Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Арабской Республики Египет об освобождении от оформления виз граждан, пользующихся дипломатическими, служебными или специальными паспортами

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 07.12.2010

УГОДА
між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет про звільнення від оформлення віз громадян, які користуються дипломатичними, службовими або спеціальними паспортами

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 07.12.2010*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ: 20.04.2011**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 20.01.2013

Уряд України та Уряд Арабської Республіки Єгипет (далі - "Договірні Сторони"),

маючи намір розвивати дружні відносини між двома державами,

бажаючи зміцнити політичні, економічні, торговельні, наукові, технічні та культурні відносини,

домовилися про таке:

Стаття 1

Громадянам України, які користуються дійсними дипломатичними або службовими паспортами, та громадянам Арабської Республіки Єгипет, які користуються дійсними дипломатичними, службовими чи спеціальними паспортами, дозволено в'їжджати на територію держави іншої Договірної Сторони, перебувати на ній, виїжджати з неї та перетинати її транзитом без віз.

Стаття 2

1. Громадяни, зазначені в статті 1 цієї Угоди, в'їжджають на територію держави іншої Договірної Сторони та перебувають на ній без віз упродовж строку, що не перевищує дев'яноста (90) днів протягом ста вісімдесяти (180) днів з дати першого в'їзду.

2. Продовження строку перебування здійснюється компетентними органами держави, що приймає, на підставі письмового звернення дипломатичного представництва або консульської установи держави, що направляє.

Стаття 3

1. Громадяни, зазначені у статті 1 цієї Угоди, яких направлено працювати в дипломатичному представництві, консульській установі чи міжнародних організаціях на території держави іншої Договірної Сторони, в'їжджають на територію держави іншої Договірної Сторони та перебувають на ній протягом усього строку їхнього офіційного перебування без віз.

2. Положення пункту 1 цієї статті застосовуються також до членів сімей зазначених вище громадян (дружини/чоловіка, дітей, батьків, а також інших осіб, які становлять частину їхніх домочадців та є їхніми утриманцями), які проживають з ними протягом строку їхнього офіційного перебування на території держави іншої Договірної Сторони та користуються дійсними дипломатичними, службовими або спеціальними паспортами.

Стаття 4

Громадяни держави однієї з Договірних Сторін, до яких застосовується ця Угода, перетинають кордони держави іншої Договірної Сторони тільки в пунктах пропуску через державний кордон, законно відкритих для міжнародного перетину.

Стаття 5

1. Громадяни держави однієї з Договірних Сторін, зазначені в статтях 1 - 3 цієї Угоди, дотримуються законодавства іншої Договірної Сторони під час свого перебування на території.

2. Ця Угода не обмежує права будь-якої Договірної Сторони відмовити у в'їзді або зменшити строк перебування на своїй території стосовно громадян держави іншої Договірної Сторони, до яких застосовується ця Угода та які визнані як "persona non grata" або неприйнятні.

Стаття 6

1. Громадяни держави однієї з Договірних Сторін, які під час перебування на території держави іншої Договірної Сторони втратили свій дипломатичний, службовий чи спеціальний паспорт, повинні негайно повідомити про це компетентним органам держави, що приймає, які в цьому випадку видають довідку, що підтверджує отримання заяви про втрату документа.

2. Дипломатичні представництва або консульські установи держави відповідної Договірної Сторони видають особам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, дійсний документ для повернення до держави, що направила.

Стаття 7

1. Договірні Сторони дипломатичними каналами обміняються (3) трьома зразками своїх паспортів, зазначених у цій Угоді, за (30) тридцять днів до набрання чинності цією Угодою.

2. У разі запровадження нових паспортів або внесення змін до дійсних паспортів, Договірні Сторони передають одна одній зразки нових або змінених паспортів принаймні за тридцять (30) днів до запровадження цих змін.

Стаття 8

1. Будь-яка Договірна Сторона може зупинити дію цієї Угоди цілком або частково з причин, пов'язаних з державною безпекою або громадським порядком чи охороною здоров'я.

2. Договірні Сторони без зволікання інформують одна одну в письмовій формі дипломатичними каналами про будь-які застосовані обмеження або усувають їх одразу після припинення причин, що зумовили їхнє застосування.

3. Пункти 1 і 2 цієї статті не впливають на право іншої Договірної Сторони так само зупинити застосування цієї Угоди цілком або частково на застосований іншою Договірною Стороною період.

Стаття 9

Положення цієї Угоди можуть бути змінені або доповнені за взаємною згодою Договірних Сторін шляхом обміну письмовими повідомленнями дипломатичними каналами.

Стаття 10

1. Ця Угода укладається на п'ять (5) років і набирає чинності на шістдесятий (60) день після отримання дипломатичними каналами останнього письмового підтвердження стосовно виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою, та автоматично поновлюється на п'ятирічні періоди у разі, якщо одна з Договірних Сторін дипломатичними каналами письмово не повідомить іншій про своє бажання припинити дію цієї Угоди.

2. У такому разі дія Угоди припиняється через дев'яносто (90) днів з дати отримання такого повідомлення іншою Договірною Стороною.

Учинено в м. Київ "07" грудня 2010 року у двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди переважну силу має текст англійською мовою.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2010 року N 2150-р уповноважено Міністра закордонних справ Грищенка Костянтина Івановича підписати зазначену Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року N 431 ("Офіційний вісник України", 2011 р., N 30, ст. 1306)

 

За Уряд України

За Уряд Арабської Республіки Єгипет

Опрос