначення

Для цілей цієї Конвенції:

(a) "виробництво" означає будь-який різновид технологічної діяльності або обробки, у тому числі збирання та спеціалізовані операції;

(b) "матеріал" означає будь-який інгредієнт, сировину, компонент або запчастину тощо, що використовується під час виробництва товару;

(c) "товар" означає продукцію, що випускається, навіть, якщо вона призначена для подальшого виробництва;

(d) "майно" означає як матеріали, так і товар;

(e) "митна вартість" означає вартість, що визначено відповідно до Угоди щодо впровадження статті VII Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі 1994 р.;

(f) "ціна на умовах франко-завод" означає ціну товару, сплачену виробнику у Договірній стороні, на підприємстві, де проведено останню обробку чи переробку, за умови, що ціна враховує вартість усіх матеріалів у складі товару за винятком будь-яких внутрішніх податків, які є, або можуть виникнути, у зв'язку з експортуванням даного товару;

(g) "вартість матеріалів" означає митну вартість під час ввезення на територію країни матеріалів іншого походження або, якщо це невідомо і не може бути встановлено, першу адекватну ціну подібних матеріалів у межах Договірної сторони-експортера;

(h) "вартість матеріалів, що походять з певної країни" означає вартість вказаних матеріалів відповідно (g) з урахуванням усіх необхідних редакційних змін;

(i) "додана вартість" повинна бути сформована, як ціна на умовах франко-завод за виключенням митних зборів кожного з матеріалів, що походять з інших Договірних Сторін, з якими застосовується кумуляція або, якщо митна вартість не відома або не може бути встановлена, тоді встановлюється перша ціна, яка була сплачена у Договірній стороні-експортері;

(j) "групи" і "позиції" позначають групи і позиції (код на рівні чотирьох знаків) у номенклатурі Гармонізованої системи опису та кодування товарів, на яку ця Конвенція посилається як на "Гармонізовану систему" або "ГС";

(k) "класифікований" відноситься до класифікації товару чи матеріалу за конкретною позицією;

(l) "партія товару" означає товари, що, або одночасно посилаються від одного експортера одному одержувачу, або зазначені в одному транспортному документі, що регламентує їх відправку від експортера одержувачу, або, за відсутності такого документу, в єдиному інвойсі;

(m) "території" розповсюджуються на територіальні води;

(n) "митні органи" Договірної Сторони для Європейського Союзу означає будь-які з митних органів держав - членів Європейського Союзу.

РОЗДІЛ II
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ"

Стаття 2
Загальні вимоги

1. З метою імплементації відповідної Угоди наступні продукти вважаються такими, що вироблені в Договірній Стороні при експорті в іншу Договірну Сторону:

(a) товари цілком вироблені в певній країні відповідно до Статті 4;

(b) товари, отримані в Договірній Стороні, включаючи товари, які не були повністю там вироблені, за умови, що ці матеріали пройшли достатню обробку та переробку в цих Договірних Сторонах відповідно до Статті 5;

(c) майно, що виробляється в Європейському Економічному Просторі (ЄЕП) в рамках значення Протоколу 4 до Угоди про Європейський економічний простір. Такі товари повинні розглядатися, як вироблені в Європейському Союзі, Ісландії, Ліхтенштейні1 чи Норвегії (сторони ЄЕП), при експорті відповідно з Європейського Союзу, Ісландії, Ліхтенштейну чи Норвегії до договірної країни, крім учасників ЄЕП.

____________
1 Відповідно до Митного союзу укладеного між Ліхтенштейном та Швейцарією товари вироблені в Ліхтенштейні вважається такою, що вироблена в Швейцарії.

2. Положення пункту 1 (c) застосовується лише за умови, що угоди про вільну торгівлю застосовуються між Договірною країною-імпортером і учасниками ЄЕП.

Стаття 3
Кумуляція походження

1. Без обмеження розуміння положень Статті 2 (1) товари вважаються такими, що походять з Договірної Сторони-експортера, при експорті до іншої Договірної Сторони, якщо такі товари там отримані, включаючи матеріали, виготовлені у Швейцарії (включаючи Ліхтенштейн)2, Ісландії, Норвегії, Туреччині чи в Європейському Союзі, за умови, що обробка або переробка, здійснена в Договірній Стороні-експортері, виходить за межі операцій, зазначених у Статті 6. Такі матеріали необов'язково мають піддаватися достатній обробці або переробці.

____________
2 Князівство Ліхтенштейн уклало угоду про Митний союз зі Швейцарією та її Договірними сторонами відповідно до Угоди про Європейським економічний простір.

2. Без обмеження розуміння положень Статті 2 (1) товари вважаються такими, що походить з Договірної сторони-експортера, при експорті до іншої Договірної сторони, якщо такі товари там отримані, а матеріали для їхнього виробництва надходили з Фарерських островів чи з будь-якої іншої країни - учасниці Барселонського Процесу, крім Туреччини, чи будь-якої Договірної Сторони, крім згаданих у пункті 1 цієї Статті, за умови, що обробка або переробка, здійснена в Договірній Стороні-експортері, вийшла за межі операцій, зазначених у Статті 6. Такі матеріали необов'язково мають піддаватися достатній обробці або переробці.

3. Якщо обробка або переробка, здійснена в Договірній Стороні-експортері не виходить за межі операцій, зазначених у Статті 6, отримані товари матимуть походження Договірної сторони-експортера, лише за умови якщо додана вартість є більшою, ніж вартість матеріалів, які використані при виробництві в одній з інших Договірних Сторін відповідно до пунктів 1 та 2. При недотримані вищезазначених умов, отримані товари матимуть походження Договірної Сторони, яка має найвищу вартість матеріалів, що використовувались при виробництві в Договірній Стороні-експортері.

4. Продукти, вироблені у Договірних Сторонах, відповідно до пунктів 1 та 2, які не підлягали ніякій обробці або переробці в Договірній Стороні-експортері, зберігають своє походження, якщо вони експортуються до однієї з Договірних Сторін.

5. Кумуляція, передбачена цією Статтею, застосовується лише у наступних випадках:

(a) преференційна торговельна угода відповідно до Статті 24 Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) застосовується між Договірними Сторонами, які залучені до отримання статусу товару, що має країну походження, та Договірної Сторони призначення;

(b) матеріали та продукти набувають статусу походження відповідно до правил визначення походження ідентичних наведеним у цій Конвенції; а також

(c) інформація, що вказує на виконання необхідних вимог для застосування кумуляції публікується у Офіційному віснику Європейського Союзу (серія C) та у Договірних Сторонах, які є сторонами відповідної Угоди відповідно до їхньої власної процедури.

Кумуляція, що забезпечується цією статтею, повинна застосовуватися з дати, зазначеної у повідомленні, опублікованому в Офіційному віснику Європейського Союзу (серія C).

Договірні Сторони надають через Європейську Комісію іншим Договірним Сторонам, які є сторонами відповідної Угоди, деталі Угоди, включаючи дату набуття чинності, що укладена з іншими Договірними Сторонами зазначеними у пунктах 1 та 2.

Стаття 4
Товари, цілком вироблені в певній країні

1. Наступні товари повинні вважатися цілком виробленими в Договірній Стороні, коли вони експортуються в іншу Договірну Сторону:

(a) мінерали, видобуті з їх надр чи морського дна;

(b) продукти рослинного походження, зібрані на території країни;

(c) живі тварини народжені та вирощені на території країни;

(d) продукція одержана з тварин, вирощених на території країни;

(e) продукція, отримані шляхом мисливства або рибальства на території країни;

(f) товари від морського рибного промислу та інша продукція, отримана поза територіальних вод Договірної сторони - експортера її суднами;

(g) товари, вироблені на борту плавучих рибопереробних підприємств, виключно з продукцією зазначеною у пункті (f);

(h) вироби, що були у вжитку, зібрані там та придатні виключно для відновлення сировинних матеріалів, включаючи використані шини, придатні лише їхнього для відновлення або використання як відходів;

(i) відходи та брухт, одержані в результаті виробничих операцій на території країни;

(j) продукція, видобута з морського дна або шельфу за межами власних територіальних вод, за умови, що країна, яка їх видобуває, має виключні права на розробку та експлуатацію цієї ділянки морського дна або шельфу;

(k) майно, вироблене на території країни виключно з продукції, зазначеної у підпунктах (a) - (j) цієї статті.

2. Терміни "їхні судна" (their vessels) і "їхні плавучі рибопереробні підприємства" (their factory ships) у пунктах 1 (f) та (g) цієї статті застосовуються виключно до суден та плавучих рибопереробних підприємств:

(a) які зареєстровані або приписані до Договірної Сторони-експортера;

(b) які ходять під прапором Договірної Сторони-експортера;

(c) які, принаймні, на 50 % є власністю громадян Договірної Сторони-експортера чи компанії, головний офіс якої розміщений у Договірній Стороні-експортері, менеджер або менеджери, Голова Ради Директорів або Наглядової Ради, а також більшість членів таких рад є громадянами Договірної Сторони-експортера, додатково, для компаній-партнерів та компаній з обмеженою відповідальністю, принаймні половина капіталу яких належить Договірній Стороні-експортеру або державним установам чи громадянам зазначеної Договірної Сторони-експортера;

(d) капітан та офіцери яких є громадянами Договірної Сторони-експортера; а також

(e) 75 % команди яких є громадянами Договірної Сторони-експортера.

3. При застосуванні пункту 2 (a) та (b), коли Договірна Сторона-експортер - це Європейський Союз, це означає країна-член Європейського Союзу.

Стаття 5
Достатньо оброблені або перероблені товари

1. З метою виконання положень Статті 2, товари, які не є повністю отриманими, повинні вважатись достатньо обробленими та переробленими у ній, при виконанні умов, викладених у Додатку II.

Згадані вище умови вказують на обробку або переробку, яку необхідно виконати з матеріалами іншого походження, що використовуються у виробництві. Ці умови можуть бути застосовані тільки до вказаних матеріалів. З зазначеного вище випливає, що товар, який набув статусу походження шляхом виконання умов, вказаних у Переліку, використовується для виготовлення іншого товару, то умови, що застосовуються до товару, до складу якого він входить не застосовуються для нього, також не має значення, чи використовувались для виготовлення першого товару матеріали іншого походження.

2. Незважаючи на положення пункту 1, матеріали іншого походження, які згідно з умовами, вказаними у Переліку у Додатку II, не повинні використовуватись для виробництва товарів, все ж можуть використовуватись за наступних умов:

(a) їх сукупна вартість не перевищує 10 % від ціни товару на умовах франко-завод;

(b) будь-які граничні максимальні значення відсотків, наведені у переліку для матеріалів іншого походження, не перевищуються в результаті застосування цього пункту.

Цей пункт не повинен застосовуватись до товарів, що підпадають під дію Груп 50 - 63 Гармонізованої системи.

3. Пункти 1 та 2 повинні застосовуватись з урахуванням положень Статті 6.

Стаття 6
Недостатня обробка або переробка

1. Без обмеження розуміння положень пункту 2 цієї статті, зазначені нижчі операції повинні вважатися такими, що не надають достатнього рівня обробки або переробки для підтвердження статусу товарів, що походять з певної країни, незалежно від того, чи виконуються вимоги Статті 5:

(a) операції для забезпечення збереження товарів у належному стані під час транспортування та зберігання;

(b) розкриття та збирання упаковки;

(c) миття, очищення, видалення пилу, окису, мастила, фарби або іншого покриття;

(d) прасування та пресування текстилю;

(e) прості операції з фарбування та полірування;

(f) вилущення, часткове або повне відбілювання, полірування та шліфування зернових та рису;

(g) операції з фарбування цукру або формування рафінованого цукру;

(h) лущення, виймання кісточок та відлущування фруктів, горіхів та овочів;

(i) заточування, просте шліфування чи просте розрізання;

(j) просіювання, відсіювання, сортування, класифікація, упорядкування, підбір; (в тому числі об'єднання продукції у набори);

(k) просте пакування у пляшки, банки, ємкості, ємкості для сипучих, ємності для пакування (мішки/пакети), ящики, фіксація на листах картону або дошках, та всі інші прості пакувальні операції;

(l) прикріплення або друкування маркувальних знаків, етикеток, логотипів та інших подібних розпізнавальних знаків на продукції або їх пакуванні;

(m) просте змішування продукції одного чи різних видів,

(n) змішування цукру з будь-яким матеріалом;

(o) просте збирання частин виробів для отримання цілого виробу або розбирання товарів на частини;

(p) поєднання двох чи більше операцій, зазначених у підпунктах (a) - (n);

(q) забій тварин.

2. Усі операції, які здійснюються в Договірній Стороні-експортері з даним товаром, повинні розглядатися разом при визначенні того, чи слід розглядати обробку або переробку даного товару як недостатню відповідно до положень пункту 1.

Стаття 7
Класифікаційна одиниця

1. Класифікаційною одиницею для застосування положень цієї Конвенції має бути окремий товар, який розглядається як базова одиниця при визначенні класифікації з використанням номенклатури Гармонізованої системи.

З вищезазначеного випливає, що:

(a) якщо товар, що складається з групи або комплекту виробів, згідно з Гармонізованою системою класифікується в одній товарній позиції, він цілком становить єдину класифікаційну одиницю;

(b) якщо партія товару складається з декількох ідентичних товарів, класифікованих за Гармонізованою системою в одній товарній позиції, під час застосування положень цієї Конвенції кожен із товарів має бути розглянутий окремо.

2. Якщо відповідно до Загального правила 5 Гармонізованої системи пакування об'єднано з товаром з метою класифікації, вони також мають бути об'єднані для визначення походження.

Стаття 8
Комплектуючі, запасні частини та інструменти

Комплектуючі, запасні частини та інструменти, що поставляються разом з одиницею обладнання, машини, апарату або транспортного засобу, які є складовими типової комплектації та включені до його ціни, або за які не надається окремий інвойс, розглядаються як одна одиниця такого обладнання, машини, апарату або транспортного засобу.

Стаття 9
Набори

Згідно з визначенням Загального правила 3 Гармонізованої системи набори мають вважатися такими, що походять з певної країни, коли всі товари, які входять до їхнього складу, походять з певної країни. Проте набір, який складається з товарів, що походять з певної країни, і товарів іншого походження, має вважатися таким, що походить з певної країни, якщо вартість товарів іншого походження у його складі не перевищує 15 % ціни цього набору на умовах франко-завод.

Стаття 10
Нейтральні елементи

Для встановлення походження товарів є необов'язковим визначити походження нижче наведеної продукції, що могла використовуватись під час його виробництва:

(a) енергія та паливо;

(b) промислове устаткування й обладнання;

(c) машини та інструменти;

(d) майно, які не входять і не призначене для входження до кінцевого складу даного товару.

РОЗДІЛ III
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВИМОГИ

Стаття 11
Принцип територіальності

1. За винятком випадків, вказаних у Статті 2(1) (c), Статті 3 та пункті 3 цієї Статті, умови для отримання статусу походження з певної країни, наведені в Розділі II, мають бути виконані без перешкод в Договірній стороні-експортері.

2. За винятком випадків, зазначених у Статті 3, майно певного походження, яке було експортоване з Договірної Сторони до іншої Сторони та повернулося, має вважатися майном іншого походження, якщо перед митними органами не буде доведено, що:

(a) майно, що повернулося, є тим самим, що було експортоване; а також

(b) його не було піддано жодній операції окрім необхідних для збереження майна в належному стані під час перебування в іншій країні або при експортуванні.

3. На отримання статусу походження, відповідно до положень наведених у Розділі II, не впливатиме обробка або переробка, здійснена за межами Договірної сторони-експортера, матеріалів, що експортувались з останньої Договірної Сторони, а потім були реімпортовані туди якщо:

(a) зазначені матеріали є цілком отриманими в Договірній Стороні-експортері або зазнали обробки або переробки, які виходять за межі операції, вказаних в Статті 6 раніше, ніж були експортовані; а також

(b) митним органам переконливо доводиться, що:

4. Для цілей пункту 3 цієї статті умови набуття статусу товару, що походить з певної країни, наведені в Розділі II, не застосовуються до обробки або переробки, здійсненої за межами Договірної сторони-експортера. Але у випадку застосування правила, що встановлює максимальну вартість усіх матеріалів іншого походження у складі товару, у визначенні статусу походження кінцевого товару згідно з переліком у Додатку II, загальна вартість матеріалів іншого походження, включених до складу товару на території Договірної Сторони, з урахуванням сукупної доданої вартості, отриманої за межами цієї Сторони шляхом застосування положень цієї статті, не повинна перевищувати вказаних відсотків.

5. Для цілей застосування положень пунктів 3 і 4 цієї статті "сукупна додана вартість" вживається у значенні всіх витрат, які виникли за межами Договірної сторони-експортера, включно з вартістю матеріалів, що увійшли до складу товару на цій території.

6. Положення пунктів 3 і 4 цієї статті не застосовуються до товарів, які не відповідає вимогам, наведеним у переліку в Додатку II, або які можуть розглядатися як такі, що мають достатній рівень обробки або переробки тільки за умови застосування дозволів, наведених у Статті 5(2).

7. Положення пунктів 3 та 4 цієї статті не застосовуються до товарів, що підпадають під дію Груп 50 - 63 Гармонізованої системи.

8. Будь-яка обробка або переробка, що підпадає під дію положень цієї статті, здійснена за межами Договірної сторони-експортера, має бути виконана за угодою про обробку товарів поза митною територією або за подібною угодою.

Стаття 12
Пряме транспортування

1. Преференційний режим, передбачений цією Угодою, застосовуються лише до товарів, які виконують умови цієї Конвенції, транспортованих безпосередньо між або через територію Договірних Сторін, в яких застосовується кумуляція відповідно до Статті 3. Водночас товари у складі однієї партії можуть бути транспортовані через інші території з перевантаженням або тимчасовим зберіганням на цій території (за необхідності) за умови постійного перебування цих товарів під наглядом митних органів у країні транзиту чи зберігання, і якщо з цими товарами не виконуватиметься жодних операцій окрім розвантаження, перевантаження та заходів, необхідних для збереження в належному стані.

Товари, що походять з певної країни, можуть бути транспортовані по трубопроводу через територію країни, іншої, ніж Договірні Сторони, які виступають експортером або імпортером.

2. Підтвердження виконання умов, наведених у пункті 1 цієї статті, мають бути надані митним органам Договірної сторони-імпортера у вигляді:

(a) єдиного транспортного документа, який регламентує перевезення товарів із країни експорту з Договірної сторони-експортера через країну транзиту; або

(b) сертифіката, виданого митними органами країни транзиту:

(c) за відсутності цих документів - будь-яких документальних свідчень.

Стаття 13
Виставки

1. Товари, що походять з певної країни, відправлені для участі у виставці до країни, іншої, ніж зазначені у Статті 3, де застосовується кумуляція, та продана після цієї виставки для ввезення до Договірної Сторони, після ввезення підпадають під положення відповідної Угоди, якщо перед митними органами доведено, що:

(a) експортер відправив ці товари з Договірної сторони до країни, у якій проводилася виставка, та експонував їх на виставці;

(b) цей експортер продав чи передав у інший спосіб дані товари особі, яка перебуває в іншій Договірній Стороні;

(c) товари були відправлені під час виставки або безпосередньо після неї у тому стані, у якому вони були відправлені на виставку; а також

(d) після відправлення на виставку дані товари не були використані з жодною метою окрім демонстрації на виставці.

2. Підтвердження походження має бути видане або складене згідно з положеннями Розділу V і подане до митних органів країни імпорту у звичайний спосіб. У цьому документі мають бути зазначені назва й адреса виставки. Таке підтвердження має містити назву та адресу проведення виставки. За необхідності, можуть вимагатися й інші документальні свідчення умов, за яких товари було розміщено на виставці.

3. Пункт 1 застосовується до будь-якої торговельної, промислової ярмарки, ярмарки сільськогосподарських продуктів і ярмарки спеціалізації ремісників, торгово-промислової виставки чи подібної публічної демонстрації (показу), що організовується не для приватних цілей в торговельних або офісних приміщеннях для продажу іноземної продукції, під час яких товари залишаються під митним контролем.

РОЗДІЛ IV
ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ МИТА

Стаття 14
Заборона повернення мита або звільнення від сплати мита

1. Матеріали іншого походження, використані у виробництві товарів, що походять з Договірної Сторони, для яких видається або складається підтвердження походження згідно з положеннями Розділу V, не можуть бути предметом повернення мита або звільнення від сплати мита будь-якого типу в країні експорту.

2. Заборона, що міститься в пункті 1 стосується будь-якої домовленості про повне чи часткове відшкодування, звільнення від сплати чи неплатіж мита й митних зборів, які мають еквівалентну дію, застосовних у країні експорту до матеріалів, які використовуються у виробництві, якщо таке відшкодування, звільнення від сплати чи неплатіж застосовується, формально чи фактично, коли товари, вироблені з цих матеріалів, експортуються, а не коли вони залишаються для використання в цій країні.

3. Експортер товарів, на які поширюється підтвердження походження, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органів надати всі належні документи на підтвердження того, що мито, сплачене за матеріали іншого походження, використані у виробництві цих товарів, не було повернене, і що всі митні платежі та збори, що мають еквівалентний ефект, які мають бути сплачені за такі матеріали, дійсно сплачені.

4. Положення пунктів 1, 2 та 3 цієї Статті також застосовуються до пакування в розумінні статті 7(2), до комплектуючих, запасних частин і інструментів у розумінні Статті 8 і товарів у складі набору в розумінні Статті 9, коли ці елементи мають інше походження.

5. Положення пунктів 1 - 4 цієї Статті повинні застосовуватися до матеріалів лише того типу, до якого застосовується ця Угода.

6. (a) Заборона в пункті 1 цієї Статті не повинна застосовуватись у двосторонній торгівлі між однією з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) та однією з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) за винятком Ізраїлю, Фарерських островів та країн-учасниць Процесу Стабілізації та Асоціації Європейського Союзу, якщо товари вважаються такими, що походять з Договірної Сторони-експортера чи імпортера без застосування кумуляції з матеріалами, що походять з однієї з інших Договірних Сторін відповідно до Статті 3.

(b) Заборона в пункті 1 цієї Статті не повинна застосовуватись у двосторонній торгівлі між Єгиптом, Йорданією, Марокко та Тунісом, якщо товари вважаються такими, що походять з однієї з цих країн без застосування кумуляції з матеріалами, що походять з однієї з інших Договірних Сторін відповідно до Статті 3.

7. Не беручи до уваги положення пункту 1, Договірна сторона-експортер може, за винятком продукції, на яку поширюється дія Груп з 1 по 24 Гармонізованої системи, застосовувати правила щодо повернення мита чи звільнення від сплати мит або інших платежів, які мають еквівалентну дію, що застосовуються для матеріалів іншого походження, які використовуються у виробництві товарів, що мають країну походження, за умови дотримання наступних положень:

(a) 4 % від митного збору повинно бути утримано по відношенню до товарів, що підпадають під частини 25 - 49 та 64 - 97 Гармонізованої системи, чи нижчу ставку, яка діє у договірній країні-експортері;

(b) 8 % від митного збору повинно бути утримано по відношенню до товарів, що підпадають під частини 50 - 63 Гармонізованої системи, чи таку нижчу ставку, яка діє у Договірній Стороні-експортері.

Положення цього пункту не повинні застосовуватися Договірними Сторонами, які перераховані у Додатку V.

8. Положення пункту 7 повинні застосовуватися до 31 грудня 2012 року та можуть бути переглянуті за спільною згодою.

РОЗДІЛ V
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ

Стаття 15
Загальні вимоги

1. Товари, що походять з однієї з Договірних Сторін, і ввозяться в інші Договірні Сторони, підпадають під дію цієї Угоди за умови подання одного з таких документів, що підтверджують походження:

(a) сертифікат з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведений у Додатку III а;

(b) сертифікат з перевезення товару EUR-MED, зразок якого наведений у Додатку III b;

(c) у випадках, вказаних у Статті 21(1), декларація (надалі іменуватиметься "декларацією походження" або "декларацією походження EUR-MED"), надана експортером до інвойса, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально для того, щоб їх можна було ідентифікувати. Текст декларації походження наведений у Додатку IV a і b.

2. Незважаючи на положення пункту 1 товари, що походять з певної країни в розумінні цієї Конвенції, підпадають під положення відповідних угод без необхідності подання будь-яких підтверджень походження, вказаних у пункті 1 цієї Статті.

Стаття 16
П
роцедура видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED

1. Сертифікат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED має бути виданий митними органами Договірної сторони-експортера на письмову заявку експортера або, під відповідальність експортера, його уповноваженим представником.

2. Для цього експортер або його уповноважений представник має заповнити сертифікат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, а також бланк заявки, зразок якої наведений у Додатку III a і b. Ці бланки мають бути заповнені однією з мов, якими складено цю Угоду, і відповідно до норм національного законодавства країни експорту. Якщо ці бланки заповнюються від руки, вони повинні заповнюватися ручкою друкованими літерами. Опис товарів потрібно викласти у виділеній для цього графі, не залишаючи вільних рядків. Якщо графа не заповнена повністю, під останнім рядком опису проставляється горизонтальна лінія, вільне місце перекреслюється.

3. Експортер, який подає заявку про видачу сертифіката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органів Договірної сторони-експортера, у якій видається сертифікат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, надати всі належні документи на підтвердження статусу походження розглядуваних товарів, а також виконання інших умов цієї Конвенції.

4. Без обмеження розуміння пункту 5 сертифікат з перевезення товару EUR.1 має бути виданий митними органами Договірної сторони-експортера в наступних випадках:

(a) якщо товари експортуються з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) до однієї з інших Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) та

(b) якщо товари експортуються з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) до однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) чи з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) до однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) та

(c) якщо товари експортуються з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) до однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) та

5. Сертифікат з перевезення товару EUR-MED повинен видаватися митними службами Договірної Сторони-експортером, якщо відповідні товари можуть вважатися такими, що походять з Договірної Сторони-експортера, Договірної Сторони-імпортера чи однієї з інших Договірних Сторін відповідно до Статті 3, з якими застосовується кумуляція та виконуються вимоги цієї Конвенції, у наступних випадках:

(a) якщо товари експортуються з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) до однієї з інших Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) та;

b) якщо товари експортуються з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) до однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) або з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) до однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) та

(c) якщо товари експортуються з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) до однієї з інших Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) та;

6. Сертифікат з перевезення товару EUR-MED повинен містити один з наступних виразів англійською мовою у графі 7:

(a) якщо походження отримано шляхом застосування кумуляції з матеріалами, виробленими у одній чи більше Договірних Сторін:

"CUMULATION APPLIED WITH... (name of the country/countries)"

(b) якщо походження отримано без застосування кумуляції з матеріалами, виробленими у одній чи більше Договірних Сторін:

"NO CUMULATION APPLIED"

7. Митні органи, які видають сертифікати з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, повинні вжити всіх необхідних заходів для перевірки статусу походження товарів, а також для виконання інших умов цієї Конвенції. Для цих цілей вони мають право вимагати будь-яких доказів і здійснювати будь-яку перевірку рахунків експортера та інші перевірки, які вважатимуть доцільними. Ці органи також мають забезпечити правильне заповнення бланків, зазначених у пункті 2 цієї Статті. Вони зокрема повинні перевірити, чи заповнена графа, призначена для опису товарів, таким чином, щоб запобігти зловмисному дописуванню.

8. Дата видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED повинна бути вказана в графі 11 цього сертифіката.

9. Сертифікат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED має бути виданий митними органами й переданий експортерові одразу ж після здійснення чи забезпечення фактичного експортування товару.

Стаття 17
Сертифікати з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, видані пізніше

1. Не беручи до уваги положення Статті 16(9) сертифікат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED може у виняткових випадках бути виданий після експортування товарів, яких він стосується, якщо:

(a) він не був виданий під час експортування через допущення помилок або ненавмисних похибок або особливих обставин; або

(b) митним органам було доведено, що сертифікат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED був виданий, але не прийнятий під час імпортування з технічних причин.

2. Не беручи до уваги положення Статті 16(9) сертифікат з перевезення товару EUR-MED може бути виданий після експортування товарів, яких він стосується, і за які був виданий сертифікат з перевезення товару EUR.1 під час експортування, якщо доведено перед митними органами, що виконані умови, зазначені у Статті 16(5).

3. Для застосування пункту 1 і 2 експортер у своїй заявці повинен вказати місце і дату експортування товарів, яких стосується сертифікат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, і пояснити причини свого прохання.

4. Митні органи можуть видати сертифікат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED пізніше лише після підтвердження того, що інформація, надана експортером у заяві, збігається з інформацією у відповідному файлі.

5. Сертифікати з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, видані пізніше, повинні мати наступний напис англійською мовою:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

Сертифікати з перевезення товару EUR-MED, видані пізніше, при застосуванні пункту 2 повинні мати наступний напис англійською мовою:

"ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No...[date and place of issue])"

6. Напис, зазначений у пункті 5 цієї статті, має бути вставлений у графу 7 сертифіката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED.

Стаття 18
Видача дубліката сертифіката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED

1. У випадку викрадення, втрати чи знищення сертифіката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED експортер може подати до митних органів, що видали цей сертифікат, заяву про видачу дубліката, складеного на основі експортних документів, що наявні в них.

2. Дублікат, виданий у такий спосіб, повинен мати наступний напис англійською мовою:

"DUPLICATE"

3. Напис, зазначений у пункті 2 цієї Статті, має бути вставлений у графу 7 дубліката сертифіката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED.

4. Такий дублікат, що має містити дату видачі оригінального сертифіката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, вважатиметься дійсним з цієї дати.

Стаття 19
Видача сертифікатів з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED на основі виданого чи складеного раніше підтвердження походження

Якщо товари, що походять з певної країни, поміщені під контроль митної служби в договірній країні, підтвердження їхнього походження може бути замінене одним чи декількома сертифікатами з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED з метою відправлення всієї партії чи частини цих товарів до будь-якого місця в договірній країні. Такий замінний сертифікат (сертифікати) з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED має бути виданий тією митною службою, під чиїм контролем перебувають товари.

Стаття 20
Відокремлення для обліку

1. Якщо роздільне зберігання на складі ідентичних і взаємозамінних матеріалів, що походять з певної країни, і матеріалів іншого походження пов'язане зі значними витратами чи матеріальними складнощами, митні органи можуть на письмовий запит зацікавлених осіб надати дозвіл на використання так званого методу "відокремлення для обліку" (далі - "метод").

2. Такий метод повинен надати можливість гарантувати, що кількість товарів, вироблених у конкретний обліковий період, які можуть бути визнані "такими, що походять з певної країни", є такою ж самою, як була б за умов фізичного розділення складських запасів.

3. Митні органи можуть надати такий дозвіл за будь-яких умов, які вважатимуть належними.

4. Реєстрація та застосування цього методу мають бути засновані на загальних принципах обліку, застосованих у країні, де виробляється товар.

5. Виробник, що користується таким методом, може відповідно до обставин складати чи застосовувати підтвердження походження щодо тієї кількості товарів, яка може бути визнана товарами, що походять з певної країни. На запит митних органів користувач методу повинен надати звіт про облік цих кількостей.

6. Митні органи повинні здійснювати нагляд за використанням наданого ними дозволу та можуть скасувати його будь-коли, якщо користувач застосовує його у будь-який неналежний спосіб або не виконує будь-яку іншу умову цієї Конвенції.

Стаття 21
Умови складання декларації про походження або декларації про походження EUR-MED

1. Декларація про походження або декларація про походження EUR-MED, зазначена в статті 15(1)(c), може бути складена:

(a) уповноваженим експортером відповідно до положень Статті 23, або

(b) експортером на будь-яку партію товару, що складається з однієї або більше одиниць упаковки, що походять з певної країни, сукупна вартість яких не перевищує 6000 євро.

