Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о взаимодействии при проведении инспекционных мероприятий в местах дислокации воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины по Договору об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года, Венскому документу 1999 года переговоров по мерам укрепления доверия и безопасности и Договору по открытому небу от 24 марта 1992 года

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 26.11.2010

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаємодію при проведенні інспекційних заходів у місцях дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України за Договором про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року, Віденським документом 1999 року переговорів з заходів зміцнення довіри і безпеки та Договором з відкритого неба від 24 березня 1992 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 26.11.2010*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 13.04.2011**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 17.06.2011

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації (далі - Сторони),

керуючись положеннями Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту, Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підписаних 28 травня 1997 року у м. Києві,

ураховуючи положення Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року, Віденського документа 1999 року переговорів з заходів зміцнення довіри та безпеки та Договору з відкритого неба від 24 березня 1992 року,

беручи до уваги рішення про призупинення Російською Федерацією дії Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 р.,

виходячи з необхідності визначення порядку взаємодії при здійсненні інспекційних заходів у місцях дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України,

прагнучи створити умови, які б сприяли безперешкодному виконанню Сторонами своїх зобов'язань за міжнародними угодами й домовленостями в галузі контролю над озброєннями,

домовилися про таке:

Стаття 1

Терміни, що використовуються в цій Угоді, відповідають термінам, що застосовуються в статті 2 Угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року, у Договорі про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року (далі - Договір від 19 листопада 1990 року), Віденському документі 1999 року переговорів з заходів зміцнення довіри та безпеки (далі - Віденський документ) та Договорі з відкритого неба від 24 березня 1992 року (далі - Договір від 24 березня 1992 року).

Стаття 2

1. Забезпечення взаємодії між Сторонами з питань, які належать до інспекційних заходів у місцях дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, здійснюється:

з Української Сторони - Управлінням верифікації Генерального штабу Збройних Сил України;

з Російської Сторони - Управлінням Міністерства оборони Російської Федерації по контролю за виконанням договорів (Національним центром зі зменшення ядерної небезпеки).

2. Сторони обмінюються інформацією про контакти (адрес, телефон, факс та адреса електронної пошти) щорічно, до 31 грудня, дипломатичними каналами, якщо між Сторонами не буде досягнута домовленість про обмін інформацією іншими каналами зв'язку.

Стаття 3

1. Сторони інформують одна одну через контакти або іншим погодженим Сторонами способом про отримання від третіх країн повідомлення про їх намір провести такі заходи:

відвідання з оцінки військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованих на території України, відповідно до Віденського документа;

проведення інспекції зазначеного району на території України, де дислоковані військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації, відповідно до Віденського документа;

проведення інспекції на вимогу в межах зазначеного району на території України згідно з Договором від 19 листопада 1990 року, якщо пунктом в'їзду (виїзду) є м. Сімферополь.

Інформація надається не пізніше 12 годин з моменту отримання згаданого повідомлення.

2. Сторони після отримання повідомлення про проведення заходів, зазначених у пункті 1 цієї статті, взаємодіють з метою забезпечення роботи інспекційної групи чи групи з оцінки відповідно до Віденського документа або інспекційної групи відповідно до Договору від 19 листопада 1990 року.

Стаття 4

1. Російська Сторона з отриманням повідомлення про намір провести відповідно до Віденського документа відвідання з оцінки військового формування Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованого на території України, не пізніше ніж за 24 години до прибуття групи з оцінки до пункту в'їзду (виїзду) надає Українській Стороні список осіб (не більше 2 чоловік), які братимуть участь у зустрічі зазначеної групи в пункті в'їзду (виїзду) та її супроводженні до військового формування Чорноморського флоту Російської Федерації, що відвідується.

2. Представники Російської Сторони прибувають до пункту в'їзду (виїзду) або іншого погодженого Сторонами пункту для зустрічі групи з оцінки, де погоджують з представниками Української Сторони план спільних дій, порядок та графік доставки групи з оцінки та осіб, які її супроводжують, до військового формування Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованого на території України, з метою проведення оцінки.

3. Забезпечення в'їзду (виїзду) на територію України, доставки групи з оцінки та осіб, які її супроводжують, до військового формування Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованого на території України, яке підлягає оцінці, здійснює Українська Сторона.

4. Під час проведення відвідання з оцінки військового формування Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованого на території України, керівництво супроводжуючої групи здійснює представник Російської Сторони. При цьому до складу супроводжуючої групи входять до 2 представників Української Сторони.

Стаття 5

1. Російська Сторона з отриманням повідомлення про намір провести відповідно до Віденського документа інспекцію зазначеного району на території України, у якому дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації, не пізніше ніж за 12 годин до прибуття інспекційної групи до пункту в'їзду (виїзду) надає Українській Стороні список осіб (до 2 чоловік), які супроводжуватимуть інспекційну групу в місцях дислокації.

2. У пункті в'їзду (виїзду) або в іншому погодженому Сторонами пункті до супроводжуючої групи Української Сторони приєднуються представники Російської Сторони, які супроводжують інспекційну групу в межах зазначеного району в місцях дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

3. До початку інспектування особи, які супроводжують, від Української та Російської Сторін уточнюють час та місця проведення брифінгів у військових формуваннях Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованих на території України, а також план вертолітного обльоту. Якщо план вертолітного обльоту передбачає обліт району дислокації військових формувань, підприємств, організацій та установ Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, то в ньому мають право брати участь не більше 2 представників Російської Сторони, визначених відповідно до пункту 1 цієї статті. Сторони також погоджують інші питання взаємодії під час інспектування військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації в межах зазначеного району.

