Идет загрузка документа (2073 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о свободной торговле между Украиной и государствами ЕАСТ

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 24.06.2010

УГОДА
про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.06.2010
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 07.12.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.06.2012

Додатково див. Угоди
від 24 червня 2010 року
,
 від 24 червня 2010 року
,
 від 24 червня 2010 року 

Преамбула

Офіційний переклад.

Україна, з одного боку,

та Республіка Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Норвегія, Швейцарська Конфедерація (далі - держави ЄАВТ), з другого боку,

далі кожна окрема держава іменується Сторона або разом іменуються Сторони,

визнаючи спільне бажання посилювати зв'язки між державами ЄАВТ, з одного боку, та Україною, з другого боку, шляхом установлення тісних і тривалих відносин;

нагадуючи про свій намір брати активну участь в економічній інтеграції та висловлюючи свою готовність до співробітництва в пошуку шляхів та засобів посилення цього процесу;

повторно підтверджуючи свою відданість демократії, правам людини та основним політичним й економічним свободам відповідно до своїх зобов'язань згідно з міжнародним правом, у тому числі принципам і цілям, що встановлені Статутом Організації Об'єднаних Націй та Загальною декларацією прав людини;

повторно підтверджуючи свою відданість економічному та соціальному розвиткові, охороні здоров'я та безпеці, дотриманню основних прав працівників, у тому числі принципів, установлених відповідними конвенціями Міжнародної організації праці (МОП);

маючи на меті створити нові можливості для працевлаштування та поліпшити стандарти охорони здоров'я та життя на своїх відповідних територіях;

бажаючи створити сприятливі умови для розвитку та диверсифікації торгівлі між собою та для сприяння комерційному та економічному співробітництву у сферах спільного інтересу на основі рівності, взаємної вигоди, недискримінації та міжнародного права;

визнаючи важливість спрощення торгівлі через стимулювання ефективних та прозорих процедур для зменшення витрат і забезпечення передбачуваності для торговельних товариств Сторін;

будучи сповненими рішучості стимулювати й далі посилювати багатосторонню торговельну систему, будуючи її на своїх відповідних правах та обов'язках згідно з Марракеською угодою, якою засновано Світову організацію торгівлі (далі - СОТ), та згідно з іншими викладеними нижче досягнутими домовленостями, таким чином сприяючи гармонійному розвиткові і розширенню світової торгівлі;

вирішивши виконувати цю Угоду для збереження та захисту навколишнього середовища та забезпечення використання природних ресурсів відповідно до цілей стійкого розвитку;

підтверджуючи своє зобов'язання дотримуватися норм права для уникнення та боротьби з корупцією в міжнародній торгівлі та інвестиціях, для стимулювання принципів прозорості і належного керівництва;

визнаючи значимість відповідальної корпоративної поведінки та її сприяння стійкому економічному розвиткові та підтверджуючи свою підтримку зусиль, спрямованих на стимулювання відповідних міжнародних стандартів;

будучи переконаними, що ця Угода поліпшить конкурентоспроможність їхніх компаній на глобальних ринках та створить умови, що підтримуватимуть економіку, торгівлю та інвестиційні відносини між ними;

вирішили на продовження зазначеного вище укласти Угоду (далі - ця Угода) і домовилися про таке:

Розділ 1
Загальні положення

Стаття 1.1
Цілі

1. Сторони створюють зону вільної торгівлі шляхом укладення цієї Угоди і додаткових Угод про сільське господарство, укладених одночасно між Україною та кожною окремою державою ЄАВТ.

2. Цілями цієї Угоди, що ґрунтується на торговельних відносинах між ринковими економіками, є:

a) досягнути лібералізації торгівлі товарами відповідно до статті XXIV Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року (далі - ГАТТ 1994);

b) досягнути лібералізації торгівлі послугами відповідно до статті V Генеральної угоди про торгівлю послугами (далі - ГАТС);

c) значно збільшити інвестиційні можливості у зоні вільної торгівлі;

d) на взаємній основі досягнути подальшої лібералізації ринків державних закупівель Сторін;

e) сприяти конкуренції у своїх економіках, особливо коли це стосується економічних відносин між Сторонами;

f) забезпечувати достатній і ефективний захист прав інтелектуальної власності, а також

g) сприяти гармонійному розвиткові та розширенню світової торгівлі шляхом усунення бар'єрів у торгівлі та інвестуванні.

Стаття 1.2
Торговельні відносини, які регулюються цією Угодою

1. Ця Угода застосовується до торговельних відносин між державами ЄАВТ - з однієї сторони і Україною - з іншої сторони, але не до торгових відносин між окремими державами ЄАВТ, якщо ця Угода не передбачає іншого.

2. Як результат митного союзу, заснованого Договором від 29 березня 1923 року між Швейцарією та Князівством Ліхтенштейн, Швейцарія буде представляти Князівство Ліхтенштейн з викладених у цій Угоді питань.

Стаття 1.3
Зв'язок з іншими міжнародними угодами

1. Сторони підтверджують свої права й обов'язки згідно з Марракеською угодою, якою засновано СОТ, та іншими угодами, які зазначено нижче і сторонами яких вони є, та згідно з будь-якими іншими міжнародними угодами, сторонами яких вони є.

2. Ця Угода не повинна перешкоджати збереженню або створенню митних союзів, зон вільної торгівлі, домовленостей про прикордонну торгівлю та іншим преференційним угодам, якщо вони не мають як наслідок зміни домовленостей про торгівлю, викладених у цій Угоді.

3. Коли Сторона входить до митного союзу або до угоди про вільну торгівлю з третьою стороною, вона повинна, за запитом будь-якої іншої Сторони, бути готовою розпочати консультації зі Стороною, що подала запит.

Стаття 1.4
Територіальне застосування

1. Без обмеження положень Протоколу про правила визначення походження ця Угода застосовується:

a) до території суші, внутрішніх вод, територіальних вод Сторони, повітряного простору над територією Сторони відповідно до міжнародного права, а також

b) за межами територіальних вод стосовно заходів, ужитих Стороною під час реалізації нею суверенного права або юрисдикції, відповідно до міжнародного права.

2. Ця Угода не застосовується до норвезької території Свальбард, за винятком торгівлі товарами.

Стаття 1.5
Центральні, регіональні й місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

Кожна Сторона повинна забезпечувати дотримання на своїй території всіх обов'язків та зобов'язань, визначених цією Угодою, відповідними центральними, регіональними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і компетентними органами, а також неурядовими органами під час виконання владних повноважень, делегованих їм центральними, регіональними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування чи компетентними органами.

Стаття 1.6
Прозорість

1. Сторони повинні публікувати або іншим чином робити доступними широкому загалу свої закони, нормативно-правові акти, судові рішення, адміністративні заходи загального застосування та свої відповідні міжнародні угоди, які можуть впливати на дію цієї Угоди.

2. Сторони повинні швидко відповідати на конкретні запитання і за запитом надавати інформацію одна одній з тем, визначених у пункті 1 цієї статті. Сторони вживатимуть заходів для захисту конфіденційної інформації.

Розділ 2
Торгівля товарами

Стаття 2.1
Сфера застосування

1. Цей розділ застосовується до таких товарів, якими торгують Сторони:

a) всіх товарів, що класифіковані у розділах з 25 до 97 Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС), за винятком продукції, зазначеної в додатку I;

b) перероблених сільськогосподарських товарів, зазначених у додатку II, враховуючи домовленості, що викладені у цьому додатку, а також

c) риби та інших морських продуктів, зазначених у додатку III.

2. Україна і кожна з держав ЄАВТ уклали угоди про сільське господарство на двосторонній основі. Ці угоди становлять частину юридичних документів, які є підставою для створення зони вільної торгівлі між державами ЄАВТ і Україною.

Стаття 2.2
Правила визначення походження та методи адміністративного співробітництва

Протокол про правила визначення походження встановлює правила визначення походження та методи адміністративного співробітництва.

Стаття 2.3
Мито й еквівалентні миту податки та збори на імпорт

1. З набранням чинності цією Угодою Сторони повинні скасувати всі мита та еквівалентні миту податки і збори на імпорт товарів, які походять з держав ЄАВТ або України і які зазначено в пункті 1 статті 2.1, за винятком випадків, коли інше зазначено в додатку IV. Жодні нові мита та еквівалентні миту податки і збори на імпорт не будуть запроваджені.

2. Мито та еквівалентні миту податки і збори включають будь-які мита та будь-які збори, що стягуються з приводу імпорту або експорту товарів, у тому числі будь-які форми додаткових податків або додаткових зборів, пов'язаних з таким імпортом або експортом, але не включають будь-яких зборів, які стягуються відповідно до статей III і VIII ГАТТ 1994.

Стаття 2.4
Мито й еквівалентні миту податки та збори на експорт

1. З набранням чинності цією Угодою Сторони повинні скоротити всі мита та еквівалентні миту податки і збори на експорт товарів, що зазначені у пункті 1 статті 2.1, застосовані до інших Сторін цієї Угоди, за винятком випадків, коли інше зазначено в пункті 2 цієї статті. Жодні нові мита та еквівалентні миту податки і збори на експорт не будуть запроваджені стосовно товарів, що експортуються з митної території однієї Сторони на митну територію іншої Сторони.

2. Мита та еквівалентні миту податки і збори на експорт до ЄАВТ продукції походженням з України повинні бути поступово скорочені відповідно до зобов'язань України в рамках СОТ.

3. Якщо, після набрання чинності цією Угодою Україна знизить або скасує мита та еквівалентні миту податки та збори на експорт товарів до Європейського Союзу, Україна надасть державам ЄАВТ не менш сприятливий режим.

4. Мито та еквівалентні миту податки і збори на експорт товарів включають будь-які мита й будь-які збори, які стягуються з приводу експорту товарів, у тому числі будь-які форми додаткових податків або додаткових зборів, пов'язаних з таким експортом, але не включають будь-яких зборів, які стягуються відповідно до статті VIII ГАТТ 1994.

Стаття 2.5
Базові мита

1. Базове мито, стосовно якого цією Угодою встановлюються наступні зниження, застосовується до товарів, що імпортуються між Сторонами, і повинне нараховуватися за ставкою мита режиму найбільшого сприяння (далі - РНС), яка застосовувалася станом на 1 січня 2009 року.

2. Якщо перед, одночасно або після набрання чинності цією Угодою було запроваджене зниження тарифів на основі erga omnes, такі знижені мита повинні змінювати базові мита, зазначені в пункті 1 цієї статті, з дати, коли такі зниження були запроваджені, або з дати набрання чинності цією Угодою, якщо це сталося пізніше.

3. Знижені мита, що розраховуються відповідно до пункту 1 цієї статті, повинні застосовуватися округленими до першого десяткового розряду, або, в разі специфічних ставок мита, до другого десяткового розряду.

Стаття 2.6
Обмеження імпорту й експорту

Права й обов'язки Сторін стосовно обмежень експорту й імпорту повинні регулюватися статтею XI ГАТТ 1994, яка цим вводиться до змісту і є частиною цієї Угоди.

Стаття 2.7
Внутрішнє оподаткування та нормативні акти

1. Сторони зобов'язуються застосовувати будь-які внутрішні податки та інші збори і нормативні акти згідно зі статтею III ГАТТ 1994 та іншими відповідними угодами СОТ.

2. Експортери не можуть отримувати вигоду від повернення внутрішніх податків понад суму опосередкованого оподаткування, нарахованого на товари, що експортуються на територію однієї зі Сторін.

Стаття 2.8
Санітарні та фітосанітарні заходи

1. Права й обов'язки Сторін стосовно санітарних та фітосанітарних заходів повинні регулюватися Угодою СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних заходів.

2. Сторони повинні обмінятися назвами та адресами контактних пунктів, що мають досвід у сфері застосування санітарних і фітосанітарних заходів, для полегшення спілкування та обміну інформацією.

Стаття 2.9
Технічне регулювання

1. Права й обов'язки Сторін з приводу технічних норм, стандартів і оцінки відповідності повинні регулюватися Угодою СОТ про технічні бар'єри у торгівлі (далі - Угода ТБТ).

2. Без шкоди для пункту 1 цієї статті Сторони погоджуються проводити консультації у випадках коли Сторона вважає, що інша Сторона вжила заходів, які не відповідають Угоді ТБТ і можуть створити або створили перешкоду у торгівлі, для того щоб знайти відповідне рішення згідно з Угодою ТБТ.

Стаття 2.10
Сприяння торгівлі

Для сприяння взаємній торгівлі між державами ЄАВТ і Україною Сторони повинні:

a) спростити, наскільки це можливо, процедури торгівлі товарами і пов'язаними послугами;

b) стимулювати багатостороннє співробітництво Сторін для того, щоб посилити їхню участь у розвитку і впровадженні міжнародних правил поведінки та рекомендацій стосовно сприяння торгівлі, а також

c) співробітничати у сфері сприяння торгівлі у межах Спільного комітету, згідно з положеннями, викладеними в додатку V.

Стаття 2.11
Підкомітет з правил визначення походження, митних процедур та сприяння торгівлі

1. Посилаючися на статті 2.2 і 2.10, Сторони засновують Підкомітет з правил визначення походження, митних процедур та сприяння торгівлі Спільного комітету (далі - Підкомітет).

2. Мандат Підкомітету визначено в додатку VI.

Стаття 2.12
Державні торговельні підприємства

Права й обов'язки Сторін стосовно державних торговельних підприємств повинні регулюватися статтею XVII ГАТТ 1994 і Домовленістю стосовно тлумачення статті XVII ГАТТ 1994, які цим вводяться до змісту і є частиною цієї Угоди.

Стаття 2.13
Субсидії та компенсаційні заходи

1. Права й обов'язки Сторін стосовно субсидій та компенсаційних заходів повинні регулюватися статтями VI і XVI ГАТТ 1994 і Угодою СОТ із субсидій та компенсаційних заходів, за винятком тих, які наведено в пункті 2 цієї статті.

2. Перед тим як держава ЄАВТ або Україна, залежно від обставин, розпочне розслідування для визначення існування, рівня та ефекту будь-якої підозрілої субсидії в Україні або у державі ЄАВТ, як зазначено у статті 11 Угоди СОТ про субсидії та компенсаційні заходи, Сторона, що має намір розпочати розслідування, повинна письмово повідомити Сторону, товари якої є предметом розслідування, і надати 60-денний період для пошуку взаємно прийнятного рішення. Якщо будь-яка Сторона цього вимагає, консультації повинні проводитися в рамках Спільного комітету не пізніше як за 30 днів з дати отримання повідомлення.

Стаття 2.14
Антидемпінг

1. Жодна Сторона не повинна застосовувати антидемпінгових заходів, як це передбачено статтею VI ГАТТ 1994 та Угодою СОТ про застосування статті VI ГАТТ 1994 до продукції, яка має походження з території іншої Сторони.

2. Після п'яти років з дати набрання чинності цією Угодою Сторони можуть в рамках Спільного комітету здійснювати огляд виконання положень пункту 1. Після цього Сторони можуть здійснювати такий огляд в рамках Спільного комітету через кожні два роки.

Стаття 2.15
Глобальні захисні заходи

Ця Угода не надає будь-яких додаткових прав або не накладає будь-яких додаткових зобов'язань на Сторони у зв'язку із заходами, що застосовуються відповідно до статті XIX ГАТТ 1994 та Угоди СОТ про захисні заходи, крім того, що Сторона, яка застосовує захисний захід відповідно до статті XIX ГАТТ 1994 і Угоди про захисні заходи, повинна у межах, що відповідають зобов'язанням за угодами СОТ, виключити з-під дії такого заходу імпорт товару, що походить з території іншої Сторони, якщо такий імпорт не завдає шкоди або не спричиняє чи не загрожує спричинити серйозної шкоди.

Стаття 2.16
Двосторонні захисні заходи

1. Якщо в результаті зниження або скасування мита згідно із цією Угодою, імпорт будь-якої продукції, що походить з території однієї Сторони, на територію іншої Сторони збільшується у такій кількості, в абсолютному вираженні або відносно внутрішнього виробництва, і на таких умовах, що завдає або загрожує завданням серйозної шкоди галузі внутрішнього виробництва аналогічної продукції або продукції, що безпосередньо конкурує з імпортованою на території Сторони-імпортера, Сторона-імпортер може вжити двосторонні захисні заходи в обсязі, який мінімально необхідний для усунення або попередження шкоди, відповідно до пунктів 2 - 10 цієї статті.

2. Двосторонні захисні заходи повинні вживатися лише за наявності прямих доказів, що збільшення імпорту спричинило або загрожує спричинити серйозну шкоду, після проведення розслідування згідно зі статтями 3 і 4 Угоди СОТ про захисні заходи.

3. Сторона, яка має намір вжити двосторонні захисні заходи згідно із цією статтею, повинна негайно і в будь-якому разі до вжиття таких заходів повідомити інші Сторони. Повідомлення повинно містити всю суттєву інформацію, яка, зокрема, повинна включати докази завдання серйозної шкоди або загрози завдання серйозної шкоди, спричиненої збільшенням імпорту; точний опис продукції, якої це стосується, запропонований захід, а також запропоновану дату його впровадження, очікуваний строк дії і графік для поступового скасування заходу. Стороні, якої може стосуватися захід, повинна бути запропонована компенсація у формі еквівалентної по суті лібералізації торгівлі стосовно імпорту з будь-якої такої Сторони.

4. Якщо настають умови, зазначені в пункті 1, Сторона-імпортер може вжити заходів, що полягатимуть у:

a) призупиненні подальшого скорочення будь-якої ставки митного збору, передбаченого цією Угодою для певного виду продукції, або:

b) підвищені ставки мита на певний вид продукції до рівня, що не перевищує найменшого з:

5. Двосторонні захисні заходи можуть вживатися на строк, що не перевищує одного року. За виняткових умов після розгляду Спільним комітетом заходи можуть бути вжиті на максимальний загальний строк, який не перевищує три роки. Не повинні вживатися двосторонні захисні заходи стосовно імпорту продукції, яка перед цим була предметом таких заходів.

6. Спільний комітет повинен протягом 30 днів з дати повідомлення перевірити інформацію, подану згідно з пунктом 3, для того щоб сприяти виробленню взаємно прийнятного рішення стосовно справи. У разі відсутності такого рішення Сторона-імпортер може вжити заходів згідно з пунктом 4, щоб усунути проблему, і в разі відсутності взаємно погодженої компенсації Сторона, проти продукції якої було вжито заходів, може вжити компенсаційних заходів. Про двосторонні захисні і компенсаційні заходи необхідно негайно повідомити іншу Сторону. У виборі двостороннього захисного заходу і компенсаційного заходу пріоритет повинен надаватися такому заходу, який найменше перешкоджає реалізації цієї Угоди. Компенсаційний захід зазвичай полягає у призупиненні переваг, що мають по суті однаковий торговельний ефект, або переваг, що по суті рівнозначні за обсягом додатковим митам, запровадження яких очікується в результаті вжиття двостороннього захисного заходу. Сторона, що вживає компенсаційних заходів, повинна їх уживати лише на мінімальний період, необхідний для досягнення еквівалентних по суті торговельних ефектів, і в будь-якому разі лише на час, коли вживається двосторонній захисний захід згідно з пунктом 4 цієї статті.

7. Після закінчення дії двостороннього захисного заходу ставка мита повинна бути встановлена на рівні, що діяв до початку застосування такого заходу.

8. У критичних обставинах, коли затримка у введенні двостороннього захисного заходу відповідно до цієї статті спричинить шкоду, яку буде важко виправити, Сторона може вжити тимчасовий двосторонній захисний захід згідно з попереднім визначенням, що існують явні докази того, що збільшення імпорту становить основну причину серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди внутрішньому виробництву. Сторона, що має намір вжити таких заходів, повинна негайно повідомити про це інші Сторони. Протягом 30 днів з дати повідомлення повинні бути розпочаті процедури, зазначені в пунктах 2 - 6 цієї статті, у тому числі компенсаційні заходи. Будь-яка компенсація повинна враховувати весь період застосування тимчасового двостороннього захисного заходу і двостороннього захисного заходу.

9. Строк дії будь-якого тимчасового двостороннього захисного заходу не повинен перевищувати 200-денний період. Строк застосування будь-якого такого тимчасового двостороннього захисного заходу повинен ураховуватися як частина строку застосування двостороннього захисного заходу, зазначеного в пункті 5, та будь-яких його продовжень. Будь-які збільшення тарифів повинні бути негайно компенсовані, якщо розслідування, описане в пункті 2, не довело, що мали місце умови, зазначені в пункті 1.

10. Через п'ять років з дати набрання чинності цією Угодою Сторони переглядатимуть в рамках Спільного комітету питання стосовно необхідності збереження можливості застосування двосторонніх захисних заходів у відносинах між ними. Якщо після першого перегляду Сторони вирішать зберегти таку можливість, після цього вони повинні через кожні дворічні періоди розглядати це питання в рамках Спільного комітету.

Стаття 2.17
Загальні винятки

Права й обов'язки Сторін стосовно загальних винятків регулюються статтею XX ГАТТ 1994, яка цим вводиться до змісту і є частиною цієї Угоди.

Стаття 2.18
Винятки безпеки

Права й обов'язки Сторін стосовно винятків безпеки повинні регулюватися статтею XXI ГАТТ 1994, яка цим вводиться до змісту і є частиною цієї Угоди.

Стаття 2.19
Платіжний баланс

1. Сторони повинні намагатися уникати введення заборонних заходів для цілей платіжного балансу.

2. Сторона, що має серйозні труднощі з платіжним балансом, або неминучу загрозу таких труднощів, може згідно з умовами, установленими ГАТТ 1994 і Домовленістю СОТ з приводу положень ГАТТ 1994 стосовно платіжного балансу, ужити обмежувальних торговельних заходів, які повинні бути не дискримінаційними та мати обмежений строк дії і які не можуть виходити за межі, що необхідні для виправлення ситуації з платіжним балансом.

3. Сторона, яка вживає заходів згідно із цією статтею, повинна негайно повідомити про це інші Сторони.

Розділ 3
Торгівля послугами

Стаття 3.1
Сфера застосування та рамки

1. Цей розділ стосується заходів, що вживаються Сторонами у сфері торгівлі послугами. Цей розділ застосовується до всіх сфер торгівлі послугами.

2. Стосовно авіатранспортних послуг цей розділ не повинен застосовуватися до заходів, що впливають на права перевезень або заходів, що впливають на послуги, безпосередньо пов'язані з виконанням прав перевезень, за винятком викладених у пункті 3 додатка ГАТС з Авіатранспортних послуг. Визначення з пункту 6 додатка ГАТС з Авіатранспортних послуг цим вводяться до змісту і є частиною цього розділу.

3. Статті 3.4, 3.5 і 3.6 не повинні застосовуватися до законів, норм або вимог, що регулюють придбання державними органами послуг для державних цілей, без наміру комерційного перепродажу чи наміру надання послуг для комерційного продажу.

Стаття 3.2
Упровадження положень ГАТС

Там, де положення цього розділу передбачають, що положення ГАТС вводяться до змісту і є частиною цього розділу, значення термінів, використовуваних в положеннях ГАТС, повинні розумітися таким чином:

a) "член" означає "Сторона";

b) "графік" означає графік, який зазначено в статті 3.17 і який наведено в додатку VII, а також

c) "специфічне зобов'язання" означає специфічне зобов'язання у графіку, зазначеному в статті 3.17 цього розділу.

Стаття 3.3
Визначення

Для цілей цього розділу:

a) наведені нижче визначення зі статті I ГАТС цим уведено до змісту і є частиною цієї Угоди:

b) "заходи Сторін" означає заходи, яких уживають Сторони і які визначено в підпунктах "a, i" та "a, ii" пункту 3 статті I ГАТС;

c) "постачальник послуги" означає будь-яку особу, що постачає або хоче постачати послугу1;

____________
1 Якщо послуга не надана, або її хотіли надати безпосередньо через юридичну особу, але через інші форми комерційної присутності, ніж відділення чи представницький офіс, постачальник послуги (тобто юридична особа) повинен, через таку комерційну присутність погодити режим, наданий для постачальників послуги згідно з цим Розділом. Такий режим повинен поширюватися на комерційну присутність, через яку послуга була надана або її хотіли надати, і може не поширюватися на будь-які інші частини постачальника послуг, що знаходиться за межами території, де була надана послуга, чи її хотіли надати.

d) "фізична особа іншої Сторони" означає фізичну особу, яка згідно із законодавством Сторони є:

e) "юридична особа іншої Сторони" означає юридичну особу, яка:

i) заснована або іншим чином організована за законами цієї іншої Сторони й бере участь в основних господарських операціях на території:

або

ii) у разі постачання послуги через комерційну присутність, якщо вона перебуває у власності або контролюється:

f) наведені нижче визначення статті XXVIII ГАТС цим уведено до змісту і є частиною цієї Угоди:

Стаття 3.4
Режим найбільшого сприяння

1. Без обмеження заходів, які вживаються згідно зі статтею VII ГАТС, і за винятком викладених у її Списку винятків з режиму найбільшого сприяння, що містяться в додатку VIII, Сторона повинна негайно і беззастережно надати режим стосовно всіх заходів, які стосуються надання послуг, самих послуг, або постачальників послуг іншої Сторони, що був би не менш сприятливий, ніж режим, який вона надає для подібних послуг і постачальників послуг будь-якої не-сторони.

2. Пункт 1 цієї статті не застосовується до режиму, що надається згідно з іншими існуючими або майбутніми договорами, укладеними однією зі Сторін і нотифікованими згідно зі статтею V або статтею V-bis ГАТС.

3. Якщо Сторона укладає або змінює договір, що зазначений у пункті 2, вона повинна негайно повідомити про це інші Сторони і прагне надати іншим Сторонами режим, не менш сприятливий, ніж той, що надається відповідно до такого договору. Зазначена вище Сторона повинна, за запитом будь-якої іншої Сторони, обговорити введення до змісту цієї Угоди режиму, не менш сприятливого, ніж той, що надається згідно із зазначеним вище договором.

4. Права й обов'язки Сторін стосовно переваг, наданих сусіднім державам, повинні регулюватися пунктом 3 статті II ГАТС, який вводиться до змісту і є частиною цієї Угоди.

Стаття 3.5
Доступ до ринку

Зобов'язання з доступу до ринку повинні регулюватися статтею XVI ГАТС, яка цим вводиться до змісту і є частиною цієї Угоди.

Стаття 3.6
Національний режим

Зобов'язання стосовно національного режиму повинні регулюватися статтею XVII ГАТС, яка цим вводиться до змісту і є частиною Угоди.

Стаття 3.7
Додаткові зобов'язання

Додаткові зобов'язання повинні регулюватися статтею XVIII ГАТС, яка цим вводиться до змісту і є частиною цієї Угоди.

Стаття 3.8
Внутрішнє регулювання

1. У секторах, де прийняті конкретні зобов'язання, кожна Сторона повинна забезпечити, щоб усі заходи загального застосування, що впливають на торгівлю послугами, здійснювалися розумно, об'єктивно і неупереджено.

2. Кожна Сторона повинна мати або створити так швидко, як це практично можливо, судові, арбітражні або адміністративні органи чи процедури, які забезпечать на запит постачальника послуг, інтереси якого порушені, негайний розгляд адміністративних рішень, що впливають на торгівлю послугами, і, якщо це обґрунтовано, застосування заходів, які усувають відповідні адміністративні рішення, що впливають на торгівлю послугами. У випадках, коли зазначені процедури не є незалежними від структур, уповноважених приймати адміністративні рішення, про які йдеться, Сторона повинна гарантувати, що процедури дійсно забезпечують об'єктивний і неупереджений розгляд.

3. У разі коли необхідно мати дозвіл Сторони на поставку послуг, компетентні органи влади цієї Сторони повинні протягом розумного проміжку часу після подання заявки, оформленої згідно з національним законодавством, інформувати заявника про рішення, прийняте стосовно заявки. На запит заявника компетентні органи влади Сторони повинні надати без зайвої затримки інформацію про стан розгляду заявки.

4. Кожна Сторона повинна забезпечити адекватні процедури для перевірки компетентності фахівців будь-якої іншої Сторони.

Стаття 3.9
Визнання

1. Для виконання своїх відповідних стандартів або критеріїв для погодження, ліцензування або сертифікації постачальників послуг, кожна Сторона повинна належним чином розглянути будь-які запити іншої Сторони для того, щоб визнати отримані освіту або досвід, відповідність вимогам, надані ліцензії або сертифікати у цій іншій Стороні. Таке визнання може здійснюватися на підставі угоди або домовленості з цією іншою Стороною, або надаватися незалежно.

2. Коли Сторона на підставі угоди або домовленості визнає отриману освіту або досвід, відповідність вимогам або отримані ліцензії та сертифікати на території не-сторони, Сторона повинна надати іншій Стороні відповідну можливість обговорити її вхід до такої угоди або домовленості, існуючої або майбутньої, або обговорити рівнозначну угоду або домовленість з нею. Коли Сторона надає визнання незалежно, вона повинна надати відповідну можливість іншій Стороні, щоб показати, що отримані освіта і досвід, відповідність вимогам, отримані ліцензії і сертифікати на території тієї іншої Сторони також повинні визнаватися.

3. Будь-яка така угода чи домовленість або незалежне визнання повинні відповідати положенням угоди СОТ, зокрема пункту 3 статті VII ГАТС.

Стаття 3.10
Переміщення фізичних осіб

1. Ця стаття застосовується до заходів стосовно фізичних осіб, які є постачальниками послуг Сторони, і фізичних осіб Сторони, які найняті постачальником послуги Сторони для надання послуги.

2. Цей розділ не повинен застосовуватися до заходів стосовно фізичних осіб, які намагаються отримати доступ на ринок праці Сторони, а також не повинен застосовуватися до заходів стосовно громадянства, місця проживання чи працевлаштування на постійній основі.

3. Фізичним особам, яких охоплює конкретне зобов'язання, повинно бути дозволено надання послуги згідно з умовами цього зобов'язання.

4. Цей розділ не повинен перешкоджати Стороні застосовувати заходи для того, щоб регулювати в'їзд фізичних осіб іншої Сторони, або їхнє тимчасове перебування на її території, у тому числі такі заходи, які необхідні для захисту недоторканності кордонів, забезпечення упорядкованого руху фізичних осіб через її кордони, за умови, що такі заходи не застосовуються у такий спосіб, щоб звести до нуля чи зменшити переваги, які отримуються будь-якою Стороною за умовами конкретного зобов'язання2.

____________
2 Сам факт вимоги отримання візи для фізичної особи не повинен уважатися таким, що скасовує або зменшує переваги згідно зі специфічним зобов'язанням.

Стаття 3.11
Прозорість

Права й обов'язки Сторін стосовно прозорості регулюються пунктами 1 і 2 статті III і статтею III-bis ГАТС, які цим вводяться до змісту і є частиною цієї Угоди.

Стаття 3.12
Монополії і виключні постачальники послуг

Права й обов'язки Сторін стосовно монополій і виключних постачальників послуг повинні регулюватися пунктами 1, 2 і 5 статті VIII ГАТС, які цим вводяться до змісту і є частиною цієї Угоди.

Стаття 3.13
Практика ділових відносин

Права й обов'язки Сторін стосовно практики ділових відносин повинні регулюватися статтею IX ГАТС, яка цим вводиться до змісту і є частиною цієї Угоди.

Стаття 3.14
Платежі та перекази

1. За винятком обставин, передбачених у статті 3.15, Сторона не повинна застосовувати обмежень стосовно міжнародних переказів і платежів для поточних розрахунків з іншою Стороною.

2. Ніщо в цьому розділі не повинно торкатися прав та обов'язків Сторін згідно зі статтями угоди Міжнародного валютного фонду (далі - МВФ), у тому числі використання заходів обміну валюти, які проводяться відповідно до статей угоди МВФ, за умови, що Сторона не повинна накладати обмежень на капітальні операції, що суперечать її конкретним зобов'язанням стосовно таких операцій, за винятком згідно зі статтею 3.15 або на вимогу МВФ.

Стаття 3.15
Обмеження для захисту платіжного балансу

1. Сторони повинні намагатися уникати введення обмежень для захисту платіжного балансу.

2. Будь-яке обмеження для захисту платіжного балансу, прийняте або підтримуване Стороною згідно зі статтею XII ГАТС, повинне застосовуватися відповідно до цього розділу.

Стаття 3.16
Винятки

Права й обов'язки Сторін стосовно загальних винятків і винятків безпеки повинні регулюватися статтею XIV і пунктом 1 статті XIV-bis ГАТС, які цим вводяться до змісту і є частиною цієї Угоди.

Стаття 3.17
Графіки специфічних зобов'язань

1. Кожна Сторона повинна встановити в графіку специфічні зобов'язання, які вона бере на себе згідно зі статтями 3.5, 3.6 і 3.7 цієї Угоди. Стосовно секторів, де такі зобов'язання взято, на кожному графіку повинно бути зазначено:

a) строки, обмеження й умови доступу до ринку;

b) умови та застереження стосовно національного режиму;

c) зобов'язання, що стосуються додаткових зобов'язань, перелічені в статті 3.7, а також

d) у відповідних випадках, часові рамки для впровадження таких зобов'язань і дату набрання чинності такими зобов'язаннями.

2. Заходи, не сумісні зі статтями 3.5 і 3.6 цієї Угоди, повинні вживатися, як зазначено у пункті 2 статті XX ГАТС.

3. Графіки специфічних зобов'язань Сторін містяться в додатку VII.

Стаття 3.18
Зміна графіків специфічних зобов'язань

Сторони повинні згідно з письмовим запитом Сторони проводити консультації, щоб обговорити будь-які зміни або відкликання конкретного зобов'язання з графіка специфічних зобов'язань Сторони, що зробила такий запит. Консультації повинні бути проведені протягом трьох місяців після того, як Сторона зробила свій запит. У консультаціях Сторони повинні прагнути забезпечити, щоб загальний рівень взаємовигідних зобов'язань був не менш сприятливим для торгівлі, ніж той, що був відображений у графіку специфічних зобов'язань перед проведенням консультацій. Зміни графіків специфічних зобов'язань є предметом процедур, установлених у статтях 8 і 10.5 цієї Угоди.