2. Без обмеження розуміння пункту 3 декларація про походження може бути складена в наступних випадках:

(a) якщо товари експортуються з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) до однієї з інших Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1), а також

(b) якщо товари експортуються з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) до однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) чи з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) до однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) та

(c) якщо товари експортуються з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) до однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) та

3. Декларація про походження EUR-MED може бути складена, якщо відповідні товари можуть вважатися такими, що походять з Договірної Сторони-експортера, Договірної Сторони-імпортера чи однієї з інших Договірних Сторін відповідно до Статті 3, з якими застосовується кумуляція та виконуються вимоги цієї Конвенції, у наступних випадках:

(a) якщо товари експортуються з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) до однієї з інших Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) та;

(b) якщо товари експортуються з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) до однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) або з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) до однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(1) та

(c) якщо товари експортуються з однієї з Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) до однієї з інших Договірних Сторін відповідно до Статті 3(2) та;

4. Декларація походження EUR-MED повинна містити один з наступних виразів англійською мовою у графі 7:

(a) якщо походження отримано шляхом здійснення кумуляції з матеріалами, виробленими у одній чи більше Договірних Сторін:

"CUMULATION APPLIED WITH... (name of the country/countries)"

(b) якщо походження отримано без здійснення кумуляції з матеріалами, виробленими у одній чи більше Договірних Сторін:

"NO CUMULATION APPLIED"

5. Експортер, який складає декларацію про походження або декларацію про походження EUR-MED, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органів Договірної сторони-експортера надати всі належні документи на підтвердження статусу походження розглядуваних товарів, а також виконання інших умов цієї Конвенції.

6. Складання декларації про походження або декларації про походження EUR-MED здійснюється експортером шляхом штампування, машинописного чи поліграфічного друкування на інвойсі, повідомленні про доставку чи іншім комерційнім документі декларації, текст якої наведено у Додатку IV а та b, з використанням однієї з мовних версій, викладених у цих Додатках, і відповідно до положень національного законодавства країни експорту. Якщо декларація складена від руки, це має бути зроблено чорнилом і друкованими літерами.

7. Декларації про походження та декларації про походження EUR-MED мають бути власноручно підписані експортером, що їх склав. Проте уповноважений експортер у розумінні Статті 22 не повинен підписувати такі декларації, якщо він надав митним органам Договірної сторони-експортера письмове зобов'язання нести повну відповідальність за будь-яку декларацію про походження, у якій він зазначений, так, ніби вона підписана ним власноручно.

8. Декларація про походження або декларація про походження EUR-MED може бути складена експортером тоді, коли товари, яких вона стосується, експортуються, або після експортування за умови подання цієї декларації в країні імпорту не пізніше, ніж протягом двох років після імпортування товарів, яких вона стосується.

Стаття 22
Уповноважений експортер

1. Митні органи Договірної сторони-експортера можуть надати будь-якому експортерові (далі - "уповноважений експортер"), який часто перевозить товари за положеннями цієї Конвенції, право складати декларації про походження або про декларації походження EUR-MED незалежно від вартості товарів, щодо яких вони складаються. Експортер, який бажає одержати такий дозвіл, повинен надати митним органам усі гарантії, які вони вважатимуть необхідними для підтвердження статусу походження товарів, а також виконання всіх інших умов цієї Конвенції.

2. Митні органи можуть надати статус уповноваженого експортера за будь-яких умов, які вважатимуть належними.

3. Митні органи повинні надати затвердженому експортерові номер митного дозволу, який має бути вказаний на декларації про походження EUR-MED.

4. Митні органи повинні здійснювати нагляд за використанням наданого дозволу затвердженим експортером.

5. Митні органи можуть скасувати цей дозвіл у будь-який час. Дозвіл має бути скасований, якщо уповноважений експортер припинив надання гарантій, зазначених у пункті 1 цієї Статті, не виконує умови, зазначені в пункті 2, чи у будь-який інший спосіб порушує порядок користування наданим дозволом.

Стаття 23
Термін дії підтвердження походження

1. Підтвердження про походження є дійсним протягом чотирьох місяців з дати видачі в Договірній стороні-експортері та у зазначений період має бути подане до митних органів країни імпорту.

2. Підтвердження про походження, що подаються до митних органів Договірної сторони-імпортера пізніше кінцевої дати подання, вказаної в пункті 1 цієї Статті, можуть бути прийняті з метою застосування преференційного режиму, якщо вони не були подані до встановленої кінцевої дати через виняткові обставини.

3. В інших випадках несвоєчасного подання митні органи Договірної сторони-імпортера можуть прийняти підтвердження походження, якщо імпортовані товари були представлені раніше вказаної кінцевої дати.

Стаття 24
Подання підтвердження походження

Підтвердження походження повинні подаватися до митних органів Договірної сторони-імпортера згідно з чинним порядком цієї країни. Ці органи можуть вимагати здійснення перекладу підтвердження походження, а також подання разом із митною декларацією на ввезення заявки імпортера про те, що ввезені товари відповідають умовам, необхідним для застосування цієї Угоди.

Стаття 25
Імпортування частинами

Якщо на запит імпортера при виконанні умов, встановлених митними органами Договірної сторони-імпортера, розібрані чи незібрані товари в розумінні Загального правила 2(a) Гармонізованої системи, що підпадають під дію Розділів XVI і XVII або товарних позицій 7308 та 9406 Гармонізованої системи, імпортуються частинами, після ввезення першої частини імпортер повинен подати митним органам країни імпорту єдине підтвердження походження цих товарів.

Стаття 26
Звільнення від підтвердження походження

1. Товари, що надсилаються малими пакунками від одних приватних осіб до інших або становлять частину особистого багажу подорожуючої особи, мають бути визнані такими, що походять з певної країни, не потребуючи подання підтвердження походження за умови, що ці товари не імпортовані з метою торгівлі й були задекларовані як такі, що відповідають вимогам даної Конвенції, і якщо достовірності такої декларації не викликає жодних сумнівів. У випадку надсилання товарів поштою така декларація може бути оформлена на митній декларації CN 22/CN 23 або на аркуші паперу, доданого до цього документа.

2. Нерегулярне ввезення товарів, призначених виключно для особистого використання одержувачів або подорожуючої особи або їхніх сімей не визнається імпортом з метою торгівлі, якщо з природи й кількості товарів очевидно, що їхнє комерційне використання не планується.

3. Крім того, сукупна вартість цих товарів не повинна перевищувати 500 євро у випадку малих пакунків і 1200 євро у випадку товарів, що входять до складу особистого багажу подорожуючої особи.

Стаття 27
Супровідна документація

Документи, зазначені в Статтях 16(3) та 21(5), що використовуються для підтвердження того, що товари, вказані в сертифікаті з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, або декларації про походження або декларації про походження EUR-MED можуть бути визнані такими, що походять з Договірної Сторони й відповідають іншим вимогам цієї Конвенції, можуть включати, серед іншого, наступне:

(1) прямі свідчення процесів, виконаних експортером чи постачальником для отримання розглядуваного майна, що містяться, наприклад, у його обліковій документації чи у внутрішній системі обліку;

(2) документи, що підтверджують статус походження використаних матеріалів, видані чи складені у відповідній Договірній Стороні, якщо застосування таких документів відповідає національному законодавству;

(3) документи, що підтверджують обробку матеріалів у відповідній Договірній Стороні, видані чи складені у відповідній Договірній Стороні, якщо застосування таких документів відповідає національному законодавству;

(4) сертифікати з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, або декларації про походження або декларації про походження EUR-MED, що підтверджують статус походження використаних матеріалів, видані чи складені в у відповідній Договірній Стороні згідно з цією Конвенцією;

(5) належні свідчення про обробку або переробку, виконані за межами відповідної Договірної Сторони згідно з положеннями Статті 11, які підтверджують, що вимоги цієї статті були виконані.

Стаття 28
Зберігання підтвердження походження й супровідної документації

1. Експортер, який подає заявку на отримання сертифіката з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, повинен зберігати документи, зазначені в статті 16(3), протягом щонайменше трьох років.

2. Експортер, що складає декларацію про походження або декларацію про походження EUR-MED, повинен зберігати примірник цієї декларації походження, а також документи, зазначені в Статті 21(5), протягом щонайменше трьох років.

3. Митні органи Договірної сторони-експортера, які видають сертифікат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, повинні зберігати бланк заяви, зазначений у статті 16(2), протягом щонайменше трьох років.

4. Митні органи Договірної сторони-імпортера повинні зберігати подані до них сертифікати з перевезення товару EUR.1 та EUR-MED, і декларації про походження та декларації про походження EUR-MED протягом щонайменше трьох років.

Стаття 29
Розбіжності й формальні помилки

1. Виявлення незначних розбіжностей між відомостями, наведеними в підтвердженні походження та документах, поданих до митної служби для виконання формальностей, пов'язаних з імпортуванням товарів, не спричиняє ipso facto нікчемності такого підтвердження походження, якщо належним чином встановлено, що цей документ відповідає представленим товарам.

2. Очевидні формальні помилки у підтвердженні походження, такі як друкарська помилка, не є причиною для відхилення такого документа, якщо ці помилки не викликають сумнівів щодо правильності відомостей, наведених у документі.

Стаття 30
Суми в євро

1. Для застосування положень Статті 21(1)(b) та Статті 26(3) у випадках, коли інвойс на товари надано у іншій валюті ніж євро, кожна з зацікавлених країн повинна щорічно встановлювати суми в національних валютах Договірних сторін, еквівалентні до наведених сум у євро.

2. Положення Статті 21(1)(b) або Статті 26(3) застосовуються до партії товару з використанням валюти, яка вказана в інвойсі на цю партію, згідно з сумою, встановленою відповідною країною.

3. Використовувані суми в будь-якій національній валюті мають бути еквівалентні до відповідних сум у євро станом на перший робочий день жовтня. Ці значення повинні бути передані Європейській Комісії до 15 жовтня і застосовуються з 1 січня наступного року. Європейська Комісія повинна повідомити всі зацікавлені країни про відповідні суми.

4. Країна може округлити суми, отримані шляхом перерахунку суми в євро в її національну валюту, до більшого чи меншого цілого числа. Різниця між цим округленим значенням і результатом перерахунку не повинна перевищувати 5 %. Країна може не змінювати еквівалент суми в євро, перерахований у її національну валюту, якщо у встановлений час щорічного узгодження, передбаченого в пункті 3, перерахування цієї суми без округлення призводить до збільшення еквіваленту в національній валюті менше ніж на 15 %. Еквівалент у національній валюті можна не змінювати, якщо перерахування призводить до зменшення його значення.

5. На запит будь-якої Договірної Сторони Спільний Комітет має переглядати суми в євро. Під час такого перегляду Спільний Комітет має вирішити, чи доцільно зберігати незмінним вплив розглядуваних обмежень. З огляду на це він може ухвалити рішення змінити суми в євро.

РОЗДІЛ VI
ДОМОВЛЕНОСТІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 31
Адміністративне співробітництво

1. Митні органи Договірних Сторін повинні надавати один одному через Європейську Комісію зразки відбитків печаток, які використовують у їхніх митних службах для видачі сертифікатів з перевезення товару EUR.1 та EUR-MED, а також адреси митних органів, які відповідають за перевірку цих сертифікатів, декларацій про походження та декларацій про походження EUR-MED.

2. З метою належного застосування цієї Конвенції Договірні Сторони повинні допомагати один одному, через компетентні митні адміністрації у перевірці достовірності сертифікатів з перевезення товару EUR.1 та EUR-MED, декларацій про походження і декларацій про походження EUR-MED та правильності інформації, що міститься в цих документів.

Стаття 32
Перевірка підтверджень походження

1. Подальші перевірки підтверджень походження мають здійснюватися у довільному порядку або тоді, коли митні органи Договірної сторони-імпортера мають обґрунтовані сумніви в достовірності таких документів, статусі походження відповідних товарів або виконанні інших вимог цієї Конвенції.

2. З метою реалізації положень пункту 1 цієї Статті митні органи Договірної сторони імпортера повинні повернути сертифікат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED та інвойс, якщо він була поданий, декларацію про походження або декларацію про походження EUR-MED, або копії цих документів митним органам країни експорту, вказавши, за необхідності, причини запиту. Будь-які отримані документи й інформація, що вказують на недостовірність інформації, наведеної в підтвердженні походження, повинні бути надіслані для обґрунтування запиту про здійснення перевірки.

3. Перевірка має бути здійснена митними органами Договірної сторони - експортера. Для виконання цього завдання вони мають право вимагати будь-яких доказів і здійснювати будь-яку перевірку рахунків експортера та інші перевірки, які вважатимуть належними.

4. Якщо митні органи Договірної сторони імпортера вирішують призупинити надання преференційного режиму для товарів, щодо яких здійснюється перевірка, до надходження результатів цієї перевірки, імпортеру пропонується видача продукції із застосуванням будь-яких запобіжних заходів, які вважатимуться необхідними.

5. Митні органи, на запит яких була здійснена перевірка, мають бути якнайшвидше повідомлені про її результати. Ці результати повинні чітко вказувати на те, чи є перевірені документи достовірними та чи розглядувані товари можуть бути визнані такими, що походять з однієї з Договірних Сторін і відповідають іншим вимогам цієї Конвенції.

6. Якщо у випадку обґрунтованих сумнівів відповідь на запит про перевірку не надійшла протягом десяти місяців з дати подання цього запита, або якщо відповідь не містить достатньої інформації для визначення достовірності розглядуваного документа або справжнього походження товарів, митні органи, що подали запит, повинні за відсутності виняткових обставин відмовити у наданні права на преференції.

Стаття 33
Вирішення спорів

У випадках виникнення спорів щодо процедур перевірки відповідно до Статті 32, які не можуть бути вирішені між митними органами, які вимагають перевірки і митними органами, відповідальними за проведення цієї перевірки, повинні бути представлені двосторонньому органу, який встановлений відповідною Угодою. Інші, ніж ті, які пов'язані з процедурами перевірки згідно зі Статтею 32, суперечки щодо тлумачення цієї Конвенції повинні бути представлені Спільному Комітету.

У всіх випадках вирішення спорів між імпортером і митними органами Договірної сторони-імпортера повинні має бути здійснено відповідно до законодавства цієї країни.

Стаття 34
Стягнення

Стягнення повинні накладатися на кожну особу, що складає документ або спричиняє складання документу, який містить неправильну інформацію про мету здобуття преференційного режиму для товарів.

Стаття 35
Вільні зони

1. Договірні Сторони повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб товари, продаж яких підпадає під дію підтвердження походження, що перевозяться через вільні зони, розташовані на їхній території, не були замінені іншими товарами або піддані обробці, крім звичайних операцій, спрямованих на запобігання їх псуванню.

2. Як виняток з положень, що містяться в пункті 1 цієї Статті, якщо товари, які походять з Договірної Сторони, ввозяться у вільну зону із застосуванням підтвердження походження і піддаються обробці або переробці, відповідні органи повинні на запит експортера видати новий сертифікат з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, якщо обробку або переробка було здійснено відповідно до положень цієї Конвенції.

 

ВСТУПНІ ПОЯСНЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ У ДОДАТКУ II

Пояснення 1:

У цьому переліку наведені умови, необхідні для визнання будь-яких товарів достатньо обробленими або переробленими в розумінні Статті 5 цього Доповнення.

Пояснення 2:

2.1. Перші два стовпчики переліку містять опис отриманого товару. У першому стовпчику наведений номер товарної позиції чи товарної групи, що використовуються у Гармонізованій системі, а в другому - опис товару за цією позицією або групою Гармонізованої системи. Для кожного запису в перших двох стовпчиках правило визначається в стовпчиках 3 або 4. Коли, в окремих випадках, перед запис у першому стовпчику містить слово "окремі товарні коди" ("ex"), це означає, що правило зі стовпця 3 або 4 застосовується лише до частини товарної позиції, вказаної в стовпчику 2.

2.2. Якщо в першому стовпчику об'єднані декілька номерів товарних позицій, або в ньому зазначений номер групи, а в стовпчику 2 наведено опис товарів у загальних термінах, відповідні правила зі стовпчика 3 або 4 застосовуються до всіх товарів, які згідно з Гармонізованою системою, віднесені до товарних позицій товарної групи або до будь-яких товарних позицій об'єднаних у першому стовпчику.

2.3. Якщо до різних товарів, що входять до однієї позиції, застосовуються різні правила зі переліку, опис кожної частини такої позиції, до якої застосовується окреме правило зі стовпчика 3 або 4, наведений окремим абзацом поруч із відповідним правилом.

2.4. Якщо правило для запису в перших двох стовпчиках наведено в обох наступних (3 і 4), вибір між застосуванням правила зі стовпця 3 або 4 надається експортерові. Якщо в стовпці 4 не наведено правила походження, необхідно застосовувати правило зі стовпчика 3.

Пояснення 3:

3.1. Положення Статті 5 цього Доповнення стосовно товарів, які набувають статусу таких, що походять з певної країни, використовуваних у виробництві інших товарів, мають бути застосовані незважаючи на те, чи цей статус був набутий на фабриці, де використовуються такі товари, чи на іншій фабриці Договірної Сторони.

Приклад:

Двигун із позиції 8407, для якого правило встановлює припустимий вміст матеріалів іншого походження не вище 40 % від ціни виробника на умовах франко-завод, виготовлено з "іншої сталі легованої у зливках або інших первинних формах", із окремих товарних кодів позиції 7224.

Якщо ця поковка була викувана в Європейському Союзі із злитків іншого походження, вона вже набула статусу такої, що походить з Європейського Союзу, у силу правила для окремих товарних кодів позиції 7224 в переліку. Під час розрахунку вартості цього двигуна така поковка може вважатися тією, що походить з Європейського Союзу, незалежно від того, була вона виготовлена на тій самій або іншій фабриці в Європейському Союзі. Підсумовуючи вартість використаних матеріалів іншого походження, не треба враховувати злитки іншого походження.

3.2. Правило в Переліку визначає мінімальний необхідний обсяг обробки або переробки, тому виконання більшої обробки або переробки також надає товарові статус такого, що походить з певної країни, і навпаки - виконання меншої обробки або переробки не може надати товарові такого статусу. Таким чином, якщо правило передбачає можливість використання матеріалу іншого походження, що перебуває на певному рівні виробничого процесу, використання такого матеріалу на більш ранньому етапі виробництва дозволене, а на пізнішому етапі - ні.

3.3. Без обмеження розуміння Пояснення 3.2, якщо у правилі використано вираз "Виробництво з матеріалів будь-якої позиції", це означає дозвіл на використання матеріалів будь-якої позиції (позицій) (навіть матеріалів із таким самим описом і позицією, як і сам товар), однак з урахуванням усіх спеціальних обмежень, які також можуть бути включені в це правило.

Проте вираз "Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції..." або "Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів тієї ж позиції, що й сам товар" означає дозвіл на використання матеріалів будь-якої позиції (позицій) за винятком матеріалів із таким самим описом, як і сам товар, що наведений у стовпчику 2 Переліку.

3.4. Якщо правило в Переліку визначає, що товар може бути вироблений із декількох матеріалів, ще означає, що у виробництві можна використовувати одна чи більше одиниць матеріалу. Проте це правило не вимагає, щоб всі матеріали використовувались.

Приклад:

Правило для тканин позицій 5208 - 5212 передбачає, що серед інших матеріалів можуть використовуватися натуральні волокна, а також хімічні матеріали. Це не означає, що необхідно використовувати обидва матеріали: можна використати один, другий або два одразу.

3.5. Якщо правило в Переліку вказує, що товар має бути вироблений з певного матеріалу, ця умова очевидно не забороняє використання інших матеріалів, які в силу властивої їм природи не можуть відповідати цьому правилу. (Див. також Поясненні 6.2 нижче стосовно текстилю).

Приклад:

Правило для готових харчових продуктів з товарної позиції 1904, яке прямо забороняє використання зернових та виробів з них, не забороняє використання мінеральних солей, хімічних реактивів та інших добавок, що не є виробленими з зернових.

Проте це не стосується товарів, які, хоча й не можуть бути вироблені конкретно зі вказаних у Переліку матеріалів, можуть бути виготовлені з матеріалу такого ж характеру на більш ранньому етапі виробництва.

Приклад:

У випадку виробу з одягу з винятку Групи 62 з нетканих матеріалів, якщо для цього класу виробів дозволене використання лише пряжі іншого походження, не можна почати з нетканого полотна, навіть незважаючи на те, що неткане полотно зазвичай не може бути вироблене з пряжі. У таких випадках початковий матеріал перебуває на етапі, що передує пряжі, тобто на етапі волокна.

3.6. Якщо в правилі в переліку наведені два значення максимального дозволеного вмісту матеріалів іншого походження, ці значення не можна складати. Інакше кажучи, максимальний вміст усіх матеріалів іншого походження не може перевищувати найбільшого з наведених значень. Крім того, вміст кожного окремого матеріалу не повинен перевищувати наведеного для нього значення.

Пояснення 4:

4.1. Термін "натуральне волокно" використовується в Переліку стосовно позначення волокна, іншого за штучне й синтетичне. Воно обмежене етапами, що передують прядінню, включно з відходами, і, якщо не вказано інше, включає волокна, які були піддані кардо- чи гребенечесанню або іншій підготовці, але непрядені.

4.2. Термін "натуральні волокна" включає кінський волос позиції 0511, шовк позицій 5002 і 5003, а також вовняні волокна й тонкий і грубий волос тварин позицій 5101 - 5105, бавовняні волокна позицій 5201 - 5203 та інші рослинні волокна позицій 5301 - 5305.

4.3. Терміни "целюлоза для штучного волокна", "хімічні матеріали" та "матеріали для паперового виробництва" вжиті в Переліку для опису матеріалів, не класифікованих у Групах 50 - 63, які можуть використовуватись для виробництва штучних, синтетичних або паперових волокон і пряжі.

4.4. Термін "хімічне штапельне волокно" використовується в переліку на позначення жмутів синтетичних або штучних волокнин, штапельного волокна та відходи позицій 5501 - 5507.

Пояснення 5:

5.1. Якщо для окремого товару в Переліку є посилання на це Пояснення, умови, зазначені в стовпчику 3, не повинні застосовуватися до будь-яких основних текстильних матеріалів, використовуваних у виробництві цього товару, які разом складають не більше 10 % загальної ваги всіх використаних основних текстильних матеріалів. (Також див. вказані нижче Пояснення 5.3 і 5.4).

5.2. Проте припустиме значення, вказане в Поясненні 5.1, стосується лише товарів зі змішаним складом, виготовлених із двох чи більшої кількості основних текстильних матеріалів.

До основних текстильних матеріалів належать:

- шовк,

- вовна,

- грубий волос тварин,

- тонкий волос тварин,

- кінський волос,

- бавовна,

- матеріали для паперового виробництва і папір,

- льон,

- справжнє прядиво,

- джут та інші текстильні луб'яні волокна,

- сизаль та інші текстильні волокна з рослин роду агава,

- кокосові волокна, абака (маніла), рамі та інші текстильні волокна рослинного походження,

- синтетичні хімічні волокна,

- штучні хімічні волокна,

- струмопровідні волокна,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з поліпропілену,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з поліестеру,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з поліаміду,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з поліакрилонітрилу,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з полііміду,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з політетрафторетилену,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з поліфеніленсульфіду,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з полівінілхлориду,

- інше хімічне синтетичне штапельне волокно,

- штучне хімічне штапельне волокно з віскози,

- інше хімічне штучне штапельне волокно,

- пряжа з поліуретану, сегментованого гнучкими ділянками полімеру простого ефіру, позументна або непозументна,

- пряжа з поліуретану, сегментованого гнучкими ділянками полімеру складного ефіру, позументна або непозументна,

- товари позиції 5605 (металізована пряжа) зі вмістом стрічкової нитки, що складається з серцевини з алюмінієвої фольги або пластмасової плівки, з покриттям з алюмінієвого порошку або без покриття, завтовшки не більше 5 мм, з'єднані вздовж прозорим або кольоровим клейким прошарком між двома шарами пластмасової плівки,

- інші товари позиції 5605.

Приклад:

Пряжа позиції 5205, виготовлена з бавовняного волокна позиції 5203 і синтетичних штапельних волокон позиції 5506, є пряжею змішаного складу. Таким чином, синтетичне штапельне волокно іншого походження, яке не відповідає умовам визначення походження (що вимагають виробництво з хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна), можна використовувати лише у кількості, що не перевищує 10 % ваги пряжі.

Приклад:

Вовняна тканина позиції 5112, виготовлена з вовняної пряжі позиції 5107 і синтетичної пряжі зі штапельного волокна позиції 5509, є тканиною змішаного складу. Таким чином, синтетичну пряжу, яка не відповідає умовам визначення походження (що вимагають виробництво з хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна), вовняну пряжу, яка не відповідає умовам визначення походження (що вимагають виробництво з натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню та не підготовлених до прядіння у інший спосіб), або обидві пряжі разом можна використовувати лише у загальній кількості, що не перевищує 10 % ваги тканини.

Приклад:

Прошивна текстильна тканина позиції 5802, виготовлена з бавовняної пряжі позиції 5205 і бавовняної тканини позиції 5210, є товаром змішаного складу лише в тому випадку, якщо сама бавовняна тканина є тканиною змішаного складу, виготовленою з видів пряжі, віднесених до двох різних позицій, або самі ці види пряжі є змішаними.

Приклад:

Якщо розглядувана прошивна текстильна тканина виготовлена з бавовняної пряжі позиції 5205 і синтетичної тканини позиції 5407, використані види пряжі очевидно є двома різними основними текстильними матеріалами, і, отже, така прошивна текстильна тканина є товаром зі змішаним складом.

5.3. У випадку товарів, що містять "пряжу з поліуретану, сегментованого гнучкими ділянками полімеру простого ефіру, позументну або непозументну", припустимий вміст цієї пряжі становить 20 %.

5.4. У випадку товарів зі вмістом "стрічкової нитки, що складається з серцевини з алюмінієвої фольги або пластмасової плівки, з покриттям з алюмінієвого порошку або без покриття, завтовшки не більше 5 мм, з'єднані вздовж прозорим або кольоровим клейким прошарком між двома шарами пластмасової плівки", припустимий вміст цієї стрічкової нитки становить 30 %.

Пояснення 6:

6.1. Якщо в Переліку зроблене посилання на це Пояснення, текстильні матеріали (за винятком підкладок і додаткових підкладок), що не відповідають правилу для розглядуваного виробленого товару, зазначеному в стовпчику 3 Переліку, можуть бути використані лише в тому випадку, коли вони віднесені до іншої позиції, ніж сам товар, а їхня вартість не перевищує 8 % вартості товару на умовах франко-завод.

6.2. Без обмеження розуміння Поясненні 6.3 матеріали, не віднесені до Груп 50 - 63, можуть бути використані у виробництві текстильних товарів без обмежень, незалежно від того, чи містять вони текстильні матеріали.

Приклад:

Якщо правило в Переліку передбачає, що конкретний текстильний виріб (наприклад, штани) має бути виготовлений з пряжі, це не заважає використанню металевих предметів, таких як ґудзики, тому що ґудзики не віднесені до Груп 50 - 63. З тієї ж причини це правило не заважає використанню застібок-блискавок, хоча застібки-блискавки зазвичай містять текстильні матеріали.

6.3. Якщо застосовується правило процентного співвідношення, вартість матеріалів, не віднесених до Груп 50 - 63, має враховуватись у розрахунку вартості матеріалів іншого походження в складі товару.

Пояснення 7:

7.1. Для окремих товарних позицій ex 2707, 2713 - 2715, ex 2901, ex 2902 та ex 3403, "спеціальні процеси" є наступними:

(a) вакуумна дистиляція;

(b) вторинне переганяння за допомогою ретельної ректифікації;

(c) крекінг;

(d) риформінг;

(e) виведення за допомогою вибірних розчинників;

(f) процес, що складається з наступних операцій: обробка концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або триокисом сірки; нейтралізації лужними реагентами; знебарвлення та очищення природним ґрунтом, активованим ґрунтом, активованим деревним вугіллям чи бокситом;

(g) полімеризація;

(h) алкілування;

(i) ізомеризація.

7.2. Для позицій 2710, 2711 і 2712, "спеціальні процеси" є наступними:

(a) вакуумна дистиляція;

(b) вторинне переганяння за допомогою ретельної ректифікації;

(c) крекінг;

(d) риформінг;

(e) виведення за допомогою вибірних розчинників;

(f) процес, що складається з наступних операцій: обробка концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або триокисом сірки; нейтралізації лужними реагентами; знебарвлення та очищення природним ґрунтом, активованим ґрунтом, активованим деревним вугіллям чи бокситом;

(g) полімеризація;

(h) алкілування;

(i) ізомеризація;

(j) стосовно окремих видів важких нафтопродуктів позиції ex 2710 - знесірчення воднем, що призводить до витіснення щонайменше 85 % сірки з оброблених продуктів (метод ASTM D 1266-59 T);

(k) тільки для товарів позиції 2710, застосовується депарафінування не за допомогою фільтрації;

(l) стосовно окремих видів важких нафтопродуктів позиції ex 2710 - обробка воднем під тиском вище 20 бар і за температури вище 250° C, з використанням каталізатора, іншого за каталізатори знесірчення, якщо водень є активним реагентом у хімічній реакції. Подальша обробка воднем мастил з позиції ex 2710 (наприклад, гідроочищення або знебарвлення), особливо з метою покращення кольору або стабільності, не може вважатися спеціальним процесом;

(m) стосовно окремих видів нафтових палив позиції ex 2710 - атмосферна дистиляція, за умови, що менше 30 об. % цих продуктів, включно зі втратами, дистилюються за температури 300° C, за методом ASTM D 86;

(n) стосовно окремих видів важких нафтопродуктів, окрім газойлів і нафтових палив, позиції ex 2710 - обробка за допомогою високочастотного електричного китичного розряду;

(o) стосовно окремих видів необроблених продуктів (крім нафтового вазеліну, озокериту, воску буровугільного (лігнітного) або воску торф'яного, парафіну, які містять за вагою менше 0,75 % нафти) позиції ex 2712 - знемаслення методом фракційної кристалізації.

7.3. Стосовно окремих товарів позицій ex 2707, 2713 - 2715, ex 2901, ex 2902 і ex 3403 - прості операції, такі як очищення, декантування, знесолення, відділення води, фільтрація, забарвлення, маркування, отримання певного вмісту сірки в результаті змішування продукції з різним вмістом сірки або будь-яке поєднання цих операцій чи інші подібні операції не надають статусу походження.