4. Відповідно до Віденського документа Російська Сторона інформує особовий склад військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованих у зазначеному районі на території України, про присутність інспекційної групи, її статус і функції.

5. Доступ інспекційної групи і обстеження військових формувань, підприємств, організацій та установ Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованих у зазначеному районі на території України, здійснюється відповідно до пункту 81 розділу IX Віденського документа.

6. Під час інспектування військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованих на території України, керівництво супроводжуючою групою здійснює представник Російської Сторони. При цьому до складу супроводжуючої групи входять до 2 представників Української Сторони.

Стаття 6

1. Українська Сторона відповідно до Договору від 19 листопада 1990 року після зустрічі інспекційної групи в пункті в'їзду (виїзду) і позначення зазначеного району, у якому дислоковані військові формування, підприємства, організації та установи Чорноморського флоту Російської Федерації, не пізніше, ніж через 1 годину після задоволення запиту на проведення інспекції на вимогу в межах зазначеного району, надає Російській Стороні інформацію про цей район, у тому числі його географічний опис із зазначенням зовнішніх меж цього району.

2. Російська Сторона не пізніше, ніж через 4 години після отримання інформації, зазначеної в пункті 1 цієї статті, надає Українській Стороні список осіб (до 2 чоловік), які представлятимуть Російську Сторону.

3. Представники Російської Сторони зустрічаються із супроводжуючою групою Української Сторони в зазначеному районі або в іншому погодженому місці. Після прибуття інспекційної групи та оголошення плану проведення інспекції керівник супроводжуючої групи Української Сторони інформує представників Російської Сторони про порядок супроводження та план інспекції.

4. Супроводжуюча група Української Сторони інформує представників Російської Сторони про намір інспекційної групи здійснити вертолітний обліт зазначеного району.

Якщо передбачається обліт району, у якому дислокуються військові формування, підприємства, організації та установи Чорноморського флоту Російської Федерації, у ньому мають право брати участь до 2 представників Російської Сторони, визначених відповідно до пункту 2 цієї статті.

5. Якщо під час проведення інспекції інспекційна група запитує доступ до споруди чи об'єкта, який використовується військовими формуваннями, підприємствами, організаціями та установами Чорноморського флоту Російської Федерації, Українська Сторона негайно інформує Російську Сторону про такий запит.

Стаття 7

Під час проведення відповідно до Віденського документа і Договору від 19 листопада 1990 року інспекційних заходів у місцях дислокації військових формувань, підприємств, організацій та установ Чорноморського флоту Російської Федерації Російська Сторона:

забезпечує безпеку інспекційної групи, допоміжного персоналу, екіпажу транспортного засобу та осіб, які супроводжують;

забезпечує інспекційну групу та представників Української Сторони, які входять до складу супроводжуючої групи, харчуванням, робочими приміщеннями, автомобільним транспортом, зв'язком з посольством держави, що інспектує і місцевими органами виконавчої влади України та, за необхідності, медичною допомогою.

Стаття 8

1. Витрати, пов'язані з відвіданням з оцінки та інспекцією відповідно до Віденського документа й Договору від 19 листопада 1990 року, здійснені поза межами місць дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації, несе Українська Сторона.

2. Витрати, пов'язані з відвіданням з оцінки та інспекцією відповідно до Віденського документа і Договору від 19 листопада 1990 року, здійснені в місцях дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації, несе Російська Сторона.

Стаття 9

1. Проведення спостережних польотів над місцями дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України здійснюється відповідно до положень пункту 2 розділу II статті VI Договору від 24 березня 1992 року.

2. Українська Сторона не пізніше, ніж через 1 годину після погодження плану спостережного польоту, у випадках, коли його маршрут проходить через зони, що обмежуються радіусом 50 км з координатами центрів 44°36' північної широти і 33°31' східної довготи (м. Севастополь), 45°02' північної широти і 35°23' східної довготи (м. Феодосія), 45°07' північної широти і 33°59' східної довготи (смт. Гвардійське) та 45°05' північної широти і 36°04' східної довготи (мис Опук), інформує Російську Сторону про умови спостережного польоту. При цьому повідомляються: дата й час початку польоту, тип літака спостереження, тип апаратури спостереження, маршрут і профіль польоту, географічні координати початку та кінця відрізків маршруту, розрахунковий час прольоту поворотних пунктів.

Стаття 10

У зв'язку з призупиненням Російською Федерацією дії Договору від 19 листопада 1990 року, положення цієї Угоди в частині, що стосується проведення інспекційних заходів за Договором від 19 листопада 1990 року, застосовуються між Сторонами з дати поновлення Російською Федерацією дії Договору від 19 листопада 1990 року.

Стаття 11

1. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни й доповнення, що оформляються окремими протоколами та становлять її невід'ємну частину.

2. Спори стосовно тлумачення та застосування положень цієї Угоди вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 12

Ця Угода тимчасово застосовується з дати її підписання, набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, і діє протягом строку дії Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року.

Учинено в м. Москва 26 листопада 2010 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 року N 1191 уповноважено Міністра оборони Єжеля Михайла Броніславовича підписати зазначену Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 396 ("Офіційний вісник України" 2011 р., N 28, ст. 1180)

  

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд
Російської Федерації

  

Опрос