Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол N 7 к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки относительно помощи по правоохранительным вопросам от 9 декабря 2002 года

Страны - участницы
Протокол, Меморандум от 23.11.2010

ПРОТОКОЛ N 7
до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань від 9 грудня 2002 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 23.11.2010 р.*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 23.11.2010 р.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки дійшли спільної згоди про внесення таких змін та доповнень до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки, підписаного 9 грудня 2002 року:

Уряд США надасть Урядові України додаткову технічну допомогу в розмірі 1810000 доларів США на безповоротній основі. Фінансування цих проектів здійснюватиметься за умови схвалення Конгресом США виділення коштів та затвердження Помічником Держсекретаря США з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань.

Фінансування забезпечується для таких проектів:

1. Зміцнення системи професійної підготовки з питань аналізу ризиків та кримінального аналізу в Державній прикордонній службі України;

2. Удосконалення інтегрованого підходу до професійної підготовки відповідно до стандартів ЄС в Державній прикордонній службі України;

3. Удосконалення управління діяльністю відділів прикордонної служби;

4. Удосконалення правоохоронних програм підготовки і можливостей забезпечення базової підготовки в навчальних закладах Державної прикордонної служби України.

Повний опис проектів та їх цілей наведено далі в Розділі II. Усі інші зобов'язання та умови, передбачені Меморандумом про взаєморозуміння від 9 грудня 2002 року, залишаються в силі.

II. ОПИС ПРОЕКТІВ, ЇХНІ ЦІЛІ ТА ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТІВ

1. Зміцнення системи професійної підготовки з питань аналізу ризиків та кримінального аналізу в Державній прикордонній службі України (продовження проекту, визначеного пунктом 6 розділу II Протоколу N 5)

Бенефіціар/Реципієнт: Державна прикордонна служба України (ДПСУ)

Мета: Сприяння розвитку правоохоронного аналітичного потенціалу ДПСУ відповідно до передової європейської та міжнародної практики та стандартів.

Опис проекту: Цей проект зміцнюватиме й розвиватиме досягнення попередніх проектів і відповідних зусиль ДПСУ, що докладалися для розвитку самостійних систем професійної підготовки з питань аналізу ризиків та кримінального аналізу відповідно до стандартів ЄС і Шенгенської зони та передової міжнародної практики.

Протягом останніх трьох років ДПСУ досягла величезного прогресу у використанні потенціалу аналізу ризиків та кримінального аналізу для підвищення ефективності охорони кордону. ДПСУ також створила базові структури й стандарти для професійної підготовки з питань аналізу ризиків і кримінального аналізу. Разом з тим, ДПСУ необхідна додаткова міжнародна допомога і досвід для створення сучасної і самодостатньої системи професійної підготовки аналітиків, яка б задовольняла потреби аналітичних підрозділів.

Проект буде зосереджено на розвитку постійної системи підготовки аналітиків ризиків та кримінальних аналітиків ДПСУ відповідно до стандартів ЄС. Проект працюватиме з Адміністрацією Державної прикордонної служби України, навчальними закладами та аналітичними підрозділами ДПСУ над формуванням сучасних систем базової підготовки, підвищення кваліфікації і безперервного навчання з питань аналізу ризиків і кримінального аналізу, а також вдосконалення відомчої нормативно-правової бази з метою гармонізації систем професійної підготовки з питань аналізу ризиків і кримінального аналізу з існуючими стандартами та практикою ЄС відповідно до поточних потреб ДПСУ.

Проектні заходи передбачатимуть:

1. Проведення аналізу існуючої системи професійної підготовки в ДПСУ з питань аналізу ризиків та кримінального аналізу і реалізації рекомендацій щодо забезпечення її самодостатності, самостійності й відповідності стандартам та передовій практиці в ЄС.

2. Проведення оцінки існуючої нормативно-правової бази, яка стосується професійної підготовки з питань аналізу ризиків і кримінального аналізу, та подання рекомендацій щодо внесення відповідних змін.

3. Розроблення принципів навчання каскадним методом для аналітиків ризиків та/або кримінальних аналітиків ДПСУ.

4. Удосконалення та/або впровадження відповідних курсів базової підготовки, підвищення кваліфікації і безперервного навчання в навчальних закладах ДПСУ.