 

ПЕРЕЛІК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДІЙ ТА ОБРОБОК, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ НАДАННЯ МАТЕРІАЛАМ ІНШОГО ПОХОДЖЕННЯ СТАТУСУ ТОВАРІВ, ЩО ПОХОДЯТЬ З ПЕВНОЇ КРАЇНИ

Код Гармонізованої системи

Опис товару

Технологічні дії та обробка, що впроваджуються для матеріалів іншого походження, які набувають статусу товарів, що походять з певної країни

(1)

(2)

(3) або (4)

Група 1

Тварини

Усі тварини Групи 1 мають бути вирощені цілком в даній країні

 

Група 2

М'ясо та їстівні м'ясні субпродукти

Виробництво, у якому усі матеріали Груп 1 і 2 є виробленими цілком в даній країні

 

Група 3

Риба, ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 3 є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди
Групи 4

Молочні продукти; пташині яйця; натуральний мед; їстівні товари тваринного походження, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації, за винятком:

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 4 є виробленими цілком в даній країні

 

0403

Сколотини, кисле молоко і вершки, кефір, йогурт та інші види кисломолочних чи скислих молочних продуктів та вершків, незалежно від того, чи вони згущені або містять цукор чи інші солодощі, чи вони ароматизовані або містять фрукти, горіхи чи какао

Виробництво, у якому:

- усі матеріали Групи 4 є виробленими цілком в даній країні,

- усі фруктові соки під заголовком 2009 (окрім ананасового, лаймового та грейпфрутового) походять з цієї країни і

- ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди
Групи 5

Товари тваринного походження, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації, за винятком:

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 5 є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди позиції 0502

Оброблені щетина та волосся свиней, підсвинків або кабанів

Очищення, дезінфекція, відбір та випрямлення волосся та щетини

 

Група 6

Живі дерева та інші рослини; цибулини, корені і тому подібне; зірвані квіти і декоративні рослини

Виробництво, у якому:

- усі матеріали Групи 6 є виробленими цілком в даній країні і

- ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Група 7

Їстівні овочі та певні корені і бульби

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 7 є виробленими цілком в даній країні

 

Група 8

Їстівні фрукти та горіхи; шкірка цитрусових фруктів або дині та кавуну

Виробництво, у якому:

- усі матеріали є виробленими цілком в даній країні і

- ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % значення ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 9

Кава, чай, мате і пряності окрім:

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 9 є виробленими цілком в даній країні

 

0901

Кава, незалежно від того, чи її зерна обсмажені або вона не містить кофеїну; кавові вичавки та плівки; замінники кави, що містять кофеїн у будь-якій пропорції

Вироблено з матеріалів будь-якої позиції

 

0902

Чай, ароматизований чи ні

Вироблено з матеріалів будь-якої позиції

 

Окремі товарні коди позиції 0910

Суміші пряностей

Вироблено з матеріалів будь-якої позиції

 

Група 10

Зернові культури

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 10 є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди Групи 11

Продукти борошномельної промисловості; солод; крохмаль; інулін; пшенична клейковина, окрім:

Виробництво, у якому зернові, їстівні овочі, корені та бульби позиції 0714 або фрукти, є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди позиції 1106

Борошно, висушені питлівка та пудра, вилущені бобові культури позиції 0713

Сушіння та молоття бобових культур позиції 0708

 

Група 12

Насіння маслинових та олієнасіння; різноманітні крупи, насіння та фрукти; промислові та лікарські рослини; солома й корм для худоби

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 12 є виробленими цілком в даній країні

 

1301

Натуральний лак; рослинний клей, смоли, камеді та природні смоли (наприклад, бальзами)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів позиції 1301 не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

1302

Овочеві соки та екстракти; пектинові речовини, пектинати та пектати; агар-агар й інші рослинні клеї та згущувачі, які було змінено або ні, виготовлені з рослинних продуктів:

 

 

 

- рослинні клеї та згущувачі, які було змінено або ні, виготовлені з рослинних продуктів

Виробництво з первинних рослинних клеїв та згущувачів

 

 

- Інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Група 14

Овочеві садильні матеріали; овочеві товари, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 14 є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди Групи 15

Тваринні або рослинні жири й олії та продукти їх розщеплення; приготовлені харчові жири віск тваринного або рослинного походження, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

1501

Свинячий жир (у тому числі сало) й пташиний жир, інші ніж вказані у заголовках 0209 чи 1503:

 

 

 

- Жири з кісток або відходів

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів позиції 0203, 0206 чи 0207 або кісток позиції 0506

 

 

- Інші

Виробництво зі свинячого м'яса чи їстівних м'ясних субпродуктів позицій 0203 чи 0206 або з пташиного м'яса та відповідних їстівних субпродуктів позиції 0207

 

1502

Жири великої рогатої худоби, баранів та овець, інші ніж у позиції 1503

 

 

 

- Жири з кісток або відходів

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів позицій 0201, 0202, 0204 чи 0206 або кісток позиції 0506

 

 

- Інші

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 2 є виробленими цілком в даній країні

 

1504

Жири та олії та їх похідні продукти, що отримано з риби чи морських ссавців, очищені або ні, але не змінені хімічним шляхом:

 

 

 

- Тверді фракції

Виробництво з матеріалів будь-якого позиції, зокрема інших матеріалів позиції 1504

 

 

- Інші

Виробництво, у якому усі матеріали Груп 2 і 3 є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди позиції 1505

Рафінований ланолін

Вироблено з необроблених шерстяних жирів позиції 1505

 

1506

Інші тваринні жири та олії та їх похідні, очищені або ні, але не змінені хімічним шляхом:

 

 

 

- Тверді фракції

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції 1506

 

 

- Інші

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 2 є виробленими цілком в даній країні

 

1507 - 1515

Рослинні олії та їх складові частини:

 

 

 

- Соєва, арахісова, пальмова, пальмоядрова, тунгова та ойтикова олії, олія з копри та бабасу, рослинний віск та японський віск, фракції олії хохоби та олій промислового призначення, але не для виробництва тих харчових продуктів, що призначені для споживання людиною

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

 

- Тверді фракції, окрім таких для олії хохоби

Виробництво з інших матеріалів позицій 1507 - 1515

 

 

- Інші

Виробництво, у якому усі рослинні матеріали є виробленими цілком в даній країні

 

1516

Тваринні чи рослинні жири та їх складові частини, частково або цілком гідрогенізовані, переетирифіковані, реетирифіковані, очищені або ні, але без подальших приготувань

Виробництво, у якому:

- усі матеріали Групи 2 є виробленими цілком в даній країні і

- усі рослинні матеріали є виробленими цілком в даній країні. Однак можливе використання матеріалів з позицій 1507, 1508, 1511 і 1513

 

1517

Маргарин, їстівні суміші або приготовляння з тваринних чи рослинних жирів або олії чи фракції різноманітних жирів та олій цієї Групи, але ті, що не є їстівними жирами чи оліями або фракціями даних олій позиції 1516

Виробництво, у якому:

- усі матеріали Груп 2 і 4 є виробленими цілком в даній країні і

- усі рослинні матеріали є виробленими цілком в даній країні. Однак можливе використання матеріалів з позицій 1507, 1508, 1511 і 1513

 

Група 16

Приготовляння зі м'яса, риби або ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних

Виробництво:

- з тварин, вказаних у Групі 1 та/або

- у якому усі матеріали Групи 3 є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди Групи 17

Цукри та кондитерський цукор, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 1701

Тростинний або буряковий цукор та хімічно чиста цукроза у твердому вигляді, що містить ароматизатори чи барвники

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

 

1702

Інші цукри, зокрема хімічно чиста лактоза, мальтоза, глюкоза та фруктоза у твердому вигляді; цукрові сиропи без ароматизатори та барвників; штучний мед, незалежно від того, чи він змішаний з натуральним; карамель:

 

 

 

- Хімічно чисті мальтоза та фруктоза

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції 1702

 

 

- Інші цукри у твердому вигляді, що містять ароматизатори чи барвники

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

 

 

- Інші

Виробництво, у якому усі матеріали мають походження з цієї країни

 

Окремі товарні коди позиції 1703

Патока, яку отримано у результаті витягу чи очищення цукру і яка містить ароматизатори чи барвники

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

 

1704

Кондитерський цукор (у тому числі білий шоколад), що не містить какао

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, а також

- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

 

Група 18

Какао та продукти з нього

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, а також

- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

 

1901

Екстракт солоду; харчові продукти з борошна, круп, питлівки, крохмалю чи екстракту солоду, що не містять какао, або містять його у ваговій частині не більше 40 %, що розраховано для повністю знежиреного стану, причому дані продукти ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації; харчові приготовляння з товарів позицій 0401 - 0404, які не містять какао або містять його у ваговій частині не більше 5 %, що розраховано для повністю знежиреного стану, причому дані продукти ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації:

 

 

 

- Витяжка солоду

Вироблено із зернових Групи 10

 

 

- Інші

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, а також

- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

 

1902

Паста, незалежно від того, чи вона приготовлена або фарширована (м'ясом чи іншими інгредієнтами) чи оброблена будь-яким іншим чином, така як спагеті, макарони, локшина, лазанья, ньокки, італійські пельмені, канелоні; кускус, приготовлений або ні:

 

 

 

- З ваговою частиною м'яса, м'ясних відходів, риби, ракоподібних чи молюсків 20 % або менше

Виробництво у якому усі зернові та їхні складові частини (окрім твердої пшениці та її складові) вироблені цілком у даній країні

 

 

- З ваговою частиною м'яса, м'ясних відходів, риби, ракоподібних чи молюсків більше 20 %

Виробництво, у якому:

- усі зернові та їхні складові частини (окрім твердої пшениці та її складові) вироблені цілком у даній країні і

- усі матеріали Груп 2 і 3 є виробленими цілком в даній країні

 

1903

Крохмальна крупа та її замінники, виготовлені з крохмалю у формі пластівців, зернин, гранул, висівок та подібних формах

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім картопляного борошна позиції 1108

 

1904

Приготовлені страви, що отримані шляхом набрякання чи обжарювання зернових чи продуктів з них (наприклад, кукурудзяні пластівці); злаки (але не маїс (кукурудза)) у формі зернин або пластівців чи інших подібних формах (окрім борошна, круп та питлівки), завчасно оброблені чи приготовлені іншим чином, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів позиції 1806,

- у якому, усі злаки та борошно (окрім твердої пшениці, маїсу Zea indurata та їх складових) вироблені цілком у даній країні

- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

 

1905

Хліб, мучні вироби, торти, бісквіти та інші кондитерські вироби, що містять або не містять какао; причасні та вафельні облатки, крохмальні капсули, що використовуються у медичних цілях, рисовий папір та подібні товари

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів Групи 11.

 

Окремі товарні коди Групи 20

Приготовляння з овочів, фруктів, горіхів та інших частин рослин; окрім:

Виробництво, у якому усі фрукти, горіхи та овочі є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди позиції 2001

Батат, солодка картопля та інші їстівні частини рослин, що містять крохмаль, заготовлені за допомогою оцту чи оцтової кислоти, у ваговій частині 5 % або більше

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позицій 2004 - 2005

Картопля у вигляді борошна, крупчатки або пластівців, заготовленою без допомоги оцту чи оцтової кислоти

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

2006

Овочі, фрукти, горіхи, фруктові шкірки та інші частини рослин, заготовлені за допомогою цукру (сушені, заморожені або цукати)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

 

2007

Джеми, плодово-ягідні желе, мармелади, фруктові або горіхові пюре та терті фруктові або горіхові маси, незалежно від того, чи є у їх складі доданий цукор або інші підсолоджувачі

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, а також

- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 2008

- Горіхи, що не містять доданого цукру або барвників

Виробництво, у якому ціна усіх горіхів та насіння маслинових, що походять з цієї країни, позиції 0801, 0802 та 1202 - 1207 не перевищує 60 % ціни на умовах франко-завод

 

 

- Арахісове масло; суміші на основі злаків; пальмові ядра; маїс (кукурудза)

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

 

- Інші винятки для горіхів та фруктів, приготовлені не за допомогою парування чи кип'ятіння у воді, що не містять доданого цукру та є замороженими

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

 

2009

Фруктові (у тому числі виноградне сусло) та овочеві соки, що не містять ферментів й алкоголю, незалежно від того, чи є у їх складі доданий цукор або інші підсолоджувачі

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 21

Різні харчові продукти, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

2101

Екстракти, есенції та концентрати з кави, чаю або мате та приготовляння на основі даних продуктів або на основі кави, чаю чи мате; обжарений цикорій й інші обжарені замінники кави та їх екстракти, есенції та концентрати

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому увесь цикорій є виробленим цілком в даній країні

 

2103

Продукти для приготування соусів і готові соуси; приправи та спеції; гірчичний порошок та борошно, оброблена гірчиця:

 

 

 

- Продукти для приготування соусів і готові соуси; приправи та спеції; гірчичний порошок та борошно

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання гірчичного порошку або борошна чи обробленої гірчиці

 

 

- Гірчичний порошок та борошно, оброблена гірчиця

Вироблено з матеріалів будь-якої позиції

 

Окремі товарні коди позиції 2104

Супи та бульйони й приготовляння з них

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім оброблених або консервованих овочів позицій 2002 - 2005

 

2106

Харчові продукти, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 22

Напої, алкогольні напої та оцет, окрім:

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому весь виноград або матеріали, отримані з нього є виробленими цілком в даній країні

 

2202

Води, у тому числі мінеральні і газовані, що містять доданий цукор або інші підсолоджувачі чи барвники та інші безалкогольні напої позиції 2009, що не містять фруктових чи овочевих соків

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару,

- у якому ціна усіх матеріалів Групи 17 не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод і

- у якому усі фруктові соки (окрім ананасового, лаймового та грейпфрутового) походять з цієї країни

 

2207

Неденатурований етиловий спирт з процентним вмістом 80 об. % або вище; етиловий спирт та інші спирти, денатуровані, з будь-якою концентрацією

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім позицій 2207 або 2208 і

- у якому весь виноград або матеріали, отримані з нього є виробленими цілком в даній країні або, якщо усі інші матеріали вже мають походження з цієї країни, можливе використання араку до 5 % за об'ємом

 

2208

Неденатурований етиловий спирт з процентним вмістом 80 об. % або менше; настоянки та інші спиртові та алкогольні напої

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім позицій 2207 або 2208 і

- у якому весь виноград або матеріали, отримані з нього є виробленими цілком в даній країні або, якщо усі інші матеріали вже мають походження з цієї країни, можливе використання араку до 5 % за об'ємом

 

Окремі товарні коди Групи 23

Залишки та відходи харчової промисловості; зоологічні корма, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 2301

Китове борошно; борошно, порошок та пелети з риби чи з ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних, що не призначені для споживання людиною

Виробництво, у якому усі матеріали Груп 2 і 3 є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди позиції 2303

Залишки виробництва з кукурудзяного крохмалю (окрім концентрованих замкових вод), зі вмістом протеїну, вагова частина якого у розрахунку на сухий продукт не перевищує 40 %

Виробництво, у якому уся кукурудза є виробленою цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди позиції 2306

Макуха та інші тверді залишки витягу з оливкової оливи, що містять більше 3 % цієї олії

Виробництво, у якому усі оливки є виробленими цілком в даній країні

 

2309

Приготовляння для корму тварин

Виробництво, у якому:

- усі злаки, цукор чи патока, м'ясо та молоко є виробленими цілком в даній країні і

- усі матеріали Групи 3 є виробленими цілком в даній країні

 

Окремі товарні коди Групи 24

Тютюн та його промислові замінники, окрім:

Виробництво, у якому усі матеріали Групи 24 є виробленими цілком в даній країні

 

2402

Сигари, манільські сигари, сигарілли і сигарети з тютюну або його замінників

Виробництво, у якому вагова частина сирого тютюну або тютюнового листу позиції 2401 становить щонайменше 70 %

 

Окремі товарні коди позиції 2403

Курильний тютюн

Виробництво, у якому вагова частина сирого тютюну або тютюнового листу позиції 2401 становить щонайменше 70 %

 

Окремі товарні коди Групи 25

Сіль; сірка; ґрунти та камені; тинькарські матеріали, вапно та цемент, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 2504

Природний кристалічний збагачений вуглецем графіт, очищений та оброблений

Збагачення вуглецем, очищення та товчення необробленого кристалічного графіту

 

Окремі товарні коди позиції 2515

Мармур, просто розпиляний або в інший спосіб розрізаний на блоки чи плити прямокутної (в тому числі квадратної) форми не більші за 25 см завтовшки

Розрізання пилою чи у інший спосіб мармуру (навіть розпиляного раніше) більше 25 см завтовшки

 

Окремі товарні коди позиції 2516

Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші матеріали для монументів або будівництва, просто розпиляні або в інший спосіб розрізані на блоки чи плити прямокутної (в тому числі квадратної) форми не більші за 25 см завтовшки

Розрізання пилою чи у інший спосіб каменю (навіть розпиляного раніше) більше 25 см завтовшки

 

Окремі товарні коди позиції 2518

Кальцинований доломіт

Випалення некальцинованого доломіту

 

Окремі товарні коди позиції 2519

Подрібнений природний карбонат магнію (магнезит) в герметично закритих контейнерах і оксид магнію з домішками або без домішок, крім плавленої магнезії або перепаленої (агломерованої) магнезії

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання природного карбонату магнію (магнезит)

 

Окремі товарні коди позиції 2520

Гіпс, спеціально підготовлений для стоматології

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 2524

Волокна натурального азбесту

Виробництво з азбестового концентрату

 

Окремі товарні коди позиції 2525

Слюдяний порошок

Товчення слюди або її відходів

 

Окремі товарні коди позиції 2530

Мінеральні барвники, кальциновані або здрібнені

Кальцинація або товчення мінеральних барвників

 

Групи 26

Руда, шлак та зола

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 27

Мінеральне пальне, мінеральні олії і продукти їх дистиляції; бітумні речовини; гірський віск, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 2707

Олії, у яких вагова частина ароматичних компонентів перевищує вагову частину неароматичних компонентів, що подібні до мінеральних та отримані шляхом дистиляції бітуму за умов високої температури, більш ніж 65 % об'єму якого дистилюється за температури до 250° C (у тому числі суміші лакового бензину та бензолу), для використання у якості пального для виробництва енергії чи обігріву

Процедури з очищення та /або більш спеціальна(і) процедура(и)(1)

або

Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншою позицією ніж тієї, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 2709

Сирова нафта, яку отримано з бітумних матеріалів

Деструктивна дистиляція бітумних матеріалів

 

2710

Мінеральні олії й олії, що отримано з бітумних матеріалів, але не з нафти; склади, що ніде більш не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації, та які містять мінеральні олії чи олії, що отримано з бітумних матеріалів, у ваговому співвідношенні 70 % або більше, дані олії є базовими компонентами даних складів; відпрацьовані олії

Процедури з очищення та /або більш спеціальна(і) процедура(и)(2)

або

Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншою позицією ніж тієї, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

2711

Нафтові гази та інші газоподібні вуглеводні

Процедури з очищення та /або більш спеціальна(і) процедура(и)(2)

або

Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншою позицією ніж тієї, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

2712

Нафтовий вазелін; твердий парафін, мікрокристалічний нафтовий парафін, сировий парафін, озокерит, мінеральний віск, буровугільний віск, торфовий віск, інші види мінерального воску та подібні товари, фарбовані або ні, що отримані шляхом синтезу або інших процесів

Процедури з очищення та /або більш спеціальна(і) процедура(и)(2)

або

Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншою позицією ніж тієї, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

2713

Нафтовий кокс, нафтовий бітум та інші залишкові продукти нафтового коксу або олій з бітумних матеріалів

Процедури з очищення та /або більш спеціальна(і) процедура(и)(1)

або

Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншою позицією ніж тієї, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

2714

Бітум і асфальтовий бітум, бітумний та нафтовий сланець і бітумний пісок; асфальтити й бітумінозна порода

Процедури з очищення та /або більш спеціальна(і) процедура(и)(1)

або

Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншою позицією ніж тієї, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

2715

Бітумні суміші на основі природного асфальту, природного чи нафтового бітуму, мінеральної смоли або мінеральні кам'яновугільні смоли (наприклад, бітумні мастики, розріджені бітуми)

Процедури з очищення та /або більш спеціальна(і) процедура(и)(1)

або

Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншою позицією ніж тієї, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 28

Неорганічні хімічні речовини; органічні чи неорганічні сполуки з дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або їх ізотопів, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів тієї ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 2805

"Мішметал"

Виробництво шляхом електронної або теплової обробки, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 2811

Триокис сірки

Виробництво з двоокису сірки

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 2833

Сульфат алюмінію

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 2840

Перборат натрію

Вироблено з тетраборат дінатрій пентагідрату

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 2852

Ртутні сполуки з внутрішнього ефіру та його галогенізованих, сульфованих, нітрованих та нітрозатованих похідних

Вироблено з матеріалів будь-якої позиції. Однак ціна усіх матеріалів позиції 2909 не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

Ртутні сполуки з нуклеїнових кислот ті їхні солі, хімічно відокремлені або ні; інші гетероциклічні сполуки

Вироблено з матеріалів будь-якої позиції. Однак ціна усіх матеріалів позицій 2852, 2932, 2933 і 2934 не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

 

 

 

Окремі товарні коди Групи 29

Органічні речовини, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів тієї ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 2901

Ациклічні вуглеводні для використання у якості пального для обігріву

Процедури з очищення та /або більш спеціальна(і) процедура(и)(1)

або

 

 

 

Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншою позицією ніж та, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів тієї ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 2902

Циклани та циклени (але не азулени), бензоли, толуоли, ксилоли для використання у якості пального для обігріву

Процедури з очищення та /або більш спеціальна(і) процедура(и)(1)

або

Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншим заголовком ніж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 2905

Алкоголяти металу зі спиртів даного позиції або з етанолу

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції 2905. Проте можливе використання інших алкоголятів металу даного позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

2915

Насичені ациклічні єдиноосновні карбонові кислоти та їхні ангідриди, галогеніди, перекиси та пероксікислоти; їхні галогенізовані, сульфовані, нітровані та нітрозатовані похідні

Вироблено з матеріалів будь-якої позиції. Однак ціна усіх матеріалів позицій 2915 і 2916 не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 2932

- Внутрішні ефіри та їх галогенізовані, сульфовані, нітровані та нітрозатовані похідні

Вироблено з матеріалів будь-якої позиції. Однак ціна усіх матеріалів позиції 2909 не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

- Циклоацеталі та внутрішні напівацеталі, їх галогенізовані, сульфовані, нітровані та нітрозатовані похідні

Вироблено з матеріалів будь-якої позиції

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

2933

Тільки гетероциклічні гетероатомні сполуки азоту

Вироблено з матеріалів будь-якої позиції. Однак ціна усіх матеріалів позицій 2932 і 2933 не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

2934

Нуклеїнові кислоти ті їхні солі, хімічно відокремлені або ні; інші гетероциклічні сполуки

Вироблено з матеріалів будь-якої позиції. Однак ціна усіх матеріалів позицій 2932, 2933 і 2934 не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 2939

Концентрати макової соломки, що містять не менше 50 % алкалоїдів за вагою

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 30

Фармацевтичні товари, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

 

3002

Людська кров; кров тварин, приготовлена для терапевтичних, профілактичних чи діагностичних цілей; імунна сироватка та інші складові крові та модифіковані імунологічні товари, отримані шляхом біотехнологічних процесів або ні; вакцини, токсичні речовини, культури мікроорганізмів (за винятком дріжджів) та подібні товари:

 

 

 

- Товари, що складаються з двох або більше компонентів, які було змішано разом з терапевтичними або профілактичними цілями або незмішані товари аналогічного використання, упаковані у певних дозах або у формах чи пакунках для роздрібної торгівлі

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції 3002. Проте можливе використання матеріалів з аналогічними характеристиками, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

 

 

- Інші

 

 

 

- - Людська кров

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції 3002. Проте можливе використання матеріалів з аналогічними характеристиками, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

 

 

- - Кров тварин, приготовлена для терапевтичних або профілактичних цілей

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції 3002. Проте можливе використання матеріалів з аналогічними характеристиками, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

 

 

- - Фракції крові, окрім імунної сироватки, гемоглобіну, глобулінів крові чи сироватки

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції 3002. Проте можливе використання матеріалів з аналогічними характеристиками, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

 

 

- - Гемоглобін, глобуліни крові чи сироватки

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції 3002. Проте можливе використання матеріалів з аналогічними характеристиками, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

 

 

- - Інші

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції 3002. Проте можливе використання матеріалів з аналогічними характеристиками, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

 

3003 і 3004

Медикаменти (За винятком товарів позицій 3002, 3005 або 3006):

 

 

 

- отримано з амікацину позиції 2941,

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів позицій 3003 і 3004, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

 

 

- Інші

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів позицій 3003 і 3004, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 3006

- Фармацевтичні відходи, визначені у примітці 4(k) цієї Групи

Походження товару за початковою класифікацією має бути збережено

 

 

- Стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, які розсмоктуються або не розсмоктуються:

 

 

 

- з пластику

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 39 не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод (5)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

 

- зроблено з тканини

Виробництво з (7):

- натуральних волокон

- хімічного штапельного волокна, що не

є чесаним або в інший спосіб підготовленим до прядіння,

або

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

 

 

- Пристрої, що ідентифікуються як пристрої для стомічного використання

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 31

Добрива, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 3105

Мінеральні або хімічні добрива, що містять два або три з наступних елементів: азот, фосфор і калій; інші добривні речовини; товари цієї Групи у таблетках або подібної форми чи запаковані, вага яких не перевищує 10 кг, окрім:

- натрій-нітрату

- ціанаміду кальцію

- сульфату калію

- сульфату калію-магнію

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди Групи 32

Дубильні або барвні екстракти; дубильні речовини та їх похідні; барвники та інші барвні речовини; фарби та лаки; мастики та інші шліфувальні суміші; чорнило, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів тієї ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 3201

Дубильні речовини та їхні солі, ефіри та складні ефіри та інші складові частини

Вироблено з дубильного екстракту рослинного походження

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

3205

Барвні лаки; склади на базі даних лаків, що вказані у примітці 3 до цієї Групи (3)

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім позицій 3203, 3204 і 3205. Проте можливе використання матеріалів позиції 3205, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди Групи 33

Ефірні олії та резиноїди, парфумерні товари, косметика та туалетні приладдя, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

3301

Ефірні олії (безтерпенові або ні), у тому числі тверді квіткові екстракти та абсолю; резиноїди; витяги з природних смол; концентрати ефірних олій з жирів, жирних олій, воску і тому подібного, що отримані за допомогою анфлеражного методу чи мацерації; побічні продукти процесів видалення терпенів з ефірних олій; водяні дистиляти і водяні розчини ефірних олій

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, у тому числі з матеріалів іншої "групи" (4) даного позиції. Проте можливе використання матеріалів тієї ж групи, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди Групи 34

Мило; поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, воски штучні та готові, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, "стоматологічний віск" і суміші на основі гіпсу для стоматології; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 3403

Змащувальні засоби, що містять менше 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів

Процедури з очищення та /або більш спеціальна(і) процедура(и) (1)

або

Інші операції, у яких усі матеріали класифікуються за іншим заголовком ніж той, що використано для даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

3404

Штучний та оброблений віск:

 

 

 

- На основі керосину, нафтового парафіну, воску з бітумних матеріалів, сирового та лускатого парафінів

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

 

- Інші

Вироблено з матеріалів будь-якої позиції, окрім:

- гідрогенізовані олії, що мають характер восків заголовка 1516,

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

 

- жирних кислот, хімічно не визначених, або промислових жирних спиртів, що мають характер восків заголовка 3823 і

 

 

 

- матеріалів заголовка 3404

 

 

 

Проте можливе використання даних матеріалів, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 35

Білкові речовини; змінені вуглеводи; клеї; ферменти, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

3505

Декстрини та інші змінені вуглеводи (наприклад, желатинованого чи естерифікованого крохмалю); клеїв на основі крохмалю, декстринів або інших змінених вуглеводів:

 

 

 

- Ефіри крохмаля та складні ефіри

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції 3505

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

- Інші

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім інших матеріалів позиції 1108.

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 3507

Приготовлені ферменти, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Група 36

Вибухівка; піротехнічна продукція, сірники; пірофорні стопи; певні легкозаймисті товари

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди Групи 37

Фотографічні або кінематографічні товари, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

3701

Фотопластинки та фотоплівка, плоскі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону чи тканини; плівка плоска для моментальної фотографії, сенсибілізована, неекспонована, в упаковках або без них:

 

 

 

- Плівка плоска для моментальної кольорової фотографії, в упаковках

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім інших матеріалів позицій 3701 і 3702. Проте можливе використання матеріалів позиції 3702, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

- Інші

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім інших матеріалів позицій 3701 і 3702. Проте можливе використання матеріалів позицій 3701 і 3702, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

3702

Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону або тканини; плівка для моментальної фотографії в рулонах, сенсибілізована, неекспонована

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім інших матеріалів позицій 3701 і 3702

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

3704

Фотографічні пластинки, плівка, папір, картон і текстильні матеріали, експоновані, але не проявлені

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім інших матеріалів позицій 3701 - 3704

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди Групи 38

Різноманітні хімічні товари, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 3801

- Колоїдний графіт у вигляді суспензії в оливі й напівколоїдний графіт; вуглецеві пасти для електродів

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

 

- Графіт у вигляді пасти, що є сумішшю графіту масовою часткою більше 30 % з мінеральними оливами

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів позиції 3403 не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 3803

Очищена талова олія

Очищення брудної талової олії

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 3805

Спирти з сульфатного скипидару, очищені

Очищення сирих спиртів із сульфатного скипидару дистиляцією або рафінуванням

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 3806

Ефіри каніфолі

Виробництво із смоляних кислот

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 3807

Деревний пек (пек деревної смоли)

Дистиляція деревної смоли

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

3808

Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати, або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки й папір липкий від мух)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товарів від виробника

 

3809

Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти й готові препарати (наприклад, препарати й засоби для обробки та протрави) видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, не зазначені й не включені в інші заголовки

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товарів від виробника

 

3810

Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та інші допоміжні засоби для паяння або зварювання металів; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металів та інших матеріалів; матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродів, стрижнів та прутків

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни товарів від виробника

 

3811
 
 

Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні речовини та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що й нафтопродукти:

 

 

- Готові присадки, добавки для мастила, із вмістом нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів позиції 3811 не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

- Інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

3812

Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, не зазначені й не включені в інші заголовки; антиоксиданти та інші багатоскладові стабілізатори для каучуку або пластмаси

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

3813

Засоби та витратні матеріали для вогнегасників; заряджені вогнегасники

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

3814

Органічні композитні розчинники й розріджувачі, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації; приготовлені фарби чи видалячі лаків

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

3818

Лакувальні хімічні елементи для використання в електроніці, у формі дисків, тонких кристалічних пластин або подібних формах; лакувальні хімічні сполуки для використання в електроніці

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

3819

Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту або із вмістом менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних мінералів

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

3820

Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 3821

Середовища культуральні, готові для вирощування чи підтримання життєдіяльності мікроорганізмів (включаючи віруси та їм подібні) або рослинних, людських чи тваринних клітин

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

3822

Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці й приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у заголовках 3002 і 3006; сертифіковані еталонні матеріали

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

3823

Промислові єдиноосновні жирні кислоти; кислі олії після очищення; промислові жирні спирти:

 

 

 

- Промислові єдиноосновні жирні кислоти; кислі олії після очищення

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

 

- Промислові жирні спирти

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції 3823

 

3824
 
 
 
 

Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних із нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), не зазначені й не включені в інші заголовки:

 

 

- Наступні товари даної позиції:

- - Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів, на основі природних смолистих сполук

- - Нафтенові кислоти, їх нерозчинні у воді солі та їх складні ефіри

- - Сорбітол, крім сорбітолу заголовка 2905

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

- - Сульфонати нафтові, за винятком сульфонатів лужних металів, амонію або етаноламінів; тіофеновані сульфокислоти масел, одержаних із бітумінозних мінералів, та їх солі

- - Іоніти

- - Газопоглиначі для вакуумних приладів

 

 

- - Оксид заліза лужний для очищення газів

- - Аміачна вода й відпрацьована газоочисна маса, отримана під час очищення вугільного газу

- - Сульфонафтенові кислоти, їх нерозчинні у воді солі та їх складні ефіри

- - Сивушне масло і масло Джепеля (масло кісткового дьогтю)

- - Суміші солей зі вмістом різних аніонів

- - Копіювальні пасти на основі желатину, на паперовій чи текстильній основі або без основи

 

 

- Інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

3901 - 3915
 
 

Пластмаси в первинних формах, пластикові відходи, обрізки й скрап; крім позицій окремі товарні коди 3907 та 3912, правила для яких наведені нижче:

 

 

- Додаткові продукти гомополімеризації, у яких вагова частина простих мономерів становить більше ніж 99 % повного вмісту полімерів

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 39 не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод (5)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

- Інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 39 не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод (5)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 3907
 

- Співполімер полікарбонату й співполімеру акрилонітрилбутадієнстиролу (ABS)

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання матеріалів того ж позиції, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод (5)

 

- Поліефіру

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 39 не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод та/або виробництво з полікарбонату тетрабромбісфенолу А

 

3912

Целюлоза та її хімічні похідні у первинній формі, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів тієї ж позиції, що і для вказаного товару, не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

 

3916 - 3921
 
 
 
 

Напівфабрикати та вироби з пластику, окрім продукції позицій окремі товарні коди 3916, 3917, 3920 і 3921, правила щодо яких надані нижче:

 

 

