Идет загрузка документа (658 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сельском хозяйстве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 24.06.2010

УГОДА
про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.06.2010
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 07.12.2011
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.06.2012 

Офіційний переклад.

Стаття 1
Сфера дії

1. Ця Угода, яка стосується торгівлі сільськогосподарською продукцією між Україною та Швейцарською Конфедерацією (далі - Швейцарія) (далі - Сторони), укладається на додаток до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ (далі - Угода про вільну торгівлю), яку підписано 24 червня 2010 року, і, зокрема, відповідно до статті 2.1 Угоди про вільну торгівлю. Ця Угода є частиною документів, якими створюється зона вільної торгівлі між Україною та державами ЄАВТ.

2. Ця Угода так само застосовується до Князівства Ліхтенштейн доти, доки є чинним Договір про митний союз від 29 березня 1923 року між Швейцарією та Князівством Ліхтенштейн.

Стаття 2
Сфера застосування

Ця Угода застосовується до заходів, які прийняті або підтримуються Сторонами стосовно сільськогосподарської продукції, що:

a) класифікується в главах 1 - 24 Гармонізованої системи опису та кодування (далі - ГС) і не включається до додатків II або III до Угоди про вільну торгівлю, а також

b) охоплюється додатком I до Угоди про вільну торгівлю.

Стаття 3
Тарифні поступки

Україна повинна надавати тарифні поступки на сільськогосподарську продукцію, яка походить із Швейцарії та яку та яку зазначено в додатку I до цієї Угоди. Швейцарія повинна надавати тарифні поступки на сільськогосподарську продукцію, яка походить з України та яку зазначено в додатку II до цієї Угоди.

Стаття 4
Правила визначення походження товарів та порядок митного проходження

1. Правила визначення походження товарів та положення про співробітництво в митних справах, які містяться в Протоколі про правила визначення походження до Угоди про вільну торгівлю, повинні застосовуватися до цієї Угоди, крім випадків, передбачених у пункті 2. Будь-які посилання на "держави ЄАВТ" у цьому Протоколі повинні розумітись як такі, що стосуються Швейцарії.

2. Для цілей цієї Угоди застосовуються mutatis mutandis статті 3 й 4 Протоколу про правила визначення походження до Угоди про вільну торгівлю з визнанням лише двосторонньої кумуляції між Сторонами.

Стаття 5
Переговори

Сторони розглядають будь-які труднощі, які можуть виникнути в їхній торгівлі сільськогосподарською продукцією, а також докладають зусиль для пошуку відповідних рішень.

Стаття 6
Дальша лібералізація

Сторони зобов'язуються продовжувати докладати зусиль для досягнення дальшої лібералізації їхньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, беручи до уваги структуру такої торгівлі між ними, особливу чутливість такої продукції та розвиток сільськогосподарської політики з кожного боку. На вимогу кожної Сторони Сторони повинні проводити консультації для досягнення цієї цілі, у тому числі через поліпшення доступу до ринку шляхом скорочення або скасування мита на сільськогосподарську продукцію й через розширення переліку сільськогосподарської продукції, яку охоплює ця Угода.

Стаття 7
Положення Угоди про вільну торгівлю

Такі положення Угоди про вільну торгівлю повинні застосовуватися між Сторонами Угоди: статті 1.4 (Територіальне застосування), 1.5 (Центральні, регіональні й місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування), 1.6 (Прозорість), 2.6 (Обмеження імпорту й експорту), 2.8 (Санітарні та фітосанітарні заходи), 2.9 (Технічне регулювання), 2.12 (Державні торгівельні підприємства), 2.16 (Двосторонні захисні заходи), 2.17 (Загальні винятки), 2.18 (Винятки безпеки), а також глава 9 (Вирішення спорів). Цим вони вводяться до змісту та є частиною цієї Угоди, mutatis mutandis.

Стаття 8
Захисні заходи у сфері сільського господарства

1. Захисні заходи стосовно сільськогосподарської продукції, повинні вживатися відповідно до умов, викладених у пункті 1 статті 2.16 Угоди про вільну торгівлю.

2. Захисний захід не повинен уживатися на період, що перевищує один рік, і може складатися з такого:

a) збільшення імпортного мита на відповідну продукцію до рівня, який не перевищує застосовної на момент ужиття захисного заходу ставки мита, що застосовується згідно з режимом найбільшого сприяння на таку продукцію, або

b) уведення тарифної квоти для преференційної торгівлі, яка ґрунтується на історичних обсягах торгівлі за п'ять попередніх років, за винятком значно збільшених обсягів імпорту, які спричинили введення захисного заходу.

3. До вжиття захисного заходу Сторона повинна письмово повідомити іншій Стороні про захисний захід, який повинно бути вжито. У межах 60 днів після повідомлення Сторона, яка повідомила про захисний захід, повинна надати всю необхідну інформацію про такий захисний засіб. На вимогу така Сторона проводить консультації зі Стороною, яка підпадає під дію такого заходу, стосовно умов застосування заходу.

Стаття 9
Набрання чинності та зв'язок між цією Угодою та Угодою про вільну торгівлю

1. Ця Угода набирає чинності в той самий день, коли Угода про вільну торгівлю набирає чинності між Україною та Швейцарією. Вона залишається чинною доти, доки Сторони залишаються Сторонами Угоди про вільну торгівлю.

2. З інформаційною метою депозитарій Угоди про вільну торгівлю повинен отримати копію цієї Угоди та ратифікаційну грамоту або документ про прийняття чи затвердження цієї Угоди.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином не те вповноважені, підписали цю Угоду.

Учинено в м. Рейк'явік 24 червня 2010 року у двох оригінальних примірниках англійською мовою.

 

За Україну

За Швейцарську Конфедерацію

 

Відповідно до статті 3
Тарифні поступки України

1. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять зі Швейцарії та позначені в таблиці позначкою "0", повинні бути скасовані з 1 січня 2012 року.

2. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять зі Швейцарії та позначені в таблиці позначкою "3", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіку:

• з 1 січня 2012 року до 75 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2013 року до 50 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2014 року до 25 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2015 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

3. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять зі Швейцарії та позначені в таблиці позначкою "5", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіку:

• з 1 січня 2012 року до 83 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2013 року до 67 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2014 року до 50 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2015 року до 34 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2016 року до 17 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2017 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

4. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять зі Швейцарії та позначені в таблиці позначкою "7", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіку:

• з 1 січня 2012 року до 87 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2013 року до 75 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2014 року до 62 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2015 року до 50 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2016 року до 37 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2017 року до 25 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2018 року до 12 % розміру базового мита,

• з 1 січня 2019 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.

HS 2007
KN 2002

Опис товарів

Імпортні мита, % або €/од.

Перехідний період

101901100

- - - для забою

5

5

101901900

- - - інші

5

5

101903000

- - віслюки

5

5

101909000

- - мули та лошаки

5

5

102900500

- - - масою не більше, ніж 80 кг

5

7

102902100

- - - - для забою

5

7

102902900

- - - - інші

5

7

102904100

- - - - для забою

5

7

102904900

- - - - інші

15

7

102905100

- - - - - для забою

5

7

102905900

- - - - - інші

5

7

102906100

- - - - - для забою

5

7

102906900

- - - - - інші

5

7

102907100

- - - - - для забою

5

7

102907900

- - - - - інші

5

7

102909000

- - інші

5

7

103911000

- - - свійські види

5

7

103919000

- - - інші

5

7

103921100

- - - - свиноматки масою не менше 160 кг, що опоросилися принаймні один раз

8

7

103921900

- - - - інші

8

7

103929000

- - - інші

8

7

104103000

- - - ягнята (віком до одного року)

2

5

104108000

- - - інші

2

5

104201000

- - чистопородні племінні тварини

2

5

104209000

- - інші

2

5

105120000

- - індики

2

5

105192000

- - - гуси

2

5

105199000

- - - качки та цесарки

2

5

105940090

- - - інші

10

7

105991000

- - - качки

10

7

105992000

- - - гуси

10

7

105993000

- - - індики

10

7

105995000

- - - цесарки

10

7

106110090

- - - інші

10

5

106120090

- - - інші

10

5

106191000

- - - кролі свійські

10

5

106199090

- - - - інші

10

5

106200090

- - інші

10

5

106310090

- - - інші

10

5

106320090

- - - інші

10

5

106391090

- - - - інші

10

5

106399090

- - - - інші

10

5

106900090

- - інші

10

5

210191000

- - - - - беконні половини або спенсери

10

7

210192000

- - - - - три четвертини боків або серединки

10

7

210193000

- - - - - передній край і відруби переднього краю

10

7

210194000

- - - - - корейка та її відруби

10

7

210196000

- - - - - передній край і відруби попереднього краю

10

7

210197000

- - - - - корейки та її відруби

10

7

210198100

- - - - - - без кістки

10

7

210201000

- - з кісткою

15

Зниження до 5 % через 5 років

210209000

- - без кістки

15

Зниження до 5 % через 5 років

406201000

- - гларський сир з травами (відомий як шабцигер), вироблений зі збираного молока з доданням дрібно розтертих запашних трав

10

5

406301000

- - під час виготовлення яких використовувалися тільки сири ементальський, грюєр та апензель і які можуть бути з доданням гларського сиру з травами (відомого як шабцигер); упаковані для роздрібної торгівлі, з умістом жиру не більше, ніж 56 % за масою в перерахунку на суху речовину

10

Зниження до 5 % через 5 років

406303100

- - - - не більше, ніж 48 %

10

Зниження до 5 % через 5 років

406303900

- - - - понад 48 %

10

Зниження до 5 % через 5 років

406309000

- - - з умістом жирів понад 36 % за масою

10

Зниження до 5 % через 5 років

406900100

- - для виробництва

10

Зниження до 5 % через 5 років

406901300

- - - ементальський

10

7

406901500

- - - грюєр, збринц

10

5

406901700

- - - бергкезе, апензель

10

Зниження до 5 % через 5 років

406901800

- - - фрибурзький сир, вашерен мондор і тет де муан

10

Зниження до 5 % через 5 років

406901900

- - - гларський сир з травами (відомий як шабцигер, виготовлений зі збираного молока з доданням дрібно розтертих запашних трав

10

7

406902500

- - - тильзит

10

Зниження до 5 % через 5 років

406902700

- - - бутеркезе

10

Зниження до 5 % через 5 років

406905000

- - - - сири з молока вівці чи молока буйволиці в місткостях з розсолом чи в бурдюках зі шкури вівці чи кози

10

Зниження до 5 % через 5 років

406906900

- - - - - - - інші

10

Зниження до 5 % через 5 років

406907600

- - - - - - - данбо, фонталь, фонтина, фінбо, хаварті, марибо, самсое

10

Зниження до 5 % через 5 років

406907900

- - - - - - - есром, італіко, кернгем, сен-нектер, сен-полен, таледжіо

10

Зниження до 5 % через 5 років

406909300

- - - - - - понад 72 %

10

Зниження до 5 % через 5 років

406909910

- - - - - - сири з молока корів, у місткостях з розсолом

10

Зниження до 5 % через 5 років

406909990

- - - - - - інші

10

Зниження до 5 % через 5 років

504000000

Кишки, сечові міхури та шлунки тварин, цілі та шматками, крім риб'ячих, свіжі, охолоджені, морожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені

5

7

506100000

- осеїн та кістки, оброблені кислотою

20

7

506900000

- інші

20

7

511991090

- - - - інші

5

0

511993100

- - - - необроблені

5

5

511993900

- - - - інші

5

5

601101000

- - гіацинти

5

5

601102000

- - нарциси

5

5

601103000

- - тюльпани

5

5

601104000

- - гладіолуси

5

5

601109000

- - інші

5

5

601201000

- - саджанці, рослини та корені цикорію

5

5

601203000

- - орхідеї, гіацинти, нарциси та тюльпани

5

5

601209000

- - інші

5

5

602101000

- - винограду

5

5

602109000

- - інші

5

5

602201000

- - живці винограду, щеплені чи укорінені

5

5

602209000

- - інші

5

5

602300000

- рододендрони та азалії, щеплені чи нещеплені

20

5

602401000

- - нещеплені

5

5

602409000

- - щеплені

5

5

602901000

- - міцелій грибів

10

5

602902000

- - рослини ананасу

10

5

602903000

- - рослини овочевих культур, суниці та полуниці

10

5

602904100

- - - - - дерева лісові

15

5

602904500

- - - - - - живці укорінені та молоді рослини

15

5

602904900

- - - - - - інші

15

5

602905100

- - - - - багаторічні рослини

15

5

602905900

- - - - - інші

15

5

602907000

- - - - живці укорінені та молоді рослини, за винятком кактусів

15

5

602909100

- - - - - квіткові рослини з пуп'янками чи квітучі, за винятком кактусів

15

5

602909900

- - - - - інші

15

5

603110010

- - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603110090

- - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603120010

- - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603120090

- - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603130010

- - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603130090

- - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603140010

- - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603140090

- - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603191010

- - - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603191090

- - - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603199010

- - - - з 1 червня до 31 жовтня

10

5

603199090

- - - - з 1 листопада до 31 травня

5

5

603900000

- інші

5

5

604101000

- - ягель

10

5

604109000

- - інші

10

5

604912000

- - - різдвяні дерева

10

5

604914000

- - - гілки хвойних дерев

10

5

604919000

- - - інші

10

5

604991010

- - - - з 1 листопада до 30 квітня

5

5

604991090

- - - - з 1 травня до 31 жовтня

10

5

604999010

- - - - з 1 листопада до 30 квітня

5

5

604999090

- - - - з 1 травня до 31 жовтня

10

5

701100000

- насіннєва

2

5

701901000

- - для виробництва крохмалю

10

5

701905000

- - - молода, з 1 січня до 30 червня

10

5

701909000

- - - інша

10

5

703101100

- - - насіннєва

10

5

703101900

- - - інша

10

5

703109000

- - цибуля-шалот

10

5

703200000

- часник

10

5

703900000

- цибуля-порей та інші цибулинні овочі

20

5

704100000

- капуста цвітна та капуста броколі

10

5

704200000

- капуста брюссельська

20

5

704901000

- - капуста білоголова та червоноголова

20

5

704909000

- - інша

20

5

705110000

- - головчасті сорти

20

5

705190000

- - інші

20

5

705210000

- - цикорій звичайний (Cichorium intybus var. foliosum)

20

5

705290000

- - інший

20

5

706100000

- морква та ріпа

20

5

706901000

- - селера коренева

20

5

706903000

- - хрін звичайний (Cochlearia armoracia)

20

5

706909000

- - інші

20

5

707009000

- корнішони

10

5

708100000

- горох (Pisum sativum)

20

5

708200000

- квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)

20

5

708900000

- інші бобові овочі

20

5

709200000

- спаржа

20

5

709300000

- баклажани (бадріджани)

20

5

709400000

- інша селера, крім селери кореневої

20

5

709510000

- - гриби роду Agaricus, свіжі або охолоджені

20

5

709591000

- - - лисички

20

5

709593000

- - - білі гриби

20

5

709595000

- - - трюфелі

20

5

709599000

- - - інші

10

5

709601000

- - солодкий перець

20

5

709609100

- - - роду Capsicum для виробництва капсицину чи олійно-смолистих барвників

17

5

709609500

- - - для промислового виробництва ефірних олій чи резиноїдів

20

5

709609900

- - - інший

15

5

709700000

- шпинат, шпинат новозеландський і лобода

15

5

709901000

- - салатні овочі, крім салату-латука (Lactuca sativa) і цикорію (Cichorium spp.)

10

5

709902000

- - буряк листовий та артишок іспанський

10

5

709903100

- - - призначені для вживання, крім виробництва олії

10

5

709903900

- - - інші

10

5

709904000

- - каперси

10

5

709905000

- - фенхель

20

5

709906000

- - цукрова кукурудза

20

5

709907000

- - кабачки

20

5

709908000

- - артишоки

20

5

709909000

- - інші

20

5

710100000

- картопля

15

5

710210000

- - горох (Pisum sativum)

10

5

710220000

- - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)

10

5

710290000

- - інші

10

5

710300000

- шпинат, шпинат новозеландський і лобода

20

5

710801000

- - маслини, або оливки

10

5

710805100

- - - перець солодкий

15

5

710805900

- - - інший

15

5

710806100

- - - роду Agaricus

15

5

710806900

- - - інші

15

5

710807000

- - помідори

15

5

710808000

- - артишоки

15

5

7108085,0000

- - спаржа

7

5

710809500

- - інші

15

5

710900000

- овочеві суміші

10

5

711201000

- - призначені для вживання, крім виробництва олії

5

5

711209000

- - інші

5

5

711400000

- огірки, корнішони

20

5

711590000

- - інші

20

5

711901000

- - - перець роду Capsicum або роду Pimenta, крім солодкого перцю

20

5

711905000

- - - цибуля ріпчаста

20

5

711907000

- - - каперси

5

5

711908000

- - - інші

20

5

711909000

- - овочеві суміші

20

5

712200000

- цибуля ріпчаста

15

5

712310000

- - гриби роду Agaricus

5

5

712320000

- - аурикулярії (Auricularia spp.)

