Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Словацкой Республики о сотрудничестве в военной сфере

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 12.04.2011

УГОДА
між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки про співробітництво у військовій сфері

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.04.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 12.04.2011

Міністерство оборони України та Міністерство оборони Словацької Республіки (далі - Сторони),

ураховуючи, що співробітництво у військовій сфері є невід'ємним елементом безпеки й стабільності в Європі;

беручи до уваги положення Угоди між Державами - учасницями  Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил, підписаної в м. Брюссель 19 червня 1995 року;

ураховуючи зовнішню політику України та її особливе партнерство з НАТО;

оцінюючи позитивні результати здійснення двостороннього співробітництва у військовій сфері;

в інтересах дальшого розвитку добросусідських відносин,

домовилися про таке:

Стаття 1

Метою цієї Угоди є визначення напрямів та форм співробітництва між Сторонами у військовій сфері й створення підґрунтя для його реалізації.

Стаття 2

Для цілей цієї Угоди використовуються такі терміни:

a) "Сторона, що направляє" є Стороною, що направляє свого представника до країни іншої Сторони для виконання завдань відповідно до цієї Угоди;

b) "Сторона, що приймає" є Стороною, що приймає представника з держави, що направляє, для виконання завдань відповідно до цієї Угоди;

c) "Член делегації" є представником Сторони, направленим на територію країни іншої Сторони для виконання завдань відповідно до цієї Угоди.

Стаття 3

1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими напрямами:

1) оборонної політики;

2) оборонної політики та оборонного планування;

3) роззброєння та контролю над озброєнням;

4) реформування збройних сил;

5) підготовки професійних військовослужбовців для підрозділів, які беруть участь в операціях з підтримки миру;

6) військової освіти, професійної освіти й підготовки професійних військовослужбовців;

7) проведення спільної підготовки та навчання;

8) військової авіації та протиповітряної оборони;

9) законодавства й правових аспектів діяльності збройних сил;

10) військово-технічного співробітництва;

11) військової топографії та геодезії;

12) логістики;

13) зв'язку та частот;

14) військової історії;

15) стратегічно-тактичних авіаційних перевезень.

2. Детальні умови співробітництва за напрямами, зазначеними в пункті 1 цієї статті (також у частині, яка стосується визначення процедури та механізму здійснення фінансових взаєморозрахунків), визначаються Сторонами або їхніми уповноваженими органами в додаткових протоколах.

Стаття 4

Співробітництво між Сторонами здійснюється в таких формах:

1) офіційних, робочих зустрічей та консультацій на всіх рівнях управління та командування;

2) взаємних візитів;

3) навчань та курсів у військових навчальних закладах;

4) участі військових спостерігачів у військових навчаннях;

5) конференцій та семінарів;

6) обміну викладачами й стажерами;

7) взаємного обміну інформацією та досвідом на професійному рівні.

Стаття 5

1. Конкретні форми співробітництва між Сторонами визначаються в річному плані співробітництва, який розробляється та підписується до 31 листопада поточного року на наступний календарний рік.

2. Річний план співробітництва містить такі дані: назва заходу, строк і місце його проведення, кількість учасників, кількість діб, уповноважені органи Сторін, відповідальні за проведення заходу.

3. Заходи, зазначені в річному плані співробітництва, проводяться Сторонами на взаємній основі.

Стаття 6

1. Сторона, що направляє, покриває витрати, які стосуються:

1) переїзду до заздалегідь визначеного місця на території Сторони, куди члени делегації прибувають, і в зворотному напрямку;

2) добових під час перебування;

3) медичного страхування за кордоном і оформлення документів на вимогу державних установ Сторони, що приймає, які стосуються в'їзду, перебування та виїзду з держави Сторони, що приймає;

2. Сторона, що приймає, покриває витрати, які стосуються:

1) харчування та проживання;

2) необхідної медичної допомоги за тих самих умов, які передбачено для персоналу Сторони, що приймає;

3) транспортування територією держави Сторони, що приймає;

4) культурної програми.

3. Якщо делегація (робоча група) складається більше, ніж з 10 осіб, Сторона, що направляє, покриває витрати, які стосуються перебування цієї делегації, якщо Сторони не домовилися про інше.

4. Сторона, що направляє, покриває витрати, які стосуються смерті члена делегації на території держави Сторони, що приймає, у тому числі витрати на транспортування останків на територію держави Сторони, що направляє. Сторона, що приймає, сприяє Стороні, що направляє, у вирішенні питань, які стосуються смерті члена делегації на території держави Сторони, що приймає.

Стаття 7

1. Обмін інформацією з обмеженим доступом між Сторонами відповідно до цієї Угоди може здійснюватися лише після підписання окремої угоди між Україною та Словацькою Республікою про обмін і секретною інформацією.

2. Інформація та матеріал, надані іншою Стороною, передаються третій стороні лише за письмової згоди Сторони, що є їх джерелом.

Стаття 8

Положення цієї Угоди не впливають на права та обов'язки Сторін, які випливають з інших міжнародних документів, підписаних ними.

Стаття 9

Будь-які спори стосовно тлумачення або виконання цієї Угоди вирішуються шляхом досягнення спільної згоди між Сторонами й не передаються для вирішення національному, міжнародному судам або третій стороні.

Стаття 10

1. Ця Угода укладається на невизначений строк.

2. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.

3. Цю Угоду може бути змінено та доповнено тільки за взаємною згодою Сторін. Доповнення та зміни оформлюються в письмовому вигляді та складають невід'ємну частину цієї Угоди.

4. Будь-яка зі Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом письмового повідомлення. У цьому разі Угода втрачає чинність після шести місяців з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

5. Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки про співробітництво у військовій галузі, підписана в м. Київ 28 жовтня 1993 року, втрачає чинність з дати набрання чинності цієї Угодою.

Учинено в м. Левоча 12 квітня 2011 року у двох примірниках, кожний українською, словацькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні цієї Угоди перевага надається текстові англійською мовою.

 

За
Міністерство оборони
України
 

За
Міністерство оборони
Словацької Республіки
 

Опрос