Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол к Соглашению между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Республики Польша о военном сотрудничестве относительно обмена информацией и выполнения полетов военными воздушными судами Украины и Республики Польша в воздушном пространстве обоих государств

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 07.09.2010

ПРОТОКОЛ
до Угоди між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Польща про військове співробітництво стосовно обміну інформацією й виконання польотів військовими повітряними суднами України та Республіки Польща в повітряному просторі обох держав

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 07.09.2010 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 07.12.2010 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Протоколом
від 17 травня 2012 року
(зміни, внесені Протоколом від 17 травня 2012 року, втратили чинність
у зв'язку із закінченням строку дії
Протоколу від 17 травня 2012 року)

Міністерство оборони України та Міністерство національної оборони Республіки Польща (далі - Сторони),

з метою зміцнення співробітництва й дальшого сприяння йому у сфері управління повітряним простором та з метою зменшення відповідних фінансових витрат;

згідно із законодавством стосовно використання повітряного простору обох країн;

дотримуючись положень двосторонньої Угоди між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Польща про військове співробітництво, яку підписано в м. Київ 3 лютого 1993 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

До вжитих нижче термінів і визначень застосовується таке значення:

1. "Політ поблизу державного кордону" - політ повітряного судна на відстані не більше 15 км від державного кордону країн Сторін.

2. "Аварійна ситуація в польоті" - умови, що виникають унаслідок раптової відмови авіаційної техніки, погіршення здоров'я членів екіпажу або польоту повітряного судна за умов, що потребують від екіпажу вжиття заходів та відрізняються від нормальних умов польоту.

3. "Система обміну інформацією" - система, що включає технічні засоби обробки й передачі даних, які забезпечують обмін інформацією через виділені канали зв'язку.

4. "Неідентифіковане повітряне судно" - повітряне судно, приналежність і мету польоту якого неможливо визначити за допомогою заходів, ужитих відповідно до законодавства країни Сторони, у якій таке судно здійснює свій політ.

5. "Повітряне судно-порушник" - повітряне судно, що перетнуло державний кордон без дозволу компетентного органу або вчинило будь-яке інше порушення порядку використання повітряного простору.

6. "Інцидент" - подія, що пов'язана з використанням повітряного судна як на землі (від початку запуску двигуна до його зупинки відповідно до порядку паркування), так і в повітрі, характеризується відхиленням від нормального функціонування повітряного судна, екіпажу, роботи системи управління польотами і їх забезпечення, а також несприятливими умовами навколишнього середовища, та негативно вплинула на безпеку польотів, але не призвела до авіаційних подій.

7. "Повітряне судно-загроза" - повітряне судно, що несе загрозу життю чи здоров'ю людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків та може бути використано для вчинення терористичного акта.

8. Центральні командні пункти:

a) в Україні - Командний центр Повітряних Сил, Збройні Сили України;

b) в Республіці Польща - Центр повітряних операцій Республіки Польща.

(пункт 8 статті 1 у редакції
 Протоколу від 17.05.2012 р.
,
 дію попередньої редакції пункту 8 статті 1 відновлено
у зв'язку із закінченням строку дії
Протоколу від 17.05.2012 р.)

Стаття 2

1. Інформація, якою обмінюються Сторони через свої відповідні командні пункти, уключає інформацію стосовно:

1) всіх запланованих польотів поблизу державного кордону;

2) польотів військових повітряних суден, що виконують оперативні завдання поблизу державного кордону;

3) неідентифікованих повітряних суден та повітряних суден-порушників на маршрутах польоту в напрямку державного кордону на відстані ближче 50 км від нього.

(підпункт 3 пункту 1 статті 2
 у редакції Протоколу від 17.05.2012 р.
,
 дію попередньої редакції підпункту 3 пункту 1 статті 2 відновлено 
у зв'язку із закінченням строку дії
Протоколу від 17.05.2012 р.)

2. Під час здійснення запланованих польотів, зазначених у пункті 1 статті 2 цього Протоколу, центральні командні пункти Сторін повинні інформувати один одного про:

1) тип та ешелон польоту повітряного судна;

2) маршрут або район польоту;

3) запланований час польоту (універсальний координований час).

3. У разі виявлення неідентифікованого повітряного судна Сторони негайно інформують одна одну для його ідентифікації.

4. Дії військових повітряних суден, які виконують завдання стосовно надання допомоги в аварійних ситуаціях, здійснюються відповідно до міжнародного права.

5. Для виконання положень цього Протоколу Сторони введуть у дію систему обміну інформацією між центральними командними пунктами.

6. Питання, що стосуються функціонування системи обміну інформацією, погоджуються Сторонами.

7. Сторони покривають витрати на експлуатацію виділених каналів зв'язку кожна на своїй території.

8. Центральні командні пункти Сторін перевіряють технічну справність каналів зв'язку не менше одного разу на добу.

Стаття 3

1. Запит на отримання дозволу на здійснення польоту (посадки) військових повітряних суден у межах території країн Сторін, а також подання запитів на використання повітряного простору й виконання польотів (посадок) здійснюються згідно з міжнародними правилами, законодавством країн Сторін та цим Протоколом.

