Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Государственной налоговой администрацией Украины и Генеральной Дирекцией Государственных Финансов Франции

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 19.10.2010

УГОДА
про співробітництво між Державною податковою адміністрацією України та Генеральною Дирекцією Державних Фінансів Франції

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.10.2010 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 19.10.2010 р.

Державна податкова адміністрація України (далі - ДПА України) та Генеральна Дирекція Державних Фінансів Франції (далі - ГДДФ Франції)  (далі - Договірні Сторони),

Визнаючи важливість та ефективність технічного співробітництва з метою вдосконалення взаєморозуміння у сфері податкового законодавства держав Сторін, управління та практики, та прагнучи до посилення обміну податковою інформацією між податковими органами України та Франції, Договірні Сторони домовилися про укладання цієї Угоди щодо співробітництва як основного документу для подальшої двосторонньої співпраці.

Стаття 1
Форми технічного співробітництва

Співробітництво матиме наступні форми:

1) Місії французьких експертів до України в рамках проведення конференцій та поширення досвіду з питань нарахування, адміністрування, стягнення та контролю в податковій сфері;

2) Семінари з питань розробки стратегічного управління чи інших спільних питань, що стосуються адміністрування податків, які можуть по черзі організовуватися Договірними Сторонами на щорічній основі;

3) Навчальні поїздки українських експертів до Франції для участі в спеціальних навчальних програмах, основною темою яких є проблеми управління або будь-які інші актуальні питання;

4) При необхідності Договірними Сторонами спільно можуть обговорюватись та організовуватись спеціальні взаємовигідні проекти.

Договірні Сторони за взаємною згодою можуть залучати до заходів співробітництва представників навчальних закладів з підготовки податкових службовців України та Франції.

Детальна інформація щодо заходів буде описана у щорічних робочих планах.

Стаття 2
Координація Угоди

За координацію Угоди відповідають департаменти міжнародного співробітництва Договірних Сторін, а саме Департамент міжнародного співробітництва від ГДДФ Франції та Управління міжнародних зв'язків від ДПА України (або їх правонаступники).

На початку кожного року протягом терміну дії Угоди, такі заходи, як конференції, програми обміну, семінари та візити вищого рівня будуть узгоджуватись вищезгаданими департаментами міжнародного співробітництва Договірних Сторін.

Стаття 3
Фінансування технічного співробітництва

Програми співробітництва за Угодою спільно фінансуватимуться Договірними Сторонами.

Під час візитів з Франції до України ГДДФ Франції відповідає за фінансування міжнародних транспортних витрат та проживання, а ДПА України - за внутрішні транспортні витрати;

Під час візитів з України до Франції ДПА України відповідає за фінансування міжнародних транспортних витрат, а ГДДФ Франції - за проживання, харчування, внутрішні подорожі, та витрати на переклад, якщо вони не фінансуються міжнародним спонсором.

Стаття 4
Термін дії Угоди - Врегулювання суперечок

Ця Угода набирає чинності з дати підписання Договірними Сторонами та укладається на невизначений період. Дію Угоди може бути припинено за ініціативою однієї з Договірних Сторін.

Вирішення спірних питань, які можуть виникнути з приводу застосування та тлумачення цієї Угоди, здійснюється шляхом переговорів.

На підтвердження цих положень нижче цю Угоду підписали повноважні представники обох Договірних Сторін.

Вчинено у м. Парижі 19 жовтня 2010 року в двох примірниках, кожний українською та французькою мовами при цьому всі тексти є автентичними.

 

За Державну податкову
адміністрацію України
 

За Генеральну Дирекцію Державних
Фінансів Франції
 

Олександр Папаіка 

  

Голова 

  

Опрос