Стаття 3.19
Перегляд

Для подальшої лібералізації торгівлі послугами між собою, а особливо усунення практично всієї залишкової дискримінації у десятирічний період, Сторони повинні переглядати свої графіки специфічних зобов'язань і свої списки винятків з режиму найбільшого сприяння принаймні раз на два роки або частіше, якщо це погоджено, беручи до уваги особливо будь-яку самостійну лібералізацію та роботу, що ведеться за сприяння СОТ. Перший такий перегляд повинен відбутися не пізніше як через три роки після набрання чинності цією Угодою.

Стаття 3.20
Додатки

Наведені нижче додатки становлять невід'ємну частину цього розділу:

додаток VII - Графіки специфічних зобов'язань;

додаток VIII - Списки винятків з режиму найбільшого сприяння;

додаток IX - Фінансові послуги, а також

додаток X - Телекомунікаційні послуги.

Розділ 4
Інвестиції

Стаття 4.1
Сфера застосування

1. Цей розділ застосовується до інвестицій на території однієї Сторони, здійснених інвестором іншої Сторони, які становлять або належать до прямих інвестицій. Він не стосується інвестицій у сектори послуг, які розглядаються в розділі 33.

____________
3 Для уникнення сумнівів Сторони підтверджують, що послуги, які спеціально виключені зі сфери застосування розділу 3 (права на повітряні перевезення) вважаються такими, що покриваються секторами послуг, і, таким чином, не належать до сфери застосування розділу Інвестиції.

2. Цей розділ застосовується до інвестицій незалежно від того, були вони здійснені до чи після того, як Угода набрала чинності. Він не застосовується, однак, до спорів, які виникли внаслідок подій, що відбулися до набрання чинності Угодою.

3. Положення цього розділу застосовуються без шкоди для тлумачення або застосування прав та обов'язків передбачених будь-яким іншим міжнародним договором, який стосується інвестицій та оподаткування й Сторонами якого є Україна та одна чи кілька країн - членів ЄАВТ.

Стаття 4.2
Визначення

Для цілей цього розділу

a) "прямі інвестиції" означають участь інвестора в капіталі підприємства, яка становить не менше 10 відсотків прямого чи опосередкованого володіння обсягу корпоративних прав цього підприємства. "Непряме володіння" стосується обсягу корпоративних прав, який належить інвестору згідно з відповідними уточненнями МВФ до визначення поняття "прямі інвестиції";

b) "підприємство Сторони" означає будь-яку юридичну особу або іншу організацію, засновану або іншим чином організовану згідно з законодавством однієї зі Сторін, яка займається підприємницькою діяльністю на території тієї самої або іншої Сторони;

c) "інвестиції" означають всі види активів, у тому числі, але не обмежуючися ними: будь-яка акціонерна або інша участь у капіталі підприємства; право вимоги боргу та право вимоги виконання; права інтелектуальної власності; права, які надаються відповідно до закону або за договором, такі як концесії, ліцензії та дозволи, а також будь-які права на рухоме й нерухоме майно;

d) "інвестиційна діяльність" означає створення, придбання, розширення, управління, проведення, експлуатацію, технічне обслуговування, користування, володіння і продаж або інше відчуження інвестицій;

e) "інвестиції інвестора Сторони" означають інвестицію, яка безпосередньо чи опосередковано знаходиться у власності інвестора цієї Сторони або контролюються ним;

f) "інвестор Сторони" означає:

g) "захід" означає будь-який захід, здійснений Стороною, у формі закону, постанови, правила, порядку, рішення, адміністративної дії тощо.

Стаття 4.3
Загальний режим

Кожна Сторона надає інвесторам іншої Сторони, їхнім інвестиціям, режим згідно з міжнародним правом, у тому числі справедливе та рівноправне ставлення і повний захист та безпеку.

Стаття 4.4
Національний режим

Кожна Сторона з урахуванням винятків, установлених статтею 4.11, і застереженнями, викладеними в додатку XI, повинна надавати інвесторам іншої Сторони та їхнім інвестиціям режим не менш сприятливий, ніж той, який у подібних ситуаціях вона надає власним інвесторам та їхнім інвестиціям, що стосуються інвестиційної діяльності на її території.

Стаття 4.5
Режим найбільшого сприяння

1. За винятком випадків, передбачених у додатку XII, кожна Сторона повинна надавати інвесторам іншої Сторони та їхнім інвестиціям режим не менш сприятливий, ніж той, який вона надає у подібних ситуаціях інвесторам держав, які не є стороною цієї Угоди, та їхнім інвестиціям, що стосуються інвестиційної діяльності на її території.

2. Якщо одна зі Сторін надає преференційний режим для інвестицій інвесторів будь-якої держави, яка не є стороною цієї Угоди, шляхом укладення угоди про вільну торгівлю, митний союз, спільний ринок або іншого договору про економічну інтеграцію, вона не зобов'язана застосовувати такий режим до інвестицій інвесторів іншої Сторони. Те саме застосовується до режиму, наданого Стороною шляхом укладення будь-якого договору про захист інвестицій або угоди про запобігання подвійному оподаткуванню.

3. Якщо одна зі Сторін після того, як ця Угода набрала чинності, шляхом укладення договору, зазначеного в пункті 2 цієї статті, надала державі, що не є стороною цієї Угоди, режим більш сприятливий ніж той, що надається цією Угодою, така Сторона повинна розглянути запит іншої Сторони стосовно включення в цю Угоду більш вигідного режиму, наданого країні, що не є стороною цієї Угоди.

Стаття 4.6
Доступ до судових інстанцій

Кожна Сторона на своїй території надаватиме інвесторам іншої Сторони режим не менш сприятливий, ніж той, який вона надає власним інвесторам або інвесторам країни, яка не є стороною цієї Угоди, стосовно юрисдикції її судів, а також її адміністративних трибуналів та судових установ, як стосовно подання позовів, так і для захисту прав інвесторів.

Стаття 4.7
Ключовий персонал

1. Сторони відповідно до свого законодавства стосовно в'їзду, проживання та працевлаштування фізичних осіб, справедливо розглядатимуть запити інвесторів іншої Сторони та персоналу, який найняли ці інвестори або підприємства з їхніми інвестиціями, стосовно в'їзду й тимчасового перебування на територіях Сторін для здійснення діяльності, пов'язаної з управлінням, обслуговуванням, користуванням, володінням, поширенням або розміщенням відповідних інвестицій, у тому числі надання консультацій або основних технічних послуг.

2. Сторони відповідно до свого законодавства дозволяють інвесторам іншої Сторони, які мають інвестиції на їхніх територіях, та підприємствам з інвестиціями таких інвесторів наймати будь-яку особу на вибір інвестора або підприємства з інвестиціями такого інвестора, незважаючи на її національну належність і громадянство, за умови, що ця особа має дозвіл на в'їзд, перебування та працевлаштування на території іншої Сторони і таке працевлаштування відповідає умовам та строку дії дозволу, що був наданий цій особі.

3. Сторони відповідно до свого законодавства надаватимуть дозвіл на тимчасовий в'їзд та перебування, а також необхідну підтверджувальну документацію чоловіку або дружині та неповнолітнім дітям фізичної особи, якій надано дозвіл на тимчасовий в'їзд, перебування та працевлаштування згідно з пунктами 1 та 2. Чоловік або дружина та неповнолітні діти отримують дозвіл на перебування на період, визначений для такої особи.

Стаття 4.8
Право на регулювання

1. Ніщо в цьому розділі не повинно тлумачитись як перешкода Стороні уживати, підтримувати або впроваджувати будь-який захід відповідно до цього розділу, який відповідає державним інтересам, зокрема, такі заходи, які забезпечили б охорону здоров'я, безпеку та захист навколишнього середовища, а також обґрунтовані заходи для пруденційних цілей.

2. Будь-яка Сторона не повинна відмовлятися або іншим чином відходити чи пропонувати відмовлятися або іншим чином відходити від таких заходів, як заохочення створення, придбання, розширення та утримання на своїй території інвестицій інвесторів Сторони або тих хто не є сторонами цієї Угоди.

Стаття 4.9
Прозорість

Закони, нормативно-правові акти, судові рішення та адміністративні правила загального застосування, які застосовуються будь-якою Стороною, а також чинні між Сторонами угоди, які стосуються питань, охоплених цим розділом, повинні бути опубліковані у найкоротші строки або іншим чином розміщені для публічного ознайомлення таким чином, щоб дозволити Сторонам та інвесторам ознайомитися з ними. Положення цієї статті не вимагає від будь-якої Сторони розкриття інформації, яка б перешкоджала виконанню законодавства або іншим чином суперечила державним інтересам, або завдавала шкоди комерційним інтересам будь-якого інвестора.

Стаття 4.10
Інвестиційні заходи, пов'язані з торгівлею

Сторони підтверджують свої зобов'язання згідно з Угодою СОТ про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи (тут і далі - ТРІМС) і тим самим уключають положення ТРІМС як частину цієї Угоди.

Стаття 4.11
Застереження

1. Національний режим, передбачений у статті 4.4, не поширюється на:

a) будь-які застереження, які включені Стороною до додатка XI;

b) зміни до застережень, що охоплюються підпунктом "a" настільки, наскільки такі зміни не зменшують відповідності застереження статті 4.4;

c) будь-яке нове застереження, прийняте Стороною та внесене до додатка XI, яке не впливає на загальний рівень зобов'язань цієї Сторони згідно із цією Угодою;

настільки, наскільки такі застереження не суперечать статті 4.4.

2. У рамках оглядів, передбачених статтею 4.15, Сторони зобов'язуються переглядати статус застережень, викладених у додатку XI, для їхнього скорочення або скасування.

3. Будь-яка Сторона будь-коли може, або на прохання іншої Сторони, або односторонньо, скасувати цілком або частково застереження, що викладені в додатку XI, шляхом письмового повідомлення про це інших Сторін.

4. Будь-яка Сторона будь-коли може включити нове застереження до додатка XI відповідно до підпункту "c" пункту 1 цієї статті, шляхом письмового повідомлення інших Сторін. У разі отримання такого письмового повідомлення інші Сторони можуть надіслати запит про проведення консультацій стосовно такого застереження. Після отримання запиту про консультації Сторона, яка вносить нове застереження, повинна розпочати консультації з іншими Сторонами.

Стаття 4.12
Платежі та перекази

1. За винятком обставин, передбачених у статті 4.13, Сторона не запроваджує обмежень стосовно поточних платежів та руху капіталу, пов'язаних з прямими інвестиціями, охоплених цим розділом.

2. Ніщо в цьому розділі не впливає на права й зобов'язання Сторін відповідно до статей Угоди МВФ, у тому числі використання валютних операцій, які відповідають згаданим статтям, за умови, що Сторона не запроваджує обмеження на капітальні операції, що не відповідають її зобов'язанням згідно із цим розділом.

Стаття 4.13
Обмеження для захисту платіжного балансу

1. Сторони докладатимуть зусиль для уникнення запровадження обмежень для захисту платіжного балансу.

2. Права і обов'язки Сторін стосовно таких обмежень повинні регулюватися пунктами 1 - 3 статті XII ГАТС, які цим включено до змісту і є частиною цього розділу, mutatis mutandis.

3. Сторона, що запроваджує або застосовує такі обмеження у найкоротший строк повинна поінформувати Спільний комітет.

Стаття 4.14
Винятки

Права й обов'язки Сторін стосовно загальних винятків регулюються статтею XIV ГАТС, яка цим уключена до змісту і є частиною цього розділу, mutatis mutandis.

Стаття 4.15
Умови перегляду

Держави ЄАВТ та Україна підтверджують свої зобов'язання переглядати інвестиційний режим та рух інвестицій між своїми територіями, сумісними з своїми обов'язками в рамках міжнародних інвестиційних угод, не пізніше ніж через три роки після набрання чинності цією Угодою з регулярною періодичністю.

Розділ 5
Захист інтелектуальної власності

Стаття 5
Захист інтелектуальної власності

1. Сторони повинні надавати і забезпечувати відповідний ефективний і недискримінаційний захист прав інтелектуальної власності, передбачати заходи для примусового забезпечення їхнього захисту від порушень, підробок та піратства, згідно з положеннями цієї статті, додатка XIII до цієї Угоди і міжнародних угод, на які посилаються ця стаття та зазначений додаток.

2. Сторони повинні надавати громадянам іншої Сторони режим не менш сприятливий, ніж той, що вони надають своїм громадянам. Звільнення від цього зобов'язання повинне здійснюватися відповідно до чинних положень статей 3 і 5 Угоди СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року (далі - Угода ТРІПС)

3. Сторони повинні надавати громадянам іншої Сторони режим не менш сприятливий, ніж той, що вони надають громадянам будь-якої іншої держави. Звільнення від цього зобов'язання повинне здійснюватися відповідно до чинних положень Угоди ТРІПС, а саме статей 4 і 5 цієї Угоди.

4. Сторони погоджуються на запит будь-якої іншої Сторони до Спільного комітету, переглянути положення стосовно захисту прав інтелектуальної власності, які містяться в цій статті й у додатку XIII, з наміром подальшого поліпшення рівня захисту і недопущення або усунення торговельних викривлень, спричинених існуючими рівнями захисту прав інтелектуальної власності.

Розділ 6
Державні закупівлі

Стаття 6.1
Мета

Сторони забезпечують взаємне та ефективне відкриття своїх ринків державних закупівель відповідно до положень цього розділу та його додатків з тим щоб максимально збільшити конкурентні можливості для постачальників і зробити державні витрати більш ефективними.

Стаття 6.2
Сфера застосування

Цей розділ застосовується до будь-якого заходу, що стосується охоплюваної закупівлі. Для цілей цього розділу "охоплювана закупівля" означає закупівлю для державних цілей товарів та послуг чи будь-якого поєднання зазначеного як визначено в статті 1 додатка XIV чи будь-якої їхньої комбінації, як зазначено в статті 2 додатка XIV та в додатку XV.

Стаття 6.3
Системи закупівель

Сторони забезпечують відповідність своїх систем закупівель положенням, визначеним у додатку XIV та додатку XV, та дотримання своїми закупівельними організаціями положень, визначених у цих додатках.

Стаття 6.4
Національний режим та недискримінація

1. Стосовно будь-якого заходу стосовно охоплюваної закупівлі кожна зі Сторін повинна забезпечити, щоб її закупівельні організації без зволікань та безумовно надавали стосовно товарів і послуг будь-якої іншої Сторони та постачальників будь-якої іншої Сторони, яка пропонує товари або послуги, режим не менш сприятливий, ніж той, який надають вітчизняним товарам, послугам та постачальникам.

2. Стосовно будь-якого заходу стосовно охоплюваної закупівлі кожна зі Сторін повинна забезпечити, щоб її закупівельні організації:

a) не створювали постачальнику, заснованому в цій країні, режиму, який є менш сприятливим, ніж той, що надається іншому постачальнику, заснованому в цій країні, на підставі ступеня іноземної приналежності або власності, а також

b) не створювали дискримінаційного режиму місцевому постачальнику на підставі того, що він є постачальником товарів або послуг іншої Сторони.

Стаття 6.5
Проведення закупівлі

Сторона повинна забезпечити, щоб її закупівельні організації проводили охоплювану закупівлю прозоро та неупереджено:

a) відповідно до цього розділу, із застосуванням методів, таких як відкрита тендерна процедура, вибіркова тендерна процедура та обмежена тендерна процедура, як це визначено у статтях 11 - 13 додатка XIV;

b) уникаючи конфлікту інтересів, а також

c) запобігаючи корупційним діям.

Стаття 6.6
Правила походження

Для цілей охоплюваної закупівлі жодна Сторона не застосовує правил походження, які відрізняються від правил походження, що застосовуються Стороною в той самий час при звичайній торгівлі.

Стаття 6.7
Взаємозаліки

Стосовно охоплюваної закупівлі Сторона повинна забезпечити, щоб її закупівельні організації не вимагали, не враховували, не встановлювали та не застосовували у примусовому порядку будь-які взаємозаліки.

Стаття 6.8
Публікація інформації про закупівлі

1. Кожна Сторона без зволікання публікує інформацію про будь-який захід загального застосування, що стосується державних закупівель, та будь-які зміни, унесені до відповідного заходу, в офіційно визначеному електронному або друкованому засобі інформації, що широко розповсюджується та залишається легкодоступним для громадськості.

2. Кожна Сторона на запит іншої Сторони надає роз'яснення стосовно зазначеної інформації.

Стаття 6.9
Інформаційні технології

1. Сторони, наскільки це можливо, намагатимуться використовувати електронні засоби комунікації для здійснення ефективного поширення інформації стосовно державних закупівель, зокрема інформації стосовно тендерних можливостей, яка надається закупівельними організаціями при цьому дотримуючися принципів прозорості й недискримінації.

2. Під час проведення охоплюваної закупівлі електронними засобами закупівельна організація:

a) забезпечує, щоб закупівля проводилася з використанням систем інформаційних технологій та програмного забезпечення, у тому числі тих, що стосуються перевірки прав доступу до інформації та її криптографічного захисту, що є загальнодоступними та можуть взаємодіяти з іншими загальнодоступними системами інформаційних технологій та програмним забезпеченням, а також

b) підтримувати механізми, що забезпечують достовірність заявок про участь і тендерних пропозицій, у тому числі час отримання та попередження несанкціонованого доступу.

Стаття 6.10
Співробітництво

1. Сторони визнають важливість співробітництва для поліпшення взаєморозуміння їхніх відповідних державних систем закупівель та для поліпшення доступу на відповідні ринки цих Сторін, зокрема для постачальників малого бізнесу.

2. Сторони докладатимуть зусиль для співробітництва у сфері державних закупівель шляхом обміну досвідом та інформацію стосовно останніх досягнень та нормативно-правової бази.

3. Технічна допомога буде надаватися за наявності належним чином поданих запитів.

Стаття 6.11
Загальні винятки

1. Ніщо в цьому розділі не тлумачиться таким чином, який завадить будь-якій Стороні вживати будь-яких заходів або не розкривати будь-якої інформації, які вона вважає необхідними для захисту її суттєвих інтересів безпеки, пов'язаних із закупівлею зброї, боєприпасів або військових матеріалів, або закупівлею, необхідною для національної безпеки або для цілей національної оборони.

2. З урахуванням вимоги, що такі заходи не повинні застосовуватися у спосіб, який стане засобом довільної або невиправданої дискримінації між країнами, де існують подібні умови, або замаскованим обмеженням міжнародної торгівлі, ніщо в цьому розділі не тлумачиться таким чином, який завадить будь-якій Стороні встановлювати або виконувати заходи необхідні для захисту громадської моралі, правопорядку чи безпеки, життя або здоров'я людей, тварин або рослин, інтелектуальної власності; або пов'язані з продуктами чи послугами осіб з обмеженими можливостями або філантропічних установ чи працею в'язнів.

Стаття 6.12
Зміни та виправлення сфери охоплення

1. Сторона може змінити або виправити її сферу охоплення, визначену в додатку XIV або в додатку XV, за умови, що:

a) така Сторона повідомить іншу Сторону в письмовій формі;

b) така Сторона одночасно пропонує адекватні компенсаційні корегування для збереження рівня охоплення, який співвідноситься з рівнем охоплення, що існував до внесення змін, за винятком випадків, передбачених у пункті 2 цієї статті, та

c) жодна зі Сторін не висловила заперечення у письмовій формі протягом 45 днів з дати повідомлення. Сторони можуть домовитися про продовження кінцевого строку до завершення своїх внутрішніх процедур.

2. Сторона не повинна забезпечувати компенсаційні коригування, коли Сторони погоджуються з тим, що запропонована зміна охоплює закупівельну організацію, над якою Сторона фактично скасувала свій контроль чи вплив. Коли Сторона заперечує проти твердження, що такий державний контроль або вплив було фактично скасовано, така Сторона може запитати додаткову інформацію або проведення консультацій для уточнення характеру будь-якого державного контролю або впливу і досягнення домовленості про продовження охоплення закупівельної організації.

3. Поправки відповідно до цієї статті набирають чинності через 45 днів після дати розповсюдження повідомлення або після закінчення погодженого часу для подання заперечень на таке повідомлення. Сторона, яка звернулася з проханням про внесення зміни або виправлення, повинна повідомити депозитарію про таку зміну або виправлення.

Стаття 6.13
Подальші переговори

У разі коли в майбутньому одна зі Сторін надасть третій стороні додаткові переваги у сфері доступу та обсягів її відповідних ринків державних закупівель, які погоджено в цьому розділі та додатках XIV та XV, така Сторона повинна погодитись, у разі відповідного запиту будь-якої іншої зі Сторін, вступити у переговори для розширення сфери охоплення на взаємних засадах.

Розділ 7
Конкуренція

Стаття 7
Правила конкуренції, що стосуються компаній

1. Наведена нижче практика є не сумісною з належним функціонуванням цієї Угоди, оскільки вона може негативно впливати на торгівлю між державами ЄАВТ та Україною:

a) всі угоди між підприємствами, рішення асоціацій підприємств та погодження практики між підприємствами, які мають на меті або здійснюють перешкоджання, обмеження або викривлення конкуренції;

b) зловживання одним або кількома підприємствами домінуючим положенням на територіях Сторін у цілому або на переважній частині території.

2. Положення пункту 1 цієї статті також поширюються на діяльність державних компаній та компаній, яким Сторони надають виключні, або ексклюзивні, права, якщо тільки застосування цих положень не перешкоджає виконанню, згідно із законом або фактично відповідно до державних завдань, покладених на них.

3. Жодне положення пункту 2 цієї статті не повинно тлумачитися як таке, що перешкоджає будь-якій Стороні створювати або зберігати державні підприємства, надавати підприємствам виключні, або ексклюзивні, права або залишати чинними такі права.

4. Положення пунктів 1 і 2 цієї статті не повинні тлумачитись як такі, що створюють будь-які прямі зобов'язання для підприємств.

5. Сторони визнають важливість співробітництва та проведення консультацій для припинення антиконкурентних практик, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї статті, або усунення їхнього негативного впливу на торгівлю. Сторони можуть здійснювати таке співробітництво та проводити консультації через свої компетентні органи. Співробітництво включатиме обмін відповідною інформацією, доступною Сторонам. Жодна Сторона не повинна розкривати інформацію, яка є конфіденційною відповідно до її законодавства.

6. Для зміцнення взаєморозуміння між Сторонами або вирішення будь-яких питань, що випливають з цього розділу, і без шкоди для самостійності кожної зі Сторін у сфері розробки, підтримки і забезпечення своєї конкурентної політики та законодавства Сторона може вимагати проведення консультацій у рамках Спільного комітету. Зазначена вимога повинна містити причини проведення консультацій. Консультації згідно зі статтею 9.3 повинні проводитися оперативно для досягнення результату відповідно до цілей, викладених у цьому розділі. Заінтересовані Сторони надають Спільному комітету всебічну підтримку та необхідну інформацію.

7. За винятком права на консультації відповідно до пункту 6, жодна зі Сторін не може вдаватися до врегулювання спорів у рамках цієї Угоди з будь-якого питання, що виникає згідно із цією статтею.

Розділ 8
Інституційні положення

Стаття 8
Спільний комітет

1. Цим Сторони засновують Спільний комітет Україна - ЄАВТ. Він повинен складатися з представників Сторін, які повинні очолюватися міністрами або делегованими ними для цієї мети старшими посадовими особами.

2. Спільний комітет повинен:

a) контролювати і здійснювати нагляд за впровадженням цієї Угоди, поміж іншого, за допомогою повного перегляду застосування положень цієї Угоди, з відповідним підходом до будь-яких конкретних переглядів, що передбачені цією Угодою;

b) стежити за можливістю подальшого усунення бар'єрів в торгівлі та інших обмежувальних заходів, що стосуються торгівлі між Україною і державами ЄАВТ;

c) стежити за подальшим розвитком цієї Угоди;

d) контролювати роботу всіх підкомітетів і робочих груп, створених відповідно до цієї Угоди;

e) прагнути вирішувати спори, які можуть виникнути у зв'язку з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, а також

f) розглядати будь-які інші питання, що можуть стосуватися дії цієї Угоди.

3. Спільний комітет може вирішити створити такі підкомітети і робочі групи, які він вважатиме за необхідні для допомоги у виконанні своїх завдань. Якщо інше не передбачене у цій Угоді, підкомітети і робочі групи повинні працювати згідно з мандатом, установленим Спільним комітетом.

4. Спільний комітет приймає рішення, як це передбачено в цій Угоді, і може давати рекомендації, на основі консенсусу.

5. Спільний комітет повинен збиратися через два роки після набрання чинності цією Угодою. Після цього, він повинен збиратися за взаємною згодою, коли це необхідно, але зазвичай кожних два роки. Його зібраннями повинні керувати спільно Україна і одна з держав ЄАВТ. Спільний комітет повинен визначити регламент своєї діяльності.

6. Кожна Сторона будь-коли може шляхом письмового повідомлення зробити запит на проведення спеціального засідання Спільного комітету. Таке засідання повинно відбутися протягом 30 днів з моменту отримання запиту, якщо Сторони не погодять інше.

7. Спільний комітет може приймати рішення про внесення змін і доповнень до додатків і протоколів до цієї Угоди. Такі зміни й доповнення набирають чинності в порядку, визначеному у відповідному рішенні прийнятому Спільним комітетом.

Розділ 9
Вирішення спорів

Стаття 9.1
Сфера застосування та рамки

1. Положення цього розділу повинні застосовуватися до вирішення будь-яких спорів, що стосуються тлумачення або застосування цієї Угоди за винятком випадків, передбачених цією Угодою.

2. Спори з одного і того самого приводу, що виникають згідно із цією Угодою і Угодою СОТ, можуть врегульовуватися у будь-якому суді на розсуд Сторони, що подає скаргу4. Обраний суд повинен використовуватися для виключення інших судів.

____________
4 У цьому розділі поняття "Сторона", "Сторона спору", "Сторона, що подає скаргу" і "Сторона, на яку подають скаргу" можуть охоплювати одну й більше Сторін.

3. Для цілей пункту 2, вирішення спорів відповідно до Угоди СОТ вважається ініційованим у разі подання Стороною запита про створення групи експертів згідно зі статтею 6 Домовленості СОТ стосовно вирішення спорів, тоді як вирішення спорів відповідно до цієї Угоди вважається ініційованим у разі подання запиту про арбітраж відповідно до пункту 1 статті 9.4 цього розділу.

4. Перед тим, як Сторона ініціюватиме вирішення спорів згідно з Угодою СОТ проти іншої Сторони, така Сторона повинна повідомити всі інші Сторони про свій намір.

Стаття 9.2
Добрі послуги, примирення або посередництво

1. Добрі послуги, примирення і посередництво є процедурами, які виконуються добровільно, якщо Сторони про це домовляться. Вони можуть початися і бути завершені будь-коли. Вони можуть тривати, поки, відповідно до цього розділу, тривають процедури створення арбітражної комісії.

2. Процеси розгляду спорів, які передбачають добрі послуги, примирення і посередництва, повинні бути конфіденційними і не обмежувати прав Сторін у будь-яких інших судових процесах.

Стаття 9.3
Консультації

1. Сторони повинні завжди намагатися домовитися про тлумачення і застосування цієї Угоди, а також докладати всі зусилля шляхом співробітництва і проведення консультацій для досягнення взаємоприйнятного рішення, яке би взаємно задовольняла Сторони з будь-якого питання, що виникає відповідно до цієї статті.

2. Сторона може вимагати у письмовій формі проведення консультацій з іншою Стороною, якщо вона вважає, що заходи або інші питання суперечать цій Угоді. Сторона, що вимагає консультацій, повинна одночасно повідомити про це інші Сторони. Сторона, до якої надіслано запит, повинна відповісти на нього протягом десяти днів з дати його отримання. Консультації повинні відбуватися в рамках Спільного комітету, якщо Сторони, що надсилають і отримують запит про проведення консультацій, не домовляться про інше.

3. Консультації повинні початися протягом тридцяти днів з дати отримання запиту про проведення консультацій. Консультації з невідкладних питань, у тому числі стосовно продукції, що швидко псується, повинні розпочатися протягом п'ятнадцяти днів після отримання запиту про проведення консультацій. Сторона, що подала запит про проведення консультацій, має право вимагати створення арбітражної комісії згідно зі статтею 9.4, якщо Сторона, якій надіслано запит, не відповідає протягом десяти днів, або не вступає в консультації протягом тридцяти днів з дати отримання запиту про проведення консультацій, або протягом п'ятнадцяти днів з приводу невідкладних питань.

4. Сторони спору повинні надати достатню інформацію, щоб провести повну перевірку, яким чином заходи чи інші дії не сумісні з цією Угодою, та поводитися з будь-якою конфіденційною інформацією або інформацією, що є власністю компанії, якою вони в ході консультацій обмінялися з іншою Стороною, таким самим чином, як з такою інформацією поводиться Сторона, що її надала.

5. Консультації повинні бути конфіденційними і не обмежувати прав Сторін у будь-яких подальших процесах.

6. Сторони спору повинні інформувати інші Сторони про будь-яке взаємно погоджене вирішення спірного питання.

Стаття 9.4
Створення арбітражної комісії

1. Якщо консультації, зазначені в статті 9.3, не допомогли вирішити спір протягом 60 днів, або 30 днів з невідкладних питань, у тому числі спір з приводу товарів, що швидко псуються, після дати отримання запиту про консультації Стороною, на яку подали скаргу, можливе звернення до арбітражної комісії шляхом подання письмового запиту від Сторони, що подала скаргу, на Сторону, на яку скаржаться. Копія цього запиту повинна бути передана іншим Сторонам цієї Угоди, щоб вони могли визначитись, чи брати їм участь у спорі.

2. Запит до арбітражу повинен описувати конкретні заходи або інші спірні питання і надавати коротке викладення правових підстав для скарги.

3. Арбітражна комісія повинна включати в себе трьох членів, які повинні бути призначені згідно з "Факультативними нормами вирішення в арбітражному порядку спорів між двома державами у постійній палаті третейського суду" від 20 жовтня 1992 року (далі - Факультативні норми). Датою скликання арбітражної комісії є дата, коли призначено її голову.

4. Якщо Сторони спору не погодили іншого, арбітражній комісії протягом 20 днів з дати отримання запиту про скликання такої комісії повинні бути надані такі повноваження:

"У світлі відповідних положень цієї Угоди вивчити питання, зазначені у запиті на створення арбітражної комісії відповідно до статті 9.4, прийняти юридичні і фактичні рішення, а також рекомендації, якщо такі є, для вирішення спору і виконання рішення суду".

5. Якщо більш ніж одна Сторона вимагає скликання арбітражної комісії з приводу одного й того самого питання, або якщо запит уключає більш ніж одну Сторону, що захищається, і якщо це можливо, то повинна бути створена єдина арбітражна комісія для вивчення скарг з приводу одного і того самого питання.

6. Сторона, яка не є стороною спору, має право після отримання письмового повідомлення Сторін спору, робити до арбітражної комісії письмові подання, отримувати документи, у тому числі додатки від Сторін спору, відвідувати слухання й робити усні заяви.

Стаття 9.5
Процедури арбітражної комісії

1. Якщо інше не зазначено в цій Угоді чи не погоджене Сторонами спору, процедури арбітражної комісії повинні регулюватися диспозитивними нормами.

2. Арбітражна комісія повинна вивчити питання, зазначені у запиті про скликання арбітражної комісії у світлі відповідних положень цієї Угоди, які тлумачаться відповідно до правил тлумачення міжнародного публічного права.

3. Якщо Сторони спору не погодили іншого, слухання арбітражної комісії повинні відбуватися в Женеві. Мовою будь-якого розгляду спору повинна бути англійська. Слухання арбітражної комісії повинні бути відкритими для громадськості, якщо Сторони спору не погодили іншого.

4. Не повинно бути спілкування на користь однієї сторони з арбітражною комісією стосовно питання, що розглядається.

5. Письмові подання Сторін, письмові версії усних заяв і відповідей на запитання, поставлені арбітрами, повинні одночасно з тим, як вони подаються до арбітражної комісії, бути передані цією Стороною іншій Стороні спору і будь-який інший Стороні, яка виступила з повідомлення відповідно до пункту 6 статті 9.4.

6. Сторони повинні поводитися з інформацією як з конфіденційною, якщо вона подана будь-якою іншою Стороною арбітражній комісії як конфіденційна.

7. Рішення арбітражної комісії повинне бути прийняте більшістю її членів. Будь-який член може висловлювати окремі думки з питань, що не погоджені одноголосно. Арбітражна комісія не має права розголошувати, які члени належать до більшості, чи до меншості стосовно рішення.

Стаття 9.6
Звіт арбітражної комісії

1. Арбітражна комісія повинна, як загальне правило, подати початковий звіт, що містить її висновки і рішення стосовно сторін спору не пізніше як за 90 днів з дати створення арбітражної комісії. У жодному разі це не може бути пізніше як п'ять місяців з цієї дати. Сторона спору може подати письмові зауваження стосовно початкового звіту арбітражної комісії протягом 14 днів з дня отримання звіту. Арбітражна комісія повинна надати сторонам спору кінцевий звіт протягом 30 днів з дати отримання ними початкового звіту.

2. Остаточний звіт, а також будь-яке рішення згідно зі статтями 9.8 і 9.9 цього розділу, повинні надаватися Сторонам. Звіти повинні бути доступними громадськості, якщо сторони спору не домовилися про інше.

3. Будь-яке рішення арбітражної комісії згідно з будь-яким положенням цього розділу повинно бути остаточним та обов'язковим для сторін спору.

Стаття 9.7
Призупинення або закінчення розгляду справи арбітражною комісією

1. Якщо сторони спору погодяться, арбітражна комісія може перервати свою роботу будь-коли на строк, що не перевищує 12 місяців. Якщо робота арбітражної комісії була перервана більш ніж на 12 місяців, повноваження арбітражної комісії стосовно розгляду спору закінчуються, якщо Сторони не погодять іншого.