5

5

712330000

- - тремелові гриби (Tremella spp.)

5

5

712390000

- - інші

5

5

712900500

- - картопля, у тому числі нарізана шматками чи скибками, але без будь-якої подальшої обробки

20

5

712901100

- - - гібрид для сівби

20

5

712901900

- - - інша

10

5

712903000

- - помідори

20

5

712905000

- - морква

20

5

712909000

- - інші

20

5

713109000

- - інший

5

5

713200000

- турецький горох (нут)

10

5

713310000

- - квасоля видів Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek:

15

5

713320000

- - квасоля дрібна червона (адзукі) (Phaseolus або Vigna angularis)

20

5

713331000

- - - для сівби

5

5

713339000

- - - інша

5

5

713390000

- - інші

10

5

713400000

- сочевиця

10

5

713500000

- боби кормові, або кінські, великонасіннєві (Vicia faba var. Major) і боби кормові, або кінські, дрібнонасіннєві (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor)

20

5

713900000

- інші

20

5

714201000

- - свіжа, ціла, призначена для їжі

20

5

714901100

- - - які призначаються для їжі, у первинних упаковках, масою нетто не більше, ніж 28 кг, або свіжі та цілі, або без шкірки, морожені, порізані чи непорізані

20

5

714901900

- - - інші

20

5

801210000

- - у шкаралупі

10

7

801220000

- - без шкаралупи

10

7

801310090

- - - інші

10

7

801320090

- - - інші

5

5

802111090

- - - - інший

5

5

802119090

- - - - інший

5

5

802121090

- - - - інший

5

5

802129090

- - - - інший

5

5

802210090

- - - інші

5

5

802310000

- - у шкаралупі

10

7

802320000

- - без шкаралупи

10

7

802400000

- їстівні каштани (Castanea spp.)

5

5

802500000

- фісташки

5

5

802600000

- горіхи макадамії

15

7

802902000

- - горіхи ареки (бетель), горіхи коли та пекан

15

7

802905000

- - горішки кедрові

15

7

8029085,0090

- - - інші

15

7

804100000

- фініки

3

3

804201000

- - свіжий

3

3

804209000

- - сушений

3

3

804300000

- ананаси

3

3

804400000

- авокадо

3

3

806109000

- - інший

10

7

807110090

- - - з 1 квітня до 30 листопада

20

7

807190090

- - - з 1 квітня до 30 листопада

20

7

808101000

- - для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня

10

7

808201000

- - - для грушевого сидру, насипом, з 1 серпня до 31 грудня

10

3

808205010

- - - - з 1 грудня до 31 березня

5

3

808205090

- - - - з 1 квітня до 30 листопада

10

3

808209000

- - айва

10

3

809301000

- - нектарини

5

5

809309000

- - інші

5

5

809400500

- - сливи

5

5

809409000

- - терен

5

5

810100000

- суниці та полуниці

17

7

810201000

- - малина

20

7

810209000

- - інші

20

7

810401000

- - брусниця (плоди рослини виду Vaccinium vitis-idaea)

20

7

810403000

- - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus

20

7

810405000

- - плоди рослин видів Vaccinium macrocarpon і Vaccinium corymbosum

20

7

810409000

- - інші

20

7

810600000

- дуріан

10

0

810903000

- - тамаринд, анакардія, личі, джекфрут, або плід хлібного дерева, та саподила

10

0

810904000

- - пасифлора, або страстоцвіт, карамбола та пітая

10

0

810905000

- - - чорна смородина

20

7

810906000

- - - червона смородина (порічки)

20

7

810907000

- - - інші

20

7

810909500

- - інші

10

5

811101100

- - - з вмістом цукру понад 13 % за масою

10

5

811101900

- - - інші

10

5

811109000

- - інші

10

5

811201100

- - - з вмістом цукру понад 13 % за масою

10

5

811201900

- - - інші

10

5

811203100

- - - малина

10

5

811203900

- - - чорна смородина

10

5

811205100

- - - червона смородина (порічки)

10

5

811205900

- - - ожина, плоди шовковиці

10

5

811209000

- - - інші

10

5

811901100

- - - - тропічні плоди та тропічні горіхи

10

5

811901900

- - - - інші

10

5

811903100

- - - - тропічні плоди та тропічні горіхи

10

5

811903900

- - - - інші

10

5

811905000

- - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus

10

5

811907000

- - - плоди рослин видів Vaccinium myrtilloides і Vaccinium angustifolium

10

5

811907500

- - - - вишня кисла (Prunus cerasus)

10

5

811908000

- - - - інші

10

5

8119085,0000

- - - тропічні плоди та тропічні горіхи

10

5

811909500

- - - інші

10

5

812902000

- - апельсини

20

7

812903000

- - папая

20

7

812904000

- - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus

20

7

812907000

- - гуаява, манго, мангостан, тамаринд, анакардія, личі, джекфрут, або плід хлібного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвіт, карамбола, пітая й тропічні горіхи

20

7

812909800

- - інші

20

7

813401000

- - персики, у тому числі нектарини

12

5

813403000

- - груші

12

5

813405000

- - папая

12

5

813406000

- - тамаринд

12

5

813407000

- - анакардія, личі, джекфрут, або плід хлібного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвіт, карамбола й пітая

12

5

813409500

- - інші

12

5

813501200

- - - - з папаї, тамаринду, анакардії, личі, джекфрута, або плода хлібного дерева, саподили, пасифлори, або страстоцвіту, карамболи та пітаї

5

5

813501500

- - - - інші

5

5

813501900

- - - з чорносливом

5

5

813503100

- - - з тропічних горіхів

5

5

813503900

- - - інші

5

5

813509100

- - - без чорносливу та інжиру

5

5

813509900

- - - інші

5

5

814000000

Шкірки цитрусових або динь (у тому числі шкірки кавунів), свіжі, морожені, сушені або консервовані для тимчасового зберігання в розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію

20

5

903000000

Мате, або парагвайський чай

5

5

1001100090

- - інша

10

5

1001901000

- - полба для сівби

10

5

1001909900

- - - інші

10

5

1002000000

Жито

20

5

1003001000

- насіннєвий

5

5

1003009000

- інший

5

5

1004000000

Овес

5

5

1005900000

- інша

10

5

1006101000

- - для сівби

5

5

1006102100

- - - - короткозерний

5

5

1006102300

- - - - середньозерний

5

5

1006102500

- - - - - із співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006102700

- - - - - із співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006109200

- - - - короткозерний

5

5

1006109400

- - - - середньозерний

5

5

1006109600

- - - - - із співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006109800

- - - - - із співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006201100

- - - короткозерний

5

5

1006201300

- - - середньозерний

5

5

1006201500

- - - - із співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006201700

- - - - із співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006209200

- - - короткозерний

5

5

1006209400

- - - середньозерний

5

5

1006209600

- - - - із співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006209800

- - - - із співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006302100

- - - - короткозерний

5

5

1006302300

- - - - середньозерний

5

5

1006302500

- - - - - із співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006302700

- - - - - із співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006304200

- - - - короткозерний

5

5

1006304400

- - - - середньозерний

5

5

1006304600

- - - - - із співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006304800

- - - - - із співвідношенням довжини й ширини 3 або більше

5

5

1006306100

- - - - короткозерний

5

5

1006306300

- - - - середньозерний

5

5

1006306500

- - - - - із співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006306700

- - - - - із співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006309200

- - - - короткозерний

5

5

1006309400

- - - - середньозерний

5

5

1006309600

- - - - - із співвідношенням довжини й ширини понад 2, але менше, ніж 3

5

5

1006309800

- - - - - із співвідношенням довжини й ширини 3 чи більше

5

5

1006400000

- рис битий

5

5

1007001000

- гібрид для сівби

2

3

1007009000

- інші

2

3

1008100000

- гречка

20

7

1008200000

- просо

20

7

1008300000

- насіння канаркової трави

5

3

1008901000

- - тритикале

20

7

1008909010

- - - насіння цицанії водяної (Zizania aquatica) для іжі

1

0

1008909090

- - - інші

20

7

1101001100

- - з твердої пшениці

15

7

1101001500

- - з м'якої пшениці та полби

15

7

1101009000

- борошно з меслину

15

7

1102100000

- борошно житнє

20

7

1102201000

- - з вмістом жиру не більше, ніж 1,5 % за масою

20

7

1102209000

- - інше

20

7

1102901000

- - борошно ячмінне

20

7

1102903000

- - борошно вівсяне

20

7

1102905000

- - борошно рисове

20

7

1102909000

- - інше

20

7

1103111000

- - - з твердої пшениці

20

7

1103119000

- - - м'якої пшениці та полби

20

7

1103131000

- - - з вмістом жиру не більше, ніж 1,5 % за масою

20

7

1103139000

- - - інша

20

7

1103191000

- - - жита

20

7

1103193000

- - - ячменю

20

7

1103194000

- - - вівса

20

7

1103195000

- - - рису

20

7

1103199000

- - - інших

20

7

1103201000

- - з жита

20

7

1103202000

- - з ячменю

20

7

1103203000

- - з вівса

20

7

1103204000

- - з кукурудзи

20

7

1103205000

- - з рису

20

7

1103206000

- - з пшениці

20

7

1103209000

- - з інших зернових культур

20

7

1104121000

- - - плющене

20

7

1104129000

- - - у вигляді пластівців

10

7

1104191000

- - - пшениці

20

7

1104193000

- - - жита

20

7

1104195000

- - - кукурудзи

20

7

1104196100

- - - - плющене

20

7

1104196900

- - - - у вигляді пластівців

20

7

1104199100

- - - - пластівці з рису

20

7

1104199900

- - - - інші

10

7

1104222000

- - - лущене

20

7

1104223000

- - - лущене та різане або подрібнене ("Grutze" або "grutten")

20

7

1104225000

- - - обрушене

20

7

1104229000

- - - тільки подрібнене

20

7

1104229800

- - - інше

20

7

1104231000

- - лущене та різане або подрібнене ("Grutze" або "grutten")

20

7

1104233000

- - - обрушене

20

7

1104239000

- - - тільки подрібнене

20

7

1104239900

- - - інше

20

7

1104290100

- - - - лущене

20

7

1104290300

- - - - лущене та різане або подрібнене ("Grutze" або "grutten")

20

7

1104290500

- - - - обрушене

20

7

1104290700

- - - - тільки подрібнене

20

7

1104290900

- - - - інше

20

7

1104291100

- - - - - пшениці

20

7

1104291800

- - - - - інше

20

7

1104293000

- - - - обрушене

20

7

1104295100

- - - - - пшениці

20

7

1104295500

- - - - - жита

20

7

1104295900

- - - - - інше

20

7

1104298100

- - - - - пшениці

20

7

11042985,0000

- - - - - жита

20

7

1104298900

- - - - - інше

20

7

1104301000

- - пшениці

20

7

1104309000

- - інших зернових культур

20

7

1106100000

- із сушених бобових овочів товарної позиції 07.13

20

7

1106201000

- - денатуровані

20

7

1106209000

- - інші

20

7

1106301000

- - з бананів

10

5

1106309000

- - інші

10

5

1107101100

- - - у вигляді борошна

10

5

1107101900

- - - інший

10

5

1107109100

- - - у вигляді борошна

10

5

1107109900

- - - інший

10

5

1107200000

- обсмажений

10

5

1108120000

- - кукурудзяний

10

5

1108199000

- - - інший

15

5

1108200000

- інулін

20

5

1109000000

Клейковина пшенична, суха чи сира

15

5

1202101090

- - - інший

5

3

1202109090

- - - інший

5

3

1202200090

- - інший

5

3

1203000000

Копра

5

3

1204009000

- інше

5

5

1206009100

- - лущене; у лушпинні сірого кольору та з білими смугами

10

5

1207201000

- - для сівби

5

3

1207209000

- - інше

5

3

1207401000

- - для сівби

5

3

1207409000

- - інше

5

3

1207501000

- - для сівби

5

3

1207509000

- - інше

5

3

1207911000

- - - для сівби

5

3

1207919000

- - - інше

5

3

1207991500

- - - для сівби

5

3

1207999100

- - - - насіння конопель

5

3

1207999700

- - - - інші

5

3

1208900000

- інше

5

5

1209100000

- насіння цукрових буряків

5

5

1210100000

- шишки хмелю, неподрібнені, не розмелені і не у вигляді гранул

20

7

1210201000

- - шишки хмелю подрібнені, розмелені або у вигляді гранул, з високим умістом лупуліну; лупулін

20

7

1210209000

- - інші

20

7

1212200000

- морські та інші водорості

15

5

1212993000

- - - плоди ріжкового дерева

15

5

1212994100

- - - - нелущене, неподрібнене або немелене

15

5

1212994900

- - - - інші

15

5

1212997000

- - - інші

15

5

1213000000

Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені, пресовані або у вигляді гранул

20

5

1214100000

- борошно та гранули з люцерни

5

5

1214901000

- - буряк кормовий (мангольд), бруква та інші кормові коренеплоди

5

5

1214909000

- - інші

5

5

1501001900

- - інші

20

7

1501009000

- жир свійської птиці

20

7

1502001090

- - інші

12

7

1502009000

- інші

12

7

1503001100

- - для промислового використання

20

7

1503001900

- - інші

20

7

1503003000

- масло тваринне, для промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

20

7

1503009000

- інші

20

7

1505001000

- вовняний жир (жиропіт), сирий

10

5

1505009000

- інші

10

5

1506000000

Інші тваринні жири і масла та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу

10

5

1508101000

- - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1508109000

- - інші

10

5

1508901000

- - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1508909000

- - інші

10

5

1509101000

- - очищена оливкова олія першого (холодного) пресування

10

5

1509109000

- - інша

10

5

1509900000

- інші

10

5

1510001000

- олії сирі

10

5

1510009000

- інші

20

5

1512119100

- - - - соняшникова

20

7

1512119900

- - - - сафлорова

20

7

1512191000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

10

7

1512199010

- - - - соняшникова

30

7

1512199090

- - - - сафлорова

20

7

1512211000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

10

7

1512219000

- - - інші

10

7

1512291000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

10

7

1512299000

- - - інші

10

7

1514111000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1514119000

- - - інша

5

5

1514191000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1514199000

- - - інші

5

5

1514911000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1514919000

- - - інша

5

5

1514991000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1514999000

- - - інші

5

5

1515110000

- - олія сира

20

7

1515191000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

7

1515199000

- - - інші

20

7

1515211000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

20

7

1515219000

- - - інша

20

7

1515291000

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

7

1515299000

- - - інші

15

7

1515501100

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515501900

- - - інша

10

5

1515509100

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515509900

- - - інші

5

5

1515901110

- - - олія тунгова та її фракції

10

5

1515901190

- - - інші

5

5

1515902100

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515902900

- - - - інша

5

5

1515903100

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515903900

- - - - інші

5

5

1515904000

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515905100

- - - - - тверді, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

5

5

1515905900

- - - - - тверді, в іншій упаковці; рідкі

5

5

1515906000

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

5

5

1515909100

- - - - - тверді, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше

5

5

1515909900

- - - - - тверді, в іншій упаковці; рідкі

5

5

1516101090

- - - інші

20

7

1516109090

- - - інші

20

7

1516209110

- - - - олія оливкова

10

7

1516209120

- - - - олія пальмова

5

7

1516209131

- - - - - олія пальмоядрова

5

7

1516209132

- - - - - олеїн пальмоядровий

5

7

1516209133

- - - - - стеарин пальмоядровий гідрогенізований

5

7

1516209190

- - - - інші

20

7

1516209500

- - - - олії із свиріпи, ріпаку, льону, соняшнику, брасії, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування

20

7

1516209611

- - - - - - - в упаковці масою нетто не більше, ніж 20 кг

5

7

1516209615

- - - - - - - інша

5

7

1516209690

- - - - - - інші

20

7

1516209821

- - - - - - - олія пальмоядрова рафінована, вибілена, дезодорована для технічного та промислового використання

5

7

1516209822

- - - - - - - олеїн пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для технічного та промислового використання

5

7

1516209823

- - - - - - - стеарин пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для технічного та промислового використання

5

7

1516209890

- - - - - - інші

10

7

1518003100

- - сира

10

5

1518003900

- - інша

10

5

1518009100

- - жири, масла та олії тваринні або рослинні та їхні фракції, варені, окислені, зневоднені, сульфуровані, окислені струменем повітря, полімеризовані нагріванням у вакуумі або в інертному газі або хімічно модифіковані іншим способом, за винятком включених до товарної позиції 15.16

10

5

1518009500

- - - нехарчові суміші та продукти з тваринних і рослинних жирів, масел і олій та їхніх фракцій

20

5

1518009900

- - - інші

20

5

1702110000

- - з вмістом лактози 99 % за масою чи більше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину

5

5

1702201000

- - кленовий цукор у твердому стані з доданням ароматичних добавок або барвників

5

5

1702209000

- - інші

5

5

1702301000

- - ізоглюкоза

5

5

1702305100

- - - - у вигляді білого кристалічного порошку, агломерованого або неагломерованого

5

5

1702309100

- - - - у вигляді білого кристалічного порошку, агломерованого або неагломерованого

