Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о совместном патрулировании украинско-молдавской государственной границы

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 20.12.2011

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова про спільне патрулювання українсько-молдовського державного кордону

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 20.12.2011*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 10.05.2012**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 29.06.2012

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Молдова (далі - Сторони)

проявляючи прихильність до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права,

поважаючи суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість державних кордонів України і Республіки Молдова,

бажаючи розвивати дружні, добросусідські стосунки і взаємно сприяти забезпеченню безпеки українсько-молдовського державного кордону,

з метою розвитку співпраці у сфері інтегрованого управління (менеджменту) кордоном,

виходячи з Договору між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Молдова й Урядом Румунії про співробітництво у боротьбі зі злочинністю, підписаного 6 липня 1999 року в м. Києві,

домовилися про таке:

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

Угода визначає умови організації компетентними органами держав Сторін спільного патрулювання українсько-молдовського державного кордону (далі - спільного патрулювання) на території держави однієї із Сторін.

Стаття 2

Компетентними органами держав Сторін є:

з Української Сторони - Адміністрація Державної прикордонної служби України;

з Молдовської Сторони - Прикордонна служба Республіки Молдова.

II. ЗАВДАННЯ І СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ СПІЛЬНОГО ПАТРУЛЮВАННЯ

Стаття 3

Спільне патрулювання здійснюється з метою реалізації таких завдань:

1) забезпечення контролю режиму спільного кордону для запобігання його незаконному перетинанню особами, транспортними засобами і товарами поза пунктами пропуску;

2) протидія нелегальній міграції та пов'язаній з цим злочинності;

3) виявлення і затримання осіб, які розшукуються правоохоронними органами України або Республіки Молдова, що перетнули або намагалися перетнути кордон з порушенням правил, підозрюються у незаконному перетинанні кордону або організовують незаконне перетинання кордону;

4) перевірка осіб і транспортних засобів, що перебувають поблизу кордону, з метою протидії незаконному переміщенню через кордон предметів, заборонених або обмежених до обороту законодавством держав Сторін;

5) спостереження за ділянками спільного державного кордону, які можуть бути використані для його незаконного перетинання;

6) забезпечення громадського порядку в територіальних межах пунктів пропуску через державний кордон, а також на під'їзних дорогах до пунктів пропуску через державний кордон;

7) обмін досвідом з питань забезпечення охорони (нагляду) державного кордону.

Стаття 4

1. Спільне патрулювання здійснюється у рамках компетенції згідно з територіальною відповідністю та на підставі письмового узгодження керівників органів охорони (нагляду) кордону держав Сторін.

2. Про зміну в назвах компетентних органів Сторони негайно інформують один одного дипломатичними каналами і такі зміни не вважатимуться поправками до цієї Угоди.

3. Про назви органів охорони (нагляду) державного кордону, а також їх зміни компетентні органи інформують один одного.

4. Координація заходів, що випливають зі змісту положень цієї Угоди, покладається на керівників органів охорони (нагляду) кордону компетентних органів держав Сторін, зазначених у пункті 1 цієї статті.

Стаття 5

1. Спільне патрулювання здійснюється в межах ділянки відповідальності прикордонних підрозділів Державної прикордонної служби України або Прикордонної служби Республіки Молдова, залежно від ситуації на державному кордоні.

2. Спільне патрулювання здійснюється на підставі графіка, погодженого керівниками органів охорони (нагляду) кордону не пізніше 15 днів до 1 числа наступного місяця. У графіку спільного патрулювання вказується: дата, час і підрозділи, на ділянках яких здійснюватиметься спільне патрулювання.

3. За необхідності, викликаної змінами обстановки, спільне патрулювання здійснюється на підставі клопотання керівника органу охорони (нагляду) кордону компетентного органу держави однієї із Сторін.

Клопотання про організацію спільного патрулювання повинне містити:

1) інформацію про мету, ділянку і час здійснення спільного патрулювання;

2) інформацію про кількість експертів обох компетентних органів держав Сторін (далі - експерти Сторін), які будуть брати участь у спільному патрулюванні;

3) дані про вид і кількість технічних засобів, які будуть використані під час здійснення спільного патрулювання.

4. Керівники органів охорони (нагляду) кордону передають у письмовій формі (з використанням технічних засобів зв'язку не пізніше ніж за 24 години до запланованого початку спільного патрулювання) дані про експертів: їх звання, прізвища, імена і назви структурних підрозділів.