2. Сторона, що подає скаргу, може будь-коли перед виданням остаточного звіту відкликати свою скаргу. Таке відкликання не позбавляє її права подати нову скаргу стосовно того самого питання пізніше.

3. Сторони спору можуть будь-коли погодити закінчення розгляду спору арбітражною комісією, створеною згідно із цією Угодою, спільно повідомивши про це голову цієї арбітражної комісії.

4. Арбітражна комісія може на будь-якому етапі судового розгляду перед виданням остаточного звіту запропонувати сторонам спору спробувати вирішити спір шляхом переговорів.

Стаття 9.8
Виконання остаточного звіту арбітражної комісії

1. Заінтересована Сторона повинна негайно виконати рішення арбітражної комісії. Якщо це неможливо здійснити відразу, сторони спору повинні намагатися погодити розумний період часу для здійснення цього. У разі відсутності такої домовленості протягом 30 днів з дати видачі остаточного звіту, сторона спору може подати запит до арбітражної комісії, що розглядала спір, для того, щоб вона визначила розумний період часу, зважаючи на обставини справи. Рішення арбітражної комісії повинне бути надане протягом 30 днів після запиту.

2. Заінтересована сторона спору повинна повідомити іншу сторону спору про вжитий для виконання рішення арбітражної комісії захід, а також надати детальний опис того, як такий захід забезпечить відповідність, достатню для того, щоб дозволити іншій стороні спору оцінити масштаб заходу.

3. У разі незгоди стосовно існування заходу на виконання рішення арбітражної комісії або узгодженості цього заходу з рішенням арбітражної комісії, такий спір вирішується тією самою арбітражною комісією перед тим, як може вимагатися компенсація або застосоване призупинення переваг згідно зі статтею 9.9 цього розділу. Зазвичай рішення арбітражної комісії повинне бути видане протягом 90 днів.

Стаття 9.9
Компенсація та призупинення переваг

1. Якщо заінтересована Сторона не може повною мірою виконати рішення згідно з остаточним звітом арбітражної комісії у розумний період часу, як це зазначено в пункті 1 статті 9.8, ця Сторона повинна увійти до консультацій для погодження взаємоприйнятної компенсації, якщо так вимагає Сторона, що подала скаргу. Якщо такої домовленості не було досягнуто протягом 20 днів після запиту, Сторона, яка подала скаргу, має право призупинити надання гарантованих цією Угодою переваг, але лише рівнозначних за вартістю тим здійсненим заходам або справам, які арбітражна комісія визначила як такі, що не відповідають цій Угоді.

2. Стосовно того, які переваги призупиняти, Сторона, що подала скаргу, повинна спочатку намагатися призупинити дію переваг у тому самому секторі чи секторах, які зазнали впливу від заходу або дії, які визнані арбітражною комісією таким, що не відповідають цій Угоді. Якщо Сторона, яка подала скаргу, вважає, що призупинення переваг неможливо або неефективно у тому самому секторі або секторах, які зазнали впливу від заходу або дії, які визнані арбітражною комісією таким, що не відповідають цій Угоді, то така Сторона може призупинити вигоди в інших секторах.

3. Сторона, що подала скаргу, повинна повідомити іншій стороні спору про переваги, які вона має намір призупинити, підстави для такого призупинення та час, коли призупинення почнеться, не пізніше як за 30 днів до дати, якої планується набрання чинності призупиненням переваг. Протягом 15 днів після повідомлення, Сторона, на яку подали скаргу, може попросити арбітражну комісію, яка розглядала спір, вирішити, чи переваги, які Сторона, що подала скаргу, має намір призупинити, рівнозначні пов'язаним з невідповідним цій Угоді заходом, а також вирішити, чи запропоноване призупинення відповідає пунктам 1 і 2 цієї статті. Рішення арбітражної комісії повинно бути надане протягом 45 днів після такого запиту. Переваги не повинні призупинятися доти, доки арбітражна комісія не надасть відповідного рішення.

4. Компенсація і призупинення віддавання переваг повинні бути тимчасовими заходами і повинні застосовуватися Стороною, що подає скаргу, лише доти, доки захід або дія, які вважаються такими, що відповідають цій Угоді, не усунуті або змінені, для того, щоб привести їх у відповідність до цієї Угоди, або доти, доки сторони спору не вирішать спір іншим чином.

5. За запитом сторони спору арбітражна комісія першого звернення повинна після припинення віддання переваг визначити відповідність вживаних заходів, і, після такого визначення, вирішити, чи обмеження надання послуг повинне бути закінчене або змінене. Рішення арбітражної комісії повинне бути надане протягом 30 днів з дати такого запиту.

Стаття 9.10
Інші положення

1. Якщо це можливо, арбітражна комісія, зазначена у статтях 9.8 і 9.9 повинна складатися з тих самих членів, що й арбітражна комісія, яка видавала остаточний звіт. Якщо член з початкового складу арбітражної комісії недоступний, призначення або заміна у списку арбітрів повинні проводитися відповідно до процедури виборів початкового складу арбітражної комісії.

2. Будь-який зазначений у цьому розділі строк може бути змінений за обопільною згодою заінтересованих Сторін спору.

Розділ 10
Прикінцеві положення

Стаття 10.1
Виконання обов'язків

Сторони повинні вживати будь-яких загальних або конкретних заходів, що необхідні для виконання їхніх обов'язків згідно із цією Угодою.

Стаття 10.2
Додатки, протоколи та доповнення

Додатки та протоколи до цієї Угоди, у тому числі доповнення, є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 10.3
Еволюційне положення

Сторони переглядатимуть цю Угоду в рамках Спільного комітету через три роки після набрання чинності цією Угодою з урахуванням подальшого розвитку міжнародних економічних відносин, зокрема в рамках СОТ і вільних торгівельних відносин з третіми країнами, та розглядатимуть можливості розвитку та поглиблення співробітництва між ними в рамках цієї Угоди. Після першого перегляду вони переглядатимуть цю Угоду раз у два роки в рамках Спільного комітету, з урахуванням будь-яких особливих положень стосовно подальшої лібералізації або перегляду, що міститься в цій Угоді.

Стаття 10.4
Сталий розвиток

Сторони переглядатимуть цю Угоду в рамках Спільного комітету через три роки після набрання чинності цією Угодою в контексті змін у сфері торгівлі та сталого розвитку.

Стаття 10.5
Унесення змін

1. Сторони можуть погодити будь-яке внесення змін до цієї Угоди. Інші зміни до цієї Угоди, ніж ті, що зазначені у пункті 7 статті 8 цієї Угоди, повинні, після їхнього розгляду в рамках Спільного комітету, передаватися Сторонам для ратифікації, прийняття або схвалення.

2. Якщо Сторони не домовилися про інше, зміни повинні набрати чинності з першого дня третього місяця, що слідує за внесенням останнього документа про ратифікацію, прийняття або схвалення.

3. Текст змін, а також документи про ратифікацію, прийняття або схвалення повинні подаватися депозитарію.

Стаття 10.6
Приєднання

1. Будь-яка держава, яка стане членом Європейської асоціації вільної торгівлі, може приєднатися до цієї Угоди, за умови, що Спільний комітет схвалить таке приєднання на умовах, погоджених Сторонами. Документ про приєднання повинен бути переданий на зберігання депозитарію.

2. Стосовно держави, яка приєднується до цієї Угоди, Угода повинна набрати чинності з першого дня третього місяця після внесення документа про приєднання або після погодження умов приєднання існуючими Сторонами, залежно від того, що настане пізніше.

Стаття 10.7
Вихід і припинення дії

1. Кожна Сторона може вийти з цієї Угоди шляхом письмового повідомлення депозитарію. Вихід з Угоди набирає чинності через шість місяців з дати отримання депозитарієм відповідного повідомлення.

2. Якщо Україна виходить з Угоди, строк її дії закінчується, коли цей вихід набирає чинності.

3. Будь-яка держава ЄАВТ, яка виходить з Конвенції, що засновує Європейську асоціацію вільної торгівлі, повинна на підставі самого цього факту в той самий день, коли цей вихід набирає чинності, припинити бути Стороною цієї Угоди.

Стаття 10.8
Набрання чинності

1. Ця Угода підлягає ратифікації, прийняттю або схваленню відповідно до національного законодавства Сторін. Документи про ратифікацію, прийняття або схвалення повинні бути зданими на зберігання депозитарію.

2. Ця Угода набирає чинності з першого дня третього місяця, що слідує за датою, коли Україна і принаймні одна з держав ЄАВТ здали на зберігання депозитарію документи про ратифікацію, прийняття або схвалення Угоди.

3. Стосовно держави ЄАВТ, яка передає на зберігання свій документ про ратифікацію, прийняття або затвердження після того, як ця Угода набрала чинності, Угода набирає чинності в перший день третього місяця після передачі на зберігання її документа про ратифікацію, прийняття або затвердження. 

4. Ця Угода не набере чинності між Україною та державою ЄАВТ, якщо одночасно з нею не набере чинності додаткова угода про сільське господарство між Україною та цією державою ЄАВТ. Вона залишається чинною доти, доки залишається чинною додаткова угода між цими Сторонами. 

Стаття 10.9
Депозитарій

Як депозитарій діє Уряд Норвегії.

На підтвердження чого ті, що підписалися нижче, будучи належним чином уповноваженими на це, підписали цю Угоду.

Учинено в Рейк'явіку 24 червня 2010 року в одному оригінальному примірнику. Депозитарій надсилає її засвідчені копії всім Сторонам.

 

За Україну 

За Республіку Ісландія 

  

За Князівство Ліхтенштейн 

  

За Королівство Норвегія 

  

За Швейцарську Конфедерацію 

 

ВИКЛЮЧЕНІ ТОВАРИ

Товари, зазначені в таблицях 1 та 2, вилучаються зі сфери застосування підпункту "а" пункту 1 статті 2.1 цієї Угоди:

Таблиця 1 - для держав - членів ЄАВТ

ГС код 

Опис товарів 

Виключено, якщо імпортується до 

35.01 

Казеїни, казеїнати та інші похідні продукти з казеїну; казеїнові клеї. 

Норвегія
Ліхтенштейн/
Швейцарія 

35.02 

Альбуміни (у тому числі концентрати двох чи більше білків сироватки, що містять за вагою більш ніж 80 % білків сироватки, обчислених на основі сухої речовини), альбумінати та інші продукти альбуміну. 

  

  

- яєчний альбумін: 

  

3502.11 

- - сухі 

Норвегія
Ліхтенштейн/
Швейцарія 

3502.19 

- - інші 

Норвегія
Ліхтенштейн/
Швейцарія 

3502.20 

- Лактоальбумін, у тому числі концентрати двох чи більше білків сироватки  

Норвегія 

3502.90 

- інші 

Норвегія 

35.05 

Декстрини та інші модифіковані крохмалі (наприклад, пептизовані чи естерифіковані крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів чи інших модифікованих крохмалів. 

  

3505.10 

- Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

Норвегія
Ліхтенштейн/
Швейцарія 

ex 3505.20 

- Клеї, для тваринних кормів 

Ліхтенштейн/
Швейцарія 

38.09 

Аппрети, фарби для поліпшення фарбування чи визначення барвників та інших продуктів та сумішей (наприклад, приправи та протрава), що використовуються у текстильних, паперових, шкіряних або подібних промисловостях, за винятком визначених сфер. 

  

ex 3809.10 

- На основі крохмальних речовин, для тваринних кормів 

Ліхтенштейн/
Швейцарія 

38.23 

Промислові одноосновні карбонові жирні кислоти; кисле масло, одержане від перегону; промислові жирні спирти. 

  

  

- Промислові одноосновні карбонові жирні кислоти; кисле масло, одержане від перегону: 

  

ex 3823.11 

- - Стеаринова кислота, для тваринних кормів 

Норвегія
Ліхтенштейн/
Швейцарія 

ex 3823.12 

- - Олеїнова кислота, для тваринних кормів 

Норвегія
Ліхтенштейн/
Швейцарія 

ex 3823.13 

- - Жирна кислота талового масла, для тваринних кормів 

Норвегія 

ex 3823.19 

- - Інше, для тваринних кормів 

Норвегія
Ліхтенштейн/
Швейцарія 

ex 3823.70 

- Промислові жирні спирти, для тваринних кормів 

Норвегія 

Таблиця 2 - для України

Код ГС 

Опис товарів 

2905441100 

- - - - із вмістом D-манітолу 2 мас. % або менше у перерахунку на вміст D-глюцитолу 

2905441900 

- - - - Інший 

2905449900 

- - - - Інший 

2905450000 

- - Гліцерин (1,2,3-триоксипропан) 

3301131000 

- - - не детерпенізовані 

3301139000 

- - - детерпенізовані 

3301192010 

ефірні олії цитрусових плодів із вмістом терпенів, у тому числі конкрети та абсолюти (за винятком їхніх солодких та гірких апельсинів та лимонів), з лимонів та бергамотів 

3301198010 

ефірні олії цитрусових плодів без вмісту терпенів, у тому числі конкрети та абсолюти (за винятком їхніх солодких та гірких апельсинів та лимонів), з лимонів та бергамотів 

3301241000 

- - - не детерпенізовані 

3301249000 

- - - детерпенізовані 

3301251000 

- - - не детерпенізовані 

3301259000 

- - - детерпенізовані 

3301291100 

- - - не детерпенізовані 

3301293100 

- - - детерпенізовані 

3301294100 

- - - - не детерпенізовані 

3301297100 

- - - - - Герані; ветиверії (Vetiveria); Жасміну 

3301297900 

- - - - - Лаванди 

3301299100 

- - - - - Інших 

3301300000 

- Резіноїди 

3301901000 

- - терпенові побічні продукти детерпенізації ефірних олій 

3301902100 

- - - із локриці та хмелю 

3301903000 

- - - Інше 

3301909000 

- - Інше 

3302101000 

- - - - із вмістом більш ніж 0,5 об. % спирту 

3302102100 

- - - - - без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози або крохмалю, або із вмістом менш ніж 1,5 мас. % молочних жирів, менш ніж 5 мас. % цукрози або ізоглюкози, менш ніж 5 мас. % глюкози або крохмалю 

3302102900 

- - - - - Інші 

3302104000 

- - - Інші 

3501101000 

- - для виробництва регенерованих текстильних волокон 

3501105000 

- - для промислових цілей, крім виробництва харчових продуктів і корму для тварин 

3501109000 

- - Інші 

3501901000 

- - клеї казеїнові 

3501909000 

- - Інші 

3502111000 

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях, крім харчових 

3502119000 

- - - Інші 

3502191000 

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях 

3502199000 

- - - Інші 

3502201000 

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях 

3502209100 

- - - висушений (наприклад, у пластинах, лусочках, пластівцях, порошку) 

3502209900 

- - - Інші 

3502902000 

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях 

3502907000 

- - - Інші 

3502909000 

- - альбумінати та інші похідні альбумінів 

3503001000 

- желатин та його похідні 

3503008010 

- - клей кістковий гранульований та лускоподібний 

3503008090 

- - Інші 

3504000000 

Пептони та їхні похідні; інші білкові речовини та їхні похідні, не включені до інших товарних позицій; порошок із шкіри, хромований або не хромований 

3505101000 

- - декстрини 

3505105000 

- - - крохмалі, перетворені в складні або прості ефіри (естерифіковані або етерифіковані) 

3505109000 

- - - Інші 

3505201000 

- - із вмістом менш ніж 25 мас. % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів 

3505203000 

- - із вмістом 25 мас. % чи більше, але менш ніж 55 мас. % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів 

3505205000 

- - із вмістом 55 мас. % чи більше, але менш ніж 80 мас. % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів 

3505209000 

- - із вмістом 80 мас. % крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів 

3809101000 

- - із вмістом менш ніж 55 мас. % такої речовини 

3809103000 

- - із вмістом такої речовини 55 % мас. %, чи більше, але менше як 70 % 

3809105000 

- - із вмістом такої речовини 70 мас. %, чи більше, але менше як 83 % 

3809109000 

- - із вмістом такої речовини 83 % чи більше 

3823130000 

- - жирні кислоти талової олії 

3823191000 

- - - дистильовані жирні кислоти 

3823193000 

- - - жирнокислотний дистилят 

3823199000 

- - - Інші 

3823700000 

- промислові жирні спирти 

3824601100 

- - - із вмістом 2 мас. % або менше D-манітолу у перерахунку на вміст D-глюцитолу 

3824601900 

- - - Інші 

3824609100 

- - - із вмістом 2 мас. % або менше D-манітолу у перерахунку на вміст D-глюцитолу 

3824609900 

- - - Інші 

4103200000 

- рептилій 

4103300000 

- Свиней 

4103901000 

- - кіз або козенят: 

4103909000 

- - Інші 

4301300000 

- ягнята таких порід: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогічних порід, а також індійської, китайської, монгольської або тибетської, цілі, з головою, хвостом, лапами чи без них 

4301600000 

- лисиці, цілі, з головою, хвостом, лапами чи без них 

4301807010 

Сировина хутрова, ціла, з головою, хвостом, лапами чи без них (за винятком сировини хутрової з норки, ягнят таких порід: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогічних порід, а також індійської, китайської, монгольської або тибетської, лисиць, бабака та диких тварин родини котячих): тюлені з головою, хвостом, лапами чи без них 

4301900000 

- голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки шкурок, придатні для використання у виробництві хутрових виробів 

5203000000 

Бавовна, піддана кардо- чи гребенечесанню 

 

ПЕРЕРОБЛЕНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ

Стаття 1
Заходи із компенсації цін

1. Для того, щоб враховувати різницю у вартості сільськогосподарської сировини, включеної у продукцію, яка стосується статті 2, ця Угода не усуває:

a) стягування мита з імпорту;

b) застосування заходів, прийнятих стосовно експорту.

2. Мито, що стягується державами - членами ЄАВТ з імпорту, грунтується на різниці між ціною на внутрішньому ринку та ціною на світовому ринку сільськогосподарської сировини, включеної у продукцію, про яку йдеться, але не перевищувати таку різницю цін.

Стаття 2
Тарифні поступки ЄАВТ

Враховуючи положення, викладені в статті 1, країни ЄАВТ повинні надавати продукції, що походить із України, і зазначена в таблиці 1, режим, не менш сприятливий, ніж той, який надається Європейському Співтовариству.

Стаття 3
Тарифні поступки України

Для продукції, зазначеної в таблиці 2, яка походить із країни ЄАВТ, Україна повинна надавати режим зазначений у цій таблиці, але не менш сприятливий, ніж той, який вона надає Європейському Співтовариству.

Стаття 4
Сповіщення

1. Країни ЄАВТ повинні сповістити Україну на будь-якому ранньому етапі, перед набранням чинності, про всі заходи, які застосовуються відповідно до статті 1.

2. Україна та країни ЄАВТ повинні взаємно інформувати про всі зміни в режимі, погодженому з Європейським Співтовариством.

Стаття 5
Консультації

Країни ЄАВТ і Україна періодично переглядатимуть розвиток торгівлі продукцією, яка охоплюється цим додатком. Зважаючи на ці перегляди і враховуючи домовленості між Сторонами і Європейським Співтовариством або в рамках СОТ, країни ЄАВТ і Україна прийматимуть рішення про можливі зміни переліку товарів, на які поширюється дія цього додатка, а також про можливий розвиток заходів, які застосовуються відповідно до статті 1.

Таблиця 1 до додатка II

ТАРИФНІ ПОСТУПКИ ЄАВТ

Код ГС 

Опис товару 

Ісландія 

Норвегія 

Швейцарія/
Ліхтенштейн 

04.03 

Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені молоко та вершки (бактеріальними заквасками), згущені або незгущені, або з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин або ароматизовані чи неароматизовані, або з доданням фруктів, горіхів чи какао. 

  

  

  

ex 0403.10 

- Йогурт: 

  

  

  

  

- - ароматизований або з додаванням фруктів, горіхів або какао 

ex 0403.90 

- інший: 

  

  

  

  

- - ароматизований або з додаванням фруктів, горіхів або какао 

05.01 

Людське волосся необроблене, мите чи немите, або знежирене чи незнежирене; відходи волосся. 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

05.02 

Щетина свійських або диких свиней; барсучий волос та інший волос, використовувані для виробництва щіток; відходи щетини або волосу. 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

05.05 

Шкурки та інші частини птахів, вкриті пір'ям або пухом, пір'я та частини пір'я (обрізані чи необрізані) та пух, очищені або неочищені, дезінфіковані чи оброблені для їхнього збереження, але які не проходили подальшої обробки; порошок та відходи пір'я або частин пір'я. 

Вільно 

Вільно 

Вільно1) 

05.07 

Слонова кістка, черепаховий панцир, вус китовий (у тому числі бахрома) або інших морських ссавців, роги, роги оленя, копита, нігті, кігті й дзьоби, необроблені або піддані первинній обробці, але без надання форми; порошок та відходи цих матеріалів. 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

05.08 

Корали та аналогічні матеріали, необроблені або піддані первинній обробці; черепашки та панцирі молюсків, ракоподібних чи голкошкірих, кістки каракатиць, необроблені або піддані первинній обробці, але без надання форми, їхній порошок та відходи. 

Вільно 

Вільно 

Вільно1) 

05.10 

Амбра сіра, струмина боброва, цівета та мускус; шпанські мушки; жовч, у тому числі суха; залози та інші продукти тваринного походження, використовувані для виготовлення фармацевтичних засобів, свіжі, охолоджені, морожені або оброблені в інший спосіб, консервовані. 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

07.10 

Овочі сирі або варені у воді чи на парі, морожені. 

  

  

  

0710.40 

- цукрова кукурудза 

Вільно 

Вільно1) 

Вільно 

07.11 

Овочі, консервовані для тимчасового зберігання (наприклад, за допомогою сірчаного газу або у солоній воді, у воді з доданням сірки або інших речовин, що забезпечують їхню тимчасову консервацію), але у такому вигляді не придатні для вживання. 

  

  

  

ex 0711.90 

- інші овочі; овочеві суміші: 

  

  

  

  

- - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 

Вільно 

Вільно1) 

Вільно 

09.01 

Кава смажена або несмажена, з кофеїном чи без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з вмістом кави у будь-якій пропорції. 

Вільно 

Вільно 

Вільно1) 

09.02 

Чай, ароматизований чи неароматизований. 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

13.02 

Соки та екстракти рослинного походження; речовини з вмістом пектину, пектинати та пектати; агар-агар та інші клеї та загусники рослинного походження, видозмінені або невидозмінені: 

  

  

  

  

- соки та екстракти рослинного походження: 

  

  

  

1302.12 

- - з солодки (локриці) 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

1302.13 

- - з хмелю 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

ex 1302.19 

- - інші: 

  

  

  

  

- - - піретрума або коріння рослин, що містять ротеноном 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

  

- - - змішані екстракти рослин для виробництва напоїв або харчових виробів 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

  

- - - лікарські інші ніж суміші соків та екстрактів рослинного походження для виробництва напоїв або харчів або ефірного масла ванілі 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

1302.20 

- речовини з вмістом пектину, пектинати та пектати 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

  

- клеї та загусники рослинного походження, видозмінені або невидозмінені: 

  

  

  

1302.31 

- - агар-агар 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

1302.32 

- - загусники з насіння та плодів ріжкового дерева або з насіння гуареї (циамопсиса), видозмінені або невидозмінені 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

1302.39 

- - інші 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

14.01 

Матеріали рослинного походження, використовувані здебільшого для плетіння або виробництва матів (наприклад, бамбук, індійська тростина, тростина, очерет, лоза, рафія, очищена, відбілена або пофарбована солома злаків, липове лико). 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

14.04 

Матеріали рослинного походження, не включені до інших угруповань. 

Вільно 

Вільно 

Вільно1) 

15.16 

Жири і масла тваринні або рослинні та їхні фракції, частково або цілком гідрогенізовані, інтеретерифіковані, реетерифіковані або елаїдинізовані, рафіновані або нерафіновані, але не піддані подальшій обробці. 

  

  

  

ex 1516.20 

- жири і олія рослинні та їхні фракції: 

  

  

  

  

- - олія рицинова гідрогенізована (так званий "опаловий віск") 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

15.17 

Маргарин; харчові суміші або продукти з тваринних та рослинних жирів, масел та олії або фракцій жирів, масел чи олії з цієї групи, крім харчових жирів і масел та їхні фракцій товарної позиції 1516. 

  

  

  

ex 1517.10 

- маргарин, за винятком рідкого маргарину: 

  

  

  

  

- - з вмістом молочних жирів понад 10 мас. %, але не більш ніж 15 мас. % 

ex 1517.90 

- інші:  

  

  

  

  

- - з вмістом молочних жирів понад 10 мас. %, але не більш ніж 15 мас. %  

  

- - кулінарні суміші або вироби, що використовуються для змащування форм. 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

15.18 

Жири і олія тваринні або рослинні та їхні фракції, варені, окислені, зневоднені, оброблені сірчаною кислотою, окислені струменем повітря або хімічно модифіковані, крім продуктів товарної позиції 1516; нехарчові суміші або продукти з тваринних або рослинних жирів, масел та олії або фракцій різних жирів, масел чи олії з цієї групи, не включені до інших угруповань. 

  

  

  

ex 1518.00 

Ліноксин 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

15.20 

Гліцерин сирий; гліцеринова вода та гліцериновий луг. 

Вільно 

Вільно1) 

Вільно 

15.21 

Воски рослинні (крім тригліцеридів), віск бджолиний та воски і спермацети інших комах, рафіновані чи нерафіновані або пофарбовані чи непофарбовані. 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

15.22 

Дегра; залишки після обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження. 

Вільно 

Вільно1) 

Вільно 

17.02 

Інші види цукру, у тому числі хімічно чисті лактоза, мальтоза, глюкоза та фруктоза, у твердому стані; цукрові сиропи без додання ароматичних речовин або барвників; мед штучний, змішаний або не змішаний з натуральним медом; карамелізовані цукор та патока. 

  

  

  

1702.50 

- фруктоза хімічно чиста 

Вільно 

Вільно1) 

Вільно 

ex 1702.90 

- фруктоза інша та сироп фруктози з вмістом у сухому стані понад 50 мас. % фруктози: 

  

  

  

  

- - мальтоза хімічно чиста 

Вільно 

Вільно1)  

Вільно1) 

17.04 

Кондитерські вироби з цукру (у тому числі білий шоколад) без вмісту какао 

Вільно 

18.03 

Какао-паста, знежирена або незнежирена 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

18.04 

Какао-масло, какао-жир 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

18.05 

Какао-порошок, без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

18.06 

Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао. 

  

  

  

1806.10 

- какао-порошок, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин 

Вільно 

Вільно 

1806.20 

- інші готові вироби у вигляді блоків, плиток чи батонів, масою понад 2 кг або в рідкому стані, у вигляді пасти чи порошку, у гранулах або іншому аналогічному вигляді, які містяться в контейнерах або в первинній упаковці, масою нетто понад 2 кг: 

  

- інші, у вигляді блоків, плиток чи батонів:  

  

  

  

1806.31 

- - з начинкою 

1806.32 

- - без начинки 

1806.90 

- інші 

19.01 

Екстракти солодові; готові харчові продукти з борошна, крупи, крохмалю або солодових екстрактів, без вмісту какао або з вмістом менш ніж 40 мас. % какао у перерахунку на цілком знежирену основу, не включені до інших угруповань; харчові продукти із сировини товарних позицій 0401 - 0404, без вмісту або з вмістом какао менш ніж 5 мас. % у перерахунку на цілком знежирену основу, не включені до інших угруповань. 

  

  

  

1901.10 

- продукти дитячого харчування, розфасовані для роздрібної торгівлі 

Вільно 

1901.20 

- суміші та тісто для виробництва хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів товарної позиції 19.05 

1901.90 

- інші 

Вільно 

19.02 

Вироби з тіста без дріжджів, піддані або не піддані тепловій обробці, з начинкою (з м'яса чи інших продуктів) чи без начинки, або вироблені в інший спосіб, наприклад спагеті, макарони, локшина та інші макаронні вироби; кускус, готовий або не готовий до споживання 

  

  

  

  

- вироби з тіста без дріжджів, не піддані тепловій обробці, без начинки або не виготовлені в інший спосіб: 

  

  

  

1902.11 

- - з вмістом яєць 

1902.19 

- - інші 

Вільно 

ex 1902.20  

- вироби з дріжджового тіста з начинкою (піддані або не піддані тепловій обробці або виготовлені в інший спосіб): 

  

  

  

  

- - з вмістом понад 20 мас. % сосисок, ковбас й аналогічних продуктів, м'яса та м'ясних субпродуктів усіх видів, у тому числі жирів будь-якого виду або походження 

1902.30 

- інші вироби з бездріжджового тіста 

1902.40 

- кускус 

19.03 

Тапіока та її замінники, вироблені з крохмалю, у формі пластівців, гранул, кульок, крупинок, горошин та в інших аналогічних формах. 

Вільно 

Вільно 

19.04 

Готові харчові вироби, одержані із зерна зернових культур за допомогою обробки здуванням або смаженням (наприклад, кукурудзяні пластівці); зернові злаки (крім кукурудзи) у вигляді пластівців, гранул чи оброблених в інший спосіб (за винятком борошна і крупки), попередньо проварені або приготовлені в інший спосіб, не включені до інших угруповань. 

  

  

  

1904.10 

- готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових продуктів 

Вільно 

Вільно1) 

1904.20 

- готові харчові продукти, виготовлені з несмажених зернових пластівців або із сумішей несмажених зернових пластівців зі смаженими зерновими пластівцями чи з обробленими шляхом здуття зернами зернових культур 

Вільно 

1904.30 

- пшениця Bulgur 

1904.90 

- інші 

19.05 

Хлібобулочні, кондитерські вироби, з вмістом чи без вмісту какао; вафельні пластини, порожні капсули, придатні для використання у фармацевтиці, вафельні облатки для запечатування, сушене тісто з борошна та крохмалю у вигляді пластин тощо. 

  

  

  

1905.10 

- хрусткі хлібці 

Вільно 

1905.20 

- пряники 

  

- печиво солодке сухе; вафлі та вафельні облатки:  

  

  

  

1905.31 

- - печиво солодке сухе 

1905.32 

- - вафлі та вафельні облатки 

1905.40 

- сухарі, грінки та аналогічні смажені вироби 

1905.90 

- інші 

*1) 

20.01 

Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти. 

  

  

  

ex 2001.90 

- інші: 

  

  

  

  

- - цукрова кукурудза (Zea mays var. Saccharata); пальмова серцевина; ямс, батат і аналогічні їстівні частини рослин з вмістом крохмалю 5 мас. % чи більше 

Вільно 

Вільно 

20.02 

Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти. 

  

  

  

2002.90 

- інші 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

20.04 

Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, морожені, крім продуктів товарної позиції 20.06. 

  

  

  

ex 2004.10 

- картопля: 

  

  

  

  

- - у вигляді борошна, круп або пластівців 

Вільно 

ex 2004.90 

- інші овочі та овочеві суміші: 

  

  

  

  

- - цукрова кукурудза (Zea mays var. Saccharata) 

Вільно 

Вільно1) 

Вільно 

20.05 

Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, неморожені, крім продуктів товарної позиції 20.06: 

  

  

  

ex 2005.20 

- картопля: 

  

  

  

  

- - у вигляді борошна, круп або пластівців 

Вільно 

2005.80 

- цукрова кукурудза (Zea mays var. Saccharata) 

Вільно 

Вільно1) 

Вільно 

20.06 

Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші частини рослин, консервовані з доданням цукру (зацукровані або просочені цукровим сиропом). 

  

  

  

ex 2006.00 

- цукрова кукурудза (Zea mays var. Saccharata) 

Вільно 

Вільно 

20.07 

Варення, желе, мармелади, фруктові пюре та пасти плодово-ягідні, які пройшли теплову обробку, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин. 

  

  

  

2007.10 

- гомогенізовані готові продукти 

Вільно 

  

- інші:  

  

  

  

2007.91 

- - цитрусові фрукти 

Вільно 

Вільно 

2007.99 

- - інші 

Вільно 

20.08 

Плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані в інший спосіб, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, не включені до інших угруповань. 

  

  

  

  

- горіхи, земляні горіхи (арахіс) та інше насіння, змішане або не змішане між собою: 

  

  

  

ex 2008.11 

- - арахіс: 

  

  

  

  

- - - арахісове масло 

Вільно 

Вільно 

  

- - - арахіс, обсмажений 

Вільно 

Вільно 

  

- інші, у тому числі суміші інші, ніж зазначені у 2008.19: 

  

  

  

2008.91 

- - пальмова серцевина 

Вільно 

Вільно1) 

Вільно 

ex 2008.99 

- - інші:  

  

  

  

  

- - - цукрова кукурудза (Zea mays var. Saccharata) 

Вільно 

Вільно 

21.01 

Екстракти, есенції та концентрати з кави, чаю або мате [парагвайський чай] та готові продукти на їхній основі або на основі кави, чаю чи мате [парагвайського чаю]; смажений цикорій та інші смажені замінники кави та екстракти, есенції і концентрати з них. 

  

  

  

  

- екстракти, есенції та концентрати кави і готові продукти на основі цих екстрактів, есенцій і концентратів або на основі кави: 

  

  

  

2101.11 

- - екстракти, есенції та концентрати 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

2101.12 

- - готові продукти на основі цих екстрактів, есенцій і концентратів або на основі кави 

Вільно 

Вільно 

2101.20 

- екстракти, есенції та концентрати з чаю чи мате, або парагвайського чаю, і готові продукти на їхній основі або на основі чаю чи мате, або парагвайського чаю 

Вільно 

Вільно 

2101.30 

- смажений цикорій та інші смажені замінники кави і екстракти, есенції та концентрати з них 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

21.02 

Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин товарної позиції 30.02); готові пекарські порошки. 