- Плоскі вироби, оброблені понад обробку поверхні або нарізані на форми, інші ніж прямокутна (в тому числі квадратна); інші вироби, оброблені понад обробку поверхні

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 39 не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

- Інші:

 

 

- - Додаткові продукти гомополімеризації, у яких вагова частина простих мономерів становить більше ніж 99 % повного вмісту полімерів

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 39 не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод (5)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

- - Інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів Групи 39 не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод (5)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позицій 3916 - 3917

Профілі фігурні й трубки

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів позиції того ж позиції, що і для вказаного товару, не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 3920
 

- Іономерні листи чи плівки

Виробництво з термопластичної кислої солі, що являє собою співполімер етилену та метакрилової кислоти, частково нейтралізованої іонами металу, в основному цинку і натрію

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

- Листи з гідратцелюлози, поліамідів чи поліетилену

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів позиції того ж позиції, що і для вказаного товару, не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 3921

Фольга пластикова, металізована

Виробництво з високопрозорої поліестерової плівки менше 23 мікрон завтовшки (6)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

3922 - 3926

Вироби з пластику

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 40

Каучук та вироби з нього, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 4001

Ламіновані пластини з крепу (природного каучуку) для виготовлення взуття

Ламінування природного каучуку

 

4005

Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів, окрім натурального каучуку, не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

4012
 
 

Шини та покришки пневматичні гумові, відновлені або ті, що використовувалися; масивні шини (литі шини) або еластик-шини (подушкові шини), шинні протектори, ободові стрічки, гумові:

 

 

- Відновлені пневматичні масивні шини або еластик-шини, гумові

Відновлення шин, що використовувалися

 

- Інші

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім інших матеріалів позицій 4011 і 4012

 

Окремі товарні коди позиції 4017

Вироби з твердого каучуку

Виробництво з твердого каучуку

 

Окремі товарні коди Групи 41

Необроблені шкури й шкіра (окрім хутра) і вироблена шкіра; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 4102

Необроблені шкіри овець і ягнят без вовняного покриву

Зняття вовни зі шкір овець і ягнят з вовняним покривом

 

4104 - 4106

Дублені або додублені шкури й шкіри без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без подальшої обробки

Додублення дубленої шкіри

або

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

4107, 4112 і 4113

Шкіра, додатково оброблена після дублення або додублення, включаючи шкіру, вичинену під пергамент, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри заголовка 4114

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім позицій 4104 - 4113

 

Окремі товарні коди позиції 4114

Шкіра лакова та шкіра лакова багатошарова (ламінована); шкіра металізована

Виробництво з матеріалів позицій 4104 - 4106, 4107, 4112 або 4113, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Група 42

Вироби зі шкіри; вироби шорно-сідельні та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з залоз шовкопряда)

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 43

Натуральне та штучне хутро; вироби з нього; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 4302
 
 

Хутрові шкурки дублені або вичинені, з'єднані:

 

 

- Пластини, хрести й подібні форми

Відбілювання чи фарбування, крім розрізання та з'єднання нез'єднаних дублених або вичинених хутрових шкурок

 

- Інші

Виробництво з нез'єднаних дублених або вичинених хутрових шкурок

 

4303

Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші вироби з натурального хутра

Виробництво з нез'єднаних дублених або вичинених хутрових шкурок заголовка 4302

 

Окремі товарні коди Групи 44

Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 4403

Деревина начорно брусована

Виробництво з необробленої деревини, обкоркованої чи необкоркованої або начорно обтесаної

 

Окремі товарні коди позиції 4407

Деревина, розпиляна чи розколота уздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більш як 6 мм, стругана, шліфована або з'єднана торцями

Стругання, шліфування або торцеве з'єднання

 

Окремі товарні коди позиції 4408

Листи для облицювання (включаючи листи, отримані розділенням шаруватої деревини), листи для клеєної фанери завтовшки не більш як 6 мм, зрощені, й інші лісоматеріали, розпиляні уздовж, розділені на шари або лущені, завтовшки не більш як 6 мм, стругані, шліфовані або з'єднані торцями

Зрощення, стругання, шліфування або торцеве з'єднання

 

Окремі товарні коди позиції 4409
 
 

Деревина у вигляді профільованого погонажу уздовж будь-яких країв чи площин, стругана або нестругана, шліфована або нешліфована, що має або не має торцеві з'єднання:

 

 

- Шліфована або з'єднана торцями

Шліфування або торцеве з'єднання

 

- Багети й фасонні профілі

Фрезерування чи калювання

 

Окремі товарні коди позиції 4410 - 4413

Багети й фасонні профілі, в тому числі фасонні плінтуси й інші профільні дошки

Фрезерування чи калювання

 

Окремі товарні коди позиції 4415

Ящики, коробки, пакувальні кліті, барабани та інша аналогічна тара, з деревини

Виробництво з дощок, не розрізаних за розміром

 

Окремі товарні коди позиції 4416

Бочки, барила, чани, діжки та інші бондарні вироби та їх частини з деревини

Виробництво з колотої клепки, не обробленої понад розпилювання на двох головних поверхнях

 

Окремі товарні коди позиції 4418
 

- Вироби столярні та теслярські будівельні деталі з деревини

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання пустотілих плит і ґонту з деревини

 

- Багети й фасонні профілі

Фрезерування чи калювання

 

Окремі товарні коди позиції 4421

Сірникова соломка; гачки та кілочки для взуття з деревини

Виробництво з деревини будь-якої позиції, окрім скобленого дерева заголовка 4409

 

Окремі товарні коди Групи 45

Корок та вироби з нього; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

4503

Вироби з натурального корка

Виробництво з корка позиції 4501

 

Група 46

Вироби з соломи, трави еспарто та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Група 47

Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; регенерований (з відходів та макулатури) папір або картон

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 48

Папір та картон; вироби з паперової маси, з паперу чи картону, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 4811

Папір та картон, лише розграфлені, лінійовані або вкриті клітинками

Вироблено з паперових матеріалів Групи 47

 

4816

Копіювальний та самокопіювальний папір та інші види копіювального чи перебивного паперу (але не ті, що відносяться до позиції 4809), воскові матриці та офсетні форми, з паперу, у коробках або ні

Вироблено з паперових матеріалів Групи 47

 

4817

Конверти, листівки, поштові листівки без малюнків та поштові картки, з паперу або картону; коробки, сумки, пакувальні конверти та аналогічні вироби для пакування з паперу або картону, що містять набори паперового канцелярського приладдя

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 4818

Туалетний папір

Вироблено з паперових матеріалів Групи 47

 

Окремі товарні коди позиції 4819

Картонова тара, коробки, сумки та інші контейнерні упаковки з паперу, картону, целюлозної вати чи тканини з целюлозних волокнин

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 4820

Листи для приміток

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 4823

Інший папір, газети, целюлозна вата чи тканина з целюлозних волокнин, порізані за належним розміром чи формою

Вироблено з паперових матеріалів Групи 47

 

Окремі товарні коди Групи 49

Друковані книги, газети, картини та інші продукти поліграфії; рукописи, машинописні документи і креслення, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

4909

Поштові листівки (поштові картки) друковані або ілюстровані; друковані листівки з надрукованими вітаннями, оголошеннями або повідомленнями, ілюстровані або неілюстровані, з конвертами або без конвертів, з прикрасами або без прикрас

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім інших матеріалів позицій 4909 і 4911

 

4910
 
 

Будь-які календарі, зокрема календарні блоки:

 

 

- Календарі "постійного" типу або з замінними блоками, закріпленими на основі, іншій ніж папір або картон

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

- Інші

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім інших матеріалів позицій 4909 і 4911

 

Окремі товарні коди Групи 50

Шовк, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 5003

Відходи шовкові (включаючи кокони, не придатні для розмотування, відходи коконних ниток та розпушені відходи), кардочесані чи гребенечесані

Кардочесання чи гребенечесання шовкових відходів

 

5004 - окремі товарні коди позиції 5006

Шовкова пряжа й пряжа з відходів шовку

Вироблено з (7):

- з бавовни-сирцю або відходів бавовни, що є чесаною та підготовленою до прядіння,

- іншого натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матеріалів

 

5007
 
 
 
 
 

Плетена тканина з бавовни або її відходів:

 

 

- у поєднанні з гумовими жилами

Виробництво з однониткової пряжі (7)

 

- Інші

Вироблено з (7):

 

 

- пряжі з волокон кокосових горіхів,

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи

- паперу

або

 

 

Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни на умовах франко-завод

 

 

 

 

Окремі товарні коди Групи 51

Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

5106 - 5110

Пряжа з вовни, тонкого чи грубого волосу тварин або кінського волосу

Вироблено з (7):

- з бавовни-сирцю або відходів бавовни, що є чесаною та підготовленою до прядіння,

- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матеріалів

 

5111 - 5113
 
 
 
 

Тканини з вовни, тонкого чи грубого волосу тварин або кінського волосу:

 

 

- у поєднанні з гумовими жилами

Виробництво з однониткової пряжі (7)

 

- Інші

Вироблено з (7):

 

 

- пряжі з волокон кокосових горіхів,

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи

- паперу

Або

 

 

Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 52

Бавовна, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

5204 - 5207

Бавовняна пряжа або бавовна

Вироблено з (7):

- з бавовни-сирцю або відходів бавовни, що є чесаною та підготовленою до прядіння,

- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матеріалів

 

5208 - 5212

Плетена тканина з бавовни:

 

 

 

- у поєднанні з гумовими жилами

Виробництво з однониткової пряжі (7)

 

 

- Інші

Вироблено з (7):

 

 

 

- пряжі з волокон кокосових горіхів,

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи

- паперу

Або

 

 

 

Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 53

Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

5306 - 5308

Пряжа з інших рослинних текстильних волокон; пряжа паперова

Вироблено з (7):

- з бавовни-сирцю або відходів бавовни, що є чесаною та підготовленою до прядіння,

- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матеріалів

 

5309 - 5311

Тканини з інших рослинних текстильних волокон; тканини з паперової пряжі:

 

 

 

- у поєднанні з гумовими жилами

Виробництво з однониткової пряжі (7)

 

 

- Інші

Вироблено з (7):

- пряжі з волокон кокосових горіхів,

- джутової пряжі,

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи

- паперу

Або

 

 

 

Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни на умовах франко-завод

 

5401 - 5406

Пряжа, мононитки й нитки з хімічного волокна

Вироблено з (7):

- з бавовни-сирцю або відходів бавовни, що є чесаною та підготовленою до прядіння,

- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матеріалів

 

5407 і 5408

Плетена тканина з хімічної штапельної пряжі:

 

 

 

- у поєднанні з гумовими жилами

Виробництво з однониткової пряжі (7)

 

 

- Інші

Вироблено з (7):

 

 

 

- пряжі з волокон кокосових горіхів,

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи

- паперу

або

 

 

 

Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни на умовах франко-завод

 

5501 - 5507

Хімічна штапельна пряжа

Виробництво з хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

 

5508 - 5511

Пряжа й швейні нитки з хімічного штапельного волокна

Вироблено з (7):

- з бавовни-сирцю або відходів бавовни, що є чесаною та підготовленою до прядіння,

- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матеріалів

 

5512 - 5516

Плетена тканина з хімічного штапельного волокна:

 

 

 

- у поєднанні з гумовими жилами

Виробництво з однониткової пряжі (7)

 

 

- Інші

Вироблено з (7):

- пряжі з волокон кокосових горіхів,

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи

- паперу

або

 

 

 

Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 56

Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них; крім:

Вироблено з (7):

- пряжі з волокон кокосових горіхів,

- натуральних волокнин,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна або

- паперових матеріалів

 

5602

Фетр і повсть, просочені або непросочені, з покриттям або дубльовані:

 

 

 

- тканої повсті

Вироблено з (7):

- натуральних волокнин або

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

Однак:

 

 

 

- поліпропіленового волокна позиції 5402,

- поліпропіленового волокна позиції 5503 або 5506 або

- жмути поліпропіленових волокнин позиції 5501,

можуть бути використані, якщо у всіх випадках лінійна щільність однієї нитки або волокна є меншою за 9 децітекс, якщо їх вартість не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

 

- Інші

Вироблено з (7):

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна з казеїну, або

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

 

5604

Гумові нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрічкові нитки та нитки подібної форми до заголовка 5404 або 5405, просочені, з покриттям або в оболонці з гуми чи пластмаси:

 

 

 

- Гумові нитки та корд, з текстильним покриттям

Виробництво з гумових ниток або корду без текстильного покриття

 

 

- Інші

Вироблено з (7):

- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матеріалів

 

5605

Нитки металізовані, позументні або непозументні, що є текстильними, стрічковими нитками та нитками подібної форми до заголовка 5404 або 5405, комбіновані з металом у вигляді ниток, стрічок, порошку або покриті металом

Вироблено з (7):

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матеріалів

 

5606

Нитки позументні, стрічкові нитки та нитки подібної форми до заголовка 5404 або 5405, позументні (крім заголовка 5605 та крім позументних ниток з кінського волосу); пряжа синель (включаючи пряжу синель з пуху); пряжа фасонна петляста

Вироблено з (7):

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння,

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна чи

- паперових матеріалів

 

Група 57
 
 
 
 

Килими та інші покриття підлог з тканини:

 

 

- З тканої повсті

Вироблено з (7):

- натуральних волокнин або

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

Однак:

 

 

- поліпропіленового волокна позиції 5402,

- поліпропіленового волокна позиції 5503 чи 5506 або

- жмути поліпропіленових волокнин позиції 5501,

можуть бути використані, якщо у всіх випадках лінійна щільність однієї нитки або волокна є меншою за 9 децітекс, якщо їх вартість не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Джутова тканина може бути використана як основа

 

- З іншої повсті

Вироблено з (7):

- натурального волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

 

- Інші

Вироблено з (7):

- пряжа з волокон кокосових горіхів або джутова пряжа,

- синтетична чи штучна філаментна пряжа,

- натуральних волокнин або

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння

Джутова тканина може бути використана як основа

 

Окремі товарні коди Групи 58
 
 
 
 

Спеціальні тканини; прошивні текстильні тканини; мереживо; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка; крім:

 

 

- Поєднана з гумовою ниткою

Виробництво з однониткової пряжі (7)

 

- Інші

Вироблено з (7):

 

 

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

або

 

 

Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни на умовах франко-завод

 

5805

Меблево-декоративні тканини ручної роботи типу французьких, фламандських, об'юсонських, бовезьких гобеленів та аналогічних гобеленів, гобелени вишиті (наприклад гладдю чи хрестом), оброблені чи необроблені

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

5810

Вишивання єдиним цілим, смугами або візерунками, що повторюються

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

5901

Текстильні матеріали, просмолені або накрохмалені, які використовуються для виготовлення книжкових палітурок або в аналогічних цілях; полотна для копіювання; заґрунтовані полотна для живопису; бортівка та подібні жорсткі текстильні матеріали, які використовуються для виготовлення каркасів головних уборів

Виробництво з пряжі

 

5902
 
 

Матеріали кордні для шин з нейлонових або інших поліамідних, поліефірних або віскозних високоміцних ниток:

 

 

- Зі вмістом не більше 90 мас. % текстильних матеріалів

Виробництво з пряжі

 

- Інші

Виробництво з хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

 

5903

Текстильні матеріали, просочені, з покриттям або дубльовані пластмасами, крім матеріалів заголовка 5902

Виробництво з пряжі

або

Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни на умовах франко-завод

 

5904

Лінолеум, розрізаний або не розрізаний за формою; матеріали для покриття підлоги, на текстильній основі, розрізані або не розрізані за формою

Виробництво з пряжі (7)

 

5905
 
 
 
 

Настінні покриття з текстильних матеріалів:

 

 

- Просочені, з покриттям або дубльовані гумою, пластмасами чи іншими матеріалами

Виробництво з пряжі

 

- Інші

Вироблено з (7):

 

 

- пряжі з волокон кокосових горіхів,

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

або

 

 

Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни на умовах франко-завод

 

5906
 
 
 

Текстильні матеріали прогумовані, крім тканин заголовка 5902:

 

 

- Трикотажні тканини

Вироблено з (7):

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

 

- Інші тканини з синтетичної філаментної пряжі, що містять понад 90 мас. % текстильних матеріалів

Виробництво з хімічних матеріалів

 

- Інші

Виробництво з пряжі

 

5907

Текстильні матеріали, просочені або покриті у інший спосіб; полотна, розписані для театральних декорацій, художніх студій чи аналогічного використання

Виробництво з пряжі

або

Набивання, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість використаної тканини до набивання не перевищує 47,5 % ціни на умовах франко-завод

 

5908
 
 

Ґноти текстильні, ткані, трикотажні або плетені для ламп, нагрівальних пристроїв, запальничок, свічок тощо; газорозжарювальні сітки й трикотажне трубчасте полотно для газових пальників, просочені або непросочені:

 

 

- Газорозжарювальні сітки, просочені

Виробництво з трикотажного трубчастого полотна для газових пальників

 

- Інші

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

5909 - 5911
 
 
 
 
 

Текстильні вироби технічного призначення:

 

 

- Полірувальні диски або круги, інші, ніж із фетру, вказані у позиції 5911

Виготовлення з пряжі, відходів текстильного виробництва заголовка 6310

 

- Ткані тканини, які звичайно використовуються при виробництві паперу або для іншого технічного призначення, збиті в повсть або ні, просочені або непросочені, покриті і не покриті оболонкою; трубчасті або безперервні з трубчастою або багатошаровою основою та/або підкладкою або пласкоткані з багатошаровою основою та/або підкладкою заголовка 5911

Вироблено з (7):

- пряжі з волокон кокосових горіхів,

- наступних матеріалів:

- - пряжі з політетрафторетилену (8),

- - пряжа багатониткова, поліамідна, просочена або покрита фенол каучуком,

- - пряжа з синтетичних текстильних волокон з ароматичного поліаміду, отримана поліконденсацією м-фенілендіаміну та ізофталевої кислоти,

 

 

- - монофілу з політетрафторетилену (8),

- - пряжа з синтетичних ниток з полі-(п-фенілен терефталаміду),

- - пряжа скловолокниста, покрита фенол-каучуком, прошита акриловою пряжею (8),

 

 

- - сополіефірні моноволокна з поліестеру і каучуку з терефталевої кислоти і 1,4 циклогексанедіетанолу та ізофталевої кислоти,

- - натуральних волокнин,

- - хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або

- - хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

 

- Інші

Вироблено з (7):

- пряжі з волокон кокосових горіхів,

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

 

Група 60

Трикотажні тканини

Вироблено з (7):

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

 

Група 61
 
 

Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні:

 

 

- виготовлені за допомогою зшивання або з'єднання іншим чином двох або більше шматів трикотажного полотна або трикотажних матеріалів, викроєних за формою або виготовлених за формою

Виробництво з пряжі (7) (9)

 

- Інші

Вироблено з (7):

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

 

Окремі товарні коди Групи 62

Одяг та додаткові речі до одягу, не трикотажні: крім:

Виробництво з пряжі (7) (9)

 

Окремі товарні коди позицій 6202, 6204, 6206, 6209 і 6211

Жіночій, дівочий та дитячий одяг та аксесуари одягу для дітей, вишивані

Виробництво з пряжі (9)

або

Виробництво з невишиваної тканини, за умови, що ціна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод (9)

 

Окремі товарні коди позиції 6210 і 6216

Вогнетривке спорядження з тканини, покритої плівкою алюмінізованого поліестеру

Виробництво з пряжі (9)

або

Виробництво з тканини без покриття, за умови, що ціна використаної тканини без покриття не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод (9)

 

6213 та 6214
 
 
 

Шалі, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалі та подібні вироби:

 

 

- Вишивані

Виробництво з суворої однониткової пряжі (7) (9)

або

Виробництво з невишиваної тканини, за умови, що ціна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод (9)

 

- Інші

Виробництво з суворої однониткової пряжі (7) (9)

або

 

 

Пошив із наступним набиванням, що супроводжується принаймні двома операціями з підготовки чи апретування (такими як знежирення, відбілювання, мерсеризація, теплова стабілізація, ворсування, каландрування, обробка для стійкості проти усадки, перманентне апретування, декатирування, просочення, штопання та очищення основи), якщо вартість усіх використаних виробів позицій 6213 і 6214 до набивання не перевищує 47,5 % ціни на умовах франко-завод

 

6217
 
 
 
 

Інші готові додаткові речі до одягу; частини одягу або додаткових речей до одягу, крім виробів заголовка 6212:

 

 

- Вишивані

Виробництво з пряжі (9)

або

Виробництво з невишиваної тканини, за умови, що ціна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод (9)

 

- Вогнетривке спорядження з тканини, покритої плівкою алюмінізованого поліестеру

Виробництво з пряжі (9)

або

Виробництво з тканини без покриття, за умови, що ціна використаної тканини без покриття не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод (9)

 

- Внутрішні прокладки для комірців і манжетів, вирізані

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

- Інші

Виробництво з пряжі (9)

 

Окремі товарні коди Групи 63

Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що використовувалися; ганчір'я; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

6301 - 6304
 
 
 
 

Ковдри та пледи дорожні; білизна постільна і т. ін.; фіранки і т. ін.; вироби для меблювання інші:

 

 

- З фетру або нетканих матеріалів

Вироблено з (7):

- натуральних волокнин або

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

 

- Інші:

 

 

- - Вишивані

Виробництво з суворої однониткової пряжі (9) (10)

або

Виробництво з невишиваної тканини (крім трикотажної), за умови, що ціна використаної невишиваної тканини не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

- - Інші

Виробництво з суворої однониткової пряжі (9) (10)

 

6305

Мішки та пакети пакувальні

Вироблено з (7):

- натуральних волокнин,

- хімічного штапельного волокна, що є нечесаним і не підготовлене до прядіння, або

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

 

6306
 
 

Брезенти, навіси і тенти; намети; вітрила для човнів, серфінгів або сухопутних транспортних засобів; спорядження для кемпінгів:

 

 

- З нетканих матеріалів

Вироблено з (7) (9):

- натуральних волокнин або

- хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна

 

- Інші

Виробництво з суворої однониткової пряжі (7) (9)

 

6307

Інші штучні вироби, у тому числі викрійки

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

6308

Набори, що складаються зі кусків тканини та пряжі, з додатковими речами або без них, для виготовлення килимів, гобеленів, вишитих скатертин або серветок чи аналогічних текстильних виробів, упаковані для роздрібної торгівлі

Кожен елемент набору має відповідати правилам, що могли бути застосовані до даного елементу, якби його не було включено до набору. Проте можливе використання виробів іншого походження, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 15 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 64

Взуття, гетри і т. ін.; частини даних виробів, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-яких позицій, за винятком процесу прикріплення верхньої частини взуття до внутрішньої підошви або інших компонентів підошви заголовка 6406

 

6406

Частини взуття (включаючи верх взуття з прикріпленою або неприкріпленою внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки під п'ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші й подібні вироби та їх частини

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 65

Головні убори та їх частини, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

6505

Капелюхи та інші головні убори трикотажні, або виготовлені з одного суцільного полотнища (але не із смужок) з мережива, фетру або іншого текстильного матеріалу, з підкладкою або без підкладки, з оздобленням або без оздоблення; сітки для волосся з будь-яких матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з оздобленням чи без оздоблення

Виробництво з пряжі або текстильного волокна (9)

 

Окремі товарні коди Групи 66

Парасольки, парасольки від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти для верхової їзди та їх частини; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

6601

Дощові та сонцезахисні парасолі (в тому числі парасолі-тростини, садові парасолі та подібні)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Група 67

Оброблені пір'я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 68

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди та подібних матеріалів, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 6803

Вироби зі сланцю або агломерованого сланцю

Виробництво з обробленого сланцю

 

Окремі товарні коди позиції 6812

Вироби з азбесту; вироби з сумішей на основі азбесту чи на основі азбесту й карбонату магнію

Вироблено з матеріалів будь-якої позиції

 

Окремі товарні коди позиції к 6814

Вироби зі слюди, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовій, картонній чи іншій основі

Виробництво зі слюди (включаючи агломеровану або регенеровану слюду)

 

Група 69

Керамічна продукція

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 70

Скло й вироби з нього, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позицій 7003, 7004 і 7005

Скло із відбивальним покриттям

Вироблено з матеріалів позиції 7001

 

7006
 
 

Скло позицій 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене іншим способом, але не обрамлене і не комбіноване з іншими матеріалами:

 

 

- Скляні пластини підкладки, покриті тонкою діелектричною плівкою напівпровідникового класу згідно зі стандартами SEMII (11)

Виробництво з непокритих скляних пластин підкладки заголовка 7006

 

- Інші

Вироблено з матеріалів позиції 7001

 

7007

Захисні окуляри, вироблені зі зміцненого (гартованого) або багатошарового скла

Вироблено з матеріалів позиції 7001

 

7008

Багатошарові ізоляційні вироби скляні

Вироблено з матеріалів позиції 7001

 

7009

Скляні дзеркала, в рамах або без рам, в тому числі дзеркала заднього виду

Вироблено з матеріалів позиції 7001

 

7010

Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та інші посудини, скляні, для транспортування або упаковування товарів; банки скляні для консервування; пробки, кришки та інші засоби для закупорювання, скляні

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

або

Різка скла, за умови, що загальна вартість нерозрізаного скла не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

7013

Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогічних цілей (крім виробів заголовка 7010 або 7018)

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

або

Різка скла, за умови, що загальна вартість нерозрізаного скла не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

або

Ручна обробка (за винятком трафаретного друку) скляного виробу ручної видувки, якщо вартість скляного виробу ручної видувки не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 7019

Вироби (інші ніж пряжа) зі скловолокна

Вироблено з:

- нефарбованої рівниці, зламаної пряжі або ниток, або

- скловати

 

Окремі товарні коди Групи 71

Природні й культивовані перли, дорогоцінне й напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, металева оболонка з дорогоцінного металу й вироби з них; біжутерія; монети; окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 7101

Природні й культивовані перли, сортовані й тимчасово нанизані для зручнішого транспортування

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позицій 7102, 7103 і 7104

Оброблене дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння (природне, синтетичне чи реконструйоване)

Виробництво з необроблених дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння

 

7106, 7108 і 7110
 
 

Дорогоцінні метали:

 

 

- Необроблені

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім інших матеріалів позицій 7106, 7108 і 7110

або

Електролітичного, теплового чи хімічного відокремлення від дорогоцінних металів позицій 7106, 7108 або 7110

або

Стоплення дорогоцінних металів позицій 7106, 7108 або 7110 між собою чи з основним металом

 

- Напівфабрикат чи порошкова форма

Виробництво з необроблених дорогоцінних металів

 

Окремі товарні коди позицій 7107, 7109 і 7111

Металева оболонка з дорогоцінних металів, напівфабрикат

Виробництво з металевої оболонки з дорогоцінних металів, необробленої

 

7116

Вироби з природних або культивованих перлів, дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння (природного, синтетичного чи реконструйованого)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

7117
 

Біжутерія

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

або

 

 

Виробництво з частин недорогоцінних металів, не плакованих і не покритих дорогоцінними металами, за умови, що вартість усіх використаних матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 72

Залізо і сталь, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

7207

Напівфабрикати із заліза чи нелеґованої сталі

Вироблено з матеріалів позицій 7201, 7202, 7203, 7204 або 7205

 

7208 - 7216

Прокат плоский, прутки, кутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або нелегованої сталі

Виробництво зі злитків або інших первинних форм або напівфабрикатів заголовка 7206

 

7217

Проводи із заліза чи нелеґованої сталі

Вироблено з напівоброблених матеріалів позиції 7207

 

Окремі товарні коди позицій 7218, 7219 - 7222

Напівфабрикати, прокат плоский, прутки, кутки, фасонні та спеціальні профілі з нержавіючої сталі

Виробництво зі злитків або інших первинних форм або напівфабрикатів заголовка 7218

 

7223

Проводи з нержавіючої сталі

Вироблено з напівоброблених матеріалів позиції 7218

 

Окремі товарні коди позицій 7224, 7225 - 7228

Напівфабрикати, плоский прокат, гарячекатані прутки, у вільно змотаних бухтах; кутки, фасонні та спеціальні профілі, з інших легованих сталей; прутки та стержні порожнисті із легованої або нелегованої сталі

Виробництво зі злитків або інших первинних форм або напівфабрикатів позицій 7206, 7218 або 7224

 

7229

Проводи з інших легованих сталей

Вироблено з напівоброблених матеріалів позиції 7224

 

Окремі товарні коди Групи 73

Вироби з заліза та сталі, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 7301

Палі шпунтові

Вироблено з матеріалів позиції 7206

 

7302

Вироби з чорних металів для залізничних або трамвайних колій: рейки, контррейки та зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та інші елементи з'єднання та розведення рейок, шпали, накладки стикові і підкладки опорні, клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, розпірні бруски, пластини та інші деталі, спеціально призначені для з'єднання або закріплення рейок

Вироблено з матеріалів позиції 7206

 

7304, 7305 і 7306

Труби, трубки та профілі порожнисті, з чорних металів (крім чавуну) або сталі

Виробництво з матеріалів позицій 7206, 7207, 7218 або 7224

 

Окремі товарні коди позиції 7307

Фітинги для труб або трубок із нержавіючої сталі (ISO No X5CrNiMo 1712), що складаються з декількох частин

Токарна обробка, свердління, розгортання, нарізка різьблення, видалення задирок та піскоструминне очищення кованих заготівель, якщо їх вартість не перевищує 35 % ціни на умовах франко-завод

 

7308

Металоконструкції (за винятком збірних будівельних конструкцій заголовка 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металів; листи, стрижні, кутики, фасонні профілі, труби та аналогічні вироби, призначені для використання у металоконструкціях, з чорних металів

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Однак, не можуть використовуватися зварні кути, фасонні та спеціальні профілі заголовка 7301

 

Окремі товарні коди позиції 7315

Ланцюг протиковзання

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів позиції 7315 не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 74

Мідь та вироби з неї, окрім:

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

7401

Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена)

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

7402

Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

7403
 
 

Очищена мідь та її стопи:

 

 

- Очищена мідь

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

- Мідні стопи й очищена мідь, що містить інші елементи

Виробництво з міді рафінованої, необробленої, або відходів і брухту мідних

 

7404

Відходи міді та мідний брухт

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

7405

Мідна лігатура

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 75

Нікель та вироби з нього, окрім:

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

7501 - 7503

Штейни нікелеві, агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю; необроблений нікель; відходи й брухт нікелеві

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 76

Алюміній та вироби з нього, окрім:

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

7601

Необроблений алюміній

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

або

Виробництво шляхом електронної або теплової обробки з чистого алюмінію або його відходів та брухту

 

7602

Відходи та брухт алюмінію

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 7616

Вироби з алюмінію, крім тонкої сітки, тканини, грат, сітки, огорожі, арматурних сіток і подібних матеріалів (включаючи безперервні стрічки) з алюмінієвого дроту і просічно-витяжного листу з алюмінію

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можна використовувати тонку сітку, тканину, грати, сітку, огорожу, арматурні сітки й подібні матеріали (включаючи безперервні стрічки) з алюмінієвого дроту і просічно-витяжного листу з алюмінію; і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Група 77

Зарезервовано для можливого подальшого використання у Гармонізованій системі

 

 

Окремі товарні коди Групи 78

Свинець та вироби з нього, окрім:

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

7801

Необроблений свинець:

 

 

 

- Рафінований свинець

Виробництво з чорнового чи "благородного" свинцю

 

 

- Інші

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте не можна використовувати відходи й брухт заголовка 7802

 

7802

Відходи свинцю та свинцевий брухт

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 79

Цинк та вироби з нього, окрім:

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

7901

Необроблений цинк

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте не можна використовувати відходи й брухт заголовка 7902

 

7902

Відходи цинку та цинковий брухт

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 80

Олово та вироби з нього, окрім:

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

8001

Необроблене олово

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте не можна використовувати відходи й брухт заголовка 8002

 

8002 і 8007

Олов'яні відходи та брухт; інші вироби з олова

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Група 81
 
 

Інші основні метали; металокераміка та вироби з неї:

 

 

- Інші основні метали, оброблені тиском; вироби з них

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів позиції того ж позиції, що і для вказаного товару, не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

- Інші

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди Групи 82

Інструменти, знаряддя, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металів; окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

8206

Інструменти двох або більше позицій 8202 - 8205 у наборах для роздрібної торгівлі

Виробництво з матеріалів будь-якого заголовка, окрім матеріалів позицій 8202 - 8205. Проте інструменти позицій 8202 - 8205 можуть бути включені до набору, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 15 % ціни набору від виробника

 

8207

Інструменти змінні для ручних знарядь, з механічним приводом чи без нього або для верстатів (наприклад, для пресування, штампування, нарізання різьблення, свердління, розточування, прошивання, фрезерування, токарного оброблення або загвинчування), включаючи філь'єри для волочіння або пресування металу, інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8208

Ножі та різальні леза для машин або механічних пристроїв

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 8211

Ножі з різальним лезом, зубчасті або незубчасті (включаючи ножі для обрізування дерев), крім ножів заголовка 8208

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання ручок і лез ножів з недорогоцінних металів

 

8214

Інші вироби ножові (наприклад, машинки для підстригання волосся, спеціальні ножі для м'ясників, різаки, спеціальні кухонні ножі та сікачі, ножі для паперу); манікюрні або педікюрні інструменти й набори (включаючи пилочки для нігтів)

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання ручок з недорогоцінних металів

 

8215

Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопаточки для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, щипці для цукру та аналогічні посуд та прибори кухонні або столові

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання ручок з недорогоцінних металів

 

Окремі товарні коди Групи 83

Різні вироби з недорогоцінних металів; крім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 8302

Інша арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби, що використовуються для будівель, і замикальні пристрої для автоматичних дверей

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання інших матеріалів позиції 8302, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 8306

Статуетки ті інші прикраси з недорогоцінних металів

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можливе використання інших матеріалів позиції 8306, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 84

Ядерні реактори, бойлери, деталі машин та механічні пристосування, окрім:

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 8401

Тепловидільні елементи реактору

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару (12)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8402

Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім водяних котлів для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрітої води

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

8403 - окремі товарні коди позиції 8404

Котли для центрального опалення, крім котлів заголовка 8402, і допоміжне обладнання для використання з котлами центрального опалення

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім інших матеріалів позицій 8403 і 8404

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

8406

Різні парові турбіни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8407

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8408

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8409

Деталі, що можуть використовуватись окремо чи у складі двигунів позицій 8407 або 8408

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8411

Турбореактивні й турбогвинтові двигуни, та інші газові турбіни

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

8412

Інші двигуни та мотори

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 8413

Об'ємні насоси роторного типу

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 8414

Промислові вентилятори, нагнітачі і т. ін.

