Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о мерах по развитию сотрудничества в сфере транспортировки нефти по территории Украины в Республику Беларусь

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 12.07.2010

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про заходи щодо розвитку співробітництва в сфері транспортування нафти територією України до Республіки Білорусь

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.07.2010*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ: 29.09.2010**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 26.11.2012

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь, далі - Сторони,

керуючись Меморандумом про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь в енергетичній сфері від 20 січня 2009 року,

з метою розвитку взаємовигідного співробітництва в нафтовій сфері

домовилися про таке:

Стаття 1

Українська Сторона має технічні можливості з прийому нафти в чорноморських портах України, її перевалки та наступного транспортування до Республіки Білорусь, використовуючи систему магістральних нафтопроводів і залізничний транспорт, відповідно до запропонованих Білоруською Стороною обсягів - до 4 (чотирьох) млн. тонн, у період з травня 2010 року по квітень 2011 року, з подальшим збільшенням до 10 (десяти) млн. тонн на рік.

Стаття 2

Для організації транспортування нафти до Республіки Білорусь Українська Сторона пропонує технічні можливості з транспортування нафти за наступними маршрутами:

"чорноморські порти України - нафтопереробні заводи Республіки Білорусь" з використанням залізничного транспорту;

"чорноморські порти України - нафтопереробні заводи Республіки Білорусь" з використанням комбінованого способу транспортування: трубопровідним і залізничним транспортом;

інші маршрути за узгодженням суб'єктів господарювання Сторін.

Стаття 3

Сторони сприятимуть проведенню узгодженої тарифної політики, спрямованої на впровадження справедливих і конкурентоспроможних транспортних тарифів.

При транспортуванні нафти залізничним транспортом Сторони встановлюють паритетну ставку наскрізного тарифу. У 2010 році застосовуються ставки наскрізного тарифу в розмірі 0,27 (нуль цілих двадцять сім сотих) долара США за 10 (десять) т/км.

При транспортуванні нафти магістральними нафтопроводами України Білоруська Сторона гарантує забезпечення обсягів перекачування нафти в середньостроковій перспективі на рівні, що забезпечить економічну доцільність і ефективність їх використання.

Стаття 4

Обсяг, особливості перевалки та транспортування нафти, а також рівень тарифів на кожний наступний рік узгоджуються суб'єктами господарювання Сторін до 1 листопада кожного поточного року шляхом підписання ними відповідних договорів.

Стаття 5

Сторони розглянуть можливість організації поставок нафти до Республіки Білорусь за схемою заміщення.

Стаття 6

Компетентними органами Сторін, відповідальними за виконання цієї Угоди, є:

з Української Сторони - Міністерство палива та енергетики України, Міністерство транспорту та зв'язку України, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та Державна адміністрація залізничного транспорту України;

з Білоруської Сторони - Білоруський державний концерн з нафти та хімії і Міністерство транспорту та комунікацій Республіки Білорусь.

Стаття 7

Спори між Сторонами стосовно тлумачення або застосування положень цієї Угоди вирішуватимуться шляхом переговорів і консультацій.

Стаття 8

Внесення змін і доповнень до цієї Угоди здійснюється за узгодженням Сторін і оформлюється окремими протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 9

Ця Угода застосовується з дати підписання і набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Стаття 10

Ця Угода укладається на невизначений строк і залишається чинною до останнього дня шостого місяця з дати, коли одна із Сторін повідомить іншу Сторону шляхом надання письмового повідомлення про свій намір припинити її дію.

Припинення дії цієї Угоди не зачіпає виконання Сторонами зобов'язань, що виникли в результаті виконання положень цієї Угоди і не завершені на дату припинення її дії.

Вчинено в м. Київ "12" липня 2010 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року N 1458-р уповноважено Першого віце-прем'єр-міністра України Клюєва Андрія Петровича підписати зазначену Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року N 894 ("Офіційний вісник України", 2010 р., N 74, ст. 2637)

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд Республіки
Білорусь

Опрос