  

  

  

2102.10 

- дріжджі активні 

Вільно 

Вільно 

Вільно2)  

2102.20 

- дріжджі неактивні; інші мертві одноклітинні мікроорганізми: 

Вільно 

Вільно1) 

Вільно1) 

2102.30 

- порошки пекарські готові 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

21.03 

Продукти для приготування соусів та готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця. 

  

  

  

2103.10 

- соус соєвий 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

2103.20 

- кетчуп та інші томатні соуси 

Вільно 

Вільно 

2103.30 

- порошок гірчиці та готова гірчиця 

Вільно 

Вільно 

Вільно1) 

2103.90 

- інші 

Вільно 

21.04 

Супи чи бульйони готові і заготовки для їхнього приготування; гомогенізовані складені харчові продукти. 

21.05 

Морозиво та інші види харчового льоду, що містять або не містять какао. 

виключено 

21.06 

Харчові продукти, не включені до інших угруповань. 

  

  

  

2106.10 

- білкові концентрати та речовини з білковою структурою 

Вільно 

ex 2106.90 

- інші: 

  

  

  

  

- - інші ніж сиропи цукрові, ароматизовані або з доданням барвників 

виключено 

22.01 

Води, у тому числі природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лід та сніг. 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

22.02 

Води, у тому числі мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин, та інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 20.09 

  

  

  

2202.10 

- води, у тому числі мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

2202.90 

- інші 

22.03 

Пиво із солоду (солодове). 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

22.05 

Вермути та виноградні натуральні вина, інші, з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів. 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

22.07 

Спирт етиловий неденатурований, з концентрацією алкоголю не менш ніж 80 об. %; спирт етиловий та інші спирти, денатуровані, будь-якої концентрації. 

  

  

  

2207.20 

- спирт етиловий та інші спирти денатурованібудь-якої концентрації 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

22.08 

Спирт етиловий неденатурований, з концентрацією спирту менш ніж 80 об. %; спиртові настоянки, лікери та інші спиртові напої. 

  

  

  

2208.20 

- спиртні напої, одержані перегонкою виноградного вина або вичавок винограду 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

2208.30 

- віскі 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

2208.40 

- ром і тафія 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

2208.50 

- джин та ялівцева настоянка 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

2208.60 

- горілка 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

2208.70 

- лікери і солодкі наливки 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

2208.90 

- інші 

Вільно 

Вільно 

22.09 

Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової кислоти. 

Вільно 

Вільно 

Вільно 

____________
* = мито згідно зі статтями 1 та 2 цього додатка.

Вільно = мито не стягується згідно зі статтею 8 цієї Угоди.

* = також містить тарифні лінії, стосовно яких застосовується режим "Вільно".

1) = продукція, призначена для кормових цілей: Норвегія: надає часткові поступки. Швейцарія: не надає поступок.

2) = Поступки, що не надаються хлібопекарським дріжжям та продукції, що призначена для кормових цілей.

Таблиція 2 до додатка II

ТАРИФНІ ПОСТУПКИ УКРАЇНИ

1. З 1 січня 2012 року Україна повинна скасувати всі мита на товари, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "0".

2. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці 2 позначкою "3", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

- з 1 січня 2012 року до 75 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2013 року до 50 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2014 року до 25 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2015 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.

3. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці 2 позначкою "5", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

- з 1 січня 2012 року до 83 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2013 року до 67 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2014 року до 50 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2015 року до 34 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2016 року до 17 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2017 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.

4. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці 2 позначкою "7", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

- з 1 січня 2012 року до 87 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2013 року до 75 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2014 року до 62 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2015 року до 50 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2016 року до 37 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2017 року до 25 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2018 року до 12 % розміру базового мита

- з 1 січня 2019 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.

5. Мита на імпорт товарів в Україну, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "OT", переглядатиметься в рамках Спільного комітету відповідно до статей 3 та 5 цього додатка.

Український код митного тарифу ГС 2007 

Опис товарів 

Зв'язаний рівень мита 

Діюче мито станом на 1 січня 2009 року 

Категорія скорочення мит 

0403105100 

- - - не більш ніж 1,5 мас. % 

10 

10 

0403105300 

- - - - понад 1,5 мас. %, але не більш ніж 27 мас. % 

10 

10 

0403105900 

- - - - понад 27 мас. % 

10 

10 

0403109100 

- - - - не більш ніж 3 мас. % 

10 

10 

0403109300 

- - - - понад 3 мас. %, але не більш ніж 6 мас. % 

10 

10 

0403109900 

- - - - понад 6 мас. % 

10 

10 

0403907100 

- - - - не більш ніж 1,5 мас. % 

10 

10 

0403907300 

- - - - понад 1,5 мас. %, але не більш ніж 27 мас. % 

10 

10 

0403907900 

- - - - понад 27 мас. % 

10 

10 

0403909100 

- - - - не більш ніж 3 мас. % 

10 

10 

0403909300 

- - - - понад 3 мас. %, але не більш ніж 6 мас. % 

10 

10 

0403909900 

- - - - понад 6 мас. % 

10 

10 

0501000000 

Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; відходи волосся 

20 

20 

0502100000 

- щетина свійських або диких свиней та відходи щетини 

20 

20 

0502900000 

- інші 

20 

20 

0505101000 

- - необроблені 

20 

20 

0505109000 

- - інші 

20 

20 

0505900000 

- інші 

20 

20 

0507100000 

- слонова кістка; порошок і відходи слонової кістки 

20 

20 

0507900000 

- інші 

20 

20 

0508000000 

Корали та аналогічні матеріали, не оброблені або піддані первинній обробці; черепашки та панцирі молюсків, ракоподібних чи голкошкірих, скелетні пластини каракатиць, не оброблені або піддані первинній обробці, але без надання форми, їхній порошок і відходи 

20 

20 

0510000000 

Амбра сіра, струмина боброва, цівета і мускус; шпанські мушки; жовч, у тому числі суха; залози та інші продукти тваринного походження, використовувані для виготовлення фармацевтичних засобів, свіжі, охолоджені, морожені або оброблені в інший спосіб для тимчасового зберігання 

20 

0710400000 

- цукрова кукурудза 

20 

20 

0711903000 

- - - цукрова кукурудза 

20 

0901110010 

- - - для промислового виробництва компонентів кавових напоїв і кави натуральної, смаженої в зернах, меленої, розчинної 

0901110090 

- - - інші 

0901120000 

- - без кофеїну 

0901210000 

- - з кофеїном 

0901220000 

- - без кофеїну 

0901901000 

- - шкаралупа та оболонки зерен кави 

0901909000 

- - замінники кави, що містять каву 

20 

20 

0902100010 

- - у одноразових фільтр-пакетах 

10 

10 

0902100090 

- - інший 

10 

10 

0902200010 

- - у первинних упаковках масою нетто 10 кг і більше 

0902200090 

- - інший 

10 

10 

0902300010 

- - у одноразових фільтр-пакетах 

10 

10 

0902300090 

- - інший 

10 

10 

0902400010 

- - у первинних упаковках масою нетто 10 кг і більше 

0902400090 

- - інші 

10 

10 

1302120000 

- - із солодки (локриці) 

20 

1302130000 

- - з хмелю 

20 

10 

1302190500 

- - - живиця ванільна 

20 

1302198000 

- - - - інші 

20 

1302201000 

- - сухі 

1302209000 

- - інші 

1302310000 

- - агар-агар 

20 

1302321000 

- - - з плодів або насіння ріжкового дерева 

20 

1302329000 

- - - з насіння циамопсиса, або гуара 

20 

1302390000 

- - інші 

20 

1401100000 

- бамбук 

20 

1401200000 

- індійська тростина, або ротанг 

20 

1401900000 

- інші 

20 

1404200000 

- бавовняний линт 

20 

1404900000 

- інші 

10 

1516201000 

- - олія рицинова гідрогенізована (так званий "опаловий віск") 

20 

20 

1517101000 

- - із вмістом молочних жирів понад 10 мас. %, але не більш ніж 15 мас. % 

10 

10 

OT 

1517901000 

- - із вмістом молочних жирів понад 10 мас. %, але не більш ніж 15 мас. % 

  

15 

OT 

1517909300 

- - - харчові суміші або продукти, що використовуються для змащування форм 

15 

15 

OT 

1518001000 

- ліноксин 

1520000000 

Гліцерин сирий; гліцеринова вода та гліцериновий луг 

1521100000 

- воски рослинні 

1521901000 

- - спермацет, рафінований чи нерафінований або забарвлений чи незабарвлений 

20 

15 

1521909100 

- - - неочищений 

20 

15 

1521909900 

- - - інший 

20 

15 

1522001000 

- дегра 

20 

20 

1522003100 

- - - соапсток 

20 

20 

1522003900 

- - - інші 

20 

20 

1522009100 

- - - олійний фуз або жирові залишки, соапсток 

20 

20 

OT 

1522009900 

- - - інші 

20 

20 

OT 

1702500000 

- фруктоза хімічно чиста 

1702901000 

- - мальтоза хімічно чиста 

1704101100 

- - - у вигляді стрічки (смужки) 

10 

10 

1704101900 

- - - інші 

10 

10 

1704109100 

- - - у вигляді стрічки (смужки) 

10 

10 

1704109900 

- - - інші 

10 

10 

1704901000 

- - екстракт солодки, або лакриці, який містить понад 10 мас. % цукрози, але без додання інших речовин 

10 

10 

1704903000 

- - білий шоколад 

10 

10 

OT 

1704905100 

- - - пасти і маси, у тому числі марципан, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг чи більше 

10 

10 

1704905500 

- - - льодяники від болю у горлі і цукерки від кашлю 

10 

10 

OT 

1704906100 

- - - драже та аналогічні їм солодощі, у вигляді драже 

10 

10 

OT 

1704906500 

- - - - кондитерські вироби у вигляді гумки або желе, у тому числі фруктова паста (мармелад) у вигляді кондитерських виробів із цукру 

10 

10 

OT 

1704907100 

- - - - карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою чи без начинки 

10 

10 

OT 

1704907500 

- - - - ірис, цукерки та аналогічні солодощі, з вареного цукру з жировими добавками 

10 

10 

OT 

1704908100 

- - - - - одержані в результаті пресування (у вигляді таблеток) 

10 

10 

OT 

1704909900 

- - - - - інші 

10 

10 

OT 

1803100000 

- незнежирена 

1803200000 

- повністю або частково знежирена 

1804000000 

Какао-масло, какао-жир 

1805000010 

- в упаковках, масою нетто 10 кг і більше 

1805000090 

- інший 

1806101500 

- - без вмісту цукрози або із вмістом менш ніж 5 мас. % цукрози (у тому числі інвертного цукру, перерахованого на цукрозу) чи ізоглюкози, перерахованої на цукрозу 

1806102000 

- - із вмістом 5 мас. % чи більше, але менш ніж 65 мас. % цукрози (у тому числі інвертного цукру, перерахованого на цукрозу) чи ізоглюкози, перерахованої на цукрозу 

OT 

1806103000 

- - із вмістом 65 мас. % чи більше, але менш ніж 80 мас. % цукрози (у тому числі інвертного цукру, перерахованого на цукрозу) чи ізоглюкози, перерахованої на цукрозу 

OT 

1806109000 

- - із вмістом 80 мас. % чи більше цукрози (у тому числі інвертного цукру, перерахованого на цукрозу) чи ізоглюкози, перерахованої на цукрозу 

OT 

1806201000 

- - із вмістом 31 мас. % чи більше какао-масла чи із вмістом у сумі 31 мас. % чи більше какао-масла й молочного жиру 

15 

15 

OT 

1806203000 

- - із вмістом у сумі 25 мас. % чи більше, але менше 31 мас. % какао-масла та молочного жиру 

15 

15 

OT 

1806205000 

- - - із вмістом 18 мас. % чи більше какао-масла 

15 

15 

OT 

1806207000 

- - - крихти молочного шоколаду 

15 

15 

OT 

1806208000 

- - - шоколадна глазур 

15 

15 

OT 

1806209500 

- - - інші 

15 

15 

OT 

1806310000 

- - з начинкою 

10 

10 

OT 

1806321000 

- - - з доданням зерен зернових культур, горіхів або плодів 

OT 

1806329000 

- - - інші 

OT 

1806901100 

- - - - які містять алкоголь 

10 

10 

OT 

1806901900 

- - - - інші 

10 

10 

OT 

1806903100 

- - - - з начинкою 

10 

10 

OT 

1806903910 

- - - - - вироби з вмістом неїстівних ігор або сувенірів 

10 

10 

1806903990 

- - - - - інші 

10 

10 

1806905000 

- - кондитерські вироби з цукру та їхні замінники, виготовлені з цукрозамінників, з вмістом какао 

10 

10 

OT 

1806906000 

- - пасти, що містять какао 

10 

10 

1806907000 

- - готові вироби, що містять какао та використовуються для виробництва напоїв 

10 

10 

1806909000 

- - інші 

10 

10 

1901100000 

- продукти дитячого харчування, розфасовані для роздрібної торгівлі 

1901200000 

- суміші та тісто для виробництва хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів товарної позиції 1905 

10 

10 

1901901100 

- - - із вмістом сухого екстракту 90 мас. % чи більше 

10 

10 

1901901900 

- - - інші 

10 

10 

1901909100 

- - - без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози, крохмалю або із вмістом менш ніж 1,5 мас. % молочних жирів, менш ніж 5 мас. % цукрози (у тому числі інвертного цукру) чи ізоглюкози, менш ніж 5 мас. % глюкози або крохмалю, крім харчових продуктів у вигляді порошку із сировини товарних позицій 0401 - 0404 

10 

10 

1901909900 

- - - інші 

10 

10 

1902110000 

- - із вмістом яєць 

20 

20 

1902191000 

- - - без вмісту борошна або крупки з м'якої пшениці 

15 

15 

1902199000 

- - - інші 

15 

15 

1902209100 

- - - піддані тепловій обробці 

20 

20 

OT 

1902209900 

- - - інші 

20 

20 

OT 

1902301000 

- - висушені 

10 

10 

1902309000 

- - інші 

10 

10 

1902401000 

- - неприготовлений 

20 

20 

1902409000 

- - інший 

20 

20 

1903000000 

Тапіока та її замінники, приготовлені з крохмалю, у формі пластівців, гранул, кульок, крупинок, горошин і в інших аналогічних формах 

20 

20 

1904101000 

- - виготовлені з кукурудзи 

10 

10 

OT 

1904103000 

- - виготовлені з рису 

10 

10 

OT 

1904109000 

- - інші 

10 

10 

OT 

1904201000 

- - вироби типу мюслі (Musli) на основі несмажених пластівців із зерна зернових культур 

10 

10 

OT 

1904209100 

- - - виготовлені з кукурудзи 

10 

10 

OT 

1904209500 

- - - виготовлені з рису 

10 

10 

OT 

1904209900 

- - - інші 

10 

10 

OT 

1904300000 

- пшениця Bulgur 

10 

10 

OT 

1904901000 

- - рис 

10 

10 

OT 

1904908000 

- - інші 

10 

10 

OT 

1905100000 

- хрусткі хлібці 

10 

10 

OT 

1905201000 

Пряники, з із вмістом менш ніж 30 мас. % цукрози (у тому числі інвертного цукру, вираженого як цукроза) 

10 

10 

OT 

1905203000 

- - з вмістом чи без вмісту какао, із вмістом 30 мас. % чи більше, але менш ніж 50 мас. % цукрози (у тому числі інвертного цукру, вираженого як цукроза) 

10 

10 

OT 

1905209000 

- - із вмістом 50 мас. % чи більше цукрози (у тому числі інвертного цукру, вираженого як цукроза) 

10 

10 

OT 

1905311100 

- Кози: 

10 

10 

OT 

1905311900 

- - - - інші 

10 

10 

OT 

1905313000 

- - - - із вмістом 8 мас. % чи більше молочних жирів 

10 

10 

OT 

1905319100 

- - - - - печиво сухе з начинкою у вигляді сандвічів 

10 

10 

OT 

1905319900 

- - - - - інші 

10 

10 

OT 

1905320500 

- - - з вмістом води понад 10 мас. % 

10 

10 

OT 

1905321100 

- - - - - у первинних упаковках, масою нетто не більш ніж 85 г 

10 

10 

OT 

1905321900 

- - - - - інші 

10 

10 

OT 

1905329100 

- - - - - підсолені, з начинкою чи без неї 

10 

10 

1905329900 

- - - - - інші 

10 

10 

1905401000 

- - сухарі 

12 

12 

1905409000 

- - інші 

12 

12 

1905901000 

- - прісний хліб (маца) 

10 

10 

1905902000 

- - вафельні пластини, порожні капсули для використання у фармацевтиці, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір і аналогічні продукти 

10 

10 

1905903000 

- - - хлібобулочні вироби без додання меду, яєць, сиру або плодів, із вмістом у сухому стані не більш ніж 5 мас. % цукру і не більш ніж 5 мас. % жиру 

10 

10 

1905904500 

- - - печиво сухе 

10 

10 

1905905500 

- - - продукти екструдовані або експадовані, пряні або підсолені 

10 

10 

1905906000 

- - - - з доданням підсолоджувальних речовин 

10 

10 

1905909000 

- - - - інші 

10 

10 

2001903000 

- - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 

17 

17 

2001904000 

- - ямс, батат, або солодка картопля, і аналогічні їстівні частини рослин із вмістом 5 мас. % чи більше крохмалю 

17 

17 

2001906000 

- - пальмова серцевина 

17 

17 

2002901100 

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 

12 

12 

OT 

2002901900 

- - - у первинних упаковках, масою нетто не більш ніж 1 кг 

12 

12 

OT 

2002903100 

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 

12 

12 

2002903900 

- - - у первинних упаковках, масою нетто не більш ніж 1 кг 

12 

12 

2002909100 

- - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 

12 

12 

2002909900 

- - - у первинних упаковках, масою нетто не більш ніж 1 кг 

12 

12 

OT 

2003102000 

- - попередньо консервовані, повністю піддані глибокій тепловій обробці 

12 

10 

OT 

2004109100 

- - - у вигляді борошна, крупів або пластівців 

15 

10 

2004901000 

- - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 

15 

15 

2005201000 

- - у вигляді борошна, круп або пластівців 

12 

12 

2005800000 

- цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 

10 

10 

2006003800 

- - інші 

20 

20 

2006009900 

- - - інші 

20 

20 

2007101000 

- - з вмістом цукру понад 13 мас. % 

10 

10 

2007109100 

- - - з тропічних плодів 

10 

10 

2007109900 

- - - інші 

10 

10 

2007911000 

- - - із вмістом цукру понад 30 мас. % 

15 

15 

2007913000 

- - - із вмістом цукру понад 13 мас. %, але не більш ніж 30 мас. % 

15 

15 

2007919000 

- - - інші 

15 

15 

2007991000 

- - - - пюре та пасти сливові в первинних упаковках, масою нетто понад 100 кг, призначені для промислового оброблення 

10 

10 

2007992000 

- - - - пюре та пасти з каштанів 

10 

10 

2007993100 

- - - - - з вишень і черешень 

10 

10 

2007993300 

- - - - - з полуниць і суниць 

10 

10 

2007993500 

- - - - - з малини 

10 

10 

2007993900 

- - - - - інші 

10 

10 

2007995500 

- - - - пюре та компоти з яблук 

10 

10 

2007995710 

- - - - з тропічних плодів і тропічних горіхів 

10 

10 

2007995720 

- - - - - пюре з бананів, без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, консервоване в асептичний спосіб, в ємкості, масою нетто понад 190 кг 

10 

10 

2007995790 

- - - - - інші 

10 

10 

2007999100 

- - - - пюре та компоти з яблук 

10 

10 

2007999300 

- - - - з тропічних плодів і тропічних горіхів 

10 

2007999810 

- - - - - пюре з бананів, без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, консервоване в асептичний спосіб, в ємкості, масою нетто понад 190 кг 

10 

10 

2007999890 

- - - - - інші 

10 

10 

2008111000 

- - - арахісове масло 

10 

10 

2008119200 

- - - - - обсмажені 

2008910000 

- - серцевина пальми 

2008998500 

- - - - - кукурудза, крім цукрової кукурудзи (Zea mays var. Saccharata) 

15 

15 

2101111110 

- - - - розчинна кава в первинній упаковці, масою нетто не більш ніж 10 кг 

10 

2101111190 

- - - - інші 

10 

10 

2101111900 

- - - інші 

10 

10 

2101129200 

- - готові продукти на основі цих екстрактів, есенцій і концентратів або на основі кави: 

10 

10 

2101129800 

- - - інші 

10 

10 

OT 

2101202000 

- - екстракти, есенції або концентрати 

10 

10 

2101209200 

- - - на основі екстрактів, есенцій або концентратів з чаю чи мате, або парагвайського чаю 

10 

10 

2101209800 

- - - інші 

10 

10 

OT 

2101301100 

- - - смажений цикорій 

10 

10 

2101301900 

- - - інші 

10 

10 

OT 

2101309100 

- - - смаженого цикорію 

10 

10 

2101309900 

- - - інші 

10 

10 

OT 

2102101000 

- дріжджі активні: 

15 

15 

2102103100 

- - - сухі 

20 

20 

2102103900 

- - - інші 

20 

20 

2102109000 

- - інші 

15 

15 

2102201100 

- - - у вигляді таблеток, кубиків чи аналогічних форм або в первинних упаковках, масою нетто не більш ніж 1 кг 

10 

10 

2102201900 

- - - інші 

10 

10 

2102209000 

- - інші 

10 

10 

2102300000 

- порошки пекарські готові 

10 

10 

2103100000 

- соус соєвий 

15 

15 

2103200000 

- кетчуп та інші томатні соуси 

15 

15 

2103301000 

- - порошок гірчиці 

15 

15 

2103309000 

- - готова гірчиця 

12 

12 

2103901000 

- - мангове чутні, рідке 

10 

10 

2103903000 

- - настоянки гіркі ароматичні із вмістом 44,2 - 49,2 об. % спирту й 1,5 - 6 мас. % тирличу (генціану), прянощів і різних інгредієнтів із вмістом 4 - 10 % цукру, у посудинах місткістю не більш ніж 0,5 л 

10 

10 

2103909000 

- - інші 

10 

10 

2104101000 

- - сухі 

10 

10 

2104109000 

- - інші 

10 

10 

2104200000 

- гомогенізовані складені харчові продукти 

10 

10 

2105001010 

- - фруктове морозиво, виготовлене з сумішей товарної підкатегорії 2106 90 98 60 

OT 

2105001090 

- - інші 

10 

10 

OT 

2105009100 

- - 3 мас. % чи більше, але менш ніж 7 мас. % 

10 

10 

OT 

2105009900 

- - 7 мас. % чи більше 

10 

10 

OT 

2106102000 

- - без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози, крохмалю або із вмістом менш ніж 1,5 мас. % молочних жирів, менш ніж 5 мас. % цукрози чи ізоглюкози, менш ніж 5 мас. % глюкози або крохмалю 

2106108000 

- - інші 

2106909200 

- - - без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози, крохмалю або із вмістом менш ніж 1,5 мас. % молочних жирів, менш ніж 5 мас. % цукрози чи ізоглюкози, менш ніж 5 мас. % глюкози або крохмалю 

2106909860 

- - - - суміші (основи) для виготовлення фруктового морозива, з вмістом концентрованого фруктового соку чи безалкогольного напою, з вмістом цукру не більш ніж 30 мас. % та без вмісту молочних жирів 

2106909890 

- - - - інші 

2201101100 

- - - негазовані 

10 

10 

2201101900 

- - - інші 

10 

10 

2201109000 

- - інші 

10 

10 

2201900000 

- інші 

10 

10 

2202100000 

- Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured 

2202901000 

- - без вмісту продуктів товарних позицій 0401 - 0404 або жирів, одержаних з продуктів товарних позицій 0401 - 0404 

2202909100 

- - - менш ніж 0,2 мас. % 

2202909500 

- - - 0,2 мас. % чи більше, але менш ніж 2 мас. % 

2202909900 

- - - 2 мас. % чи більше 

2203000100 

- - в пляшках 

0.05 EURO/l 

0,05 €/litre 

2203000900 

- - інші 

0.05 EURO/l 

0,05 €/litre 

2203001000 

- у посудинах місткістю більш ніж 10 л 

0.05 EURO/l 

0,05 €/litre 

2205101000 

- - з фактичною концентрацією спирту 18 об. % або менше 

1 €/litre 

2205109000 

- - з фактичною концентрацією спирту більш ніж 18 об. % 

1 €/litre 

2205901000 

- - з фактичною концентрацією спирту 18 об. % або менше 

1 €/litre 

2205909000 

- - з фактичною концентрацією спирту більш ніж 18 об. % 

1 €/litre 

2207200000 

- спирт етиловий та інші спиртні напої, денатуровані, будь-якої концентрації 

10 

OT 

2208201200 

- - - коньяк (Cognac) 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208201400 

- - - арманьяк (Armagnac) 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208202600 

- - - грапа (Grappa) 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208202700 

- - - бренді де жерез (Brandy de Jerez) 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208202900 

- - - інші 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208204000 

- - - дистиляти необроблені 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208206200 

- - - - коньяк (Cognac) 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208206400 

- - - - арманьяк (Armagnac) 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208208600 

- - - - грапа (Grappa) 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208208700 

- - - - бренді де жерез (Brandy de Jerez) 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208208900 

- - - - інші 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208301100 

- - - 2 л або менше 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208301900 

- - - більш ніж 2 л 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208303200 

- - - - 2 л або менше 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208303800 

- - - - більш ніж 2 л 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208305200 

- - - - 2 л або менше 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208305800 

- - - - більш ніж 2 л 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208307200 

- - - - 2 л або менше 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208307800 

- - - - більш ніж 2 л 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208308200 

- - - 2 л або менше 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208308800 

- - - більш ніж 2 л 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208401100 

- - - ром, з вмістом летких речовин, крім етилового та метилового спиртів, у концентрації 225 г чи більше на гектолітр чистого спирту (з допустимим відхиленням 10 %) 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208403100 

- - - - вартістю більш ніж 7,9 євро за 1 л чистого спирту 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208403900 

- - - - інші 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208405100 

- - - ром, з вмістом летких речовин, крім етилового та метилового спиртів, у концентрації 225 г чи більше на гектолітр чистого спирту (з допустимим відхиленням 10 %) 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208409100 

- - - - вартістю більш ніж 2 євро за 1 л чистого спирту 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208409900 

- - - - інші 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208501100 

- - - 2 л або менше 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208501900 

- - - More than 2 litres 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208509100 

- - - 2 litres or less  

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208509900 

- - - більш ніж 2 л 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208601100 

- - - 2 л або менше 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208601900 

- - - більш ніж 2 л 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208609100 

- - - 2 л або менше 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208609900 

- - - більш ніж 2 л 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208701000 

- - у посудинах місткістю 2 л або менше 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208709000 

- - у посудинах місткістю більш ніж 2 л 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208901100 

- - - 2 л або менше 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208901900 

- - - більш ніж 2 л 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208903300 

- - - 2 л або менше 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208903800 

- - - більш ніж 2 л 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208904100 

- - - - узо 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208904500 

- - - - - - - кальвадос 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208904800 

- - - - - - - інші 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208905200 

- - - - - - - корн (korn) 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208905400 

- - - - - - - текіла (tequila) 

2208905610 

- - - - - - - - мескаль (mezcal) 

2208905690 

- - - - - - - - інші 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208906900 

- - - - інші алкогольні напої 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208907100 

- - - - - перегнані з плодів 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208907500 

- - - - - текіла (tequila) 

2208907700 

- - - - - інші 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208907800 

- - - - інші алкогольні напої 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208909110 

- - - - для медичних цілей та фармацевтичної промисловості 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208909190 

- - - - інші 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208909910 

- - - - для медичних цілей та фармацевтичної промисловості 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2208909990 

- - - - інші 

3,5 €/litre of 100 % spirits 

2209001100 

- - 2 л або менше 

10 

10 

2209001900 

- - більш ніж 2 л 

10 

10 

2209009100 

- - 2 л або менше 

10 

10 

2209009900 

- - 2 л або менше 

10 

10 

 

РИБА ТА ІНШІ МОРСЬКІ ПРОДУКТИ

Стаття 1

Риба та інші морські продукти1, які наведено в таблиці 1, охоплюються положеннями цієї Угоди, крім випадків, якщо в цьому додатку не зазначено інше.

____________
1 Експорт й імпорт видів риби та інших морських продуктів, які є зразками Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), відбувається відповідно до вимог, установлених цією Конвенцією. На підставі Конвенції CITES Ліхтенштейном та Швейцарією застосовується заборона імпорту продуктів з китів.

Таблиця 1

Тарифна лінія N 

ГС код 

Опис товару 

02.08 

  

Інші, м'ясо та харчові субпродукти, свіжі, охолоджені або морожені 

  

ex 0208.40 

- Китів, дельфінів і морських свиней (ссавців виду Caetacea), ламантинів і дюгонь (ссавці виду сирен): 

  

  

- - китів 

Група 3 

  

Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні 

05.11 

  

Продукти тваринного походження, не включені до інших угруповань; мертві тварини групи 01 або 03, непридатні для харчування: 

  

  

- Інші: 

  

0511.91 

- - продукти з риб або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних; мертві тварини групи 03 

15.04 

  

Жири і масла та їхні фракції з риби або морських ссавців, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їхнього хімічного складу.  

15.16 

  

Жири і масла тваринні або рослинні та їхні фракції, частково або цілком гідрогенізовані, інтеретерифіковані, реетерифіковані або елаїдинізовані, рафіновані або нерафіновані, але не піддані подальшій обробці. 

  

ex 1516.10 

- жири і масла тваринні та їхні фракції: 

  

  

- - Отримані цілком з риби або морських ссавців  

16.03 

  

Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних. 

  

ex 1603.00 

- Екстракти та соки з м'яса китів, риби або ракоподібних, молюсків чи інших водних безхребетних  

16.04 

  

Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) та її замінники, виготовлені з ікри інших риб. 

16.05 

  

Готові або консервовані ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні. 

23.01 

  

Борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктів, риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних, не придатні для споживання; шкварки: 

  

ex 2301.10 

- борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктів; шкварки: 

  

  

- - китів 

  

2301.20 

- борошно, крупи та гранули з риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних 

23.09 

  

Продукти, що використовуються для годівлі тварин. 

  

ex 2309.90 

- Інші: 

  

  

- - рибні гідролізати 

Стаття 2

У день набрання чинності цією Угодою країни ЄАВТ і Україна повинні скасувати всі мита на імпорт та еквівалентні миту збори, на товари, що зазначені в таблиці 1, які походять із країни ЄАВТ або України, якщо інше не зазначено у статті 3 та 4.

Стаття 3

Швейцарія, включно із територією Ліхтенштейну, може зберігати мита на імпорт товарів, які походять з України, і зазначені в таблиці 2.

Таблиця 2

Тарифна лінія N 

Опис товару 

ex 0511.91 

Корми для виробництва тварин 

ex 15.04 and ex 1516.10 

Жири та олії для споживання людиною 

ex 2301.10 and ex 2301.20 

Корми для виробництва тварин 

ex 2309.90 

Корми для виробництва тварин 

Стаття 4

1. З 1 січня 2012 року Україна повинна скасувати всі імпортні мита та еквівалентні миту податки та збори на імпорт, за винятком випадків, зазначених у таблиці 3.

2. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "5", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

- з 1 січня 2012 року до 83 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2013 року до 67 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2014 року до 50 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2015 року до 34 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2016 року до 17 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2017 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.

3. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "7", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

- з 1 січня 2012 року до 87 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2013 року до 75 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2014 року до 62 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2015 року до 50 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2016 року до 37 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2017 року до 25 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2018 року до 12 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2019 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.

4. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "10", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

- з 1 січня 2012 року до 91 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2013 року до 82 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2014 року до 73 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2015 року до 64 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2016 року до 55 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2017 року до 46 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2018 року до 37 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2019 року до 28 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2020 року до 19 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2021 року до 10 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2022 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.

5. Скасування мит на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та та позначені в останній колонці таблиці позначкою "OT", переглядатиметься в рамках Спільного комітету не пізніше ніж через три роки після набрання чинності цією Угодою та згодом, у разі необхідності, один раз на два роки.

Таблиця 3

Код ГС 

Опис продукту 

Діюча ставка мита станом на 1 січня 2009 року 

Перехідний період 

208401000 

- - м'ясо китів 

10 

301101000 

- - прісноводна 

  

  

301109000 

- - морська 

OT 

301911000 

- - - видів Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 

10 

OT 

301919000 

- - - інші 

10 

OT 

301920000 

- - вугорь (Anguilla spp.) 

10 

OT 

301930000 

- - короп 

10 

OT 

301940000 

- -тунець звичайний або синій "Thunnus thynnus" 

10 

OT 

301950000 

- - тунець південний синій "Thunnus maccoyii" 

10 

OT 

301991100 

- - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) та лосось дунайський (Hucho hucho) 

10 

10 

301991911 

- - - - - - мальки (молодь) масою не більш ніж 100 г. 

10 

OT 

301991912 

- - - - - - осетер російський (Acipenser gueldenstaedtii) 

10 

OT 

301991913 

- - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 

10 

OT 

301991914 

- - - - - - белуга (Huso huso) 

10 

OT 

301991919 

- - - - - - інша 

10 

OT 

301991930 

- - - - - судак (Stizostedion spp.) 

10 

OT 

301991990 

- - - - - інша 

10 

OT 

301998010 

- - - - калкан (Psetta maxima) 

10 

OT 

301998090 

- - - - інша 

10 

OT 

302618000 

- - - кілька або шпроти (Sprattus sprattus) 

OT 

302652000 

- - - колюча виду Squalus acanthias 

10 

OT 

302691100 

- - - - короп 

10 

OT 

302695500 

- - - - анчоуси (Engraulis spp.) 

