Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Советом Министров Боснии и Герцеговины об условиях взаимных поездок граждан

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 15.04.2011

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Боснії і Герцеговини про умови взаємних поїздок громадян

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.04.2011*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ: 27.07.2011**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 27.11.2011

Кабінет Міністрів України та Рада Міністрів Боснії і Герцеговини (далі - Договірні Сторони),

беручи до уваги Угоду між Урядом України та Радою Міністрів Боснії і Герцеговини стосовно безвізового порядку поїздок по дипломатичних та службових паспортах (у формі обміну нотами) від 13 березня 2002 року,

прагнучи далі розвивати дружні відносини та співробітництво між двома державами,

бажаючи спростити порядок взаємних поїздок громадян між двома країнами,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Громадяни кожної Договірної Сторони, які мають дійсний проїзний документ, уключений до переліку в додатках 1 і 2, мають право в'їжджати на територію іншої Договірної Сторони, виїжджати з неї, прямувати транзитом нею та перебувати на ній без віз упродовж періоду, що не перевищує 30 (тридцяти) днів протягом двох місяців від дати першого в'їзду.

2. Термін перебування, зазначений у пункті 1 цієї статті, може бути збільшений відповідно до національного законодавства кожної Договірної Сторони.

Стаття 2

Громадяни кожної Договірної Сторони, які бажають перебувати на території іншої Договірної Сторони впродовж періоду, що перевищує 30 (тридцять) днів, звертаються із заявою про оформлення відповідних віз до дипломатичного представництва й консульських установ іншої Договірної Сторони.

Стаття 3

Положення пункту 1 статті 1 цієї Угоди не застосовуються до громадян однієї Договірної Сторони, які в'їжджають на територію іншої Договірної Сторони з причин оплачуваної зайнятості.

Стаття 4

Громадяни кожної Договірної Сторони можуть в'їжджати на територію іншої Договірної Сторони та виїжджати з неї, користуючись пунктами пропуску через державний кордон, призначеними для міжнародного сполучення.

Стаття 5

Під час перетину державного кордону громадяни кожної Договірної Сторони зобов'язані дотримуватися правил і процедур, установлених внутрішнім законодавством іншої Договірної Сторони.

Стаття 6

Ця Угода не обмежує права кожної Договірної Сторони відмовити у в'їзді або зменшити термін перебування на її території громадян іншої Договірної Сторони відповідно до внутрішнього законодавства кожної Договірної Сторони.

Стаття 7

1. Громадяни однієї Договірної Сторони в разі втрати документів, зазначених у додатках 1 і 2 до цієї Угоди, на території іншої Договірної Сторони, повинні негайно повідомити про це компетентним органам держави, що приймає. В такому разі компетентні органи видають довідку, що підтверджує втрату документів.

2. Дипломатичне представництво або консульські установи держави видають своїм громадянам, які зазначені в пункті 1 цієї статті, новий документ, дійсний для виїзду за кордон.

Стаття 8

Договірні Сторони повідомляють одна одній дипломатичними каналами про зміни умов в'їзду, перебування, проїзду транзитом або виїзду не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до набрання чинності такими змінами.

Стаття 9

Договірні Сторони можуть за взаємною згодою вносити зміни і доповнення до цієї Угоди шляхом підписання окремих Протоколів. Ці Протоколи є невід'ємними частинами цієї Угоди.

Стаття 10

Спори, що виникають унаслідок тлумачення або застосування положень цієї Угоди, розв'язуються шляхом проведення консультацій і переговорів між Договірними Сторонами.

Стаття 11

1. Кожна Договірна Сторона може тимчасово зупинити дію цієї Угоди цілком або частково з міркувань національної безпеки, захисту громадського порядку та здоров'я громадян.

2. Кожна Договірна Сторона повідомляє іншій Договірній Стороні про своє рішення зупинити дію цієї Угоди, передбачене пунктом 1 цієї статті, дипломатичними каналами протягом 72 годин.

Стаття 12

1. Компетентні державні органи Договірних Сторін до набрання чинності цією Угодою дипломатичними каналами обмінюються зразками документів, зазначених у додатках 1 і 2 до цієї Угоди, в тому числі інформацією про їхнє використання.

2. У разі запровадження нових документів, дійсних для виїзду за кордон, або в разі внесення змін до існуючих документів, зазначених в додатках 1 і 2 до цієї Угоди, компетентні державні органи Договірних Сторін не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до запровадження (внесення змін) повідомляють одна одній про це й передають зразки нових або змінених документів.

Стаття 13

1. Ця Угода набирає чинності на тридцятий день після отримання останнього повідомлення, яким Договірні Сторони повідомляють одна одній про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

2. З набранням чинності цією Угодою втрачає чинність Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Союзним Виконавчим Віче Скупщини Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії про взаємні поїздки громадян, учинена в м. Москва 31 жовтня 1989 року, у відносинах між Договірними Сторонами.

3. Ця Угода укладається на невизначений строк. Договірні Сторони можуть денонсувати цю Угоду будь-коли. В такому разі Угода залишається чинною протягом 90 (дев'яносто) днів з дати, коли будь-яка Договірна Сторона повідомляє в письмовій формі іншій дипломатичними каналами про свій намір припинити дію Угоди.

Учинено в м. Берлін "15" квітня 2011 року у двох оригінальних примірниках, кожен українською, боснійською, хорватською, сербською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди перевага віддається текстові англійською мовою.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року N 1829-р уповноважено Міністра закордонних справ Грищенка Костянтина Івановича підписати зазначену Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року N 806 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 57, ст. 2298)

 

За Кабінет Міністрів
України

За Раду Міністрів
Боснії і Герцеговини

 

Додаток 1
до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Боснії і Герцеговини про умови взаємних поїздок громадян

Перелік документів громадян України, які використовуються для в'їзду до Боснії і Герцеговини, виїзду з неї та поїздки до неї:

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

2. Проїзний документ дитини.

3. Посвідчення особи моряка (за умови надання суднової ролі або витягу з неї).

4. Посвідчення особи на повернення в Україну (тільки для повернення в Україну).

 

Додаток 2
до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Боснії і Герцеговини про умови взаємних поїздок громадян

Перелік документів громадян Боснії і Герцеговини, що використовуються для в'їзду в Україну, виїзду з неї та поїздки до неї:

1. Звичайний паспорт.

2. Посвідчення особи моряка (за умови надання суднової ролі або витягу з неї).

3. Проїзні документи для повернення в Боснію і Герцеговину (тільки для повернення в Боснію і Герцеговину).

____________

Опрос