Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Министерством образования и науки Украины и Министерством высшего образования и научных исследований Арабской Республики Египет о первоочередных мерах по развитию сотрудничества в области образования и науки на 2010 - 2013 годы

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 24.11.2010
Утратил силу

УГОДА
між Міністерством освіти і науки України та Міністерством вищої освіти і наукових досліджень Арабської Республіки Єгипет про першочергові заходи з розвитку співробітництва в галузі освіти і науки на 2010 - 2013 роки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.11.2010
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 24.11.2010

Угода втратила чинність
(у зв'язку із закінченням строку її дії)

Міністерство освіти і науки України та Міністерство вищої освіти і наукових досліджень Арабської Республіки Єгипет, далі - "Сторони",

будучи зацікавленими в послідовному розвитку взаємовигідної співпраці в галузі освіти і науки,

виходячи з положень Угоди між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет про культурне і наукове співробітництво від 22 грудня 1992 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони вважають, що метою цієї Угоди є забезпечення співпраці в галузі освіти і науки за напрямами, що представляють взаємний інтерес.

Стаття 2

Сторони налагодять регулярний обмін інформацією про державну політику в галузі освіти і науки своїх держав.

Стаття 3

Сторони здійснять додаткові заходи щодо підтримки вивчення і викладання української мови і літератури в Арабській Республіці Єгипет і арабської мови і літератури в Україні.

Стаття 4

Сторони здійснюватимуть заходи, спрямовані на розширення обмінів студентами і молодими науковцями.

Конкретні обсяги, спеціальності і умови навчання студентів у вищих навчальних закладах обох держав Сторони узгоджуватимуть в рамках міжміністерських консультацій протягом 2011 року.

Стаття 5

Сторони всебічно сприятимуть підвищенню якості освітніх послуг, що надаються вищими навчальними закладами держав Сторін.

Стаття 6

Сторони сприятимуть встановленню нових і розширенню існуючих прямих зв'язків між вищими навчальними закладами і науковими установами, а також розширенню обмінів викладачами і науковцями для проведення спільних наукових досліджень у сфері освіти, стажувань і підвищення кваліфікації.

Стаття 7

Українська Сторона проведе в м. Каїр у 2011 році Інформаційні дні про систему вищої освіти України.

Стаття 8

Українська Сторона продовжить практику надання громадянам Єгипту стипендій для здобуття вищої освіти в Україні на безоплатній основі в рамках Програми співробітництва України з країнами Африки на 2010 - 2012.

Стаття 9

Сторони продовжать роботу по вдосконаленню і актуалізації договірно-правової бази українсько-єгипетської співпраці в галузі освіти і науки.

Стаття 10

Сторони вивчать можливість розширення книгообміну між університетськими бібліотеками України і Арабської Республіки Єгипет.

Стаття 11

Організаційні і фінансові умови реалізації українсько-єгипетських проектів співпраці в галузі освіти і науки, що формуватимуться в рамках цієї Угоди, узгоджуватимуться організаціями Сторін, що співпрацюють, у кожному окремому випадку.

Стаття 12

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, які будуть оформлені окремими протоколами і становитимуть її невід'ємну частину.

Стаття 13

Спірні питання щодо тлумачення і застосування положень цієї Угоди між Сторонами вирішуватимуться дипломатичними каналами шляхом переговорів і консультацій.

Стаття 14

Ця Угода набирає чинності з дня її підписання і діятиме до 31 грудня 2013 року.

Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом надсилання письмового повідомлення іншій Стороні дипломатичними каналами. Угода втрачає чинність через 6 місяців з дати отримання цього письмового повідомлення.

Вчинено в м. Каїр "24" листопада 2010 року в двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У випадку розбіжностей в тлумаченні, перевага надаватиметься тексту, викладеному англійською мовою.

 

За Міністерство освіти і
науки України
 

За Міністерство вищої освіти
і наукових досліджень
Арабської Республіки Єгипет
 

Дмитро Табачник 

Гані Геляль 

Міністр освіти і науки 

Міністр вищої освіти і
наукових досліджень
 

Опрос