Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о намерениях сотрудничества и обмена правовой информацией между Верховным Судом Украины и Верховным Судом Австрийской Республики

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 26.03.2010

ПРОТОКОЛ
про наміри співробітництва та обміну правовою інформацією між Верховним Судом України та Верховним Судом Австрійської Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 26.03.2010
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 26.03.2010

Верховний Суд України в особі Голови пана Василя Онопенка та Верховний Суд Австрійської Республіки в особі Голови пані Ірмгард Грісс, далі разом іменовані Сторони,

прагнучи розвивати і розширювати співробітництво у сфері правосуддя та судоустрою,

маючи на меті здійснення взаємного обміну інформацією для вдосконалення правових та судових систем України та Австрійської Республіки,

керуючись положеннями міжнародних угод про правову допомогу та інших міжнародно-правових актів у сфері правосуддя та захисту прав людини, учасниками яких є Україна та Австрійська Республіка,

прагнучи зміцнювати відносини між вищими органами судової влади держав,

у результаті проведення переговорів домовилися про наведене нижче:

Стаття 1. Співробітництво

Сторони в межах нижчезазначених намірів проводитимуть двосторонні зустрічі представників обох Судів з актуальних питань правосуддя, що становлять спільний інтерес з метою забезпечення подальшого поглиблення своїх відносин і визначення пріоритетів для співробітництва.

Сторони здійснюватимуть обмін матеріалами правового характеру, науковими та експертними дослідженнями з питань судочинства, судоустрою та статусу суддів.

Сторони мають намір створити сприятливі умови для обміну досвідом.

Стаття 2. Конфіденційність інформації

У необхідних випадках Сторони зобов'язуються забезпечувати конфіденційність інформації, наданої на виконання цього Протоколу.

Стаття 3. Форма спілкування

Сторони будуть підтримувати між собою прямий зв'язок або через посередництво дипломатичного корпусу держав.

Офіційні запити, повідомлення, застереження тощо будуть здійснюватися у письмовій формі. Інші запити, повідомлення, застереження тощо, передбачені цим Протоколом, будуть здійснюватися у будь-якій прийнятній для Сторін формі.

Правова інформація повинна надаватися у можливо короткі строки та на безоплатній основі.

Стаття 4. Зміни до Протоколу, тлумачення його положень

Будь-які питання тлумачення цього Протоколу, а також зміни до нього розглядаються шляхом переговорів Сторін.

Стаття 5. Строк дії

Протокол набуває чинності з моменту його підписання і діє безстроково.

Дія протоколу припиняється у разі надіслання однією зі Сторін іншій Стороні письмового повідомлення про припинення його дії не менше ніж за 30 (тридцять) днів.

Стаття 6. Прикінцеві положення

Цей Протокол не впливає на виконання міжнародних угод, сторонами яких є Україна та Австрійська Республіка.

На знак повної згоди Сторони уклали цей Протокол у двох примірниках українською та німецькою мовами, при цьому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

Підписано "26" березня 2010 року м. Відень

 

Василь Онопенко

Ірмгард Грісс

Голова
Верховного Суду України

Голова
Верховного Суду Австрійської
Республіки

Опрос