Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Государственным космическим агентством Украины и Министерством образования, науки и технологий Республики Корея о создании Совместного украинско-корейского Комитета по вопросам сотрудничества в использовании космического пространства в мирных целях

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 07.12.2011

УГОДА
між Державним космічним агентством України та Міністерством освіти, науки та технологій Республіки Корея про створення Спільного українсько-корейського Комітету з питань співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 07.12.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 07.12.2011

Державне космічне агентство України та Міністерство освіти, науки та технологій Республіки Корея (далі - Сторони),

керуючись Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Корея щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях від 18 грудня 2006 року,

з метою координації підтримання між Сторонами регулярного діалогу на вищому рівні стосовно головних питань двосторонніх українсько-корейських відносин в космічній сфері, а також питань, які становлять взаємний або міжнародний інтерес,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони створюють Спільний українсько-корейський Комітет з питань співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях (далі - Комітет).

Стаття 2

Сторони постановили, що основними завданнями Комітету є:

- аналіз стану українсько-корейського співробітництва в космічній сфері, виявлення найбільш перспективних його напрямів і шляхів удосконалення форм взаємодії;

- практична реалізація основних напрямів співробітництва в космічній сфері між Україною та Республікою Корея;

- контроль за реалізацією відповідних домовленостей, досягнутих на рівні глав держав і урядів держав Сторін;

- розгляд питань, що виникають в процесі українсько-корейського співробітництва в космічній сфері, та координація вирішення цих питань;

- активізація інформаційного обміну та сприяння подальшому розвитку українсько-корейських зв'язків в космічній сфері.

Стаття 3

Сторони погодились, що Комітет складається з двох національних частин, які представляють собою рівну кількість офіційних представників кожної Сторони. Для вирішення конкретних питань Комітет залучає представників підприємств, установ, організацій космічної галузі України та Республіки Корея.

Голова Державного космічного агентства України та Міністр освіти, науки та технологій Республіки Корея можуть очолювати національні частини Комітету за посадою або призначають Голів своїх частин Комітету відповідним рішенням.

Про персональний склад національних частин Комітету та зміни до нього Сторони своєчасно інформують одна одну у робочому порядку.

Стаття 4

Комітет здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Республіки Корея.

Стаття 5

Сторони домовились, що робочими мовами діяльності Комітету є українська, корейська та англійська мови.

Стаття 6

Сторони погодились, що засідання Комітету проводяться не рідше одного разу на два роки почергово в Україні та Республіці Корея.

Терміни і місце проведення засідань Комітету, а також їх порядок денний підлягають узгодженню Сторонами. Співголова Комітету від Сторони, на території якої проводиться чергове засідання Комітету, не пізніше ніж за 2 (два) місяці до його проведення направляє Співголові Комітету від іншої Сторони письмове запрошення, а також свої пропозиції щодо порядку денного засідання. Остаточний порядок денний формується з урахуванням пропозицій обох Сторін і попередньо, до проведення засідання Комітету, узгоджується ними в письмовій формі.

За 2 (два) тижні до проведення чергового засідання Комітету Сторони обмінюються пропозиціями щодо змісту протоколу засідання та узгоджують проект цього документу.

На засіданнях Комітету розглядаються питання, включені до порядку денного, а також інші питання, які домовляються обговорити голови обох частин.

Кожне рішення Комітету приймається на основі консенсусу. Результати кожного засідання Комітету оформлюються протоколом, що складається в двох примірниках, кожний українською, корейською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення спорів щодо тлумачення або виконання положень протоколів перевага надаватиметься тексту, викладеному англійською мовою.

Рішення Комітету матимуть для Сторін дорадчий характер.

На поточному засіданні Комітету приймається рішення щодо терміну проведення наступного засідання.

Стаття 7

Сторони погодились на такі фінансові умови проведення засідань Комітету:

1. Сторона, що направляє, бере на себе витрати, пов'язані з міжнародним перельотом своєї делегації до міста, де проводиться засідання, і в зворотній бік, а також витрати на проживання та харчування своєї делегації, культурну програму, швидку медичну допомогу в разі необхідності (якщо тільки інший розподіл витрат не буде погоджений Сторонами).

2. Сторона, що приймає, бере на себе витрати, пов'язані із забезпеченням місця проведення засідання, внутрішнього транспортування (крім витрат на пересування по території своєї держави літаком, поїздом, автотранспортом тощо в разі, якщо програма проведення засідання передбачає відвідання підприємств, установ, організацій приймаючої Сторони, які розташовані в інших містах, ніж місто, в якому проводиться засідання) та проведення протокольних заходів (якщо тільки інший розподіл витрат не буде погоджений Сторонами).

3. Витрати української сторони на проведення засідань Комітету фінансуються за рахунок коштів Державного космічного агентства України, які призначені для виконання міжнародних зобов'язань України в сфері космічної діяльності, а також за рахунок коштів підприємств та установ, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України, в разі, якщо програма проведення засідання передбачає відвідання корейською стороною відповідних підприємств космічної галузі України.

4. Витрати корейської сторони на проведення засідань Комітету фінансуються Міністерством освіти, науки та технологій Республіки Корея.

Стаття 8

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситись зміни і доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що набирають чинності з дати їх підписання Сторонами та становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 9

Всі спори щодо тлумачення або виконання положень цієї Угоди вирішуються Сторонами шляхом переговорів і консультацій.

Стаття 10

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.

Ця Угода укладається терміном на п'ять років і буде автоматично подовжуватися на наступні п'ятирічні (5-річні) періоди, якщо жодна зі Сторін за шість (6) місяців до закінчення відповідного періоду дії Угоди письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на реалізацію проектів, які знаходяться на стадії виконання відповідно до погоджених умов їхньої реалізації.

Вчинено у м. Сеулі 07 грудня 2011 року у двох примірниках, кожний українською, корейською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень Угоди перевага надаватиметься тексту, викладеному англійською мовою.

 

За Державне
космічне агентство України

За Міністерство освіти, науки
та технологій Республіки Корея

Опрос