Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (СНГ), Заявление от 03.09.2011

УГОДА
про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 03.09.2011
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 18.04.2013*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 14.08.2013

Офіційний переклад.

Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав (далі - Сторони),

керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права в гуманітарній сфері, Женевськими конвенціями від 12 серпня 1949 року та Додатковими протоколами до них від 8 червня 1977 року, міжнародними договорами та рішеннями, прийнятими в рамках Співдружності Незалежних Держав (далі - СНД);

ураховуючи, що народи держав - учасниць СНД унесли вирішальний внесок у досягнення перемоги над фашизмом;

виражаючи прагнення зберегти й увічнити пам'ять про мужність і героїзм народів держав - учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років,

домовилися про таке:

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди наведені нижче терміни означають:

увічнення пам'яті - діяльність, спрямована на збереження шанобливого ставлення до загиблих військовослужбовців, їхньої мужності і героїзму, безпосередньо пов'язана з облаштуванням, збереженням й утриманням військових поховань і військових пам'ятників, проведенням пошукових робіт з метою виявлення необлікованих військових поховань і персональних даних загиблих військовослужбовців для формування на цій основі електронного банку даних, а також здійснення додаткових заходів, передбачених національним законодавством Сторін;

загиблі військовослужбовці - громадяни колишнього СРСР, які входили до складу Збройних Сил СРСР, партизанських загонів та інших підпільних антифашистських формувань, трудівники тилу, які загинули та поховані під час бойових дій у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років, у полоні, а також померли в результаті наслідків цих боїв у госпіталях, у тому числі в післявоєнний час, на територіях Сторін;

військові поховання - місця поховання загиблих військовослужбовців, у тому числі індивідуальні та братські могили, кладовища або ділянки кладовищ, на територіях Сторін;

військові пам'ятники - меморіальні та інші споруди, пам'ятники, меморіали, пам'ятні місця, території та об'єкти, пов'язані з подіями Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, розташовані на територіях Сторін;

необліковані військові поховання - місця поховання (загибелі) військовослужбовців і цивільних жертв війни, не зареєстровані відповідно до національного законодавства Сторін;

облаштування військових поховань - позначення меж місць поховання та встановлення пам'ятних знаків, надгробків, пам'ятників або інших меморіальних споруд чи їхнє відновлення та ремонт, а також інші необхідні заходи;

утримання військових поховань і військових пам'ятників та догляд за ними - забезпечення збереження військових поховань і військових пам'ятників, утримання їх у належному стані;

пошукова робота - форма увічнення пам'яті шляхом виявлення необлікованих військових поховань і непохованих останків загиблих або зниклих безвісти під час захисту Батьківщини з метою подальшого їх поховання, а також встановлення імен загиблих і зниклих безвісти для увічнення пам'яті про них.

Стаття 2

Сторони здійснюють узгоджені дії для подальшого розвитку гуманітарного співробітництва у сфері увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років і для цих цілей:

здійснюють заходи зі збереження пам'яті про загиблих військовослужбовців, утримання та облаштування військових поховань і військових пам'ятників;

продовжують пошукову роботу, забезпечують поховання загиблих військовослужбовців з військовими почестями;

організують висвітлення фактів про безсмертний подвиг народів держав - учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років;

удосконалюють правові механізми співробітництва під час реалізації цієї Угоди.

Стаття 3

Сторони під час вирішення питань, пов'язаних з виявленням, обліком, облаштуванням та утриманням військових поховань і військових пам'ятників, а також ексгумацією останків загиблих військовослужбовців і їхнім перепохованням, керуються цією Угодою та національним законодавством Сторони, на території якої вони знаходяться.

Сторони під час здійснення заходів з увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років ураховують національні, релігійні та інші традиції народів держав - учасниць СНД, у тому числі написи на могилах і військових пам'ятниках.

Стаття 4

Сторони забезпечують захист і збереження військових поховань і військових пам'ятників, розташованих на їхніх територіях.

Облаштування щойно виявлених військових поховань здійснюється в місцях виявлення останків або, якщо це неможливо, в інших місцях, які гідні пам'яті загиблих військовослужбовців.

Стаття 5

Сторони сприяють виявленню, облікові, облаштуванню, утриманню військових поховань і військових пам'ятників, які знаходяться на їхніх територіях, і догляду за ними, а також вирішенню питань, пов'язаних з ексгумацією, перенесенням останків загиблих військовослужбовців і їхнім перепохованням.

Сторони інформують одна одну про наявність, місцезнаходження, стан військових поховань і військових пам'ятників та обмінюються іменними списками, іншими персональними даними про загиблих військовослужбовців і місце їхнього поховання, а також іншою інформацією, пов'язаною з реалізацією цієї Угоди.

Стаття 6

Сторони забезпечують проведення пошукової роботи, поховання загиблих військовослужбовців з військовими почестями, вживають необхідних заходів для обліку військових поховань на своїх територіях.

Сторони можуть здійснювати спільні заходи з ведення пошукової роботи, перепоховання останків загиблих військовослужбовців, облаштування та утримання військових поховань.

Фінансування спільних заходів, які проводяться в рамках цієї Угоди, здійснюється відповідно до додаткових домовленостей Сторін.

Стаття 7

Сторони забезпечують відповідно до свого національного законодавства надання в безоплатне й безстрокове користування ділянок землі під існуючі військові поховання і військові пам'ятники, а також під військові поховання і військові пам'ятники, які щойно облаштовуються.