5

5

1702401000

- - ізоглюкоза

5

5

1702601000

- - ізоглюкоза

5

5

1702608000

- - сироп інуліновий

5

5

1702903000

- - ізоглюкоза

5

5

1702905000

- - мальтодекстрин і мальтодекстриновий сироп

5

5

1702906000

- - мед штучний, змішаний або не змішаний з натуральним медом

5

5

1702907500

- - - - у вигляді порошку, агломерованого або неагломерованого

5

5

1702908000

- - сироп інуліновий

5

5

1703100000

- патока (меляса) з тростини

10

5

1703900000

- інша

10

5

1802000000

Шкаралупи, шкірки (лушпайки) та інші відходи какао

5

5

1902203000

- - з вмістом понад 20 % за масою ковбас і аналогічних продуктів із м'яса та м'ясних субпродуктів усіх видів, у тому числі жири будь-якого виду або походження

20

7

2001100000

- огірки, корнішони

10

5

2001901000

- - мангове чутні

17

5

2001902000

- - плоди роду Capsicum, крім солодких стручкових або пахучих перців

17

5

2001905000

- - гриби

17

5

2001906500

- - маслини, або оливки

17

5

2001907000

- - перець солодкий стручковий

17

5

2001909100

- - тропічні плоди та тропічні горіхи

17

5

2001909300

- - цибуля ріпчаста

17

5

2001909900

- - інші

17

5

2003103000

- - інші

10

5

2003200000

- трюфелі

10

5

2003900000

- інші

10

5

2004101010

- - - в упаковці 1 кг або більше, не призначена для роздрібної торгівлі

5

5

2004101090

- - - інша

15

5

2004109910

- - - в упаковці 1 кг або більше, не призначена для роздрібної торгівлі

5

5

2004109990

- - - інша

15

5

2004903000

- - капуста квашена, каперси та маслини, або оливки

15

5

2004905000

- - горох (Pisum sativum) і незріла квасоля Phaseolus spp, у стручках

15

5

2004909100

- - - цибуля ріпчаста, піддана лише тепловій обробці

15

5

2004909800

- - - інші

15

5

2005100000

- овочі гомогенізовані

15

5

2005202000

- - - нарізана тонкими шматочками, обсмажена або підсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна для негайного споживання

12

5

2005208000

- - - інша

12

5

2005400000

- горох (Pisum sativum)

12

5

2005510000

- - квасоля лущена

15

5

2005590000

- - інша

15

5

2005600000

- спаржа

15

5

2005701000

- - у первинних упаковках, масою нетто не більше, ніж 5 кг

10

5

2005709000

- - інші

10

5

2005910000

- - бамбукові паростки

10

5

2005991000

- - - плоди роду Capsicum, крім солодких стручкових або пахучого перців

7

5

2005992000

- - - каперси

10

5

2005993000

- - - артишоки

7

5

2005994000

- - - морква

10

5

2005995000

- - - овочеві суміші

7

5

2005996000

- - - капуста квашена

10

5

2005999000

- - - інші

10

5

2006001000

- імбир

20

7

2006003100

- - - вишня та черешня

20

7

2006003500

- - - тропічні плоди та тропічні горіхи

20

7

2006009100

- - - тропічні плоди та тропічні горіхи

20

7

2008119400

- - - - - інші

10

5

2008119600

- - - - - обсмажені

10

5

2008119800

- - - - - інші

10

5

2008191100

- - - - тропічні горіхи; суміші з вмістом 50 % за масою чи більше тропічних горіхів і тропічних плодів

10

5

2008199100

- - - - тропічні горіхи; суміші з вмістом 50 % за масою чи більше тропічних горіхів і тропічних плодів

10

5

2008199300

- - - - - - мигдаль і фісташки

10

5

2008199500

- - - - - - інші

10

5

2008199900

- - - - - інші

10

5

2008201100

- - - - з вмістом цукру понад 17 % за масою

10

5

2008201900

- - - - інші

10

5

2008203100

- - - - з вмістом цукру понад 19 % за масою

10

5

2008203900

- - - - інші

10

5

2008205100

- - - - з вмістом цукру понад 17 % за масою

10

5

2008205900

- - - - інші

10

5

2008207100

- - - - з вмістом цукру понад 19 % за масою

10

5

2008207900

- - - - інші

10

5

2008209010

- - - - у первинних упаковках масою нетто 4,5 кг або більше

2

0

2008209090

- - - - інші

10

5

2008301100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85,00 % за масою

15

5

2008301900

- - - - інші

15

5

2008303100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85,00 % за масою

15

5

2008303900

- - - - інші

15

5

2008305100

- - - - дольки грейпфрута

15

5

2008305500

- - - - мандарини, у тому числі танжерини та сатсуми, або уншіу; клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових

15

5

2008305900

- - - - інші

15

5

2008307100

- - - - дольки грейпфрута

15

5

2008307500

- - - - мандарини, у тому числі танжерини та сатсуми, або уншіу; клементини, вілкінги та аналогічні гібриди цитрусових

15

5

2008307900

- - - - інші

15

5

2008309010

- - - - у первинних упаковках масою нетто 4,5 кг або більше

2

0

2008309090

- - - - інші

15

5

2008401100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85,00 % за масою

15

5

2008401900

- - - - - інші

15

5

2008402100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85,00 % за масою

15

5

2008402900

- - - - - інші

15

5

2008403100

- - - - з вмістом цукру понад 15 % за масою

15

5

2008403900

- - - - інші

15

5

2008405100

- - - - з вмістом цукру понад 13 % за масою

15

5

2008405900

- - - - інші

15

5

2008407100

- - - - з вмістом цукру понад 15 % за масою

15

5

2008407900

- - - - інші

15

5

2008409000

- - - без додання цукру

15

5

20085,0001100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85,00 % за масою

15

5

20085,0001900

- - - - - інші

15

5

20085,0003100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85,00 % за масою

15

5

20085,0003900

- - - - - інші

15

5

20085,0005100

- - - - з вмістом цукру понад 15 % за масою

15

5

20085,0005900

- - - - інші

15

5

20085,0006100

- - - - з вмістом цукру понад 13 % за масою

15

5

20085,0006900

- - - - інші

15

5

20085,0007100

- - - - з вмістом цукру понад 15 % за масою

15

5

20085,0007900

- - - - інші

15

5

20085,0009200

- - - - 5 кг чи більше

15

5

20085,0009400

- - - - 4,5 кг чи більше, але менше, ніж 5 кг

15

5

20085,0009900

- - - - менше, ніж 4,5 кг

15

5

2008601100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85,00 % за масою

10

5

2008601900

- - - - інші

10

5

2008603100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85,00 % за масою

10

5

2008605000

- - - - понад 1 кг

10

5

2008606000

- - - - не більше, ніж 1 кг

10

5

2008607000

- - - - 4,5 кг чи більше

10

5

2008609000

- - - - менше, ніж 4,5 кг

10

5

2008701100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85,00 % за масою

15

5

2008701900

- - - - - інші

15

5

2008703100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85,00 % за масою

15

5

2008703900

- - - - - інші

15

5

2008705100

- - - - з вмістом цукру понад 15 % за масою

15

5

2008705900

- - - - інші

15

5

2008706100

- - - - з вмістом цукру понад 13 % за масою

15

5

2008706900

- - - - інші

15

5

2008707100

- - - - з вмістом цукру понад 15 % за масою

15

5

2008707900

- - - - інші

15

5

2008709200

- - - - 5 кг чи більше

15

5

2008709800

- - - - менше, ніж 5 кг

15

5

2008801100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85,00 % за масою

10

5

2008801900

- - - - інші

10

5

2008803100

- - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85,00 % за масою

10

5

2008803900

- - - - інші

10

5

2008805000

- - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг

10

5

2008807000

- - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не більше, ніж 1 кг

10

5

2008809000

- - - без додання цукру

10

5

2008921200

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % за масою чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008921400

- - - - - - інші

15

5

2008921600

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % за масою чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008921800

- - - - - - інші

15

5

2008923200

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % за масою чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008923400

- - - - - - інші

15

5

2008923600

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % за масою чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008923800

- - - - - - інші

15

5

2008925100

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % за масою чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008925900

- - - - - - інші

15

5

2008927200

- - - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % за масою чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008927400

- - - - - - - інші

15

5

2008927600

- - - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % за масою чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008927800

- - - - - - - інші

15

5

2008929210

- - - - - - - пюре, концентроване пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, для виробництва соків, нектарів та напоїв

2

0

2008929290

- - - - - - - інші

15

5

2008929300

- - - - - - інші

15

5

2008929400

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % за масою чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008929600

- - - - - - інші

15

5

2008929700

- - - - - - з тропічних плодів (у тому числі суміші з вмістом 50 % за масою чи більше тропічних плодів і тропічних горіхів)

15

5

2008929800

- - - - - - інші

15

5

2008991100

- - - - - з фактичною концентрацією спирту не більше, ніж 11,85,00 % за масою

15

5

2008991900

- - - - - інші

15

5

2008992100

- - - - - з вмістом цукру понад 13 % за масою

15

5

2008992300

- - - - - інші

15

5

2008992400

- - - - - - - тропічні плоди

15

5

2008992800

- - - - - - - інші

15

5

2008993100

- - - - - - - тропічні плоди

15

5

2008993400

- - - - - - - інші

15

5

2008993600

- - - - - - - тропічні плоди

15

5

2008993700

- - - - - - - інші

15

5

2008993800

- - - - - - - тропічні плоди

15

5

2008994000

- - - - - - - інші

15

5

2008994100

- - - - - імбир

15

5

2008994300

- - - - - виноград

15

5

2008994500

- - - - - сливи та чорнослив

15

5

2008994600

- - - - - плоди пасифлори, або страстоцвіту, гуаяви та тамаринду

15

5

2008994700

- - - - - плоди манго, мангостана, папаї, тамаринду, анакардії, личі, джекфрута, або хлібного дерева, плоди саподили, карамболи та пітаї

15

5

2008994900

- - - - - інші

15

5

2008995100

- - - - - імбир

15

5

2008996100

- - - - - плоди пасифлори, або страстоцвіту, і гуаяви

15

5

2008996200

- - - - - плоди манго, мангостана, папаї, тамаринду, анакардії, личі, джекфрута, або хлібного дерева, плоди саподили, карамболи та пітаї

15

5

2008996700

- - - - - інші

15

5

2008997200

- - - - - - 5 кг чи більше

15

5

2008997800

- - - - - - менше, ніж 5 кг

15

5

2008999100

- - - - - ямс, батат, або солодка картопля, і аналогічні їстівні частини рослин з вмістом крохмалю 5 % за масою чи більше

15

5

2008999910

- - - - - - пюре, концентроване пюре, з тропічних плодів, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, для виробництва соків, нектарів та напоїв

2

0

2008999920

- - - - - - пюре, концентроване пюре, з банана, ківі, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, для виробництва соків, нектарів та напоїв

2

0

2008999990

- - - - - - інші

15

5

2009111100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

2

3

2009111900

- - - - інший

2

3

2009119100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмістом доданого цукру понад 30 % за масою

2

3

2009119910

- - - - - концентрований

2

3

2009119920

- - - - - натуральний (невідновлений), без додання цукру, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

3

2009119990

- - - - - інший

2

3

2009120010

- - - натуральний (невідновлений), консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

3

2009120090

- - - інший

2

3

2009191100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

5

5

2009191900

- - - - інший

2

3

2009199100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмістом доданого цукру понад 30 % за масою

5

5

2009199810

- - - - - концентрований

2

3

2009199890

- - - - - інший

5

5

2009210010

- - - натуральний (невідновлений), заморожений або консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

3

2009210090

- - - інший

5

5

2009291100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

5

5

2009291900

- - - - інший

2

3

2009299100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмістом доданого цукру понад 30 % за масою

5

5

2009299910

- - - - - концентрований

2

3

2009299990

- - - - - інший

5

5

2009311100

- - - - які містять доданий цукор

5

5

2009311910

- - - - - натуральні (невідновлені), заморожені або консервовані асептичним способом, без додання цукру, в ємкості, масою нетто понад 190 кг

2

3

2009311990

- - - - - інші

5

5

2009315100

- - - - - який містить доданий цукор

5

5

2009315900

- - - - - який не містить доданого цукру

5

5

2009319100

- - - - - які містять доданий цукор

5

5

2009319900

- - - - - які не містять доданого цукру

5

5

2009391100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

5

5

2009391900

- - - - інші

2

3

2009393100

- - - - - які містять доданий цукор

5

5

2009393910

- - - - - - концентровані

2

3

2009393990

- - - - - - інші

5

5

2009395100

- - - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 % за масою

5

5

2009395500

- - - - - - з вмістом доданого цукру не більше, ніж 30 % за масою

5

5

2009395900

- - - - - - які не містять доданого цукру

5

5

2009399100

- - - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 % за масою

5

5

2009399500

- - - - - - з вмістом доданого цукру не більше, ніж 30 % за масою

5

5

2009399900

- - - - - - які не містять доданого цукру

5

5

2009411000

- - - вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який містить доданий цукор

10

5

2009419100

- - - - який містить доданий цукор

10

5

2009419910

- - - - - натуральний (невідновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

3

2009419990

- - - - - інший

10

5

2009491100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009491900

- - - - інший

2

3

2009493000

- - - - вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який містить доданий цукор

10

5

2009499100

- - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 % за масою

10

5

2009499300

- - - - - з вмістом доданого цукру не більше, ніж 30 % за масою

10

5

2009499910

- - - - - - концентрований

2

3

2009499990

- - - - - - інший

10

5

2009501000

- - який містить доданий цукор

10

5

2009509000

- - інший

10

5

2009611000

- - - вартістю понад 18 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009619000

- - - вартістю не більше, ніж 18 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009691100

- - - - вартістю не більше, ніж 22 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009691900

- - - - інший

2

3

2009695100

- - - - - концентрований

2

3

2009695900

- - - - - інший

10

5

2009697100

- - - - - - концентрований

2

3

2009697900

- - - - - - інший

10

5

2009699000

- - - - - інший

10

5

2009711000

- - - вартістю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який містить доданий цукор

10

5

2009719100

- - - - який містить доданий цукор

10

5

2009719900

- - - - який не містить доданого цукру

10

5

2009791100

- - - - вартістю не більше, ніж 22 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009791900

- - - - інший

10

5

2009793000

- - - - вартістю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який містить доданий цукор

10

5

2009799100

- - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 % за масою

10

5

2009799300

- - - - - з вмістом доданого цукру не більше, ніж 30 % за масою

10

5

2009799900

- - - - - який не містить доданого цукру

10

5

2009801100

- - - - вартістю не більше, ніж 22 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009801900

- - - - інший

10

5

2009803410

- - - - - - сік плодів пасифлори, або страстоцвіту

2

0

2009803490

- - - - - - інші

8

5

2009803500

- - - - - інші

2

0

2009803600

- - - - - соки з тропічних плодів

8

5

2009803800

- - - - - інші

2

0

2009805000

- - - - вартістю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який містить доданий цукор

10

5

2009806100

- - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 % за масою

10

5

2009806300

- - - - - з вмістом доданого цукру не більше, ніж 30 % за масою

10

5

2009806900

- - - - - який не містить доданого цукру

10

5

2009807100

- - - - - сік з вишень або черешень

10

5

2009807300

- - - - - соки з тропічних плодів

10

5

2009807900

- - - - - інші

10

5

20098085,0010

- - - - - - - сік плодів пасифлори, або страстоцвіту, і гуаяви

8

5

20098085,0090

- - - - - - - інші

10

5

2009808600

- - - - - - інші

10

5

2009808800

- - - - - - соки з тропічних плодів

10

5

2009808900

- - - - - - інші

10

5

2009809510

- - - - - - - концентрований

2

0

2009809590

- - - - - - - інший

10

5

2009809600

- - - - - - сік з вишень або черешень

10

5

2009809710

- - - - - - - концентровані

2

0

2009809720

- - - - - - - натуральні (невідновлені), заморожені або консервовані асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

0

2009809790

- - - - - - - інші

10

5

2009809910

- - - - - - - концентровані

2

0

2009809920

- - - - - - - сік банановий, натуральний (невідновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг, вартістю понад 30 євро за 100 кг маси нетто

2

0

2009809990

- - - - - - - інші

10

5

2009901100

- - - - вартістю не більше, ніж 22 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009901900

- - - - інші

10

5

2009902100

- - - - вартістю не більше, ніж 30 євро за 100 кг маси нетто

10

5

2009902900

- - - - інші

2

3

2009903100

- - - - вартістю не більше, ніж 18 євро за 100 кг маси нетто, з вмістом доданого цукру понад 30 % за масою

10

5

2009903900

- - - - інші

10

5

2009904100

- - - - - - які містять доданий цукор

10

5

2009904910

- - - - - - - концентровані

2

3

2009904920

- - - - - - - натуральні (невідновлені), заморожені або консервовані асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг

2

3

2009904990

- - - - - - - інші

10

5

2009905100

- - - - - - які містять доданий цукор

10

5

2009905910

- - - - - - - концентровані

2

3

2009905920

- - - - - - - суміші соків з тропічних плодів, натуральні (невідновлені), заморожені або консервовані асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг

2

3

2009905930

- - - - - - - суміші соків з цитрусових, натуральні (невідновлені), заморожені або консервовані асептичним способом, в ємкості, масою нетто понад 190 кг

2

3

2009905990

- - - - - - - інші

10

5

2009907100

- - - - - - з вмістом доданого цукру понад 30 % за масою

10

5

2009907300

- - - - - - з вмістом доданого цукру не більше, ніж 30 % за масою

10

5

2009907910

- - - - - - - концентровані

2

3

2009907990

- - - - - - - інші

10

5

2009909200

- - - - - - - суміші соків з тропічних плодів

10

5

2009909400

- - - - - - - інші

10

5

2009909500

- - - - - - - суміші соків з тропічних плодів

10

5

2009909600

- - - - - - - інші

10

5

2009909710

- - - - - - - - концентровані

2

3

2009909790

- - - - - - - - інші

10

5

2009909810

- - - - - - - - концентровані

2

3

2009909890

- - - - - - - - інші

10

5

2106903000

- - - сироп з ізоглюкози

5

7

2106905100

- - - - сироп з лактози

5

7

2106905500

- - - - сироп з глюкози або з мальтодекстрину

5

7

2204101100

- - - Champagne (шампанське)

1,5 €/літр

7

2204101900

- - - інші

1,5 €/літр

7

2204109100

- - - Asti spumante (Асти спуманте)

1,5 €/літр

7

2204109900

- - - інші

1,5 €/літр

7

2204211000

- - - вина, крім зазначених у товарній підпозиції 2204 10, у пляшках з "грибоподібними" корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав'язок; вина в іншій тарі, з надмірним тиском не менше, ніж 1 бар, але менше, ніж 3 бар при температурі 20° C, який обумовлений розчиненим діоксидом вуглецю

0,3 €/літр

7

2204211100

- - - - - - - ельзаське

0,3 €/літр

7

2204211200

- - - - - - - бордо

0,3 €/літр

7

2204211300

- - - - - - - бургундське

0,3 €/літр

7

2204211700

- - - - - - - долина Луари

0,3 €/літр

7

2204211800

- - - - - - - мозель-саар-рувер

0,3 €/літр

7

2204211900

- - - - - - - пфальц

0,3 €/літр

7

2204212200

- - - - - - - рейнхесен

0,3 €/літр

7

2204212300

- - - - - - - токайське

0,3 €/літр

7

2204212400

- - - - - - - лаціо

0,3 €/літр

7

2204212600

- - - - - - - тосканське

0,3 €/літр

7

2204212700

- - - - - - - трентіно, альто й фріулі

0,3 €/літр

7

2204212800

- - - - - - - венето

0,3 €/літр

7

2204213200

- - - - - - - вино верде

0,3 €/літр

7

2204213400

- - - - - - - пенедес

0,3 €/літр

7

2204213600

- - - - - - - ріоя

0,3 €/літр

7

2204213700

- - - - - - - валенсія

0,3 €/літр

7

2204213800

- - - - - - - інші

0,3 €/літр

7

2204214200

- - - - - - - бордо

0,3 €/літр

7

2204214300

- - - - - - - бургундське

0,3 €/літр

7

2204214400

- - - - - - - божоле

0,3 €/літр

7

2204214600

- - - - - - - кот дю рон

0,3 €/літр

7

2204214700

- - - - - - - лангедок-русільйон

0,3 €/літр

7

2204214800

- - - - - - - долина Луари

0,3 €/літр

7

2204216200

- - - - - - - П'ємонт

0,3 €/літр

7

2204216600

- - - - - - - тосканське

0,3 €/літр

7

2204216700

- - - - - - - трентіно й альто адідже

0,3 €/літр

7

2204216800

- - - - - - - венето

0,3 €/літр

7

2204216900

- - - - - - - дао, берада й дуро

0,3 €/літр

7

2204217100

- - - - - - - Навара

0,3 €/літр

7

2204217400

- - - - - - - пенедес

0,3 €/літр

7

2204217600

- - - - - - - ріоя

0,3 €/літр

7

2204217700

- - - - - - - вальдепеніас

0,3 €/літр

7

2204217800

- - - - - - - інші

0,3 €/літр

7

2204217900

- - - - - - білі

0,3 €/літр

7

2204218000

- - - - - - інші

0,3 €/літр

7

2204218100

- - - - - - - токайське

0,3 €/літр

7

2204218200

- - - - - - - інші

0,3 €/літр

7

2204218300

- - - - - - інші

0,3 €/літр

7

2204218400

- - - - - - білі

0,3 €/літр

7

22042185,0000

- - - - - - інші

0,3 €/літр

7

2204218700

- - - - - марсала

0,3 €/літр

7

2204218800

- - - - - самос і мускат лемнос

0,3 €/літр

7

2204218900

- - - - - портвейн

0,3 €/літр

7

2204219100

- - - - - мадера й мускатель сетюбаль

0,3 €/літр

7

2204219200

- - - - - херес

0,3 €/літр

7

2204219400

- - - - - інші

0,3 €/літр

7

2204219500

- - - - - портвейн

0,3 €/літр

7

2204219600

- - - - - мадера, херес та мускатель сетюбаль

0,3 €/літр

7

2204219800

- - - - - інші

0,3 €/літр

7

2204219900

- - - - з фактичною концентрацією спирту більше, ніж 22 % об.

0,3 €/літр

7

2204291000

- - - вина, крім зазначених у товарній підпозиції 2204 10, у пляшках з "грибоподібними" корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав'язок; вина в іншій тарі, з надмірним тиском не менше, ніж 1 бар, але менше, ніж 3 бар при температурі 20° C, який обумовлений розчиненим діоксидом вуглецю

0,4 €/літр

7

2204291100

- - - - - - - токайське

0,4 €/літр

7

2204291200

- - - - - - - бордо

0,4 €/літр

7

2204291300

- - - - - - - бургундське

0,4 €/літр

7

2204291700

- - - - - - - долина Луари

0,4 €/літр

7

2204291800

- - - - - - - інші

0,4 €/літр

7

2204294200

- - - - - - - бордо

0,4 €/літр

7

2204294300

- - - - - - - бургундське

0,4 €/літр

7

2204294400

- - - - - - - божоле

0,4 €/літр

7

2204294600

- - - - - - - кот дю рон

0,4 €/літр

7

2204294700

- - - - - - - лангедок-русільйон

0,4 €/літр

7

2204294800

- - - - - - - долина Луари

0,4 €/літр

7

2204295800

- - - - - - - інші

0,4 €/літр

7

2204296200

- - - - - - - Сицилія

0,4 €/літр

7

2204296400

- - - - - - - венето

0,4 €/літр

7

2204296500

- - - - - - - інші

0,4 €/літр

7

2204297100

- - - - - - - пуглія

0,4 €/літр

7

2204297200

- - - - - - - Сицилія

0,4 €/літр

7

2204297500

- - - - - - - інші

0,4 €/літр

7

2204297700

- - - - - - - токайське

0,4 €/літр

7

2204297800

- - - - - - - інші

0,4 €/літр

7

2204298200

- - - - - - інші

0,4 €/літр

7

2204298300

- - - - - - білі

0,4 €/літр

7

2204298400

- - - - - - інші

0,4 €/літр

7

2204298700

- - - - - марсала

0,4 €/літр

7

2204298800

- - - - - самос і мускат лемнос

0,4 €/літр

7

2204298900

- - - - - портвейн

0,4 €/літр

7

2204299100

- - - - - мадера і мускатель сетюбаль

0,4 €/літр

7

2204299200

- - - - - херес

0,4 €/літр

7

2204299400

- - - - - інші

0,4 €/літр

7

2204299500

- - - - - портвейн

0,4 €/літр

7

2204299600

- - - - - мадера, херес та мускатель сетюбаль

0,4 €/літр

7

2204299800

- - - - - інші

0,4 €/літр

7

2204299900

- - - - з фактичною концентрацією спирту більше, ніж 22 % об.

0,4 €/літр

7

2204301000

- - в процесі бродіння або бродіння якого зупинено по-іншому, ніж доданням спирту

10

5

2204309200

- - - - концентроване

10

5

2204309400

- - - - інше

10

5

2204309600

- - - - концентроване

10

5

2204309800

- - - - інше

10

5

2206001000

- пікет

0,1 €/літр

3

2206003100

- - - сидр і перрі

0,1 €/літр

3

2206003900

- - - інші

0,1 €/літр

3

2206005100

- - - - сидр і перрі

0,1 €/літр

3

2206005900

- - - - інші

0,1 €/літр

3

2206008100

- - - - сидр і перрі

0,1 €/літр

3

2206008900

- - - - інші

0,1 €/літр

3

2207100010

- - для медичних цілей та фармацевтичної промисловості

10

0

2302101000

- - з вмістом крохмалю не більше, ніж 35 % за масою

20

7

2302109000

- - інші

20

7

2302301000

- - з вмістом крохмалю не більше, ніж 28 % за масою і у яких частка продукту, що пройшов крізь сито з діаметром вічка 0,2 мм, не перевищує 10 % за масою або у яких частка продукту, що пройшов крізь сито, має зольність у перерахунку на суху речовину 1,5 % за масою чи більше

20

7

2302309000

- - інші

20

7

2302400200

- - - з вмістом крохмалю не більше, ніж 35 % за масою

20

7

2302400800

- - - інші

20

7

2302401000

- - - з вмістом крохмалю не більше, ніж 28 % за масою і у яких частка продукту, що пройшов крізь сито з діаметром вічка 0,2 мм, не превищує 10 % за масою або у яких частка продукту, що пройшов крізь сито, має зольність у перерахунку на суху речовину 1,5 % за масою чи більше

20

7

2302409000

- - - інші

20

7

2302500000

- бобових

20

7

2303101100

- - - понад 40 % за масою

20

7

2303101900

- - - не більше, ніж 40 % за масою

20

7

2303109000

- - інші

20

7

2303201000

- - буряковий жом

20

7

2303209000

- - інші

20

7

2303300000

- барда та інші відходи і залишки від пивоваріння та винокуріння

20

7

2306900500

- - із зародків зерен кукурудзи (корну)

20

7

2306901100

- - - - з вмістом 3 % за масою або менше оливкової олії

20

7

2306901900

- - - - з вмістом понад 3 % за масою оливкової олії

20

7

2306909000

- - - інші

20

7

2307001100

- - із загальною концентрацією спирту - не більше, ніж 7,9 % за масою, з вмістом сухої речовини не менше, ніж 25 % за масою

20

7

2307001900

- - інші

20

7

2307009000

- винний камінь

20

7

2308001100

- - із загальною концентрацією спирту - не більше, ніж 4,3 % за масою, з вмістом сухої речовини не менше, ніж 40 % за масою

20

7

2308001900

- - інші

20

7

2308004000

- жолуді та кінські каштани; вичавки з яблук і вичавки з інших плодів, крім виноградних

20

7

2308009000

- інші

20

7

2309101100

- - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом молочних продуктів менше, ніж 10 % за масою

5

5

2309101300

- - - - - з вмістом 10 % за масою чи більше, але менше, ніж 50 % за масою молочних продуктів

5

5

2309101500

- - - - - з вмістом 50 % за масою чи більше, але менше, ніж 75 % за масою молочних продуктів

5

5

2309101900

- - - - - з вмістом 75 % за масою чи більше молочних продуктів

5

5

2309103100

- - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менше, ніж 10 % за масою цих продуктів

5

5

2309103300

- - - - - з вмістом 10 % за масою чи більше, але менше, ніж 50 % за масою молочних продуктів

5

5

2309103900

- - - - - з вмістом 50 % за масою чи більше молочних продуктів

5

5

2309105100

- - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менше, ніж 10 % за масою цих продуктів

5

5

2309105300

- - - - - з вмістом 10 % за масою чи більше, але менше, ніж 50 % за масою молочних продуктів

5

5

2309105900

- - - - - з вмістом 50 % за масою чи більше молочних продуктів

5

5

2309107000

- - - без вмісту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмістом молочних продуктів

5

5

2309109000

- - інші

5

5

2309902000

- - продукти, зазначені в додатковій примітці 5 до цієї групи

10

5

2309903100

- - - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менше, ніж 10 % за масою цих продуктів

10

5

2309903300

- - - - - - з вмістом 10 % за масою чи більше, але менше, ніж 50 % за масою молочних продуктів

10

5

2309903500

- - - - - - з вмістом 50 % за масою чи більше, але менше, ніж 75 % за масою молочних продуктів

10

5

2309903900

- - - - - - з вмістом 75 % за масою чи більше молочних продуктів

10

5

2309904100

- - - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менше, ніж 10 % за масою цих продуктів

10

5

2309904300

- - - - - - з вмістом 10 % за масою чи більше, але менше, ніж 50 % за масою молочних продуктів

10

5

2309904900

- - - - - - з вмістом 50 % за масою чи більше молочних продуктів

10

5

2309905100

- - - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менше, ніж 10 % за масою цих продуктів

10

5

2309905300

- - - - - - з вмістом 10 % за масою чи більше, але менше, ніж 50 % за масою молочних продуктів

10

5

2309905900

- - - - - - з вмістом 50 % за масою чи більше молочних продуктів

10

5

2309907000

- - - - без вмісту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмістом молочних продуктів

10

5

2309909100

- - - - буряковий жом з добавкою меляси

10

5

2309909500

- - - - - з вмістом 49 % за масою чи більше хлориду холіну на органічній або неорганічній основі

10

5

2309909910

- - - - - - попередні суміші (премікси)

2

5

2309909990

- - - - - - інші

10

5

2401101000

- - - типу Вірджинія теплового сушіння

1

0

2401102000

- - - світлий типу Берлей (у тому числі гібриди) тіньового сушіння

1

0

2401103000

- - - світлий типу Мериленд тіньового сушіння

1

0

2401104100

- - - - типу Кентуккі

1

0

2401104900

- - - - інший

1

0

2401105000

- - - тютюн світлий тіньового сушіння

1

0

2401106000

- - - тютюн типу Орієнталь сонячного сушіння

1

0

2401107000

- - - тютюн темний тіньового сушіння

1

0

2401108000

- - - тютюн теплового сушіння

1

0

2401109000

- - - інший тютюн

1

0

2401201000

- - - типу Вірджинія теплового сушіння

1

0

2401202000

- - - світлий типу Берлей (у тому числі гібриди) тіньового сушіння

1

0

2401203000

- - - світлий типу Мериленд тіньового сушіння

1

0

2401204100

- - - - типу Кентуккі

1

0

2401204900

- - - - інший

1

0

2401205000

- - - тютюн світлий тіньового сушіння

1

0

2401206000

- - - тютюн типу Орієнталь сонячного сушіння

1

0

2401207000

- - - тютюн темний тіньового сушіння

1

0

2401208000

- - - тютюн теплового сушіння

1

0

2401209000

- - - інший тютюн

1

0

2401300000

- тютюнові відходи

1

0

2402100000

- сигари, сигари з відрізаними кінцями та сигарили, з вмістом тютюну

10

7

2402201000

- - з вмістом гвоздики

1,5 €/1000ps

7

2402209010

- - - сигарети без фільтра, цигарки

1,5 €/1000ps

7

2402209020

- - - сигарети з фільтром

1,5 €/1000ps

7

2402900000

- інші

20

7

2403101000

- - у первинних упаковках масою нетто не більше, ніж 500 г

20

5

2403109000

- - інший

20

5

2403910000

- - "гомогенізований" або "відновлений" тютюн

1,8 €/kg

5

2403991000

- - - жувальний і нюхальний тютюн

1,8 €/kg

5

2403999000

- - - інший

1,8 €/kg

5

2905441100

- - - - із вмістом D-манітолу 2 % за масою або менше у перерахунку на вміст D-глюцитолу

5,5

5

2905441900

- - - - інший

5,5

5

2905449900

- - - - інший

5,5

5

2905450000

- - гліцерин (1,2,3-триоксипропан)

5,5

5

3301131000

- - - недетерпенізована

6,5

7

3301139000

- - - детерпенізована

6,5

7

3301192010

- - - - з лайму та бергамоту

6,5

7

3301198010

- - - - з лайму та бергамоту

6,5

7

3301241000

- - - недетерпенізована

6,5

7

3301249000

- - - детерпенізована

6,5

7

3301251000

- - - недетерпенізовані

6,5

7

3301259000

- - - детерпенізовані

6,5

7

3301291100

- - - - недетерпенізовані

6,5

7

3301293100

- - - - детерпенізовані

6,5

7

3301294100

- - - - недетерпенізовані

6,5

7

3301297100

- - - - - герані, ветиверії, жасміну

6,5

7

3301297900

- - - - - лаванди або лавандину

6,5

7

3301299100

- - - - - інші

6,5

7

3301300000

- резиноїди

6,5

7

3301901000

- - терпенові побічні продукти детерпенізації ефірних олій

6,5

7

3301902100

- - - з локриці та хмелю

6,5

7

3301903000

- - - інші

6,5

7

3301909000

- - інші

6,5

7

3302101000

- - - - із вмістом більше, ніж 0,5 % об. спирту

5

7

3302102100

- - - - - без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози або крохмалю, або із вмістом менше, ніж 1,5 % за масою молочних жирів, менше, ніж 5 % за масою цукрози або ізоглюкози, менше, ніж 5 % за масою глюкози або крохмалю

