Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Соглашению между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и Республики Беларусь, работающих за пределами своих государств

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 30.09.2010

ПРОТОКОЛ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 30.09.2010*
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 16.10.2012**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 19.11.2012

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь, далі - Сторони,

з метою розвитку положень Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Республіки Білорусь, що працюють за межами своїх держав, від 17 липня 1995 року (далі - Угода),

домовилися про таке:

Стаття 1

Внести до Угоди такі зміни і доповнення:

1. У частині першій статті 2:

слова "з Української Сторони - Міністерство праці України" замінити словами "від Української Сторони - Міністерство праці та соціальної політики України";

слова "з Білоруської Сторони - Міністерство праці Республіки Білорусь" замінити словами "від Білоруської Сторони - Міністерство внутрішніх справ Республіки Білорусь";

2. Доповнити статтю 2 частиною четвертою такого змісту:

"Про зміни в назві або переліку своїх Уповноважених Органів Сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами";

3. У пункті 1 статті 3:

слова "органу по праці" замінити словами "Уповноваженого Органу";

доповнити пункт частиною другою такого змісту:

"Дозвіл на працевлаштування відповідного Уповноваженого Органу Держави працевлаштування не потрібний для керівників підприємств, установ, організацій, власниками майна, у тому числі майнових комплексів, яких є:

для України - Україна, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади,

для Республіки Білорусь - Республіка Білорусь, адміністративно-територіальні одиниці.";

4. У пункті 1 статті 6 частину першу викласти у такій редакції:

"1. В'їзд працівників та членів їхніх сімей на територію Держави працевлаштування, їхня трудова діяльність, перебування і виїзд здійснюються відповідно до національного законодавства цієї держави і міжнародних договорів, учасницями яких є держави обох Сторін.".

Стаття 2

Цей Протокол набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, яким Сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами про виконання відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Протоколом, і діє протягом періоду дії Угоди, становлячи його невід'ємну частину.

Вчинено у місті Мінськ "30" вересня 2010 року у двох примірниках, кожний українською, білоруською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову юридичну силу. У разі розбіжностей щодо тлумачення положень цього Протоколу перевага надається тексту російською мовою.

___________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року N 1906-р уповноважено Міністра праці та соціальної політики Надрагу Василя Івановича підписати зазначений Протокол

** Ратифіковано Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5437-VI ("Офіційний вісник України", 2012 р., N 85, ст. 3442)

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд
Республіки Білорусь

Опрос