10 

OT 

303211000 

- - - видів Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 

OT 

303212000 

- - - видів Oncorhynchus mykiss, з головами і зябрами, нутрощами, масою більш ніж 1,2 кг штука, або знеголовлені, без зябер і нутрощів, масою більш ніж 1 кг штука 

10 

303218000 

- - - інші 

OT 

303393000 

- - - риба роду Rhombosolea 

OT 

303718000 

- - - кілька або шпроти (Sprattus sprattus) 

10 

303743090 

- - - - - скумбрія японська або східна (Scomber japonicus 

OT 

303749000 

- - - скумбрія австралійська (Scomber australasicus) 

OT 

303752000 

- - - колюча Squalus acanthias 

OT 

303791100 

- - - - короп 

OT 

303793500 

- - - - - виду Sebastes marinus 

10 

303793700 

- - - - - інші 

10 

303796500 

- - - - анчоуси (Engraulis spp.) 

303799100 

- - - - ставрида (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 

10 

303799300 

- - - - конгріо чорний (Genypterus blacodes) 

OT 

303799400 

- - - - риба виду Pelotreis flavilatus та Peltorhamphus novaezealandiae 

OT 

303799890 

- - - - - інших 

OT 

304191910 

- - - - - осетроподібніх (Acipenseriformes) 

OT 

304191920 

- - - - - судака (Stizostedion spp.) 

OT 

304191990 

- - - - - інших 

10 

304199110 

- - - - - осетроподібних (Acipenseriformes) 

OT 

304199120 

- - - - - судака (Stizostedion spp.) 

OT 

304199190 

- - - - - інших 

OT 

304291500 

- - - - виду Oncorhynchus mykiss масою більш ніж 400 г штука 

10 

304291700 

- - - - інших 

10 

304291910 

- - - - осетроподібних (Acipenseriformes) 

OT 

304291920 

- - - - судака (Stizostedion spp.) 

OT 

304291990 

- - - - інших 

OT 

304293900 

- - - - інших 

10 

304295100 

- - - - скумбрії австралійської (Scomber australasicus) 

OT 

304295390 

- - - - - інших 

10 

304996100 

- - - - ляща морського звичайного (Brama spp.) 

OT 

305301100 

- - - тріски тихоокеанської (Gadus macrocephalus) 

10 

OT 

305301900 

- - - інших 

10 

10 

305303000 

- - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar), лосося дунайського (Hucho hucho), солоного або у розсолі 

10 

10 

305305000 

- - палтуса синьокорого або чорного (Reinhardtius hippoglossoides), солоного або у розсолі 

10 

10 

305309010 

- - - осетроподібних (Acipenseriformes) 

10 

OT 

305309090 

- - - інших 

10 

OT 

305410000 

- - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) та лосось дунайський (Hucho hucho) 

10 

305420000 

- - оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

10 

305491000 

- - -палтус синьокорий або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 

10 

305492000 

- - -палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus). 

10 

305493000 

- - - скумбрія (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 

10 

305494500 

- - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 

10 

305495000 

- - - вугорь (Anguilla spp.) 

OT 

305498010 

- - - - осетроподібні (Acipenseriformes) 

10 

OT 

305498090 

- - - - інша 

10 

10 

305591100 

- - - - сушена, несолона 

10 

10 

305591900 

- - - - сушена, солона 

10 

10 

305593000 

- - - оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

10 

10 

305595000 

- - - анчоуси (Engraulis spp.) 

10 

OT 

305597000 

- - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 

10 

OT 

305598010 

- - - - осетроподібні (Acipenseriformes) 

10 

OT 

305598090 

- - - - інша 

10 

10 

305610000 

- - оселедці (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

7.5 

10 

305620000 

- - тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

10 

305630000 

- - анчоуси (Engraulis spp.) 

10 

OT 

305693000 

- - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 

10 

OT 

305695000 

- - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) та лосось дунайський (Hucho hucho) 

OT 

305698010 

- - - - осетроподібні (Acipenseriformes) 

10 

OT 

305698090 

- - - - інша 

10 

OT 

306199000 

- - - інша 

10 

10 

307311000 

- - - Mytilus spp. 

OT 

307319000 

- - - Perna spp. 

OT 

307391000 

- - - Mytilus spp. 

OT 

307399000 

- - - Perna spp. 

OT 

307490100 

- - - - - - каракатиця мала (Sepiola rondeleti) 

OT 

307491100 

- - - - - - інші 

OT 

307491800 

- - - - - інші 

OT 

307493100 

- - - - - - Loligo vulgaris 

OT 

307493300 

- - - - - - Loligo pealei 

OT 

307493500 

- - - - - - Loligo patagonica 

OT 

307493800 

- - - - - - інші 

OT 

307495100 

- - - - - Ommastrephes sagittatus 

OT 

307495900 

- - - - - інші 

OT 

307497100 

- - - - каракатиці (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 

OT 

307499100 

- - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 

OT 

307499900 

- - - - - інші 

OT 

307600000 

- равлики, крім морських 

10 

OT 

307991100 

- - - - Illex spp. 

10 

307991300 

- - - - смугастий венус та інші види родини Veneridae 

OT 

307991500 

- - - - медузи (Rhopilema spp.) 

OT 

307991800 

- - - - інші водяні безхребетні 

10 

307999000 

- - - інші 

10 

1504101000 

- - з вмістом вітаміну А не більш ніж 2500 МО/г 

1504109100 

- - - з палтуса 

1504109900 

- - - інші 

1504201000 

- - твердої фракції 

1504209000 

- - інші 

1504301000 

- - тверді фракції 

1504309000 

- - інші 

1516101010 

- - - з морських ссавців 

10 

1516109010 

- - - з морських ссавців 

10 

1604110000 

- - лосось 

10 

1604121000 

- - - філе, сире, у тісті або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олії, морожене 

OT 

1604129100 

- - - - у герметичнно закритих посудинах 

10 

1604129900 

- - - - інші 

10 

1604131100 

- - - - в оливковій олії 

10 

OT 

1604131900 

- - - - інші 

10 

OT 

1604139010 

- - - - шпроти в олії 

10 

OT 

1604139090 

- - - - інші 

10 

OT 

1604141100 

- - - - у рослинній олії 

OT 

1604141600 

- - - - - філе або "балик" 

OT 

1604141800 

- - - - - інші 

OT 

1604149000 

- - - пеламида (Sarda spp.) 

OT 

1604151110 

- - - - - скумбрії звичайної або європейської (Scomber scombrus) 

OT 

1604151120 

- - - - - скумбрії японської або східної (Scomber japonicus) 

10 

OT 

1604151910 

- - - - - скумбрії звичайної або європейської (Scomber scombrus) 

OT 

1604151920 

- - - - - скумбрії японської або східної (Scomber japonicus) 

10 

OT 

1604159000 

- - - скумбрія австралійська (Scomber australasicus) 

OT 

1604160000 

- - анчоуси 

10 

OT 

1604191000 

- - - лососеві, крім лосося 

OT 

1604193100 

- - - - філе або балик 

10 

OT 

1604193900 

- - - - інші 

10 

OT 

1604195000 

- - - однокольоровий боніто (Orcynopsis unicolor) 

10 

OT 

1604199110 

- - - - - окуня морського золотистого (Sebasters marinus) 

OT 

1604199120 

- - - - - червоного миня (Urophycis chuss) 

OT 

1604199130 

- - - - - хека сріблястого (Merluccius bilinearis) 

OT 

1604199140 

- - - - - мерлузи орегонської (Merluccius productus) 

OT 

1604199190 

- - - - - інші 

OT 

1604199200 

- - - - - тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

OT 

1604199300 

- - - - - сайда (Pollachius virens) 

OT 

1604199410 

- - - - - - мерлуза орегонська (Merluccius products) 

OT 

1604199420 

- - - - - - хек сріблястий (Merluccius bilinearis) 

OT 

1604199430 

- - - - - - червоний минь (Urophycis chuss) 

OT 

1604199490 

- - - - - - інші 

OT 

1604199500 

- - - - - минтай (Theragra chalcogramma) та срібляста сайда (Pollachius pollachius) 

OT 

1604199810 

- - - - - - окунь морський золотистий (Sebasters marinus) 

OT 

1604199820 

- - - - - - осетроподібні (Acipenseriformes) 

OT 

1604199830 

- - - - - - судак (Stizostedion spp.) 

OT 

1604199890 

- - - - - - інші 

OT 

1604200500 

- - готові продукти із сурімі 

OT 

1604201000 

- - - з лосося 

OT 

1604203010 

- - - - з арктичного гольця (Salvelinus alpinus) 

OT 

1604203090 

- - - - з іншіх 

OT 

1604204000 

- - - з анчоусів 

10 

OT 

1604205010 

- - - - зі скумбрії звичайної або європейської (Scomber scombrus) 

10 

OT 

1604205020 

- - - - з однокольорового боніто (Orcynopsis unicolor) 

OT 

1604205030 

- - - - з пеламіди 

OT 

1604205090 

- - - - з іншої риби 

10 

OT 

1604207000 

- - - з тунця, скіпджека, або тунця смугастого, та інших риб роду Euthynnus 

1604209010 

- - - - з осетроподібних (Acipenseriformes) 

OT 

1604209020 

- - - - із судака (Stizostedion spp.) 

OT 

1604209090 

- - - - з інших 

OT 

1604301000 

- - ікра осетрова (чорна ікра) 

10 

10 

1604309000 

- - ікра інших риб 

10 

10 

1605400000 

- інші ракоподібні 

20 

OT 

1605901100 

- - - - у герметично закритих посудинах 

OT 

1605901900 

- - - - інші 

OT 

1605903000 

- - - інші 

OT 

1605909000 

- - інші водяні безхребетні 

10 

10 

1902201000 

- - із вмістом понад 20 мас. % риби, ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних 

20 

2309901000 

- - розчинні рибні продукти або продукти з морських ссавців 

10 

 

ІМПОРТНІ МИТА

Імпортні мита

1. З 1 січня 2012 року Україна повинна скасувати всі імпортні мита й еквівалентні миту податки та збори на імпорт, за винятком випадків, зазначених у цьому додатку.

2. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "2", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

- з 1 січня 2012 року до 67 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2013 року до 34 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2014 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.

3. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "3", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

- з 1 січня 2012 року до 75 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2013 року до 50 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2014 року до 25 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2015 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.

4. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "5", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

- з 1 січня 2012 року до 83 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2013 року до 67 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2014 року до 50 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2015 року до 34 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2016 року до 17 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2017 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.

5. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "7", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

- з 1 січня 2012 року до 87 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2013 року до 75 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2014 року до 62 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2015 року до 50 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2016 року до 37 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2017 року до 25 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2018 року до 12 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2019 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.

6. Мита на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та позначені в останній колонці таблиці позначкою "10", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіка:

- з 1 січня 2012 року до 91 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2013 року до 82 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2014 року до 73 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2015 року до 64 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2016 року до 55 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2017 року до 46 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2018 року до 37 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2019 року до 28 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2020 року до 19 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2021 року до 10 % розміру базового мита,

- з 1 січня 2022 року мито, що залишилося після зазначених вище скорочень, повинно бути скасовано цілком.

7. Скасування мит на імпорт в Україну товарів, що походять з держави ЄАВТ та та позначені в останній колонці таблиці позначкою "OT", переглядатиметься в рамках Спільного комітету не пізніше ніж через три роки після набрання чинності цією Угодою та згодом, у разі необхідності, один раз на два роки.

8. Якщо Україна надасть Європейському Союзу більш сприятливий режим стосовно будь-якого товару, зазначеного в таблиці цього додатка, то Україна поширить такий режим на держави ЄАВТ.

Код ГС 2007 

Опис товарів 

Діюча ставка мита станом на 1 січня 2009 року 

Категорія скасуваннямита 

2507002000 

- Каолін 

10 

2507008000 

- інші глини каолінові 

10 

2508100000 

- бентоніт 

20 

2508300000 

- глина вогнетривка 

20 

2508400010 

землі знебарвлювальні та фулерова земля (знебарвлювальна глина типу флоридину) 

20 

2508400090 

інші 

10 

2508500000 

- андалузит, кіаніт і силіманіт 

20 

2508600000 

- муліт 

20 

2508700000 

- землі шамотні або динасові 

20 

2509000000 

Крейда 

10 

2512000000 

Землі інфузорні (гірське борошно) кременисті (наприклад, кізельгур, трепел та діатоміт) та аналогічні кременисті землі, кальциновані або некальциновані, з питомою вагою 1 або менше 

10 

2516110000 

- - необроблені або начорно оброблені 

10 

2516121000 

- - - завтовшки не більш ніж 25 см 

10 

2516129000 

- - - інший 

10 

2516200010 

- - необроблений або начорно оброблений 

10 

2516200090 

- - інший 

20 

2516900000 

- інші камені для монументів чи будівництва 

10 

2521000000 

Флюс вапняковий; вапняк та інший вапняковий камінь, що використовують для виготовлення вапна або цементу 

10 

2523210000 

- - цемент білий, штучно забарвлений або незабарвлений 

10 

2523290000 

- - інші 

10 

2523901000 

- - цемент із доменних шлаків 

10 

2523908000 

- - інший 

10 

2526100000 

- неподрібнений, нерозмелений 

10 

2710113100 

- - - - - - бензини авіаційні 

10 

10 

2710114111 

- - - - - - - - - - із вмістом не менш ніж 5 мас. % високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їхні суміші 

10 

10 

2710114119 

- - - - - - - - - - інші 

10 

2710114911 

- - - - - - - - - із вмістом не менш ніж 5 мас. % високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їхні суміші 

10 

10 

2710114999 

- - - - - - - - - інші 

10 

2710115900 

- - - - - - - - з октановим числом 98 чи більше 

10 

2710117000 

- - - - - пальне для реактивних двигунів 

10 

2712903910 

- - - - - гідрофобний заповнювач на основі петролатуму 

10 

2715000010 

- - антикорозійні 

10 

2804690000 

- - інші 

2805110000 

- - натрій 

2805120000 

- - кальцій 

2805191000 

- - стронцій та барій 

2805199000 

- - - інші 

2805301000 

- - суміші або сплави 

2805309000 

- - інші 

2805401000 

- - у флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) і вартістю, визначеною на умовах ФОБ, за флягу не більш ніж 224 євро 

5,5 

2818200000 

- оксид алюмінію, крім штучного корунду 

2818300000 

- гідроксид алюмінію 

2836200000 

- карбонат динатрію 

5,5 

2844301900 

- - - інші 

2845100000 

- важка вода (оксид дейтерію) 

2845901000 

- - дейтерій та його сполуки; водень та його сполуки, збагачені дейтерієм; суміші та розчини, що містять ці продукти 

2917110000 

- - щавлева кислота, її солі та складні ефіри 

6,5 

2917121000 

- - - адипінова кислота та її солі 

6,5 

2917350000 

- - фталевий ангідрид 

6,5 

2917360000 

- - терефталева кислота та її солі 

6,5 

2918140000 

- - лимонна кислота 

6,5 

2918150010 

- - - натрій цитрат 

2918150090 

- - - інші 

6,5 

2918180000 

- - хлорбензилат (ISO) 

6,5 

2921191000 

- - - триетиламін та його солі 

6,5 

2921198090 

- - - - інші 

6,5 

2921220000 

- - гексаметилендіамін та його солі 

2921309900 

- - інші 

6,5 

2921410000 

- - анілін та його солі 

2921421000 

- - - галогеновані, сульфовані, нітровані, нітрозовані похідні та їхні солі 

6,5 

2921430000 

- - толуїдини та їхні похідні; солі цих речовин 

6,5 

2921440000 

- - дифеніламін та його похідні; солі цих речовин 

2921450000 

- - 1-нафтиламін (альфа-нафтиламін), 2-нафтиламін (бета-нафтиламін) та їхні похідні; солі цих речовин 

6,5 

2921511900 

- - - - інші 

6,5 

2921519090 

- - - - інші 

6,5 

2921599000 

- - - інші 

6,5 

2922120000 

- - діетаноламін та його солі 

2922131000 

- - - триетаноламін 

6,5 

2922139000 

- - - солі триетаноламіну 

6,5 

2922290010 

анізидини, діанізидини, фенетидини та їхні солі 

6,5 

2922390000 

- - інші 

6,5 

2922410000 

- - лізин та його складні ефіри; солі цих речовин 

6,5 

2922420000 

- - глутамінова кислота та її солі 

6,5 

2922430000 

- - антранілова кислота та її солі 

6,5 

2922500090 

- - інші 

6,5 

2931009530 

- - триетилалюміній 

2932120000 

- - 2-фуральдегід (фурфурол) 

6,5 

2932130000 

- - спирти фурфуриловий та тетрагідрофуриловий 

6,5 

2940000000 

Цукри хімічно чисті, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; прості ефіри цукрів, ацеталі цукрів та складні ефіри цукрів, та їхні солі, крім речовин товарних позицій 2937, 2938 або 2939 

6,5 

3102101000 

- - сечовина із вмістом більш ніж 45 мас. % азоту у перерахунку на сухий безводний продукт 

3102109000 

- - інші 

3102210000 

- - сульфат амонію 

3102290000 

- - інші 

3102301000 

- - у водному розчині 

3102309000 

- - інші 

3102401000 

- - із вмістом азоту не більш ніж 28 мас. % 

3102409000 

- - із вмістом азоту більш ніж 28 мас. % 

3102509000 

- - інші 

6,5 

3102600000 

- подвійні солі та суміші нітрату кальцію і нітрату амонію 

3102800000 

- суміші сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині 

3102900000 

- добрива інші, у тому числі суміші, не включені до інших товарних позицій 

3103101000 

- - із вмістом більш ніж 35 мас. % пентаоксиду дифосфору (оксид фосфору V) 

3103109000 

- - інші 

3105100000 

- товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш ніж 10 кг 

3105201000 

- - із вмістом азоту більш ніж 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт 

3105209000 

- - інші 

3105300000 

- гідроортофосфат діамонію (фосфатдіамоній) 

3105400000 

- дигідроортофосфат амонію (фосфат моноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом діамонію (фосфатдіамоній) 

3105510000 

- - із вмістом нітратів та фосфатів 

3105590000 

- - інші 

3105909100 

- - - із вмістом азоту більш ніж 10 % у перерахунку на сухий безводний продукт 

3201200000 

- екстракт австралійської акації 

3201902000 

- - екстракт сумаха, екстракт валлонія (із чашечок жолудів деяких видів дуба), екстракт дуба або каштана 

3201909000 

- - інші 

3206110010 

- - - із вмістом не менш ніж 80 мас. %, але не більш ніж 93 мас. % діоксиду титану у перерахунку на суху речовину 

6,5 

3206200000 

- пігменти та препарати, виготовлені на основі сполук хрому 

3206410000 

- - ультрамарин та препарати на його основі 

3206420000 

- - літопон та інші пігменти та препарати, виготовлені на основі сульфіду цинку 

3206493000 

- - пігменти та препарати, виготовлені на основі сполук кадмію 

3206498010 

- - - - пігменти та препарати, виготовлені з гексаціанофератів (фероціанідів або фериціанідів) 

3503001000 

- желатин та його похідні 

10 

3817008000 

- інші 

3901909090 

- - - інші 

3902200000 

- поліізобутилен 

3902300090 

- - інші 

3902909000 

- - інші 

3903110000 

- - призначені для спучування або спінювання 

6,5 

3904210000 

- - непластифікований 

3907991910 

- - - - - полібутилентерефталат з питомою густиною не менш ніж 1,29 г/см3, але не більш ніж 1,33 г/см3 

3907991990 

- - - - - інші 

3920202100 

- - - біаксеально орієнтовані 

6,5 

3920207100 

- - - - стрічка декоративна 

3920207900 

- - - - інші 

6,5 

3920209090 

- - - - інші 

3920300090 

- - інші 

3920439090 

- - - - інші 

3920491000 

- - - завтовшки не більш ніж 1 мм 

3920499000 

- - - завтовшки більш ніж 1 мм 

3920599000 

- - - інші 

3920610000 

- - з полікарбонатів 

3920621910 

- - - - - плівка з поліетилентерефталату завтовшки не більш ніж 50 мкм 

3920621990 

- - - - - інші 

3920629000 

- - - завтовшки більш ніж 0,35 мм 

3920630000 

- - з ненасичених складних поліефірів 

3920690000 

- - з інших складних поліефірів 

3920711000 

- - - листи, плівки, смуги або стрічки, намотані або ненамотані, завтовшки менш ніж 0,75 мм 

3920719000 

- - - інші 

3920731000 

- - - плівки у рулонах, котушках або у вигляді стрічок для кінематографії або фотозйомки 

3920735000 

- - - листи, плівки, стрічки або платівки, намотані або ненамотані, завтовшки менш ніж 0,75 мм 

3920739000 

- - - інші 

3920799000 

- - - інші 

3920910000 

- - з полівінілбутиралю 

3920920000 

- - з поліамідів 

3920930000 

- - з аміноальдегідних смол 

3920940000 

- - з фенолоальдегідних смол 

3920992800 

- - - - інші 

3920995900 

- - - - інші 

3920999000 

- - - інші 

3921901900 

- - - - інші 

3923210000 

- - з полімерів етилену 

6,5 

4002991000 

- - - продукти, модифіковані включенням пластмас 

10 

4011100000 

- для легкових автомобілів (у тому числі вантажопасажирських автомобілів-фургонів та гоночних автомобілів) 

10 

4011201000 

- - з індексом навантаження не більш ніж 121 

4011209000 

- - з індексом навантаження більш ніж 121: 

4011300090 

- - інші 

10 

4011402000 

- - з посадочним діаметром ободів не більш ніж 33 см 

10 

4011408000 

- - інші 

10 

4011500000 

- для велосипедів 

10 

4011610000 

- - для використання на сільськогосподарських або лісогосподарських транспортних засобах і машинах 

10 

4011620000 

- - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах і машинах, що мають посадочний діаметр обода не більш ніж 61 см 

10 

4011630000 

- - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах і машинах, що мають посадочний діаметр обода більш ніж 61 см 

10 

4011690000 

- - інші 

4011920000 

- - для використання на сільськогосподарських або лісогосподарських транспортних засобах і машинах 

10 

4011930000 

- - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах і машинах, що мають посадочний діаметр обода не більш ніж 61 см 

10 

4011940000 

- - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах і машинах, що мають посадочний діаметр обода більш ніж 61 см 

10 

4011990000 

- - інші 

4012110000 

- - для легкових автомобілів (у тому числі вантажопасажирських автомобілів-фургонів та гоночних автомобілів) 

10 

4012120000 

- - для автобусів або вантажних автомобілів 

10 

4012130090 

- - - інші 

10 

4012190000 

- - інші 

10 

4012200090 

- - інші 

10 

4012902000 

- - масивні шини (литі шини) або еластик-шини (подушкові шини) 

10 

4012903000 

- - протектори для шин та покришок 

10 

4012909000 

- - стрічки для ободів 

10 

4013101000 

- - для легкових автомобілів (у тому числі вантажопасажирських автомобілів-фургонів та гоночних автомобілів) 

10 

4013900000 

- інші 

10 

4015900000 

- інші 

10 

4016100090 

- - - інші 

13 

4016930090 

- - - - інші 

10 

4016992000 

- - - - розширні втулки, муфти (expander sleeves) 

10 

4016995290 

- - - - - - - інші 

10 

4016995890 

- - - - - - - інші 

10 

4016999100 

- - - - - - частини гумометалеві (металомістких гум) 

10 

4016999910 

- - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 

4016999990 

- - - - - - - інші 

10 

4017009000 

- інші: 

10 

4104199000 

- - - - інші 

4104415100 

- - - - - шкіра із цілих шкур, площа поверхні якої більш ніж 2,6 м2 (28 квадратних футів) 

4104415900 

- - - - - інші 

4104495100 

- - - - - шкіра із цілих шкур, площа поверхні якої більш ніж 2,6 м2 (28 квадратних футів) 

4104495900 

- - - - - інші 

4107111100 

- - - - опойок бокс 

4107111900 

- - - - інші 

4107119000 

- - - інші 

4107121100 

- - - - опойок бокс 

4107121900 

- - - - інші 

4107129900 

- - - - шкіра із шкур родини конячих 

4107191000 

- - - шкіра із шкур великої рогатої худоби (у тому числі буйволів), площа поверхні якої не більш ніж 2,6 м2 (28 квадратних футів) 

4107199000 

- - - інші 

4107911000 

- - - підошовна 

4107919000 

- - - інші 

4107929000 

- - - - шкіра із шкур родини конячих 

4107991000 

- - - - шкіра із шкур великої рогатої худоби (у тому числі буйволів) 

4107999000 

- - - - шкіра із шкур родини конячих 

4115100000 

- шкіра композиційна на основі натуральної шкіри або шкіряних волокон, у вигляді пластин, листів або стрічок, у рулонах або не в рулонах 

10 

4115200000 

- обрізки та інші відходи натуральної шкіри або композиційної шкіри, не придатні для виробництва шкіряних виробів; шкіряний пил, порошок і борошно 

10 

4201000000 

Вироби шорно-сідельні та упряж для будь-яких тварин (у тому числі постромки, поводи, наколінники, намордники, попони для сідел, чепраки, сідельні кобури, попонки для собак тощо), виготовлені з будь-яких матеріалів 

10 

4202111000 

- - - кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці та подібні вироби 

12,5 

4202119000 

- - - інші 

12,5 

4202121100 

- - - - кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці та подібні вироби 

12,5 

4202121900 

- - - - інші 

12,5 

4202125000 

- - - з формованих пластмас 

12,5 

4202129100 

- - - - кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці та подібні вироби 

12,5 

4202129900 

- - - - інші 

12,5 

4202191000 

- - - з алюмінію 

12,5 

4202199000 

- - - з інших матеріалів 

12,5 

4202210000 

- - з лицьовою поверхнею з натуральної, композиційної або лакової шкіри 

12,5 

4202221000 

- - - з листів пластмаси 

12,5 

4202229000 

- - - з тканинних матеріалів 

12,5 

4202290000 

- - інші 

12,5 

4202310000 

- - з лицьовою поверхнею з натуральної, композиційної або лакової шкіри 

12,5 

4202321000 

- - - з листів пластмаси 

12,5 

4202329000 

- - - з текстильних матеріалів 

12,5 

4202390000 

- - інші 

12,5 

4202911000 

- - - сумки дорожні, сумочки косметичні, рюкзаки та сумки спортивні 

12,5 

4202918000 

- - - інші 

12,5 

4202921100 

- - - сумки дорожні, сумочки косметичні, рюкзаки та сумки спортивні 

12,5 

4202921500 

- - - - футляри для музичних інструментів 

12,5 

4202921900 

- - - - інші 

12,5 

4202929100 

- - - сумки дорожні, сумочки косметичні, рюкзаки та сумки спортивні 

12,5 

4202929800 

- - - - інші 

12,5 

4202990000 

- - інші 

12,5 

4203210000 

- - спеціально призначені для спортивних цілей 

4203291000 

- - - захисні для всіх професій 

4203299100 

- - - - для чоловіків і хлопчиків 

10 

4203299900 

- - - - інші 

10 

4203300000 

- пояси, паски, портупеї і патронташі 

10 

4205001100 

- - транспортерні стрічки та приводні паси, або бельтинг 

25 

4205001900 

- - інші 

20 

4205009000 

- інші 

20 

4206000010 

Вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку), синюги, міхурів або сухожиль: кетгут 

25 

4206000090 

- інші 

10 

4303101000 

- - більків гренландського тюленя або дитинчат чубача (Cystophora) 

10 

4303109010 

- - - одяг хутровий з норки 

10 

4303109020 

- - - одяг хутровий з нутрії, песця або лисиці 

10 

4303109030 

- - - одяг хутровий з кролика або зайця 

10 

4303109040 

- - - одяг хутровий з овчини 

10 

4303109090 

- - - інші 

10 

4303900000 

- інші 

10 

4304000000 

Хутро штучне та вироби з нього 

10 

6309000000 

Одяг та інші вироби, що використовувались 

5,3 

OT 

6501000000 

Капелюшні форми, капелюшні заготівки та ковпаки, неформовані, без полів; плоскі та циліндричні заготівки (у тому числі поздовжній розріз) з фетру 

10 

6502000000 

Капелюшні напівфабрикати, плетені або виготовлені сполученням смужок з різних матеріалів, неформовані, без полів, без підкладки та оздоблення 

10 

6504000000 

Капелюхи та інші головні убори, плетені або виготовлені сполученням смужок з різних матеріалів, з підкладкою чи без підкладки, з оздобленням чи без оздоблення 

10 

6505100000 

- сітки для волосся 

10 

6505900500 

- - з фетру хутряного або з фетру вовняного та хутряного, виготовлені з капелюшних заготівок, ковпаків або плоских заготівок товарної позиції 6501 

10 

6505901000 

- - - берети, чепчики, тюбетейки, фески та подібні головні убори 

10 

6505903000 

- - - кашкети, кепки з козирками 

10 

6505908000 

- - інші 

10 

6506101000 

- - з пластмаси 

10 

6506108000 

- - з інших матеріалів 

10 

6506910000 

- - з гуми або полімерних матеріалів 

10 

6506991000 

- - - з фетру хутряного або з фетру вовняного та хутряного, виготовлені з капелюшних заготівок, ковпаків або плоских заготівок товарної позиції 6501 

10 

6506999000 

- - - інші 

10 

6507000000 

Стрічки, прокладки, підкладки, чохли, основи, каркаси для капелюхів, козирки та зав'язки для головних уборів 

10 

6601100000 

- садові парасольки та подібні парасольки 

10 

6601910000 

- - зі складаним стрижнем 

10 

6601991100 

- - - - із синтетичних або штучних матеріалів 

10 

6601991900 

- - - - з інших текстильних матеріалів 

10 

6601999000 

- - - інші 

10 

6602000000 

Палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти та подібні вироби 

10 

6603200000 

- каркаси парасолькові, у тому числі каркаси на стрижнях (палицях) 

10 

6603901000 

- - ручки та набалдашники 

10 

6603909000 

- - інші 

10 

6801000000 

Брущатка, бордюрний камінь та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю) 

10 

6804100000 

- жорна, камені шліфувальні для розмелювання, розтирання, шліфування або подрібнення 

10 

6804221200 

- - - - - неармовані 

10 

6804221800 

- - - - - армовані 

10 

6804223000 

- - - - з керамічних чи силікатних матеріалів 

10 

6804225000 

- - - - з інших матеріалів 

10 

6804229000 

- - - інші 

10 

6805100010 

- - для сухого шліфування 

10 

6805100090 

- - інші 

15 

6805200090 

- - інші 

10 

6806201000 

- - глини спучені 

10 

6806209000 

- - інші 

10 

6807101010 

- - - на основі з картону 

10 

6807101021 

- - - - покриті з обох боків шаром бітумно-полімерної маси 

10 

6807101029 

- - - - інші 

10 

6807101090 

- - - інші 

10 

6807109000 

- - інші 

10 

6807900090 

- - інші 

10 

6809110000 

- - покриті або армовані папером або картоном 

10 

6811400010 

- - гофровані листи; труби, трубки або фітинги до них 

10 

6811810000 

- - гофровані листи 

10 

6811830000 

- - труби, трубки або фітинги до них 

10 

6901000000 

Цегла, блоки, плитки та інші керамічні вироби з кремнеземистого кам'яного борошна (наприклад, з кізельгуру, триполіту або діатоміту) або з аналогічних кремнеземистих порід 

10 

6903100000 

- із вмістом більш ніж 50 мас. % графіту або інших форм вуглецю або сумішей цих продуктів 

10 

6903201000 

- - з вмістом менш ніж 45 мас. % глинозему (Al2O3

10 

6903209000 

- - з вмістом 45 мас. % чи більше глинозему (Al2O3

10 

6903901000 

- - із вмістом більш ніж 25 мас. %, але не більш ніж 50 мас. % графіту або інших форм вуглецю або їхніх сумішей 

10 

6903909000 

- - інші 

10 

6904100000 

- цегла будівельна 

10 

6904900000 

- інші 

10 

6905100000 

- черепиця дахова 

10 

6905900000 

- інші 

10 

6906000000 

Труби керамічні, трубопроводи ізоляційні, водовідводи і фітинги труб 

10 

6908101000 

- - з грубої кераміки 

10 

6908109000 

- - інші 

10 

6908905100 

- - - - з поверхнею не більш ніж 90 см2 

6909110000 

- - з фарфору 

10 

6910100000 

- -з фарфору 

10 

6911100000 

- посуд та прибори столові або кухонні 

10 

6911900000 

- інші 

10 

6912005000 

- з фаянсу або тонкої кераміки 

6912009000 

- інші 

6913901000 

- - з грубої кераміки 

10 

6913909100 

- - - з кам'яної кераміки 

10 

6913909300 

- - - з фаянсу або тонкої кераміки 

10 

6913909900 

- - - інші 

10 

6914901000 

- - з грубої кераміки 

10 

6914909000 

- - інші 

10 

7002100000 

- кулі 

10 

7003121000 

- - - з оптичного скла 

10 

7003129100 

- - - - з невідбивальним шаром 

10 

7003129900 

- - - - інші 

10 

7003191000 

- - - з оптичного скла 

10 

7003199000 

- - - інші 

10 

7003200000 

- листи армовані 

10 

7003300000 

- профілі 

10 

7004201000 

- - скло оптичне 

10 

7004209100 

- - - з невідбивальним шаром 

10 

7004209900 

- - - інші 

10 

7004901000 

- - скло оптичне 

10 

7004907000 

- - скло оранжерейне листове 

10 

7004909200 

- - - не більш ніж 2,5 мм 

10 

7004909800 

- - - більш ніж 2,5 мм 

10 

7005100500 

- - з невідбивальним шаром 

10 

7005102500 

- - - не більш ніж 3,5 мм 

10 

7005103000 

- - - більш ніж 3,5 мм, але не більш ніж 4,5 мм 

10 

7005108000 

- - - більш ніж 4,5 мм 

10 

7005212500 

- - - завтовшки не більш ніж 3,5 мм 

10 

7005213000 

- - - завтовшки більш ніж 3,5 мм, але не більш ніж 4,5 мм 

10 

7005218000 

- - - завтовшки більш ніж 4,5 мм 

10 

7005292500 

- - - завтовшки не більш ніж 3,5 мм 

10 

7005293500 

- - - завтовшки більш ніж 3,5 мм, але не більш ніж 4,5 мм 

10 

7005298000 

- - - завтовшки більш ніж 4,5 мм 

10 

7005300000 

- армоване скло 

10 

7006001000 

- скло оптичне 

10 

7006009000 

- інші 

10 

7007111090 

- - - - інші 

7007192000 

- - - забарвлене по всій масі (тоноване), матове, плаковане або дубльоване чи таке, що має поглинальний або відбивальний шар 

