Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 22.12.2011
редакция действует с 01.06.2017

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про умови взаємних поїздок громадян

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 22.12.2011
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 25.04.2012*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.08.2012

Із змінами і доповненнями, внесеними
Угодою
від 14 березня 2017 року

Кабінет Міністрів України та Уряд Турецької Республіки (далі - Сторони),

беручи до уваги Угоду між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про взаємну відмову від оформлення віз для власників дипломатичних, службових або спеціальних паспортів від 7 квітня 1994 року,

керуючись бажанням подальшого розвитку дружніх відносин між двома державами,

прагнучи до спрощення порядку короткострокових поїздок громадян своїх держав,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Громадяни держави однієї Сторони в'їжджають, виїжджають, прямують транзитом і перебувають на території держави іншої Сторони без віз на підставі дійсних проїзних документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди, за умови, що строк їхнього перебування не перевищує дев'яноста (90) днів протягом ста вісімдесяти (180) днів.

(пункт 1 статті 1 у редакції
Угоди від 14.03.2017 р.)

2. Громадяни держави однієї Сторони, які мають дійсні проїзні документи, зазначені у Додатку до цієї Угоди, і мають намір перебувати на території держави іншої Сторони більше максимального строку перебування без віз, передбаченого пунктом 1 цієї статті, або з метою працевлаштування, об'єднання з родиною або навчання на території держави іншої Сторони, зобов'язані отримати візу у відповідності з законодавством держави цієї Сторони.

3. Громадяни держави однієї Сторони, які мають дійсні проїзні документи, зазначені в пунктах 6 Додатку до Угоди можуть здійснювати поїздки виключно між територіями держав Сторін. Дійсні проїзні документи, зазначені у пунктах 1 - 5 Додатку до Договору використовуватимуться громадянами держав Сторін для здійснення поїздок до третіх держав, якщо інше не передбачено міжнародними договорами Сторін.

(пункт 3 статті 1 у редакції
Угоди від 14.03.2017 р.)

Стаття 2

Громадяни держави однієї Сторони в'їжджають на територію держави іншої Сторони і виїжджають з неї, користуючись пунктами пропуску через державний кордон, відкритими для міжнародного пасажирського сполучення, у відповідності з законодавством держави іншої Сторони.

Стаття 3

Громадяни держави однієї Сторони, які мають дозвіл на тимчасове перебування чи постійне проживання на території держави іншої Сторони, в'їжджають, виїжджають, прямують транзитом та перебувають на території цієї держави без візи.

Стаття 4

Ця Угода не обмежує права компетентних органів держави однієї Сторони відмовити у в'їзді на територію своєї держави або скасувати дозвіл на тимчасове перебування чи постійне проживання громадян держави іншої Сторони з міркувань національної безпеки, захисту громадського порядку чи здоров'я населення у відповідності з законодавством її держави.

Стаття 5

Громадяни держави однієї Сторони в разі втрати чи пошкодження їх дійсних проїзних документів під час перебування на території держави іншої Сторони виїжджають з території цієї держави на підставі нових дійсних проїзних документів, виданих їм дипломатичним представництвом або консульською установою держави їх громадянства, та не зобов'язані отримувати візу чи будь-які інші дозволи компетентних органів держави перебування.

Стаття 6

Громадянам держави однієї Сторони, які не можуть виїхати з території держави іншої Сторони протягом періоду, визначеному пунктом 1 статті 1 цієї Угоди або протягом дії їхньої візи чи дозволу на тимчасове перебування чи постійне проживання внаслідок обставин нездоланної сили (захворювання, стихійного лиха тощо), за наявності документального або іншого достовірного підтвердження таких причин, продовжується строк їх безперервного перебування без віз, дії візи або дозволу на тимчасове перебування чи постійне проживання у відповідності з законодавством держави в'їзду на період, необхідний для повернення до держави їх громадянства, тимчасового або постійного проживання.

(стаття 6 у редакції
Угоди від 14.03.2017 р.)

Стаття 7

1. Сторони, не пізніше, ніж через тридцять (30) днів з дати підписання цієї Угоди, дипломатичними каналами обмінюються зразками своїх дійсних проїзних документів, зазначених у додатку до цієї Угоди.