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

8415

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8418

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне чи ні; теплові насоси на відміну від систем кондиціонування повітря, вказаних у позиції 8415

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару,

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у якому ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 8419

Машини для деревообробної, целюлозної, паперової та картонної промисловості

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів позиції того ж позиції, що і для вказаного товару, не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8420

Каландри або інші валкові машини, крім призначених для обробки металів чи скла, та валки для цих машин

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів позиції того ж позиції, що і для вказаного товару, не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8423

Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

8425 - 8428

Машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 8431 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8429
 
 

Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, машини трамбувальні та дорожні котки:

 

 

Дорожні котки

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

- Інші

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 8431 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8430

Інші машини та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів позиції 8431 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 8431

Деталі, що можуть використовуватись окремо чи у складі котків

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8439

Станки для виробництва целюлози з волокнистих целюлозних матеріалів чи виробництво або обробка паперу чи картону

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів позиції того ж позиції, що і для вказаного товару, не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8441

Інше обладнання для виробництва товарів з паперової маси, паперу або картону, включаючи різальні машини будь-якого типу

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів позиції того ж позиції, що і для вказаного товару, не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 8443

Принтери для офісних обчислювальних машин (наприклад для машин автоматичної обробки даних, машин електронної обробки тексту і т. ін.)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8444 - 8447

Машини з даних позицій, що використовуються у текстильній промисловості

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 8448

Допоміжні механізми для машин позицій 8444 та 8445

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8452
 
 

Машини швейні, крім машин для оправлення, брошурування заголовка 8440; меблі, основи та кришки, спеціально призначені для швейних машин; голки для швейних машин:

 

 

- Машини швейні (тільки із закритим стібком) з головкою, маса яких не перевищує 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод,

- ціна всіх матеріалів іншого походження використаних у збиранні голівки (без двигуна) не перевищує ціни всіх матеріалів, що походять з цієї країни, і

- механізми натягу нитки, плетіння й зиґзаґу є такими, що походять з певної країни

 

- Інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8456 - 8466

Верстати й механізми та їх частини й аксесуари позицій 8456 - 8466

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8469 - 8472

Офісні обчислювальні машини (наприклад, друкарські машинки, калькулятори, машини автоматичної обробки інформації, копіювальні машини, машини для скріплення скобами)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8480

Опоки для металоливарного виробництва; піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім виливниць) для лиття металів, карбідів металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми або пластмас

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

8482

Кульові або роликові підшипники

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

8484

Прокладки та аналогічні ущільнювачі з листового металу в комбінації з іншим матеріалом або складені з двох чи більше шарів металу; набори чи комплекти прокладок та аналогічних з'єднувальних елементів, різних за складом, упаковані в пакети, конверти або аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 8486
 
 

- Верстати для обробки різних матеріалів видаленням матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазмово-дугових процесів, їх частини й аксесуари

- машини (включаючи преси) для обробки металів об'ємним штампуванням, куванням або штампуванням, їх частини й аксесуари

- верстати для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних мінеральних матеріалів чи для холодної обробки скла, їх частини й аксесуари

- інструменти розмітки, що є обладнанням для нанесення шаблонів, які використовуються для виготовлення масок або візирів з покритих фоторезистом підкладок; їх частини та аксесуари

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

- ливарні форми або прес-форми

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

- машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 8431 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8487

Деталі машин, у яких відсутні електричні розетки, ізолятори, обмотки, контакти або інші електричні елементи, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації у межах цієї Групи

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 85

Електричні машини та електротехнічне обладнання ті їх частини; апаратура запису й відтворення звуку, телевізійних зображень та звуку, а також їхні деталі та комплектуючі частини, окрім:

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8501

Електричні двигуни та генератори (у тому числі генераторні агрегати)

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 8503 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8502

Електричні генераторні агрегати та двигуни-генератори

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів позицій 8501 і 8503 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 8504

Блоки живлення для машин автоматичної обробки даних

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 8517

Інші апарати для пересилання або прийняття голосу, зображень або інших даних, у тому числі апаратура для комунікації за допомогою безпровідної мережі (локальна або регіональна мережа), окрім апаратури пересилання та прийняття, що відноситься до позицій 8443, 8525, 8527 або 8528

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 8518

Мікрофони та стійки для них; гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус; електричні підсилювачі звукових частот; електричні звукопідсилювальні комплекти

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

8519

Апаратура запису та відтворення звуку

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8521

Апаратура запису та відтворювання відео, поєднана або ні із пристроєм настройки відео

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8522

Деталі та комплектуючі частини, що можуть використовуватись окремо чи у складі апаратів позицій 8519 - 8521

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8523
 
 
 
 
 

Диски, стрічки, твердотілі енергонезалежні пристрої для зберігання інформації, смарт-картки та інші носії для запису звуку або інших явищ, записні чи незаписні, включаючи матриці та форми для виготовлення дисків, крім виробів Групи 37:

 

 

- незаписані диски, стрічки, твердотілі енергонезалежні пристрої для зберігання інформації та інші носії для запису звуку або інших явищ, крім виробів Групи 37;

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

- записані диски, стрічки, твердотілі енергонезалежні пристрої для зберігання інформації та інші носії для запису звуку або інших явищ, крім виробів Групи 37

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів позиції 8523 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

- матриці та форми для виготовлення дисків, але за винятком товарів Групи 37;

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів позиції 8523 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

- проксі-картки і "smart cards" (смарт-картки) з двома або більше електронними інтегральними мікросхемами

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

-у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

- "smart cards" (смарт-картки) з однією електронною інтегральною мікросхемою

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів позицій 8541 і 8542 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

або

Операція дифузії, в процесі якої створюються інтегральні схеми на напівпровідниковому субстраті шляхом селективного введення відповідних легуючих сумішей, в зібраному і незібраному вигляді та/або з тестуванням в країні, іншій ніж ті, що зазначені в Статті 3

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

8525

Апаратура пересилання сигналу для радіомовлення або телебачення, поєднана або ні з апаратурою запису чи відтворення звуку; телевізійні камери, цифрові камери та відеокамкордери

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

8526

Радіолокаційна апаратура, радіонавігаційні пристрої та апарати дистанційного керування за допомогою радіоканалу

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

8527

Приймальні радіостанції, поєднані або ні, з апаратурою запису чи відтворення звуку, що знаходиться у тому ж корпусі, або із часами

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

8528
 
 

Монітори та проектори, не поєднані з телевізійною апаратурою; телевізійна апаратура отримання сигналу, що може використовуватись окремо чи у складі радіотрансляційних приймачів або апаратури запису та відтворення відео та звуку:

 

 

- монітори та проектори, не поєднані з телевізійною апаратурою, що можуть використовуватись окремо чи у складі систем автоматичної обробки даних позиції 8471

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

- інші монітори та проектори, не поєднані з телевізійною апаратурою; телевізійна апаратура отримання сигналу, що можуть використовуватись окремо чи у складі радіотрансляційних приймачів або апаратури запису та відтворення відео та звуку;

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

8529
 
 
 

Деталі, що можуть використовуватись окремо чи у складі апаратів позицій 8525 - 8528:

 

 

- Можуть використовуватись окремо чи у складі апаратів запису та відтворення відео

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

- Можливе використання окремо або разом із моніторами та проекторами, що не поєднані з телевізійною апаратурою, які можуть використовуватись окремо чи у складі систем автоматичної обробки даних позиції 8471

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

-у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

- Інші

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

8535

Комутаційна електрична апаратура та апаратура захисту мереж напругою понад 1000 В.

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 8538 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8536
 
 
 
 
 

Комутаційна електрична апаратура та апаратура захисту мереж напругою нижче 1000 В; конектори для оптоволокна, оптоволоконні жмути або кабелі:

 

 

Комутаційна електрична апаратура та апаратура захисту мереж напругою нижче 1000 В.

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 8538 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

- конектори для оптоволокна, оптоволоконні жмути або кабелі

 

 

- - з пластику

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

- - з кераміки

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

- - з міді

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

8537

Щити, панелі, камери, пульти, шафи та інші основи, обладнані двома або більше апаратами позицій 8535 або 8536 для керування чи розподілу електричної енергії, у тому числі комплектуючі прилади або апарати Групи 90 і пристрої ЧПУ, на відміну від вказаних у позиції 8517

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів Групи 8538 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 8541

Діоди, транзистори та напівпровідникові пристрої, окрім напівпровідникових пластин, ще не порізаних на мікросхеми

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 8542
 
 
 

Електронні інтегральні мікросхеми

 

 

- Монолітні інтегральні мікросхеми

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів позицій 8541 і 8542 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

або

Операція дифузії, в процесі якої створюються інтегральні схеми на напівпровідниковому субстраті шляхом селективного введення відповідних легуючих сумішей, в зібраному і незібраному вигляді та/або з тестуванням в країні, іншій ніж ті, що зазначені в Статті 3

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

- багатокристальні інтегральні мікросхеми, які є частинами машин та апаратів, ніде більше не конкретизованих та не включених до будь-якої іншої класифікації у межах цієї Групи

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

- інші

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів позицій 8541 і 8542 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

8544

Ізольовані (зокрема, емальовані чи анодовані) проводи, кабелі (у том числі, коаксіальні) та інші ізольовані провідники, оснащені конекторами або ні; оптоволоконні кабелі, вироблені з окремих захищених волокнин, поєднані або ні з електричними провідниками або оснащені конекторами

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8545

Вугільні електроди, вугільні щітки й лампи, вугілля для електричних елементів та інші вироби з графіту чи іншого вуглецю, що застосовується в електротехніці та містить або не містить металу

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8546

Електричні ізолятори з будь-якого матеріалу

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8547

Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повністю зроблена з ізоляційних матеріалів або із застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (наприклад, муфт з гвинтовою нарізкою), вмонтованих під час формування лише з метою складання, крім ізоляторів заголовка 8546; ізоляційні трубки та їх з'єднувальні деталі з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8548
 

- Залишки та лом первинних елементів, первинних батарей та електричних акумуляторів; використані (виснажені) первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї та використані (виснажені) електричні акумулятори; електричні частини апаратури та обладнання, в іншому місці цієї Групи не описані й не зазначені

 

 

Електронні мікромодулі

- Інші

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів позицій 8541 і 8542 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди Групи 86

Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів; крім:

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8608

Стаціонарне обладнання та пристрої залізничних і трамвайних колій; механічне (в тому числі електромеханічне) сигнальне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залізницях та трамвайних коліях, автомобільних шляхах або річкових внутрішніх шляхах, спорудах для паркування, портових спорудах або на аеродромах; частини такого обладнання

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди Групи 87

Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання; крім:

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

8709

Транспортні засоби вантажні, самохідні без підіймальних або навантажувальних пристроїв, які використовуються на заводах, складах, у портах або в аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані; тягачі, що використовуються на залізничних платформах, частини таких транспортних засобів

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8710

Танки ті інші моторизовані та броньовані бойові машини, оснащені зброєю або ні, і частини даних машин

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8711
 
 
 
 

Мотоцикли (у тому числі, мопеди) й велосипеди, оснащені додатковим мотором, з колясками або без них; коляски:

 

 

- Із поршневим двигуном внутрішнього згоряння об'ємом:

 

 

- - Не більше 50 см3

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 20 % ціни на умовах франко-завод

- - Більше 50 см3

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

- Інші

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 8712

Велосипеди без кульових підшипників

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім інших матеріалів позиції 8714.

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8715

Дитячі коляски та їх частини

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

8716

Причепи й напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди Групи 88

Повітряні судна, космічні кораблі, та їх складові частини, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 8804

Роторні аеродинамічні гальма

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції 8804

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

8805

Апаратура і пристрої для зльоту літальних апаратів; апаратура і пристрої для посадки літальних апаратів на палубу та аналогічні апарати та пристрої; наземна апаратура для льотного навчання; частини названих виробів

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

Група 89

Судна, човни й плаваючі засоби

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте заборонено використання корпусів заголовка 8906

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди Групи 90

Оптичне, фотографічне, кінематографічне, вимірювальне та високоточне вимірювальне, контрольне, медичне або хірургічне обладнання й апаратура, та її частини, окрім:

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

9001

Волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні; інші кабелі волоконно-оптичні, крім кабелів заголовка 8544; листи та пластини з поляризаційного матеріалу; лінзи (включаючи контактні), призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, без оправи, крім таких елементів з оптично необробленого скла

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

9002

Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, в оправі, для інструментів або апаратури, крім таких елементів, з оптично необробленого скла

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

9004

Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, коригувальні, захисні або інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 9005

Біноклі, монокуляри та інші оптичні труби та опори для них, за винятком астрономічних рефракційних телескопів і опор для них

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару,

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у якому ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 9006

Фотографічні (окрім кінематографічних) камери; апаратура фотоспалаху, окрім електричних імпульсних ламп

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару,

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у якому ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

9007

Кінокамери і проектори, поєднані або ні, із апаратурою запису та відтворення звуку

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару,

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у якому ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

9011

Складені оптичні мікроскопи, у тому числі ті, що призначені для мікрофотографії, мікрокінозйомки або мікропроеціювання

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару,

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у якому ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позиції 9014

Інші навігаційні прилади та пристосування

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

9015

Апаратура та прилади для геодезичних (зокрема для фотограметричного аналізу), гідрографічних, гідрологічних, метеорологічних та геофізичних досліджень, окрім компасів; дальнометри

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

9016

Терези чутливістю 0,05 г або вище, з важками або без них

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

9017

Iнструменти для креслення, розмічання або математичних розрахунків (наприклад машинки креслярські, пантографи, транспортири, набори креслярські, логарифмічні лінійки, дискові калькулятори); ручні інструменти для вимірювання лінійних розмірів (наприклад вимірювальні стержні та рулетки, мікрометри, кронциркулі), в іншому місці цієї Групи не зазначені

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

9018
 
 

Прилади та обладнання, що використовуються у медичній, хірургічній, стоматологічній або ветеринарній галузях, зокрема сцинтиграфічна апаратура, інше електричне медичне обладнання та прилади діагностики зору:

 

 

- Стоматологічні крісла, поєднані з стоматологічним інструментом або плювальницями

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції 9018

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

- Інші

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

9019

Обладнання механотерапії; масажні апарати; апаратура психологічного тестування; обладнання для озонової, кисневої, інгаляційної терапії, штучного дихання та інші медичні дихальні пристрої

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

9020

Інше дихальне обладнання та респіратори, окрім захисних масок, що не мають механічних частин та змінних фільтрів

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод

9024

Апаратура та прилади для випробувань міцності, опору, стисливості, еластичності або інших механічних властивостей матеріалів (наприклад, металів, деревини, тканин, паперу, пластику)

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

9025

Гідрометри та інші подібні пристрої, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, з функцією запису або ні, та будь-яке поєднання даних пристроїв

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

9026

Прилади та апаратура для вимірювання чи перевірки витрат, рівня, тиску або інших змінних параметрів рідин чи газів (наприклад, витратомір, вимірювачі рівня й температури, манометри), окрім приладів та апаратури позицій 9014, 9015, 9028 чи 9032

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

9027

Прилади та апаратура фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, апарати газового аналізу або аналізу задимлення); апаратура вимірювання чи контролю в'язкості, проникності, розширення, поверхневого натягу і тому подібне; прилади та апаратура вимірювання чи контролю тепла, звуку або світла (у тому числі, експонометри); мікротоми

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

9028
 
 

Вимірювачі постачання чи виробництва газу, рідини або електроенергії, у тому числі калібрувальну апаратуру для даних вимірювачів:

 

 

- Частини та аксесуари

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

- Інші

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

9029

Лічильники обертів, лічильники виробів, таксометри, лічильники пробігу, крокоміри і тому подібне; спідометри й тахометри, але не ті, що йдуть відповідно до позицій 9014 або 9015; стробоскопи

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

9030

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші пристрої та апарати для вимірювання чи перевірки електричних величин, за винятком контрольно-вимірювальної апаратури позиції 9028; пристрої та апарати для вимірювання чи виявлення альфа-, бета-, гамма- та рентгенівського випромінювання, космічної радіації та інших видів іонізуючого випромінювання

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

9031

Прилади вимірювання або перевірки, машини та пристосування, ніде більше не конкретизованих та не включених до будь-якої іншої класифікації у межах цієї Групи; проектори профілю

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

9032

Пристрої та апарати та автоматичного регулювання та керування

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

9033

Частини та аксесуари (не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації у межах цієї Групи) машин, пристосувань, приладів або апаратів Групи 90

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 91

Годинники та наручні годинники, та їх складові частини, окрім:

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

9105

Інші годинники

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

9109

Повністю зібрані годинникові механізми

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- ціна усіх матеріалів іншого походження не перевищує ціни матеріалів, що походять з цієї країни

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

9110

Механізми годинникові укомплектовані, не складені або частково складені (комплекти годинникових механізмів); неукомплектовані годинникові механізми, складені; заготівки годинникових механізмів

Виробництво, у якому:

- ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод і

- у вказаних межах, ціна усіх матеріалів позиції 9114 не перевищує 10 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

9111

Корпуси наручних і кишенькових годинників та їх частини

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

9112

Корпуси годинників, не призначених для носіння на собі або із собою, та аналогічні корпуси для інших виробів цієї групи та їх частини

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

9113
 
 

Ремінці і браслети наручних годинників та їхні частини:

 

 

- З основного металу, в незалежності від того, чи вони анодовані золотом або сріблом чи вкриті шаром з дорогоцінних металів

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

- Інші

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Група 92

Музичні інструменти; деталі та аксесуари даних товарів

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

Група 93

Зброя та боєприпаси; їхні деталі та комплектуючі частини

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 94

Меблі; подушки, матраци та аксесуари до них, диванні подушки та подібні предмети обстановки; лампи та освітлювальні пристрої, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації; світлові надписи і т. п.; збірні споруди, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

Окремі товарні коди позицій 9401 і 9403
 

Меблі з недорогоцінних металів, що мають ненабивне бавовняне покриття вагою 300 г/м2 або менше

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

або

Виробництво з бавовни. одразу виготовленої за формою, підготовленої для використання з матеріалами заголовка 9401 або 9403, за умови, що:

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 40 % ціни на умовах франко-завод

 

- ціна тканини не перевищує 25 % ціни на умовах франко-завод і

- усі інші матеріали походять з цієї країни і не класифікуються за заголовком 9401 або 9403

 

9405

Лампи та освітлювальні пристрої, у тому числі прожектори й точкові світильники та їхні складові частини, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації; світлова реклама, світлові надписи і т. п. арматура, оснащена постійним джерелом світла, та її частини, ніде більше не конкретизовані та не включені до будь-якої іншої класифікації

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

9406

Збірні споруди

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди Групи 95

Іграшки, ігрові та спортивні товари; їх частини та аксесуари, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позиції 9503

Інші іграшки; моделі зменшеного розміру ("масштабовані") і т. ін., що діють або ні, ігри-загадки усіх типів

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 9506

Ключки для гольфу та їхні частини

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Однак можуть використовуватись блоки приблизно відповідної форми для виробництва головок ключок для гольфу

 

Окремі товарні коди Групи 96

Різноманітні промислові товари, окрім:

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

Окремі товарні коди позицій 9601 і 9602

Вироби з матеріалів тваринного, рослинного або мінерального походження для різьблення

Виробництво з "оброблених" матеріалів для різьблення того ж позиції, що й сам товар

 

Окремі товарні коди позиції 9603

Мітли та щітки (крім віників і подібних виробів і пензлів із куничого або білячого волосся), щітки ручні механічні без двигуна для прибирання підлоги, подушечки та валики для фарбування; шкребки з гумовою пластинкою та швабри

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

9605

Дорожні набори для особистої гігієни, зашивання або очищення одягу чи взуття

Кожен елемент набору має відповідати правилам, що могли бути застосовані до даного елементу, якби його не було включено до набору. Проте можливе використання виробів іншого походження, за умови, що їхня загальна ціна не перевищує 15 % ціни на умовах франко-завод

 

9606

Ґудзики, кнопки та застібки, форми для ґудзиків та інші частини цих виробів; заготівки для ґудзиків

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

9608

Ручки кулькові; ручки і маркери з наконечником з повсті та іншого пористого матеріалу; авторучки чорнильні, стилографи та інші авторучки; пера копіювальні; олівці механічні; тримачі для пер, тримачі для ручок, тримачі для олівців та подібні тримачі; частини цих виробів (включаючи ковпачки та затискачі), крім виробів заголовка 9609

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару. Проте можуть використовуватися пір'я і наконечники того ж заголовка, що й сам товар

 

9612

Стрічки для друкарських машинок або подібні стрічки, просочені чорнилом або оброблені іншим способом для одержання відбитків, на бобінах чи касетах або без них; подушечки штемпельні, просочені або не просочені чорнилом, в коробках або без коробок

Виробництво:

- з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару, і

- у якому ціна усіх матеріалів не перевищує 50 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 9613

Запальнички з п'єзоелементом

Виробництво, у якому ціна усіх матеріалів позиції 9613 не перевищує 30 % ціни на умовах франко-завод

 

Окремі товарні коди позиції 9614

Люльки для куріння і чашечки люльок

Виробництво з блоків приблизно відповідної форми

 

Група 97

Витвори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат

Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, окрім матеріалів даного товару

 

____________
(1) З приводу особливих умов щодо "спеціальних процесів", див. уведення до Пояснень 7.1 і 7.3.

(2) З приводу особливих умов щодо "спеціальних процесів", див. уведення до Пояснення 7.2.

(3) У Поясненні 3 до Глави 32 зазначено, що це препарати, які використовують для фарбування будь-якої речовини або як компоненти під час виробництва барвників, за умови, що вони не віднесені до інших позицій Глави 32.

(4) "Групою" вважається будь-яка частина позиції, що відокремлена від іншої його частини крапкою з комою.

(5) У разі, якщо товари складаються водночас з матеріалів групи позицій 3901 - 3906 з одного боку та матеріалів групи позицій 3907 - 3911 з іншого боку, дане обмеження застосовується лише для тієї групи матеріалів, вагова частина якої є більш значною.

(6) Високопрозорими мають вважатися такі плівки: плівки, оптичне затемнення яких, виміряне за стандартом ASTM-D 1003-16 приладом Гарднера (Gardner Hazemeter або Hazefactor), становить менше 2 %.

(7) З приводу особливих умов щодо товарів, вироблених з сукупності текстильних матеріалів, див. уведення до Поясненні 5.

(8) Використання даного матеріалу заборонене для виготовлення будь-якої плетеної тканини, що використовується у паперовій промисловості.

(9) Див. уведення до Пояснення 6.

(10) Для трикотажних виробів, не еластичних або прогумованих, виготовлених за допомогою зшивання або з'єднання шматів трикотажного полотна (викроєних за формою або виготовлених за формою), див. уведення до Пояснення 6.

(11) SEMII (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated) - АТ Інститут напівпровідникового устаткування і матеріалів.

(12) Дане правило повинно застосовуватись до 31.12.2005.

 

ЗРАЗОК ТА ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФІКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ EUR.1

Інструкції щодо друку

1. Кожен бланк повинен мати розмір 210 х 297 мм; допуск становить від мінус 5 до плюс 8 мм. Папір має бути білим, відповідного розміру для писання, не повинен містити деревної маси, і має важити не менш ніж 25 г/м2. Він повинен мати друкований фон у вигляді зеленого візерунка гильоше, завдяки якому можливо помітити будь-які фальсифікації за допомогою механічних або хімічних засобів.

2. Компетентні органи Договірних Сторін можуть зберегти за собою право друкувати бланки або доручити друк затвердженим друкарням. В останньому випадку кожен бланк має включати посилання на таке затвердження. Кожен бланк повинен містити назву й адресу друкарні чи позначку, за якою цю друкарню можна ідентифікувати. Також бланк повинен містити серійний номер, друкований або не друкований, за яким його можна ідентифікувати.

СЕРТИФІКАТ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ

1. Експортер (Ім’я, повна адреса, країна)

   EUR.1    No A    000.000

Дивись примітки на зворотному боці аркушу перед тим як заповняти форму.

2. Сертифікат, що використовується у преференційній торгівлі між

............................................................................................

і

............................................................................................
(Зазначте потрібні країни, групи країн або територій призначення)

3. Одержувач вантажу (Ім'я, повна адреса, країна)
(Необов'язково)

4. Країна, група країн або територія призначення, з яких походять дані товари
 

5. Країна, група країн або територія призначення

6. Транспортні реквізити (необов'язково)

 

 

7. Ремарки

 

 

8. Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування1; Опис товарів

 

9. Повна маса (кг) або інші виміри (літри, м3 і т. ін.)

 

10. Інвойси (Необов'язково)

 

11. МИТНИЙ ДОЗВІЛ

Сертифікована декларація

Експортний документ2

Бланк ......................................... N ..……...

Від ………………………............…………

Митний підрозділ ................................……

Країна або територія видачі ...................... Печатка
.....................................................................
......................................................................

Місце і дата ………….….........................
....................................................................
……............................................................
                                    (Підпис)

12. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІД ЕКСПОРТЕРА

Я, нижчепідписаний, заявляю, що все майно, описане вище, відповідає умовам, необхідним для видачі цього сертифіката.

Місце і дата …….....………………......................

...............................................................................
(Підпис)

1. Якщо товари не упаковані, вказати кількість виробів або зазначити "in bulk" (насипом), залежно від ситуації

2. Заповнювати лише якщо цього вимагають норми країни або території експорту.

13. ЗАПИТ ПРО ПЕРЕВІРКИ, до

 

 

 

14. РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВІРКИ

Виконана перевірка довела, що цей сертифікат (1)

  був виданий вказаною митною службою, і що інформація, яка в ньому міститься, є правильною.

р не відповідає вимогам щодо достовірності й правильності (див. додані ремарки).

 

...........................................…….................................
(Місце і дата)

Печатка

.....................................................……
                               (Підпис)

_____________
(1) Поставте X у відповідному полі.

Очікується підтвердження достовірності й правильності цього сертифіката.

..................................…...……..................................
(Місце і дата)

Печатка

.....................................................……
                                 (Підпис)

ПРИМІТКИ

1. У сертифікаті не повинно бути стирань або слів, написаних поверх інших. Будь-які зміни повинні бути зроблені шляхом закреслення неправильної інформації та додавання необхідних виправлень. Будь-які такі зміни мають бути завізовані особою, що склала цей сертифікат, і затверджені митними органами країни або території видачі.

2. Між елементами, записаними в сертифікаті, не повинно бути вільного місця, і кожному елементу повинен передувати порядковий номер. Безпосередньо під останнім пунктом повинна бути накреслена горизонтальна лінія. Весь вільний простір повинен бути перекреслений таким чином, щоб зробити неможливим пізніше дописування.

3. Майно має бути описане згідно з торговельною практикою і достатньо детально для того, щоб його можна було ідентифікувати.

ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФІКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ

1. Експортер (Ім'я, повна адреса, країна)

 

    EUR.1     No A      000.000

Дивись примітки на зворотному боці аркушу перед тим як заповняти форму.

2. Застосування сертифіката, що має бути використаний у преференційній торгівлі між

.........................................................................................
і
.........................................................................................
(Зазначте потрібні країни, групи країн або територій призначення)

3. Одержувач вантажу (Ім'я, повна адреса, країна) (Необов'язково)

 

4. Країна, група країн або територія призначення, з яких походять дані товари
 

5. Країна, група країн або територія призначення

6. Транспортні реквізити (необов'язково)

 

 

 

7. Ремарки

8. Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування(1);
Опис товарів

9. Повна маса (кг) або інші виміри (літри, м3 і т. ін.)

10. Інвойси (Необов'язково)

____________
(1) Якщо товари не упаковані, вказати кількість виробів або зазначити "in bulk" (насипом), залежно від ситуації.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІД ЕКСПОРТЕРА

Я, нижчепідписаний, експортер майна, що вказане на зворотному боці аркуша,

ЗАЯВЛЯЮ що це майно відповідає умовам, необхідним для видачі прикладеного сертифіката;

ЗАЗНАЧАЮ нижче обставини, завдяки яким це майно відповідає вищезгаданим умовам:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

НАДАТИ наступні супровідні документи (1):
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ надати на вимогу відповідних органів всі докази та підтвердження, які ці органи можуть вимагати, для видачі прикладеного сертифіката і зобов'язуюсь, якщо необхідно, дати згоду на будь-яку перевірку моїх рахунків і процесів виробництва вищезазначеного майна, здійснених цими органами;

ПРОШУ видати прикладений сертифікат на це майно.

..................................................................
(Місце і дата)

…………………………………………….
(Підпис)


____________
(1) Наприклад: імпортні документи, сертифікати з перевезення товару, інвойси, декларації виробника і т. ін., що стосуються товарів, використаних у виробництві, або майна, реекспортованого до тієї ж самої країни.

 

ЗРАЗОК ТА ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФІКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ EUR-MED

Інструкції щодо друку

1. Кожен бланк повинен мати розмір 210 х 297 мм; допуск становить від мінус 5 до плюс 8 мм. Папір має бути білим, відповідного розміру для писання, не повинен містити деревної маси, і має важити не менш ніж 25 г/м2. Він повинен мати друкований фон у вигляді зеленого візерунка гильоше, завдяки якому можливо помітити будь-які фальсифікації за допомогою механічних або хімічних засобів.