10 

7007212090 

- - - - - інші 

7009100090 

- - інші 

10 

7009910000 

- - без рам 

10 

7009920000 

- - у рамах 

10 

7010903190 

- - - - - інші 

6,5 

7010904300 

- - - - - - - - більш ніж 0,33 л, але менш ніж 1 л 

6,5 

7010904500 

- - - - - - - - 0,15 л чи більше, але не більш ніж 0,33 л 

6,5 

7010904700 

- - - - - - - - менш ніж 0,15 л 

6,5 

7010905100 

- - - - - - - - 1 л чи більше 

6,5 

7010905300 

- - - - - - - - більш ніж 0,33 л, але менш ніж 1 л 

6,5 

7010905500 

- - - - - - - - 0,15 л чи більш ніж, але не більш ніж 0,33 л 

6,5 

7010905700 

- - - - - - - - менш ніж 0,15 л 

6,5 

7010906100 

- - - - - - - 0,25 л чи більше 

6,5 

7010906700 

- - - - - - - менш ніж 0,25 л 

6,5 

7010907110 

- - - - - - - не більш ніж 0,15 л 

7010907190 

- - - - - - - інші 

6,5 

7010907900 

- - - - - - не більш ніж 0,055 л 

7010909100 

- - - - - - з безбарвного скла 

6,5 

7010909900 

- - - - - - з кольорового скла 

6,5 

7011100000 

- для електричного освітлювального обладнання 

10 

7011200000 

- для електронно-променевих трубок 

10 

7011900000 

- інші 

10 

7013100000 

- зі склокераміки 

7013221000 

- - - ручного виготовлення 

7013229000 

- - - механічного виготовлення 

7013281000 

- - - ручного виготовлення 

7013289000 

- - - механічного виготовлення 

7013331100 

- - - - ограновані або інакше оздоблені 

7013331900 

- - - - - інші 

7013339100 

- - - - ограновані або інакше оздоблені 

7013339900 

- - - - - інші 

7013371000 

- - - із зміцненого скла 

7013375100 

- - - - - ограновані або інакше оздоблені 

7013375900 

- - - - - інші 

7013379100 

- - - - - ограновані або інакше оздоблені 

7013379900 

- - - - - інші 

7013411000 

- - - ручного виготовлення 

10 

7013419000 

- - - механічного виготовлення 

10 

7013420000 

- - зі скла з коефіцієнтом лінійного розширення не більш ніж 5 · 10-6/К в інтервалі температур від 0° C до 300° C 

10 

7013491000 

- - - із зміцненого скла 

10 

7013499100 

- - - - ручного виготовлення 

10 

7013499900 

- - - - механічного виготовлення 

10 

7013911000 

- - - - ручного виготовлення 

10 

7013919000 

- - - - механічного виготовлення 

10 

7013990000 

- - інші 

10 

7014000000 

Скляні вироби для сигналізації та оптичні елементи зі скла (крім перелічених у товарній позиції 7015), оптично не оброблені 

10 

7015100000 

- скло для окулярів, що коригують зір 

10 

7015900000 

- інші 

10 

7016100000 

- кубики, квадратики та інші невеликі скляні форми, на основі чи без неї, для мозаїк або аналогічних оздоблень 

10 

7016901000 

- - вітражі та подібні вироби 

10 

7016908000 

- - інші 

10 

7017100000 

- з плавленого кварцу або інших плавлених оксидів кремнію 

10 

7017200000 

- з іншого скла з коефіцієнтом лінійного розширення не більш ніж 5 · 10-6/К в інтервалі температур від 0° C до 300° C 

10 

7017900000 

- інші 

10 

7018101100 

- - - ограновані та поліровані механічно 

10 

7018101900 

- - - інші 

10 

7018103000 

- - вироби, що імітують перли 

10 

7018105100 

- - - ограновані та поліровані механічно 

10 

7018105900 

- - - інші 

10 

7018109000 

- - інші 

10 

7018200000 

- мікросфери зі скла діаметром не більш ніж 1 мм 

10 

7018901000 

- - скляні очі; вироби у вигляді невеликих форм зі скла 

10 

7018909000 

- - інші 

10 

7019110000 

- - скловолокно, завдовжки не більш ніж 50 мм 

10 

7019120000 

- - рівниця 

10 

7019191000 

- - - з ниток 

10 

7019199000 

- - - з волокон 

10 

7019310000 

- - мати 

7019400000 

- тканини з рівниці 

10 

7019510000 

- - завширшки не більш ніж 30 см 

10 

7019520000 

- - завширшки більш ніж 30 см, полотняного переплетення, з поверхневою щільністю менш ніж 250 г/м2, із ниток лінійної щільності не більш ніж 136 тексів на одиничну нитку 

10 

7019590000 

7019 59 00 - - інші 

10 

7019901000 

- - нетекстильні волокна навалом або в пучках 

10 

7019903000 

- - прокладки та обмотки для ізоляції труб 

10 

7019909100 

- - - з текстильних волокон 

10 

7019909900 

- - - інші 

10 

7020000700 

- - не завершені під час виробництва 

10 

7020000800 

- - завершені під час виробництва 

10 

7020001090 

- - - інші 

10 

7020003000 

- - зі скла з коефіцієнтом лінійного розширення не більш ніж 5 · 10-6/К в інтервалі температур від 0° C до 300° C 

10 

7020008000 

- - інші 

10 

7102390010 

- - - призначені для переогранення 

10 

7102390090 

- - - інші 

10 

7113110000 

- - зі срібла, що має або не має покриття, плакованого або не плакованого іншими дорогоцінними металами 

10 

7113190000 

- - з інших дорогоцінних металів, що мають або не мають покриття, плакованих або не плакованих дорогоцінними металами 

10 

7113200000 

- з недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами 

10 

7114110000 

- - зі срібла, що має чи не має покриття, плакованого або не плакованого іншими дорогоцінними металами 

10 

7114190000 

- - з інших дорогоцінних металів, що мають або не мають покриття, плакованих чи не плакованих дорогоцінними металами 

10 

7114200000 

- з недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами 

10 

7115909000 

- - з металів, плакованих дорогоцінними металами 

10 

7116100000 

- з природних або культивованих перлів 

10 

7116201100 

- - - намисто, браслети та інші вироби з природного, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, просто нанизаного, без застібок або інших пристосувань 

10 

7116201900 

- - - інші 

10 

7116209000 

- - інші 

10 

7202291000 

- - - з масовою часткою магнію 4 % чи більше, але не більш ніж 10 % 

7202299000 

- - - інші 

7202491000 

- - - з масовою часткою вуглецю не більш ніж 0,05 % 

7202499000 

- - - з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не більш ніж 4 % 

8201100000 

- лопати штикові та совкові 

10 

8201200000 

- вила 

10 

8201300000 

- кирки, мотики, сапи та граблі 

10 

8201400000 

- сокири, сікачі та аналогічні інструменти 

10 

8201500000 

- секатори та аналогічні ножиці для роботи однією рукою (у тому числі ножиці для розбирання тушки птиці) 

10 

8201600000 

- ножиці для підрізання живоплоту, секатори та аналогічні ножиці для роботи двома руками 

10 

8201900000 

- інші ручні інструменти, використовувані у сільському господарстві, садівництві або лісовому господарстві 

10 

8202100000 

- пилки ручні 

10 

8202200000 

- полотна для стрічкових пилок 

10 

8204110000 

- - нерозвідні 

10 

8204120090 

- - - інші 

10 

8204200000 

- головки для гайкових ключів з ручками чи без них 

10 

8205100000 

- інструменти для свердління, нарізування, внутрішньої або зовнішньої різьби 

10 

8205200000 

- молотки та кувалди 

10 

8205300000 

- рубанки, зубила, долота, стамески та аналогічні різальні інструменти для оброблення дерева 

10 

8205400000 

- викрутки 

10 

8205510000 

- - інструменти ручні побутові 

10 

8205591000 

- - - інструменти для каменярів, формувальників, цементувальників, штукатурів, бетонників і малярів 

8205593000 

- - - інструменти (патронного типу) для клепання, забивання дюбелів тощо 

8205599090 

- - - - інші 

8205600000 

- лампи паяльні 

10 

8205700000 

- лещата, затискачі та аналогічні інструменти 

10 

8205800000 

- ковадла; горни переносні, шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом 

10 

8205900000 

- набори виробів з двох чи більше назв, зазначених у попередніх товарних підпозиціях 

10 

8206000000 

Інструменти двох чи більше назв товарних позицій 8202 - 8205 у наборах для роздрібної торгівлі 

10 

8210000000 

Пристрої ручні механічні, масою 10 кг або менше для приготування, оброблення або подавання харчових продуктів чи напоїв 

10 

8211100000 

- набори ножів 

10 

8211913000 

- - - ножі столові з колодочкою та лезом з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

10 

8211918000 

- - - інші 

10 

8211920000 

- - інші ножі з фіксованим лезом 

10 

8211930000 

- - ножі з нефіксованим лезом 

8211940000 

- - леза 

10 

8211950000 

- - рукоятки з недорогоцінних металів 

10 

8212101000 

- - Safety razors with non-replaceable blades 

8212109000 

- - інші 

8212200000 

- леза для безпечних бритв, у тому числі штабові заготівки для лез 

8212900000 

- інші частини 

10 

8213000000 

Ножиці звичайні, кравецькі та аналогічні ножиці і леза для них 

10 

8214100000 

- ножі для паперу, розкривання конвертів, підчищання текстів, пристрої для заточування олівців та леза для них 

10 

8214200000 

- набори та інструменти манікюрні або педикюрні (у тому числі пилочки для нігтів) 

10 

8214900000 

- інші 

10 

8215102000 

- - які містять лише вироби, покриті дорогоцінним металом у гальванічний спосіб 

10 

8215103000 

- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

10 

8215108000 

- - - інші 

10 

8215201000 

- - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

10 

8215209000 

- - інші 

10 

8215910000 

- - покриті дорогоцінним металом у гальванічний спосіб 

10 

8215991000 

- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

10 

8215999000 

- - - інші 

10 

8301100000 

- замки висячі 

10 

8301200090 

- - інші 

10 

8301300000 

- замки, використовувані у меблях 

10 

8301401100 

- - - циліндрові 

10 

8301401900 

- - - інші 

10 

8301409000 

- - інші замки 

10 

8301500000 

- засувки та рами із засувками, об'єднані із замками 

10 

8301600090 

- - інші 

10 

8301700000 

- ключі, подані окремо 

10 

8302100090 

- - інші 

10 

8302200090 

- - інші 

10 

8302300090 

- - інші 

10 

8302410090 

- - - інші 

10 

8302420090 

- - - інші 

10 

8302490090 

- - - інші 

10 

8302500000 

- полиці, вішалки, у тому числі для капелюхів, та аналогічні вироби 

10 

8302600090 

- - інші 

10 

8303001000 

- броньовані або армовані сейфи та шухляди 

10 

8303003000 

- броньовані або армовані двері та секції для банківських сховищ 

10 

8303009000 

- контейнери, призначені виключно для зберігання грошей і документів, та аналогічні вироби 

10 

8304000000 

Шафи для ділових паперів і картотек, коробки для зберігання печаток, лотки і підставки для паперів та аналогічне конторське чи канцелярське обладнання з недорогоцінних металів, крім конторських меблів товарної позиції 9403 

10 

8305100000 

- фурнітура для швидкозшивачів чи папок 

10 

8305200000 

- скоби у блоках 

10 

8305900000 

- інші, у тому числі частини 

10 

8306100000 

- дзвони, гонги та аналогічні вироби 

10 

8306210000 

- - покриті дорогоцінними металами в гальванічний спосіб 

10 

8306291000 

- - - мідні 

10 

8306299000 

- - - з інших недорогоцінних металів 

10 

8306300000 

- рами для фотокарток, картин або аналогічні рами; дзеркала 

10 

8308100000 

- гачки, петлі та вушка 

10 

8308200000 

- заклепки трубчасті або роздвоєні 

10 

8308900000 

- інші, у тому числі частини 

10 

8309100000 

- пробки корончасті 

10 

8309909000 

- - інші: 

15 

8310000000 

Таблички з назвами, найменуваннями, адресами та аналогічні таблички, цифри, літери та інші символи з недорогоцінних металів, крім виробів товарної позиції 9405 

10 

8311101090 

- - - інші 

10 

8311109000 

- - інші 

10 

8311200090 

- - інші 

10 

8311300000 

- прутки з покриттям та дріт електродний, використовувані для паяння, у тому числі тугоплавким припоєм, або газового зварювання з недорогоцінних металів 

10 

8311900000 

- інші 

10 

8402120000 

- - котли водотрубні продуктивністю не більш ніж 45 т пари за годину 

10 

8403109010 

- - - котли для центрального опалення потужністю понад 100 кВт, але менш ніж 10000 кВт 

10 

8403109020 

- - - котли для центрального опалення потужністю не більш ніж 100 кВт 

8404100010 

- - для товарної підкатегорії 8402 12 00 00 та товарної категорії 8403 10 90 

8407100090 

- - інші 

8408203100 

- - - - не більш ніж 50 кВт 

8408203500 

- - - - понад 50 кВт, але не більш ніж 100 кВт 

8408203700 

- - - - понад 100 кВт 

8413910010 

- - - верстатів-качалок вантажопідйомністю 3,2 - 12,5 т 

10 

8415810010 

- - - кондиціонери промислові автономні зі споживчою потужністю понад 5 але не більш ніж 50 кВт 

10 

8415820010 

- - - кондиціонери промислові автономні зі споживчою потужністю понад 5 кВт, але не більш ніж 50 кВт 

10 

8417201000 

- - печі тунельні 

8417209000 

- - інші 

8417900010 

- - рекуператорів петельних трубчатих продуктивністю повітря 2800 - 19000 м3 на годину 

10 

8418211000 

- - - місткістю понад 340 л 

10 

8418219100 

- - - - - не більш ніж 250 л 

10 

8418219900 

- - - - - понад 250 л, але не більш ніж 340 л 

8421110000 

- - сепаратори молочні 

10 

8422200000 

- обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей 

8422300010 

- - обладнання для наповнення пляшок, їхнього закривання, закорковування або наклеювання на них етикеток, що використовується у харчовій промисловості, продуктивністю не більш ніж 12000 пляшок за годину 

8422300091 

- - - обладнання для закупорювання скляної тари металевими кришками, що загвинчуються, використовуване у харчовій промисловості, продуктивністю не більш ніж 9600 одиниць за годину 

8422400010 

- - обладнання для пакування пляшок (у тому числі обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу), що використовується у харчовій промисловості, продуктивністю не більш ніж 12000 пляшок за годину 

8424309010 

- - - - пристрій для вдування вугільного пилу в доменну піч 

10 

8435100000 

- машини та механізми 

8435900000 

- частини 

8436290010 

- - - обладнання кліткове або підлогове для утримання і вирощування птиці 

10 

8438101000 

- - обладнання для виробництва хлібобулочних виробів. 

8438109000 

- - обладнання для виробництва макаронів, спагетті або подібних виробів 

8438300000 

- обладнання для цукрового виробництва 

10 

8438500000 

- обладнання для переробки м'яса або птиці 

10 

8438600000 

- обладнання для переробки фруктів, горіхів або овочів 

8438809100 

- - - для виробництва або приготування напоїв 

8443329900 

- - - інші 

10 

8443393900 

- - - - інші 

10 

8443399010 

- - - - машинки друкарські автоматичні 

10 

8450190000 

- - інші 

10 

8454100010 

- - місткістю 130 - 300 тонн 

10 

8455210000 

- - стани гарячої прокатки або комбіновані стани гарячої і холодної прокатки 

10 

8455220000 

- - стани холодної прокатки 

10 

8455303110 

- - - - для гарячої прокатки 

10 

8455309010 

- - - пільгервалки сталеві литі 

10 

8469009100 

- - електричні 

10 

8469009900 

- - інші 

10 

8472100000 

- машини копіювально-розмножувальні 

10 

8472300000 

- машини для сортування або складання, або укладання у конверти, або перев'язування поштової кореспонденції, машини для розкривання, закривання або запечатування поштової кореспонденції і машини для наклеювання або гасіння поштових марок 

10 

8472901000 

- - машини для сортування, рахування або пакування монет 

10 

8472907000 

- - інші 

10 

8482400000 

- підшипники роликові голчасті 

10 

8482500000 

- інші підшипники з циліндричними роликами 

10 

8486309010 

- - - апаратура для проеціювання або нанесення зображень на сенсибілізовані підкладки плоских дисплеїв 

10 

8501200090 

- - інші 

8501310098 

- - - - інші 

8501322090 

- - - - інші 

8501328090 

- - - - інші 

8501345000 

- - - двигуни тягові 

10 

8501349290 

- - - - - інші 

8501349890 

- - - - - інші 

8501402090 

- - - інші 

8501408090 

- - - інші 

8501510090 

- - - інші 

8501620090 

- - - інші 

8501630090 

- - - інші 

8501640000 

- - потужністю понад 750 кВ·А 

8502112090 

- - - - інші 

8502118090 

- - - - інші 

8502120090 

- - - інші 

8502132090 

- - - - інші 

8502134090 

- - - - інші 

8502138090 

- - - - інші 

8502202090 

- - - інші 

8502204090 

- - - інші 

8502206090 

- - - інші 

8502208090 

- - - інші 

8502392090 

- - - - інші 

8502398090 

- - - - інші 

8502400090 

- - інші 

8503001000 

- кільця фіксувальні немагнітні 

8503009100 

- - з чавуну або сталі литі 

8503009900 

- - інші 

10 

8504102091 

- - - - дроселі 

10 

8504102098 

- - - - інші 

8504108091 

- - - - дроселі для розрядних ламп або трубок 

10 

8504108099 

- - - - інші 

8504210000 

- - потужністю не більш ніж 650 кВА 

10 

8504221000 

- - - потужністю понад 650 кВ·А, але не більш ніж 1600 кВ·А 

10 

8504229000 

- - - потужністю понад 1600 кВ·А, але не більш ніж 10000 кВ·А 

10 

8504230000 

- - потужністю понад 10000 кВ·А 

10 

8504322090 

- - - - інші 

8504328090 

- - - - інші 

8504330090 

- - - інші 

8504340000 

- - потужністю понад 500 кВ·А 

8504901100 

- - - - осердя феритові 

8504901800 

- - - - інші 

8504909900 

- - - інші 

8505110000 

- - металеві 

8505191000 

- - - магніти постійні з агломерованого фериту 

8505199000 

- - - інші 

8505200000 

- електромагнітні зчеплення, муфти та гальма 

8505903000 

- - електромагнітні або з постійними магнітами патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації 

8505905000 

- - електромагнітні піднімальні головки 

8505909000 

- - частини 

8506101100 

- - - елементи циліндричні 

8506101500 

- - - елементи кнопкові 

8506101900 

- - - інші 

8506109100 

- - елементи циліндричні 

8506109500 

- - елементи кнопкові 

8506109900 

- - інші 

8506301000 

- - елементи циліндричні 

8506303000 

- - елементи кнопкові 

8506309000 

- - інші 

8506401000 

- - елементи циліндричні 

8506403000 

- - елементи кнопкові 

8506409000 

- - інші 

8506501000 

- - елементи циліндричні 

8506503000 

- - елементи кнопкові 

8506509000 

- - інші 

8506601000 

- - батареї вугільно-цинкові сухі з напругою 5,5 В чи більше, але не більш ніж 6,5 В 

8506603000 

- - - елементи циліндричні 

8506609000 

- - - елементи кнопкові 

8506800500 

- - - інші 

8506801100 

- частини 

8506801500 

- - елементи циліндричні 

8506809000 

- - елементи кнопкові 

8506900000 

- - інші 

8507104190 

- - - - інші 

10 

8507104990 

- - - - інші 

10 

8507109290 

- - - - інші 

10 

8507109890 

- - - - інші 

8507204990 

- - - - інші 

8507209290 

- - - - інші 

10 

8507209890 

- - - - інші 

8508110000 

- - потужністю не більш ніж 1500 Вт та які мають мішок для збору пилу або інший пилозбірник об'ємом не більше 20 л 

10 

8508190000 

- - інші 

10 

8509400000 

- подрібнювачі харчових продуктів та міксери; соковижималки для фруктів або овочів 

10 

8509800000 

- інші апарати 

10 

8509900010 

- - пилососів та підлогонатирачів 

8509900090 

- - інші 

10 

8510100000 

- електробритви 

10 

8510200000 

- машинки для підстригання волосся 

10 

8510300000 

- апарати епіляційні 

8511100098 

- - - - інші 

8511200090 

- - інші 

8511300098 

- - - інші 

8511400098 

- - - інші 

8511800098 

- - - інші 

8511900090 

- - інші 

8512100000 

- прилади освітлювальні або візуальної сигналізації, використовувані на велосипедах 

8512200090 

- - інші 

8512301090 

- - - інші 

10 

8512309000 

- - інші 

10 

8512400030 

- - пристрої, що запобігають обмерзанню 

10 

8512400090 

- - пристрої, що запобігають запотіванню 

10 

8512901090 

- - - інші 

10 

8512909090 

- - - інші 

10 

8513100000 

- ліхтарі 

10 

8513900000 

- частини 

10 

8514101000 

- - печі хлібопекарські та кондитерські 

8514108000 

- - - інші 

8514201000 

- - печі та камери індукційні 

8514208000 

- - печі та камери діелектричні 

8514301900 

- - печі з інфрачервоним випромінюванням 

8514400000 

- інше індукційне або діелектричне обладнання для термічного оброблення матеріалів 

8514900000 

- частини 

8515110000 

- - паяльники та пістолети паяльні для низькотемпературного паяння 

8515190000 

- - інші 

8515210000 

- - цілком або частково автоматичні 

8515291000 

- - - для зварювання встик 

8515299000 

- - - інші 

8515310000 

- - цілком або частково автоматичні 

8515391300 

- - - - з трансформаторами 

8515391800 

- - - - з генераторами або перетворювачами обертовими чи перетворювачами статичними, випрямлячами або випрямними пристроями 

8515399000 

- - - інші 

8515801100 

- - - для зварювання 

8515801900 

- - - інші 

8515809100 

- - - для зварювання пластмас опором 

8515809900 

- - - - інші 

8516101900 

- - - інші: 

8516109000 

- - - водонагрівачі безінерційні 

8516210000 

- - - інші 

10 

8516291000 

- - електричні нагрівачі занурені 

10 

8516295000 

- - радіатори теплоакумулювальні 

10 

8516299100 

- - - радіатори з наповненою рідиною 

10 

8516299900 

- - - нагрівачі конвекційні 

10 

8516311000 

- - - - з вмонтованими вентиляторами 

10 

8516330000 

- - сушарки для рук 

10 

8516401000 

- - з парою 

10 

8516409000 

- - інші 

10 

8516500000 

- печі мікрохвильові 

8516601000 

- - електроплити кухонні (які мають принаймні духову шафу та панель з електронагрівальними елементами) 

10 

8516605100 

- - - панелі з електронагрівальними елементами для вмонтовування 

10 

8516605900 

- - - інші 

10 

8516607000 

- - грилі та ростери 

10 

8516608000 

- - електропечі для вмонтовування 

10 

8516609000 

- - інші 

10 

8516710000 

- - для приготування кави або чаю 

10 

8516720000 

- - тостери 

10 

8516792000 

- - - глибокі масляні жаровні 

10 

8516797000 

- - - інші 

10 

8516802090 

- - - інші 

10 

8516808090 

- - - інші 

10 

8516900000 

- частини 

8517693990 

- - - - - інші 

8517701500 

- - - телескопічні та гнучкі штирові антени для портативних пристроїв та пристроїв, які встановлюються в моторних транспортних засобах 

10 

8517701990 

- - - - інші 

10 

8518210090 

- - - інші 

10 

8518220090 

- - - інші 

10 

8518299590 

- - - - інші 

10 

8518309590 

- - - інші 

10 

8518403090 

- - - інші 

10 

8518408190 

- - - - інші 

10 

8518408990 

- - - - інші 

10 

8518900000 

- частини 

10 

8519201000 

- - програвачі грамплатівок, які діють після вкидання монети або жетона 

10 

8519209100 

- - - з лазерною системою зчитування 

10 

8519209900 

- - - інші 

10 

8519300000 

- електропрогравачі (деки) 

10 

8519811100 

- - - - транскрайбери 

10 

8519811500 

- - - - - кишенькові касетні програвачі 

10 

8519812100 

- - - - - - з аналоговою або цифровою системою зчитування 

8519812500 

- - - - - - інша 

8519813100 

- - - - - - - що використовується в моторних транспортних засобах з дисками діаметром не більш ніж 6,5 см 

10 

8519813500 

- - - - - - - інша 

10 

8519814500 

- - - - - - інша 

10 

8519815100 

- - - - диктофони, що не здатні працювати без зовнішнього джерела електроживлення 

10 

8519815500 

- - - - - - - здатна працювати без зовнішнього джерела електроживлення 

10 

8519816100 

- - - - - - - інша 

10 

8519816500 

- - - - - - кишенькові магнітофони 

10 

8519817500 

- - - - - - інша 

10 

8519818100 

- - - - - - що використовує магнітні стрічки на бобінах та надає можливість записувати або відтворювати звук при одній швидкості 19 см/с або при кількох швидкостях, які не перевищують 19 см/с 

10 

8519819590 

- - - - - інші 

10 

8519891100 

- - - - програвачі грамплатівок, інші ніж ті, що включаються до товарної під позиції 8519 20 

10 

8519891500 

- - - - транскрайбери 

10 

8519891900 

- - - - інші 

10 

8519899090 

- - - - інші 

10 

8521102090 

- - - інші 

8521900000 

- інші 

8522100000 

- звукознімачі 

10 

8522903000 

- - голки звукознімачів; алмази, сапфіри та інше дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (природні, штучні чи реконструйовані) для голок звукознімачів, установлені або ні 

10 

8522907000 

- - - окремі касетні деки загальною завтовшки стрічки не більш ніж 53 мм такого типу, що використовуються для виготовлення пристроїв для запису та відтворення звуку 

8523293900 

- - - - - інші 

10 

8523299000 

- - - інші 

8523403100 

- - - - - діаметром не більш ніж 6,5 см 

8523403900 

- - - - - діаметром понад 6,5 см 

8523405100 

- - - - - - диски універсальні цифрові (DVD) 

10 

8523405900 

- - - - - - інші 

10 

8523409900 

- - - - інші 

8523519900 

- - - - інші 

8523599900 

- - - інші 

8523809900 

- - - інші 

8525500090 

- - інші 

8525801100 

- - - з 3 чи більше передавальними (телевізійними) трубками 

10 

8525801900 

- - - інші 

10 

8526920090 

- - - інші 

10 

8527121000 

- - - з аналоговою або цифровою системою зчитування 

10 

8527129000 

- - - інші 

10 

8527131000 

- - - з лазерною системою зчитування 

25 

8527139100 

- - - - касетна з аналоговою або цифровою системою зчитування 

25 

8527139900 

- - - - інша 

25 

8527190000 

- - інші 

10 

8527212010 

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

8527212090 

- - - - - інші 

10 

8527215200 

- - - - - касетні з аналоговою або цифровою системою зчитування 

10 

8527215900 

- - - - - інші 

10 

8527217000 

- - - - з лазерною системою зчитування 

10 

8527219210 

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 

8527219290 

- - - - - - інші 

10 

8527219800 

- - - - - інші 

10 

8527290000 

- - інші 

10 

8527911100 

- - - - касетна із системою аналогового та цифрового зчитування 

10 

8527911900 

- - - - інша 

10 

8527913500 

- - - - з лазерною системою зчитування 

10 

8527919100 

- - - - - касетна з аналоговою або цифровою системою зчитування 

10 

8527919900 

- - - - - інша 

10 

8527921000 

- - - радіоприймачі-будильники 

10 

8527929000 

- - - інша 

10 

8527990000 

- - інша 

10 

8528491000 

- - - чорно-білого або іншого монохромного зображення 

8528493500 

- - - - що відтворює співвідношення завширшки/заввишки екрана менш ніж 1,5 

10 

8528499900 

- - - - - у яких параметри розгортки понад 625 рядків 

10 

8528591000 

- - - чорно-білого або іншого монохромного зображення 

8528599000 

- - - кольорові 

10 

8528699100 

- - - - чорно-білого або іншого монохромного зображення 

10 

8528699900 

- - - - кольорові 

10 

8528711300 

- - - - апарати з приладами на основі мікропроцесора, з вмонтованим модемом, для доступу в Інтернет та з функцією інтерактивного обміну інформацією, здатні приймати телевізійні сигнали ("цифровий декодер" з функцією зв'язку) 

10 

8528711900 

- - - - інші 

10 

8528719000 

- - - інша 

10 

8528721000 

- - - телевізійне проекційне обладнання (телепректори) 

10 

8528722000 

- - - апаратура, що містить пристрій відеозапису або відтворення відеозображення 

10 

8528723110 

- - - - - - - не більш ніж 37 см 

10 

8528723130 

- - - - - - - понад 37 см, але не більш ніж 42 см 

10 

8528723300 

- - - - - - понад 42 см, але не більш ніж 52 см 

10 

8528723510 

- - - - - - - понад 52 см, але не більш ніж 62 см 

10 

8528723530 

- - - - - - - понад 62 см, але не більш ніж 72 см 

10 

8528723900 

- - - - - - понад 72 см 

10 

8528725110 

- - - - - - - - не більш ніж 37 см 

10 

8528725130 

- - - - - - - - понад 37 см, але не більш ніж 54 см 

10 

8528725150 

- - - - - - - - понад 54 см, але не більш ніж 72 см 

10 

8528725170 

- - - - - - - - понад 72 см 

10 

8528725900 

- - - - - - - понад 75 см 

10 

8528727510 

- - - - - - - з розміром діагоналі екрана не більш ніж 37 см 

10 

8528727530 

- - - - - - - з розміром діагоналі екрана понад 37 см, але не більш ніж 54 см 

10 

8528727550 

- - - - - - - з розміром діагоналі екрана понад 54 см 

10 

8528729100 

- - - - - що відтворює співвідношення завширшки/заввишки екрана менш ніж 1,5 

10 

8528729900 

- - - - - інша 

10 

8528730000 

- - чорно-білого або іншого монохромного зображення 

10 

8529101100 

- - - телескопічні та гнучкі штирові антени для портативних пристроїв та пристроїв, які встановлюються в моторних транспортних засобах 

10 

8529103100 

- - - - для приймання через супутник 

10 

8529103900 

- - - - інші 

10 

8529106500 

- - - антени внутрішні для телевізійних або радіомовних приймачів, у тому числі вмонтовані 

10 

8529106990 

- - - - інші 

10 

8529108090 

- - - інші 

10 

8529109590 

- - - інші 

8529904100 

- - - - дерев'яні 

8529904900 

- - - - з інших матеріалів 

8529906500 

- - - електронні модулі 

8529909200 

- - - - для телевізійних камер товарної підкатегорії 8525 80 11 00 та 8525 80 19 00 і апаратури товарних позицій 8527 та 8528 

8530100000 

- обладнання для залізниць або трамвайних колій 

10 

8530800000 

- інше обладнання 

10 

8530900000 

- частини 

10 

8531103000 

- - що використовуються для споруд 

10 

8531109590 

- - - інші 

10 

8531809590 

- - - інші 

10 

8531908500 

- - інші 

8535100000 

- запобіжники плавкі 

8535290000 

- - інші 

8535400000 

- блискавковідводи, обмежувачі напруги та пристрої для гасіння стрибків напруги 

8535900000 

- інші 

8536101090 

- - - інші 

8536105090 

- - - інші 

8536109090 

- - - інші 

8536201000 

- - для сили струму не більш ніж 63 А 

8536209000 

- - для сили струму понад 63 А 

8536301090 

- - - інші 

8536303090 

- - - інші 

8536309000 

- - для сили струму понад 125 А 

8536411090 

- - - - інші 

8536419090 

- - - - інші 

8536490090 

- - - інші 

8536501190 

- - - - - інші 

8536501590 

- - - - - інші 

8536501990 

- - - - - інші 

8536508000 

- - - інші 

8536611090 

- - - - інші 

8536619000 

- - - інші 

8536699090 

- - - - інші 

8537109990 

- - - - інші 

8537209900 

- - для напруги понад 72,5 кВ 

8538901900 

- - - інші 

8538909100 

- - - електронні модулі 

8538909900 

- - - інші 

8539100090 

- - інші 

8539213090 

- - - - інші 

8539219200 

- - - - понад 100 В 

8539219800 

- - - - не більш ніж 100 В 

8539221000 

- - - лампи рефлекторні 

8539229010 

- - - - лампи розжарення електричні загального призначення потужністю не більш ніж 200 Вт та напругою понад 100 В 

10 

8539229090 

- - - - інші 

8539293090 

- - - - інші 

8539299200 

- - - - понад 100 В 

8539299800 

- - - - не більш ніж 100 В 

8539311000 

- - - двоцокольні 

8539319000 

- - - інші 

8539321000 

- - - ртутні 

8539325000 

- - - натрієві 

8539329000 

- - - металогалогенні 

8539390000 

- - інші 

8539410000 

- - дугові лампи 

8539491000 

- - - лампи ультрафіолетові 

8539493000 

- - - лампи інфрачервоні 

8539901000 

- - цоколі для ламп 

8539909000 

- - інші 

8540120000 

- - чорно-білого або іншого монохромного зображення 

8540201000 

- - трубки телевізійні передавальні 

8540208000 

- - інші 

8540400000 

- трубки дисплеїв для відображення даних/графіки, кольорові, з відстанню між цятками люмінофору на екрані менш ніж 0,4 мм 

