Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о социальной защите и здравоохранении граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате Чернобыльской и других радиационных катастроф и аварий, а также ядерных испытаний от 9 сентября 1994 года

Страны - участницы
Протокол, Многостороннее соглашение (СНГ) от 18.10.2011

ПРОТОКОЛ
про внесення змін та доповнень до Угоди про соціальний захист і охорону здоров'я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань від 9 вересня 1994 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 18.10.2011
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 01.08.2012*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 12.10.2012

Офіційний переклад.

Уряди держав - учасниць Угоди про соціальний захист і охорону здоров'я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань від 9 вересня 1994 року (далі - Угода), далі - Сторони,

домовилися про таке:

Стаття 1

Унести до Угоди такі зміни та доповнення:

1. У статті 1:

статтю після слова "Сторони" доповнити словами "відповідно до національного законодавства,";

слово "базового" виключити.

2. У статті 2:

абзац перший після слова "Сторони" доповнити словами "відповідно до національного законодавства";

в абзаці другому слово "базові" виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"здійснюють безоплатний взаємний обмін наявною в них інформацією, у тому числі зміни в національному законодавстві, що стосуються наслідків Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань".

Стаття 2

Цей Протокол набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, які його підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, цей Протокол набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідних документів.

Учинено в місті Санкт-Петербург 18 жовтня 2011 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Цей примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, яка підписала цей Протокол, його засвідчену копію.

____________
* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року N 691 ("Офіційний вісник України", 2012 р., N 58, ст. 2329)

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки

За Уряд
Російської Федерації

____________

(Підпис)

За Уряд
Республіки Білорусь

За Уряд
Республіки Таджикистан

(Підпис)

(Підпис)

За Уряд
Республіки Вірменія

За Уряд
Туркменістану

(Підпис)

____________

За Уряд
Республіки Казахстан

За Уряд
Республіки Узбекистан

(Підпис)

____________

За Уряд
Киргизької Республіки

За Уряд
України

(Підпис)

(Підпис)

За Уряд
Республіки Молдова

 

(Підпис із застереженням)

 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Республіки Молдова до Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про соціальний захист та охорону здоров'я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань від 9 вересня 1994 року

18 жовтня 2011 року м. Санкт-Петербург

Цей Протокол набирає чинності для Республіки Молдова після завершення внутрішньодержавних процедур.

 

Володимир Філат
Прем'єр-міністр Республіки Молдова

Опрос