Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Государственной инспекцией по безопасности ядерной энергетики Литовской Республики об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 03.12.2010

УГОДА
між Державним комітетом ядерного регулювання України та Державною інспекцією з безпеки ядерної енергетики Литовської Республіки про обмін інформацією і співробітництво в сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 03.12.2010
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 03.12.2010

Державний комітет ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання), Державна інспекція з безпеки ядерної енергетики Литовської Республіки (далі - VATESI), далі Сторони.

визнаючи пріоритет цілей безпеки при використанні ядерної енергії в інтересах кожної людини і суспільства в цілому:

підтверджуючи взаємну зацікавленість в сфері державного регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях;

приймаючи до уваги, що Україна та Литовська Республіка є членами Міжнародного агентства з атомної енергії;

враховуючи Конвенцію про ядерну безпеку від 17 червня 1994 року та Об'єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами від 05 вересня 1997 року:

підтверджуючи необхідність постійного зміцнення режиму регулювання ядерної безпеки;

в межах своєї компетенції, відповідно до їх національних та міжнародних зобов'язань, керуючись в їх практичній діяльності діючими нормативно-правовими актами на території Литовської Республіки та України відповідно.

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво в сфері регулювання безпеки при використанні атомної енергії в мирних цілях за наступними напрямами:

1. Обмін інформацією щодо:

- законодавчих основ регулюючої діяльності;

- організації діяльності органів державного врегулювання (структура, функції, завдання тощо).

2. Обмін інформацією у наступних галузях:

- аналіз підходів та вимог до підготовки звітів з обгрунтування безпеки ядерних установок в Україні та Литовській Республіці; 

- нагляд за ядерною безпекою, включаючи практику застосування санкцій;

- розробка норм та правил з ядерної безпеки, керівних документів стосовно здійснення регулюючої діяльності;

- організація ліцензування діяльності в сфері використання ядерної енергії;

- адаптація нормативно-правової бази з ядерної безпеки у відповідності до вимог Європейського Союзу;

- регулювання обліку, контролю ядерних матеріалів і фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок;

- регулювання ядерної безпеки при поводженні з радіоактивними відходами і відпрацьованим ядерним паливом;

- регулювання ядерної безпеки при транспортуванні ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;

- взаємодія з громадськістю.

Стаття 2

1. У межах наявних ресурсів співробітництво між Сторонами здійснюється в наступних формах:

- обмін досвідом персоналу;

- проведення спільний консультацій з обміну досвідом в галузі регулювання ядерної безпеки.

2. Кожна Сторона призначає координатора, відповідального за виконання робіт у рамках цієї Угоди.

3. Обмін інформацією та документами у взаємно погодженому обсязі здійснюється через координаторів. Інформація передається англійською або російськими мовами.

4. Обмін досвідом персоналу здійснюється за наступними формами:

- взаємні візити для участі в інспекціях, проведення семінарів, нарад і консультацій;

- участь персоналу однієї Сторони в діяльності іншої Сторони в якості консультантів, спостерігачів або експертів.

При необхідності у кожному конкретному випадку формуються робочі групи, до складу яких відповідно до компетенції можуть входити представники зацікавлених органів виконавчої влади держав Сторін.

Стаття 3

Сторона не несе відповідальності за наслідки використання на території держави іншої Сторони результатів співробітництва в рамках цієї Угоди.

Стаття 4

Кожна зі Сторін здійснює свою діяльність відповідно до цієї Угоди в рамках звичайних бюджетних коштів, що виділяються на неї.

Стаття 5

Кожна Сторона зобов'язується дотримуватися конфіденційного характеру стосовно будь-якої інформації, отриманої від іншої Сторони, якщо при передачі такої інформації було заявлено про її захист чи конфіденційність.

Опублікування або інше розголошення таких повідомлень, а також передача їх третій стороні може здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою Сторін у кожному конкретному випадку.

Стаття 6

Розбіжності щодо тлумачення чи застосування цієї Угоди вирішуються шляхом консультацій ніж Сторонами.

Стаття 7

Ця Угода може бути доповнена чи змінена за згодою Сторін.

Стаття 8

Ця Угода набуває чинності з дати підписання і діє протягом п'яти років.

Угода автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить у письмовій формі іншій Стороні не менш, ніж за три місяці до закінчення відповідного періоду про свій намір припинити її дію. Кожна Сторона може в односторонньому порядку припинити дію Угоди, повідомивши письмово іншій Стороні не менш ніж за 180 днів про припинення дії Угоди.

Вчинено в м. Києві "03" грудня 2010 року в двох примірниках, кожний українською, литовською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

 

За Державний комітет ядерного
регулювання України
 

За Державну інспекцію з безпеки ядерної
енергетики Литовської Республіки
 

Олена Миколайчук 

Михайло Демченко 

Опрос