5. У разі виникнення обставин, що роблять неможливою реалізацію спільного патрулювання, керівники органів охорони (нагляду) кордону негайно інформують один одного і спільно вносять зміни до графіка спільного патрулювання за терміном і місцем спільного патрулювання.

Стаття 6

1. Спільне патрулювання здійснюється з використанням службових транспортних засобів (у тому числі повітряних і плавальних), технічних засобів, інженерних споруд і приладів або службових тварин.

2. Відповідальним за технічні засоби є призначений експерт Сторони, що надає це устаткування.

3. Експерти, які беруть участь у спільному патрулюванні на території держави іншої Сторони, здійснюють патрулювання в службовій формі, без зброї і спеціальних засобів.

4. Спільне патрулювання здійснюється відповідно до законодавства держави Сторони, на території якої воно проводиться.

5. Експерт однієї Сторони може використати технічні засоби експерта іншої Сторони за згодою останнього.

6. Експерти можуть використовувати технічні засоби, необхідні для спільного патрулювання, на території держави іншої Сторони за згодою її експерта.

7. Підтримання зв'язку експертами зі своїми підрозділами здійснюється засобами зв'язку, що є в наявності, або з використанням засобів зв'язку експертів тієї Сторони, на території держави якої здійснюється спільне патрулювання.

8. Безпеку експертів, які беруть участь у спільному патрулюванні, забезпечують експерти Сторони, на території держави якої здійснюється спільне патрулювання.

Стаття 7

З метою реалізації цієї Угоди компетентні органи організовують відповідне спеціальне навчання, спрямоване на підготовку експертів держав обох Сторін.

Стаття 8

1. Для спільного патрулювання призначаються експерти, що володіють мовою держави іншої Сторони на комунікативному рівні або іншою мовою, яка дає можливість спілкуватися.

2. Підготовка експертів до спільного патрулювання здійснюється в їх підрозділах.

3. Старшим патруля є експерт держави тієї Сторони, на території якої здійснюється спільне патрулювання.

4. Експерти перетинають кордон у встановлених пунктах пропуску через державний кордон, а також поза ними, після попереднього узгодження керівниками органів охорони (нагляду) кордону, за правилами, встановленими українсько-молдовськими міжнародними договорами з прикордонних питань.

5. Експерти держави однієї Сторони, які беруть участь у спільному патрулюванні на території держави іншої Сторони, не вважаються такими, що перебувають у закордонному відрядженні.

6. Старший патруля, після закінчення спільного патрулювання, складає рапорт у двох примірниках мовою держави тієї Сторони, на території якої здійснювалося спільне патрулювання. Один примірник рапорту передається експертові іншої Сторони, який брав участь у спільному патрулюванні.

7. Форми графіка спільного патрулювання і рапорту про спільне патрулювання будуть визначені додатковим протоколом між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Прикордонною службою Республіки Молдова про організацію спільного патрулювання на українсько-молдовському державному кордоні.

III. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 9

1. У разі виникнення суперечок під час тлумачення або застосування положень цієї Угоди компетентні органи держав сторін або їх уповноважені представники будуть вирішувати їх шляхом переговорів.

2. У випадку, якщо компетентні органи держав Сторін не дійшли згоди, спірне питання передається для вирішення дипломатичними каналами.

Стаття 10

Положення цієї Угоди не зачіпають зобов'язань за іншими міжнародними угодами держав Сторін, учасниками яких вони є.

Стаття 11

Сторони самостійно покривають витрати, необхідні для реалізації положень цієї Угоди.

Стаття 12

1. Ця Угода набирає чинності на 30 день з дати отримання Сторонами останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

2. Ця Угода укладається на 3 роки, її дія буде автоматично продовжуватися на наступні трирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами про своє бажання припинити дію цієї Угоди не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення чергового періоду її дії.

3. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни і доповнення, про що складаються протоколи, які набирають чинності в порядку, встановленому пунктом 1 цієї статті.

4. Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це іншу Сторону в письмовій формі дипломатичними каналами. У такому разі дія цієї Угоди припиняється через 30 днів після дати отримання іншою Стороною такого повідомлення.

Вчинено в м. Одесі "20" грудня 2011 року в двох примірниках, кожний українською, молдовською і російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні та застосуванні положень цієї Угоди, текст російською мовою матиме переважну силу.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 року N 1273-р уповноважено Голову Державної прикордонної служби Литвина Миколу Михайловича підписати зазначену Угоду.

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2012 року N 366 ("Офіційний вісник України" 2012 р., N 35, ст. 1299).

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд
Республіки Молдова

Опрос