2. У разі внесення змін до бланків дійсних проїзних документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди, Сторони невідкладно повідомляють одна одній про це та обмінюються дипломатичними каналами зразками цих проїзних документів не пізніше, ніж за тридцять (30) днів до введення їх у дію.

3. У разі запровадження нових проїзних документів, не зазначених у Додатку до цієї Угоди, такі документи будуть включені у Додаток шляхом внесення відповідних змін до Угоди. Для цілей виконання положень цього пункту, Сторони обміняються дипломатичними каналами зразками своїх нових проїзних документів не пізніше, ніж через тридцять (30) днів після дати набрання чинності відповідними змінами. Такі зміни набирають чинності відповідно до положень статті 10 цієї Угоди.

Стаття 8

1. Можливі спори, що виникають при тлумаченні та застосуванні положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій або переговорів між Сторонами.

2. Сторони здійснюють обмін інформацією про імплементацію цієї Угоди та аналізують практичні результати її застосування.

3. У разі необхідності та за взаємною згодою Сторони можуть створювати двосторонню робочу групу з метою здійснення контролю за імплементацією цієї Угоди.

(стаття 8 у редакції
Угоди від 14.03.2017 р.)

Стаття 9

1. Кожна зі Сторін може тимчасово зупинити дію цієї Угоди цілком або частково з міркувань національної безпеки, захисту громадського порядку чи здоров'я населення. Повідомлення про тимчасове зупинення надсилається дипломатичними каналами іншій Стороні не пізніше, ніж за сорок вісім (48) годин до такого зупинення.

2. Сторона, що прийняла рішення про тимчасове зупинення цієї Угоди з причин, зазначених у пункті 1 цієї статті, в такому самому порядку повідомляє іншій Стороні про поновлення застосування цієї Угоди.

Стаття 10

1. Ця Угода укладається строком на один (1) рік і набирає чинності на дев'яностий (90) день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення, яким Сторони інформують одна одну про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності.

2. Дія цієї Угоди буде автоматично продовжуватись на наступні однорічні періоди, якщо одна Сторона не заявить іншій Стороні про свій намір припинити її дію шляхом письмового повідомлення дипломатичними каналами.

3. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди може бути внесено зміни. Такі зміни становитимуть невід'ємну частину такої Угоди.

(пункт 3 статті 10 у редакції
 Угоди від 14.03.2017 р.)

4. Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоду будь-коли, надіславши дипломатичними каналами відповідне письмове повідомлення іншій Стороні. У такому разі ця Угода припинить свою дію після закінчення дев'яноста (90) днів з дати отримання повідомлення про припинення іншою Стороною.

Учинено в м. Анкара "22" грудня 2011 року у двох оригінальних примірниках, кожний українською, турецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди, перевага надається текстові англійською мовою.

____________
* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року N 329 ("Офіційний вісник України" 2012 р., N 32, ст. 1186)

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Турецької Республіки

 

Додаток

Перелік документів, які видаються громадянам України:

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

2. Проїзний документ дитини;

3. Посвідчення особи моряка (за наявності запису у судновій ролі або витягу з неї);

4. Посвідчення члена екіпажу літака (за наявності запису в декларації (польотному завданні));

5. Посвідчення особи на повернення в Україну (тільки для повернення в Україну).

6. Паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (заповнення машинозчитуваної зони здійснюється відповідно до рекомендацій (ІКАО) Doc 9303 та його чинних додатків).

(Перелік доповнено пунктом 6
 згідно з Угодою від 14.03.2017 р.)

Перелік документів, які видаються громадянам Турецької Республіки:

1. Паспорт для виїзду за кордон;

2. Тимчасовий паспорт (тільки для повернення в країну постійного проживання);

3. Посвідчення члена екіпажу літака (за наявності запису в декларації (польотному завданні));

4. Паспорт моряка (за наявності запису у судновій ролі або витягу з неї);

5. Проїзний документ (для повернення в Турецьку Республіку).

6. Посвідчення особи громадянина Турецької Республіки (заповнення машинозчитуваної зони здійснюється відповідно до рекомендацій (ІКАО) Doc 9303 та його чинних додатків).

(Перелік доповнено пунктом 6
 згідно з Угодою від 14.03.2017 р.)

____________

Опрос