5. Проведення аналізу існуючих посібників, навчальних матеріалів та навчальних програм і надання у разі необхідності експертних висновків та рекомендацій щодо внесення змін.

6. Розроблення і проведення тренінгів з питань методики проведення курсів підвищення кваліфікації і безперервного навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, а також підготовка посібників та інших матеріалів для викладачів відповідно до стандартів ЄС.

7. Проведення тренінгу з методики каскадного навчання для відібраних аналітиків з регіональних управлінь та прикордонних загонів, відповідальних за підготовку інших аналітиків на місцях їх служби.

8. Сприяння співпраці між військовослужбовцями та працівниками ДПСУ та їхніми колегами з польської поліції та прикордонної служби.

9. Забезпечення навчальних закладів ДПСУ навчальними матеріалами та обладнанням (наприклад, комп'ютерним обладнанням, програмним забезпеченням тощо).

10. Оцінку ефективності створених систем професійної підготовки, у тому числі навчальних програм і навчальних матеріалів, підготовлених в рамках проекту.

Заходи з боку Уряду США/Виконавця:

Уряд США визначить Виконавця цього проекту, який:

1. Залучить відповідних експертів ЄС, які спільно з представниками ДПСУ проведуть зазначені вище заходи.

2. Спільно з підрозділами аналізу ризиків і кримінального аналізу Адміністрації Державної прикордонної служби України виявить та усуне перешкоди для створення сучасних систем підготовки з питань аналізу ризиків та кримінального аналізу.

3. Надасть допомогу відповідним підрозділам і навчальним закладам ДПСУ у зміцненні механізмів базової підготовки, підвищення кваліфікації і безперервного навчання для аналітиків на всіх етапах їхньої кар'єри;

4. Надасть допомогу ДПСУ для вдосконалення зв'язку між аналітичними підрозділами і навчальними закладами ДПСУ для забезпечення того, щоб навчання повною мірою відповідало потребам професійної діяльності і вимогам до практичної роботи аналітиків;

5. Забезпечить необхідні консультації та допомогу, пов'язані з нормативною підтримкою зазначених зусиль.

6. Закупить необхідне обладнання та програмне забезпечення згідно зі спільно погодженим списком.

Заходи з боку Бенефіціара/Реципієнта:

1. Визначення відповідного персоналу (військовослужбовців та працівників ДПСУ) для роботи з Виконавцем над питаннями реалізації проекту з метою забезпечення повноцінної співпраці й безперешкодного спілкування з боку відповідного персоналу.

2. Сприяння реєстрації проекту у Міністерстві економіки України.

3. Забезпечення доступу згідно із законодавством України працівників Виконавця та Посольства США до Адміністрації Державної прикордонної служби України, навчальних закладів ДПСУ, регіональних управлінь, прикордонних загонів та інших підрозділів охорони державного кордону для цілей цього проекту.

4. Забезпечення достатньої кількості працівників ДПСУ для допомоги експертам у проведенні тренінгів і ефективної передачі Виконавцем відповідного обладнання, в тому числі його інвентаризації й доставки у рамках цього проекту.

5. Підписання документів на підтвердження передачі і приймання обладнання в рамках проекту і взяття зобов'язань щодо використання наданого обладнання виключно для цілей, передбачених проектом.

Запланований строк реалізації проекту: один рік.

Показники результативності:

1. Виконавець підготує аналіз існуючої системи підготовки з питань аналізу ризиків та кримінального аналізу в ДПСУ і нормативної бази разом з рекомендаціями щодо конкретних шляхів її вдосконалення для забезпечення відповідності з передовою практикою ЄС.

2. У ДПСУ буде запроваджено каскадний метод навчання аналітиків ризиків і кримінальних аналітиків для службовців з різних аналітичних підрозділів.

3. В Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького буде введено елементи аналізу ризиків та кримінального аналізу у загальну навчальну програму з питань управління кордонами.

4. В Навчальному центрі Державної прикордонної служби України питання аналізу ризиків та кримінального аналізу буде внесено до базової шестимісячної програми професійної підготовки.