5

7

3302102900

- - - - - інші

5

7

3302104000

- - - інші

5

7

3501101000

- - для виробництва регенерованих текстильних волокон

5

5

3501105000

- - для промислових цілей, крім виробництва харчових продуктів або корму для тварин

5

5

3501109000

- - інші

5

5

3501901000

- - клеї казеїнові

5

5

3501909000

- - інші

5

5

3502111000

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях, крім харчових

2

3

3502119000

- - - інший

2

3

3502191000

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях

5

5

3502199000

- - - інший

5

5

3502201000

- - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях

5

5

3502209100

- - - сушений (наприклад у пластинах, лусочках, пластівцях, порошку)

5

5

3502209900

- - - інший

5

5

3502902000

- - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в інших цілях

5

5

3502907000

- - - інші

5

5

3502909000

- - альбумінати та інші похідні альбумінів

5

5

3503001000

- желатин та його похідні

10

5

3503008010

- - клей кістковий гранульований та лускоподібний

6,5

5

3503008090

- - інші

5

5

3504000000

Пептони та їхні похідні; інші білкові речовини та їх похідні, не включені до інших товарних позицій; порошок із шкіри, хромований або не хромований

5

0

3505101000

- - декстрини

5

5

3505105000

- - - крохмалі, перетворені в складні або прості ефіри (естерифіковані або етерифіковані)

5

5

3505109000

- - - інші

5

5

3505201000

- - із вмістом менше, ніж 25 % за масою крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів

5

5

3505203000

- - із вмістом 25 % за масою чи більше, але менше, ніж 55 % за масою крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів

5

5

3505205000

- - із вмістом 55 % за масою чи більше, але менше, ніж 80 % за масою крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів

5

5

3505209000

- - із вмістом 80 % за масою чи більше крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів

5

5

3809101000

- - із вмістом цих речовин менше, ніж 55 % за масою

5

5

3809103000

- - із вмістом цих речовин 55 % за масою чи більше, але менше, ніж 70 % за масою

5

5

3809105000

- - із вмістом цих речовин 70 % за масою чи більше, але менше, ніж 83 % за масою

5

5

3809109000

- - із вмістом цих речовин 83 % за масою чи більше

5

5

3823110000

- - стеаринова кислота

1

0

3823120000

- - олеїнова кислота

1

0

3823130000

- - жирні кислоти талової олії

5

5

3823191000

- - - дистильовані жирні кислоти

5

5

3823193000

- - - жирнокислотний дистилят

5

5

3823199000

- - - інші

5

5

3823700000

- промислові жирні спирти

5

5

3824601100

- - - із вмістом 2 % за масою або менше D-манітолу у перерахунку на вміст D-глюцитолу

5

7

3824601900

- - - інший

5

7

3824609100

- - - із вмістом 2 % за масою або менше D-манітолу у перерахунку на вміст D-глюцитолу

5

7

3824609900

- - - інший

5

7

4103200000

- рептилій

3

3

4103300000

- свиней

3

3

4103901000

- - кіз або козенят

3

3

4103909000

- - інші

3

3

4301300000

- ягнята таких порід: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогічних порід, а також індійської, китайської, монгольської або тибетської, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них

1

3

4301600000

- лисиці, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них

5

5

4301807010

- - - тюлені, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них

5

5

4301900000

- голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки шкурок, придатні для використання у виробництві хутрових виробів

5

5

5001000000

Кокони шовкопряда, придатні для розмотування

2

0

5002000000

Шовк-сирець (некручений)

2

0

5003000000

Відходи шовкові (у тому числі кокони, не придатні для розмотування, відходи коконних ниток та розпушені відходи)

1

0

5202100000

- відходи від прядіння (у тому числі путанку)

1

0

5202990000

- - інші

1

0

5203000000

Бавовна, піддана кардо- чи гребенечесанню

5

7

5301210000

- - м'яте або тіпане

1

0

5301290000

- - інше

1

0

5301301000

- - пачоси

1

0

5302100000

- волокно конопляне необроблене або вимочене

1

0

5302900000

- інше

2

0

 

Відповідно до статті 3
Тарифні поступки Швейцарії

Тарифна позиція

Опис продукції

Преференційне мито для України

Спеціальні положення

Митна ставка

Митна ставка за РНС

у швейцарських франках

в іншій валюті

I

Живі тварини; тваринна продукція

 

 

 

02

М'ясо та їстівні м'ясні субпродукти

 

 

 

0201

М'ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене

За 100 кг
у цілому

За 100 кг
у цілому

 

0201.10

- туші та половини туш:

 

 

 

 

- - телятина:

 

 

 

0201.1011

- - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

85,00

 

 

 

- - інше:

 

 

 

0201.1091

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

 

9,00

 

0201.20

- інші відруби з кісткою:

 

 

 

 

- - телятина:

 

 

 

0201.2011

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

 

9,00

 

 

- - інше:

 

 

 

0201.2091

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

 

9,00

 

0201.30

- без кістки

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

0201.3091

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

 

9,00

 

0202

М'ясо великої рогатої худоби, заморожене

 

 

 

0202.10

- туші та половини туш

 

 

 

 

- - - телятина:

 

 

 

0202.1011

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

85,00

 

 

 

- - інше

 

 

 

0202.1091

- - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

 

9,00

 

0202.20

- інші відруби з кісткою:

 

 

 

 

- - телятина

 

 

 

0202.2011

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

 

9,00

 

 

- - інше:

 

 

 

0202.2091

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

 

9,00

 

0202.30

- без кістки

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

0202.3091

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

 

9,00

 

0204

М'ясо овець або кіз, свіже, охолоджене або заморожене

 

 

 

0204.10

- туші та половини туш ягнят, свіжі або охолоджені:

 

 

 

0204.1010

- у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

20,00

 

 

 

- інше м'ясо овець, свіже або охолоджене:

 

 

 

0204.21

- - туші та половини туш:

 

 

 

0204.2110

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

20,00

 

 

0204.30

- туші та половини туш ягнят, заморожені:

 

 

 

0204.3010

- - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

20,00

 

 

 

- інше м'ясо овець, заморожене:

 

 

 

0204.41

- - туші та половини туш:

 

 

 

0204.4110

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

20,00

 

 

0204.42

- -- інші відруби з кісткою:

 

 

 

0204.4210

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

20,00

 

 

0204.43

- - без кістки

 

 

 

0204.4310

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

20,00

 

 

0204,50

- м'ясо кіз:

 

 

 

0204,5010

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

40,00

 

 

0207

М'ясо та їстівні субпродукти, свійської птиці тарифної позиції 0105, свіже, охолоджене або заморожене

 

 

 

 

- свійська птиця виду Gallus domesticus:

 

 

 

0207.11

- - неподрібнене на шматки, свіже або охолоджене:

 

 

 

0207.1110

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

 

6,00

 

0207.12

- - неподрібнене на шматки, заморожене:

 

 

 

0207.1210

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

 

22,00

 

0207.14

- - відруби та субпродукти, заморожені

 

 

 

 

- - - грудинки:

 

 

 

0207.1481

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

 

22,00

 

 

- - -інше:

 

 

 

0207.1491

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

 

22,00

 

 

- індиків:

 

 

 

0207.24

- - неподрібнене на шматки, свіже або охолоджене:

 

 

 

0207.2410

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

 

6,00

 

0207.25

- -- неподрібнене на шматки, заморожене:

 

 

 

0207.2510

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

 

6,00

 

0207.27

- - відруби та субпродукти, заморожені:

 

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

0207.2791

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

 

15,00

 

 

- качок, гусей або цесарок

 

 

 

0207.32

- - неподрібнене на шматки, свіже або охолоджене:

 

 

 

 

- - - качки:

 

 

 

0207.3211

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

 

6,00

 

 

- - - інше:

 

 

 

0207.3291

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

 

6,00

 

0207.33

- -неподрібнене на шматки, заморожене:

 

 

 

 

- - - качки:

 

 

 

0207.3311

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

 

22,00

 

 

- - - інше

 

 

 

0207.3391

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

 

15,00

 

0207.3400

- - жирна печінка, свіжа або охолоджена

8,00

 

 

0210

М'ясо та їстівні м'ясні субпродукти, солоне, у розсолі, сушене або копчене; борошно харчове та м'ясні продукти або їстівні м'ясні субпродукти

 

 

 

 

- м'ясо свинини:

 

 

 

0210.19

- - інше:

 

 

 

0210.1910

- - - дикого кабана

вільно

 

 

0407

Пташині яйця, у шкарлупі, свіжі, консервовані або пригтовлені

 

 

 

0407,0010

- у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 9)

47,00

 

 

0408

Пташині яйця, не в шкарлупі, та яєчні жовтки, свіжі, сушені, приготовлені на пару або шляхом кипятіння у воді, вилиті у форми, заморожені або приготовлені інакше, з вмістом цукру чи інших підсолоджувачів чи без;

 

 

 

 

- інше:

 

 

 

0408.91

- - сушені:

 

 

 

ex0408.9110

- - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 10)

239,00

 

без вмісту цукру чи інших підсолоджувачів

0408.99

- - інше:

 

 

 

ex0408.9910

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 11)

71,00

 

без вмісту цукру чи інших підсолоджувачів

0409

Натуральний мед

 

 

 

0409,0000

Натуральний мед

19,00

 

 

05

Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені чи включені

 

 

 

0504

Кишки, міхурі та шлунки тварин (інші, ніж риб'ячі), цілі та шматками, свіжі, охолоджені, заморожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені

 

 

 

0504.0010

- сичужні мішки

вільно

 

 

0504.0090

- інше

вільно

 

 

0506

Кістки та серцевини ріжків, необроблені, знежирені, просто приготовлені (але не порізані на частини), оброблені кислотою чи без желатину; порошок та відходи цих продуктів

 

 

 

0506.1000

- осеїн та кістки, оброблені кислотою

вільно

 

 

0506.9000

- інші

вільно

 

 

0511

Тваринна продукція, в іншому місці не зазначена чи включена; туші мертвих тварин глави 1 чи 3, непридатні до вживання

За одиницю

За одиницю

 

0511.10

- сім'я бика:

 

 

 

0511.1010

- - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 12)

вільно

 

 

 

- інше:

 

 

 

0511.91

- - рибні продукти чи продукти з ракоподібних, молюсків чи інших водних тварин; мертвих тварин глави 3:

За 100 кг
у цілому

За 100 кг
у цілому

 

0511.9190

- - - інше

вільно

 

 

0511.99

- - інше:

 

 

 

0511.9980

- - - інше

вільно

 

 

II

Овощі

 

 

 

06

Плодові дерева та інші рослини; цибулини, коріння тощо; зрізані квіти й декоративне листя

 

 

 

0601

Цибулини, бульби, бульбоподібне коріння, зерно, крони та кореневище, у стані завмирання, на стадії росту чи цвітіння; цикорієві рослини та коріння, інше, ніж коріння тарифної позиції 1212

 

 

 

0601.10

- Цибулини, бульби, бульбоподібне коріння, зерно, крони та кореневище, у стані завмирання:

 

 

 

0601.1090

- - інше

вільно

 

 

0601.20

- Цибулини, бульби, бульбоподібне коріння, зерно, крони та кореневище, на стадії росту або цвітіння; цикорієві рослини та коріння:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

0601.2091

- - - в бруньках чи у квітках

вільно

 

 

0601.2099

- - - інше

вільно

 

 

0603

Зрізані квіти та квіти в бутонах, які підходять для букетів чи для оздоблення, свіжі, засушені, пофарбовані, вибілені, просочені чи приготовлені інакше

 

 

 

 

- свіжі:

 

 

 

0603.11

- - троянди:

 

 

 

 

- - - з 1 травня до 25 жовтня:

 

 

 

0603.1110

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 13)

вільно

 

 

0603.12

- - червоні гвоздики

 

 

 

 

- - - з 1 травня до 25 жовтня:

 

 

 

0603.1210

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 13)

вільно

 

 

0603.13

- - орхідеї:

 

 

 

 

- - -з 1 травня до 25 жовтня:

 

 

 

0603.1310

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 13)

20,00

 

 

0603.14

- - хризантеми:

 

 

 

 

- - - з 1 травня до 25 жовтня:

 

 

 

0603.1410

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 13)

20,00

 

 

0603.19

- - інше:

 

 

 

 

- - - з 1 травня до 25 жовтня:

 

 

 

 

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 13):

 

 

 

0603.1911

- - - - - з деревних рослини

20,00

 

 

0603.1919

- - - - -інше

20,00

 

 

0603.90

- інше

 

 

 

0603.9010

- - сушені, природні

вільно

 

 

0603.9090

- - інші (вибілені, пофарбовані, просочені тощо)

вільно

 

 

0604

Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток чи бутонів, і трава, мохи та лишайники, які підходять для складання букетів чи для оздоблення, свіжі, сушені, пофарбовані, вибілені, просочені чи приготовлені інакше

 

 

 

 

- інше:

 

 

 

0604.99

- -інше:

 

 

 

0604.9990

- - - інші (вибілені, пофарбовані, просочені тощо)

вільно

 

 

07

Їстівні овочі та коріння й бульби

 

 

 

0702

Помідори, свіжі або охолоджені

 

 

 

 

- вишнеподібні помідори:

 

 

 

0702.0010

- - з 21 жовтня до 30 квітня

вільно

 

 

 

- помідори "Перетті" (сливоподібні):

 

 

 

0702.0020

- - - з 21 жовтня до 30 квітня

вільно

 

 

 

- інші помідори, розміром 80 мм чи більше (помідори "биче серце"):

 

 

 

0702.0030

- - - з 21 жовтня до 30 квітня

вільно

 

 

 

- інше:

 

 

 

0702.0090

- - з 21 жовтня до 30 квітня

вільно

 

 

0703

Цибуля, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулеподібні рослини, свіжі або охолоджені

 

 

 

0703.10

- цибуля та шалот:

 

 

 

 

- - пучки цибулі:

 

 

 

0703.1011

- - - з 1 травня до 30 червня

вільно

 

 

 

- - - з 1 липня до 30 квітня:

 

 

 

0703.1013

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- -інша цибуля та шалот:

 

 

 

 

- - - цибуля-батун (зелена):

 

 

 

0703.1020

- - - - з 31 жовтня до 31 березня

вільно

 

 

 

- - - - з 1 квітня до 30 жовтня:

 

 

 

0703.1021

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - - пласка біла цибуля, діаметр якої не перевищує 35 мм:

 

 

 

0703.1030

- - - - з 31 жовтня до 31 березня

вільно

 

 

 

- - - - з 1 квітня до 30 жовтня:

 

 

 

0703.1031

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - - дика цибуля:

 

 

 

0703.1040

- - - - з 16 травня до 29 травня

вільно

 

 

 

- - - - з 30 травня до 15 травня:

 

 

 

0703.1041

- - - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - - інша цибуля, діаметр якої 70 мм чи більше

 

 

 

0703.1050

- - - - з 16 травня до 29 травня

вільно

 

 

 

- - - - з 30 травня до 15 травня:

 

 

 

0703.1051

- - - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - - цибуля, діаметр якої менше 70 мм, червона чи біла, інша, ніж з тарифної позиції 0703.1030/1039:

 

 

 

0703.1060

- - - - з 16 травня до 29 травня

вільно

 

 

 

- - - - з 30 травня до 15 травня:

 

 

 

0703.1061

- - - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - - інша цибуля:

 

 

 

0703.1070

- - - - з 16 травня до 29 травня

вільно

 

 

 

- - - - з 30 травня до 15 травня:

 

 

 

0703.1071

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

0703.1080

- - - цибуля-шалот

вільно

 

 

0703.2000

- часник

вільно

 

 

0703.90

- цибуля-порей та інші цибулеподібні овочі:

 

 

 

 

- - цибуля-порей з довгими пагінцями (максимум 1/6 зеленого пагінця; якщо порізана, лише біле цибулиння), для пакування в маленькі коробки:

 

 

 

0703.9010

- - - з 16 лютого до кінця поточного місяця

5,00

 

 

 

- - - з 1 березня до 15 лютого:

 

 

 

0703.9011

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

 

- - інша цибуля-порей:

 

 

 

0703.9020

- - - з 16 лютого до кінця поточного місяця

5,00

 

 

 

- - - з 1 березня до 15 лютого

 

 

 

0703.9021

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

0704

капуста, цвітна капуста, кольрабі, кормова капуста та інша їстівна капуста, свіжа або охолоджена

 

 

 

0704.10

- цвітна капуста та броколі

 

 

 

 

cimone:

 

 

 

0704.1010

- - - з 1 грудня до 30 квітня

вільно

 

 

 

- - - з 1 травня до 30 листопада:

 

 

 

0704.1011

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - romanesco:

 

 

 

0704.1020

- - - з 1 грудня до 30 квітня

вільно

 

