Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Техническое соглашение между Министерством обороны Украины и Министром национальной обороны Республики Польша о направлении украинского миротворческого персонала для выполнения заданий в составе польского военного контингента в провинции Газни, действующего в рамках Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 16.11.2010

ТЕХНІЧНА УГОДА
між Міністерством оборони України та Міністром національної оборони Республіки Польща про направлення українського миротворчого персоналу для виконання завдань у складі польського військового контингенту в провінції Газні, що діє в рамках Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 16.11.2010 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 16.11.2010 р.

Міністерство оборони України та Міністр національної оборони Республіки Польща (далі - Сторони),

беручи до уваги положення Угоди між сторонами Північноатлантичного договору щодо статусу їх збройних сил, підписаної в м. Лондон 19 червня 1951 року (далі - НАТО/УСЗС),

ураховуючи положення Угоди між державами - учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру" щодо статусу їх збройних сил і Додаткового протоколу до цієї Угоди, підписаних 19 червня 1995 року, а також Подальшого додаткового протоколу до цієї Угоди, підписаного 19 грудня 1997 року (далі - ПЗМ/УСЗС),

ураховуючи положення Угоди щодо місії Республіки Польщі з підтримки провінції Газні в Ісламській Республіці Афганістан та статус Збройних Сил Республіки Польща в Афганістані у формі обміну листами між міністрами закордонних справ Республіки Польща і Афганістану від 14 червня 2005 року та 11 липня 2005 року,

підтверджуючи та визнаючи положення Технічної угоди у військовій сфері (далі - МТУ) між Міжнародними силами сприяння безпеці та "Тимчасовою владою" Афганістану, підписаної 4 січня 2002 року та затвердженої обміном листами між НАТО та Афганістаном 5 вересня 2004 року та 22 листопада 2004 року,

діючи у рамках власних повноважень,

домовилися про таке:

Стаття I
Визначення та скорочення

a. "Міжнародні сили сприяння безпеці" (далі - МССБ) - усі військовослужбовці разом із літальними апаратами, транспортними засобами, бронетехнікою, майном, обладнанням, засобами зв'язку, боєприпасами, зброєю та продовольством, а також цивільні компоненти таких сил, повітряні та сухопутні транспортні засоби та їхні допоміжні служби, що діють згідно з Резолюцією Ради Безпеки ООН від 20 грудня 2001 року N 1386 й усіх наступних відповідних резолюцій, під проводом НАТО в Ісламській Республіці Афганістан (далі - Афганістан) згідно із мандатом Організації Об'єднаних Націй, виданим на основі глави VII Статуту ООН (примушення до миру).

b. "Український миротворчий персонал" - миротворчий персонал України (включаючи медичний персонал), весь оснащений та підготовлений відповідно до цієї Технічної угоди особовий склад, наданий Україною для виконання завдань у складі польського військового контингенту в афганській провінції Газні під керівництвом Республіки Польща, що діє в рамках МССБ.

c. "національні сили" (далі - НС) - особовий склад, військовослужбовці та/або цивільні особи, направлений до МССБ кожною із Сторін.

d. "командир національних сил" (далі - КНС) - особа, визначена кожною із Сторін в якості командира національних сил цієї Сторони (у складі військового контингенту Республіки Польща) в Афганістані.

e. "старший національний представник" (далі - СНП) - особа, призначена кожною із Сторін в якості старшої посадової особи своїх національних сил (у складі військового контингенту Республіки Польща).

f. "провідна країна" (далі - ПК) - технічний термін, що стосується Сторони, яка несе відповідальність за придбання та постачання широкого спектру послуг тилового забезпечення.

g. "національний елемент забезпечення" (далі - НЕЗ) - особовий склад, який надається Стороною з метою забезпечення діяльності власних національних сил (військовий контингент Республіки Польща).

h. "оперативне підпорядкування" (далі - ОУ) - делеговане командиру повноваження здійснювати управління наданими силами для виконання певних операцій або завдань, обмежених, як правило, часом або місцем розташування; розгортати підрозділи та/або відповідний персонал, та зберігати чи передавати тактичне управління цими підрозділами. До цього не відносяться повноваження застосовувати частини підрозділів, а також повноваження адміністративного чи тилового управління.

i. "Сторони" - сторони, що підписали цю Технічну угоду (далі - ТУ), а також інші сторони, що можуть згодом приєднатися до неї шляхом підписання Угоди про приєднання.

j. "аеропорт розвантаження" - аеропорт, до якого прибувають та в якому проводиться розвантаження.

k. "аеропорт завантаження" - аеропорт, з якого здійснюється відбуття та проводиться завантаження.

