Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом финансового мониторинга Украины и Центром отчетности о необычных операциях Аруби относительно сотрудничества в сфере обмена финансовой информацией, связанной с отмыванием средств и финансированием терроризма

Страны - участницы
Меморандум от 15.03.2011

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Центром звітування про незвичайні операції Аруби щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.03.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.03.2011

Державний комітет фінансового моніторингу України та Центр звітування про незвичайні операції Аруби, далі - "Сторони", бажають, виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві та у рамках національного законодавства держав кожної Сторони, здійснювати обмін фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

З цією метою Сторони домовились про таке:

Стаття 1

Сторони співпрацюватимуть на основі взаємності щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням коштів або злочинною діяльністю, пов'язаною з відмиванням коштів та/або фінансуванням тероризму. З цією метою Сторони обмінюватимуться, за власною ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, що може бути корисною у розслідуваннях Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Стаття 2

Інформація та/або документи, отримані від відповідної Сторони, не розголошуватимуться будь-якій третій стороні та не використовуватимуться в адміністративних, слідчих та судових цілях або обвинуваченні без попередньої згоди Сторони, що їх надала.

Стаття 3

Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може використовуватися лише з метою, пов'язаною з розслідуванням або кримінальним переслідуванням відмивання коштів або фінансування тероризму. Запитувана Сторона має право, без одержання попередньої згоди запитуючої Сторони, розкривати інформацію, що міститься у запиті, лише з метою одержання інформації для надання відповіді на запит.

Стаття 4

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих від відповідних Сторін, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що їх надала.

Стаття 5

Інформація, одержана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною. Вона є предметом службової таємниці, та на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому національним законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Стаття 6

Сторони, згідно з національним законодавством своїх держав, спільно узгодять прийнятні процедури співробітництва та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 7

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою через захищену веб-систему Егмонтської групи.

Стаття 8

Якщо Сторона вирішує не відповідати на запит іншої Сторони, Сторона, що одержала запит на інформацію, повідомляє запитуючу Сторону про своє рішення з коротким обґрунтуванням.

Сторони не зобов'язані надавати допомогу:

Стаття 9

Кожна із Сторін забезпечує ефективне ведення записів стосовно інформації, одержаної відповідно до умов цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 10

За взаємною згодою до цього Меморандуму у будь-який час можуть вноситись зміни, які оформлюються окремими протоколами, що становлять їх невід'ємну частину.

Стаття 11

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

Стаття 12

Дія цього Меморандуму може бути припинена у будь-який час. Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Стаття 13

Положення та умови Меморандуму щодо конфіденційності інформації, отриманої до припинення дії Меморандуму, залишатимуться чинними після припинення його дії.

Вчинено в м. Києві ____________ 2011 року, та в м. Ораньєстад 15 березня 2011 року, у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Державний комітет фінансового
моніторингу України
 

За Центр звітування про
незвичайні операції Аруби
 

Сергій Гуржій,

Дік ван ден Хам,

Голова

Голова 

Опрос