 

 

- - - з 1 травня до 30 листопада:

 

 

 

0704.1021

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - інше:

 

 

 

0704.1090

- - з 1 грудня до 30 квітня

вільно

 

 

 

- - - з 1 травня до 30 листопада:

 

 

 

0704.1091

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

0704.20

брюссельська капуста:

 

 

 

0704.2010

- - з 1 лютого до 31 серпня

5,00

 

 

 

- - з 1 вересня до 31 січня:

 

 

 

0704.2011

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

0704.90

- інше:

 

 

 

 

- - червона капуста:

 

 

 

0704.9011

- - - з 16 травня до 29 травня

вільно

 

 

 

- - - з 30 травня до 15 травня:

 

 

 

0704.9018

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - біла капуста:

 

 

 

0704.9020

- - - з 2 травня до 14 травня

вільно

 

 

 

- - - з 15 травня до 1 травня:

 

 

 

0704.9021

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - зимова савойська капуста:

 

 

 

0704.9030

- - - з 16 березня до 31 березня

вільно

 

 

 

- - - з 1 квітня до 15 березня:

 

 

 

0704.9031

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - савойська капуста:

 

 

 

0704.9040

- - - з 11 травня до 24 травня

вільно

 

 

 

- - - з 25 травня до 10 травня:

 

 

 

0704.9041

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - броколі:

 

 

 

0704.9050

- - - з 1 грудня до 30 квітня

вільно

 

 

 

- - - з 1 травня до 30 листопада:

 

 

 

0704.9051

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - китайська капуста:

 

 

 

0704.9060

- - - з 2 березня до 9 квітня

5,00

 

 

 

- - - з 10 квітня до 1 березня:

 

 

 

0704.9061

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

 

- - пеуынська капуста:

 

 

 

0704.9063

- - - з 2 березня до 9 квітня

5,00

 

 

 

- - - з 10 квітня до 1 березня:

 

 

 

0704.9064

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

 

- кольрабі:

 

 

 

0704.9070

- - - з 16 грудня до 14 березня

5,00

 

 

 

- - - з 15 березня до 15 грудня:

 

 

 

0704.9071

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

 

- - кормова капуста:

 

 

 

0704.9080

- - - з 11 травня до 24 травня

5,00

 

 

 

- - - з 25 травня до 10 травня:

 

 

 

0704.9081

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

0704.9090

- - інше

5,00

 

 

0705

салат-латук (Lactuca sativa) та цикорій (Cichorium spp.), свіжий чи охолоджений

 

 

 

 

- салат-латук:

 

 

 

0705.11

- - капуста-латук (у головках):

 

 

 

 

- - - салат-латук качаноподібний:

 

 

 

0705.1111

- - - - з 1 січня до кінця лютого

3,50

 

 

 

- - - - з 1 березня до 31 грудня:

 

 

 

0705.1118

- - - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

3,50

 

 

 

- - салат-латук "Батавія" та інший салат-латук:

 

 

 

0705.1120

- - - з 1 січня до кінця лютого

3,50

 

 

 

- - - - з 1 березня до 31 грудня:

 

 

 

0705.1121

- - - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

3,50

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

0705.1191

- - - - з 11 грудня до кінця лютого

5,00

 

 

 

- - - - з 1 березня до 10 грудня:

 

 

 

0705.1198

- - - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

0705.19

- - інше:

 

 

 

 

- - - салат ромен:

 

 

 

0705.1910

- - - - з 21 грудня до кінця лютого

5,00

 

 

 

- - - - з 1 березня до 20 грудня:

 

 

 

0705.1911

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

 

- - кормова капуста:

 

 

 

 

- - - червоний салат-латук:

 

 

 

0705.1920

- - - - - з 21 грудня до кінця лютого

5,00

 

 

 

- - - - - з 1 березня до 20 грудня:

 

 

 

0705.1921

- - - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

 

- - - інший італійський салат-латук:

 

 

 

0705.1930

- - - - - з 21 грудня до кінця лютого

5,00

 

 

 

- - - - з 1 березня до 20 грудня:

 

 

 

0705.1931

- - - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

 

- - - інший італійський салат-латук:

 

 

 

0705.1940

- - - - - з 21 грудня до кінця лютого

5,00

 

 

 

- - - - - з 1 березня до 20 грудня:

 

 

 

0705.1941

- - - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

 

- - - - інше:

 

 

 

0705.1950

- - - - - з 21 грудня до кінця лютого

5,00

 

 

 

- - - - - з 1 березня до 20 грудня:

 

 

 

0705.1951

- - - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

0705.1990

- - - - з 21 грудня до 14 лютого

5,00

 

 

 

- - - - з 15 лютого до 20 грудня:

 

 

 

0705.1991

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

 

- цикорій:

 

 

 

0705.21

- - цикорій звичайний (Cichorium intybus var. foliosum):

 

 

 

0705.2110

- - - з 21 травня до 30 вересня

3,50

 

 

 

- - - з 1 жовтня до 20 травня:

 

 

 

0705.2111

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

3,50

 

 

0708

Бобові овочі, у стручках або в зернах, свіжі або охолоджені

 

 

 

0708.10

- горох (Pisum sativum):

 

 

 

 

- - солодкий горох:

 

 

 

0708.1010

- - - з 16 серпня до 19 травня

вільно

 

 

 

- - - з 20 травня до 15 серпня:

 

 

 

0708.1011

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - інше:

 

 

 

0708.1020

- - - з 16 серпня до 19 травня

вільно

 

 

 

- - - з 20 травня до 15 серпня:

 

 

 

0708.1021

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

0708.20

- боби (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

 

0708.2010

- - неочищені боби

вільно

 

 

 

- - горіхоподібні боби:

 

 

 

0708.2021

- - - з 16 листопада до 14 червня

вільно

 

 

 

- - - з 15 червня до 15 листопада:

 

 

 

0708.2028

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - боби спаржеві або продовгуваті боби:

 

 

 

0708.2031

- - - з 16 листопада до 14 червня

вільно

 

 

 

- - - з 15 червня до 15 листопада:

 

 

 

0708.2038

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - стручкова квасоля (дуже дрібна, 500/кг):

 

 

 

0708.2041

- - - з 16 листопада до 14 червня

вільно

 

 

 

- - - з 15 червня до 15 листопада:

 

 

 

0708.2048

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

 

- - інше:

 

 

 

0708.2091

- - - з 16 листопада до 14 червня

вільно

 

 

 

- - - з 15 червня до 15 листопада:

 

 

 

0708.2098

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

0708.90

- інші бобові овочі:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

 

- - - для споживання людиною:

 

 

 

0708.9080

- - - - з 1 листопада до 31 травня

вільно

 

 

 

- - - - з 1 червня до 31 жовтня:

 

 

 

0708.9081

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

0708.9090

- - - інше

вільно

 

 

0709

Інші овочі, свіжі або охолоджені

 

 

 

0709.20

- спаржа:

 

 

 

 

- - зелена спаржа:

 

 

 

0709.2010

- - - з 16 червня до 30 квітня

вільно

 

 

 

- - - з 1 травня до 15 червня:

 

 

 

0709.2011

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

вільно

 

 

0709.2090

- - інше

2,50

 

 

0709.30

- баклажани:

 

 

 

0709.3010

- - з 16 жовтня до 31 травня

вільно

 

 

 

- - з 1 червня до 15 жовтня:

 

 

 

0709.3011

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

0709.40

- селера відмінна від селери (Apium):

 

 

 

 

- - зелена селера:

 

 

 

0709.4010

- - - з 1 січня до 30 квітня

5,00

 

 

 

- - - з 1 травня до 31 грудня:

 

 

 

0709.4011

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

 

- - знебарвлена селера:

 

 

 

0709.4020

- - - з 1 січня до 30 квітня

5,00

 

 

 

- - - з 1 травня до 31 грудня:

 

 

 

0709.4021

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

 

- - інше:

 

 

 

0709.4090

- - - з 1 січня до 14 січня

5,00

 

 

 

- - - з 15 січня до 31 грудня:

 

 

 

0709.4091

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

 

- гриби та трюфелі:

 

 

 

0709.5100

- - гриби виду Agaricus

вільно

 

 

0709.5900

- - інше

вільно

 

 

0709.60

- фрукти виду Capsicum чи виду Pimenta:

 

 

 

 

- - солодкий перець:

 

 

 

0709.6011

- - - з 1 листопада до 31 березня

вільно

 

 

0709.6012

- - - з 1 квітня до 31 жовтня

 

8,60

 

0709.6090

- - інше

вільно

 

 

0709.70

- шпинат, новозеландський шпинат і садовий шпинат:

 

 

 

 

- шпинат, новозеландський шпинат:

 

 

 

0709.7010

- - - з 16 грудня до 14 лютого

5,00

 

 

 

- - - з 15 лютого до 15 грудня:

 

 

 

0709.7011

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

0709.7090

- - інше

3,50

 

 

0709.90

- інше:

 

 

 

 

- -петрушка:

 

 

 

0709.9040

- - - з 1 січня до 14 березня

5,00

 

 

 

- - - з 15 березня до 31 грудня:

 

 

 

0709.9041

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

 

- - молоді кабачки (у тому числі кабачковий цвіт):

 

 

 

0709.9050

- - - з 31 жовтня до 19 квітня

5,00

 

 

 

- - - з 20 квітня до 30 жовтня:

 

 

 

0709.9051

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

0709.9080

- - водяний крес-салат та кульбаба

3,50

 

 

 

- - кулькоподібний артишок:

 

 

 

0709.9083

- - - з 1 листопада до 31 травня

вільно

 

 

 

- - - з 1 червня до 31 жовтня:

 

 

 

0709.9084

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 15)

5,00

 

 

 

- - інше:

 

 

 

0709.9099

- - - інше

3,50

 

 

0711

Консервовані овочі (наприклад, за допомогою діоксиду сульфуру, у розсолі, у сірководневій воді чи в інших консервуючих розчинах), але непридатні до негайного вживання в такому стані

 

 

 

0711.2000

- маслини

вільно

 

 

0711.4000

- огірки та корнішони

вільно

 

 

 

- гриби та трюфелі:

 

 

 

0711.5100

- - гриби виду Agaricus

вільно

 

 

0711.5900

- - інше

вільно

 

 

0711.90

- інші овочі; овочеве асорті:

 

 

 

0711.9020

- - каперси

вільно

 

 

0712

Сухі овочі, цілі, подрібнені, нарізані шматочками, чи в пудрі, але недоведені до повної готовності

 

 

 

0712.2000

- цибуля

вільно

 

 

 

- гриби, аурикулярія вухоподібна (Auricularia spp.), медузоподібні гриби (Tremella spp.) та трюфелі:

 

 

 

0712.3100

- - гриби виду Agaricus

вільно

 

 

0712.3900

- - інше

вільно

 

 

0713

Сухі бобові овочі, у стручках, або очищенні або неочищені чи розділені

 

 

 

0713.10

- горох (Pisum sativum):

 

 

 

 

- - цілий, необроблений:

 

 

 

0713.1019

- - - інше

вільно

 

 

 

- - інше:

 

 

 

0713.1099

- - - інше

вільно

 

 

0713.20

- турецький горох:

 

 

 

 

- - цілий, необроблений:

 

 

 

0713.2019

- - - інше

вільно

 

 

 

- - інше:

 

 

 

0713.2099

- - - інше

вільно

 

 

 

- боби (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

 

0713.31

- - боби виду Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek:

 

 

 

 

- - - цілі, необроблені:

 

 

 

0713.3119

- - - - інше

вільно

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

0713.3192

- - - - для приготування пива

 

4,50

 

0713.3199

- - - - інше

вільно

 

 

0713.32

- - маленькі червоні (Adzuki) боби (Phaseolus або Vigna angularis):

 

 

 

 

- - цілі, необроблені:

 

 

 

0713.3219

- - - - інше

вільно

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

0713.3299

- - - - інше

вільно

 

 

0713.33

- - квасоля звичайна, у тому числі біла квасоля (Phaseolus vulgaris):

 

 

 

 

- - -ціла, необроблена:

 

 

 

0713.3319

- - - - інше

вільно

 

 

 

- - - інше

 

 

 

0713.3399

- - - - інше

вільно

 

 

0713.39

- - інше:

 

 

 

 

- - - цілі, необроблені:

 

 

 

0713.3919

- - - - інше

вільно

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

0713.3999

- - - - інше

вільно

 

 

0713.40

- сочевиця:

 

 

 

 

- - ціла, необроблена:

 

 

 

0713.4019

- - - інше

вільно

 

 

 

- - інше:

 

 

 

0713.4099

- - - інше

вільно

 

 

0713,50

- стручкові боби (Vicia faba var. major) та кінські боби (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

 

 

 

 

- - цілі, необроблені:

 

 

 

 

- - - для посіву:

 

 

 

0713,5015

- - - - кінські боби (Vicia faba var. minor)

вільно

 

 

0713,5018

- - - - інше

вільно

 

 

0713,5019

- - - інше

вільно

 

 

 

- - інше:

 

 

 

0713,5099

- - - інше

вільно

 

 

0713.90

- інше:

 

 

 

 

- - цілі, необроблені:

 

 

 

0713.9019

- - - інше

вільно

 

 

 

- - інше:

 

 

 

0713.9099

- - - інше

вільно

 

 

0714

Маніок, маранта, топінамбур, солодка картопля та подібне коріння та клубні з високим вмістом інуліну, свіжі, охолоджені, заморожені або сушені, порізані на частини чи у формі кульки; серцевина саго

 

 

 

0714.10

- маніок:

 

 

 

0714.1090

- - інше

вільно

 

 

0714.20

- солодка картопля:

 

 

 

0714.2090

- - інше

вільно

 

 

0714.90

- інше:

 

 

 

0714.9090

- - інше

вільно

 

 

08

Їстівні фрукти й горіхи; шкірка цитрусових чи динь

 

 

 

0801

Кокоси, американські горіхи та горіхи кешью, свіжі чи сушені, очищенні або неочищені

 

 

 

 

- кокоси:

 

 

 

0801.1100

- - сушені

вільно

 

 

 

- горіхи кешью:

 

 

 

0801.3200

- - неочищені

вільно

 

 

0802

Інші горіхи, свіжі чи сушені, очищенні або неочищені

 

 

 

 

- мигдаль:

 

 

 

0802.1100

- - у шкарлупі

вільно

 

 

0802.1200

- - неочищена

вільно

 

 

 

- волоські горіхи:

 

 

 

0802.31

- - у шкарлупі:

 

 

 

0802.3190

- - - інше

вільно

 

 

0802.32

- - неочищені:

 

 

 

0802.3290

- - - інше

вільно

 

 

0802.4000

- каштани (Castanea spp.)