1. ПБП - передова база підтримки.

m. ЗВ - зона відповідальності.

n. АНСБ - Афганські національні сили безпеки включають Афганську національну поліцію та Афганську національну армію.

Стаття II
Мета й сфера застосування

2.1. Метою цієї ТУ є встановлення домовленостей про належні загальні обов'язки, принципи й процедури, згідно з якими український миротворчий персонал виконуватиме завдання в межах провінції Газні, яка контролюється Польщею (провідною країною).

2.2. Існуючі обміни листами залишатимуться чинними й можуть здійснюватися для сприяння цілям цієї ТУ. Сторони можуть укладати двосторонні угоди та (або) домовленості для сприяння меті цієї ТУ.

2.3. Реалізація положень цієї ТУ має відповідати національному законодавству держав Сторін та міжнародному праву і не повинні суперечити існуючим двостороннім або багатостороннім міжнародним угодам, укладеним Сторонами. У разі виникнення таких суперечностей, Сторони повинні повідомити одна одну, при цьому національне законодавство, норми міжнародного права або існуючі домовленості повинні превалювати.

Стаття III
Координування, командування та управління

3.1. Український миротворчий персонал залишатиметься під повним командуванням своїх відповідних органів, що здійснюватиметься через командира національних сил та (або) старшого національного представника.

3.2. Українські національні сили та польські національні сили визначать старших національних представників, які відповідатимуть за координування питань матеріально-технічного забезпечення, передбаченого цією ТУ.

3.3. Усі практичні питання, пов'язані з розгортанням українських національних сил, будуть погоджуватися між Оперативним командуванням Збройних Сил Республіки Польща (контактна особа N 2) та Генеральним штабом Збройних Сил України (контактна особа N 3).

3.4. Робочою мовою та мовою командування між польськими та українськими силами є англійська.

Стаття IV
Дисципліна та національні завдання

4.1. Український миротворчий персонал діятиме відповідно до чинного національного законодавства, незалежно від його функціонального та оперативного підпорядкування в межах МССБ. Українська Сторона гарантує виконання українським миротворчим персоналом наказів та директив МССБ.

4.2. Старший національний представник повинен усвідомлювати, що підпорядкований йому особовий склад повинен утримуватися від будь-яких дій, які б суперечили принципам неупередженості дій та міжнародному характеру завдань, що виконуються. Щодо питання дотримання дисципліни та виконання особовим складом Сторін поставлених завдань, командування національних сил кожної Сторони має усі права та/або повноваження, надані їм згідно з національним законодавством.

Стаття V
Матеріально-технічне забезпечення та інші питання

5.1. Польська Сторона несе відповідальність за матеріально-технічне забезпечення українського миротворчого персоналу, у тому числі за проживання, харчування та захист, яке надається таким самим чином та в такому самому обсязі, що й для членів своїх сил. Якщо не зроблено інших положень у ТУ чи інших домовленостях або угодах для досягнення мети цієї ТУ.

5.2. Національною відповідальністю є забезпечення сил індивідуальним спорядженням. Польська Сторона надає в користування українському миротворчому персоналу легку стрілецьку зброю та боєприпаси до неї на тих самих умовах, що й для особового складу польських національних сил, тільки під час виконання завдань у ЗВ.

5.2.1. Українська Сторона бере на себе зобов'язання щодо застосування зброї та боєприпасів, зазначених у пункті 5.2, з дотриманням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та інших норм міжнародного права.

5.2.2. Українська Сторона має гарантувати те, що український миротворчий персонал виконуватиме вимоги стосовно застосування зброї.

5.2.3. Українська Сторона несе відповідальність за втрату чи пошкодження наданого озброєння.