5. Навчальні заклади ДПСУ отримають повний набір навчальних матеріалів і відповідного обладнання для навчання аналізу ризиків та кримінального аналізу;

6. Окремі відділи охорони кордону отримають необхідне обладнання для проведення аналізу ризиків згідно зі списками закупівлі обладнання, погодженими між донором, виконавцем і реципієнтом.

Оцінка/перевірка: Виконавець забезпечить оцінку результатів виконання проекту шляхом подання регулярних звітів через відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні і надання зазначених вище документів. Представники відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні проводитимуть періодичні зустрічей з представниками Бенефіціара/Реципієнта з метою моніторингу ефективності реалізації проекту.

2. Вдосконалення інтегрованого підходу до професійної підготовки відповідно до стандартів ЄС в Державній прикордонній службі України (продовження проекту, передбаченого пунктом 6 розділу II Протоколу N 6)

Бенефіціар/Реципієнт: Державна прикордонна служба України (ДПСУ)

Мета: Сприяння перетворенню ДПСУ в правоохоронний орган спеціального призначення, який відповідає стандартам ЄС і Шенгенської зони, шляхом надання ДПСУ допомоги в розвитку сучасної системи професійної підготовки відповідно до стандартів ЄС, зокрема курсів підвищення кваліфікації і безперервної освіти для службовців на всіх етапах кар'єри.

Опис проекту: Цей проект є продовженням кількох успішно завершених проектів у сфері професійної підготовки та управління кадрами. Зусилля проекту буде зосереджено на сприянні становленню постійної системи короткострокових курсів підвищення кваліфікації та безперервної освіти, відповідно до стандартів ЄС, а також системи підготовки інструкторів ("мультиплікаторів") в ДПСУ. Короткострокові курси підвищення кваліфікації і безперервної освіти не менш важливі для персоналу ДПСУ, ніж базова підготовка, і повинні бути передумовою просування по службі.

Проект працюватиме з Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Національною академією Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, навчальними закладами, регіональними управліннями та підрозділами органами охорони державного кордону за такими напрямами з метою модернізації системи підвищення кваліфікації і безперервної освіти в ДПСУ відповідно до потреб відомства:

- розроблення відповідної навчальної програми і запровадження короткострокового управлінського курсу для персоналу, який призначається на керівні посади в ДПСУ;

- створення системи регулярного зворотного зв'язку й оцінки кваліфікації службовців та визначення їх навчальних потреб з метою забезпечення ефективності та актуальності навчальних програм;

- створення методики перегляду (оновлення) програм підвищення кваліфікації і безперервної освіти для задоволення потреб відомства;

- продовження розвитку системи "мультиплікаторів" відповідно до стандартів ЄС, яка дасть змогу ДПСУ проводити підготовку польових інструкторів з різних місць служби;

- створення системи зовнішнього моніторингу та оцінки випускників усіх навчальних курсів ДПСУ представниками відділів прикордонної служби;

- приведення нормативної бази ДПСУ, яка. регулює питання професійної підготовки, у відповідність з існуючими стандартами і практикою ЄС;

- вивчення можливості запровадження дистанційних або електронних методів навчання з метою підвищення ефективності професійної підготовки в ДПСУ;

- продовження впровадження інтенсивних курсів англійської мови в систему професійної підготовки в ДПСУ на різних рівнях для забезпечення функціонального володіння англійською мовою персоналом ДПСУ.

Проектні заходи включатимуть:

1. Аналіз існуючої системи підвищення кваліфікації і безперервної освіти в ДПСУ, підготовку і втілення рекомендацій щодо її вдосконалення з точки зору правоохоронних пріоритетів і стандартів ЄС.

2. Вибір кількох пріоритетних напрямів професійної підготовки на місцях (без відриву від служби), розроблення, апробування й удосконалення навчальних програм і проведення курсів підготовки "мультиплікаторів" (інструкторів).

3. Перевірку й оцінку ефективності курсів мультиплікаторів, що проводяться ДПСУ.

4. Розроблення навчальної програми короткострокового курсу з питань управління для персоналу, який призначається на керівні посади в ДПСУ.

5. Аналіз існуючих систем об'єктивного оцінювання випускників прикордонних навчальних курсів у країнах - членах ЄС для вибору і впровадження найбільш ефективної системи професійної підготовки в ДПСУ.