вільно

 

 

0802,5000

- фісташки

вільно

 

 

0802.6000

- австралійські горіхи

вільно

 

 

0802.90

- інше:

 

 

 

0802.9020

- - тропічні фрукти та тропічні горіхи

вільно

 

 

0802.9090

- - інше

вільно

 

 

0804

Фініки, інжир, ананаси, авокадо, фейхоа, манго та мангустан, свіжі чи сухі

 

 

 

0804.1000

- фініки

вільно

 

 

0804.20

- інжир:

 

 

 

0804.2010

- - свіжий

вільно

 

 

0804.2020

- - сушений

вільно

 

 

0804.3000

- ананаси

вільно

 

 

0804.4000

- авокадо

вільно

 

 

0804,5000

- фейхоа, манго та мангустан

вільно

 

 

0805

Цитрусові, свіжі чи сушені

 

 

 

0805.4000

- грейпфрут

вільно

 

 

0805,5000

- лимони (Citrus limon, Citrus limonum) та лайм (Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia)

вільно

 

 

0805.9000

- інше

вільно

 

 

0806

виноград, свіжий або сушений

 

 

 

0806.2000

- сушений

вільно

 

 

0807

Дині (у тому числі кавуни та папайя), свіжі

 

 

 

 

- дині (у тому числі кавуни):

 

 

 

0807.1100

- - кавуни

вільно

 

 

0807.1900

- - інше

вільно

 

 

0807.2000

- папайя

вільно

 

 

0808

Яблука, груші та айва, свіжі

 

 

 

0808.10

- яблука:

 

 

 

 

- - для приготування сидру чи для дистилювання:

 

 

 

0808.1011

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 20)

вільно

 

 

 

- - інші яблука:

 

 

 

 

- - - у відкритих ящиках:

 

 

 

0808.1021

- - - - з 15 червня до 14 липня

вільно

 

 

 

- - - - з 15 липня до 14 червня:

 

 

 

0808.1022

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 17)

вільно

 

 

 

- - - в інших упаковках:

 

 

 

0808.1031

- - - - з 15 червня до 14 липня

вільно

 

 

 

- - - - з 15 липня до 14 червня:

 

 

 

0808.1032

- - - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 17)

вільно

 

 

0808.20

- груші та айва:

 

 

 

 

- - для приготування сидру чи для дистилювання:

 

 

 

0808.2011

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 20)

вільно

 

 

 

- - інші груші та айва:

 

 

 

 

- - - у відкритих ящиках:

 

 

 

0808.2021

- - - - з 1 квітня до 30 червня

вільно

 

 

 

- - - - з 1 липня до 31 березня:

 

 

 

0808.2022

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 17)

вільно

 

 

 

- - в інших упаковках:

 

 

 

0808.2031

- - - - з 1 квітня до 30 червня

вільно

 

 

 

- - - - з 1 липня до 31 березня:

 

 

 

0808.2032

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 17)

вільно

 

 

0809

Абрикоси, вишні, персики (у тому числі гладенькі персики), сливи та терен, свіжі

 

 

 

0809.10

- абрикоси:

 

 

 

 

- у відкритих ящиках:

 

 

 

0809.1011

- - - з 1 вересня до 30 червня

вільно

 

 

 

- - - з 1 липня до 31 серпня:

 

 

 

0809.1018

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 18)

вільно

 

 

 

- - в інших упаковках:

 

 

 

0809.1091

- - - з 1 вересня до 30 червня

вільно

 

 

 

- - - з 1 липня до 31 серпня:

 

 

 

0809.1098

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 18)

вільно

 

 

0809.20

-вишні:

 

 

 

0809.2010

- - з 1 вересня до 19 травня

вільно

 

 

 

- - з 20 травня до 31 серпня:

 

 

 

0809.2011

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 18)

вільно

 

 

0809.40

- сливи й терен:

 

 

 

 

- - у відкритих ящиках:

 

 

 

 

- - - сливи:

 

 

 

0809.4012

- - - - з 1 жовтня до 30 червня

вільно

 

 

 

- - - - з 1 липня до 30 вересня:

 

 

 

0809.4013

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 18)

вільно

 

 

0809.4015

- - - терен

вільно

 

 

 

- - в інших упаковках:

 

 

 

 

- - - сливи:

 

 

 

0809.4092

- - - - з 1 жовтня до 30 червня

вільно

 

 

 

- - - - з 1 липня до 30 вересня:

 

 

 

0809.4093

- - - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 18)

вільно

 

 

0809.4095

- - - терен

вільно

 

 

0810

Інші фрукти, свіжі

 

 

 

0810.10

- полуниці:

 

 

 

0810.1010

- - з 1 вересня до 14 травня

вільно

 

 

 

- - з 15 травня до 31 серпня:

 

 

 

0810.1011

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 19)

вільно

 

 

0810.20

- малина, ожина, шовковиця та логанова ягода:

 

 

 

 

- - малина:

 

 

 

0810.2010

- - - з 15 вересня до 31 травня

вільно

 

 

 

- - - з 1 червня до 14 вересня:

 

 

 

0810.2011

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 19)

вільно

 

 

 

- - ожина:

 

 

 

0810.2020

- - - з 1 листопада до 30 липня

вільно

 

 

 

- - - з 1 липня до 31 жовтня:

 

 

 

0810.2021

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 19)

вільно

 

 

0810.2030

- - шовковиця та логанова ягода:

вільно

 

 

0810.4000

-журавлина, чорниця та інші фрукти виду Vaccinium

вільно

 

 

0810.5000

- ківі

вільно

 

 

0810.6000

- дуріани

вільно

 

 

0810.90

- інше:

 

 

 

0810.9092

- - тропічні фрукти й тропічні горіхи

вільно

 

 

0811

Фрукти й горіхи, сирі або приготовлені на пару або шляхом кипятіння у воді, заморожені, з вмістом цукру чи інших підсолоджувачів чи без

 

 

 

0811.90

- інше:

 

 

 

 

- - тропічні фрукти й тропічні горіхи:

 

 

 

0811.9021

- - - карамболь

вільно

 

 

0811.9029

- - - інше

вільно

 

 

0812

Фрукти й горіхи, попередньо консервовані (наприклад, за допомогою діоксиду сульфуру, у розсолі, у сірководневій воді чи в інших консервуючих розчинах), але непридатні до негайного вживання в такому стані

 

 

 

0812.90

- інші:

 

 

 

0812.9010

- - тропічні фрукти й тропічні горіхи

вільно

 

 

0813

Фрукти, сухі, інші, ніж тарифної позиції 0801 - 0806 ; асорті горіхів чи сухофруктів цієї глави

 

 

 

0813.1000

- абрикоси

вільно

 

 

0813.20

- чорнослив:

 

 

 

0813.2010

- - цілі

вільно

 

 

0813.2090

- - інше

вільно

 

 

0813.3000

- яблука

29,00

 

 

0813.40

- інші фрукти:

 

 

 

 

- - груші:

 

 

 

0813.4011

- - - цілі

7,60

 

 

0813.4019

- - - інші

вільно

 

 

 

- - інші:

 

 

 

 

- - - інша кістянка, ціла:

 

 

 

0813.4089

- - - - інше

вільно

 

 

0814

Шкірка цитрусових або дині (у тому числі кавуни), свіжі, морожені, сушені або консервовані для тимчасового зберігання в розсолі, у сірководневій воді чи в інших консервуючих розчинах

 

 

 

0814.0000

Шкірка цитрусових або дині (у тому числі кавуни), свіжі, морожені, сушені або консервовані для тимчасового зберігання в розсолі, у сірководневій воді чи в інших консервуючих розчинах

вільно

 

 

0903,0000

Мате

вільно

 

 

0904

Перець виду Piper; сушений або мелений чи паприка виду Capsicum чи виду Pimenta

 

 

 

 

- перець:

 

 

 

0904.1100

- - ні мелений, ні дроблений

вільно

 

 

0904.1200

- - мелений чи дроблений

вільно

 

 

0904.20

- фрукти виду Capsicum чи виду Pimenta, сушені, мелені або подрібнені:

 

 

 

0904.2010

- - необроблений

вільно

 

 

0904.2090

- - інше

вільно

 

 

0905

ваніль

 

 

 

0905,0000

ваніль

вільно

 

 

0906

кориця та квітки кориці

 

 

 

 

- ні мелені, ні дроблені:

 

 

 

0906.1100

- - кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume)

вільно

 

 

0906.1900

- - інше

вільно

 

 

0906.2000

- мелена, дроблена

вільно

 

 

0907

гвоздики (плоди, квітки та стовбури)

 

 

 

0907,0000

гвоздики (плоди, квітки та стовбури)

вільно

 

 

0908

Мускатний горіх, аромаспеції та кардамон

 

 

 

0908.10

- мускатний горіх:

 

 

 

0908.1010

- - необроблений

вільно

 

 

0908.1090

- інше

вільно

 

 

0908.20

- аромаспеції з мускатного горіха:

 

 

 

0908.2010

- - необроблені

вільно

 

 

0908.2090

- - інше

вільно

 

 

0908.30

- кардамон:

 

 

 

0908.3010

- - необроблений

вільно

 

 

0908.3090

- - інше

вільно

 

 

0909

Насіння анісу, бадьяну, фенхелю, коріандру, кмину чи тмину; ягоди ялівцю

 

 

 

0909.1000

- насіння анісу та бадьяну

вільно

 

 

0909.2000

- насіння коріандру

вільно

 

 

0909.3000

- насіння кмину

вільно

 

 

0909.4000

- насіння тмину

вільно

 

 

0909.5000

- насіння фенхелю; ягід ялівцю

вільно

 

 

0910

Імбир, шафран, куркума, чебрець, лаврові листки, приправа каррі та інші спеції

 

 

 

0910.1000

- імбир

вільно

 

 

0910.2000

- шафран

вільно

 

 

0910.3000

- куркума

вільно

 

 

 

- інші спеції:

 

 

 

0910.9100

- - суміші зазначені в примітці 1 b цього розділу

вільно

 

 

0910.9900

- інше

вільно

 

 

10

Хлібні злаки

 

 

 

1001

Пшениця та муслін

 

 

 

1001.90

- інше:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

1001.9080

- - - інше

вільно

 

 

1003

Ячмінь

 

 

 

 

- інше:

 

 

 

1003,0090

- - інше

вільно

 

 

1004

Овес

 

 

 

 

- інше:

 

 

 

1004.0090

- - інше

вільно

 

 

1005

кукурудза

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

1005.9090

- - - інше

вільно

 

 

1007

Сорго звичайне

 

 

 

 

- інше:

 

 

 

1007,0090

- - інше

вільно

 

 

1008

Гречка, просо та пташиний корм; інші злаки

 

 

 

1008.10

- гречка:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

1008.1090

- - - інше

вільно

 

 

1008.20

- просо:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

1008.2090

- - інше

вільно

 

 

1008.30

- пташиний корм:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

1008.3090

- - інше

вільно

 

 

1008.90

- інші злаки:

 

 

 

 

- - трітікале:

 

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

1008.9038

- - - - інше

вільно

 

 

 

- - інше:

 

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

 

- - - - для споживання людиною:

 

 

 

 

- - - - - інше:

 

 

 

1008.9052

- - - - - - канадський рис (Zizania aquatica)

вільно

 

 

1008.9099

- - - - інше

вільно

 

 

11

Продукти млинарської промисловості; солод; крохмаль; інулін; клейковина пшенична

 

 

 

1101

Борошно з пшениці чи месліну

 

 

 

1101.0090

- інше

вільно

 

 

1102

Борошно злакових, інше, ніж з пшениці чи месліну

 

 

 

1102.10

- житнє борошно:

 

 

 

1102.1090

- інше

вільно

 

 

1102.20

- кукурудзяне борошно:

 

 

 

1102.2090

- - інше

вільно

 

 

1102.90

- інше:

 

 

 

 

- - борошно з трітікале:

 

 

 

1102.9018

- - - інше

вільно

 

 

 

- - інше:

 

 

 

1102.9069

- - - інше

вільно

 

 

1108

Крохмаль, інулін

 

 

 

 

- крохмаль:

 

 

 

1108.1110

- - - для приготування пива

 

5,00

 

1108.1190

- - - інше

вільно

 

 

1108.12

- - кукурудзяний крохмаль:

 

 

 

1108.1210

- - - для приготування пива

 

5,00

 

1108.1290

- - - інше

вільно

 

 

1108.13

- - картопляний крохмаль:

 

 

 

1108.1310

- - - для приготування пива

 

3,00

 

1108.1390

- - - інше

вільно

 

 

1108.20

- інулін:

 

 

 

1108.2010

- - для приготування пива

 

5,00

 

1108.2090

- - інше

вільно

 

 

12

Насіння для приготування олії та оліїсті фрукти; змішане зерно, насіння та фрукти; сировинні та медичні рослини; солома та фураж

 

 

 

1202

Земляні горіхи, несмажені та необроблені, у шкарлупі або очищені чи розламані

 

 

 

1202.10

- у шкарлупі:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

1202.1091

- - - для споживання людиною

вільно

 

 

1202.1099

- - - інше

вільно

 

 

1202.20

- у шкарлупі, розламані чи ні:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

1202.2091

- - - для споживання людиною

вільно

 

 

1202.2099

- - - інше

вільно

 

 

1209

Насіння, фрукти й спори для посіву

 

 

 

1209.10

- насіння цукрового буряка:

 

 

 

1209.1090

- - інше

вільно

 

 

 

- насіння кормових рослин:

 

 

 

1209.2100

- - насіння люцерни

вільно

 

 

1209.2400

- - насіння кунтуккі мятлик (Poa pratensis L.)

вільно

 

 

1209.2500

- - насіння рейграсу (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

вільно

 

 

1209.29

- - інше:

 

 

 

 

- - - насіння горошку та люпину:

 

 

 

1209.2919

- - - - інше

вільно

 

 

1209.2960

- - - насіння трави тимофіївки лугової

вільно

 

 

1209.2980

- - - насіння грястиці, трищетинника лугового жовтоватого, райграсу високого, стоколоса тощо

вільно

 

 

1209.2990

- - - інше

вільно

 

 

1209.3000

- насіння трав'янистих рослин, вирощуваних головним чином для їхніх квітів

вільно

 

 

 

- інше:

 

 

 

1209.9100

- - насіння овочевих культур

вільно

 

 

1209.99

- - інше:

 

 

 

 

- - - інше

 

 

 

1209.9999

- - - - інше

вільно

 

 

1210

Шишки хмелю, свіжі або сушені, перемелені або цілі, перемелені в порошок або кулькоподібні; лупулін

 

 

 

1210.1000

- шишки хмелю, ні мелені, ні дріблені, ні у вигляді гранул

вільно

 

 

1210.2000

- шишки хмелю, мелені, дріблені, у вигляді гранул; лупулін

вільно

 

 

1211

Рослини або частини рослин (у тому числі насіння та фрукти), які використовуються в парфумерії, у фармакології або для інсектицидних, фунгіцидних або подібних цілей, свіжі чи сушені, порізані або непорізані, перемелені

 

 

 

1211.2000

- коріння женьшеню

вільно

 

 

1211.3000

- лист коки

вільно

 

 

1211.4000

- макової соломи

вільно

 

 

1211.9000

- інше

вільно

 

 

1212

Плоди ріжкового дерева, морська водорість й інша водорість, цукровий буряк та цукрова тростина, свіжа, охолоджена, заморожена або сушена, перемелена або неперемелена; серцевина та кісточки фруктів та інших овощів (у тому числі несмажені коріння цикорію різновиду Cichorium intybus sativum), які використовуються для споживання людиною, іншому місці не зазначені чи включені

 

 

 

1212.20

- морська водорість та інша водорість:

 

 

 

1212.2090

- - інше

вільно

 

 

 

- інше:

 

 

 

1212.91

- - цукровий буряк:

 

 

 

1212.9190

- - - інше

вільно

 

 

1212.99

- - інше:

 

 

 

 

- - - сушене коріння цикорію:

 

 

 

1212.9919

- - - - інше

вільно

 

 

 

- - - плоди ріжкового дерева, у тому числі насіння плодів ріжкового дерева:

 

 

 

1212.9921

- - - - насіння плодів ріжкового дерева:

вільно

 

 

 

- - - - інше:

 

 

 

1212.9929

- - - - - інше

вільно

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

1212.9999

- - - - інше

вільно

 

 

1214

Бруква, мангольд, корнеплід, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, кормова капуста, люпин, горошок та подібні кормові продукти, кулько подібної або іншої форми

 

 

 

1214.10

- порошок та кульки люцерни:

 

 

 

1214.1090

- - інше

вільно

 

 

1214.90

- інше:

 

 

 

1214.9090

- - інше

вільно

 

 

13

Природний лак; камедь, смола та інші росдинна живиця та екстракти

 

 

 

1301

природний лак; натуральна камедь, камедесмола та олеосмола (наприклад, бальзами)

 

 

 

1301.90

- інше:

 

 

 

1301.9010

- - натуральні бальзами

вільно

 

 

1301.9080

- - інше

вільно

 

 

1302

Рослинна живиця та екстракти; пектинові речовини, пектинати й пектати; агар-агар та інші клейкі речовини та згущувачі, видозмінені або невидозмінені, які походять з рослинних продуктів

 

 

 

 

- рослинна живиця та екстракти:

 

 

 

1302.1100

- - опіум

вільно

 

 

III

Тваринні або рослинні жири та олії, продукти їхнього розщеплення; приготовлені їстівні жири; тваринний або рослинний віск

 

 

 

1504

Жири та олії та продукти їхнього розпаду, від риб та морських ссавців, очищені або неочищені, але хімічно не видозмінені

 

 

 

1504.10

- олії рибної печінки та її розпаду:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

ex1504.1098

- - - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1504.1099

- - - інше

вільно

 

у технічних цілях

1504.20

- жири та олії, продукти розпаду риб, інші, ніж печінкова олія:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

ex1504.2091

- - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1504.2099

- - - інше

вільно

 

у технічних цілях

1504.30

- жири та олії, продукти розпаду морських ссавців:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

ex1504.3091

- - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1504.3099

- - - інше

вільно

 

у технічних цілях

1505

Шерстний жир та жирові речовини, які походять з нього (у тому числі ланолін)

 

 

 

 

- шерстний жир, необроблений:

 

 

 

1505,0019

- - інше

вільно

 

 

 

- інше:

 

 

 

1505,0099

- - інше

вільно

 

 

1506

Інші тваринні жири та олії та продукти їхнього розпаду, очищені або неочищені, але хімічно не модифіковані

 

 

 

 

- інше:

 

 

 

ex1506,0091

- - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1506,0099

- - інше

вільно

 

у технічних цілях

1509

оливкова олія та продукти її розпаду, очищені або неочищені, але хімічно немодифіковані

 

 

 

1509.10

- невикористані:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

ex1509.1091

- - - у скляній тарі, міскістю не більше 2 літрів

вільно

 

у технічних цілях

ex1509.1099

- - - інше

вільно

 

у технічних цілях

1509.90

- інше:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

ex1509.9091

- - - у скляній тарі, міскістю не більше 2 літрів

вільно

 

у технічних цілях

1510

Інші олії та продукти їхньої переробки, отримані від оливок, очищені або неочищені, але хімічно немодифіковані, у тому числі суміші цих олій чи розклад олій тарифної позиції 1509

 

 

 

 

- інше:

 

 

 

ex1510,0091

- - необроблені

вільно

 

у технічних цілях

ex1510,0099

- - інше

вільно

 

