Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Индия о безвизовых поездках граждан, пользующихся дипломатическими паспортами

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 25.11.2011

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індія про безвізові поїздки громадян, які користуються дипломатичними паспортами

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 25.11.2011
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 01.08.2012*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 14.09.2012

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Індія (далі - "Договірні Сторони"),

маючи намір розвивати дружні відносини між двома державами,

бажаючи спростити режим поїздок громадян України та громадян Республіки Індія, які користуються дипломатичними паспортами,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Громадянину держави однієї з Договірних Сторін, який користується дійсним дипломатичним паспортом, дозволено в'їжджати, виїжджати та прямувати транзитом територією держави іншої Договірної Сторони без віз, користуючись пунктами пропуску через державний кордон, призначеними для міжнародного сполучення.

2. Громадянину держави однієї з Договірних Сторін, який користується згаданим паспортом, дозволено перебувати на території держави іншої Договірної Сторони без віз упродовж строку, що не перевищує дев'яносто (90) днів протягом ста вісімдесяти (180) днів з дати першого в'їзду щодо території України та строком до дев'яноста (90) днів щодо території Індії.

3. Продовження строку перебування здійснюється компетентними органами держави, що приймає, на підставі письмового звернення дипломатичного представництва або консульської установи держави, що направляє.

Стаття 2

1. Громадянин держави однієї з Договірних Сторін, який призначений на роботу в дипломатичному представництві, консульській установі на території держави іншої Договірної Сторони та користується дійсним дипломатичним паспортом, звільняється від вимоги отримання візи з метою в'їзду на територію держави іншої Договірної Сторони. Такому громадянину на підставі запиту відповідного дипломатичного представництва чи консульської установи упродовж 90 днів з дати його прибуття оформлюється дозвіл на проживання в державі, що приймає, на термін його офіційного перебування.

2. Дія пункту 1 цієї статті поширюється також на громадянина держави однієї з Договірних Сторін, який користується зазначеним паспортом та є представником своєї держави при міжнародній організації, що розташована на території держави іншої Договірної Сторони.

3. Положення пунктів 1 та 2 цієї статті застосовуються також до дружини/чоловіка члена дипломатичного представництва, консульської установи чи представника при міжнародній організації, їх дітей та батьків, що перебувають на їх утриманні, за умови, що вони користуються такою ж категорією паспорта або відомості про дітей внесено до паспорта їх батька чи матері.

Стаття 3

1. Кожна з Договірних Сторін зберігає право відмовити у в'їзді або зменшити строк перебування на своїй території стосовно будь-якого громадянина держави іншої Договірної Сторони, перебування якого визнано небажаним.

2. Громадянин держави однієї з Договірних Сторін, який під час перебування на території держави іншої Договірної Сторони втратив свій дипломатичний паспорт, повинен повідомити про це компетентні органи держави перебування, які в цьому випадку видають довідку, що підтверджує отримання заяви про втрату документа. Дипломатичне представництво або консульська установа держави відповідної Договірної Сторони видає такому громадянину новий паспорт або проїзний документ та інформує про це відповідні органи держави перебування.

Стаття 4

Громадяни держави однієї з Договірних Сторін, які користуються дипломатичними паспортами, зобов'язані дотримуватися законодавства держави іншої Договірної Сторони під час перетину її кордону та протягом свого перебування на її території.

Стаття 5

1. Для цілей цієї Угоди, Договірні Сторони дипломатичними каналами обміняються зразками своїх дипломатичних паспортів з їх детальним описом, принаймні за тридцять (30) днів до набрання чинності цією Угодою.

2. Кожна з Договірних Сторін також надсилає іншій Договірній Стороні дипломатичними каналами зразки нових або змінених паспортів з їх детальним описом принаймні за тридцять (30) днів до їх запровадження.

Стаття 6

Кожна з Договірних Сторін зберігає право з причин, пов'язаних з державною безпекою або громадським порядком чи охороною здоров'я, повністю або частково зупинити дію цієї Угоди. У цьому разі дія Угоди зупиняється відразу після письмового повідомлення іншій Договірної Сторони дипломатичними каналами.

Стаття 7

Кожна з Договірних Сторін може звернутися з письмовою пропозицією переглянути або доповнити в цілому або частково цю Угоду. Будь-який перегляд або доповнення, узгоджені Договірними Сторонами, набирають чинності з дати, яка визначається за взаємною згодою Договірних Сторін, і складають невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 8

Будь-які спори, що стосуються застосування положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Договірними Сторонами без залучення третіх сторін або міжнародних судів.

Стаття 9

Ця Угода набирає чинності на тридцятий (30) день після отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою. Ця Угода діятиме протягом невизначеного часу. Будь-яка з Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це письмово іншій Договірній Стороні дипломатичними каналами. У такому разі дія Угоди припиняється через шістдесят (60) днів з дати письмового повідомлення іншої Договірної Сторони.

Засвідчуючи вищевикладене, особи, уповноважені своїми Урядами, підписали цю Угоду.

Учинено в м. Нью-Делі 25 листопада 2011 року у двох примірниках, кожний українською, хінді та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди, переважну силу має текст англійською мовою.

____________
* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 року N 693 ("Офіційний вісник України", 2012 р., N 58, ст. 2331)

 

ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

ЗА УРЯД
РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ

Опрос