5.3. Медичне та стоматологічне обслуговування українського миротворчого персоналу забезпечуватиметься польською медичною групою таким самим чином та на тому ж самому рівні як і для особового складу власних національних сил. Після завершення курсу лікування члена українського миротворчого персоналу оригінали або копії усіх медичних документів, складених під час такого лікування (амбулаторного або стаціонарного), надаватимуться Українській Стороні.

5.4. Польська Сторона несе відповідальність за перевезення до/з визначених (відповідальною установою/контактною установою N 2) аеропортів завантаження до/з місця призначення в Афганістані.

5.5. Українська Сторона несе відповідальність за перевезення до/з України до/з аеропортів завантаження/розвантаження на території Республіки Польща.

Стаття VI
Зв'язок

6.1. Польська Сторона забезпечуватиме оперативний зв'язок у ЗВ.

6.2. Польська Сторона нестиме відповідальність за надання українському миротворчому персоналу доступу до всесвітньої мережі Інтернет в Інтернет кафе на ПБП Газні на тих самих умовах, що й для польського персоналу.

6.3. Передбачається, що українському старшому національному представнику або командиру національних сил для вирішення службових питань дозволятиметься використання засобів зв'язку, надані Польською Стороною, у межах, визначених Польською Стороною.

Стаття VII
Дозвілля та відпочинок

Об'єкти дозвілля та відпочинку, створені будь-якою Стороною, будуть доступними для персоналу інших Сторін.

Стаття VIII
Фінансові процедури

8.1. Українська Сторона несе відповідальність за забезпечення грошових виплат особовому складу українського миротворчого персоналу відповідно до національного законодавства України.

8.2. Страхування особового складу українського миротворчого персоналу забезпечуватиметься Українською Стороною.

Стаття IX
Претензії

9.1. Беручи до уваги той факт, що Україна та Республіка Польща є учасниками програми ПЗМ/УСЗС та НАТО/УСЗС, Сторони визнають, що у разі виникнення претензій щодо нанесення однією зі Сторін шкоди майну або персоналу іншої Сторони, включаючи смерть, під час або у зв'язку з виконанням цієї ТУ, застосовуватимуться положення Статті VIII НАТО/УСЗС.

9.2. Якщо обидві Сторони несуть відповідальність за претензії третьої сторони, або якщо неможливо точно визначити, яка із Сторін має відповідати за такі претензії, Сторони мають розпочати переговори.

Стаття X
Форма одягу, емблеми та прапори

10.1. Під час виконання службових обов'язків особовий склад українського миротворчого персоналу носитиме прийняту у Збройних Силах України військову форму одягу з такими знаками розрізнення, які встановлені національним законодавством.

10.2. Український миротворчий персонал повинен мати національні документи, що засвідчують особу (або паспорти). У разі використання ідентифікаційних карток особи, українські національні сили носитимуть їх згідно із встановленими правилами.

Стаття XI
Вимоги до сил

11.1. Точний час та тривалість терміну перебування українського миротворчого персоналу у Афганістані будуть узгоджені Сторонам не пізніше ніж за місяць до розгортання.

11.2. Про будь-який намір зробити заміни у складі українського миротворчого персоналу Українська Сторона повідомляє Польську Сторону в письмовій формі якомога скоріше, але не пізніше ніж за 30 днів до такої заміни.

11.3. За згодою Сторін, Польська Сторона забезпечить остаточну підготовку до операції українського миротворчого персоналу у Республіці Польща. Остаточний час та заходи підготовки, а також заходи щодо підтримки в Республіці Польща будуть узгоджені між Сторонами заздалегідь.

11.4. Українська Сторона несе відповідальність за придатність особового складу українського миротворчого персоналу за медичними та стоматологічними показниками для виконання завдань у операції в Афганістані, а також за проведення усіх відповідних щеплень.

Стаття XII
Спеціальні положення, які стосуються направлення українських військових лікарів

12.1. Українська Сторона зобов'язується направити український миротворчий персонал, щонайменше 3 військових лікарів - спеціалістів з хірургії, анестезіології та загальної терапії.

12.2. Один з членів українського миротворчого персоналу має бути призначений СНП та представляти українське командування у офіційних відносинах з Польською Стороною та іншими членами МССБ.

12.3. Український миротворчий персонал, зазначений в пункті 12.1, знаходитиметься у прямому оперативному підпорядкуванні командира польської медичної групи.

