Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сербия об отказе от визовых требований для граждан

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 31.05.2011

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сербія про відмову від візових вимог для громадян

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 31.05.2011
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ: 21.09.2011*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 08.12.2011

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Сербія (далі - Сторони),

керуючись бажанням подальшого розвитку дружніх відносин між двома державами,

прагнучи до спрощення порядку поїздок громадян обох держав,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Громадяни держави однієї Сторони в'їжджають, виїжджають, прямують транзитом і перебувають на території держави іншої Сторони без віз на підставі дійсних проїзних документів, зазначених у додатку до цієї Угоди, за умови, що строк їхнього безперервного перебування не перевищує тридцяти (30) днів протягом шестидесяти (60) днів від дати першого в'їзду.

2. Громадяни держави однієї Сторони, які мають дійсні проїзні документи і які мають намір перебувати на території держави іншої Сторони більше максимального строку, передбаченого цією Угодою, або з метою працевлаштування чи навчання на території держави іншої Сторони, зобов'язані отримати візу у відповідності з законодавством держави цієї Сторони.

Стаття 2

Громадяни держави однієї Сторони в'їжджають на територію держави іншої Сторони і виїжджають з неї, користуючись пунктами пропуску через державний кордон, відкритими для міжнародного сполучення, у відповідності з законодавством держави кожної зі Сторін.

Стаття 3

Громадяни держави однієї Сторони, які мають дозвіл на тимчасове перебування чи постійне проживання на території держави іншої Сторони, в'їжджають, виїжджають, прямують транзитом та перебувають на території цієї держави без візи.

Стаття 4

Ця Угода не обмежує права компетентних органів держави однієї Сторони відмовити у в'їзді або скасувати дозвіл на перебування громадян держави іншої Сторони з міркувань національної безпеки, захисту громадського порядку чи здоров'я населення у відповідності з законодавством її держави.

Стаття 5

Громадяни держави однієї Сторони в разі втрати чи пошкодження дійсних проїзних документів під час перебування на території держави іншої Сторони виїжджають з території цієї держави на підставі нових дійсних проїзних документів, виданих їм дипломатичним представництвом або консульською установою держави їх громадянства, без візи чи інших дозволів компетентних органів держави перебування.

Стаття 6

Громадянам держави однієї Сторони, які не можуть виїхати з території держави іншої Сторони протягом тридцяти (30) днів з дати їхнього в'їзду або протягом дії їхньої візи чи дозволу на перебування внаслідок обставин нездоланної сили (захворювання, стихійного лиха тощо), за наявності документального або іншого достовірного підтвердження таких причин продовжується строк дії візи чи дозволу на перебування у відповідності з законодавством держави в'їзду на період, необхідний для повернення до держави їх громадянства або постійного проживання.

Стаття 7

1. Сторони не пізніше, ніж через тридцять (30) днів з дати підписання цієї Угоди, обмінюються дипломатичними каналами зразками своїх дійсних проїзних документів, зазначених у додатку до цієї Угоди.

2. У разі запровадження нових проїзних документів, зазначених у додатку до цієї Угоди, або внесення змін до існуючих, Сторони невідкладно повідомляють одна одній про це й обмінюються дипломатичними каналами зразками цих проїзних документів не пізніше, ніж за тридцять (30) днів до введення їх у дію.

Стаття 8

Можливі спори, що виникають при тлумаченні та застосуванні положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій або переговорів між Сторонами.

Стаття 9

1. Кожна зі Сторін може тимчасово зупинити дію цієї Угоди цілком або частково з міркувань національної безпеки, захисту громадського порядку чи здоров'я населення. Повідомлення про тимчасове зупинення надсилається дипломатичними каналами іншій Стороні не пізніше, ніж за сорок вісім (48) годин до такого зупинення.

2. Сторона, що прийняла рішення про тимчасове зупинення цієї Угоди з причин, зазначених у пункті 1 цієї статті, в такому самому порядку повідомляє іншій Стороні про поновлення застосування цієї Угоди.

Стаття 10

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності на тридцятий (30) день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності.

2. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди може бути внесено зміни або доповнення. Будь-які зміни або доповнення, погоджені Сторонами, набирають чинності у відповідності з пунктом 1 цієї статті.

3. З набранням чинності цією Угодою у відносинах між Сторонами втрачає чинність Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Союзним Виконавчим Віче Скупщини Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія про взаємні поїздки громадян, учинена в м. Москва 31 жовтня 1989 року.

4. Кожна зі Сторін може денонсувати цю Угоду будь-коли, надіславши дипломатичними каналами відповідне письмове повідомлення іншій Стороні. У такому разі ця Угода припинить свою дію після закінчення дев'яноста (90) днів з дати отримання повідомлення про припинення іншою Стороною.

Учинено в м. Київ 31 травня 2011 року у двох примірниках, кожний українською, сербською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні перевага віддається текстові англійською мовою.

___________
* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 року N 986 ("Офіційний вісник України", 2011 р., N 73, ст. 2742) 

 

ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

ЗА УРЯД РЕСПУБЛІКИ
СЕРБІЯ

 

Додаток

Перелік документів, які видаються громадянам України:

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

2. Проїзний документ дитини;

3. Посвідчення особи моряка (за наявності запису у судновій ролі або витягу з неї);

4. Посвідчення члена екіпажу літака (за наявності запису в списку членів екіпажу);

5. Посвідчення особи на повернення в Україну (тільки для повернення в Україну).

Перелік документів, які видаються громадянам Республіки Сербія:

1. Паспорт;

2. Проїзний документ для повернення в Республіку Сербія (laissez-passer);

3. Посвідчення члена річкового флоту (за наявності дійсної візи, виданої Міністерством внутрішніх справ Республіки Сербія);

4. Посвідчення особи моряка (за наявності дійсної візи, виданої Міністерством внутрішніх справ Республіки Сербія);

5. Посвідчення члена екіпажу літака (за наявності запису в списку членів екіпажу).

____________

Опрос