Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании относительно взаимного сотрудничества и обмена информацией в сфере страхового надзора между Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины и Комиссией по страховому надзору Литовской Республики

Страны - участницы
Меморандум от 15.07.2011

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння стосовно взаємного співробітництва й обміну інформацією у сфері страхового нагляду між Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та Комісією зі страхового нагляду Литовської Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.07.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.07.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України та Комісія зі страхового нагляду Литовської Республіки (далі - Сторони),

визнаючи зростаючі міжнародні показники розвитку на страховому ринку та потребу у взаємному співробітництві,

домовилися про таке:

I. Мета Меморандуму про взаєморозуміння

1. Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі - Меморандум) є захист інтересів власників страхових полісів страхових компаній та сприяння цілісності, стабільності й ефективності страхування шляхом забезпечення основи для співробітництва, зокрема каналів зв'язку, поглиблення взаєморозуміння, збільшення обміну інформацією та допомогою настільки, наскільки це дозволено національним законодавством Сторін.

2. Цей Меморандум є основою співробітництва Сторін та не впливає на будь-які правові зобов'язання за іншими міжнародними угодами, підписаними з третіми сторонами. Цей Меморандум не створює юридичних зобов'язань.

3. Виконання цього Меморандуму здійснюється в межах наявних відповідних ресурсів Сторін з урахуванням національного законодавства й інтересів держав відповідних Сторін.

4. Відповідно до національного законодавства держав Сторін кожна Сторона надаватиме іншій Стороні необхідну інформацію про підозру в порушенні або очікуване порушення нормативних вимог або законів на страховому ринку, який контролюється іншою Стороною.

II. Визначення

Для цілей цього Меморандуму:

1. "Сторона" означає:

- Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України;

- Комісію зі страхового нагляду Литовської Республіки.

2. "Сторона, що запитує" означає Сторону, яка робить запит відповідно до цього Меморандуму.

3. "Запитувана Сторона" означає Сторону, якій робиться запит відповідно до цього Меморандуму.

4. "Страхова компанія" означає страховика, перестраховика та страхову (перестрахову) групу або її частину.

5. "Особа" означає фізичну особу або юридичну особу, створену відповідно до національного законодавства Сторін.

6. "Національне законодавство" означає будь-які чинні нормативно-правові акти, які застосовуються в юрисдикціях держав Сторін та які стосуються страхового нагляду.

7. "Конфіденційна інформація" означає будь-яку інформацію, яка вважається конфіденційною відповідно до національного законодавства держав Сторін.

III. Сфера застосування Меморандуму про взаєморозуміння

Сторони домовляються сприяти взаємній допомозі та обмінові інформацією, яка допомагатиме їм у виконанні їхніх відповідних функцій, відповідно до національного законодавства держав Сторін у таких напрямах:

a) правових положень, які стосуються пропозицій про заснування, придбання й приєднання страхових компаній;

b) надання інформації про осіб, які займають відповідальні посади у страховій компанії (у тому числі власників, акціонерів, директорів менеджерів, працівників або підрядників);

c) постійного моніторингу, аудиту й перевірки страхових компаній стосовно дотримання пруденційніх вимог, вимог стосовно фінансової звітності й інших наглядових вимог;

d) проведення спеціальних перевірок діяльності окремих страхових компаній;

e) перевірки дотримання вимоги національного законодавства своєї держави стосовно розкриття інформації та маркетингу страхових продуктів;

f) шахрайської практики, яка стосується пропозиції, придбання та продажу страхових продуктів;

g) технічного співробітництва й допомоги;

h) інших питань за згодою та в межах компетенції Сторін.

IV. Запити й виконання

1. Запити робитимуться в письмовому вигляді англійською мовою відповідальним контактним особам. У невідкладних випадках запити можуть робитись у формі короткого викладу, який якнайшвидше повинен бути доповнений повним запитом.

2. Будь-які запити повинні визначати:

a) запит про співробітництво чи інформацію;

b) мету, з якою запитується інформація (у тому числі подробиці про закони та нормативні вимоги стосовно питання, яке є предметом запиту);

c) подробиці запиту, які містять інформацію про особу чи відповідний суб'єкт, наприклад опис фактів, на основі якої робиться запит, конкретні запитання, на які необхідно відповісти;

d) зв'язок між окремими законами або нормативними вимогами та регуляторними функціями Сторони, що запитує;

e) осіб, які, на думку Сторони, що запитує, володіють інформацією, яка запитується, або місце, де таку інформацію можна отримати, якщо Сторона, що запитує, має такі відомості;

f) кому, якщо такі особи є, подальше розкриття інформації може бути необхідним та причину такого розкриття;

g) бажаний час надання відповіді.

3. Якщо у сфері, охопленій цим Меморандумом, Сторона, що запитує, робить запит для отримання інформації від імені іншої сторони цієї самої держави (поліції, суду тощо), про це зазначається в запиті. Сторони обговорюватимуть подальші дії й точний тип інформації, яку може надати запитувана Сторона.

