Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об экономическом, научном, техническом и промышленном сотрудничестве

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 04.07.2011

УГОДА
між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про економічне, наукове, технічне та промислове співробітництво

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 04.07.2011*
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 09.12.2011**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 12.01.2012

Уряд України та Уряд Республіки Кіпр, які надалі іменуються - "Договірні Сторони",

сповнені бажанням забезпечувати та зміцнювати дружні відносини між народами двох країн на основі взаємної поваги до суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та принципу невтручання у внутрішні справи;

прагнучи зміцнити їх економічне, наукове, технічне та промислове співробітництво для взаємної вигоди;

домовились про таке:

Стаття 1

Договірні Сторони подовжуватимуть вживати заходів з метою сприяння їх економічному, науковому, технічному та промисловому співробітництву на взаємовигідних засадах.

Стаття 2

В рамках чинного національного законодавства своїх держав обидві Договірні Сторони будуть підтримувати та сприяти розвиткові українсько-кіпрського економічного, наукового, технічного та промислового співробітництва та з цією метою вони заохочуватимуть участь відповідних організацій та підприємств своїх держав в імплементації та реалізації програм та проектів розвитку.

Стаття 3

Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюватиметься шляхом:

a) сприяння у створенні промислових комплексів, розширенні та модернізації промислових підприємств;

b) фінансування розроблення програм та проектів на основі довгострокових домовленостей;

c) обміну науковою та технологічною інформацією; розроблення довгострокових програм та проектів;

d) обміну технічними спеціалістами та науково-дослідним устаткуванням;

e) сприяння розвитку інфраструктурних проектів;

f) сприяння туризму;

g) інших форм економічного, наукового та технічного співробітництва відповідно до потреб обох держав згідно з угодами, укладеними між двома Договірними Сторонами.

Стаття 4

Із цією метою та відповідно до національного законодавства своїх держав Договірні Сторони сприятимуть співробітництву та укладенню договорів і контрактів між українськими і кіпрськими фізичними та юридичними особами і забезпечуватимуть необхідні для цього умови.

Стаття 5

Договірні Сторони можуть на взаємній основі визначати інші сфери, у яких розширення співробітництва є доцільним та бажаним, зокрема, зважаючи на їхні потреби в людських ресурсах, сировині, устаткуванні та технологіях.

Стаття 6

Міжурядова українсько-кіпрська комісія (далі - Комісія) буде заснована на підставі цієї Угоди для сприяння розвитку співробітництва у зазначених вище сферах.

Комісія складається з представників відповідних органів держав Договірних Сторін.

Комісія може запросити представників ділових структур брати участь в її роботі.

Стаття 7

Комісія буде проводити засідання в разі необхідності на запит однієї з Договірних Сторін почергово в Україні та на Кіпрі. Комісія узгодить свій регламент роботи.

Стаття 8

1. Основними завданнями діяльності Комісії є:

a) обговорення програм економічного, промислового, наукового та технічного співробітництва та проектів у сферах, що становлять взаємний інтерес;

b) сприяння співробітництву малого та середнього підприємництва;

c) заохочування підприємців обох держав до участі у міжнародних виставках та ярмарках, які проводитимуться на території держав будь-якої з Договірних Сторін.

2. Комісія заохочуватиме створення спільних підприємств у сферах, що становлять спільний інтерес.

3. Комісія надаватиме рекомендації щодо змін та доповнень до цієї Угоди.

Стаття 9

Спірні питання, які стосуються тлумачення чи виконання положень цієї Угоди, будуть узгоджуватись шляхом переговорів та консультацій між Договірними Сторонами.

Стаття 10

Ця Угода не зашкоджує правам та обов'язкам Договірних Сторін згідно з міжнародними угодами, в яких Україна та Республіка Кіпр беруть участь, а також членству в міжнародних організаціях.

Положення цієї Угоди не будуть застосовуватись або тлумачитись таким чином, що позбавляє законної сили чи по-іншому зашкоджує зобов'язанням, що випливають із членства Республіки Кіпр в Європейському Союзі.

Стаття 11

За взаємною згодою Договірних Сторін до положень цієї Угоди можуть вноситися зміни або доповнення. Такі зміни та доповнення оформлюються окремими Протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 12

Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

Угода діятиме протягом 10 (десяти) років. Після закінчення десятирічного терміну дія Угоди буде автоматично продовжуватися на наступні десятирічні періоди. Кожна із Договірних Сторін має право припинити дію цієї Угоди, поінформувавши іншу Договірну Сторону у письмовому вигляді за шість місяців до відповідного терміну про свій намір припинити її дію.

Вчинено в м. Київ 4 липня 2011 року у двох оригінальних примірниках, кожний українською, грецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівно автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні текст англійською мовою матиме переважну силу.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року N 618-р уповноважено Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі Клюєва Андрія Петровича підписати зазначену Угоду 

** Ратифіковано Законом України від 9 грудня 2011 року N 4097-VI ("Офіційний вісник України" 2011 р., N 102 (за 2011 р.), ст. 3741)

 

За Уряд України

За Уряд Республіки Кіпр

Опрос