Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в морском и авиационном поиске и спасении на Черном и Азовском морях

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 27.10.2010

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в морському та авіаційному пошуку і рятуванні на Чорному та Азовському морях

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 27.10.2010*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ: 22.08.2011**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 30.09.2011

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, надалі іменовані Сторонами,

беручи до уваги положення Міжнародної конвенції з пошуку та рятування на морі 1979 року, Додатку 12 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року, Угоди про співробітництво причорноморських держав під час пошуку та рятування на Чорному морі 1998 року,

усвідомлюючи життєво важливе значення, яке може мати швидка допомога для людей, які зазнають лиха на морі або у повітряному просторі над ним,

визнаючи велике значення співробітництва пошуково-рятувальних служб Сторін у проведенні пошуково-рятувальних операцій,

домовилися про таке:

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди застосовуються терміни і визначення, що містяться у главі 1 Додатку до Міжнародної конвенції з пошуку та рятування на морі 1979 року та у главі 1 Додатку 12 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року.

Стаття 2

1. Кожна Сторона забезпечує наявність у своєму пошуково-рятувальному районі належних морських та авіаційних служб пошуку та порятунку (далі - пошуково-рятувальні служби).

2. Сторони розглядають розмежувальну лінію між їхніми прилеглими районами польотної інформації над морем, як межу між пошуково-рятувальними районами для морських та авіаційних цілей. Таке розмежування пошуково-рятувальних районів не має відношення до делімітації будь-якого іншого кордону між Україною та Російською Федерацією та не шкодить їй.

Стаття 3

1. Компетентними органами Сторін, відповідальними за реалізацію цієї Угоди є:

в Україні - Міністерство транспорту та зв'язку України (в області морського та авіаційного пошуку та рятування);

у Російській Федерації - Міністерство транспорту Російської Федерації (в області морського та авіаційного пошуку та рятування).

2. Сторони інформують одна одну письмово дипломатичними каналами про всі зміни, що стосуються компетентних органів.

3. Компетентні органи Сторін розроблять та укладуть Протокол про співробітництво для практичної реалізації цієї Угоди.

Стаття 4

Пошуково-рятувальні операції у територіальному морі, внутрішніх водах, на сухопутній території та у повітряному просторі над ними держави кожної зі Сторін здійснюються згідно законодавства кожної з держав Сторін.

Стаття 5

1. Якщо пошуково-рятувальна служба одної Сторони приймає повідомлення про загрозу або передбачувану загрозу для людського життя на Чорному і Азовському морях або у повітряному просторі над ними у пошуково-рятувальному районі цієї Сторони, ця служба негайно вживає всіх необхідних заходів з пошуку та рятування.

2. Якщо пошуково-рятувальна служба одної Сторони приймає повідомлення про загрозу або передбачувану загрозу для людського життя на Чорному і Азовському морях або у повітряному просторі над ними у пошуково-рятувальному районі іншої Сторони, ця служба негайно інформує пошуково-рятувальну службу іншої Сторони.

3. Якщо пошуково-рятувальна служба, яка отримала інформацію про ситуацію, передбачену в пункті 1 цієї Статті, вважає, що їй необхідна допомога пошуково-рятувальної служби іншої Сторони, вона може зробити запит про таку допомогу. Пошуково-рятувальна служба, що отримала такий запит, надає максимально можливу допомогу. В такому разі подальші заходи приймаються у взаємодії пошуково-рятувальних служб обох Сторін.

4. Допомога будь-якій особі, що знаходиться у небезпеці на морі або у повітряному просторі над ним, або можливо знаходиться у такій небезпеці, надається незалежно від громадянства або статусу даної особи та обставин, за яких вона була виявлена.

5. Сторони інформують одна одну через свої пошуково-рятувальні служби про рятування осіб, що вижили, або про знаходження загиблих, що мають громадянство держави іншої Сторони або можливо мають таке громадянство. Ця інформація надається негайно та по можливості включає в себе прізвище, ім'я, дату народження, домашню адресу, реквізити документа, що посвідчує особу, а також відомості про стан здоров'я та місце знаходження врятованих осіб або про місце знаходження тіл загиблих.

Стаття 6

Сторони сприяють згідно із законодавством кожної з держав Сторін спрощенню здійснення прикордонних, митних та інших формальностей з метою прискорення допуску рятувальних одиниць на території держав Сторін.

Стаття 7

1. Сторони зміцнюють співробітництво між своїми пошуково-рятувальними службами. Таке співробітництво включає, зокрема, спільні навчання з пошуку та рятування, регулярні перевірки міждержавних каналів зв'язку, взаємні візити експертів з пошуку та рятування, обмін інформацією та досвідом в області пошуку та рятування.

2. Для розгляду та вирішення питань практичного співробітництва представники компетентних органів Сторін будуть у разі необхідності зустрічатися по черзі в Україні та у Російській Федерації.

Стаття 8

Кожна Сторона несе витрати, що випливають з її участі у пошуково-рятувальних операціях згідно з цією Угодою.

Стаття 9

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни, що оформлюватимуться окремими протоколами.

Стаття 10

Положення цієї Угоди не зачіпають прав та зобов'язань Сторін, що витікають з інших міжнародних угод, учасниками яких є Україна та Російська Федерація.

Стаття 11

1. Ця Угода набирає чинності через 30 днів з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

2. Ця Угода залишається чинною до закінчення 6 місяців з дати направлення однією Стороною дипломатичними каналами письмового повідомлення іншій Стороні про свій намір припинити її дію.

Вчинено в м. Київ 27 жовтня 2010 р. в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

____________
* Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2010 року N 2015-р уповноважено Міністра транспорту та зв'язку Єфименка Костянтина Олексійовича підписати зазначену Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 року N 890 ("Офіційний вісник України", 2011 р., N 65, ст. 2535)

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд
Російської Федерації

Опрос