8540500000 

- трубки дисплеїв для відображення даних/графіки, чорно-білі або інші монохромні 

8540600000 

- інші трубки електронно-променеві 

8540710000 

- - магнетрони 

8540790000 

- - інші 

8540810000 

- - лампи та трубки приймальні або підсилювальні 

8540890000 

- - інші 

8540910000 

- - трубок електронно-променевих 

8540990000 

- - інші 

8543100000 

- прискорювачі частинок 

8543200000 

- генератори сигналів 

8543300000 

- машини та апаратура для гальванопокриття, електролізу або електрофорезу 

8543706000 

- - електричні охоронні генератори 

8544111010 

- - - - For industrial assembling motor carriers 

10 

8544111090 

- - - - інші 

10 

8544119010 

- - - - з поліімідною та поліімідно-фторопластовою ізоляцією 

10 

8544191010 

- - - - алюмінієві 

10 

8544429098 

- - - - - - інші 

10 

8544499100 

- - - - проводи та кабелі з діаметром жили провідника понад 0,51 мм 

8544499391 

- - - - - - - що мають ізоляцію з фторопласту, кремнійорганічної гуми, скловолокна, керамічного волокна 

10 

8544499393 

- - - - - - - With mineral insulation 

10 

8544499398 

- - - - - - - інші 

10 

8544499500 

- - - - - - - з мінеральною ізоляцією 

8544499900 

- - - - - - - інші 

8544601010 

- - - - - для напруги понад 80 В, але не більш ніж 1000 В 

10 

8544609010 

- - - - - для напруги 1000 В 

10 

8546100000 

- скляні 

8546201000 

- - без металевих частин 

8546209100 

- - - для повітряних ліній електропередачі або для контактних мереж 

8546209990 

- - - - інші 

8546901000 

- - пластмасові 

8546909000 

- - інші 

8547101000 

- - з масовою часткою оксидів металів 80 % чи більше 

8547109000 

- - інша 

8547200000 

- арматура ізолювальна пластмасова 

8547900000 

- інші 

8548101000 

- - використані (виснажені) первинні елементи та використані (виснажені) первинні батареї 

8548102100 

- - - акумулятори свинцево-кислотні 

8548102900 

- - - інші 

8548109100 

- - - із вмістом свинцю 

8548109900 

- - - інші 

8548902000 

- - запам'ятовувальні пристрої багатокомбінаційних форм, наприклад стекові динамічні операційні запам'ятовувальні пристрої та модулі 

8548909000 

- - інші 

8603100010 

- - вагони трамвайні для широкої колії 

10 

8701100000 

- трактори, що керуються водієм, який іде поряд 

10 

8701209000 

- - що використовувались 

10 

8701902010 

- - - - - понад 18 кВт, але не більш ніж 25 кВт 

10 

8701902500 

- - - - понад 37 кВт, але не більш ніж 59 кВт 

10 

8701903100 

- - - - понад 59 кВт, але не більш ніж 75 кВт 

10 

8701905000 

- - - що використовувались 

10 

8702101110 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш ніж 5000 см3 

10 

8702101130 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 5000 см3 

20 

8702101910 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш ніж 5000 см3 

10 

8702101990 

- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 5000 см3 

20 

8702109100 

- - - нові 

10 

8702109900 

- - - що використовувались 

10 

8702901100 

- - - - нові 

10 

8702901900 

- - - - що використовувались 

10 

8702903100 

- - - - нові 

10 

8702903900 

- - - - що використовувались 

10 

8702909010 

- - - тролейбуси 

15 

8702909090 

- - - інші 

10 

8703101100 

- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), або з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням 

12 

8703101800 

- - інші 

12 

8703211000 

- - - нові 

10 

8703219010 

- - - - не більш ніж 5 років 

10 

OT 

8703219030 

- - - - понад 5 років 

10 

OT 

8703221000 

- - - нові 

10 

OT 

8703229010 

- - - - не більш ніж 5 років 

10 

OT 

8703229030 

- - - - понад 5 років 

10 

OT 

8703231110 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш ніж 2200 см3 

8703231130 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш ніж 3000 см3 

8703231910 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш ніж 2200 см3 

10 

OT 

8703231930 

- - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш ніж 3000 см3 

10 

8703239011 

- - - - - не більш ніж 5 років 

10 

OT 

8703239013 

- - - - - понад 5 років 

10 

OT 

8703239031 

- - - - - не більш ніж 5 років 

10 

OT 

8703239033 

- - - - - понад 5 років 

10 

OT 

8703241000 

- - - нові 

8703249010 

- - - - не більш ніж 5 років 

10 

OT 

8703249030 

- - - - понад 5 років 

10 

OT 

8703311000 

- - - нові 

10 

OT 

8703319010 

- - - - не більш ніж 5 років 

10 

OT 

8703319030 

- - - - понад 5 років 

10 

OT 

8703321100 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 

10 

8703321900 

- - - - інші 

10 

OT 

8703329010 

- - - - не більш ніж 5 років 

10 

OT 

8703329030 

- - - - понад 5 років 

10 

OT 

8703331100 

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 

10 

8703331900 

- - - - інші 

10 

8703339010 

- - - - не більш ніж 5 років 

10 

OT 

8703339030 

- - - - понад 5 років 

10 

OT 

8703901000 

- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами 

10 

8703909000 

- - інші 

10 

8704211000 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

10 

8704213100 

- - - - - нові 

10 

8704213900 

- - - - - що використовувались 

10 

8704219100 

- - - - - нові 

10 

8704219900 

- - - - - що використовувались 

10 

8704221000 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

10 

8704229100 

- - - - нові 

10 

8704229900 

- - - - що використовувались 

10 

8704231000 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

10 

8704239100 

- - - - нові 

10 

8704239900 

- - - - що використовувались 

10 

8704311000 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

8704313100 

- - - - - нові 

8704313900 

- - - - - що використовувались 

8704319100 

- - - - - нові 

8704319900 

- - - - - що використовувались 

8704321000 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

10 

8704329100 

- - - - нові 

10 

8704329900 

- - - - що використовувались 

10 

8704900000 

- інші 

10 

8705100000 

- автокрани 

10 

8705200000 

- автобурові 

10 

8705300010 

- - з підіймачем або драбиною 

8705300090 

- - інші 

10 

8705400000 

- автобетономішалки 

10 

8705901000 

- - машини технічної допомоги 

8705903000 

- - машини, оснащені бетононасосом 

8705909010 

- - - автомобілі спеціального призначення для пересувних телевізійних і звукових станцій 

8705909090 

- - - інші 

8707109010 

- - - що використовувалися 5 років або менше 

10 

8707109020 

- - - що використовувалися понад 5 років 

10 

8707109090 

- - - інші 

10 

8708309198 

- - - - - - інші 

10 

8708309998 

- - - - - інші 

10 

8708405098 

- - - - інші 

10 

8708923500 

- - - - глушники та вихлопні труби 

10 

8709111000 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

10 

8709119000 

- - - інші 

10 

8709191000 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

10 

8709199000 

- - - інші 

10 

8709900000 

- частини 

10 

8711100000 

- з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш ніж 50 см3 

10 

8711201000 

- - моторолери 

10 

8711209100 

- - - понад 50 см3, але не більш ніж 80 см3 

10 

8711209300 

- - - понад 80 см3, але не більш ніж 125 см3 

10 

8711209800 

- - - понад 125 см3, але не більш ніж 250 см3 

10 

8711301000 

- - з об'ємом циліндрів двигуна понад 250 см3, але не більш ніж 380 см3 

10 

8711309000 

- - з об'ємом циліндрів двигуна понад 380 см3, але не більш ніж 500 см3 

10 

8711400000 

- з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 500 см3, але не більш ніж 800 см3 

10 

8711500000 

- з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 800 см3 

10 

8711900000 

- інші 

10 

8712001000 

- без шарикопідшипників 

10 

8712003000 

- - велосипеди 

10 

8712008000 

- - інші 

10 

8714110000 

- - сідла 

10 

8714190000 

- - інші 

10 

8714911000 

- - - рами 

10 

8714913000 

- - - передні вилки 

10 

8714919000 

- - - частини 

10 

8714921000 

- - - ободи 

10 

8714929000 

- - - спиці 

10 

8714931000 

- - - маточини або втулки 

10 

8714939000 

- - - зірочки коліс вільного руху 

10 

8714941000 

- - - втулки гальмові 

10 

8714943000 

- - - інші гальма 

10 

8714949000 

- - - частини 

10 

8714950000 

- - сідла 

10 

8714961000 

- - - педалі 

10 

8714963000 

- - - кривошипно-шатунні механізми 

10 

8714969000 

- - - частини 

10 

8714991000 

- - - керма, рукоятки 

10 

8714993000 

- - - багажники 

10 

8714995000 

- - - пристрої перемикачів передач 

10 

8714999000 

- - - інші; частини 

10 

8716101000 

- - що складаються 

10 

8716109100 

- - - не більш ніж 750 кг 

10 

8716109400 

- - - понад 750 кг, але не більш ніж 1600 кг 

10 

8716109600 

- - - понад 1600 кг, але не більш ніж 3500 кг 

10 

8716109900 

- - - понад 3500 кг 

10 

8716200000 

- причепи та напівпричепи з самозавантаженням або саморозвантаженням, для використання у сільському господарстві 

10 

8716310000 

- - причепи-цистерни та напівпричепи-цистерни 

10 

8716391000 

- - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин 

10 

8716393090 

- - - - - - інші 

10 

8716395100 

- - - - - - одноосьові 

10 

8716395990 

- - - - - - - інші 

10 

8716398000 

- - - - що використовувались 

10 

8716400090 

- - інші 

10 

8716800000 

- інші транспортні засоби 

10 

8716901090 

- - - інші 

10 

8803901000 

- - паперових зміїв 

10 

8803902000 

- - космічних апаратів (у тому числі супутників) 

10 

8803903000 

- - суборбітальних та космічних ракет-носіїв 

10 

8803909090 

- - - інші 

10 

8804000000 

Парашути (у тому числі керовані парашути й параплани) і ротошути; їхні частини та пристрої 

10 

8903101000 

- - масою не більш ніж 100 кг кожний 

10 

8903109000 

- - інші 

10 

8903911000 

- - - морські 

10 

8903919200 

- - - - завдовжки не більш ніж 7,5 м 

10 

8903919900 

- - - - завдовжки понад 7,5 м 

10 

8903929100 

- - - - завдовжки не більш ніж 7,5 м 

10 

8903929900 

- - - - завдовжки понад 7,5 м 

10 

8903991000 

- - - масою не більш ніж 100 кг кожний 

10 

8903999100 

- - - - завдовжки не більш ніж 7,5 м 

10 

8903999900 

- - - - завдовжки понад 7,5 м 

10 

8907100000 

- плоти надувні 

10 

8907900000 

- інші 

10 

8908000000 

Судна та інші плавучі засоби, призначені на злам 

10 

9001101000 

- - кабелі для передачі зображення 

9001402000 

- - що не коригують зір 

9001404100 

- - - - однофокусні 

10 

9001404900 

- - - - інші 

10 

9001408000 

- - - інші 

10 

9001900090 

- - інші 

9002110000 

- - для камер, проекторів або фотозбільшувачів чи фотозменшувачів 

9002190000 

- - інші 

9002200000 

- фільтри 

9003110000 

- - пластмасові 

10 

9005100000 

- біноклі 

10 

9005800000 

- інші прилади 

10 

9005900000 

- частини та приладдя (у тому числі опори) 

10 

9006100000 

- фотокамери, що використовуються для підготовки пластин або циліндрів для друкування 

9006300000 

- фотокамери, спеціально призначенні для підводного або повітряного знімання, для медичного чи хірургічного обстеження внутрішніх органів; фотоапаратура, яка проводить звірення для судових чи криміналістичних цілей 

9006400000 

- фотокамери для миттєвого отримання готового знімку 

9006510000 

- - дзеркальні, для рулонних плівок завширшки не більш ніж 35 мм 

9006520000 

- - інші, для рулонних плівок завширшки менш ніж 35 мм 

9006531000 

- - - портативні фотокамери 

9006538000 

- - - інші 

9006590000 

- - інші 

9006610000 

- - фотоспалахи розрядні (електронні) 

9006690000 

- - інші 

9006910000 

- - для фотокамер 

9006990000 

- - інші 

9007110000 

- - для плівки завширшки менш ніж 16 мм або для плівки 2 х 8 мм 

10 

9008100000 

- проектори для слайдів 

9008200000 

- апаратура для зчитування мікрофільмів, мікрофішів або інших мікроносіїв, здатні або не здатні виготовляти копії 

9008300000 

- інші проектори 

9008400000 

- фотоапаратура для збільшення або зменшення зображеннь (крім кінематографічної) 

10 

9008900000 

- частини і приладдя 

10 

9010100000 

- апаратура та обладнання для автоматичного проявлення фотоплівок (у тому числі кіноплівок) або рулонного фотопаперу чи для автоматичного друку проявлених плівок на рулонний фотопапір 

9010500000 

- інша апаратура та обладнання для фото- і кінолабораторій; негатоскопи 

10 

9010600000 

- екрани проекційні 

10 

9010900000 

- частини і приладдя 

9011109000 

- - інші 

10 

9011209000 

- - інші 

10 

9011800000 

- інші мікроскопи 

10 

9011909000 

- - інші 

10 

9012109000 

- - інші 

10 

9012909000 

- - інші 

10 

9013100000 

- приціли телескопічні для зброї; перископи; труби оптичні, виготовлені як частини для машин, інструментів, приладів або апаратів цієї групи або розділу XVI 

10 

9013200000 

- лазери, крім лазерних діодів 

10 

9013809000 

- - інші 

10 

9013909000 

- - інші 

10 

9014100090 

- - інші 

10 

9014800000 

- інші прилади та інструменти 

10 

9015101000 

- - електронні 

10 

9015109000 

- - інші 

10 

9015301000 

- - електронні 

10 

9015309000 

- - інші 

10 

9015401000 

- - електронні 

10 

9015409000 

- - інші 

10 

9015801100 

- - - інструменти та прилади для метеорології, гідрології та геофізики 

9015801900 

- - - інші 

9015809100 

- - - інструменти та прилади, що використовуються в геодезії, топографії або нівелюванні; інструменти гідрографічні 

9015809300 

- - - інструменти та прилади метеорологічні, гідрологічні та геофізичні 

9015809900 

- - - інші 

9015900000 

- частини і приладдя 

10 

9016001000 

- терези 

10 

9016009000 

- частини та приладдя 

10 

9017109000 

- - інші 

10 

9017201100 

- - - набори креслярські 

10 

9017201900 

- - - інші 

10 

9017203900 

- - інструменти для розмічання 

10 

9017209000 

- - інструменти для математичних розрахунків (логарифмічні лінійки, дискові калькулятори тощо) 

10 

9017301000 

- - мікрометри та кронциркулі 

10 

9017309000 

- - інші (за винятком калібрів без пристроїв регулювання товарної позиції 9031) 

10 

9017801000 

- - вимірювальні стержні та рулетки і лінійки з поділками 

10 

9017809000 

- - інші 

10 

9017900000 

- частини і приладдя 

10 

9024109100 

- - - універсальні або для випробування на розтягування 

9024109300 

- - - для випробування на твердість 

9025192090 

- - - інші: 

9025198010 

- - - - перетворювачі термоелектричні для вимірювання температури рідкого розплаву металів 

10 

9025198098 

- - - - - - інші 

9025802090 

- - - інші 

9025804090 

- - - - інші 

9025808010 

- - - - гігрометри, аерометри, аерометри з термометрами 

9025808090 

- - - - інші 

9025900010 

- - оправи захисні для технічних термометрів 

10 

9025900098 

- - - інші 

9028301900 

- - - багатофазні 

10 

9028309000 

- - інші 

9028901000 

- - для лічильників електроенергії 

10 

9029100090 

- - інші 

9029203890 

- - - - інші 

9029209000 

- - стробоскопи 

9029900090 

- - інші 

9101110000 

- - лише з механічною індикацією 

9101190000 

- - інші 

10 

9101210000 

- - з автоматичним підзаведенням 

9101290000 

- - інші 

9101910000 

- - електричні 

10 

9101990000 

- - інші 

10 

9102110000 

- - лише з механічною індикацією 

9102120000 

- - лише з оптико-електронною індикацією 

10 

9102190000 

- - інші 

10 

9102210000 

- - з автоматичним підзаведенням 

9102290000 

- - інші 

10 

9102910000 

- - електричні 

10 

9102990000 

- - інші 

10 

9103100000 

- електричні 

10 

9103900000 

- інші 

10 

9104000090 

- інші 

15 

9105110000 

- - електронні 

10 

9105190000 

- - інші 

10 

9105210000 

- - електричні 

10 

9105290000 

- - інші 

10 

9105910000 

- - електричні 

10 

9105991000 

- - - годинники настільні або камінні 

10 

9105999000 

- - - інші 

10 

9106100000 

- реєстратори часу; самописці часу 

9106901000 

- - таймери технологічного процесу, секундоміри, не призначені для носіння на собі або із собою та аналогічна апаратура 

9106908000 

- - інші 

9107000000 

Перемикачі, що діють в установлений час, з годинниковим механізмом будь-якого виду або із синхронним двигуном 

9108110000 

- - лише з механічним індикатором або з пристроєм, який дає змогу приєднати механічний індикатор 

10 

9108120000 

- - лише з оптико-електронним індикатором 

10 

9108190000 

- - інші 

10 

9108200000 

- з автоматичним підзаведенням 

10 

9108900000 

- інші 

10 

9109110000 

- - для будильників 

10 

9109190090 

- - - інші 

15 

9109900090 

- - інші 

15 

9110111000 

- - - з балансиром та волосковою пружиною 

9110119000 

- - - інші 

9110120000 

- - механізми годинникові неукомплектовані, складені 

9110190000 

- - заготовки годинникових механізмів 

9110900000 

- інші 

9111100000 

- корпуси з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами 

9111200000 

- корпуси з недорогоцінних металів, у тому числі позолочені або посріблені в гальванічний спосіб 

9111800000 

- інші корпуси 

9111900000 

- частини 

9112200000 

- корпуси 

9112900000 

- частини 

9113101000 

- - з дорогоцінного металу 

10 

9113109000 

- - з металу, плакованого дорогоцінним металом 

10 

9113200000 

- з недорогоцінного металу, покриті або не покриті золотом чи сріблом у гальванічний спосіб 

10 

9113901000 

- - з натуральної або композиційної шкіри 

10 

9113908000 

- - інші 

10 

9114100000 

- пружини, у тому числі волоскові 

9114200000 

- камені 

9114300000 

- циферблати 

9114400000 

- платини та мости 

9114900000 

- інші 

9201101000 

- - нові 

10 

9202903000 

- - гітари 

10 

9205901000 

- - акордеони та подібні інструменти 

10 

9205903000 

- - губні гармонії 

10 

9209300000 

- струни музичних інструментів 

10 

9209910000 

- - частини і приладдя для фортепіано 

10 

9303100000 

- зброя вогнепальна, яка заряджається з дула 

10 

9303201010 

- - - - помпової дії 

10 

9303201020 

- - - - напівавтоматичні 

10 

9303201040 

- - - - інші 

10 

9303201090 

- - - інші 

10 

9303209510 

- - - рушниці та карабіни багатоствольні, у тому числі комбіновані рушниці 

10 

9303209590 

- - - інші 

10 

9303300010 

- - однозарядна 

10 

9303300020 

- - напівавтоматична 

10 

9303300090 

- - інші 

10 

9303900000 

- інші 

10 

9304000000 

Інша зброя (наприклад, пружинні, пневматичні чи газові рушниці та пістолети, кийки), крім включеної до товарної позиції 9307 

10 

9305100010 

- - спускові та ударно-спускові механізми 

9305100020 

- - рами та ствольні коробки 

9305100030 

- - стволи 

9305100040 

- - поршні, фіксатори затвора та газові трубки 

9305100050 

- - магазини та їхні частини 

9305100060 

- - прилади безшумової стрільби та їхні частини 

9305100070 

- - приклади, рукоятки та накладки 

9305100080 

- - магазини (для пістолетів) та барабани (для револьверів) 

9305100090 

- - інші 

9305210000 

- - гладкі стволи для гладкоствольної зброї 

9306210000 

- - патрони 

10 

9306294000 

- - - гільзи 

9306297000 

- - - інші 

10 

9306301000 

- - до револьверів та пістолетів товарної позиції 9302 або до автоматів (пістолетні патрони) товарної позиції 9301 

9306309100 

- - - - патрони центрального бою 

10 

9306309300 

- - - - патрони бокового бою 

9306309710 

- - - - - патрони до клепального та подібного інструменту або пістолетів для гуманного забою тварин та їхні частини 

9306309790 

- - - - - інші 

10 

9306909000 

- - інші 

9307000000 

Мечі, шпаги, шаблі, палаші, рапіри, багнети, списи та інша холодна зброя, їхні частини та футляри, піхви до неї 

10 

9404100000 

- основи матрацні 

10 

9404211000 

- - - з гуми 

10 

9404219000 

- - - з полімерних матеріалів 

10 

9404291000 

- - - пружинні 

10 

9404299000 

- - - інші 

10 

9404300000 

- мішки спальні 

10 

9404901000 

- - пір'яні або пухові 

10 

9404909000 

- - інші 

10 

9405201100 

- - - призначені для використання з лампами розжарювання 

10 

9405201900 

- - - інші 

10 

9405203000 

- - з керамічного матеріалу 

10 

9405205000 

- - зі скла 

10 

9405209100 

- - - призначені для використання з лампами розжарювання 

10 

9405209900 

- - - інші 

10 

9405300000 

- набори освітлювальних приладів, що використовуються для прикрашання новорічних ялинок 

10 

9405500000 

- світильники неелектричні та прилади неелектричні освітлювальні 

10 

9405911100 

- - - - вироби скляні грановані, пластинки, кулі, грушоподібні краплі, квіточки, підвіски та подібні вироби для прикрашання люстр 

10 

9405911900 

- - - - інші (наприклад, світлорозсіювачі, плафони для стелі, сфери, чаші, абажури, ковпачки, тюльпани тощо) 

10 

9405919000 

- - - інші 

10 

9405920090 

- - - інші 

10 

9405990090 

- - - інші 

10 

9506111000 

- - - лижі бігові 

10 

9506112100 

- - - - монолижі для сноуборду 

10 

9506112900 

- - - - інші 

10 

9506118000 

- - - лижі інші 

10 

9506120000 

- - кріплення лижні 

10 

9506190000 

- - інші 

10 

9506210000 

- - дошки для віндсерфінгу 

10 

9506290000 

- - інші 

10 

9506320000 

- - м'ячі 

10 

9506401000 

- - ракетки, кульки та сітки 

10 

9506409000 

- - інші 

10 

9506510000 

- - ракетки для тенісу, без струн або зі струнами 

10 

9506590000 

- - інші 

20 

9506610000 

- - м'ячі для тенісу 

10 

9506621000 

- - - шкіряні 

20 

9506629000 

- - - інші 

20 

9506691000 

- - - м'ячі для крикету й поло 

10 

9506699000 

- - - інші 

10 

9506701000 

- - ковзани для катання по льоду 

10 

9506703000 

- - ковзани роликові 

10 

9506709000 

- - частини та приналежності 

10 

9506911000 

- - - тренажери із змінними механізмами обтяження 

10 

9506919000 

- - - інші 

10 

9506991000 

- - - інвентар для крикету або поло, крім м'ячів 

10 

9506999000 

- - - інші 

10 

9507100000 

- вудки риболовні 

10 

9507201000 

- - гачки не прикріплені до волосіні 

10 

9507209000 

- - інші 

10 

9507300000 

- котушки з волосінню для рибної ловлі 

10 

9507900000 

- інші 

10 

9508100000 

- пересувні цирки та пересувні звіринці 

10 

9508900000 

- інші 

10 

9601100000 

- кістка слонова оброблена та вироби зі слонової кістки 

10 

9601901000 

- - корали оброблені (природні або агломеровані) і вироби з них 

10 

9601909000 

- - інші 

10 

9602000000 

Матеріали оброблені рослинного або мінерального походження для різьблення та вироби з них; вироби формовані або різані з воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст та інші формовані або різані вироби, в іншому місці не зазначені; оброблений нестверділий желатин (крім желатину товарної позиції 3503) і вироби з нестверділого желатину 

10 

9603298010 

- - - - помазки для гоління 

10 

9603401000 

- - щітки та пензлі для фарбування, лакування або подібні пензлі 

10 

9603500000 

- інші щітки, що є частинами механізмів приладів або транспортних засобів 

10 

9604000000 

Сита і решета ручні 

10 

9605000000 

Набори дорожні, що використовуються для особистої гігієни, шиття або чищення взуття чи одягу 

10 

9606220000 

- - з недорогоцінних металів, не покриті текстильними матеріалами 

10 

9606290000 

- - інші 

10 

9606300000 

- форми для ґудзиків та інші їхні частини; заготовки ґудзиків 

10 

9607110000 

- - із зубчиками з недорогоцінних металів 

10 

9607190000 

- - інші 

10 

9607201000 

- - з недорогоцінних металів (у тому числі стрічки із зубчиками з недорогоцінних металів) 

10 

9607209000 

- - інші 

10 

9608101000 

- - з рідким чорнилом 

10 

9608103000 

- - - з корпусом або ковпачком з дорогоцінних металів чи катаного дорогоцінного металу 

10 

9608109100 

- - - - з одноразовими змінними балончиками 

10 

9608109900 

- - - - інші 

10 

9608200000 

- ручки і маркери з наконечником з повсті та іншого пористого матеріалу 

10 

9608310000 

- - для креслення чи малювання тушшю 

10 

9608391000 

- - - з корпусом або ковпачком з дорогоцінних металів чи катаного дорогоцінного металу 

10 

9608399000 

- - - інші 

10 

9608400000 

- олівці механічні 

10 

9608500000 

- набори, до складу яких належать два чи більше виробів, зазначених у попередніх підпозиціях 

10 

9608601000 

- - з рідким чорнилом 

10 

9608609000 

- - інші 

10 

9608910000 

- - пера для ручок та наконечники для писання 

10 

9608992000 

- - - металеві 

10 

9608998000 

- - - інші 

10 

9609101000 

- - з графітовим стрижнем 

10 

9609109000 

- - інші 

10 

9609200000 

- грифелі для олівців чорні чи кольорові 

10 

9609901000 

- - пастелі та олівці вугільні 

10 

9609909000 

- - інші 

10 

9610000000 

Дошки грифельні для писання чи малювання, у рамках чи без рамок 

10 

9611000000 

Штемпелі для датування, опечатування або нумерації та подібні пристрої (у тому числі пристрої для друкування або тиснення етикеток), призначені для ручної роботи; компостери ручні, верстатки ручні для складання та комплекти ручні друкарські, до яких належать такі верстатки 

10 

9612101000 

- - з полімерних матеріалів 

10 

9612102000 

- - із синтетичних, або штучних, волокон, завширшки менш ніж 30 мм, постійно встановлені у пластмасові або металеві картриджі, що використовуються в автоматичних друкарських машинках, машинах для автоматичного оброблення інформації та інших машинах 

10 

9612108000 

- - інші 

10 

9612200000 

- подушечки штемпельні 

10 

9613201000 

- - із системою електричного запалювання 

10 

9613209000 

- - з іншими системами запалювання 

10 

9613800010 

- - запальнички настільні 

10 

9613800099 

- - - інші 

10 

9613900090 

- - інші 

10 

9614001000 

- грубооброблені заготовки з дерева або коріння для виробництва трубок 

10 

9614009000 

- інші 

10 

9615110000 

- - ебонітові чи пластмасові 

10 

9615190000 

- - інші 

10 

9615900000 

- інші 

10 

9616101000 

- - аерозолі ароматичні та подібні гігієнічні розпилювачі 

10 

9616109000 

- - насадки та головки 

10 

9616200000 

- пушки і подушечки для пудрення або накладення косметичних чи туалетних препаратів 

10 

9617001100 

- - не більш ніж 0,75 л 

10 

9617001900 

- - більш ніж 0,75 л 

10 

9617009000 

- частини (за винятком скляних колб) 

10 

9618000000 

Манекени для кравців та подібні вироби; манекени-автомати та інші рухомі предмети для оформлення вітрин 

10 

 

СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

Стаття 1
Загальні положення

Для забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й створення торговельного середовища, яке дозволить таким суб'єктам скористатися перевагами та можливостями, створеними цією Угодою, Сторони погоджуються, що викладені нижче принципи, зокрема, є основою для розвитку заходів сприяння торгівлі та управління ними компетентними органами влади:

a) прозорість, ефективність, спрощення, гармонізація та погодженість процедур торгівлі;

b) просування міжнародних стандартів;

c) погодженість з багатосторонніми засобами;

d) найліпший з можливих способів використання інформаційних технологій;

e) високі стандарти державної служби;

f) урядовий контроль, який грунтується на управлінні ризиками;

g) співробітництво на території кожної Сторони між митними органами та іншими прикордонними службами, а також

h) консультації між Сторонами та їхніми відповідними суб'єктами підприємницької діяльності.

Стаття 2
Прозорість

1. Кожна Сторона повинна в найкоротший строк публікувати або в інший спосіб оприлюднювати національною мовою та настільки, наскільки це можливо, розміщувати в мережі Інтернет англійською мовою всі закони, нормативно-правові акти й адміністративні рішення загального застосування, що стосуються торгівлі товарами та пов'язаними з нею послугами між Україною та країнами - членами ЄАВТ.

2. Кожна Сторона повинна настільки, наскільки це можливо, заздалегідь публікувати, особливо розміщувати в мережі Інтернет, проекти законів та нормативно-правових актів, що стосуються міжнародної торгівлі товарами та пов'язаними з торгівлею послугами, та які така Сторона має на меті прийняти. Кожна Сторона повинна надати заінтересованим особам можливість висловити свої зауваження до того, як такий проект закону або нормативно-правового акта буде прийнято.

3. Кожна Сторона повинна обробляти запити з митних питань, які отримані через мережу Інтернет англійською мовою.

4. Кожна Сторона повинна проводити консультації з власними субєктами підприємницької діяльності стосовно їхніх потреб стосовно розвитку та імплементації заходів сприяння торгівлі, враховуючи, що особлива увага повинна приділятися інтересам малих та середніх підприємств.

5. Кожна Сторона повинна тлумачити та застосовувати в однаковий, неупередженний та обгрунтований спосіб всі свої закони, нормативно-правові акти та адміністративні рішення, що стосуються міжнародної торгівлі товарами та пов'язаними з нею послугами.

Стаття 3
Співробітництво у сфері сприяння торгівлі

1. Сторони можуть, у разі необхідності, визначити та подати на розгляд Спільного комітету подальші заходи для цілей сприяння торгівлі між Сторонами.

2. Сторони повинні заохочувати міжнародне співробітництво в рамках відповідних багатосторонніх форумів, що розглядають питання у сфері сприяння торгівлі. Сторони повинні розглядати відповідні міжнародні ініціативи у сфері сприяння торгівлі для того, щоб визначити та подати на розгляд Спільного комітету додаткові сфери, у яких спільна діяльність могла б сприяти досягненню спільних цілей.

Стаття 4
Попередні рішення

1. Кожна Сторона повинна, відповідно до її національного законодавства, видати письмове попереднє рішення на підставі письмового запиту, що містить всю необхідну інформацію про імпортера, виробника чи експортера на її власній території, або про експортера чи виробника на території іншої Сторони1 стосовно:

____________

1 Для більшої впевненості імпортер, експортер чи виробник можуть подати запит щодо видачі попереднього рішення через свого представника, уповноваженого належним чином.

a) тарифної класифікації товару, у тому числі ставки мита, що застосовується до такого товару, або, де це підходить, методу розрахунку такого мита;

b) платежів та зборів, які будуть стягуватися, або, де це підходить, інформації про метод розрахунку таких платежів та зборів, а також

c) таких інших питань, стосовно яких Сторони досягнуть згоди.

2. Сторони докладуть зусиль для розробки процедур, за допомогою яких кожна Сторона, на підставі письмового запиту й до здійснення експорту товару на територію іншої Сторони, повинна надати експортеру чи виробнику на своїй власній території письмове попереднє рішення стосовно статусу походження такого товару.

3. Сторона, що відмовляється видати попереднє рішення, повинна без затримок повідомити особу, яка зробила відповідний запит, та викласти причини прийняття такого рішення.

4. Кожна Сторона повинна забезпечити набрання чинності попередніми рішеннями з дати їхньої видачі, або з іншої дати, визначеної у таких рішеннях, за умови, що факти або обставини, на основі яких видано попереднє рішення, залишаються незмінними.

5. Кожна Сторона може обмежити строк дії попередніх рішень періодом, який визначений національним законодавством.

6. Кожна Сторона повинна докласти зусиль для забезпечення доступності інформації про попередні рішення, які вважаються цією Стороною такими, що становлять значний інтерес для інших суб'єктів торгівлі. При цьому необхідно брати до уваги необхідність захисту конфіденційної інформації.

Стаття 5
Спрощення міжнародних процедур торгівлі

1. Сторони повинні намагатися обмежити державний контроль та формальні процедури у сфері торгівлі товарами між Сторонами та пов'язаними з такою торгівлею послугами до рівня, необхідного та достатнього для забезпечення відповідності правовим вимогам, унаслідок чого відповідні процедури будуть спрощенні до максимально можливого рівня.

2. Сторони повинні намагатися використовувати ефективні процедури торгівлі, що грунтуються, залежно від ситуації, на міжнародних стандартах, та покликані скоротити витрати й невиправдані затримки в торгівлі між ними, особливо стандарти й практику, рекомендовану Всесвітньою митною організацією (далі - ВМО), у тому числі принципи, викладені в переглянутій Міжнародній конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур.

