Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития государственной службы и административной реформы между Главным управлением государственной службы Украины и Органом власти по вопросам управления человеческими ресурсами Черногории

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 18.07.2011

УГОДА
про співробітництво у сфері розвитку державної служби та адміністративної реформи між Головним управлінням державної служби України та Органом влади з питань управління людськими ресурсами Чорногорії

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 18.07.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 18.07.2011

Головне управління державної служби України та Орган влади з питань управління людськими ресурсами Чорногорії далі - Сторони,

відзначаючи прагнення України та Чорногорії приєднатися до Європейського Союзу,

усвідомлюючи важливість для цього реформування державного управління та державної служби в контексті європейської інтеграції,

уважаючи, що двостороннє співробітництво, обмін досвідом і партнерство відкриють нові можливості й нададуть стимулів для вирішення завдань, що постають перед обома країнами,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

Сторони реалізовують і розвивають співробітництво у сфері державної служби та адміністративної реформи для підвищення ефективності державного управління та державної служби.

Співробітництво Сторін у зв'язку з реалізацією цієї Угоди здійснюватиметься з урахуванням принципу взаємної вигоди та відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 2

Пріоритетними напрямами співробітництва Сторін є:

1. Розвиток законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері управління людськими ресурсами на державній службі.

2. Розмежування політичних і адміністративних посад в державному управлінні.

3. Підвищення ефективності й результативності державного управління, зокрема через упровадження системи управління якістю в державних установах.

4. Професійне навчання державних службовців.

5. Електронне урядування та впровадження інформаційних технологій в органах державної влади.

6. Розвиток вищого корпусу державної служби.

7. Запобігання корупції.

Стаття 3

Співробітництво може здійснюватись у таких формах:

1. Обмін інформацією та документацією.

2. Обмін делегаціями з метою обміну досвідом та його вивчення.

3. Проведення навчання й стажування державних службовців.

4. Організація конференцій, семінарів, консультацій та засідань експертів.

5. Сприяння розширенню контактів між органами державної влади, обмінові спеціалістами, консультантами та експертами.

6. Створення спільних робочих груп, що складаються з представників органів державної влади, експертів, науковців, а також інших фахівців з питань державного управління та державної служби.

7. Проведення аналізу та досліджень з актуальних проблем державного управління та державної служби.

8. За спільної згоди Сторін інші форми співробітництва.

Стаття 4

Співробітництво Сторін здійснюватиметься на підставі цієї Угоди. Сторони в разі необхідності за взаємною згодою можуть укладати окремі протоколи про співробітництво із зазначених питань.

Стаття 5

Для ефективного виконання положень цієї Угоди можуть залучатись представники інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових установ, навчальних закладів, інших установ та організацій.

Стаття 6

Представники Сторін у разі необхідності зустрічатимуться у визначений час або в Україні, або в Чорногорії для підведення підсумків співробітництва, а також для підготовки рекомендацій і програм подальшого співробітництва, які повинні бути затверджені відповідним протоколом. Фінансування зазначених заходів відбуватиметься за взаємною згодою Сторін.

Стаття 7

До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть уноситися зміни або доповнення, що оформлюються відповідними протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди. Ця Угода набирає чинності з дати підписання. Дія Угоди може бути припинена кожною зі Сторін за допомогою письмового повідомлення. Ця Угода втрачає чинність через шість місяців з дати отримання однією зі Сторін письмового повідомлення про намір припинити дію цієї Угоди.

УЧИНЕНО в м. Київ "18" липня 2011 року у двох примірниках, кожний українською, чорногорською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними та мають однакову юридичну силу. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні цієї Угоди сторони віддають перевагу текстові англійською мовою.

  

Начальник Головного управління
державної служби України

Директор Органу влади
з питань управління людськими
ресурсами Чорногорії

 Тимофій Мотренко

Светлана Вуковіч

  

Опрос