Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Национальным Мемориалом Катастрофы и Героизма Яд Вашем (Государство Израиль)

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 15.12.2011

УГОДА
про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним Меморіалом Катастрофи і Героїзму Яд Вашем (Держава Ізраїль)

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.12.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.12.2011

Державна архівна служба України (далі - Укрдержархів) та Національний Меморіал Катастрофи і Героїзму Яд Вашем (Держава Ізраїль) (далі - Яд Вашем), надалі іменуються "Сторони".

Преамбула

Враховуючи, що гуманістичне та історичне значення увічнення пам'яті жертв нацизму, необхідність викриття злочинів гітлеризму проти людства мають величезне значення для майбутніх поколінь;

враховуючи, що завданням Яд Вашем є ідентифікація, збереження, науково-дослідна робота та оприлюднення інформації про долю єврейського народу, у тому числі євреїв України напередодні війни, під час війни та у повоєнний час (1930 - 1950 роки);

враховуючи, що завдання Укрдержархіву - забезпечення збереження та доступу до державних архівів;

враховуючи, що Укрдержархів та державні архіви його системи зберігають документи, що стосуються долі єврейського народу та історичного контексту подій напередодні, під час та після Другої світової війни; і

виходячи з принципів

Договору про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Меморіальним музеєм Голокост Сполучених Штатів Америки (далі - Музей) від 29 березня 2005 року

та беручи до уваги

лист Музею від 6 липня 2010 року щодо погодження використання Яд Вашем копій документів, отриманих Музеєм у процесі роботи в державних архівах відповідно до згаданого Договору,

Укрдержархів і Яд Вашем, домовилися про таке:

Стаття I

Ця Угода має на меті виявлення, вивчення та обмін копіями архівних документів, що містять інформацію про Голокост, довоєнної та повоєнної історії єврейських громад України,

реалізацію спільних проектів, спрямованих на збереження пам'яті жертв Голокосту та розповсюдження інформації про документи з історії Голокосту, що зберігаються в державних архівах системи Укрдержархіву.

Сторони розвивають співробітництво на основі принципів рівноправності та взаємної вигоди, із дотриманням відповідного національного законодавства держав Сторін, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та положень даної Угоди.

Стаття II

1. Укрдержархів визначає державні архіви, в яких має проводитися копіювання документів та надає у кожному конкретному випадку відповідно до письмового звернення Яд Вашем офіційний дозвіл на здійснення копіювання документів, а також дозвіл на укладання державним архівом з Яд Вашем окремої Угоди, що базується на пунктах цієї Угоди і не суперечить їм.

2. Графік копіювання та розмір оплати, яку вносить Яд Вашем, визначаються спільно у ході переговорів між Сторонами - учасниками цієї Угоди про співробітництво.

3. Укрдержархів та його державні архіви забезпечують доступ представників Яд Вашем до пошукових засобів та архівних документів, визначених у преамбулі.

Укрдержархів та його державні архіви не заперечують проти повнотекстового копіювання документів, зміст яких відповідає тематиці, зазначеній у преамбулі.

Спірні питання, що виникають з цього приводу вирішуються Укрдержархівом та Яд Вашем шляхом переговорів.

4. Копіювання відібраних архівних документів здійснюється працівниками державних архівів системи Укрдержархіву або представниками Яд Вашем.

Умови копіювання, графік отримання копій та оплата за копіювання визначаються у відповідних Угодах Яд Вашем з конкретним державним архівом, проект якої погоджується з Укрдержархівом.

Стаття III

1. Яд Вашем визнає права Укрдержархіву та його державних архівів, утримувачів та юридичних розпорядників оригіналів архівних документів, відібраних для копіювання відповідно до Статті II цієї Угоди.

2. Яд Вашем сплачує вартість копіювання архівних матеріалів відповідно до Статі II цієї Угоди.

Яд Вашем гарантує державним архівам своєчасне здійснення платежів за виконану ними роботу відповідно до розцінок, зазначених в Угодах з державними архівами.

3. Яд Вашем безкоштовно надає Укрдержархіву та його державним архівам цифрові копії архівних документів, виготовлених державними архівами для Яд Вашем.

4. Яд Вашем зобов'язується інформувати будь-яку третю сторону, яка бажає отримати доступ до використання матеріалів Укрдержархіву та його державних архівів, які знаходяться у розпорядженні Яд Вашем, у комерційних цілях, про обов'язковість отримання письмової згоди Укрдержархіву та його державних архівів та внесення відповідної плати.

5. Відповідно до правил доступу до архівних зібрань Яд Вашем, Яд Вашем надасть Укрдержархіву та його архівам повний доступ до всіх архівних матеріалів, які є в розпорядженні Яд Вашем.

6. У рамках реалізації спільних проектів, передбачених Статтею I цієї Угоди, Укрдержархів може використовувати архівні матеріали з архівних колекцій Яд Вашем в некомерційних, дослідницьких цілях, а також у випадку підготовки документальних видань з тематики Голокосту.

При цьому Укрдержархів має отримати письмовий дозвіл від Яд Вашем на використання архівних матеріалів Яд Вашем у вище зазначених цілях.

7. Укрдержархів та Яд Вашем погоджуються не розмішувати отримані у рамках цієї Угоди архівні матеріали в Інтернеті, Глобальній мережі (World Wide Web) або будь-якій іншій мережі, до якої існує загальний доступ, без письмового дозволу іншої Сторони.

Укрдержархів та Яд Вашем зобов'язуються обов'язково інформувати будь-які треті сторони, яким буде надано доступ до зазначених архівних матеріалів, про ці умови.

Стаття IV

Меморіальний музей Голокосту Сполучених Штатів Америки як сторона зацікавлена в співробітництві з Укрдержархівом та Яд Вашем відповідно до Статті I цієї Угоди, з метою уникнення подвійного копіювання одних і тих самих оригіналів архівних документів, погоджується на передачу Яд Вашем копій цих документів, отриманих Музеєм в процесі роботи в державних архівах відповідно до Договору згаданого в преамбулі, а Яд Вашем на передачу Музею копій документів, отриманих Яд Вашем в процесі роботи в державних архівах відповідно до цієї Угоди.

В іншому випадку копіювання оригіналів архівних документів визначених абзацами 1 - 2 Статті 1 цієї Угоди здійснюється Яд Вашем відповідно до умов визначених у Статті II цієї Угоди.

Стаття V

1. Ця Угода набуває сили з дати підписання і діє протягом п'яти років. Вона може бути продовжена за взаємною згодою Сторін на наступний п'ятирічний період. Дія цієї Угоди може бути припинена шляхом письмового повідомлення однієї із Сторін іншої Сторони про свій намір припинити дію Угоди за 90 днів до закінчення чергового терміну її дії.

2. За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити до цієї Угоди зміни та доповнення, які оформлюються додатковим Протоколом, що становитиме невід'ємну частину цієї Угоди.

Вчинено "15"      12      2011 року в м. Ієрусалім.

Угода про співробітництво складена у чотирьох примірниках, два з яких українською мовою, інші два - англійською мовою, причому всі тексти є автентичними.

 

За Державну архівну
службу України

За Національний Меморіал
Катастрофи і Героїзму
Яд Вашем

Перший заступник Голови

Директор

В. М. Воронін

Авнер Шалев

Опрос