Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Черногории о сотрудничестве в сфере обороны

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 09.12.2011

УГОДА
між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Чорногорії про співробітництво у сфері оборони

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 09.12.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 09.12.2011

Міністерство оборони України та Міністерство оборони Чорногорії (далі - Сторони),

підтверджуючи прагнення підтримувати й розвивати співробітництво, що ґрунтується на принципах справедливості й верховенства права;

прагнучи зміцнити взаєморозуміння між Сторонами та їхніми збройними силами, а також стабільність і безпеку в Європі;

керуючись положеннями Статуту Організації Об'єднаних Націй;

визнаючи демократичні цінності й права людини;

маючи бажання розвивати співробітництво з Радою євроатлантичного партнерства та в рамках програми "Партнерство заради миру";

будучи переконаними, що співробітництво у сфері оборони сприятиме дальшому зміцненню взаємовідносин між Чорногорією та Україною,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Метою цієї Угоди є встановлення загальних принципів та порядку здійснення співробітництва у сфері оборони в інтересах обох Сторін.

2. Співробітництво згідно з цією Угодою здійснюватиметься на основі взаємності й відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 2

Співробітництво здійснюється в таких галузях:

a) обмін досвідом з питань реформування оборонного сектору, удосконалення системи управління збройними силами та демократичного цивільного контролю над ними;

b) двосторонній діалог з питань воєнної політики та національної безпеки;

c) логістичне забезпечення збройних сил;

d) військова освіта й підготовка військових кадрів;

e) юридичне забезпечення діяльності збройних сил, дотримання особистих прав військовослужбовців, обмін досвідом у вивченні та застосуванні норм міжнародного гуманітарного права у частині, що стосується збройних сил;

f) обмін досвідом з питань науково-дослідної діяльності у збройних силах;

g) гуманітарна, освітня та культурна діяльність у збройних силах;

h) захист навколишнього середовища від забруднення, спричиненого військовою діяльністю;

i) співробітництво у військово-морській галузі;

j) інші галузі співробітництва за домовленістю між Сторонами.

Стаття 3

Співробітництво між Сторонами здійснюється в формах:

a) офіційних візитів і робочих зустрічей на рівні міністрів оборони, начальників генеральних штабів, командувачів видів збройних сил або інших посадових осіб, уповноважених Сторонами;

b) консультацій, обміну інформацією та досвідом;

c) засідань робочих груп, спільних семінарів та конференцій, присвячених діяльності збройних сил;

d) взаємних запрошень до участі у заходах щодо демонстрації озброєння та військової техніки, а також у військових навчаннях;

e) підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування) військових фахівців у військових навчальних закладах на компенсаційній контрактно-договірній основі;

f) запрошень експертів у певних галузях як консультантів.

Стаття 4

Положення Угоди між Державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил, учиненої в м. Брюссель 19 червня 1995 року (далі - УСЗС-ПЗМ), та Додаткового протоколу до цієї Угоди застосовуються до особового складу збройних сил однієї з держав Сторін під час його перебування на території держави іншої Сторони відповідно до положень цієї Угоди.

Стаття 5

1. На підставі цієї Угоди Сторони можуть розробляти довгострокові та щорічні плани двостороннього військового співробітництва, що визначають перспективні галузі співпраці.

2. У таких планах зазначаються назва, місце та дата проведення заходу, кількість учасників та форма проведення заходу.

3. Щорічний план співробітництва підписується уповноваженими посадовими особами Сторін після взаємного погодження.

Стаття 6

1. Сторони покривають витрати, пов'язані з проведенням заходів, передбачених планами двостороннього співробітництва, на взаємній основі.

2. Якщо до складу делегації входять більше 10 осіб, Сторони укладають додаткову угоду.

3. Сторона, що направляє, покриває витрати на транспортування до держави Сторони, що приймає, та у зворотному напрямку, а також витрати на добові й оформлення віз членам своєї делегації.

4. Сторона, що приймає, покриває витрати на транспортування в межах території своєї держави, а також витрати на проживання та харчування.

5. Сторона, що приймає, забезпечує медичними або стоматологічними послугами відповідно до частини 5 статті 9 УСЗС. У разі необхідності Сторона, що приймає, надає першу медичну допомогу та забезпечує госпіталізацію у військових госпіталях.

Стаття 7

1. Сторони забезпечують захист інформації, отриманої під час підготовки та проведення заходів двостороннього співробітництва, передбачених цією Угодою.

2. Інформація, отримана в ході двостороннього співробітництва, не повинна використовуватися на шкоду інтересам держав Сторін.

3. Сторони зобов'язуються не передавати іншим державам, особам або організаціям інформацію, отриману в ході виконання заходів двостороннього співробітництва, без попередньої письмової згоди Сторони, яка є джерелом інформації.

4. Порядок обміну інформацією з обмеженим доступом визначатиметься окремою міжурядовою угодою. Передача такої інформації регулюється відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 8

1. До цієї Угоди у будь-який час можуть вноситися зміни та доповнення шляхом підписання окремих протоколів посадовими особами, уповноваженими Сторонами. Такі протоколи є невід'ємною частиною цієї Угоди та набирають чинності згідно з положеннями статті 9 цієї Угоди.

2. Будь-які спори стосовно тлумачення або застосування положень цієї Угоди вирішуються шляхом проведення переговорів та консультацій між Сторонами.

Стаття 9

1. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.

2. Дія цієї Угоди може бути припинена у будь-який час шляхом надіслання однією зі Сторін іншій Стороні письмового повідомлення за 6 (шість) місяців до бажаної дати припинення дії Угоди.

Учинено в м. Подгориця 9 грудня 2011 року у двох примірниках, кожний українською, чорногорською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Міністерство оборони
України

За Міністерство оборони
Чорногорії

Опрос