Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Резолюция N 128. Увеличение разрешенного к выпуску уставного капитала, выпуск и подписка на капитал, который подлежит оплате по требованию, и выкуп

Страны - участницы
Резолюция от 14.05.2010

РЕЗОЛЮЦІЯ N 128
Збільшення дозволеного до випуску статутного капіталу, випуск та підписка на капітал, який підлягає сплаті на вимогу, та викуп

Рада керуючих,

отримавши доповідь Ради директорів про Четвертий огляд стану основних ресурсів (ОСОР-4) на 2011 - 2015 роки (період ОСОР-4), який було проведено відповідно до пункту 3 статті 5 Угоди про заснування ЄБРР (Угода);

розглянувши таку доповідь і цілком схваливши наведені в ній висновки та рекомендації, у тому числі її стратегічні цілі, параметри річних обсягів операцій на запропонованому рівні 9 млрд євро на 2011 - 2012 роки зі зниженням до 8,5 млрд євро для решти періоду ОСОР-4, а також аналіз потреби в капіталі;

дійшовши висновку, що є бажаним і доцільним збільшити дозволений до випуску статутний капітал на 9 млрд євро акцій, які підлягають сплаті на вимогу, і випустити такі акції на умовах, що передбачають їхній викуп та анулювання викуплених акцій, серед усіх членів, які бажають підписатися на них pro rata їхнім існуючим володінням акціями;

погодившись зі зробленим в доповіді зауваженням про те, що з урахуванням потреб Банку в збереженні достатнього обсягу капіталу для підтримки запланованої операційної діяльності на наступні 5 років, передбачається, що протягом такого періоду всі та будь-які доходи за будь-який рік зараховуватимуться на рахунок активного сальдо, за винятком можливих зарахувань для цілей поповнення спеціального фонду акціонерів ЄБРР, а також

Опрос