2. Запити на отримання дозволу на здійснення польоту (посадки) українських військових повітряних суден у повітряному просторі Республіки Польща й польських військових повітряних суден у повітряному просторі України подаються не пізніше, ніж за 9 діб до виконання польоту, шляхом надіслання дипломатичної ноти, зразки якої можна знайти в додатку до цього Протоколу (додатки 1, 2).

(пункт 2 статті 3 у редакції
 Протоколу від 17.05.2012 р.
,
 дію попередньої редакції пункту 2 статті 3 відновлено 
у зв'язку із закінченням строку дії
Протоколу від 17.05.2012 р.)

3. Запитуючій Стороні дають відповідь не пізніше, ніж за 24 години до здійснення запланованого польоту.

4. Запити на використання повітряного простору подаються до органів організації повітряного руху Сторін напередодні здійснення запланованих польотів, але не пізніше 10.00 (за універсальним координованим часом).

Стаття 4

Польоти українських і польських військових повітряних суден у повітряному просторі обох країн, на борту яких знаходяться бойові засоби, вибухові матеріали та інші небезпечні вантажі, здійснюються лише після отримання належного дозволу відповідно до законодавства країн Сторін. Польоти військових повітряних суден, обладнаних розвідувальною апаратурою, забороняються.

Стаття 5

1. У разі ненавмисного порушення державного кордону військовими повітряними суднами будь-якої Сторони внаслідок аварійної ситуації в польоті, несприятливих метеорологічних умов або інших форс-мажорних обставин, командувачі Повітряних Сил як України, так і Республіки Польща (оперативні чергові командних пунктів) уживають належних погоджених заходів, що забезпечують безпечне повернення або посадку військового повітряного судна.

2. Дії військових повітряних суден, спрямовані на надання допомоги в аварійних ситуаціях чи безпечного супроводження інших повітряних суден, здійснюються згідно з Правилами Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

Стаття 6

1. У будь-який час, коли військовий повітряне судно або України, або Республіки Польща здійснює посадку на аеродромі іншої Сторони, Сторони зобов'язуються надавати такі послуги:

1) безкоштовно, на умовах взаємного погашення:

a) надання інформації про аеродроми посадки;

b) забезпечення зльоту-посадки;

c) надання метеорологічної інформації;

d) використання військових навігаційних систем на маршруті, під час зльоту-посадки;

e) надання швидкої медичної допомоги;

f) перевезення в межах аеродрому;

g) паркування й охорону;

2) за плату:

a) забезпечення пальним, мастильними матеріалами, спеціальними рідинами та газами;

b) перебування екіпажу (харчування, розміщення, стаціонарне лікування, перевезення за межами аеродрому). Оплата за надані послуги здійснюється після отримання них у національній валюті Сторони, яка надає послуги.

2. Послуги, що отримуються в цивільних аеродромах, сплачуються згідно з правилами та нормами відповідних аеродромів.

3. За надані послуги й матеріали Сторони розраховуються на підставі документів, що складаються фінансовими органами обох Повітряних Сил.

4. Такі розрахункові документи складаються й подаються будь-якою Стороною іншій не пізніше, ніж за 30 діб після надання послуги. Сторони зобов'язуються здійснювати оплату в рамках двох місяців після отримання таких документів.

5. Оплата за пальне, мастильні матеріали, спеціальні рідини, гази та інші матеріальні послуги здійснюється відповідно до ринкових цін на день розрахунку в національній валюті Сторони, яка надає послуги.

Стаття 7

1.У разі виникнення аварійних ситуацій Сторони зобов'язуються надавати всю необхідну допомогу екіпажам військових повітряних суден.

2. У разі виникнення аварійних ситуацій Сторони повинні забезпечувати посадку військових повітряних суден для надання допомоги на аеродромах, визначених рішенням посадових осіб центральних командних пунктів. У таких ситуаціях подається інформація про місце знаходження повітряного судна, його тип, позивний командира, причину аварійної ситуації, розрахунковий час прибуття й тривалість польоту до повного використання пального.

3. У разі виникнення аварійної ситуації, що виникає поблизу державного кордону обох Сторін, унаслідок:

1) інцидентів у польоті військового повітряного судна;

2) порушення державного кордону або України, або Республіки Польща;

3) отримання інформації про повітряне судно-загрозу або викрадене повітряне судно, які рухаються в напрямку державного кордону України або Республіки Польща;

4) виявлення повітряного судна-порушника;

5) виявлення неідентифікованого повітряного судна;

Оперативні чергові в Командному центрі Повітряних Сил, Збройних Сил України та Центрі повітряних операцій Республіки Польща негайно інформують один одного про час і район порушення, висоту, швидкість, тип і напрямок повітряного судна й вживають негайних заходів для локалізації інциденту або, в разі неспроможності зробити це, для швидкого усунення шкоди й наслідків та інформування один одного про сам інцидент.

4. Розслідування інцидентів, що сталися з військовими повітряними суднами будь-якої Сторони в повітряному просторі іншої Сторони, унаслідок яких цій Стороні завдано збитків, проводиться відповідно до правил країни тієї Сторони, над територією якої стався інцидент, із залученням заінтересованої Сторони з подальшим наданням їй відповідного звіту про результати розслідування.