2. Компетентні органи договірних сторін можуть зберегти за собою право друкувати бланки або доручити друк затвердженим друкарням. В останньому випадку кожен бланк має включати посилання на таке затвердження. Кожен бланк повинен містити назву й адресу друкарні чи позначку, за якою цю друкарню можна ідентифікувати. Також бланк повинен містити серійний номер, друкований або не друкований, за яким його можна ідентифікувати.

СЕРТИФІКАТ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ

1. Експортер (Ім'я, повна адреса, країна)

 

 

      EUR-MED  No  A     000.000

Дивись примітки на зворотному боці аркушу перед тим як заповняти форму.

2. Сертифікат, що використовується у преференційній торгівлі між

............................................................................................

і
...........................................................................................
(Зазначте потрібні країни, групи країн або територій призначення)

3. Одержувач вантажу (Ім'я, повна адреса, країна) (Необов'язково)

 

4. Країна, група країн або територія призначення, з яких походять дані товари

5. Країна, група країн або територія призначення

6. Транспортні реквізити (необов'язково)

7. Ремарки

  Застосування кумуляції з.................................................
(назва країни/країн)

ђ Без застосування кумуляції
(Поставте Х у відповідному полі)

8. Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування (1); Опис товарів

 

9. Повна маса (кг) або інші виміри (літри, м3 і т. ін.)

10. Інвойси Необов'язково)

11. МИТНИЙ ДОЗВІЛ

Сертифікована декларація

Експортний документ (2)

Бланк ....................................... N .............

Від ..............................................................

Митний підрозділ .......................................

Країна або територія видачі ...................... Печатка
...................................................................
...................................................................

Місце і дата ..............................................
...................................................................
..................................................................
                                   (Підпис)

12. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІД ЕКСПОРТЕРА

Я, нижчепідписаний, заявляю, що все майно, описане вище, відповідає умовам, необхідним для видачі цього сертифіката.

Місце і дата ..........................................................

..............................................................................
(Підпис)

____________
(1) Якщо товари не упаковані, вказати кількість виробів або зазначити "in bulk" (насипом), залежно від ситуації

(2) Заповнювати лише якщо цього вимагають норми країни або території експорту.

13. ЗАПИТ ПРО ПЕРЕВІРКИ, до

 

 

14. РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВІРКИ

Виконана перевірка довела, що цей сертифікат1

  був виданий вказаною митною службою, і що інформація, яка в ньому міститься, є правильною.
р не відповідає вимогам щодо достовірності й правильності (див. додані ремарки).

.................................................................................
(Місце і дата)

Печатка

...........................................................
                            (Підпис)

_____________
(1) Поставте X у відповідному полі.

Очікується підтвердження достовірності й правильності цього сертифіката.

.................................................................................
(Місце і дата)

Печатка

...........................................................
                           (Підпис)

ПРИМІТКИ

1. У сертифікаті не повинно бути стирань або слів, написаних поверх інших. Будь-які зміни повинні бути зроблені шляхом закреслення неправильної інформації та додавання необхідних виправлень. Будь-які такі зміни мають бути завізовані особою, що склала цей сертифікат, і затверджені митними органами країни або території видачі.

2. Між елементами, записаними в сертифікаті, не повинно бути вільного місця, і кожному елементу повинен передувати порядковий номер. Безпосередньо під останнім пунктом повинна бути накреслена горизонтальна лінія. Весь вільний простір повинен бути перекреслений таким чином, щоб зробити неможливим пізніше дописування.

3. Майно має бути описане згідно з торговельною практикою і достатньо детально для того, щоб його можна було ідентифікувати.

ЗАСТОСУВАННЯ СЕРТИФІКАТА З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ

1. Експортер (Ім'я, повна адреса, країна)

 

 

     EUR-MED  No  A      000.000

Дивись примітки на зворотному боці аркушу перед тим як заповняти форму.

2. Застосування сертифіката, що має бути використаний у преференційній торгівлі між

..........................................................................................
і
.........................................................................................
(Зазначте потрібні країни, групи країн або територій призначення)

3. Одержувач вантажу (Ім'я, повна адреса, країна)
(Необов'язково)

 

4. Країна, група країн або територія призначення, з яких походять дані товари

5. Країна, група країн або територія призначення

6. Транспортні реквізити (необов'язково)

7. Ремарки

  Застосування кумуляції з.................................................
(назва країни/країн)
р Без застосування кумуляції
(Поставте X у відповідному полі)

 

8. Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування1 Опис товарів

9. Повна маса (кг) або інші виміри (літри, м3 і т. ін.)

 

10. Інвойси (Необов'язково)

____________
(1) Якщо товари не упаковані, вказати кількість виробів або зазначити "in bulk" (насипом), залежно від ситуації.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІД ЕКСПОРТЕРА

Я, нижчепідписаний, експортер майна, що вказане на зворотному боці аркуша,

ЗАЯВЛЯЮ що це майно відповідає умовам, необхідним для видачі прикладеного сертифіката;

ЗАЗНАЧАЮ нижче обставини, завдяки яким це майно відповідає вищезгаданим умовам:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

НАДАТИ наступні супровідні документи (1):
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ надати на вимогу відповідних органів всі докази та підтвердження, які ці органи можуть вимагати, для видачі прикладеного сертифіката і зобов'язуюсь, якщо необхідно, дати згоду на будь-яку перевірку моїх рахунків і процесів виробництва вищезазначеного майна, здійснених цими органами;

ПРОШУ видати прикладений сертифікат на це майно.

..................................................................
(Місце і дата)

…………………………………………….
(Підпис)


____________
(1) Наприклад: імпортні документи, сертифікати з перевезення товару, інвойси, декларації виробника і т. ін., що стосуються товарів, використаних у виробництві, або майна, реекспортованого до тієї ж самої країни 

 

ТЕКСТ ДЕКЛАРАЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ

Декларація походження, текст якої наведено нижче, має бути складена відповідно до наступних посилань. Проте самі посилання передруковувати не обов'язково.

Версія албанською мовою

  

Версія боснійською мовою

  

Версія болгарською мовою

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение N.......... (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с. ............................. преференциален произход (2).

Версія іспанською мовою

  

Версія хорватською мовою

  

Версія чеською мовою

  

Версія данською мовою

  

Версія німецькою мовою

  

Версія естонською мовою

  

Версія грецькою мовою

  

Версія англійською мовою

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No .......... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .............................. (2) preferential origin.

Версія французькою мовою

  

Версія італійською мовою

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n........... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.............................. (2).

Версія латвійською мовою

  

Версія литовською мовою

  

Версія угорською мовою

  

Версія македонською мовою

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинско одобрение бр........... (1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со.............................. (2) преференцијално потекло.

Версія мальтійською мовою

  

Версія чорногорською мовою

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр ........... (1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи .............................. (2) преференцијалног поријекла.

  

Версія голландською мовою

  

Версія польською мовою

  

Версія португальською мовою

  

Версія румунською мовою

  

Версія сербською мовою

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр........... (1)) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи.............................. (2) преференцијалног порекла.

   

Версія словенською мовою

  

Версія словацькою мовою

  

Версія фінською мовою

  

Версія шведською мовою

  

Версія арабською мовою

  

Версія мовою іврит

  

Версія фарерською мовою

  

Версія ісландською мовою

  

Версія норвезькою мовою

  

Версія турецькою мовою

  

 

.......................................................................................................................................................................(3)
(Місце та дата)

.......................................................................................................................................................................(4)
(Підпис експортера, додатково прізвище та ім'я особи, яка підписала декларацію, має бути зазначено розбірливо)

____________
(1) Якщо оформлення декларації здійснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження повинен бути зазначений у цьому місці. Якщо оформлення декларації здійснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповненням або залишається вільне місце.

(2) Зазначається походження продуктів. Якщо декларація стосується усіх продуктів або їх частини походженням з Сеути та Мелільї. то експортер повинен чітко зазначити це в документах, відповідно до яких здійснюється оформлення декларації, за допомогою символу "CM".

(3) Ці свідчення можуть не зазначатись, якщо інформація міститься безпосередньо в документі.

(4) У випадку, коли не вимагається підпис експортера, звільнення від підпису також передбачає й звільнення від зазначення прізвища та ім'я особи, що підписує. 

 

ТЕКСТ ДЕКЛАРАЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ EUR-MED

Декларація походження EUR-MED, текст якої наведено нижче, має бути складена відповідно до наступних посилань. Проте самі посилання передруковувати не обов'язково.

Версія албанською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія боснійською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія болгарською мовою

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение N .......... (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с. ............................. преференциален произход (2).

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія іспанською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія хорватською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія чеською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія данською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія німецькою мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія естонською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія грецькою мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія англійською мовою

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.......... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of.............................. (2) preferential origin.

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія французькою мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія італійською мовою

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n........... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.............................. (2).

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія латвійською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія литовською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія угорською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія македонською мовою

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинско одобрение бр........... (1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со.............................. (2) преференцијално потекло.

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія мальтійською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія чорногорською мовою

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр........... (1)) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи.............................. (2) преференцијалног поријекла.

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія голландською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія польською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія португальською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія румунською мовою

  

- cumulation applied with.............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія сербською мовою

  

- cumulation applied with.............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія словенською мовою

  

- cumulation applied with.............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія словацькою мовою

  

- cumulation applied with.............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія фінською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія шведською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія арабською мовою

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія мовою іврит

  

- cumulation applied with .............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія фарерською мовою

  

- cumulation applied with.............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія ісландською мовою

  

- cumulation applied with.............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія норвезькою мовою

  

- cumulation applied with.............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

Версія турецькою мовою

  

- cumulation applied with.............................. (name of the country/countries)

- no cumulation applied (3)

........................................................................................................................................................................(4)
(Місце та дата)

...................................................................................................................................................................... (5)
(Підпис експортера, додатково прізвище та ім'я особи, яка підписала декларацію, має бути зазначено розбірливо)

____________
(1) Якщо оформлення декларації здійснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження повинен бути зазначений у цьому місці. Якщо оформлення декларації здійснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповненням або залишається вільне місце.

(2) Зазначається походження продуктів. Якщо декларація стосується усіх продуктів або їх частини походженням з Сеути та Мелільї. то експортер повинен чітко зазначити це в документах, відповідно до яких здійснюється оформлення декларації, за допомогою символу "CM".

(3) Завершити та видалити, де це необхідно

(4) Ці свідчення можуть не зазначатись, якщо інформація міститься безпосередньо в документі.

(5) У випадку, коли не вимагається підпис експортера, звільнення від підпису також передбачає й звільнення від зазначення прізвища та ім'я особи, що підписує.

 

Перелік Договірних Сторін
які не застосовують положення про часткове повернення мита, що передбачено в Статті 14(7) цього Доповнення

1. Європейський Союз,

2. Держави ЄАВТ,

3. Республіка Туреччина,

4. Держава Ізраїль,

5. Фарерські острови,

6. Учасники Процесу Стабілізації та Асоціації.

 

Спеціальні положення,
які відступають від положень, викладених в Доповненні I

Стаття 1

Договірні Сторони можуть застосовувати в двосторонній торгівлі положення, які відступають від положень, викладених в Доповненні I.

Ці спеціальні положення викладені в Додатках до цього Доповнення.

Стаття 2

Товари, вироблені в Сеуті та Мелільї, Андоррі та Сан-Марино повинні розглядатися як товари, що вироблені в певній країні в двосторонній торгівлі, що зазначене в Статті 3 Доповнення I, якщо сертифікат EUR-MED або декларація походження EUR-MED були складені в країні походження.

 

Торгівля між Європейським Союзом та учасниками Процесу Стабілізації та Асоціації Європейського Союзу

Стаття 1

Товари, перелічені нижче, повинні бути виключені з кумуляції, згаданої в Статті 3 Доповнення I, якщо:

(a) країна кінцевого призначення - це Європейський Союз, і:

(b) країна кінцевого призначення - це один з учасників Процесу Стабілізації та Асоціації Європейського Союзу, і:

CN код

Опис

1704 90 99

Інші цукрові кондитерські вироби без вмісту какао

1806 10 30

Шоколад ті інші готові харчові вироби з вмістом какао

1806 10 90

- Какао-порошок, що містить добавки цукру або підсолоджувальних речовин:

- - що містить від 65 % до 80 % сахарози у вазі (включаючи інвертний цукор, виражений в цукрозі) або ізоглюкозу, виражену в цукрозі

- - що містить понад 80 % сахарози у вазі (включаючи інвертний цукор, виражений в цукрозі) або ізоглюкозу, виражену в цукрозі

1806 20 95

- Інші готові харчові вироби з вмістом какао в блоках або плитках вагою понад 2 кг або у вигляді рідини, пасти, порошку, гранул або іншої об'ємної форми в контейнерах або первинній упаковці з масою понад 2 кг

- - Інші

- - - Інші

1901 90 99

Солодовий екстракт, готові харчові вироби з борошна, крупи, крохмалю або солодовий екстракт без вмісту какао або з вмістом какао менше 40 % у вазі в перерахунку на повністю знежирену основу, не визначену або не включену в інші товарні позиції, готові харчові вироби з товарів, що належать до товарних позицій від 0401 до 0404, без вмісту какао або з вмістом какао менше 5 % у вазі в перерахунку на повністю знежирену основу, не визначену або не включену в інші товарні позиції.

- Інші

- - Інші (крім солодового екстракту)

- - - Інші

2101 12 98

Інші компоненти на основі кави

2101 20 98

Інші компоненти на основі чаю або мате

2106 90 59

Готові харчові продукти, не визначені або не включені до інших:

- Інші

- - Інші

2106 90 98

Готові харчові продукти, не визначені або не включені до інших:

- Інші (крім білкових концентратів та текстурованих білкових речовин)

- - Інші

- - - Інші

3302 10 29

Суміші запашних речовин та суміші (включаючи спиртові розчини), одержані на основі однієї або кількох із речовин, що використовуються в якості сировинних матеріалів в промисловості; інші компоненти на основі запашних речовин, які використовуються для виробництва напоїв:

- Що використовуються в харчовий промисловості

- - Що використовуються для виробництва напоїв:

- - - Компоненти, що містять всі спеції, необхідні для виробництва напою:

- - - - З фактичною концентрацією спирту понад 0,5 %

- - - - Інші:

- - - - - Які не містять молочних жирів, сахарозу, ізоглюкозу, глюкозу або крохмалю або з вмістом молочного жиру менше 1,5 %, сахарози або ізоглюкози - 5 %, глюкози або крохмалю - 5 %

- - - - - Інші

 

Торгівля між Європейським Союзом та Алжирською Народною Демократичною Республікою

Стаття 1

Товари, що отримали своє походження шляхом застосування положень, передбачених цим Додатком, повинні бути виключені з кумуляції, як зазначено в Статті 3 Доповнення I.

Стаття 2
Кумуляція в Європейському Союзі

З метою виконання Статті 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарів, здійснена в Алжирі, Марокко або Тунісі, повинна розглядатися як така, що проводилася в Європейському Союзі, якщо вироблені товари піддаються подальшій обробці або переробці в Європейському Союзі. Якщо відповідно до цього положення, товари, що мають країну походження, вироблені в двох або більше відповідних країнах, вони повинні розглядатися як такі, що походять з Європейського Союзу, тільки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцій, зазначених у Статті 6 Доповнення I.

Стаття 3
Кумуляція в Алжирі

З метою виконання Статті 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарів, здійснена в Європейському Союзі, Марокко або Тунісі, повинна розглядатися як така, що проводилася в Алжирі, якщо вироблені товари піддаються подальшій обробці або переробці в Алжирі. Якщо відповідно до цього положення, товари, що мають країну походження, вироблені в двох або більше відповідних країнах, вони повинні розглядатися як такі, що походять з Алжиру, тільки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцій, зазначених у Статті 6 Доповнення I.

Стаття 4
Підтвердження походження

1. Без обмеження розуміння Статті 16(4) і (5) Доповнення I, сертифікат з перевезення товару EUR.1 видається митним органом держави-члена Європейського Союзу або Алжиру, якщо відповідні товари розглядаються як такі, що походять з Європейського Союзу або з Алжиру, із застосуванням кумуляції, згідно зі Статтями 2 і 3 цього Додатку, а також відповідають іншим вимогам Доповнення I.

2. Без обмеження розуміння Статті 21(2) і (3) Доповнення I, декларація походження видається, якщо відповідні товари розглядаються як такі, що походять з Європейського Союзу або з Алжиру, із застосуванням кумуляції, згідно зі Статтями 2 і 3 цього Додатку, а також відповідають іншим вимогам Доповнення I.

Стаття 5
Декларації постачальника

1. Якщо сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація походження видані в Європейському Союзі або Алжирі для товарів, що мають країну походження, у виробництві яких використані матеріали, що надходять з Алжиру, Марокко, Тунісу або Європейського Союзу, та які зазнали обробки або переробки в цих країнах без отримання преференційного статусу походження, повинна враховуватися декларація постачальника для цих товарів відповідно до цієї Статті.

2. Декларація постачальника, згадана в пункті 1, слугує в якості доказу обробки або переробки, здійсненої в Алжирі, Марокко, Тунісі або Європейському Союзі, відповідних товарів з метою встановлення того, що продукція, у виробництві якої використовуються ці товари, може розглядатися як така, що походить з Європейського Союзу або Алжиру і відповідає іншим вимогам Доповнення I.

3. Окрема декларація постачальника повинна бути видана, за винятком випадків, передбачених у пункті 4, постачальником кожної партії товару в формі, яка визначена в Додатку A, на аркуші паперу, доданому до інвойса, накладної або будь-якого іншого комерційного документу, що достатньо описує відповідні товари для їх ідентифікації.

4. У разі, якщо постачальник регулярно поставляє визначеному клієнту товари, для яких очікується, що протягом тривалого періоду часу обробка або переробка буде здійснюватися в Алжирі, Марокко, Тунісі чи Європейському Союзі, він може надати декларацію одного постачальника, щоб забезпечити подальшу поставку партій цих товарів (далі "довгострокова декларація постачальника").

Довгострокова декларація постачальника може бути дійсна до одного року з дати складання декларації. Митні органи країни, де видається декларація, визначають умови, за яких строк її дії може продовжуватись.

Довгострокова декларація постачальника складається постачальником у формі, встановленій в Додатку B, і має містити детальний опис відповідних товарів, достатній для їх ідентифікації. Вона надається відповідному клієнту, перед або разом з поставкою першої партії товарів, які охоплюються цією декларацією.

Постачальник зобов'язаний негайно проінформувати свого клієнта, якщо довгострокова декларація постачальника більше не застосовується до поставки товарів.

5. Декларації постачальника, зазначені в пунктах 3 і 4 повинні бути надруковані з використанням однієї з мов, на яких укладено договір, відповідно до положень національного законодавства країни, в якій складена декларація, і мати оригінальний підпис постачальника власноруч. Декларація може також бути написана від руки; в такому випадку, вона повинна бути написана чорнилом і друкованими літерами.

6. Постачальник, що складає декларацію, повинен бути готовим надати в будь-який час, на вимогу митних органів країни, де складена декларація, всі відповідні документи, що підтверджують, що інформація, представлена в цій декларації є правильною.

Стаття 6
Супровідна документація

Декларації постачальника, які підтверджують, що обробка або переробка використаних матеріалів здійснена в Європейському Союзі, Алжирі, Марокко або Тунісі та складені в одній з цих країн, повинні розглядатися як документ відповідно до Статей 16(3) і 21(5) Доповнення I і Статті 5(6) цього Додатку, що використовується з метою підтвердження того, що товари, охоплені сертифікатом з перевезення EUR.1 або декларацією походження можуть розглядатися як такі, що походять з Європейського Союзу або Алжиру і виконують інші вимоги Доповнення I.

Стаття 7
Збереження декларацій постачальника

Постачальник, який складає декларацію постачальника, повинен зберігати протягом не менше трьох років копії декларації та всіх інвойсів, накладних або інших комерційних документів, до яких додається дана декларація, а також документів, зазначених у Статті 5(6).

Постачальник, який складає довгострокову декларацію постачальника повинен зберігати протягом не менше трьох років копії декларації та всіх інвойсів, накладних або інших комерційних документів, що стосуються товарів, охоплених цією декларацією, яка відправляється відповідному замовнику, а також документів, зазначених у Статті 5(6). Цей період починається з дати закінчення терміну дії довгострокової декларації постачальника.

Стаття 8
Адміністративне співробітництво

З метою забезпечення належного застосування цього Додатку, Європейський Союз і Алжир повинні допомагати один одному, через компетентні митні органи, при перевірці достовірності сертифікатів з перевезення товару EUR.1, декларацій походження або декларацій постачальника і правильності інформації, що міститься в цих документах.

Стаття 9
Перевірка декларацій постачальника

1. Наступні перевірки декларацій постачальника або довгострокових декларацій постачальника можуть здійснюватися навмання або коли митні органи країни, де приймаються такі декларації для видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 або декларації походження, мають обґрунтовані сумніви в достовірності документа або правильності інформації, що міститься в цьому документі.

2. З метою виконання положень пункту 1, митні органи країни, що згадані в пункті 1, повертають декларацію постачальника або довгострокову декларацію постачальника та інвойси, накладні або інші комерційні документи, що стосуються товарів, які охоплюються такою декларацією, митним органам країни, в якій було складено декларацію, зазначаючи, в разі необхідності, причини або форму запиту про перевірку.

Вони повинні подати на підтримку запиту про подальшу перевірку, будь-які документи та інформацію, що були отримані, припускаючи, що інформація, представлена в декларації постачальника або довгостроковій декларації постачальника, є невірною.

3. Перевірка здійснюється митними органами країни, в якій були складені декларація постачальника або довгострокова декларація постачальника. Для цього митні органи повинні мати право вимагати будь-яких доказів і проводити перевірки рахунків постачальника або будь-які інші перевірки, які вони вважають доцільними.

4. Митні органи, які вимагають перевірки, повинні бути якомога швидше проінформовані про її результати. Ці результати повинні чітко визначати, чи є вірною надана в декларації постачальника або довгостроковій декларації постачальника інформація, та чи може і в якій мірі така декларація бути прийнятою до уваги при видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 або декларації походження.

Стаття 10
Стягнення

Штрафи накладаються на будь-яку особу, яка розробляє чи має відношення до розробки документів, що містять неправильну інформацію з метою отримання преференційного режиму для товарів.

Стаття 11
Вільні зони

1. Європейський Союз і Алжир вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб товари, що мають підтвердження походження, та які в процесі транспортування використовують вільну зону, розташовану на їх території, не було замінено іншими товарами і не піддано обробці, крім звичайних операцій, спрямованих на запобігання їх погіршення.

2. В порядку часткової відміни пункту 1, якщо товари, що походять з Європейського Союзу або Алжиру та мають підтвердження походження, імпортуються в вільну зону і піддаються обробці або переробці, відповідні органи повинні видати новий сертифікат з перевезення товару EUR.1 на вимогу експортера, якщо здійснення обробки або переробки відповідає положенням цієї Конвенції.

 

Торгівля між Європейським Союзом та Королівством Марокко

Стаття 1

Товари, що отримали своє походження шляхом застосування положень, передбачених цим Додатком, повинні бути виключені з кумуляції, як зазначено в Статті 3 Доповнення I.

Стаття 2
Кумуляція в Європейському Союзі

З метою виконання Статті 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарів, здійснена в Алжирі, Марокко або Тунісі, повинна розглядатися як така, що проводилася в Європейському Союзі, якщо вироблені товари піддаються подальшій обробці або переробці в Європейському Союзі. Якщо відповідно до цього положення, товари, що мають країну походження, вироблені в двох або більше відповідних країнах, вони повинні розглядатися як такі, що походять з Європейського Союзу, тільки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцій, зазначених у Статті 6 Доповнення I.

Стаття 3
Кумуляція в Марокко

З метою виконання Статті 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарів, здійснена в Європейському Союзі, Алжирі або Тунісі, повинна розглядатися як така, що проводилася в Марокко, якщо вироблені товари піддаються подальшій обробці або переробці в Марокко. Якщо відповідно до цього положення, товари, що мають країну походження, вироблені в двох або більше відповідних країнах, вони повинні розглядатися як такі, що походять з Марокко, тільки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцій, зазначених у Статті 6 Доповнення I.

Стаття 4
Підтвердження походження

1. Без обмеження розуміння Статті 16(4) і (5) Доповнення I, сертифікат з перевезення товару EUR.1 видається митним органом держави-члена Європейського Союзу або Марокко, якщо відповідні товари розглядаються як такі, що походять з Європейського Союзу або з Марокко, із застосуванням кумуляції, згідно зі Статтями 2 і 3 цього Додатку, а також відповідають іншим вимогам Доповнення I.

2. Без обмеження розуміння Статті 21(2) і (3) Доповнення I, декларація походження видається, якщо відповідні товари розглядаються як такі, що походять з Європейського Союзу або з Марокко, із застосуванням кумуляції, згідно зі Статтями 2 і 3 цього Додатку, а також відповідають іншим вимогам Доповнення I.

Стаття 5
Декларації постачальника

1. Якщо сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація походження видані в Європейському Союзі або Марокко для товарів, що мають країну походження, у виробництві яких використані матеріали, що надходять з Алжиру, Марокко, Тунісу або Європейського Союзу, та які зазнали обробки або переробки в цих країнах без отримання преференційного статусу походження, повинна враховуватися декларація постачальника для цих товарів відповідно до цієї Статті.

2. Декларація постачальника, згадана в пункті 1, слугує в якості доказу обробки або переробки, здійсненої в Алжирі, Марокко, Тунісі або Європейському Союзі, відповідних товарів з метою встановлення того, що продукція, у виробництві якої використовуються ці товари, може розглядатися як така, що походить з Європейського Союзу або Марокко і відповідає іншим вимогам Доповнення I.

3. Окрема декларація постачальника повинна бути видана, за винятком випадків, передбачених у пункті 4, постачальником кожної партії товару в формі, яка визначена в Додатку А, на аркуші паперу, доданому до інвойса, накладної або будь-якого іншого комерційного документу, що достатньо описує відповідні товари для їх ідентифікації.

4. У разі, якщо постачальник регулярно поставляє визначеному клієнту товари, для яких очікується, що протягом тривалого періоду часу обробка або переробка буде здійснюватися в Алжирі, Марокко, Тунісі чи Європейському Союзі, він може надати декларацію одного постачальника, щоб забезпечити подальшу поставку партій цих товарів (далі "довгострокова декларація постачальника").

Довгострокова декларація постачальника може бути дійсна до одного року з дати складання декларації. Митні органи країни, де видається декларація, визначають умови, за яких строк її дії може продовжуватись.

Довгострокова декларація постачальника складається постачальником у формі, встановленій в Додатку B, і має містити детальний опис відповідних товарів, достатній для їх ідентифікації. Вона надається відповідному клієнту, перед або разом з поставкою першої партії товарів, які охоплюються цією декларацією.

Постачальник зобов'язаний негайно проінформувати свого клієнта, якщо довгострокова декларація постачальника більше не застосовується до поставки товарів.

5. Декларації постачальника, зазначені в пунктах 3 і 4 повинні бути надруковані з використанням однієї з мов, на яких укладено договір, відповідно до положень національного законодавства країни, в якій складена декларація, і мати оригінальний підпис постачальника власноруч. Декларація може також бути написана від руки; в такому випадку, вона повинна бути написана чорнилом і друкованими літерами.

6. Постачальник, що складає декларацію, повинен бути готовим надати в будь-який час, на вимогу митних органів країни, де складена декларація, всі відповідні документи, що підтверджують, що інформація, представлена в цій декларації є правильною.

Стаття 6
Супровідна документація

Декларації постачальника, які підтверджують, що обробка або переробка використаних матеріалів здійснена в Європейському Союзі, Алжирі, Марокко або Тунісі та складені в одній з цих країн, повинні розглядатися як документ відповідно до Статей 16(3) і 21(5) Доповнення I і Статті 5(6) цього Додатку, що використовується з метою підтвердження того, що товари, охоплені сертифікатом з перевезення EUR.1 або декларацією походження можуть розглядатися як такі, що походять з Європейського Союзу або Марокко і виконують інші вимоги Доповнення I.

Стаття 7
Збереження декларацій постачальника

Постачальник, який складає декларацію постачальника, повинен зберігати протягом не менше трьох років копії декларації та всіх інвойсів, накладних або інших комерційних документів, до яких додається дана декларація, а також документів, зазначених у Статті 5(6).

Постачальник, який складає довгострокову декларацію постачальника повинен зберігати протягом не менше трьох років копії декларації та всіх інвойсів, накладних або інших комерційних документів, що стосуються товарів, охоплених цією декларацією, яка відправляється відповідному замовнику, а також документів, зазначених у Статті 5(6). Цей період починається з дати закінчення терміну дії довгострокової декларації постачальника.

Стаття 8
Адміністративне співробітництво

З метою забезпечення належного застосування цього Додатку, Європейський Союз і Марокко повинні допомагати один одному, через компетентні митні органи, при перевірці достовірності сертифікатів з перевезення товару EUR.1, декларацій походження або декларацій постачальника і правильності інформації, що міститься в цих документах.

Стаття 9
Перевірка декларацій постачальника

1. Наступні перевірки декларацій постачальника або довгострокових декларацій постачальника можуть здійснюватися навмання або коли митні органи країни, де приймаються такі декларації для видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 або декларації походження, мають обґрунтовані сумніви в достовірності документа або правильності інформації, що міститься в цьому документі.

2. З метою виконання положень пункту 1, митні органи країни, що згадані в пункті 1, повертають декларацію постачальника або довгострокову декларацію постачальника та інвойси, накладні або інші комерційні документи, що стосуються товарів, які охоплюються такою декларацією, митним органам країни, в якій було складено декларацію, зазначаючи, в разі необхідності, причини або форму запиту про перевірку.

Вони повинні подати на підтримку запиту про подальшу перевірку, будь-які документи та інформацію, що були отримані, припускаючи, що інформація, представлена в декларації постачальника або довгостроковій декларації постачальника, є невірною.

3. Перевірка здійснюється митними органами країни, в якій були складені декларація постачальника або довгострокова декларація постачальника. Для цього митні органи повинні мати право вимагати будь-яких доказів і проводити перевірки рахунків постачальника або будь-які інші перевірки, які вони вважають доцільними.

4. Митні органи, які вимагають перевірки, повинні бути якомога швидше проінформовані про її результати. Ці результати повинні чітко визначати, чи є вірною надана в декларації постачальника або довгостроковій декларації постачальника інформація, та чи може і в якій мірі така декларація бути прийнятою до уваги при видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 або декларації походження.

Стаття 10
Стягнення

Штрафи накладаються на будь-яку особу, яка розробляє чи має відношення до розробки документів, що містять неправильну інформацію з метою отримання преференційного режиму для товарів.

Стаття 11
Вільні зони

1. Європейський Союз і Марокко вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб товари, що мають підтвердження походження, та які в процесі транспортування використовують вільну зону, розташовану на їх території, не було замінено іншими товарами і не піддано обробці, крім звичайних операцій, спрямованих на запобігання їх погіршення.

2. В порядку часткової відміни пункту 1, якщо товари, що походять з Європейського Союзу або Марокко та мають підтвердження походження, імпортуються в вільну зону і піддаються обробці або переробці, відповідні органи повинні видати новий сертифікат з перевезення товару EUR.1 на вимогу експортера, якщо здійснення обробки або переробки відповідає положенням цієї Конвенції.

 

Торгівля між Європейським Союзом та Республікою Туніс

Стаття 1

Товари, що отримали своє походження шляхом застосування положень, передбачених цим Додатком, повинні бути виключені з кумуляції, як зазначено в Статті 3 Доповнення I.

Стаття 2
Кумуляція в Європейському Союзі

З метою виконання Статті 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарів, здійснена в Алжирі, Марокко або Тунісі, повинна розглядатися як така, що проводилася в Європейському Союзі, якщо вироблені товари піддаються подальшій обробці або переробці в Європейському Союзі. Якщо відповідно до цього положення, товари, що мають країну походження, вироблені в двох або більше відповідних країнах, вони повинні розглядатися як такі, що походять з Європейського Союзу, тільки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцій, зазначених у Статті 6 Доповнення I.

