Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о намерениях Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, Министерства здравоохранения Украины, Детского фонда Организации Объединенных Наций, Программы развития Организации Объединенных Наций, Фонда народонаселения Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, в поддержку Национального проекта "Новая жизнь - Новое качество охраны материнства и детства"

Страны - участницы
Заявление от 14.12.2011
Утратил силу

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, Міністерства охорони здоров'я України, Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй, Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, Фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва, у підтримку Національного проекту "Нове життя - Нова якість охорони материнства та дитинства"

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.12.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 14.12.2011

Заява про наміри втратила чинність
(у зв'язку із закінченням строку її дії)

I. Вступ

1. Підписуючи цю Заяву про наміри, Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, Міністерство охорони здоров'я України та низка міжнародний агенцій, а саме (у алфавітному порядку за англійською абеткою) - Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (ШАРС), Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ), Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), Фонд народонаселення Організації Об'єднаних Націй (ЮНФПА), та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) (тут і надалі - "міжнародні агенції"), а разом - "усі зацікавлені сторони" демонструють свою готовність підтримувати окремі аспекти реалізації Національного проекту "Нове життя - Нова якість охорони материнства та дитинства" на 2011 - 2013 рр., ініційованого Президентом України.

Метою спільної діяльності усіх зацікавлених сторін є сприяння сталим та скоординованим діям, спрямованим на покращення здоров'я матерів та дітей в Україні з приділенням особливої уваги забезпеченню якості антенатального, перинатального та неонатального догляду, який ґрунтується на принципах доказової медицини.

2 Усі зацікавлені сторони погоджуються, що їх спільні та окремі дії ґрунтуватимуться на принципах, викладених у Декларації про права людини, Конвенції про права дитини (КПД), Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW), та інших міжнародних інструментах про права людини.

II. Сфера застосування

3. Ця Заява про наміри стосується форми участі усіх зацікавлених сторін щодо реалізації Національного проекту "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства" (далі - Національний проект) в інтересах вагітних жінок, матерів, новонароджених та членів їхніх родин шляхом покращення надання перинатальних послуг в Україні.

Міжнародні агенції підтримуватимуть створення та розвиток мережі перинатальних центрів в межах наявних ресурсів та їхньої компетентності. Підтримка надаватиметься відповідно до спільного з міжнародними організаціями Плану заходів щодо реалізації Національного проекту, який передбачається впровадити протягом 2011 - 2013 років з урахуванням мети Національного проекту.

Метою Національного проекту є покращення демографічної ситуації в Україні, зниження материнської, малюкової захворюваності, інвалідності та смертності в Україні шляхом підвищення рівня якості та доступності висококваліфікованої медичної допомоги матерям та дітям.

III. Координаційний механізм та відповідальність

4. Представники усіх зацікавлених сторін проводитимуть регулярні засідання для обговорення прогресу реалізації заходів, розгляду проблем та здобутого досвіду, а також для планування подальшої діяльності. За необхідності будуть проводитися регулярні моніторингові візити із залученням представників усіх зацікавлених сторін. Результати моніторингових візитів будуть розглядатися на спільних засіданнях.

5. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України у межах своєї компетенції забезпечує управління Національним проектом "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства" відповідно до положення про нього (видає накази щодо реалізації Національного проекту, звертається з запитами до замовників регіональних перинатальних центрів, бере участь у відборі медичних закладів та учасників заходів, тощо).

6. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) в межах своїх повноважень забезпечуватиме розробку політики, нормативно-правову підтримку, участь національних тренерів і підтримку з боку органів охорони здоров'я організації діяльності перинатальних центрів областей. Крім того, МОЗ надаватиме рекомендації щодо подальших дій для пропагування ефективної реалізації заходів з впровадження перинатальних послуг в регіонах України.

7. Міжнародні агенції надаватимуть підтримку для забезпечення реалізації заходів з метою досягнення цілей Національного проекту відповідно до положень загальних угод кожної з агенцій з Урядом України та відповідно до їх внутрішніх правил і норм. Участь міжнародних агенцій у реалізації Національного проекту в інтересах жінок та дітей є частиною Програми економічних та соціальних реформ Уряду України, зокрема, реформи системи охорони здоров'я, що розпочалася 2011 року з реформи перинатального догляду, ініційованого Національним проектом "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства".