6. Ознайомлення представників ДПСУ, причетних до реформування системи професійної підготовки, з передовою практикою в країнах ЄС за різними напрямами.

7. Організацію конференцій та семінарів з питань підвищення кваліфікації, безперервної освіти, підготовки інструкторів і підготовку відповідних рекомендацій.

8. Оцінку потреб в обладнанні, необхідному для підтримки реформ, що пропонуються.

9. Проведення зустрічей, поїздок для ознайомлення викладачів англійської мови навчальних закладів ДПСУ з підходами до викладання спеціалізованих інтенсивних курсів англійської мови для прикордонників та інших працівників правоохоронних органів в ЄС.

Заходи з боку Уряду США/Виконавця:

Уряд США визначить Виконавця цього проекту, який:

1. Залучить на платній основі або в рамках співробітництва відповідних експертів з ЄС, які у співпраці з представниками ДПСУ проведуть зазначені вище заходи.

2. Спільно з управлінням професійної підготовки та управлінням по роботі з персоналом Адміністрації Державної прикордонної служби України виявить проблеми на шляху до практичного запровадження нових систем підготовки.

3. Надасть допомогу навчальними закладам ДПСУ у підготовці програм підвищення кваліфікації, безперервної освіти і підготовки інструкторів.

4. Надасть допомогу ДПСУ у впровадженні механізмів визначення потреб у професійній підготовці, які передбачатимуть виявлення недоліків у підготовці, визначення шляхів їх подолання, визначення персоналу, якому слід пройти підготовку.

5. Надасть допомогу ДПСУ у вдосконаленні механізмів оцінки ефективності професійної підготовки (аналіз, розроблення навчальних програм, їх реалізація, підготовка викладачів) для забезпечення її повної відповідності потребам професійної діяльності і вимогам на місцях служби.

6. Надасть необхідні консультації та допомогу стосовно нормативної підтримки зазначених зусиль.

7. Проведе конференції і семінари в рамках проекту.

8. Закупить обладнання в рамках проекту згідно з узгодженим переліком необхідного обладнання, погодженим між донором, виконавцем і реципієнтом.

Заходи з боку Бенефіціара/Реципієнта:

1. Визначення відповідного персоналу (військовослужбовців та/або працівників ДПСУ) для роботи з Виконавцем над необхідними аспектами реалізації проекту і забезпечення повноцінної співпраці й безперешкодного спілкування з боку відповідного персоналу.

2. Сприяння реєстрації проекту у Міністерстві економіки України.

3. Забезпечення доступу згідно із законодавством України працівників Виконавця та Посольства США до Адміністрації Державної прикордонної служби України, інших підрозділів і навчальних закладів ДПСУ для цілей реалізації цього проекту.

4. Забезпечення достатньої кількості працівників ДПСУ для допомоги експертам у проведенні тренінгів і ефективної передачі Виконавцем відповідного обладнання, у тому числі його інвентаризації й доставки у рамках цього проекту.

5. Підписання документів, що підтверджують передачу і приймання обладнання в рамках проекту, і взяття зобов'язань щодо використання наданого обладнання виключно для цілей, передбачених проектом.

6. Забезпечення того, щоб працівники, які пройдуть курси підвищення кваліфікації, залишалися на своїх посадах принаймні один рік після закінчення відповідних курсів.

Запланований строк реалізації проекту: один рік.

Показники результативності:

1. У ДПСУ буде розроблено і запроваджено стабільно діючу систему підвищення кваліфікації і безперервної освіти, яка відповідає передовому досвіду ЄС. Підтвердженням результату станом на кінець проекту буде розроблення і документальне закріплення (в інструкціях, стандартних робочих процедурах тощо) механізмів оцінки навчальних потреб і початок використання цих механізмів.

2. У ДПСУ буде зміцнено систему мультиплікаційної підготовки (на місцях служби) і розроблено нові курси та методики підготовки інструкторів. Підтвердженням результату станом на кінець проекту буде офіційне затвердження письмово оформленої програми та змісту навчальних курсів і проведення курсів для принаймні однієї групи інструкторів. Технічні експерти забезпечать наставницьку допомогу для нових інструкторів під час перших курсів.