Стаття 3
Кумуляція в Тунісі

З метою виконання Статті 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарів, здійснена в Європейському Союзі, Алжирі або Марокко, повинна розглядатися як така, що проводилася в Тунісі, якщо вироблені товари піддаються подальшій обробці або переробці в Тунісі. Якщо відповідно до цього положення, товари, що мають країну походження, вироблені в двох або більше відповідних країнах, вони повинні розглядатися як такі, що походять з Тунісу, тільки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцій, зазначених у Статті 6 Доповнення I.

Стаття 4
Підтвердження походження

1. Без обмеження розуміння Статті 16(4) і (5) Доповнення I, сертифікат з перевезення товару EUR.1 видається митним органом держави-члена Європейського Союзу або Тунісу, якщо відповідні товари розглядаються як такі, що походять з Європейського Союзу або з Тунісу, із застосуванням кумуляції, згідно зі Статтями 2 і 3 цього Додатку, а також відповідають іншим вимогам Доповнення I.

2. Без обмеження розуміння Статті 21(2) і (3) Доповнення I, декларація походження видається, якщо відповідні товари розглядаються як такі, що походять з Європейського Союзу або з Тунісу, із застосуванням кумуляції, згідно зі Статтями 2 і 3 цього Додатку, а також відповідають іншим вимогам Доповнення I.

Стаття 5
Декларації постачальника

1. Якщо сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація походження видані в Європейському Союзі або Тунісі для товарів, що мають країну походження, у виробництві яких використані матеріали, що надходять з Алжиру, Марокко, Тунісу або Європейського Союзу, та які зазнали обробки або переробки в цих країнах без отримання преференційного статусу походження, повинна враховуватися декларація постачальника для цих товарів відповідно до цієї Статті.

2. Декларація постачальника, згадана в пункті 1, слугує в якості доказу обробки або переробки, здійсненої в Алжирі, Марокко, Тунісі або Європейському Союзі, відповідних товарів з метою встановлення того, що продукція, у виробництві якої використовуються ці товари, може розглядатися як така, що походить з Європейського Союзу або Тунісу і відповідає іншим вимогам Доповнення I.

3. Окрема декларація постачальника повинна бути видана, за винятком випадків, передбачених у пункті 4, постачальником кожної партії товару в формі, яка визначена в Додатку А, на аркуші паперу, доданому до інвойса, накладної або будь-якого іншого комерційного документу, що достатньо описує відповідні товари для їх ідентифікації.

4. У разі, якщо постачальник регулярно поставляє визначеному клієнту товари, для яких очікується, що протягом тривалого періоду часу обробка або переробка буде здійснюватися в Алжирі, Марокко, Тунісі чи Європейському Союзі, він може надати декларацію одного постачальника, щоб забезпечити подальшу поставку партій цих товарів (далі "довгострокова декларація постачальника").

Довгострокова декларація постачальника може бути дійсна до одного року з дати складання декларації. Митні органи країни, де видається декларація, визначають умови, за яких строк її дії може продовжуватись.

Довгострокова декларація постачальника складається постачальником у формі, встановленій в Додатку В, і має містити детальний опис відповідних товарів, достатній для їх ідентифікації. Вона надається відповідному клієнту, перед або разом з поставкою першої партії товарів, які охоплюються цією декларацією.

Постачальник зобов'язаний негайно проінформувати свого клієнта, якщо довгострокова декларація постачальника більше не застосовується до поставки товарів.

5. Декларації постачальника, зазначені в пунктах 3 і 4 повинні бути надруковані з використанням однієї з мов, на яких укладено договір, відповідно до положень національного законодавства країни, в якій складена декларація, і мати оригінальний підпис постачальника власноруч. Декларація може також бути написана від руки; в такому випадку, вона повинна бути написана чорнилом і друкованими літерами.

6. Постачальник, що складає декларацію, повинен бути готовим надати в будь-який час, на вимогу митних органів країни, де складена декларація, всі відповідні документи, що підтверджують, що інформація, представлена в цій декларації є правильною.

Стаття 6
Супровідна документація

Декларації постачальника, які підтверджують, що обробка або переробка використаних матеріалів здійснена в Європейському Союзі, Алжирі, Марокко або Тунісі та складені в одній з цих країн, повинні розглядатися як документ відповідно до Статей 16(3) і 21(5) Доповнення I і Статті 5(6) цього Додатку, що використовується з метою підтвердження того, що товари, охоплені сертифікатом з перевезення EUR.1 або декларацією походження можуть розглядатися як такі, що походять з Європейського Союзу або Тунісу і виконують інші вимоги Доповнення I.

Стаття 7
Збереження декларацій постачальника

Постачальник, який складає декларацію постачальника, повинен зберігати протягом не менше трьох років копії декларації та всіх інвойсів, накладних або інших комерційних документів, до яких додається дана декларація, а також документів, зазначених у Статті 5(6).

Постачальник, який складає довгострокову декларацію постачальника повинен зберігати протягом не менше трьох років копії декларації та всіх інвойсів, накладних або інших комерційних документів, що стосуються товарів, охоплених цією декларацією, яка відправляється відповідному замовнику, а також документів, зазначених у Статті 5(6). Цей період починається з дати закінчення терміну дії довгострокової декларації постачальника.

Стаття 8
Адміністративне співробітництво

З метою забезпечення належного застосування цього Додатку, Європейський Союз і Туніс повинні допомагати один одному, через компетентні митні органи, при перевірці достовірності сертифікатів з перевезення товару EUR.1, декларацій походження або декларацій постачальника і правильності інформації, що міститься в цих документах.

Стаття 9
Перевірка декларацій постачальника

1. Наступні перевірки декларацій постачальника або довгострокових декларацій постачальника можуть здійснюватися навмання або коли митні органи країни, де приймаються такі декларації для видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 або декларації походження, мають обґрунтовані сумніви в достовірності документа або правильності інформації, що міститься в цьому документі.

2. З метою виконання положень пункту 1, митні органи країни, що згадані в пункті 1, повертають декларацію постачальника або довгострокову декларацію постачальника та інвойси, накладні або інші комерційні документи, що стосуються товарів, які охоплюються такою декларацією, митним органам країни, в якій було складено декларацію, зазначаючи, в разі необхідності, причини або форму запиту про перевірку.

Вони повинні подати на підтримку запиту про подальшу перевірку, будь-які документи та інформацію, що були отримані, припускаючи, що інформація, представлена в декларації постачальника або довгостроковій декларації постачальника, є невірною.

3. Перевірка здійснюється митними органами країни, в якій були складені декларація постачальника або довгострокова декларація постачальника. Для цього митні органи повинні мати право вимагати будь-яких доказів і проводити перевірки рахунків постачальника або будь-які інші перевірки, які вони вважають доцільними.

4. Митні органи, які вимагають перевірки, повинні бути якомога швидше проінформовані про її результати. Ці результати повинні чітко визначати, чи є вірною надана в декларації постачальника або довгостроковій декларації постачальника інформація, та чи може і в якій мірі така декларація бути прийнятою до уваги при видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 або декларації походження.

Стаття 10
Стягнення

Штрафи накладаються на будь-яку особу, яка розробляє чи має відношення до розробки документів, що містять неправильну інформацію з метою отримання преференційного режиму для товарів.

Стаття 11
Вільні зони

1. Європейський Союз і Туніс вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб товари, що мають підтвердження походження, та які в процесі транспортування використовують вільну зону, розташовану на їх території, не було замінено іншими товарами і не піддано обробці, крім звичайних операцій, спрямованих на запобігання їх погіршення.

2. В порядку часткової відміни пункту 1, якщо товари, що походять з Європейського Союзу або Тунісу та мають підтвердження походження, імпортуються в вільну зону і піддаються обробці або переробці, відповідні органи повинні видати новий сертифікат з перевезення товару EUR.1 на вимогу експортера, якщо здійснення обробки або переробки відповідає положенням цієї Конвенції.

 

Сеута і Мелілья

Стаття 1
Застосування цієї Конвенції

1. Поняття "Європейський Союз" не включає Сеуту і Мелілью.

2. Товари, що походять з Договірних Сторін, крім Європейського Союзу, імпортовані до Сеути чи Мелільї, повинні з усіх поглядів користуватись таким самим митним режимом, як той, що застосовується для товарів, які походять з митної території ЄС за Протоколом 2 Акта про приєднання Королівства Іспанії і Португальської Республіки до Європейських Співтовариств. Для товарів, що походять з Сеути і Мелільї, імпортованих відповідно до умов цієї Угоди, Договірні Сторони, крім Європейського Союзу, повинні надати такий самий митний режим, як і для товарів, які походять і імпортовані з Європейського Союзу.

3. З метою застосування пункту 2 цієї Статті щодо товарів, які походять з Сеути і Мелільї, ця Конвенція має бути застосована mutatis mutandis з урахуванням особливих умов, наведених у Статті 2.

Стаття 2
Особливі умови

1. За умови прямого транспортування товарів згідно з положеннями Статті 12 Доповнення I наступні товари визнаватимуться такими, що:

(1) походять з Сеути і Мелільї:

(a) товари, цілком отримані в Сеуті й Мелільї;

(b) товари, отримані в Сеуті й Мелільї, у виробництві яких були використані товари, інші ніж зазначені в пункті (a), якщо:

(2) походять з Договірної Сторони - експортера, крім Європейського Союзу:

(a) товари, цілком отримані в Договірній Стороні - експортері;

(b) товари, отримані в Договірній Стороні - експортері, у виробництві яких були використані товари, інші ніж зазначені в пункті (a), якщо:

2. Сеута і Мелілья мають вважатися єдиною територією.

3. У графі 2 сертифікатів з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, або на деклараціях походження або на деклараціях походження EUR-MED експортер або його уповноважений представник повинен написати назву Договірної Сторони експортера або імпортера і "Сеута і Мелілья". Крім цього, у випадку походження товарів з Сеути і Мелільї, це має бути зазначене в Графі 4 сертифікатів з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED, або на деклараціях походження або на деклараціях походження EUR-MED.

4. Відповідальність за виконання цієї Конвенції в Сеуті й Мелільї покладається на митні органи Іспанії.

 

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ
щодо Князівства Андорра

1. Товари, що походять з Князівства Андорра та знаходяться в межах з 25 по 97 Груп Гармонізованої системи, повинні бути прийняті Договірними Сторонами, крім Європейського Союзу, як такі, що походять з Європейського Союзу в межах розуміння цієї Конвенції.

2. Конвенція має бути застосована mutatis mutandis з метою визначення статусу походження згаданих вище товарів.

 

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ
щодо Республіки Сан-Марино

1. Товари, що походять з Республіки Сан-Марино, повинні бути прийняті Договірними Сторонами, крім Європейського Союзу, як такі, що походять з Європейського Союзу в межах розуміння цієї Конвенції.

2. Конвенція має бути застосована mutatis mutandis з метою визначення статусу походження згаданих вище товарів.

 

Торгівля між Республікою Туреччина та учасниками Процесу Стабілізації та Асоціації Європейського Союзу

Товари, перелічені нижче, повинні бути виключені з кумуляції, згаданої в Статті 3 Доповнення I, якщо:

(a) країна кінцевого призначення - це Республіка Туреччина, і:

(b) країна кінцевого призначення - це один з учасників Процесу Стабілізації та Асоціації Європейського Союзу, і:

CN код

Опис

1704 90 99

Інші цукрові кондитерські вироби без вмісту какао

1806 10 30

Шоколад ті інші готові харчові вироби з вмістом какао

1806 10 90

- Какао-порошок, що містить добавки цукру або підсолоджувальних речовин:

- - що містить від 65 % до 80 % сахарози у вазі (включаючи інвертний цукор, виражений в цукрозі) або ізоглюкозу, виражену в цукрозі

- - що містить понад 80 % сахарози у вазі (включаючи інвертний цукор, виражений в цукрозі) або ізоглюкозу, виражену в цукрозі

1806 20 95

- Інші готові харчові вироби з вмістом какао в блоках або плитках вагою понад 2 кг або у вигляді рідини, пасти, порошку, гранул або іншої об'ємної форми в контейнерах або первинній упаковці з масою понад 2 кг

- - Інші

- - - Інші

1901 90 99

Солодовий екстракт, готові харчові вироби з борошна, крупи, крохмалю або солодовий екстракт без вмісту какао або з вмістом какао менше 40 % у вазі в перерахунку на повністю знежирену основу, не визначену або не включену в інші товарні позиції, готові харчові вироби з товарів, що належать до товарних позицій від 0401 до 0404, без вмісту какао або з вмістом какао менше 5 % у вазі в перерахунку на повністю знежирену основу, не визначену або не включену в інші товарні позиції.

- Інші

- - Інші (крім солодового екстракту)

- - - Інші

2101 12 98

Інші компоненти на основі кави

2101 20 98

Інші компоненти на основі чаю або мате

2106 90 59(1)

Готові харчові продукти, не визначені або не включені до інших:

- Інші

- - Інші

2106 90 98

Готові харчові продукти, не визначені або не включені до інших:

- Інші (крім білкових концентратів та текстурованих білкових речовин)

- - Інші

- - - Інші

3302 10 29

Суміші запашних речовин та суміші (включаючи спиртові розчини), одержані на основі однієї або кількох із речовин, що використовуються в якості сировинних матеріалів в промисловості; інші компоненти на основі запашних речовин, які використовуються для виробництва напоїв:

- Що використовуються в харчовий промисловості

- - Що використовуються для виробництва напоїв:

- - - Компоненти, що містять всі спеції, необхідні для виробництва напою:

- - - - З фактичною концентрацією спирту понад 0,5 %

- - - - Інші:

- - - - - Які не містять молочних жирів, сахарозу, ізоглюкозу, глюкозу або крохмалю або з вмістом молочного жиру менше 1,5 %, сахарози або ізоглюкози - 5 %, глюкози або крохмалю - 5 %

- - - - - Інші

____________
(1) Ці товари не повинні бути виключені з кумуляції, згаданої в Статті 1 цього Додатку в преференційній торгівлі між Республікою Туреччина та Колишньою Югославською Республікою Македонія.

 

Торгівля між Республікою Туреччина та Королівством Марокко

Стаття 1

Товари, що отримали своє походження шляхом застосування положень, передбачених цим Додатком, повинні бути виключені з кумуляції, як зазначено в Статті 3 Доповнення I.

Стаття 2
Кумуляція в Туреччині

З метою виконання Статті 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарів, здійснена в Алжирі, Марокко або Тунісі, повинна розглядатися як така, що проводилася в Туреччині, якщо вироблені товари піддаються подальшій обробці або переробці в Туреччині. Якщо відповідно до цього положення, товари, що мають країну походження, вироблені в двох або більше відповідних країнах, вони повинні розглядатися як такі, що походять з Туреччини, тільки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцій, зазначених у Статті 6 Доповнення I.

Стаття 3
Кумуляція в Марокко

З метою виконання Статті 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарів, здійснена в Алжирі, Тунісі або Туреччині, повинна розглядатися як така, що проводилася в Марокко, якщо вироблені товари піддаються подальшій обробці або переробці в Марокко. Якщо відповідно до цього положення, товари, що мають країну походження, вироблені в двох або більше відповідних країнах, вони повинні розглядатися як такі, що походять з Марокко, тільки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцій, зазначених у Статті 6 Доповнення у I.

Стаття 4
Підтвердження походження

1. Без обмеження розуміння Статті 16(4) і (5) Доповнення I, сертифікат з перевезення товару EUR.1 видається митним органом Туреччини або Марокко, якщо відповідні товари розглядаються як такі, що походять з Туреччини або з Марокко, із застосуванням кумуляції, згідно зі Статтями 2 і 3 цього Додатку, а також відповідають іншим вимогам Доповнення I.

2. Без обмеження розуміння Статті 21(2) і (3) Доповнення I, декларація походження видається, якщо відповідні товари розглядаються як такі, що походять з Туреччини або з Марокко, із застосуванням кумуляції, згідно зі Статтями 2 і 3 цього Додатку, а також відповідають іншим вимогам Доповнення I.

Стаття 5
Декларації постачальника

1. Якщо сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація походження видані в Туреччині або Марокко для товарів, що мають країну походження, у виробництві яких використані матеріали, що надходять з Алжиру, Марокко, Тунісу або Туреччини, та які зазнали обробки або переробки в цих країнах без отримання преференційного статусу походження, повинна враховуватися декларація постачальника для цих товарів відповідно до цієї Статті.

2. Декларація постачальника, згадана в пункті 1, слугує в якості доказу обробки або переробки, здійсненої в Алжирі, Марокко, Тунісі або Туреччині, відповідних товарів з метою встановлення того, що продукція, у виробництві якої використовуються ці товари, може розглядатися як така, що походить з Туреччини або Марокко і відповідає іншим вимогам Доповнення I.

3. Окрема декларація постачальника повинна бути видана, за винятком випадків, передбачених у пункті 4, постачальником кожної партії товару в формі, яка визначена в Додатку С, на аркуші паперу, доданому до інвойса, накладної або будь-якого іншого комерційного документу, що достатньо описує відповідні товари для їх ідентифікації.

4. У разі, якщо постачальник регулярно поставляє визначеному клієнту товари, для яких очікується, що протягом тривалого періоду часу обробка або переробка буде здійснюватись в Алжирі, Марокко, Тунісі чи Туреччині, він може надати декларацію одного постачальника, щоб забезпечити подальшу поставку партій цих товарів (далі "довгострокова декларація постачальника").

Довгострокова декларація постачальника може бути дійсна до одного року з дати складання декларації. Митні органи країни, де видається декларація, визначають умови, за яких строк її дії може продовжуватись.

Довгострокова декларація постачальника складається постачальником у формі, встановленій в Додатку D, і має містити детальний опис відповідних товарів, достатній для їх ідентифікації. Вона надається відповідному клієнту, перед або разом з поставкою першої партії товарів, які охоплюються цією декларацією.

Постачальник зобов'язаний негайно проінформувати свого клієнта, якщо довгострокова декларація постачальника більше не застосовується до поставки товарів.

5. Декларації постачальника, зазначені в пунктах 3 і 4 повинні бути надруковані з використанням однієї з мов, на яких укладено договір, відповідно до положень національного законодавства країни, в якій складена декларація, і мати оригінальний підпис постачальника власноруч. Декларація може також бути написана від руки; в такому випадку, вона повинна бути написана чорнилом і друкованими літерами.

6. Постачальник, що складає декларацію, повинен бути готовим надати в будь-який час, на вимогу митних органів країни, де складена декларація, всі відповідні документи, що підтверджують, що інформація, представлена в цій декларації є правильною.

Стаття 6
Супровідна документація

Декларації постачальника, які підтверджують, що обробка або переробка використаних матеріалів здійснена в Алжирі, Марокко, Тунісі або Туреччині та складені в одній з цих країн, повинні розглядатися як документ відповідно до Статей 16(3) і 21(5) Доповнення I і Статті 5(6) цього Додатку, що використовується з метою підтвердження того, що товари, охоплені сертифікатом з перевезення EUR.1 або декларацією походження можуть розглядатися як такі, що походять з Туреччини або Марокко і виконують інші вимоги Доповнення I.

Стаття 7
Збереження декларацій постачальника

Постачальник, який складає декларацію постачальника, повинен зберігати протягом не менше трьох років копії декларації та всіх інвойсів, накладних або інших комерційних документів, до яких додається дана декларація, а також документів, зазначених у Статті 5(6).

Постачальник, який складає довгострокову декларацію постачальника повинен зберігати протягом не менше трьох років копії декларації та всіх інвойсів, накладних або інших комерційних документів, що стосуються товарів, охоплених цією декларацією, яка відправляється відповідному замовнику, а також документів, зазначених у Статті 5(6). Цей період починається з дати закінчення терміну дії довгострокової декларації постачальника.

Стаття 8
Адміністративне співробітництво

З метою забезпечення належного застосування цього Додатку, Туреччина і Марокко повинні допомагати один одному, через компетентні митні органи, при перевірці достовірності сертифікатів з перевезення товару EUR.1, декларацій походження або декларацій постачальника і правильності інформації, що міститься в цих документах.

Стаття 9
Перевірка декларацій постачальника

1. Наступні перевірки декларацій постачальника або довгострокових декларацій постачальника можуть здійснюватися навмання або коли митні органи країни, де приймаються такі декларації для видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 або декларації походження, мають обґрунтовані сумніви в достовірності документа або правильності інформації, що міститься в цьому документі.

2. З метою виконання положень пункту 1, митні органи країни, що згадані в пункті 1, повертають декларацію постачальника або довгострокову декларацію постачальника та інвойси, накладні або інші комерційні документи, що стосуються товарів, які охоплюються такою декларацією, митним органам країни, в якій було складено декларацію, зазначаючи, в разі необхідності, причини або форму запиту про перевірку.

Вони повинні подати на підтримку запиту про подальшу перевірку, будь-які документи та інформацію, що були отримані, припускаючи, що інформація, представлена в декларації постачальника або довгостроковій декларації постачальника, є невірною.

3. Перевірка здійснюється митними органами країни, в якій були складені декларація постачальника або довгострокова декларація постачальника. Для цього митні органи повинні мати право вимагати будь-яких доказів і проводити перевірки рахунків постачальника або будь-які інші перевірки, які вони вважають доцільними.

4. Митні органи, які вимагають перевірки, повинні бути якомога швидше проінформовані про її результати. Ці результати повинні чітко визначати, чи є вірною надана в декларації постачальника або довгостроковій декларації постачальника інформація, та чи може і в якій мірі така декларація бути прийнятою до уваги при видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 або декларації походження.

Стаття 10
Стягнення

Штрафи накладаються на будь-яку особу, яка розробляє чи має відношення до розробки документів, що містять неправильну інформацію з метою отримання преференційного режиму для товарів.

Стаття 11
Вільні зони

1. Туреччина і Марокко вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб товари, що мають підтвердження походження, та які в процесі транспортування використовують вільну зону, розташовану на їх території, не було замінено іншими товарами і не піддано обробці, крім звичайних операцій, спрямованих на запобігання їх погіршення.

2. В порядку часткової відміни пункту 1, якщо товари, що походять з Туреччини або Марокко та мають підтвердження походження, імпортуються в вільну зону і піддаються обробці або переробці, відповідні органи повинні видати новий сертифікат з перевезення товару EUR.1 на вимогу експортера, якщо здійснення обробки або переробки відповідає положенням цієї Конвенції.

 

Торгівля між Республікою Туреччина та Республікою Туніс

Стаття 1

Товари, що отримали своє походження шляхом застосування положень, передбачених цим Додатком, повинні бути виключені з кумуляції, як зазначено в Статті 3 Доповнення I.

Стаття 2
Кумуляція в Туреччині

З метою виконання Статті 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарів, здійснена в Алжирі, Марокко або Тунісі, повинна розглядатися як така, що проводилася в Туреччині, якщо вироблені товари піддаються подальшій обробці або переробці в Туреччині. Якщо відповідно до цього положення, товари, що мають країну походження, вироблені в двох або більше відповідних країнах, вони повинні розглядатися як такі, що походять з Туреччини, тільки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцій, зазначених у Статті 6 Доповнення I.

Стаття 3
Кумуляція в Тунісі

З метою виконання Статті 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарів, здійснена в Туреччині, Алжирі або Марокко, повинна розглядатися як така, що проводилася в Тунісі, якщо вироблені товари піддаються подальшій обробці або переробці в Тунісі. Якщо відповідно до цього положення, товари, що мають країну походження, вироблені в двох або більше відповідних країнах, вони повинні розглядатися як такі, що походять з Тунісу, тільки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцій, зазначених у Статті 6 Доповнення I.

Стаття 4
Підтвердження походження

1. Без обмеження розуміння Статті 16(4) і (5) Доповнення I, сертифікат з перевезення товару EUR.1 видається митним органом Туреччини або Тунісу, якщо відповідні товари розглядаються як такі, що походять з Туреччини або з Тунісу, із застосуванням кумуляції, згідно зі Статтями 2 і 3 цього Додатку, а також відповідають іншим вимогам Доповнення I.

2. Без обмеження розуміння Статті 21(2) і (3) Доповнення I, декларація походження видається, якщо відповідні товари розглядаються як такі, що походять з Туреччини або з Тунісу, із застосуванням кумуляції, згідно зі Статтями 2 і 3 цього Додатку, а також відповідають іншим вимогам Доповнення I.

Стаття 5
Декларації постачальника

1. Якщо сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація походження видані в Туреччині або Тунісі для товарів, що мають країну походження, у виробництві яких використані матеріали, що надходять з Алжиру, Марокко, Тунісу або Туреччини, та які зазнали обробки або переробки в цих країнах без отримання преференційного статусу походження, повинна враховуватися декларація постачальника для цих товарів відповідно до цієї Статті.

2. Декларація постачальника, згадана в пункті 1, слугує в якості доказу обробки або переробки, здійсненої в Алжирі, Марокко, Тунісі або Туреччині, відповідних товарів з метою встановлення того, що продукція, у виробництві якої використовуються ці товари, може розглядатися як така, що походить з Туреччини або Тунісу і відповідає іншим вимогам Доповнення I.

3. Окрема декларація постачальника повинна бути видана, за винятком випадків, передбачених у пункті 4, постачальником кожної партії товару в формі, яка визначена в Додатку С, на аркуші паперу, доданому до інвойса, накладної або будь-якого іншого комерційного документу, що достатньо описує відповідні товари для їх ідентифікації.

4. У разі, якщо постачальник регулярно поставляє визначеному клієнту товари, для яких очікується, що протягом тривалого періоду часу обробка або переробка буде здійснюватись в Алжирі, Марокко, Тунісі чи Туреччині, він може надати декларацію одного постачальника, щоб забезпечити подальшу поставку партій цих товарів (далі "довгострокова декларація постачальника").

Довгострокова декларація постачальника може бути дійсна до одного року з дати складання декларації. Митні органи країни, де видається декларація, визначають умови, за яких строк її дії може продовжуватись.

Довгострокова декларація постачальника складається постачальником у формі, встановленій в Додатку D, і має містити детальний опис відповідних товарів, достатній для їх ідентифікації. Вона надається відповідному клієнту, перед або разом з поставкою першої партії товарів, які охоплюються цією декларацією.

Постачальник зобов'язаний негайно проінформувати свого клієнта, якщо довгострокова декларація постачальника більше не застосовується до поставки товарів.

5. Декларації постачальника, зазначені в пунктах 3 і 4 повинні бути надруковані з використанням однієї з мов, на яких укладено договір, відповідно до положень національного законодавства країни, в якій складена декларація, і мати оригінальний підпис постачальника власноруч. Декларація може також бути написана від руки; в такому випадку, вона повинна бути написана чорнилом і друкованими літерами.

6. Постачальник, що складає декларацію, повинен бути готовим надати в будь-який час, на вимогу митних органів країни, де складена декларація, всі відповідні документи, що підтверджують, що інформація, представлена в цій декларації є правильною.

Стаття 6
Супровідна документація

Декларації постачальника, які підтверджують, що обробка або переробка використаних матеріалів здійснена в Алжирі, Марокко, Тунісі або Туреччині та складені в одній з цих країн, повинні розглядатися як документ відповідно до Статей 16(3) і 21(5) Доповнення I і Статті 5(6) цього Додатку, що використовується з метою підтвердження того, що товари, охоплені сертифікатом з перевезення EUR.1 або декларацією походження можуть розглядатися як такі, що походять з Туреччини або Тунісу і виконують інші вимоги Доповнення I.

Стаття 7
Збереження декларацій постачальника

Постачальник, який складає декларацію постачальника, повинен зберігати протягом не менше трьох років копії декларації та всіх інвойсів, накладних або інших комерційних документів, до яких додається дана декларація, а також документів, зазначених у Статті 5(6).

Постачальник, який складає довгострокову декларацію постачальника повинен зберігати протягом не менше трьох років копії декларації та всіх інвойсів, накладних або інших комерційних документів, що стосуються товарів, охоплених цією декларацією, яка відправляється відповідному замовнику, а також документів, зазначених у Статті 5(6). Цей період починається з дати закінчення терміну дії довгострокової декларації постачальника.

Стаття 8
Адміністративне співробітництво

З метою забезпечення належного застосування цього Додатку, Туреччина і Туніс повинні допомагати один одному, через компетентні митні органи, при перевірці достовірності сертифікатів з перевезення товару EUR.1, декларацій походження або декларацій постачальника і правильності інформації, що міститься в цих документах.

Стаття 9
Перевірка декларацій постачальника

1. Наступні перевірки декларацій постачальника або довгострокових декларацій постачальника можуть здійснюватися навмання або коли митні органи країни, де приймаються такі декларації для видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 або декларації походження, мають обґрунтовані сумніви в достовірності документа або правильності інформації, що міститься в цьому документі.

2. З метою виконання положень пункту 1, митні органи країни, що згадані в пункті 1, повертають декларацію постачальника або довгострокову декларацію постачальника та інвойси, накладні або інші комерційні документи, що стосуються товарів, які охоплюються такою декларацією, митним органам країни, в якій було складено декларацію, зазначаючи, в разі необхідності, причини або форму запиту про перевірку.

Вони повинні подати на підтримку запиту про подальшу перевірку, будь-які документи та інформацію, що були отримані, припускаючи, що інформація, представлена в декларації постачальника або довгостроковій декларації постачальника, є невірною.

3. Перевірка здійснюється митними органами країни, в якій були складені декларація постачальника або довгострокова декларація постачальника. Для цього митні органи повинні мати право вимагати будь-яких доказів і проводити перевірки рахунків постачальника або будь-які інші перевірки, які вони вважають доцільними.

4. Митні органи, які вимагають перевірки, повинні бути якомога швидше проінформовані про її результати. Ці результати повинні чітко визначати, чи є вірною надана в декларації постачальника або довгостроковій декларації постачальника інформація, та чи може і в якій мірі така декларація бути прийнятою до уваги при видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 або декларації походження.

Стаття 10
Стягнення

Штрафи накладаються на будь-яку особу, яка розробляє чи має відношення до розробки документів, що містять неправильну інформацію з метою отримання преференційного режиму для товарів.

Стаття 11
Вільні зони

1. Туреччина і Туніс вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб товари, що мають підтвердження походження, та які в процесі транспортування використовують вільну зону, розташовану на їх території, не було замінено іншими товарами і не піддано обробці, крім звичайних операцій, спрямованих на запобігання їх погіршення.

2. В порядку часткової відміни пункту 1, якщо товари, що походять з Туреччини або Тунісу та мають підтвердження походження, імпортуються в вільну зону і піддаються обробці або переробці, відповідні органи повинні видати новий сертифікат з перевезення товару EUR.1 на вимогу експортера, якщо здійснення обробки або переробки відповідає положенням цієї Конвенції.

 

Торгівля між Державами ЄАВТ та Республікою Туніс

Стаття 1

Товари, що отримали своє походження шляхом застосування положень, передбачених цим Додатком, повинні бути виключені з кумуляції, як зазначено в Статті 3 Доповнення I.

Стаття 2
Кумуляція в Державах ЄАВТ

З метою виконання Статті 2(1)(б) Доповнення у I, обробка або переробка товарів, здійснена в Тунісі, повинна розглядатися як така, що проводилася в Державах ЄАВТ, якщо вироблені товари піддаються подальшій обробці або переробці в Державах ЄАВТ. Якщо відповідно до цього положення, товари, що мають країну походження, вироблені в двох або більше відповідних країнах, вони повинні розглядатися як такі, що походять з Держав ЄАВТ, тільки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцій, зазначених у Статті 6 Доповнення I.

Стаття 3
Кумуляція в Тунісі

З метою виконання Статті 2(1)(б) Доповнення I, обробка або переробка товарів, здійснена в Державах ЄАВТ, повинна розглядатися як така, що проводилася в Тунісі, якщо вироблені товари піддаються подальшій обробці або переробці в Тунісі. Якщо відповідно до цього положення, товари, що мають країну походження, вироблені в двох або більше відповідних країнах, вони повинні розглядатися як такі, що походять з Тунісу, тільки якщо обробка або переробка виходить за рамки операцій, зазначених у Статті 6 Доповнення I.

