Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Рекомендация CM/Rec (2010)12 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам относительно судей: независимость, эффективность и обязанности

Страны - участницы
Рекомендация, Многостороннее соглашение (не СНГ) от 17.11.2010 № CM/REC(2010)12

РЕКОМЕНДАЦІЯ CM/Rec (2010)12
Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки

Комітет Міністрів відповідно до положень ст. 15.b Статуту Ради Європи,

враховуючи положення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), в якій зазначено, що "кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом", та відповідне прецедентне право Європейського суду з прав людини;

враховуючи Основні принципи незалежності судових органів ООН, схвалені Генеральною Асамблеєю ООН у листопаді 1985 року;

Опрос