3. В Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького буде розроблено і впроваджено короткостроковий курс підготовки з питань управління для персоналу, який призначається на керівні посади в ДПСУ. Підтвердженням результату буде підготовлена програма і проведення перших курсів.

4. Зміст і методика усіх навчальних курсів будуть наближені до стандартів ЄС.

Оцінка/перевірка: Виконавець забезпечить оцінку результатів виконання проекту шляхом подання регулярних звітів через відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні, в тому числі зазначених вище документів. Представники відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні проводитимуть періодичні зустрічі з представниками Бенефіціара/Реципієнта, а також відвідуватимуть навчальні курси з метою моніторингу ефективності реалізації проекту.

3. Удосконалення управління діяльністю віддалів прикордонної служби

Бенефіціар/Реципієнт: Державна прикордонна служба України (ДПСУ)

Мета: Удосконалення систем управління діяльністю відділів прикордонної служби, в тому числі нормативної бази і матеріально-технічного забезпечення, відповідно до стандартів ЄС.

Опис проекту: Проект розвиватиме і закріплюватиме досягнення проектів "HUREMAS", "Інтегрований підхід до професійної підготовки" та інших зусиль, які докладалися ДПСУ спільно з міжнародними партнерами для реформування системи управління людськими ресурсами відповідно до стандартів Європейського Союзу та передової міжнародної практики.

Проект сприятиме сталому розвитку системи відділів прикордонної служби шляхом впровадження стандартів ЄС у діяльність відділів прикордонної служби стосовно забезпечення координації, управління людськими ресурсами, матеріально-технічного забезпечення та нормативної бази. Проект служитиме підтвердженням того, що введення чітких, узгоджених стандартів, підкріплених детально продуманою і обґрунтованою нормативною базою, може стати дорожньою картою для ДПСУ на шляху до чіткого визначення і оптимального використання потенціалу і можливостей відділів прикордонної служби з метою вирішення проблем управління охороною кордону і забезпечення його безпеки.

Проект працюватиме з різними підрозділами ДПСУ, в тому числі з Адміністрацією Державної прикордонної служби України, навчальними закладами, керівниками відділів прикордонної служби тощо відповідно до потреб в процесі розроблення та сприяння впровадженню стандартів ЄС в діяльність відділів прикордонної служби з урахуванням питань управління людськими ресурсами і матеріально-технічного забезпечення. У рамках проекту також буде внесено зміни до програм професійної підготовки і короткострокових навчальних курсів з метою забезпечення подальшої підготовки широкого кола кадрів для ДПСУ. Проект надасть обладнання, яке є необхідним для забезпечення сталості результатів проекту в зазначених відділах прикордонної служби.

Проектні заходи передбачають:

1. Проведення оцінки й аналізу існуючої структури і роботи системи відділів прикордонної служби, зокрема, стандартних процедур їх діяльності на основі оцінки діяльності окремого відділу прикордонної служби, і надання рекомендацій щодо вдосконалення всієї системи відділів прикордонної служби з точки зору пріоритетів у галузі охорони кордону і стандартів ЄС.

2. Проведення аналізу та вдосконалення нормативної бази, яка регулює діяльність відділів прикордонної служби, з метою усунення виявлених недоліків та гармонізації зі стандартами ЄС і Шенгенської зони.

3. Визначення та впровадження стандартів діяльності відділів прикордонної служби у галузі управління людськими ресурсами і надання рекомендацій щодо покращення матеріально-технічного забезпечення відділів прикордонної служби.

4. Визначення стандартів координації в межах відділів прикордонної служби та між відділами й іншими структурами, відповідальними за контроль на кордоні й забезпечення правопорядку.

5. Удосконалення навчальних курсів у навчальних закладах ДПСУ для підготовки керівного складу з питань забезпечення ефективнішої діяльності відділів прикордонної служби з метою розв'язання проблем управління охороною кордону і забезпечення його безпеки.

6. Покращення механізмів зворотного зв'язку й оцінки з метою відображення у навчальних програмах знань, необхідних у відділах прикордонної служби для забезпечення практичного управління та прикордонного контролю.

7. Визначення потреб в обладнанні, необхідному для вдосконалення системи управління відділами прикордонної служби, на основі експертної оцінки, проведеної у окремому відділі прикордонної служби.

