Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о техническом сотрудничестве между Государственной налоговой администрацией Украины и Государственной налоговой инспекцией при Министерстве финансов Литовской Республики

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 15.12.2010

УГОДА
про технічне співробітництво між Державною податковою адміністрацією України та Державною податковою інспекцією при Міністерстві фінансів Литовської Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.12.2010
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.12.2010

Державна податкова адміністрація України (далі - ДПА України) та Державна податкова інспекція при Міністерстві фінансів Литовської Республіки (далі - ДПІ Литви) (далі - Договірні Сторони),

ВИЗНАЮЧИ важливість та ефективність технічного співробітництва з метою удосконалення взаєморозуміння податкового законодавства, управління та практики,

прагнучи до посилення обміну податковою інформацією між податковими органами України та Литви,

домовилися про таке:

Стаття 1

Договірні Сторони співробітничатимуть у податковій сфері, враховуючи взаємні інтереси, зокрема за такими напрямами:

1) реєстрація та облік платників податків;

2) адміністрування податків;

3) боротьба з ухиленнями від сплати податків;

4) використання електронної податкової звітності;

5) обслуговування платників податків;

6) навчання та розвиток персоналу;

7) обмін інформацією.

Стаття 2

1. Сторони погодились за необхідності здійснювати обмін:

1) документами (інструкції, методичні матеріали, інформаційні бюлетені тощо), законами в сфері оподаткування;

2) інформацією з податкових питань.

2. Сторони дійшли згоди з питань:

1) проведення зустрічей провідних фахівців, у тому числі з метою консультацій;

2) взаємного запрошення фахівців на семінари, конференції, навчання тощо;

3) проведення курсів підвищення кваліфікації персоналу з питань удосконалення процесів оподаткування.

Стаття 3

Співробітництво за цією Угодою буде фінансуватись за таким принципом: пов'язані з перебуванням на території держави приймаючої Договірної Сторони витрати несе Договірна Сторона, яка направляє своїх представників. Для фінансування спільних заходів можуть залучатися кошти Європейського Союзу або інших міжнародних організацій.

Стаття 4

Всі заходи, які здійснюються в рамках цієї Угоди, включаючи обмін документами, інформацією, використання та розкриття інформації, здійснюються відповідно до законодавства кожної Договірної Сторони.

Стаття 5

За взаємною згодою Договірних Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення шляхом підписання відповідного протоколу, який буде невід'ємною частиною Угоди.

Стаття 6

Спірні питання, пов'язані з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів.

Стаття 7

Ця Угода укладається на невизначений термін і набирає чинності з дати її підписання.

ВЧИНЕНО в м. Донецьку 15 грудня 2010 року в двох примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Державну податкову
адміністрацію України
 

За Державну податкову інспекцію
при Міністерстві фінансів
Литовської Республіки
 

Олександр Папаіка 

Модестас Каселяускас 

Опрос