у технічних цілях

1511

пальмова олія та продукти її переробки, очищені або неочищені, але хімічно немодифіковані

 

 

 

1511.10

- сира олія:

 

 

 

ex1511.1090

- - інше

вільно

 

у технічних цілях

1511.90

- інше:

 

 

 

 

- - продукти переробки, у яких точка плавлення вища, ніж у пальмової олії:

 

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

ex1511.9018

- - - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1511.9019

- - - - інше

вільно

 

у технічних цілях

 

- - інше:

 

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

ex1511.9098

- - - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1511.9099

- - - - інше

вільно

 

у технічних цілях

1512

Соняшникова, сафлорова чи бавовняна олія та продукти їхньої переробки, очищені або неочищені, але хімічно не модифіковані

 

 

 

 

- Соняшникова, сафлорова олія та продукти її переробки:

 

 

 

1512.11

- - сира олія:

 

 

 

ex1512.1190

- - - інше

вільно

 

для промислового виробництва продуктів товарної позиції 2103.9000

 

 

вільно

 

для харчування людини: річної квоти в 200 тонн в пляшках, не більше 2 літрів, готові для вживання

 

 

вільно

 

у технічних цілях

 

- бавовняна олія та продукти її переробки:

 

 

 

1512.21

- - сира олія, з токсичним гасиполом чи без:

 

 

 

ex1512.2190

- - - інше

вільно

 

у технічних цілях

1512.29

- - інше:

 

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

ex1512.2991

- - - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1512.2999

- - - - інше

вільно

 

у технічних цілях

1513

Кокосова, пальмова або олія бабассу та продукти її переробки, очищені або неочищені, але хімічно не модифіковані

 

 

 

 

- кокосова олія та продукти її переробки:

 

 

 

1513.11

- - сира олія:

 

 

 

ex1513.1190

- - - інше

вільно

 

у технічних цілях

1513.19

- - інше:

 

 

 

 

- - - продукти переробки, у яких точка плавлення вища, ніж у кокосової олії:

 

 

 

 

- - - - інше:

 

 

 

ex1513.1918

- - - - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1513.1919

- - - - - інше

вільно

 

у технічних цілях

 

- - - інше:

 

 

 

 

- - - - інше:

 

 

 

ex1513.1998

- - - - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1513.1999

- - - - - інше

вільно

 

у технічних цілях

 

- пальмова олія або олія бабассу та продукти їхньоъ переробки:

 

 

 

1513.21

- - сира олія:

 

 

 

ex1513.2190

- - - інше

вільно

 

у технічних цілях

1513.29

- - інше:

 

 

 

 

- - - продукти переробки, у яких точка плавлення вища, ніж у пальмової олії та олії бабассу:

 

 

 

 

- - - - інше:

 

 

 

ex1513.2918

- - - - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1513.2919

- - - - - інше

вільно

 

у технічних цілях

 

- - - інше:

 

 

 

 

- - - - інше:

 

 

 

ex1513.2998

- - - - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1513.2999

- - - - - інше

вільно

 

у технічних цілях

1515

Інші рослинні жири та олії (у тому числі олія жажоба) та продукти їхньої переробки, очищені або неочищені, але хімічно немодифіковані

 

 

 

 

- кукурудзяна олія та продукти її переробки:

 

 

 

1515.29

- - інше:

 

 

 

 

- - - інше

 

 

 

ex1515.2991

- - - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1515.2999

- - - - інше

вільно

 

у технічних цілях

1515.30

- рицинова олія та продукти її переробки:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

ex1515.3091

- - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1515.3099

- - - інше

вільно

 

у технічних цілях

1515,50

- кунжутна олія та продукти її переробки:

 

 

 

 

- - сира олія:

 

 

 

ex1515,5019

- - - інше

вільно

 

у технічних цілях

 

- - інше:

 

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

ex1515,5091

- - - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1515,5099

- - - - інше

вільно

 

у технічних цілях

1515.90

- інше:

 

 

 

 

- - олія з хлібних злаків:

 

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

ex1515.9013

- - - - необроблена

вільно

 

у технічних цілях

 

- - - - інше:

 

 

 

ex1515.9018

- - - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1515.9019

- - - - - інше

вільно

 

у технічних цілях

 

- - олія жажоба та продукти її переробки:

 

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

ex1515.9028

- - - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

 

- - тунгова олія та продукти її переробки:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

ex1515.9038

- - - - у цистернах або інших металічних баках

вільно

 

у технічних цілях

ex1515.9039

- - - - інше

вільно

 

у технічних цілях

 

- - інше:

 

 

 

 

- - - інше

 

 

 

ex1515.9099

- - - - інше

вільно

 

у технічних цілях

1516

Тваринні й рослинні жири та олія й продукти їхньої переробки, частково або цілком гідровані, очищені або неочищені, але попередньо не приготовлені

 

 

 

1516.20

- рослинні жири та олія й продукти їхньої переробки:

 

 

 

 

- - інше:

 

 

 

 

- - - у цистернах або інших металічних баках:

 

 

 

ex1516.2093

- - - - інше

вільно

 

у технічних цілях

 

- - - інше:

 

 

 

ex1516.2098

- - - - інше

вільно

 

у технічних цілях

1517

маргарин; їстівні суміші чи заготовки тваринних і рослинних жирів та олії чи продуктів переробки різних жирів чи олій цієї глави, інші, ніж їстівні жири та олії чи продуктів їхньої переробки тарифної позиції 1516

 

 

 

1517.90

- інше:

 

 

 

1517.9020

- - суміші чи заготовки, які використовуються як олія для змазування форм чи загальної змазки

вільно

 

 

1518

Тваринні й рослинні жири та олія та продукти їхньої переробки, проварені, окислені, зневоднені, просочені сіркою, окислені повітрям, полімеризовані теплом у вакуумі чи в інертному газі чи хімічно модифіковані, виключаючи ті, які зазначені в тарифній позиції 1516; неїстівні суміші та заготовки тваринних і рослинних жирів та олій та продуктів переробки різних жирів та олій цієї глави, в іншому місці не зазначені чи включені

 

 

 

 

- неїстівні суміші рослинних олій:

 

 

 

ex1518,0019

- - інше

вільно

 

у технічних цілях

 

- окислена соєва олія:

 

 

 

1518,0089

- - інше

вільно

 

 

IV

Приготовлені продукти харчування; напої, спирт і оцет; тютюн та тютюнові замінники

 

 

 

16

Заготовки з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків чи інших водних безхребетних

 

 

 

1601

Ковбаси чи продукти ковбасного походження, м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові; заготовки продуктів такого походження

 

 

 

 

- інше:

 

 

 

 

- - тварин тарифної квоти 0101 0104, за винятком диких кабанів:

 

 

 

1601.0021

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

110,00

 

 

 

- - свійської птиці тарифної позиції 0105:

 

 

 

1601.0031

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

 

15,00

 

1601.0049

- - інше

110,00

 

 

1602

Інше приготлене або консервоване м'ясо, їстівні м'ясні субпродукти чи кров

 

 

 

1602.10

- гомогенізовані заготовки:

 

 

 

1602.1010

- - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

 

42,50

 

1602.20

- з печінки будь-якої тварини:

 

 

 

1602.2010

- - з гусячої печінки

вільно

 

 

 

 

 

 

 

 

- зі свійської птиці тарифної позиції 0105:

 

 

 

1602.31

- - з індички:

 

 

 

1602.3110

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

 

25,00

 

1602.32

- - свійської птиці виду Gallus domesticus:

 

 

 

1602.3210

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6))

 

25,00

 

1602.39

- - інше:

 

 

 

1602.3910

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

 

25,00

 

 

- зі свині:

 

 

 

1602.41

- - стегна та відруби:

 

 

 

 

- - - консервовані стегна:

 

 

 

1602.4111

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 6)

 

52,00

 

1602,50

- рогатої худоби:

 

 

 

 

- - солона яловичина, герметично запакована:

 

 

 

1602,5011

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

90,00

 

 

 

- інше:

 

 

 

1602,5091

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 5)

 

40,00

 

17

Цукри та цукрові вироби

 

 

 

1702

Інші цукри, у тому числі хімічно чиста лактоза, малатоза, глюкоза та фруктоза, пресовані; цукрові сиропи, які не містять смакових забарвників та забарвників кольору; штучний мед, з додованням натурального меду чи без; карамель

 

 

 

1702.20

- кленовий цукор та кленовий сироп:

 

 

 

1702.2020

- - сироп

вільно

 

 

18

Какао та заготовки какао

 

 

 

1801

Какао-боби, цілі або подрібнені, сирі або смажені

 

 

 

1801.0000

Какао-боби, цілі або подрібнені, сирі або смажені

вільно

 

 

1802

Какао-шкарлупа, лушпина, шкірка та інші какао-відходи

 

 

 

1802.0090

- інше

вільно

 

 

20

Заготовки з овочів, фруктів, горіхів чи інших рослин

 

 

 

2001

Овочі, фрукти, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені чи консервовані за допомогою оцту чи оцтової кислоти

 

 

 

2001.90

- інше:

 

 

 

 

- - фрукти та горіхи:

 

 

 

2001.9011

- - - тропічні

вільно

 

 

2002

Приготовлені чи консервовані помідори без оцту чи оцтової кислоти

 

 

 

2002.10

- помідори, цілі або порізані:

 

 

 

2002.1010

- - у контейнерах, місткістю більше 5 кг

2,50

 

 

2002.1020

- - у контейнерах, місткістю більше 5 кг

4,50

 

 

2003

Гриби та трюфелі, приготовлені чи консервовані без оцту чи оцтової кислоти

 

 

 

2003.1000

- гриби виду Agaricus

вільно

 

 

2003.2000

- трюфелі

вільно

 

 

2003.9000

- інше

вільно

 

 

2004

Інші овочі, приготовлені чи консервовані без оцту чи оцтової кислоти, морожені, інші, ніж продукти тарифної позиції 2006

 

 

 

2004.90

- інші овочі та овочеві асорті:

 

 

 

 

- - у контейнерах, місткістю більше 5 кг:

 

 

 

2004.9012

- - - маслини

вільно

 

 

2005

Інші овочі, приготовлені чи консервовані без оцту чи оцтової кислоти, не морожені, інші, ніж продукти тарифної позиції 2006

 

 

 

2005.70

- маслини:

 

 

 

2005.7010

- - у контейнерах, місткістю більше 5 кг

вільно

 

 

2005.7090

- - інше

вільно

 

 

2006

Овочі, фрукти, горіхи, фруктові шкірки та інші частини рослин, консервованіі з цукром (сушені, зацукровані або кристалізовані)

 

 

 

2006,0010

- тропічні фрукти, горіхи і кірки тропічних фруктів

вільно

 

 

2008

Фрукти, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені інакше чи консервовані, з вмістом цукру чи інших підсолоджувачів або спиртів чи без

 

 

 

 

- горіхи, земляні горіхи та інше насіння, змішане або незмішане:

 

 

 

2008.11

- - земляні горіхи:

 

 

 

2008.1190

- - - інше

вільно

 

 

2008.19

- - інші, у тому числі суміші:

 

 

 

2008.1910

- - - тропічні фрукти й тропічні горіхи

вільно

 

 

2008.2000

- ананаси

8,00

 

 

2008.30

- цитрусові:

 

 

 

2008.3010

- - м'якоть, без вмісту цукру чи інших підсолоджувачів

5,50

 

 

 

- інше, у тому числі суміші, інші, ніж з тарифної позиції 2008.19:

 

 

 

2008.92

- - суміші:

 

 

 

2008.9211

- - - тропічних фруктів і тропічних горіхів

вільно

 

 

2008.99

- - інше:

 

 

 

 

- - - м'якоть, без вмісту цукру чи інших підсолоджувачів:

 

 

 

2008.9911

- - - - тропічних фруктів

вільно

 

 

 

- - - інше:

 

 

 

 

- - - - інші фрукти:

 

 

 

2008.9996

- - - - - тропічні фрукти та тропічні горіхи

вільно

 

 

2009

Фруктові соки (у тому числі виноградний) та овочеві соки, які не піддаються бродінню та не містять спиртів, з вмістом цукру чи інших підсолоджувачів чи без

 

 

 

 

- апельсиновий сік:

 

 

 

2009.11

- - заморожений:

 

 

 

ex2009.1110

- - - без вмісту цукру чи інших підсолоджувачів

вільно

 

концентрований

ex2009.1120

- - - з вмістом цукру чи інших підсолоджувачів

35,00

 

концентрований

2009.19

- - інше:

 

 

 

2009.1930

- - - без вмісту цукру чи інших підсолоджувачів

вільно

 

 

 

- грейпфрутовий сік (у тому числі помел):

 

 

 

2009.29

- - інше:

 

 

 

2009.2910

- - - без вмісту цукру чи інших підсолоджувачів

вільно

 

 

 

- сік з інших цитрусових фруктів:

 

 

 

2009.31

- - цінність Брікс, яка не перевищує 20:

 

 

 

 

- - - без вмісту цукру чи інших підсолоджувачів:

 

 

 

2009.3111

- - - - необроблений лимонний сік

вільно

 

 

2009.39

- - інше:

 

 

 

 

- - - без вмісту цукру чи інших підсолоджувачів:

 

 

 

2009.3911

- - - - агро-котто

вільно

 

 

2009.3919

- - - - інше

6,00

 

 

 

- ананасовий сік:

 

 

 

2009.41

- - цінність Брікс, яка не перевищує 20:

 

 

 

2009.4110

- - - без вмісту цукру чи інших підсолоджувачів

3,00

 

 

2009.4120

- - - з вмістом цукру чи інших підсолоджувачів

7,00

 

 

2009.49

- - інше:

 

 

 

2009.4910

- - - без вмісту цукру чи інших підсолоджувачів

3,00

 

 

2009.4920

- - - з вмістом цукру чи інших підсолоджувачів

7,00

 

 

2009.5000

- томатний сік

вільно

 

 

 

- виноградний сік:

 

 

 

2009.69

- - інше:

 

 

 

2009.6910

- - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 22)

50,00

 

 

2009.80

- сок з інших овочів та фруктів:

 

 

 

2009.8010

- - овочевий сік

10,00

 

 

 

- - інше:

 

 

 

 

- - - без вмісту цукру чи інших підсолоджувачів

 

 

 

2009.8081

- - - - з тропічних фруктів

вільно

 

 

2009.8089

- - - - інше

вільно

 

 

 

- - - з вмістом цукру чи інших підсолоджувачів:

 

 

 

2009.8098

- - - - - з тропічних фруктів

вільно

 

 

2009.90

- суміш соків:

 

 

 

 

- - овочевий сок:

 

 

 

 

- - - з вмістом соків із сім'ячкових фруктів:

 

 

 

2009.9011

- - - - у межах лімітів тарифної квоти (Q. N 21)

16,00

 

 

 

- - інше:

 

 

 

 

- - - інше, без вмісту цукру чи інших підсолоджувачів:

 

 

 

 

- - - - інше:

 

 

 

2009.9061

- - - - - соків з основою тропічних фруктів і тропічних горіхів

вільно

 

 

 

- - - інше, з вмістом цукру чи інших підсолоджувачів:

 

 

 

 

- - - - інше:

 

 

 

2009.9098

- - - - - соки з основою з тропічних фруктів

вільно

 

 

22

Спиртні напої, спирт і оцет

 

 

 

2204

Вино зі свіжого винограду, у тому числі винні підсилювачі смаку; виноградне сусло, інше, ніж з тарифної позиції 2009

 

 

 

 

- інше вино; виноградне сусло з передбаченим бродінням або призупиненим бродінням з вмістом алкоголю:

 

 

 

2204.29

- - інше:

 

 

 

2204.2950

- - - солодке вино, делікатеси та містель

10,00

 

 

2207

неденатурований етиловий спирт 80 % об. чи більше; етиловий спирт або інші спирти, денатуровані, різної міцності

 

 

 

2207.1000

- неденатурований етиловий спирт 80 % об. чи більше

вільно

 

 

23

Залишки від харчової промисловості; готовий тваринний корм

 

 

 

2306

макуха та інші тверді залишки, перемелені чи ні у формі кульок, отримані від рослинних жирів чи олії, інші, ніж з тарифної позиції 2304 чи 2305

 

 

 

2306.20

- з льняного сім'я:

 

 

 

2306.2090

- - інше

вільно

 

 

24

Тютюн і тютюнові замінники

 

 

 

2401

Необроблений тютюн; тютюнові залишки

 

 

 

2401.10

- тютюн, не спресований:

 

 

 

2401.1010

- - для промислового виробництва сигар, сигарет, курильний тютюн, жувальний тютюн, тютюн нюхальний та в рулонах

вільно

 

 

2401.20

- тютюн, цілком або частково спресований:

 

 

 

2401.2010

- - - для промислового виробництва сигар, сигарет, курильний тютюн, жувальний тютюн, тютюн нюхальний та в рулонах

вільно

 

 

2401.30

- тютюнові відходи:

 

 

 

2401.3010

- - для промислового виробництва сигар, сигарет, курильний тютюн, жувальний тютюн, тютюн нюхальний та в рулонах

вільно

 

 

____________

Опрос