Заходи з боку Уряду США/Виконавця: 

Уряд США визначить Виконавця цього проекту, який:

1. Проведе ретельний аналіз окремого відділу прикордонної служби з метою виявлення прогалин і потреб у системі відділів прикордонної служби для подальшого вдосконалення і забезпечення відповідності стандартам ЄС і Шенгенської зони. Надалі забезпечить усунення прогалин і задоволення потреб відповідно до рекомендацій, конкретизованих для України, і сприятиме їх внесенню до стандартних процедур діяльності відділів прикордонної служби, реформованих відповідно до стандартів ЄС.

2. Проведе аналіз нормативної бази, яка стосується діяльності відділів прикордонної служби з метою її гармонізації зі стандартами ЄС.

3. Допоможе Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького включити в існуючі курси елементи, що стосуються питань управління відділами прикордонної служби, а також удосконалити механізми зворотного зв'язку й оцінки управлінських і практичних знань і вмінь у галузі забезпечення охорони кордону, необхідних для відділів прикордонної служби.

4. Проведе тренінги з питань управління для представників керівного рівня відділів прикордонної служби.

5. Проведе тренінги з питань, прикордонного контролю (перевірка і технічне спостереження) для персоналу відділів прикордонної служби зі східного кордону.

6. Закупить обладнання в межах бюджету проекту відповідно до спільно складеного експертами ЄС і ДПСУ та погодженого між донором, виконавцем і реципієнтом списку обладнання, необхідного для покращення рівня управління відділами прикордонної служби.

7. Забезпечить необхідні консультації та допомогу, пов'язані із зазначеними вище заходами.

Заходи з боку Бенефіціара/Реципієнта:

1. Визначення відповідного персоналу (військовослужбовців та/або працівників) для роботи з Виконавцем над необхідними аспектами реалізації проекту і забезпечення повноцінної співпраці й безперешкодного спілкування з боку відповідного персоналу.

2. Сприяння реєстрації проекту у Міністерстві економіки України.

3. Забезпечення доступу згідно із законодавством України працівників Виконавця та Посольства США до Адміністрації Державної прикордонної служби України, інших підрозділів і навчальних закладів ДПСУ для цілей реалізації цього проекту.

4. Забезпечення достатньої кількості працівників ДПСУ для допомоги експертам у проведенні тренінгів і ефективної передачі Виконавцем відповідного обладнання, в тому числі його інвентаризації й доставки у рамках цього проекту.

5. Підписання документів, що підтверджують передачу і приймання обладнання в рамках проекту, і взяття зобов'язань щодо використання наданого обладнання виключно для цілей, передбачених проектом.

Запланований строк реалізації проекту: один рік.

Показники результативності:

1. Виконавець підготує аналіз нормативної бази, що регулює діяльність відділів прикордонної служби, в якому визначить недоліки з точки зору стандартів ЄС і дасть конкретні рекомендації ДПСУ щодо необхідних змін.

2. Виконавець підготує аналіз існуючої структури і діяльності відділів прикордонної служби ДПСУ, зокрема стандартних процедур їх діяльності, на основі оцінки діяльності окремого відділу прикордонної служби, та рекомендації щодо вдосконалення всієї системи відділів прикордонної служби з точки зору пріоритетів у галузі охорони кордону і стандартів ЄС. В аналізі буде також визначено перелік найбільш важливого обладнання, необхідного для вдосконалення управління.

3. Виконавець працюватиме спільно з ДПСУ над розробленням і запровадженням стандартів діяльності відділів прикордонної служби (оптимізована кадрова структура, гармонізована координація здійснення прикордонного контролю, матеріально-технічне забезпечення), які відповідають стандартам ЄС.

4. До закінчення проекту Виконавець розробить або вдосконалить навчальні програми і зміст навчальних курсів в Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, які стосуються діяльності відділів прикордонної служби і торкаються питань управління діяльністю відділів прикордонної служби, прикордонного контролю і т. д.

5. Буде закуплено найнеобхідніше обладнання, яке відповідає стандартам ЄС, для відділів прикордонної служби на східному кордоні, які найбільш його потребують, згідно з переліком, визначеним в аналізі за погодженням між донором, виконавцем і реципієнтом.

