Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Азербайджанской Республики о мерах, касающихся развития сотрудничества в сфере транспортировки нефти территорией Украины

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 28.01.2011

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про заходи, які стосуються розвитку співробітництва в сфері транспортування нафти територією України

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.01.2011
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 21.12.2011*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 25.01.2012

Уряд Кабінет Міністрів України та Азербайджанської Республіки (далі - Сторони),

керуючись принципами рівноправного партнерства і взаємної поваги;

ґрунтуючись на положеннях Угоди між Урядом Азербайджанської Республіки і Кабінетом Міністрів України про принципи співробітництва в нафтовій галузі від 3 червня 2004 року,

беручи до уваги готовність Української сторони з приймання нафти у чорноморських портах України, її перевалки та наступного транспортування споживачам України і транзиту в європейські країни, використовуючи системи магістральних нафтопроводів України та інших суміжних держав, і враховуючи на можливості Азербайджанської Сторони у диверсифікації напрямів постачання нафти, яка добувається в Азербайджанській Республіці та/або за її межами (далі - нафта Азербайджанської Сторони),

з метою розвитку взаємовигідного економічного співробітництва і враховуючи положення Договору до Енергетичної Хартії,

домовилися про таке:

Стаття 1

Українська Сторона буде періодично надавати Азербайджанській Стороні інформацію про наявні потужності діючої нафтопровідної системи Відкритого акціонерного товариства "Укртранснафта" для можливого постачання і транзиту нафти Азербайджанської Сторони територією України на договірний період.

Українська Сторона забезпечить можливість транспортування нафти Азербайджанської Сторони територією України системою магістральних нафтопроводів з урахуванням їх пропускної спроможності в наступних обсягах і напрямах:

- у напрямку на Мозир (Білорусь) - 8 - 12 млн. т/рік;

- у напрямку Словаччина - Чехія - Угорщина - до 5 млн. т/рік;

- у напрямку АТ "НПК "Галичина", ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" - 3 млн. т/рік.

Стаття 2

Українська Сторона забезпечить приймання нафти Азербайджанської Сторони, поставленої на умовах CIF Морський нафтовий термінал "Південний" відповідно до контрактів про купівлю-продаж, укладених з покупцями нафти Азербайджанської Сторони, подальше транспортування та/або транзит цієї нафти.

Уповноважені господарюючі суб'єкти Сторін узгоджують обсяги нафти Азербайджанської Сторони для постачання, транспортування і транзиту з використанням нафтопровідної системи Української Сторони, транспортний тариф, якісні характеристики і інші комерційні і технічні умови.

Стаття 3

З дати набрання чинності цією Угодою Українська Сторона встановлює знижку у розмірі 50 відсотків відносно ставок портових зборів з суден з нафтою Азербайджанської Сторони, які заходять для здійснення вантажних операцій на Морський нафтовий термінал "Південний".

Сторони вживають всіх необхідних заходів для своєчасного виконання операцій за цією Угодою, включаючи видачу відповідних дозволів та/або узгоджень без необґрунтованих затримок і обмежень.

Стаття 4

Уповноваженими господарюючими суб'єктами Сторін, відповідальними за здійснення транзиту, транспортування і постачання нафти, призначаються:

з Української Сторони - Відкрите акціонерне товариство "Укртранснафта";

з Азербайджанської Сторони - Державна Нафтова Компанія Азербайджанської Республіки та/або її афілійовані компанії.

Сторони надають Уповноваженим господарюючим суб'єктам повноваження по здійсненню постачання нафти, її транспортування, транзиту, оформленню пов'язаних з цим договорів (контрактів) і іншої документації з транспортування і перевалки нафти, представлення інтересів вантажовідправників відповідно до цієї Угоди.

Стаття 5

Сторони періодично будуть проводити взаємні консультації з метою подальшого поглиблення і розвитку взаємовигідних зв'язків у

сфері транспортування і постачання нафти, включаючи також питання науково-технічного співробітництва і навчання фахівців.

Стаття 6

Сторони будуть періодично консультуватись і за необхідності співробітничати у наданні одна одній допомоги і сприяння у попередженні і ліквідації стихійних лих, аварій, інших надзвичайних ситуацій на об'єктах, які забезпечують транспортування нафти, а також вживатимуть необхідних заходів по розробці і реалізації відповідних програм безпеки, охорони довкілля, охорони життя і здоров'я персоналу на об'єктах та/або в проектах, які становлять спільний інтерес.

Стаття 7

Суперечки між Сторонами стосовно тлумачення або застосування положень цієї Угоди будуть вирішуватимуться шляхом переговорів і консультацій, з розумінням, що суперечки між Сторонами контрактів, передбачених статтями 2 та/або 3, будуть вирішуватися відповідно до процедур, передбачених цими контрактами.

Стаття 8

До цієї Угоди за взаємною згодою Сторін можуть вноситися зміни та доповнення, що є її невід'ємною частиною, і оформлюються окремими протоколами, які набирають чинності у порядку, встановленим статтею 9 цієї Угоди.

Стаття 9

Ця Угода застосовується з дати підписання і набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Стаття 10

Ця Угода залишається чинною до останнього дня шостого місяця з дати, коли одна із Сторін повідомить іншу Сторону шляхом надання письмового повідомлення дипломатичними каналами про свій намір припинити її дію.

Припинення дії цієї Угоди не зачіпає виконання Сторонами зобов'язань, що виникли в результаті виконання положень цієї Угоди і не завершені на дату припинення її дії.

Вчинено в м. Давос "28" січня 2011 року у двох примірниках, кожний українською, азербайджанською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди буде використовуватися текст російською мовою.

___________
* Ратифіковано Законом України від 21 грудня 2011 року N 4210-VI ("Офіційний вісник України", 2012 р., N 4, ст. 126)

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд Азербайджанської
Республіки

Опрос