5. Сторони обмінюються інформацією з обмеженим доступом, необхідною для з'ясування причини й обставин авіаційних інцидентів, відповідно до законодавства країн Сторін.

6. Сторони вживають усіх заходів, необхідних відповідно до їхніх відповідних законодавств для запобігання порушенням використання повітряного простору повітряними суднами, що здійснюють польоти поблизу державного кордону та в межах відповідних територій країн Сторін, і припинення їх.

Стаття 8

1. Радіообмін між екіпажами військових повітряних суден і наземним персоналом, обмін інформацією між Сторонами через наземні канали зв'язку здійснюються англійською або російською мовою.

2. Обмін кореспонденцією між Сторонами здійснюється або англійською, або російською мовою.

Стаття 8a. Стаття 8а втратила чинність

(Протокол доповнено статтею 8a
 згідно з Протоколом від 17.05.2012 р.
,
 стаття 8а втратила чинність у зв'язку із
закінченням строку дії
Протоколу від 17.05.2012 р.)

Стаття 8b. Стаття 8b втратила чинність

(Протокол доповнено статтею 8b
 згідно з Протоколом від 17.05.2012 р.
,
 стаття 8b втратила чинність у зв'язку із 
закінченням строку дії
Протоколу від 17.05.2012 р.)

Стаття 9

1. Цей Протокол укладається на 5 років й автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна Сторона не висловить своє бажання в письмовій формі припинити дію цього Протоколу. Таке повідомлення надсилається іншій Стороні не пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення поточного п'ятирічного періоду.

2. До цього Протоколу за взаємною письмовою згодою Сторін можуть уноситися зміни та доповнення. Такі зміни та доповнення оформлюються окремими протоколами, які становлять невід'ємну частину цього Протоколу. Такі протоколи наберуть чинності згідно з положеннями, викладеними в пункті 3 цієї статті.

3. Протокол набирає чинності через 3 місяці з дати його підписання.

4. Після набрання чинності цим Протоколом Протокол до Угоди між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Республіки Польща про двостороннє співробітництво відносно основ взаємного повітряного руху військових повітряних суден України та Республіки Польща у повітряному просторі обох держав від 6 травня 1994 року вважається таким, що припинив дію.

Учинено в м. Варшава "07" вересня 2010 року у двох примірниках, українською, польською та англійською мовами, при цьому кожний текст є рівноавтентичним. У разі виникнення розбіжностей під час тлумачення або застосування цього Протоколу перевага віддається текстові англійською мовою.

 

За
Міністерство оборони
України
 

За
Міністерство національної
оборони Республіки Польща
 

 

Запит
на отримання дозволу на здійснення польоту (посадки) повітряного судна

Замовник:

Місце знаходження, дата:

Реєстраційний номер:

Запит на отримання дозволу на політ (посадку) повітряного судна:

1. Країна, у якій зареєстровано повітряне судно.

2. Тип і номер повітряного судна.

3. Реєстраційний номер.

4. Розпізнавальні знаки повітряного судна.

5. Дата, час* та місце перетину** державного кордону (пункт входу).

6. Зона й час посадки на території обох країн.

7. Час зльоту для наступного польоту.

8. Дата, час* та місце перетину** державного кордону (пункт виходу).

9. Дата, час* та місце перетину** державного кордону під час повторного польоту.

10. Мета польоту, чисельність пасажирів (вид та кількість вантажу).

11. Зона зльоту й посадки.

12. Підтвердження, що на борту немає небезпечного вантажу*** й розвідувального обладнання, а якщо є, то підтвердження, що воно не використовуватиметься.

13. Додаткова інформація.

____________
* за універсальним координованим часом;

** для визначення місця перетину державного кордону можуть бути надані назви населених пунктів, повітряні коридори та географічні координати;

*** якщо на борту знаходиться якийсь небезпечний вантаж, то необхідно зазначити його вид, кількість і вагу.

 

Запит
на отримання дозволу на здійснення багаторазових польотів (посадок) повітряного судна

Замовник:

Місце знаходження, дата:

Реєстраційний номер:

Запит на отримання дозволу на політ (посадку):

1. Держава, у якій зареєстровано повітряне судно.

2. Номер і тип повітряного судна.

3. Мета польоту повітряного судна.

4. Строк дії дозволу.

5. Місце перетину* державного кордону (пункт входу).

6. Місце перетину* державного кордону (пункт виходу).

7. Місце перетину* державного кордону під час повторного польоту.

8. Вид та кількість вантажу.

9. Підтвердження, що на борту немає небезпечного вантажу** й розвідувального обладнання, а якщо є, то підтвердження, що воно не використовуватиметься.

10. Додаткова інформація.

____________
* для визначення місця перетину державного кордону можуть бути надані назви населених пунктів, повітряні коридори та географічні координати;

** якщо на борту повітряного судна знаходиться якийсь небезпечний вантаж, то необхідно зазначити його вид, кількість і вагу.

____________

Опрос