Оцінка/перевірка: Виконавець забезпечить оцінку результатів виконання проекту шляхом подання регулярних звітів через відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні, надання зазначених вище документів та проведення щоквартальних зустрічей з представниками Донора і Бенефіціара/Реципієнта. Представники відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні проводитимуть періодичні зустрічей з представниками Бенефіціара/Реципієнта з метою моніторингу ефективності реалізації проекту. 

4. Удосконалення правоохоронних програм підготовки і можливостей забезпечення базової підготовки в навчальних закладах Державної прикордонної служби України (продовження проекту, передбаченого пунктом 5 розділу II Протоколу N 6)

Бенефіціар/Реципієнт: Державна прикордонна служба України (ДПСУ)

Мета: Удосконалення можливостей забезпечення професійної підготовки в навчальних закладах ДПСУ, що допоможе ДПСУ забезпечити виконання службою своїх завдань, які випливають з її нового правоохоронного призначення, зі сталою ефективністю й відповідно до європейської практики і стандартів.

Опис проекту: Проект продовжить надавати допомогу в розробленні програм базової підготовки в навчальних закладах ДПСУ за визначеними пріоритетними напрямами, які вимагають удосконалення, що дасть можливість центрам підготовки ДПСУ привести їх у відповідність із шенгенськими стандартами і стандартів ЄС у сфері управління кордонами та правоохоронної підготовки. Проект також сприятиме розробленню механізму самооцінки підготовки навчальними закладами ДПСУ своєї діяльності з метою об'єктивної оцінки нових та існуючих програм підготовки і методів управління центрами підготовки з точки зору задоволення потреб відомства у професійних кадрах і відповідності європейським стандартам та практиці.

Діяльність проекту координуватиме і скеровуватиме постійний радник з питань підготовки ("Радник") - представник Федерального правоохоронного центру підготовки Департаменту внутрішньої безпеки США. Радник розташовуватиметься у Києві в Адміністрації Державної прикордонної служби України і працюватиме з Адміністрацією Державної прикордонної служби України і навчальними закладами ДПСУ.

Проект зосередить свою діяльність на таких напрямах:

а) Аналіз навчальних програм охорони кордону. Радник проведе аналіз і розробку навчальних програм, передовсім зосередивши увагу на базовій 3-місячній програмі підготовки офіцерів ДПСУ в Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького і шестимісячній базовій програмі підготовки для нового персоналу ДПСУ в Навчальному центрі Державної прикордонної служби України. Зокрема, Радник проаналізує процес розроблення нових програм підготовки і перегляду існуючих програм підготовки з метою сприяння підвищенню ефективності постійного удосконалення існуючих програм підготовки. Радник залучить інших європейських і міжнародних експертів, які запрошуватимуть на періодичній основі для проведення необхідних оцінок і експертиз з точки зору стандартів охорони кордонів, які існують в ЄС і США; організує необхідні візити і зустрічі; надасть рекомендації і запросить міжнародних експертів з відповідних галузей. У разі виявлення недоліків у навчальних методах з точки зору стандартів ЄС і Шенгенської зони та передової міжнародної практики будуть чіткіше визначені методики підготовки прикордонників.

б) Розроблення навчальних програм/розроблення курсів підготовки/професійний розвиток військовослужбовців ДПСУ. Радник надасть допомогу ДПСУ в розробленні нових навчальних програм та правоохоронних курсів підготовки за тематичними напрямами, визначеними в ході оцінки і перегляду базових програм підготовки, а також напрямами правоохоронної підготовки. Деякі напрями вже були визначені в ході розроблення навчальних програм/курсів підготовки, зокрема, курси підвищення кваліфікації для викладачів з питань заходів першочергового реагування на правопорушення на кордоні/криміналістики, курси підвищення кваліфікації для викладачів з питань висадки оглядових груп на торгові судна, курси підвищення кваліфікації для викладачів з питань вогневої підготовки, а також професійного розвитку для військовослужбовців ДПСУ.