12.4. Начальник військово-медичної служби Польської Сторони несе відповідальність за координацію заходів з медичного забезпечення в зоні відповідальності польського контингенту у афганській провінції Газні.

12.5. Стосовно медичних аспектів, український миротворчий персонал, зазначений у пункті 12.1, буде виконувати такі ж обов'язки та завдання, як і польський медичний персонал.

12.6. Український миротворчий персонал, зазначений в пункті 12.1, буде виконувати такі завдання:

12.6.1 надаватиме медичну допомогу іншим членам польських національних сил, а також, за вказівкою командира польської медичної групи, іншим членам МССБ, представникам АНСБ та місцевому населенню Афганістану у межах зони відповідальності польського контингенту у афганській провінції Газні;

12.6.2 залежно від своєї медичної спеціалізації, український миротворчий персонал братиме участь у всіх заходах з медичного забезпечення, організованих польською медичною групою;

12.6.3 виконуватиме інші завдання, пов'язані з професійною діяльністю, визначені командиром польської медичної групи;

12.6.4 організація та надання невідкладної медичної допомоги (у випадку масових втрат, виникнення епідемій, отруєнь, поранень).

Стаття XIII
Захист інформації

13.1. Уся секретна інформація, обмін якою здійснюватиметься, або яка створюватиметься у зв'язку з цією ТУ, буде використовуватися, передаватися, зберігатися, опрацьовуватися та захищатися відповідно до національного законодавства держав Сторін.

13.2. Обмін секретною інформацією між Сторонами регулюватиметься Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про взаємну охорону секретної інформації, підписаною 4 вересня 2001 року в м. Варшава, Польща.

13.3. Сторони вживатимуть усіх можливих заходів для забезпечення захисту секретної інформації, яка надаватиметься або створюватиметься згідно з цією ТУ, від подальшого розголошення, якщо Сторона, яка її створюватиме, не висловить письмової згоди щодо розголошення такої інформації.

Стаття XIV
Зобов'язання сторін у випадку смерті члена українського миротворчого персоналу

14.1. Про смерть члена українського миротворчого персоналу на території Афганістану буде повідомлено Українській Стороні. Смерть буде засвідчено лікарем польських сил.

14.2. Перевезення тіла загиблого члена українського миротворчого персоналу до України забезпечуватиметься Українською Стороною. Однак, на прохання Української Сторони, Польська Сторона на компенсаційній основі може організувати перевезення тіла загиблого з Афганістану до м. Рамштайн (Федеративна Республіка Німеччина) чи іншого пункту Європейського континенту та поінформувати Українську Сторону про вжиті заходи.

Стаття XV
Спори

Будь-які спори щодо тлумачення або застосування цієї ТУ врегульовуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами на якомога нижчому рівні та не передаються для вирішення будь-якому національному або міжнародному суду чи третій стороні.

Стаття XVI
Зміни та доповнення

Зміни та доповнення до цієї ТУ вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін і оформлюються відповідними протоколами, які є її невід'ємною частиною.

Стаття XVII
Набуття чинності, термін дії та припинення дії

17.1. Ця ТУ набирає чинності з дати підписання.

17.2. Дія цієї ТУ може бути будь-коли припинена кожною Стороною шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Стороні. Таке припинення набирає чинності 30 днів з дати отримання відповідного повідомлення іншою Стороною. 

17.3. Інші учасники можуть приєднатися до цієї ТУ шляхом підписання ноти про приєднання.

Цю ТУ підписано у двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї ТУ перевага віддається текстові англійською мовою.

Стаття XVIII
Контактні особи

18.1. Відповідальна контактна особа N 1 - Головна контактна особа

з боку Збройних Сил Республіки Польща

18.2. Відповідальна контактна особа N 2 - Робоча контактна особа з боку Збройних Сил Республіки Польща

Підполковник Роберт Грегульські

Медичне управління Оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща

18.3. Відповідальна контактна особа N 3 - Робоча контактна особа з боку Збройних Сил України

 

 

За Міністерство оборони
України
 

За Міністра Національної
оборони Республіки Польща
 

Дата: 16.11.10 р

Дата: 2010.11.16 

Місце: 

Місце: 

Опрос