3. Кожна Сторона повинна прийняти або залишити чинними спрощенні митні процедури для ефективного випуску в обіг товарів, що задекларовані суб'єктами підприємницької діяльності, які довели свою надійність.

4. Кожна Сторона повинна прийняти або залишити чинними процедури, що:

a) забезпечують можливість попереднього подання інформації в електронному вигляді та її обробки до моменту фізичного прибуття товарів для прискорення розмитнення таких товарів, а також

b) дозволяють імпортерам, відповідно до національного законодавства Сторін, отримувати товари для випуску їх в обіг до завершення розмитнення таких товарів та підтвердження їхньої відповідності всім вимогам Сторони стосовно імпорту, за умови надання імпортером достатніх гарантій. Від Сторони не вимагається випускати в обіг товари, якщо законні вимоги такої Сторони стосовно імпорту не були виконані.

Стаття 6
Управління ризиками

1. Для посилення сприяння торгівлі та, одночасно, збереження ефективного державного контролю за торгівлею між Сторонами, Сторони повинні визначити осіб, товари чи транспортні засоби, що підлягають перевірці, а також обсяг перевірки, що грунтується на управлінні ризиками.

2. Управління ризиками включає систематичну оцінку ризиків, що пов'язані з порушенням митного та іншого законодавства, яке стосується міжнародної торгівлі товарами та пов'язаними з нею послугами. Сторони повинні використовувати контроль відповідності для підтримки оцінки ризиків.

3. Спираючися на докази, підстави, приводи або випадковим чином Сторони можуть здійснювати контроль, що грунтується на аудиті, такий як контроль якості й огляди відповідності, який може вимагати проведення більш широких перевірок окремих суб'єктів підприємницької діяльності протягом обмеженого періоду часу.

Стаття 7
Системи уповноважених суб'єктів підприємницької діяльності

1. Сторона, яка вводить або розширює Систему уповноважених суб'єктів підприємницької діяльності або заходи безпеки, що негативно впливають на міжнародні торговельні потоки, повинна надати іншим Сторонам можливість провести переговори про взаємне визнання таких схем для сприяння міжнародній торгівлі та, у той самий час, забезпечення ефективного митного контролю.

2. Сторона, яка вводить або розширює Систему уповноважених суб'єктів підприємницької діяльності або заходи безпеки, що негативно впливають на міжнародні торговельні потоки, повинна звертатися до міжнародних стандартів та практики, особливо до Основних стандартів ВМО.

Стаття 8
Митні брокери

1. Жодна зі Сторін не повинна вводити нові вимоги стосовно використання митних брокерів.

2. Кожна Сторона повинна докласти зусиль для розробки митних систем або процедур, які надають можливість експортерам та імпортерам подавати митні декларації без зобов'язання звертатися до митних брокерів.

Стаття 9
Платежі та збори

1. Платежі та збори, які стягуються у зв'язку з імпортом або експортом митними органами чи будь-якими іншими державними органами Сторони, у тому числі у зв'язку із завданнями, що виконуються від імені таких органів, не повинні перевищувати приблизну вартість наданих послуг.

2. Такі платежі та збори не повинні розраховуватися на адвалерній основі.

3. Кожна Сторона повинна публікувати інформацію про платежі та збори. Така інформація повинна включати причини для стягнення платежу чи збору, а саме інформацію про надану послугу, відповідальний орган влади, платежі та збори, що будуть застосовуватися, та метод їхнього розрахунку, а також інформацію про те, коли та як необхідно здійснити платіж. Інформація повинна бути офіційно опублікована та, наскільки це можливо, розміщена в мережі Інтернет англійською мовою.

4. У відповідь на запит митні органи або інша державна установа повинна надати інформацію про розміри ставок мита, платежів, зборів та внутрішніх податків, що стягуються під час імпорту товарів, у тому числі інформацію про методи їхніх розрахунків.

5. Кожна Сторона повинна періодично переглядати платежі та збори, що стягуються нею, для забезпечення їхньої відповідності зобов'язанням Сторін у рамках Світової організації торгівлі, а також об'єднання таких платежів та зборів, скорочення їхньої кількості й різноманітності.

Стаття 10
Консульські операції

Для підтвердження рахунка-фактури, сертифіката походження вантажної декларації, експортної декларації або іншого документа, необхідного для проведення розмитнення в одній зі Сторін, не повинна вимагатися консульська або еквівалентна операція.

Стаття 11
Оскарження

Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб імпортери, експортери та виробники згідно з національним законодавством мали право адміністративного або судового оскарження принаймні до однієї апеляційної інстанції.

Стаття 12
Конфіденційність

Вся інформація, надана у зв'язку із імпортом, експортом, попереднім рішенням або транзитом товарів повинна вважатися Сторонами конфіденційною, а також на її захист повинно поширюватися зобов'язання стосовно професійної таємниці, згідно з відповідними національними законами кожної зі Сторін. Така інформація не підлягає розкриттю органами влади Сторін без згоди особи або органу влади, яка надала таку інформацію.

 

ПОВНОВАЖЕННЯ ПІДКОМІТЕТУ З ПРАВИЛ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ, МИТНИХ ПРОЦЕДУР ТА СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

1. До функцій Підкомітету повинні належати обмін інформацією, аналіз розвитку, підготовка координації позицій Сторін, підготовка технічних поправок та допомога Спільному комітету:

a) з питань правил визначення походження та адміністративного співробітництва, як зазначено у статті 2.2 Угоди про вільну торгівлю та Протоколу про правила визначення походження;

b) з питань, зазначених у статті 2.10 Угоди про вільну торгівлю та додатку V до цієї Угоди;

c) з питань, зазначених у статтях 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 та 2.6 Угоди про вільну торгівлю, а також

d) з інших питань, пов'язаних з торгівлею товарами, що передаються Спільним комітетом до Підкомітету.

2. Підкомітет повинен звітувати Спільному комітету. Підкомітет має право надавати рекомендації Спільному комітету стосовно питань, що належать до його функцій.

3. Кожна Сторона має право бути представленою в Підкомітеті. Підкомітет повинен діяти на основі консенсусу.

4. Підкомітет повинен проводити засідання за потребою. Скликання повинні проводитися за ініціативою Спільного комітету, голови Підкомітету або за вимогою однієї зі Сторін. Місцем проведення засідань є територія України або держав ЄАВТ.

5. Попередній порядок денний до кожного засідання готується головою Підкомітету, після консультації з усіма Сторонами, та надсилається Сторонам, як правило, не пізніше ніж за два тижні до засідання. На засіданнях Підкомітету повинен головувати представник держав ЄАВТ або України на домовлений проміжок часу.

6. Підкомітетом повинен готувати звіт про результати кожного свого засідання, а голова Підкомітету в разі необхідності повинен звітувати на засіданні спільного Комітету.

 

Протокол
про правила визначення походження
(про який ідеться в статті 2.2)

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1
Визначення

Для цілей цього Протоколу:

a) "виробництво" означає будь-який вид обробки чи переробки, у тому числі збирання або специфічні операції;

b) "матеріал" означає будь-який інгредієнт, сировину, складову, або частину, тощо, що використовується під час виробництва продукту;

c) "продукт" означає продукт, що виробляється, навіть якщо в подальшому планується використати його для іншої виробничої операції;

d) "товари" означає як матеріали, так і продукти;

e) "митна вартість" означає вартість як визначено в Угоді про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року (далі - Угода СОТ про митну оцінку);

f) "ціна на умовах франко-завод" означає ціну, сплачену за продукт на умовах франко-завод виробнику у державі ЄАВТ або в Україні, де проведено останню обробку чи переробку, за умови, що ця ціна включає вартість усіх використаних матеріалів за відрахуванням будь-яких внутрішніх податків, що повинні чи можуть відшкодовуватися під час експорту виробленого продукту;

g) "вартість матеріалів" означає митну вартість на момент імпорту використаних матеріалів, що не походять з територій держав Сторін, або, якщо достойменно невідомо та не може бути встановлено, перша підтверджена ціна, сплачена за матеріали у державі ЄАВТ або Україні;

h) "вартість матеріалів, що походять з держав Сторін" означає вартість таких матеріалів, як визначено у підпункті "g", що застосовується з відповідними змінами;

i) "додана вартість" застосовується як ціна на умовах франко-завод за відрахуванням митної вартості кожного з включених матеріалів, що походять з інших країн, зазначених у статтях 3 та 4 цього Протоколу, з якими можлива кумуляція, або якщо митна вартість невідома або не може бути встановлена, - перша підтверджена ціна, сплачена за продукцію у державі ЄАВТ або Україні;

j) "розділи" та "групи" означає розділи та групи (на рівні 4-х знаків) відповідно до Гармонізованої системи опису та кодування товарів, зазначеній у цьому Протоколі як "Гармонізована система" або ГС;

k) "класифікований" стосується класифікації продукту або матеріалу за відповідною групою;

l) "партія" означає товари, надіслані спільно одним експортером одному одержувачу або покриті одним транспортним документом, який покриває перевезення таких товарів від експортера одержувачу, або, за відсутності такого документа, одним інвойсом;

m) "територія" включає в себе сухопутну територію, внутрішні води і територіальні води Сторони;

n) "EUR" означає євро - єдину валюту Європейського монетарного союзу;

o) "держава ЄАВТ" означає будь-яку з держав: Ісландію, Норвегію або Швейцарію (у тому числі Ліхтенштейн)1, залежно від обставин;

____________
1 У зв'язку із існуванням митного союзу між Швейцарією і Ліхтенштейном товари походженням з Ліхтенштейну розглядаються як товари походженням зі Швейцарії.

p) "Сторона", у рамках цього Протоколу, означає Україну, Ісландію, Норвегію, Швейцарію або Ліхтенштейн.

Розділ II
Визначення концепції "продукція походженням з держав сторін"

Стаття 2
Загальні вимоги

1. Для цілей цієї Угоди зазначені нижче продукти вважаються такими, що походять з держави ЄАВТ:

a) продукти, цілком отримані у державі ЄАВТ відповідно до визначення статті 6 цього Протоколу;

b) продукти, отримані у державі ЄАВТ, що мають у своєму складі матеріали, які не були цілком отримані там, за умови, що такі матеріали були піддані достатній обробці або переробці відповідно до визначення статті 7 цього Протоколу;

c) продукти, що походять з Європейського економічного простору, відповідно до визначення Протоколу 4 до Угоди про створення Європейського економічного простору.

2. Для цілей цієї Угоди зазначені нижче продукти вважаються такими, що походять з України:

a) продукти, цілком отримані в Україні відповідно до визначення, наведеного в статті 6 цього Протоколу;

b) продукти, отримані в Україні, що мають у своєму складі матеріали, які не були цілком отримані там, за умови, що такі матеріали були піддані достатній обробці або переробці відповідно до визначення, наведеного в статті 7 цього Протоколу.

3. Положення підпункту "c" пункту 1 повинні застосовуватися лише за умови, що угода про вільну торгівлю між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, з іншого боку, містить правила визначення походження, ідентичні тим, що містяться в цьому Протоколі.

Стаття 3
Кумуляція у державі ЄАВТ

1. Без обмеження положень пункту 1 статті 2 цього Протоколу продукти вважаються такими, що походять з держави ЄАВТ, якщо такі продукти, отримані там, мають у своєму складі матеріали, що походять з Ісландії, Норвегії, Швейцарії (у тому числі Ліхтенштейну)2, Туреччини або Європейського Співтовариства, за умови, що процес обробки або переробки, здійснений у державі ЄАВТ, перевищує операції, зазначені в статті 8 цього Протоколу. Такі матеріали не повинні обов'язково пройти достатню обробку або переробку.

____________
2 Князівство Ліхтенштейн формує, відповідно до Угоди від 29 березня 1923 року, митний союз з Швейцарією та виступає стороною Угоди про створення Європейського економічного простору від 2 травня 1992 року.

2. Без обмеження положень пункту 1 статті 2 цього Протоколу продукти вважаються такими, що походять з держав ЄАВТ, якщо такі продукти отримані там, у тому числі матеріали, що походять з України чи будь-якої іншої країни, яка бере участь у ході стабілізації та приєднання до Європейського Союзу3, за умови, що процес обробки або переробки, здійснений у державі ЄАВТ, перевищує операції, зазначені в статті 8 цього Протоколу. Такі матеріали не повинні обов'язково пройти достатню обробку або переробку.

____________
3 Відповідно до висновків Ради з загальних справ у квітні 1997 року та Комісії від 19 травня 1999 року із започаткування процесу стабілізації та приєднання Західно-балканських країн (Албанія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Македонія, Чорногорія, Сербія й тимчасова місія ООН у Косово).

3. Без обмеження положень пункту 1 статті 2 цього Протоколу продукти вважаються такими, що походять з держав ЄАВТ, якщо такі продукти отримані там, у тому числі матеріали, що походять з Фарерських островів чи будь-якої іншої країни, яка бере участь у Європейсько-середземноморському партнерстві, яке грунтується на Барселонській декларації, прийнятій на Європейсько-середземноморській конференції, проведеній 27 та 28 листопада 1995 року4, крім Туреччини, за умови, що процес обробки або переробки, здійснений у державі ЄАВТ, перевищує операції, зазначені в статті 8 цього Протоколу. Такі матеріали не повинні обов'язково пройти достатню обробку або переробку.

____________
4 Перелік країн - членів Європейсько-середземноморського партнерства наведено в додатку V.

4. У разі, коли обробка або переробка, здійснені у державі ЄАВТ, не перевищують операції, зазначені в статті 8 цього Протоколу, отриманий продукт повинен уважатися таким, що походить з держав ЄАВТ лише тоді, якщо додана в ЄАВТ вартість більша ніж вартість використаних матеріалів, що походять з будь-якої іншої країни, зазначеної у пунктах 1 - 3 цієї статті. Якщо це не так, отриманий продукт повинен уважатися таким, що походить з країни, на яку припадає найбільша вартість матеріалів походженням з держав Сторін, використаних для виробництва у відповідній державі ЄАВТ.

5. Продукти, що походять з однієї з держав, зазначених у пунктах 1 - 3 цієї статті, які не підпадають під будь-яку обробку або переробку у відповідній державі ЄАВТ, зберігають своє походження у разі експорту до однієї з цих країн.

Стаття 4
Кумуляція в Україні

1. Без обмеження положень пункту 2 статті 2 цього Протоколу продукти вважаються такими, що походять з України, якщо такі продукти отримані там, мають у своєму складі матеріали, що походять з Ісландії, Норвегії, Швейцарії (у тому числі Ліхтенштейну)5, Туреччини або Європейської співтовариства, за умови, що процес обробки або переробки, здійснений в Україні, перевищує операції, зазначені в статті 8 цього Протоколу. Такі матеріали не повинні обов'язково пройти достатню обробку або переробку.

____________
5 Князівство Ліхтенштейн формує, відповідно до Угоди від 29 березня 1923 року, митний союз зі Швейцарією та виступає стороною Угоди про створення Європейського економічного простору від 2 травня 1992 року.

2. Без обмеження положень пункту 2 статті 2 цього Протоколу продукти вважаються такими, що походять з України, якщо такі продукти отримані там, у тому числі матеріали, що походять з України чи будь-якої іншої країни, яка бере участь у ході стабілізації та приєднання до Європейського Союзу6, за умови, що процес обробки або переробки, здійснений в Україні, перевищує операції, зазначені в статті 8 цього Протоколу. Такі матеріали не повинні обов'язково пройти достатню обробку або переробку.

____________
6 Відповідно до висновків Ради з загальних справ у квітні 1997 року та Комісії від 19 травня 1999 року із започаткування процесу стабілізації та приєднання Західно-балканських країн (Албанія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Македонія, Чорногорія, Сербія й тимчасова місія ООН у Косово).

3. Без обмеження положень пункту 2 статті 2 цього Протоколу продукти вважаються такими, що походять з України, якщо такі продукти отримані там, у тому числі матеріали, що походять з Фарерських островів чи будь-якої іншої країни, яка бере участь у Європейсько-середземноморському партнерстві, яке грунтується на Барселонській декларації, прийнятій на Європейсько-середземноморській конференції, проведеній 27 та 28 листопада 1995 року7, крім Туреччини, за умови, що процес обробки або переробки, здійснений в Україні, перевищує операції, зазначені в статті 8 цього Протоколу. Такі матеріали не повинні обов'язково пройти достатню обробку або переробку.

____________
7 Перелік країн - членів Європейсько-середземноморського партнерства наведено в додатку V.

4. У разі, коли обробка або переробка, здійснені в Україні, не перевищують операції, зазначені в статті 8 цього Протоколу, отриманий продукт повинен уважатися таким, що походить з України лише тоді, якщо додана в Україні вартість більша ніж вартість використаних матеріалів, що походять з будь-якої іншої країни, зазначеної у пунктах 1 - 3 цієї статті. Якщо це не так, отриманий продукт повиен уважатися таким, що походить з країни, на яку припадає найбільша вартість матеріалів, що походять з держав Сторін, використаних для виробництва в Україні.

5. Продукти, що походять з однієї з країн, зазначених у пунктах 1 - 3 цієї статті, які не підпадають під будь-яку обробку або переробку в Україні, зберігають своє походження у разі експорту до однієї з цих країн.

Стаття 5
Умови застосування кумуляції

1. Кумуляція, зазначена у статтях 3 та 4 цього Протоколу, може застосовуватися лише за умов, якщо:

a) преференційна торговельна угода відповідно до статті XXIV ГАТТ 1994 застосовується до сторін, залучених до встановлення статусу походження та країни призначення;

b) матеріали та продукти набувають статусу походження відповідно до правил визначення походження ідентичних наведеним у цьому Протоколі, а також

c) повідомлення із зазначенням виконання необхідних для застосування кумуляції вимог опубліковані у державах ЄАВТ та Україні.

2. Кумуляція, зазначена у статтях 3 та 4 цього Протоколу повинна застосовуватися з дати, погодженої сторонами та зазначеної у повідомлені, опублікованому у офіційному виданні.

3. Сторони повинні через Секретаріат ЄАВТ надати подробиці преференційних торговельних угод, зазначених у підпункті "a" пункту 1 цієї статті, у тому числі дати набрання ними чинності й відповідні правила походження, які застосовуються до інших країн, наведених у пунктах 1 - 3 статті 3 та статті 4 цього Протоколу.

Стаття 6
Цілком одержані продукти

1. Зазначені нижче продукти повинні вважатися цілком одержаними в державі ЄАВТ або в Україні:

a) мінеральні продукти, видобуті з їхніх надр або морського дна;

b) продукти рослинного походження, зібрані там;

c) живі тварини народжені та вирощені там;

d) продукти, одержані з тварин, вирощених там;

e) продукти полювання, рибальства та аквакультури одержані там;

f) продукти морської риболовлі та інші морські продукти, здобуті поза межами територіальних вод Сторін їхніми суднами;

g) товари, вироблені на борту їхнього судна-фабрики, виключно з продуктів, зазначених у підпункті "f" цього пункту;

h) використані предмети, зібрані там, та придатні лише для відновлення сировинних матеріалів, у тому числі використані автомобільні покришки, придатні виключно для їхнього відновлення або використання як відходи;

i) відходи та сміття, одержані в результаті виробництва, здійсненого там;

j) продукти, одержані з морського дна чи з шельфу поза межами їхніх територіальних вод, за умови, що вони мають права на проведення робіт з видобутку з морського дна або шельфу;

k) товари, вироблені там виключно з продуктів, зазначених у підпунктах "a" - "j" цього пункту.

2. Терміни "їхні судна" та "їхні судна-фабрики" у підпунктах "f" та "g" пункту 1 цієї статті повинні застосовуватися лише до суден та суден-фабрик:

a) що зареєстровані або приписані у державі ЄАВТ або Україні;

b) що ходять під прапором держави ЄАВТ або України;

c) що якнайменше на 50 % належать громадянам держав ЄАВТ або України або компанії, штаб-квартира якої знаходиться в одній з цих держав та член або члени правління якої, голова правління або наглядова рада та більшість членів ради якої є громадянами держав ЄАВТ або України та, додатково, у разі товариства або компанії з обмеженою відповідальністю, якнайменше половина капіталу належить цим державам або державним установам, або громадянам, зазначених держав;

d) капітан та офіцери яких є громадянами держав ЄАВТ або України, а також

e) якнайменше 75 % команди яких є громадянами держав ЄАВТ або України.

Стаття 7
Достатньо оброблені або перероблені продукти

1. Для цілей статті 2 продукти, які є не цілком отриманими, вважаються достатньо обробленими або переробленими, якщо виконані умови, визначені у додатку 2 до цього Протоколу.

Зазначені вище умови визначають для всіх продуктів, на які поширюється дія цієї Угоди, процедури обробки або переробки, яким повинні бути піддані матеріали що не походять з держав Сторін, які використовуються під час виробництва, та застосовуватися лише до таких матеріалів. Отже, якщо продукт, що набув статусу походження з держав Сторін шляхом виконання умов, зазначених у переліку, використовується для виготовлення іншого продукту, то умови, що застосовуються до продукту, до складу якого він входить, не застосовуються для нього, при цьому матеріали, що не походять з держав Сторін, які можуть бути використані у його виробництві, не беруться до уваги.

2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, матеріали, що не походять з держав Сторін, відповідно до положень зазначених у додатку 2 до цього Протоколу, не можуть використовуватися під час виробництва продукту, все таки можуть бути використані за умови, якщо:

a) їхня загальна вартість не перевищує 10 % ціни франко-завод продукту;

b) будь-які граничні максимальні значення відсотків, зазначені у додатку 2 до цього Протоколу, для матеріалів, що не походять з держав Сторін не виходять за рамки застосування цього пункту.

Цей пункт не повинен застосовуватися до продуктів, які містяться в розділах 50 - 63 Гармонізованої системи.

3. Пункти 1 та 2 цієї статті повинні застосовуватися виключно за умов виконання статті 8 цього Протоколу.

Стаття 8
Недостатня обробка або переробка

1. Без обмеження положень пункту 2 цієї статті, зазначені нижче операції повинні вважатися такими, що не надають достатнього рівня обробки або переробки для підтвердження статусу походження товарів, незалежно від того, чи задовольняються вимоги статті 7 цього Протоколу:

a) операції зі зберігання, для забезпечення утримання продуктів у належному стані під час транспортування та зберігання;

b) розбирання та збирання упаковки;

c) миття, очищення; видалення пилу, окису, мастила, фарби або іншого покриття;

d) прасування або пресування текстилю;

e) прості операції з фарбування та полірування;

f) вилущування, часткове або повне відбілювання, полірування та глазурування зернових та рису;

g) операції з фарбування цукру або формування рафінаду;

h) очистка від шкірки, видалення кісточок та лущіння фруктів, горіхів та овочів;

i) загострювання, просте шліфування або просте розрізання;

j) просіювання, відсіювання, сортування, класифікація, відбір, приведення до відповідного стану (у тому числі складання наборів предметів);

k) прості операції з поміщення в пляшки, банки, ємкості, сумки, ящики, коробки, фіксування на листах картону або на дошках та інші прості операції з пакування;

l) прикріплення або друкування маркувальних знаків, етикеток, логотипів та інших подібних розпізнавальних знаків на продуктах або їхній упаковці;

m) просте змішування продуктів одного або різних видів, у тому числі змішування цукру з будь-якими іншими матеріалами;

n) прості операції зі збирання частин предметів для отримання цілісного предмета або розбирання продукту на частини;

o) поєднання двох чи більше операцій, зазначених у підпунктах "a" - "n" цього пункту; або

p) забій тварин.

2. Усі операції, здійснені в державі ЄАВТ або Україні з певним продуктом, повинні враховуватися разом під час визначення того, чи здійснена обробка або переробка для цього продукту повинна вважатися недостатньою відповідно до положень пункту 1 цієї статті.

Стаття 9
Одиниця кваліфікації

1. Одиницею кваліфікації для застосування положень цього Протоколу є окремий продукт, який під час визначення класифікації за номенклатурою Гармонізованої системи розглядається як базова одиниця.

З цього випливає, що:

a) якщо продукт, що складається з групи або набору предметів, класифікується відповідно до умов Гармонізованої системи як єдина товарна група, то він в цілому становить одиницю кваліфікації.

b) якщо партія складається з кількох ідентичних продуктів, що класифікуються під однією товарною групою Гармонізованої системи для застосування положень цієї статті, кожний з продуктів повинен розглядатись індивідуально під час застосування положень цього Протоколу.

2. Якщо, відповідно до Загального правила 5 Гармонізованої системи, пакування входить до складу продукту для цілей класифікації, воно повинно враховуватись і для цілей визначення походження.

Стаття 10
Комплектуючі, запасні частини та інструменти

Комплектуючі, запасні частини та інструменти, що поставляються разом з одиницею обладнання, машини, апарату або транспортного засобу, які становлять частину звичайної комплектації та включені до їхньої ціни або зазначені в одному й тому самому рахунку-фактурі, розглядаються як одна одиниця такого обладнання, машини, апарату або транспортного засобу.

Стаття 11
Набори

Набори, як встановлено Загальним Правилом 3 Гармонізованої системи, розглядаються як такі, що походять з держав Сторін якщо всі продукти, що є складовими частинами, походять з держав Сторін. При цьому, якщо набір складений з продуктів, що походять з держав Сторін, та продуктів, що не походять з держав Сторін, цілісний набір розглядається як такий, що походить з держав Сторін за умови, якщо вартість продуктів, що не походять з держав Сторін, не перевищує 15 відсотків ціни набору франко-завод.

Стаття 12
Нейтральні елементи

Для встановлення походження продукту є необов'язковим визначати походження зазначених нижче елементів, які можуть бути використані під час його виробництва:

a) енергія та паливо;

b) промислове устаткування та обладнання;

c) машини та інструменти;

d) товари, що не входять та не повинні входити до складу кінцевого продукту.

Розділ III
Територіальні вимоги

Стаття 13
Принцип територіальності

1. За винятком випадків, зазначених у підпункті "c" пункту 1 статті 2, статті 3 та 4 та пункті 3 цієї статті, умови для отримання статусу походження з держав Сторін, викладені в розділі II, повинні виконуватися без перешкод у державі ЄАВТ та в Україні.

2. За винятком випадків, зазначених у статтях 3 та 4, якщо товари походженням з держав Сторін, експортовані з держави ЄАВТ або України до іншої країни, повернуто, вони повинні розглядатись як такі, що не походять з держав Сторін, якщо митним органам не буде переконливо доведено, що:

a) товари, які повернуто, є тими товарами, які були експортовані, а також

b) вони не піддавалися будь-яким операціям, крім операцій, необхідних для утримання їх у справному стані під час перебування в цій країні або під час експорту.

3. Під час вивезення матеріалів з держави ЄАВТ або України та подальшого їхнього реімпорту до держави Сторін, на отримання статусу зазначених матеріалів, як таких що походять з держав Сторін відповідно до умов, що викладені в розділі II, не впливає обробка або переробка, здійснені за межами держави ЄАВТ або України, за умов якщо:

a) зазначені матеріали цілком отримані у державі ЄАВТ або в Україні були піддані обробці та переробці, які виходять за межі операцій, зазначених у статті 8 цього Протоколу, перед їхнім вивезенням, та

b) митним органам переконливо доводиться, що:

i) реімпортовані товари були отримані шляхом обробки або переробки матеріалів, що були експортовані, а також

ii) загальна додана вартість, отримана поза межами держави ЄАВТ або України, відповідно до положень цієї статті, не перевищує 10 відсотків ціни "франко-завод" кінцевого продукту, стосовно якого вимагається отримання статусу продукту походженням з держав Сторін.

4. Для цілей виконання пункту 3 цієї статті, умови отримання статусу походження з держав Сторін, викладені в розділі II, не застосовуються до процедур з обробки або переробки, здійснених за межами держави ЄАВТ або України. Проте коли правило з додатка 2 до цього Протоколу, що встановлює максимальну вартість усіх матеріалів, які входять до складу продукту й не походять з України або держави ЄАВТ, застосовується під час визначення статусу походження кінцевого продукту, тоді загальна вартість усіх матеріалів, що не походять з держав Сторін, уключених до складу продукту на території відповідної Сторони, збільшена на загальну додану вартість, отриману поза межами держави ЄАВТ або України, шляхом застосування положень цієї статті, не повинна перевищувати встановленого відсотка.

5. Для цілей застосування положень пунктів 3 та 4 цієї статті, термін "загальна додана вартість" означає всі витрати, що виникають поза межами держави ЄАВТ або України, у тому числі вартість матеріалів, включених до складу поза межами України або держави ЄАВТ.

6. Положення пунктів 3 та 4 не застосовуються до продуктів, які не відповідають вимогам, викладеним у додатку 2, або як такі, що мають достатній рівень обробки або переробки тільки за умов застосування загальних припущень, установлених у пункті 2 статті 7 цього Протоколу.

7. Положення пунктів 3 та 4 не застосовуються до продуктів, класифікованих у товарних групах з 50 до 63 Гармонізованої системи.

8. Операції з обробки або переробки будь-якого характеру, на які поширюється дія цієї статті, та які проведені за межами держав Сторін, проводяться згідно з режимом переробки за межами митної території або подібним режимом.

Стаття 14
Пряме транспортування

1. Преференційний режим, передбачений цією Угодою, застосовується виключно до продуктів, що задовольняють вимогам цього Протоколу, які транспортуються безпосередньо між Сторонами або через території інших країн, згаданих у статтях 3 та 4, до яких доречно застосовувати правило кумуляції. Проте продукти, що складають одну цілісну товарну партію, можуть транспортуватися через інші території, за необхідності перевантаження або із застосуванням тимчасового складування на таких територіях за умови, що у країні транзиту або складування вони залишаються під наглядом митних органів та не піддаються іншим операціям, крім операцій вивантаження, перевантаження, або іншим операціям, необхідним для збереження їх у справному стані.

Продукти, що походять з держав Сторін, можуть транспортуватися трубопровідним транспортом територією, іншою, ніж територія Сторін.

2. Свідчення виконання умов, установлених у пункті 1 цієї статті, надаються митним органам Сторони-імпортера шляхом подання:

a) єдиного транспортного документа на перевезення з Сторони-експортера через країну транзиту, або

b) сертифіката, виданого митними органами країни транзиту:

c) за неспроможності надати зазначене вище, будь-які підтверджуючі документи.

Стаття 15
Виставки

1. На продукти, походженням з держав Сторін, відправлені для участі у виставці в країні іншій, ніж зазначені у статтях 3 та 4 цього Протоколу, до яких застосовується правило кумуляції, та продані там після виставки під час їхнього ввезення до держави ЄАВТ або України поширюються положення цієї Угоди за умови, що митним органам буде переконливо доведено, що:

a) експортер відправив ці продукти із держави ЄАВТ або України в країну, у який проводиться виставка, та демонстрував їх на виставці;

b) продукти були продані експортером або експортер розпорядився ними іншим чином на користь особи у державі ЄАВТ або в Україні;

c) під час виставки або негайно після виставки продукти було відправлено до країни, у якій їх було відіслано на виставку, а також

d) продукти після відправлення на виставку не використалися для будь-яких інших цілей, ніж демонстрація на виставці.

2. Підтвердження походження повинно бути видано або оформлено відповідно до положень розділу V та подане митним органам країни-імпортера в належний спосіб. У підтвердженні повинні бути зазначені назва та адреса проведення виставки. За необхідності, можуть вимагатися додаткові документальні свідоцтва стосовно умов, за яких ці продукти було розміщено на виставці.

3. Пункт 1 застосовується до будь-яких торговельних, промислових, сільськогосподарських або професійних виставок, ярмарків або подібних заходів, які організуються не для приватних цілей в магазинах або офісах для продажу іноземних товарів, і протягом яких продукти залишаються під митним контролем.

Розділ IV
Відшкодування або звільнення від сплати мит

Стаття 16
Заборона зменшення або звільнення від сплати мит

1. Матеріали, що не походять з держав Сторін, використані під час виробництва продуктів, що походять із держави ЄАВТ або з України або з будь-якої з інших країн, що згадуються у статтях 3 та 4, для яких видано або оформлено підтвердження походження відповідно до розділу V, не підлягають в Україні та у державі ЄАВТ будь-якому зменшенню або звільненню від сплати мит.

2. Пункт 1 цієї статті, застосовується до будь-яких правил стосовно відшкодування сплачених сум або звільнень від сплати, часткової або повної, мит й інших платежів, які мають еквівалентний ефект, що стягуються у державі ЄАВТ або в Україні з матеріалів, використаних під час виробництва, та з продуктів, на які поширюється таке відшкодування, звільнення від сплати застосовуються безпосередньо або за своєю дією під час експорту продуктів, отриманих із зазначених матеріалів, коли вони не утримуються для використання всередині країни.

3. Експортер продуктів, які відображені у свідоцтві походження, повинен подати будь-коли на вимогу митних органів всі відповідні документи, які свідчать про відсутність отримання повернення мит сплачених за матеріали, що не походять з України або держав ЄАВТ, які використалися під час виробництва товарів, та що всі мита або митні платежі, що мають еквівалентний ефект для таких матеріалів, дійсно сплачені.

4. Положення пунктів 1 - 3 застосовуються до пакування у межах змісту пункту 2 статті 9 цього Протоколу, комплектуючих, запасних частин та інструментів у межах змісту статті 10 цього Протоколу та до товарів у наборі у межах змісту статті 11 цього Протоколу, якщо такі товари не мають походження з України або держави ЄАВТ.

5. Положення пунктів 1 - 4 цієї статті застосовуються виключно до таких матеріалів, яких стосується ця Угода.

Розділ V
Підтвердження походження

Стаття 17
Загальні вимоги

1. Продукти, що походять з держави ЄАВТ, під час імпорту до України та продукти, що походять з України, під час імпорту до держави ЄАВТ повинні отримати переваги від цієї Угоди після надання одного з таких підтверджень походження:

a) сертифікат з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведено в додатку 3a;

b) сертифікат з перевезення товару EUR-MED, зразок якого наведено в додатку 3b;

c) у випадках, виз