Сторони за взаємної заінтересованості інформують одна одну про облаштування військових поховань на нових ділянках землі, проведення перепоховань останків загиблих військовослужбовців, перенесення військових пам'ятників.

Стаття 8

Ексгумація останків загиблих військовослужбовців з метою їхньої передачі заінтересованій Стороні здійснюється виключно за клопотанням заінтересованої Сторони та за згодою Сторони, на території якої знаходяться останки, з урахуванням її національного законодавства.

Взаємні повідомлення передаються Сторонами дипломатичними каналами.

Стаття 9

Сторони беруть на себе витрати з утримання та догляду за військовими похованнями і військовими пам'ятниками, які знаходяться на їхніх територіях.

Кожна Сторона на підставі взаємних домовленостей може також здійснювати за свій рахунок роботи з благоустрою та утримання військових поховань і військових пам'ятників, які знаходяться на територіях інших Сторін. Питання фінансування такої діяльності визначаються окремими домовленостями Сторін.

Витрати на ексгумацію, перевезення та перепоховання останків загиблих військовослужбовців і цивільних жертв війни, а також облаштування військових поховань, у тому числі щойно виявлених, бере на себе Сторона, на прохання або за рішенням якої ці роботи проводяться.

Стаття 10

Сторони відповідно до свого національного законодавства сприяють у вільному доступі громадян Сторін до військових поховань і військових пам'ятників, розташованих на їхніх територіях.

Стаття 11

Сторони вживають заходів щодо недопущення й припинення випадків вандалізму та наруги стосовно військових поховань і військових пам'ятників.

Витрати на ліквідацію збитків, завданих військовим похованням і військовим пам'ятникам, стосовно яких учинено протиправні дії, несе Сторона, на території якої це відбулося, відповідно до свого національного законодавства.

Стаття 12

Сторони відповідно до свого національного законодавства співпрацюють із громадськими об'єднаннями (організаціями), які діють на їхніх територіях, у сфері увічнення пам'яті загиблих військовослужбовців, у тому числі стосовно досягнення домовленостей щодо здійснення конкретних заходів у рамках цієї Угоди.

Стаття 13

Кожна Сторона визначає уповноважений орган, на який покладається реалізація цієї Угоди, про що інформує депозитарій одночасно з повідомленням про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

У разі зміни найменування уповноваженого органу відповідна Сторона протягом 30 днів інформує про це депозитарій.

Уповноважені органи Сторін взаємодіють безпосередньо з технічних питань реалізації цієї Угоди.

Стаття 14

Координація діяльності уповноважених органів Сторін з реалізації цієї Угоди покладається на Раду міністрів оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.

З метою розвитку механізмів співробітництва у виконанні завдань, передбачених цією Угодою, а також розгляду питань, які вимагають спільного вирішення, Секретаріат Ради міністрів оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав організує проведення регулярних координаційних нарад представників уповноважених органів Сторін (далі - Координаційна нарада).

Стаття 15

Спірні питання між Сторонами, які виникають під час застосування й тлумачення цієї Угоди, вирішуються шляхом проведення консультацій і переговорів заінтересованих Сторін у рамках Координаційної наради або за допомогою іншої погодженої Сторонами процедури.

Стаття 16

Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань кожної зі Сторін, які випливають для неї з інших міжнародних договорів, учасницею яких вона є.

Стаття 17

За згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які є її невід'ємною частиною та які оформляються відповідним протоколом.

Стаття 18

Ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, які її підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідних документів.

Стаття 19

Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна зі Сторін має право вийти із цієї Угоди, надіславши депозитарію письмове повідомлення про такий свій намір не пізніше ніж за 6 місяців до виходу й урегулювавши фінансові та інші зобов'язання, які виникли за час дії Угоди.

Стаття 20

Ця Угода після набрання нею чинності відкрита для приєднання будь-якої держави - учасниці СНД шляхом передачі депозитарію документа про приєднання.

Для держави, яка приєднується, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм документа про приєднання.

Учинено в місті Душанбе 3 вересня 2011 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, яка підписала цю Угоду, її засвідчену копію.

____________
* Ратифіковано Законом України від 18 квітня 2013 року N 204-VII (із застереженням) ("Офіційний вісник України, 2013 р., N 36, ст. 1261)

 

За Азербайджанську Республіку

За Російську Федерацію

-

(Підпис)

За Республіку Білорусь

За Республіку Таджикистан

(Підпис)

(Підпис)

За Республіку Вірменія

За Туркменістан

(Підпис)

-

За Республіку Казахстан

За Республіку Узбекистан

(Підпис)

-

За Киргизьку Республіку

За Україну

(Підпис)

(Підпис із застереженнями)

За Республіку Молдова

 

(Підпис із заявою)

 

 

ЗАЯВА
Республіки Молдова до Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

03 вересня 2011 року

м. Душанбе

"Фінансові витрати, пов'язані з виконанням положень цієї Угоди, здійснюватимуться відповідно до законодавства Республіки Молдова".

(Підпис)

Маріан ЛУПУ

Тимчасово виконуючий обов'язки
Президента Республіки Молдова

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ
до пункту 6 порядку денного засідання Ради глав держав СНД

"Щодо Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років"

м. Душанбе

3 вересня 2011 року

"За винятком першого абзацу статті 14".

 

Президент України

(Підпис)

В. Ф. Янукович

Опрос