8. Повноваження міжнародних агентств полягають у наступному:

ЮНІСЕФ надаватиме організаційну, технічну та фінансову підтримку шляхом залучення технічних експертів (міжнародних та національних) для проведення відповідних оцінок та аналізу підготовки рекомендацій стосовно конкретних технічних роз'яснень щодо проекту. Підтримка надаватиметься також шляхом організації відповідних заходів з підвищення компетентності кадрових ресурсів з метою покращення ефективного перинатального догляду в рамках Розширеної ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини", яка ґрунтується на відповідних клінічних протоколах МОЗ, що забезпечують якість її впровадження.

ПРООН надаватиме технічну допомогу з питань управління та координації загального процесу впровадження національного проекту.

ЮНФПА надаватиме технічну допомогу (консультації) для проведення національної оцінки якості перинатального догляду на основі Інструменту ВООЗ для оцінки якості стаціонарної допомоги матерям та новонародженим, а також сприятиме розробці рекомендацій, які ґрунтуються на принципах доказової медицини для покращення охорони материнства і перинатального догляду в Україні на основі методології ВООЗ з дослідження випадків материнської смертності "Що криється за цифрами". Крім того, ЮНФПА підтримуватиме різноманітні ініціативи зі зміцнення інституційного потенціалу відповідно до рекомендацій "Національної оцінки якості стаціонарної допомоги матерям та новонародженим", включаючи питання регіоналізації перинатальної допомоги в Україні.

ВООЗ забезпечуватиме технічну експертизу, у тому числі - підготовку основних керівних принципів та рекомендацій, а також забезпечуватиме загальну координацію процесу оцінки якості перинатальної допомоги та подальших заходів у цій сфері.

ШАРС надаватиме технічну підтримку для впровадження та вдосконалення програми для інвентаризації медичного обладнання "OpenMedis" з метою забезпечення потреб перинатальних центрів третього рівня та передачі цього інструменту Національному проекту та Міністерству охорони здоров'я України. Агенція сприятиме впровадженню методології "Що криється за цифрами" та підвищенню професійної компетентності медичного персоналу в рамках діючих проектів ШАРС.

9. Ролі та відповідальність усіх зацікавлених сторін відносно груп населення, вказаних у п. 3, є взаємопов'язаними. Усі зацікавлені сторони переслідують єдину мету: забезпечення основних прав та добробуту жінок і дітей.

10. Міжнародні агенції спільно погоджують питання оцінки та моніторингу перинатальної допомоги в регіонах в межах реалізації Національного проекту, даної Заяви про наміри в рамках спільних заходів та за узгодження з Міністерством охорони здоров'я України та Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України.

IV. Загальні умови

11. Ця Заява про наміри вступає в силу з моменту її підписання усіма зацікавленими сторонами і діє до кінця 2013 року.

12. Заява про наміри може бути змінена у будь-який час за спільною згодою усіх зацікавлених сторін.

Підписано від імені

 

Державне агентство з інвестицій та
управління національними
проектами України

 

Голова Держінвестпроекту

Владислав Каськів

Міністерство охорони здоров'я України

 

Заступник міністра

Олександр Толстанов

Дитячий фонд
Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ)

 

Голова Представництва в Україні

Юкіе Мокуо

Програма розвитку
Організації Об'єднаних Націй

 

Директор представництва ПРООН
в Україні

Рікарда Рігер

Фонд народонаселення
Організації Об'єднаних Націй

 

Директор Представництва в Україні

Нузгат Есан

Всесвітня організація охорони здоров'я

 

Представник ВООЗ та
Голова Бюро ВООЗ в Україні

Кіз Де Йонкере

Швейцарська агенція з розвитку
та співробітництва

 

Директор Швейцарського бюро
співробітництва в Україні

Гуідо Бельтрані

Київ, Україна, 14 грудня 2011 року

Опрос