Заходи з боку Уряду США/Виконавця:

Проект буде виконуватися Федеральним правоохоронним навчальним центром Департаменту національної безпеки США, який:

1. Поділиться досвідом професійної підготовки викладачами з навчальних закладів ДПСУ з питань заходів першочергового реагування на правопорушення на кордоні/криміналістики, висадки оглядових груп на торгові судна, вогневої підготовки, а також професійного розвитку для службовців ДПСУ.

2. Передасть досвід з питань професійної підготовки та інформацію про передову практику удосконалення навчальних програм, курсів і об'єктів.

3. Тісно співпрацюватиме з управлінням професійної підготовки і навчальними закладами ДПСУ з метою ознайомлення їх з практикою перегляду та удосконалення правоохоронних навчальних програм у США і визначення оптимальних рішень для забезпечення сталого і якісного розроблення навчальних програм та професійної підготовки в ДПСУ.

Заходи з боку Бенефіціара/Реципієнта:

1. Забезпечення відповідного приміщення для Радника і його помічника в управлінні професійної підготовки Адміністрації Державної прикордонної служби України з метою забезпечення їх ефективного щоденного спілкування.

2. Забезпечення ефективної взаємодії з Радником і його помічником з питань організації спільних заходів за визначеними вище напрямами.

3. Виділення персоналу (військовослужбовців та/або працівників ДПСУ) і наявних ресурсів (приміщення, навчальні матеріали тощо) для ефективного проведення навчальних заходів.

4. Відбір відповідних учасників і забезпечення їх участі у запланованих тренінгах.

5. Включення успішних результатів цього проекту в навчальні програми та професійну підготовку в навчальних закладах ДПСУ.

6. Регулярне надання Виконавцю та Посольству США інформації щодо будь-яких питань, пов'язаних з реалізацією проекту.

Запланований строк реалізації проекту: один рік.

Показники результативності:

1. Радник проведе аналіз тримісячної базової програми підготовки офіцерів в Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького і 6-місячної базової програми підготовки для нового персоналу ДПСУ в Навчальному центрі Державної прикордонної служби України. Зокрема, Радник проаналізує процес розроблення нових програм підготовки і перегляду існуючих програм підготовки з метою сприяння підвищенню ефективності постійного удосконалення існуючих програм підготовки з використанням порядку розроблення навчальних систем, який існує у Федеральному правоохоронному центрі підготовки. На основі проведеного аналізу будуть визначені недоліки в методиці підготовки з точки зору стандартів ЄС/Шенгенської зони і передової міжнародної практики.

2. До закінчення проекту в ДПСУ буде створено нові програми підготовки і правоохоронні навчальні програми за тематичними напрямами, визначеними під час оцінки й аналізу базових програм підготовки, та за напрямами правоохоронної підготовки визначеними в процесі акредитації. Передбачається, що серед них будуть курси з питань заходів першочергового реагування на правопорушення на кордоні/криміналістики, висадки оглядових груп на торгові судна, а також професійного розвитку.

3. Радник визначить покращення, яких досягнуто в майстерності викладачів навчальних закладів ДПСУ за визначеними напрямами, зокрема, шляхом документації вдосконалень, внесених у програми і практику професійної підготовки в ДПСУ.

4. ДПСУ проведе самооцінку однієї з навчальних програм. Основна увага під час удосконалення навчальних програм буде зосереджена на базових навчальних програмах і підготовці викладачів правоохоронного органу.

5. ДПСУ включить до свого процесу планування регулярні заходи з розроблення, перегляду, оцінки і презентації навчальних програм та методики підготовки в навчальних закладах ДПСУ з метою вдосконалення стандартів і практики базової правоохоронної підготовки і адаптації як передової практики ЄС, так і міжнародних методик.

Оцінка/перевірка: Виконавець забезпечить оцінку результатів виконання проекту шляхом подання регулярних звітів через відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні, надання зазначених вище аналізів та навчальних програм. Представники відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні проводитимуть періодичні зустрічі з представниками Бенефіціара/Реципієнта з метою моніторингу ефективності реалізації проекту.

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками обох урядів.

Вчинено у місті Києві 23 листопада 2010 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року N 2124-р уповноважено Голову Державної прикордонної служби Литвина Миколу Михайловича підписати зазначений Протокол

 

За Уряд України 

За Уряд Сполучених
Штатів Америки
 

Опрос