4. Запитувана Сторона опрацьовуватиме запит у прийнятний строк.

5. Кожний запит оцінюватиметься запитуваною Стороною для з'ясування можливості надання інформації згідно з положеннями цього Меморандуму. У випадку, коли запит не може бути цілком прийнято, запитувана Сторона розгляне, чи існує будь-яка відповідна або часткова інформація, яку може бути надано з усіма необхідними поясненнями.

6. Під час ухвалення рішення про прийняття або відхилення запиту запитувана Сторона здійснюватиме такі внутрішньодержавні процедури:

a) перевірятиме, чи стосується запит порушення нормативно-правових актів, які не мають чітких аналогій у державі запитуваної Сторони;

b) перевірятиме, чи буде доступною аналогічна за наповненням інформація від Сторони, що запитує;

c) перевірятиме, чи не суперечитиме це державним інтересам запитуваної Сторони.

7. Будь-який документ або інші матеріали, надані у відповідь на запит відповідно до цього Меморандуму, та їхні копії повинні бути повернені на вимогу запитуваній Стороні.

V. Інформація, надана за власною ініціативою

У випадках, коли одна Сторона має інформацію, яка допоможе іншій Стороні у виконанні її регуляторних функцій, перша Сторона може надати таку інформацію або забезпечити надання такої інформації настільки, наскільки це дозволено законом своєї держави, на добровільній основі, навіть якщо інша Сторона не зробила запиту, за умови дотримання вимог конфіденційності інформації.

VI. Дозволене використання та конфіденційність

1. Сторона, що запитує, може використовувати інформацію виключно з метою, викладеною в запиті. Якщо Сторона, що запитує, має намір використовувати отриману інформацію для будь-яких інших цілей, вона повинна спочатку отримати згоду запитуваної Сторони, яка може обмежити використання інформації певними умовами.

2. Кожна Сторона відповідно до національного законодавства зберігатиме настільки, наскільки це дозволено законом, конфіденційність будь-якого запиту, зробленого відповідно до цього Меморандуму, а також будь-якого питання, яке виникає під час його виконання.

3. Настільки, наскільки це дозволено законом, кожна Сторона зберігатиме конфіденційність будь-якої інформації, переданої відповідно до цього Меморандуму, так само, як це передбачено законом у державі іншої Сторони.

4. Одержувач розкриватиме інформацію або дані про допомогу, які надаються відповідно до цього Меморандуму, будь-яким третім сторонам за згодою запитуваної Сторони й для цілей, затверджених запитуваною Стороною.

5. Перед розкриттям інформації, отриманої відповідно до цього Меморандуму, третім сторонам Сторона, що запитує, отримуватиме від цих третіх сторін письмове запевнення зберігати конфіденційність інформації.

VII. Технічне співробітництво

Сторони мають намір здійснювати співробітництво у визначенні та спрямуванні навчальної й технічної допомоги, необхідної для сприяння розвиткові регуляторної основи для страхового ринку України та Литовської Республіки, за умови наявності персоналу та ресурсів.

VIII. Консультування

1. У разі виникнення спору Сторони консультуватимуться стосовно значення будь-якого терміна, який вживається в цьому Меморандумі.

2. Сторони будь-коли можуть консультуватися стосовно конкретного запиту.

3. Сторони можуть консультуватися стосовно умов Меморандуму та переглядати їх у разі змін у нормативно-правових актах чи практиці, які впливають на виконання Меморандуму. Будь-які такі зміни будуть зроблені після досягнення домовленості між обома Сторонами в письмовій формі.

4. Для вдосконалення співробітництва відповідно до цього Меморандуму Сторони періодично або в разі необхідності проводитимуть консультації та обговорення стосовно виконання Меморандуму.

IX. Відповідальні контактні особи

Усі зв'язки між Сторонами повинні здійснюватися між відповідальними контактними особами. Відповідальні контактні особи призначаються Сторонами. Інформація про призначених контактних осіб та про будь-які зміни в ній передаються письмовим повідомленням від кожної Сторони.

X. Набрання чинності

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набере чинності з дати його підписання договірними Сторонами.

XI. Припинення дії

Кожна Сторона може припинити дію цього Меморандуму, письмово повідомивши про це іншій Стороні. Дію Меморандуму буде припинено через три місяці з дати отримання іншою Стороною такого повідомлення.

Припинення дії цього Меморандуму не вплине на запити Сторін про надання інформації, зроблені й не виконані до дати припинення дії.

Водночас умови зберігання конфіденційності інформації стосовно таких запитів залишатимуться чинними.

Підписано в місті Вільнюс "15" липня 2011 року у двох примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень цього Меморандуму Сторони звертаються до тексту англійською мовою.

 

Від імені Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України

Від імені Комісії
зі страхового нагляду
Литовської Республіки

Опрос