Стаття 4
Підтвердження походження

1. Без обмеження розуміння Статті 16(4) і (5) Доповнення I, сертифікат з перевезення товару EUR.1 видається митними органами Держав ЄАВТ або Тунісу, якщо відповідні товари розглядаються як такі, що походять з Держав ЄАВТ або з Тунісу, із застосуванням кумуляції, згідно зі Статтями 2 і 3 цього Додатку, а також відповідають іншим вимогам Доповнення I.

2. Без обмеження розуміння Статті 21(2) і (3) Доповнення I, декларація походження видається, якщо відповідні товари розглядаються як такі, що походять з Держав ЄАВТ або з Тунісу, із застосуванням кумуляції, згідно зі Статтями 2 і 3 цього Додатку, а також відповідають іншим вимогам Доповнення I.

Стаття 5
Декларації постачальника

1. Якщо сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація походження видані в Державах ЄАВТ або Тунісі для товарів, що мають країну походження, у виробництві яких використані матеріали, що надходять з Тунісу або Держав ЄАВТ, та які зазнали обробки або переробки в цих країнах без отримання преференційного статусу походження, повинна враховуватися декларація постачальника для цих товарів відповідно до цієї Статті.

2. Декларація постачальника, згадана в пункті 1, слугує в якості доказу обробки або переробки, здійсненої в Тунісі або Державах ЄАВТ, відповідних товарів з метою встановлення того, що продукція, у виробництві якої використовуються ці товари, може розглядатися як така, що походить з Держав ЄАВТ або Тунісу і відповідає іншим вимогам Доповнення I.

3. Окрема декларація постачальника повинна бути видана, за винятком випадків, передбачених у пункті 4, постачальником кожної партії товару в формі, яка визначена в Додатку Е, на аркуші паперу, доданому до інвойса, накладної або будь-якого іншого комерційного документу, що достатньо описує відповідні товари для їх ідентифікації.

4. У разі, якщо постачальник регулярно поставляє визначеному клієнту товари, для яких очікується, що протягом тривалого періоду часу обробка або переробка буде здійснюватись в Тунісі або Державах ЄАВТ, він може надати декларацію одного постачальника, щоб забезпечити подальшу поставку партій цих товарів (далі "довгострокова декларація постачальника").

Довгострокова декларація постачальника може бути дійсна до одного року з дати складання декларації. Митні органи країни, де видається декларація, визначають умови, за яких строк її дії може продовжуватись.

Довгострокова декларація постачальника складається постачальником у формі, встановленій в Додатку F, і має містити детальний опис відповідних товарів, достатній для їх ідентифікації. Вона надається відповідному клієнту, перед або разом з поставкою першої партії товарів, які охоплюються цією декларацією.

Постачальник зобов'язаний негайно проінформувати свого клієнта, якщо довгострокова декларація постачальника більше не застосовується до поставки товарів.

5. Декларації постачальника, зазначені в пунктах 3 і 4 повинні бути надруковані з використанням однієї з мов, на яких укладено договір, відповідно до положень національного законодавства країни, в якій складена декларація, і мати оригінальний підпис постачальника власноруч. Декларація може також бути написана від руки; в такому випадку, вона повинна бути написана чорнилом і друкованими літерами.

6. Постачальник, що складає декларацію, повинен бути готовим надати в будь-який час, на вимогу митних органів країни, де складена декларація, всі відповідні документи, що підтверджують, що інформація, представлена в цій декларації є правильною.

Стаття 6
Супровідна документація

Декларації постачальника, які підтверджують, що обробка або переробка використаних матеріалів здійснена в Державах ЄАВТ або Тунісі та складені в одній з цих країн, повинні розглядатися як документ відповідно до Статей 16(3) і 21(5) Доповнення I і Статті 5(6) цього Додатку, що використовується з метою підтвердження того, що товари, охоплені сертифікатом з перевезення EUR.1 або декларацією походження можуть розглядатися як такі, що походять з Держав ЄАВТ або Тунісу і виконують інші вимоги Доповнення I.

Стаття 7
Збереження декларацій постачальника

Постачальник, який складає декларацію постачальника, повинен зберігати протягом не менше трьох років копії декларації та всіх інвойсів, накладних або інших комерційних документів, до яких додається дана декларація, а також документів, зазначених у Статті 5(6).

Постачальник, який складає довгострокову декларацію постачальника повинен зберігати протягом не менше трьох років копії декларації та всіх інвойсів, накладних або інших комерційних документів, що стосуються товарів, охоплених цією декларацією, яка відправляється відповідному замовнику, а також документів, зазначених у Статті 5(6). Цей період починається з дати закінчення терміну дії довгострокової декларації постачальника.

Стаття 8
Адміністративне співробітництво

З метою забезпечення належного застосування цього Додатку, Держав ЄАВТ і Туніс повинні допомагати один одному, через компетентні митні органи, при перевірці достовірності сертифікатів з перевезення товару EUR.1, декларацій походження або декларацій постачальника і правильності інформації, що міститься в цих документах.

Стаття 9
Перевірка декларацій постачальника

1. Наступні перевірки декларацій постачальника або довгострокових декларацій постачальника можуть здійснюватися навмання або коли митні органи країни, де приймаються такі декларації для видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 або декларації походження, мають обґрунтовані сумніви в достовірності документа або правильності інформації, що міститься в цьому документі.

2. З метою виконання положень пункту 1, митні органи країни, що згадані в пункті 1, повертають декларацію постачальника або довгострокову декларацію постачальника та інвойси, накладні або інші комерційні документи, що стосуються товарів, які охоплюються такою декларацією, митним органам країни, в якій було складено декларацію, зазначаючи, в разі необхідності, причини або форму запиту про перевірку.

Вони повинні подати на підтримку запиту про подальшу перевірку, будь-які документи та інформацію, що були отримані, припускаючи, що інформація, представлена в декларації постачальника або довгостроковій декларації постачальника, є невірною.

3. Перевірка здійснюється митними органами країни, в якій були складені декларація постачальника або довгострокова декларація постачальника. Для цього митні органи повинні мати право вимагати будь-яких доказів і проводити перевірки рахунків постачальника або будь-які інші перевірки, які вони вважають доцільними.

4. Митні органи, які вимагають перевірки, повинні бути якомога швидше проінформовані про її результати. Ці результати повинні чітко визначати, чи є вірною надана в декларації постачальника або довгостроковій декларації постачальника інформація, та чи може і в якій мірі така декларація бути прийнятою до уваги при видачі сертифіката з перевезення товару EUR.1 або декларації походження.

Стаття 10
Стягнення

Штрафи накладаються на будь-яку особу, яка розробляє чи має відношення до розробки документів, що містять неправильну інформацію з метою отримання преференційного режиму для товарів.

Стаття 11
Вільні зони

1. Держави ЄАВТ і Туніс вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб товари, що мають підтвердження походження, та які в процесі транспортування використовують вільну зону, розташовану на їх території, не було замінено іншими товарами і не піддано обробці, крім звичайних операцій, спрямованих на запобігання їх погіршення.

2. В порядку часткової відміни пункту 1, якщо товари, що походять з Держав ЄАВТ або Тунісу та мають підтвердження походження, імпортуються в вільну зону і піддаються обробці або переробці, відповідні органи повинні видати новий сертифікат з перевезення товару EUR.1 на вимогу експортера, якщо здійснення обробки або переробки відповідає положенням цієї Конвенції.

 

Торгівля в рамках Угоди про вільну торгівлю між арабськими та середземноморськими країнами (Агадірська угода)

Товари, отримані в країнах-членах Угоди про вільну торгівлю між арабськими та середземноморськими країнами (Агадірська угода) з матеріалів з 1 по 24 Груп Гармонізованої системи, виключаються з діагональної кумуляції з іншими Договірними Сторонами, якщо торгівля цими матеріалами не лібералізована в рамках угод про вільну торгівлю, укладених між країною кінцевого призначення і країною походження матеріалів, які використовуються для виробництва даного товару.

 

Декларація постачальника для товарів, оброблених чи перероблених в Європейському Союзі, Алжирі, Марокко або Тунісі без отримання преференційного статусу походження

Декларація постачальника, текст якої наводиться нижче, повинна бути складена згідно з посиланнями. Проте самі посилання передруковувати не обов'язково.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Для товарів, які зазнали обробки або переробки в Європейського Союзі, Алжирі, Марокко або Тунісі без отримання преференційного статусу походження

Я, який нижче підписався, постачальник товарів, охоплених доданим документом, заявляю, що:

1. Наступні матеріали, що не походять з Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунісу, використовуються в Європейському Союзі, Алжирі, Марокко або Тунісі для виробництва цих товарів:

Характеристика поставлених товарів(1)

Характеристика використаних матеріалів іншого походження

Найменування використаних матеріалів іншого походження (2)

Вартість використаних матеріалів іншого походження (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

2. Всі інші матеріали, використані в Європейському Союзі, Алжирі, Марокко або Тунісі для виробництва цих товарів, походять з Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунісу;

3. Наступні товари зазнали обробки або переробки за межами Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунісу відповідно до Статті 11 Доповнення I Регіональної конвенції про правила походження товарів Пан-Євро-Мед та отримали наступну сукупну додану вартість:

Характеристика поставлених товарів

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Сукупна додана вартість отримана за межами
Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або
Тунісу (4)

....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
....................................................................

.....................................................................
(Місце та дата)

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(Адреса та підпис постачальника; крім того,
ім'я особи, яка підписала декларацію,
має бути зазначено виразним почерком)

____________
(1) Якщо інвойс, накладна або інший комерційний документ, до якого додається декларація, відноситься до різних видів товарів, або товарів, які не включають в себе матеріали іншого походження в тій же мірі, постачальник повинен чітко розрізняти їх.

Приклад:

Документ відноситься до різних моделей електродвигуна товарної позиції 8501, які будуть використовуватися у виробництві пральних машин товарної позиції 8450. Тип і вартість матеріалів іншого походження, які використовуються у виробництві цих двигунів, відрізняються у різних моделей. Так, в першій колонці повинні бути зазначені різні моделі, а в інших - показники окремо для кожної з моделей, щоб дозволити виробнику пральних машин правильно оцінити статус походження своїх товарів залежно від того, яку модель електричного двигуна він використовує.

____________
(2) Показники, які запитуються в цих колонках, слід зазначати при необхідності.

Приклади:

Правило для одягу в окремих товарних кодах Групи 62 вказує на можливість використання пряжі іншого походження. Якщо виробник такого одягу в Алжирі використовує тканини, імпортовані з Європейського Союзу, які були там отримані в результаті плетіння пряжі іншого походження, то для постачальника з Європейського Союзу достатньо описати у своїй декларації матеріал іншого походження, який використовується в якості пряжі, без необхідності вказівки назви і вартості такої пряжі.

Виробник заліза товарної позиції 7217, який виробив його зі сталевих прутків іншого походження, повинен вказати у другій колонці "прутки заліза". Якщо цей провід необхідно використати у виробництві машини, для якої існує обмеження для всіх матеріалів іншого походження, що використовують певне процентне значення, в третій колонці необхідно вказати вартість прутків іншого походження.

____________
(3) "Вартість матеріалів" означає митну вартість під час імпорту використаних матеріалів іншого походження, або, якщо це не може бути визначено, першу визначену ціну, сплачену за матеріали в Європейському Союзі, Алжирі, Марокко або Тунісі. Точна вартість для кожного матеріалу іншого походження вказується за одиницю товару, зазначеного в першій колонці.

(4) "Сукупна додана вартість" означає всі витрати, накопичені за межами Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунісу, включаючи вартість всіх доданих там матеріалів. Точна сукупна додана вартість, отримана за межами Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунісу повинна вказуватись за одиницю товару, зазначеного в першій колонці.

 

Довгострокова декларація постачальника для товарів, оброблених чи перероблених в Європейському Союзі, Алжирі, Марокко або Тунісі без отримання преференційного статусу походження

Довгострокова декларація постачальника, текст якої наводиться нижче, повинна бути складена згідно з посиланнями. Проте самі посилання передруковувати не обов'язково.

ДОВГОСТРОКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Для товарів, які зазнали обробки або переробки в Європейського Союзі, Алжирі, Марокко або Тунісі без отримання преференційного статусу походження

Я, який нижче підписався, постачальник товарів, охоплених цим документом, які регулярно поставляються до........... (1) заявляю, що:

1. Наступні матеріали, що не походять з Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунісу, використовуються в Європейському Союзі, Алжирі, Марокко або Тунісі для виробництва цих товарів:

Характеристика поставлених товарів(2)

Характеристика використаних матеріалів іншого походження

Найменування використаних матеріалів іншого походження (3)

Вартість використаних матеріалів іншого походження (3) (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

2. Всі інші матеріали, використані в Європейському Союзі, Алжирі, Марокко або Тунісі для виробництва цих товарів, походять з Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунісу;

3. Наступні товари зазнали обробки або переробки за межами Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунісу відповідно до Статті 11 Доповнення I Регіональної конвенції про правила походження товарів Пан-Євро-Мед та отримали там наступну додану вартість:

Характеристика поставлених товарів

Сукупна додана вартість, отримана за межами Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунісу (5)

 

 

 

 

 

 

Ця декларація дійсна для всіх наступних партій цих товарів, що відправлені:

з ..........................................................
до .......................................................(6)

Я зобов'язуюсь інформувати .................................................(1) негайно, якщо ця декларація втратить чинність.

____________
(1) Ім'я та адреса покупця.

(2) Якщо інвойс, накладна або інший комерційний документ, до якого додається декларація, відноситься до різних видів товарів, або товарів, які не включають в себе матеріали іншого походження в тій же мірі, постачальник повинен чітко розрізняти їх.

Приклад:

Документ відноситься до різних моделей електродвигуна товарної позиції 8501, які будуть використовуватися у виробництві пральних машин товарної позиції 8450. Тип і вартість матеріалів іншого походження, які використовуються у виробництві цих двигунів, відрізняються у різних моделей. Так, в першій колонці повинні бути зазначені різні моделі, а в інших - показники окремо для кожної з моделей, щоб дозволити виробнику пральних машин правильно оцінити статус походження своїх товарів залежно від того, яку модель електричного двигуна він використовує.

(3) Показники, які запитуються в цих колонках, слід зазначати при необхідності.

Приклади:

Правило для одягу в окремих товарних кодах Групи 62 вказує на можливість використання пряжі іншого походження. Якщо виробник такого одягу в Алжирі використовує тканини, імпортовані з Європейського Союзу, які були там отримані в результаті плетіння пряжі іншого походження, то для постачальника з Європейського Союзу достатньо описати у своїй декларації матеріал іншого походження, який використовується в якості пряжі, без необхідності вказівки назви і вартості такої пряжі.

Виробник заліза товарної позиції 7217, який виробив його зі сталевих прутків іншого походження, повинен вказати у другій колонці "прутки заліза". Якщо цей провід необхідно використати у виробництві машини, для якої існує обмеження для всіх матеріалів іншого походження, що використовують певне процентне значення, в третій колонці необхідно вказати вартість прутків іншого походження.

(4) "Вартість матеріалів" означає митну вартість під час імпорту використаних матеріалів іншого походження, або, якщо це не може бути визначено, першу визначену ціну, сплачену за матеріали в Європейському Союзі, Алжирі, Марокко або Тунісі. Точна вартість для кожного матеріалу іншого походження вказується за одиницю товару, зазначеного в першій колонці.

(5) "Сукупна додана вартість" означає всі витрати, накопичені за межами Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунісу, включаючи вартість всіх доданих там матеріалів. Точна сукупна додана вартість, отримана за межами Європейського Союзу, Алжиру, Марокко або Тунісу повинна вказуватись за одиницю товару, зазначеного в першій колонці.

(6) Поставте дати. Термін дії довгострокової декларації постачальника зазвичай не повинен перевищувати 12 місяців за умов, встановлених митними органами країни, де вона була укладена.

 

Декларація постачальника для товарів, оброблених чи перероблених в Алжирі, Марокко,Тунісі або Туреччині без отримання преференційного статусу походження

Декларація постачальника, текст якої наводиться нижче, повинна бути складена згідно з посиланнями. Проте самі посилання передруковувати не обов'язково.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Для товарів, які зазнали обробки або переробки в Алжирі, Марокко, Тунісі або Туреччині без отримання преференційного статусу походження

Я, який нижче підписався, постачальник товарів, охоплених доданим документом, заявляю, що:

1. Наступні матеріали, що не походять з Алжиру, Марокко, Тунісу або Туреччини використовуються в Алжирі, Марокко, Тунісі або Туреччині для виробництва цих товарів:

Характеристика поставлених товарів(1)

Характеристика використаних матеріалів іншого походження

Найменування використаних матеріалів іншого походження (2)

Вартість використаних матеріалів іншого походження (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

2. Всі інші матеріали, використані в Алжирі, Марокко, Тунісі або Туреччині для виробництва цих товарів, походять з Алжиру, Марокко, Тунісу або Туреччини;

3. Наступні товари зазнали обробки або переробки за межами Алжиру, Марокко, Тунісу або Туреччини відповідно до Статті 11 Доповнення I Регіональної конвенції про правила походження товарів Пан-Євро-Мед та отримали наступну сукупну додану вартість:

Характеристика поставлених товарів

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Сукупна додана вартість отримана за межами
Алжиру, Марокко, Тунісу або Туреччини (4)

....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
....................................................................

.....................................................................
(Місце та дата)

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(Адреса та підпис постачальника; крім того,
ім'я особи, яка підписала декларацію,
має бути зазначено виразним почерком)

____________
(1) Якщо інвойс, накладна або інший комерційний документ, до якого додається декларація, відноситься до різних видів товарів, або товарів, які не включають в себе матеріали іншого походження в тій же мірі, постачальник повинен чітко розрізняти їх.

Приклад:

Документ відноситься до різних моделей електродвигуна товарної позиції 8501, які будуть використовуватися у виробництві пральних машин товарної позиції 8450. Тип і вартість матеріалів іншого походження, які використовуються у виробництві цих двигунів, відрізняються у різних моделей. Так, в першій колонці повинні бути зазначені різні моделі, а в інших - показники окремо для кожної з моделей, щоб дозволити виробнику пральних машин правильно оцінити статус походження своїх товарів залежно від того, яку модель електричного двигуна він використовує.

(2) Показники, які запитуються в цих колонках, слід зазначати при необхідності.

Приклади:

Правило для одягу в окремих товарних кодах Групи 62 вказує на можливість використання пряжі іншого походження. Якщо виробник такого одягу в Тунісі використовує тканини, імпортовані з Туреччини, які були там отримані в результаті плетіння пряжі іншого походження, то для постачальника з Туреччини достатньо описати у своїй декларації матеріал іншого походження, який використовується в якості пряжі, без необхідності вказівки назви і вартості такої пряжі.

Виробник заліза товарної позиції 7217, який виробив його зі сталевих прутків іншого походження, повинен вказати у другій колонці "прутки заліза". Якщо цей провід необхідно використати у виробництві машини, для якої існує обмеження для всіх матеріалів іншого походження, що використовують певне процентне значення, в третій колонці необхідно вказати вартість прутків іншого походження.

(3) "Вартість матеріалів" означає митну вартість під час імпорту використаних матеріалів іншого походження, або, якщо це не може бути визначено, першу визначену ціну, сплачену за матеріали в Алжирі, Марокко, Тунісі або Туреччині. Точна вартість для кожного матеріалу іншого походження вказується за одиницю товару, зазначеного в першій колонці.

(4) "Сукупна додана вартість" означає всі витрати, накопичені за межами Алжиру, Марокко, Тунісу або Туреччини, включаючи вартість всіх доданих там матеріалів. Точна сукупна додана вартість, отримана за межами Алжиру, Марокко, Тунісу або Туреччини повинна вказуватись за одиницю товару, зазначеного в першій колонці.

 

Довгострокова декларація постачальника для товарів, оброблених чи перероблених в Алжирі, Марокко, Тунісі або Туреччині без отримання преференційного статусу походження

Довгострокова декларація постачальника, текст якої наводиться нижче, повинна бути складена згідно з посиланнями. Проте самі посилання передруковувати не обов'язково.

ДОВГОСТРОКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Для товарів, які зазнали обробки або переробки в Алжирі, Марокко, Тунісі або Туреччині без отримання преференційного статусу походження

Я, який нижче підписався, постачальник товарів, охоплених цим документом, які регулярно поставляються до ........... (1) заявляю, що:

1. Наступні матеріали, що не походять з Алжиру, Марокко, Тунісу або Туреччини використовуються в Алжирі, Марокко, Тунісі або Туреччині для виробництва цих товарів:

Характеристика поставлених товарів(2)

Характеристика використаних матеріалів іншого походження

Найменування використаних матеріалів іншого походження (3)

Вартість використаних матеріалів іншого походження (3) (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

2. Всі інші матеріали, використані в Алжирі, Марокко, Тунісі або Туреччині для виробництва цих товарів, походять з Алжиру, Марокко, Тунісу або Туреччини;

3. Наступні товари зазнали обробки або переробки за межами Алжиру, Марокко, Тунісу або Туреччини відповідно до Статті 11 Доповнення I Регіональної конвенції про правила походження товарів Пан-Євро-Мед та отримали там наступну додану вартість:

Характеристика поставлених товарів

Сукупна додана вартість, отримана за межами Алжиру, Марокко, Тунісу або Туреччини (5)

 

 

 

 

 

 

Ця декларація дійсна для всіх наступних партій цих товарів, що відправлені:

з ..........................................................
до ....................................................... (6)

Я зобов'язуюсь інформувати ................................................. (1) негайно, якщо ця декларація втратить чинність.

____________
(1) Ім'я та адреса покупця

(2) Якщо інвойс, накладна або інший комерційний документ, до якого додається декларація, відноситься до різних видів товарів, або товарів, які не включають в себе матеріали іншого походження в тій же мірі, постачальник повинен чітко розрізняти їх.

Приклад:

Документ відноситься до різних моделей електродвигуна товарної позиції 8501, які будуть використовуватися у виробництві пральних машин товарної позиції 8450. Тип і вартість матеріалів іншого походження, які використовуються у виробництві цих двигунів, відрізняються у різних моделей. Так, в першій колонці повинні бути зазначені різні моделі, а в інших - показники окремо для кожної з моделей, щоб дозволити виробнику пральних машин правильно оцінити статус походження своїх товарів залежно від того, яку модель електричного двигуна він використовує.

(3) Показники, які запитуються в цих колонках, слід зазначати при необхідності.

Приклади:

Правило для одягу в окремих товарних кодах Групи 62 вказує на можливість використання пряжі іншого походження. Якщо виробник такого одягу в Тунісі використовує тканини, імпортовані з Туреччини, які були там отримані в результаті плетіння пряжі іншого походження, то для постачальника з Туреччини достатньо описати у своїй декларації матеріал іншого походження, який використовується в якості пряжі, без необхідності вказівки назви і вартості такої пряжі.

Виробник заліза товарної позиції 7217, який виробив його зі сталевих прутків іншого походження, повинен вказати у другій колонці "прутки заліза". Якщо цей провід необхідно використати у виробництві машини, для якої існує обмеження для всіх матеріалів іншого походження, що використовують певне процентне значення, в третій колонці необхідно вказати вартість прутків іншого походження.

(4) "Вартість матеріалів" означає митну вартість під час імпорту використаних матеріалів іншого походження, або, якщо це не може бути визначено, першу визначену ціну, сплачену за матеріали в Алжирі, Марокко, Тунісі або Туреччині. Точна вартість для кожного матеріалу іншого походження вказується за одиницю товару, зазначеного в першій колонці.

(5) "Сукупна додана вартість" означає всі витрати, накопичені за межами Алжиру, Марокко, Тунісу або Туреччини, включаючи вартість всіх доданих там матеріалів. Точна сукупна додана вартість, отримана за межами Алжиру, Марокко, Тунісу або Туреччини повинна вказуватись за одиницю товару, зазначеного в першій колонці.

(6) Поставте дати. Термін дії довгострокової декларації постачальника зазвичай не повинен перевищувати 12 місяців за умов, встановлених митними органами країни, де вона була укладена.

 

Декларація постачальника для товарів, оброблених чи перероблених в Державах ЄАВТ або Тунісі без отримання преференційного статусу походження

Декларація постачальника, текст якої наводиться нижче, повинна бути складена згідно з посиланнями. Проте самі посилання передруковувати не обов'язково.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Для товарів, які зазнали обробки або переробки в Державах ЄАВТ або Тунісі без отримання преференційного статусу походження

Я, який нижче підписався, постачальник товарів, охоплених доданим документом, заявляю, що:

1. Наступні матеріали, що не походять з Держав ЄАВТ або Тунісу використовуються в Державі ЄАВТ або Тунісі для виробництва цих товарів:

Характеристика поставлених товарів(1)

Характеристика використаних матеріалів іншого походження

Найменування використаних матеріалів іншого походження (2)

Вартість використаних матеріалів іншого походження (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

2. Всі інші матеріали, використані в Державах ЄАВТ або Тунісі для виробництва цих товарів, походять з Держави ЄАВТ або Тунісу;

3. Наступні товари зазнали обробки або переробки за межами Держав ЄАВТ або Тунісу відповідно до Статті 11 Доповнення I Регіональної конвенції про правила походження товарів Пан-Євро-Мед та отримали наступну сукупну додану вартість:

Характеристика поставлених товарів

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Сукупна додана вартість отримана за межами
Держав ЄАВТ або Тунісу (4)

....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
....................................................................

.....................................................................
(Місце та дата)

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(Адреса та підпис постачальника; крім того,
ім'я особи, яка підписала декларацію,
має бути зазначено виразним почерком)

____________
(1) Якщо інвойс, накладна або інший комерційний документ, до якого додається декларація, відноситься до різних видів товарів, або товарів, які не включають в себе матеріали іншого походження в тій же мірі, постачальник повинен чітко розрізняти їх.

Приклад:

Документ відноситься до різних моделей електродвигуна товарної позиції 8501, які будуть використовуватися у виробництві пральних машин товарної позиції 8450. Тип і вартість матеріалів іншого походження, які використовуються у виробництві цих двигунів, відрізняються у різних моделей. Так, в першій колонці повинні бути зазначені різні моделі, а в інших - показники окремо для кожної з моделей, щоб дозволити виробнику пральних машин правильно оцінити статус походження своїх товарів залежно від того, яку модель електричного двигуна він використовує.

(2) Показники, які запитуються в цих колонках, слід зазначати при необхідності.

Приклади:

Правило для одягу в окремих товарних кодах Групи 62 вказує на можливість використання пряжі іншого походження. Якщо виробник такого одягу в Тунісі використовує тканини, імпортовані з Держав ЄАВТ, які були там отримані в результаті плетіння пряжі іншого походження, то для постачальника з Держав ЄАВТ достатньо описати у своїй декларації матеріал іншого походження, який використовується в якості пряжі, без необхідності вказівки назви і вартості такої пряжі.

Виробник заліза товарної позиції 7217, який виробив його зі сталевих прутків іншого походження, повинен вказати у другій колонці "прутки заліза". Якщо цей провід необхідно використати у виробництві машини, для якої існує обмеження для всіх матеріалів іншого походження, що використовують певне процентне значення, в третій колонці необхідно вказати вартість прутків іншого походження.

(3) "Вартість матеріалів" означає митну вартість під час імпорту використаних матеріалів іншого походження, або, якщо це не може бути визначено, першу визначену ціну, сплачену за матеріали в Державах ЄАВТ або Тунісі. Точна вартість для кожного матеріалу іншого походження вказується за одиницю товару, зазначеного в першій колонці.

(4) "Сукупна додана вартість" означає всі витрати, накопичені за межами Держав ЄАВТ або Тунісу, включаючи вартість всіх доданих там матеріалів. Точна сукупна додана вартість, отримана за межами Держав ЄАВТ або Тунісу повинна вказуватись за одиницю товару, зазначеного в першій колонці.

 

Довгострокова декларація постачальника для товарів, оброблених чи перероблених в Державах ЄАВТ або Тунісі без отримання преференційного статусу походження

Довгострокова декларація постачальника, текст якої наводиться нижче, повинна бути складена згідно з посиланнями. Проте самі посилання передруковувати не обов'язково.

ДОВГОСТРОКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Для товарів, які зазнали обробки або переробки в Державах ЄАВТ або Тунісі без отримання преференційного статусу походження

Я, який нижче підписався, постачальник товарів, охоплених цим документом, які регулярно поставляються до ........... (1) заявляю, що:

1. Наступні матеріали, що не походять з Державах ЄАВТ або Тунісу використовуються в Державах ЄАВТ або Тунісі для виробництва цих товарів:

Характеристика поставлених товарів(2)

Характеристика використаних матеріалів іншого походження

Найменування використаних матеріалів іншого походження (3)

Вартість використаних матеріалів іншого походження (3) (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

2. Всі інші матеріали, використані в Державах ЄАВТ або Тунісі для виробництва цих товарів, походять з Держав ЄАВТ або Тунісу;

3. Наступні товари зазнали обробки або переробки за межами Держав ЄАВТ або Тунісу відповідно до Статті 11 Доповнення I Регіональної конвенції про правила походження товарів Пан-Євро-Мед та отримали там наступну додану вартість:

Характеристика поставлених товарів

Сукупна додана вартість, отримана за межами Держав ЄАВТ або Тунісу (5)

 

 

 

 

 

 

Ця декларація дійсна для всіх наступних партій цих товарів, що відправлені:

з ..........................................................
до .......................................................(6)

Я зобов'язуюсь інформувати .................................................(1) негайно, якщо ця декларація втратить чинність.

____________
(1) Ім'я та адреса покупця

(2) Якщо інвойс, накладна або інший комерційний документ, до якого додається декларація, відноситься до різних видів товарів, або товарів, які не включають в себе матеріали іншого походження в тій же мірі, постачальник повинен чітко розрізняти їх.

Приклад:

Документ відноситься до різних моделей електродвигуна товарної позиції 8501, які будуть використовуватися у виробництві пральних машин товарної позиції 8450. Тип і вартість матеріалів іншого походження, які використовуються у виробництві цих двигунів, відрізняються у різних моделей. Так, в першій колонці повинні бути зазначені різні моделі, а в інших - показники окремо для кожної з моделей, щоб дозволити виробнику пральних машин правильно оцінити статус походження своїх товарів залежно від того, яку модель електричного двигуна він використовує.

(3) Показники, які запитуються в цих колонках, слід зазначати при необхідності.

Приклади:

Правило для одягу в окремих товарних кодах Групи 62 вказує на можливість використання пряжі іншого походження. Якщо виробник такого одягу в Тунісі використовує тканини, імпортовані з Держав ЄАВТ, які були там отримані в результаті плетіння пряжі іншого походження, то для постачальника з Держав ЄАВТ достатньо описати у своїй декларації матеріал іншого походження, який використовується в якості пряжі, без необхідності вказівки назви і вартості такої пряжі.

Виробник заліза товарної позиції 7217, який виробив його зі сталевих прутків іншого походження, повинен вказати у другій колонці "прутки заліза". Якщо цей провід необхідно використати у виробництві машини, для якої існує обмеження для всіх матеріалів іншого походження, що використовують певне процентне значення, в третій колонці необхідно вказати вартість прутків іншого походження.

(4) "Вартість матеріалів" означає митну вартість під час імпорту використаних матеріалів іншого походження, або, якщо це не може бути визначено, першу визначену ціну, сплачену за матеріали в Державах ЄАВТ або Тунісі. Точна вартість для кожного матеріалу іншого походження вказується за одиницю товару, зазначеного в першій колонці.

(5) "Сукупна додана вартість" означає всі витрати, накопичені за межами Держав ЄАВТ або Тунісу, включаючи вартість всіх доданих там матеріалів. Точна сукупна додана вартість, отримана за межами Держав ЄАВТ або Тунісу повинна вказуватись за одиницю товару, зазначеного в першій колонці.

(6) Проставте дати. Термін дії довгострокової декларації постачальника зазвичай не повинен перевищувати 12 місяців за умов, встановлених митними органами країни, де вона була укладена.

____________

Опрос