Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве по обеспечению единства измерений в вооруженных силах государств - участников Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 3 ноября 1995 года

Страны - участницы
Протокол, Многостороннее соглашение (СНГ) от 21.05.2010

ПРОТОКОЛ
про внесення змін і доповнень до Угоди про співробітництво із забезпечення єдності вимірювань у збройних силах держав - учасниць Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації від 3 листопада 1995 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 21.05.2010 р.
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 22.12.2010 р.

Офіційний переклад. 

Уряди держав - учасниць Угоди про співробітництво із забезпечення єдності вимірювань у збройних силах держав - учасниць Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації від 3 листопада 1995 року

домовилися про таке:

1. Унести до Угоди про співробітництво із забезпечення єдності вимірювань у збройних силах держав - учасниць Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації від 3 листопада 1995 року (далі - Угода) такі зміни та доповнення:

1.1. В абзаці другому преамбули, в абзацах тринадцятому й п'ятнадцятому статті 2 слово "Сторін" замінити словами "держав - учасниць цієї Угоди".

1.2. Абзац четвертий преамбули викласти в такій редакції:

"визнаючи необхідність співробітництва Сторін у забезпеченні єдності вимірювань під час розробки, виробництва, випробування, експлуатації та утилізації озброєння й військової техніки для підвищення достовірності контролю стану здоров'я особового складу, стану навколишнього природного середовища в місцях дислокації військ і сил, відпускання та витрачання матеріальних засобів".

1.3. Абзац другий статті 1 викласти в такій редакції:

"погоджено здійснюють використання й розвиток систем метрологічного забезпечення збройних сил держав - учасниць Угоди в рамках Міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації за участю Координаційного комітету метрологічних служб збройних сил держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав при Раді міністрів оборони держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав".

1.4. Абзац четвертий статті 1 викласти в такій редакції:

"використовують міждержавні документи про гармонізацію технічних регламентів, стандартизацію, метрологію та оцінку (підтвердження) відповідності, які набрали чинності в державах - учасницях Угоди, відповідно до їхнього національного законодавства".

1.5. Абзац п'ятий статті 1 викласти в такій редакції:

"взаємно визнають еталони одиниць величин і нормативні документи збройних сил держав - учасниць Угоди".

1.6. Абзац шостий статті 1 викласти в такій редакції:

"визнають результати акредитації (атестації) на право проведення метрологічних робіт, що виконуються метрологічними військовими частинами й підрозділами збройних сил, науково-дослідними установами, підприємствами та організаціями національних органів з технічного регулювання та метрології держав - учасниць Угоди".

1.7. Абзац третій статі 2 викласти в такій редакції:

"визнання результатів робіт, що виконуються метрологічними службами збройних сил, науково-дослідними установами, підприємствами та організаціями національних органів з технічного регулювання та метрології держав - учасниць Угоди".

1.8. Абзац четвертий статті 2 викласти в такій редакції:

"випробувань (метрологічної атестації) засобів вимірювань з метою затвердження типу".

1.9. Абзац сьомий статті 2 виключити.

1.10. Абзац восьмий статті 2 викласти в такій редакції:

"атестації методик (методів) вимірювань".

1.11. Абзац одинадцятий статті 2 викласти в такій редакції:

"організації взаємодії в розвитку еталонів і систем передачі розмірів одиниць величин у збройних силах держав - учасниць Угоди".

1.12. Абзац дванадцятий статті 2 викласти в такій редакції:

"застосування в інтересах збройних сил держав - учасниць Угоди еталонів одиниць величин і засобів вимірювань".

1.13. Статтю 2 доповнити абзацом такого змісту:

"підготовки пропозицій стосовно спільної розробки науково-технічних програм, планів та проектів у галузі метрологічного забезпечення збройних сил держав - учасниць Угоди".

1.14. В абзаці другому статті 3 виключити слова "погоджені з Міждержавною комісією з військово-економічного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав".

1.15. Статтю 3 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час взаємних фінансових розрахунків між учасниками цієї Угоди з метою її реалізації діє режим найбільшого сприяння і взаєморозрахунку".

1.16. Статтю 4 викласти в такій редакції:

"Забезпечення нормативними документами (технічні регламенти, стандарти, покажчики, інформаційні покажчики стандартів й інша нормативна документація) здійснюється в порядку, установленому Угодою про організацію робіт з міждержавної стандартизації озброєння й військової техніки від 3 листопада 1995 року".

1.17. Статтю 5 викласти в такій редакції:

"Спірні питання щодо застосування й тлумачення цієї Угоди вирішуються шляхом консультацій і переговорів між заінтересованими Сторонами".

1.18. Статтю 10 викласти в такій редакції:

"За згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, що є невід'ємною її частиною, які оформляються відповідним протоколом, який набирає чинності після закінчення 30 днів з дати одержання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, що його підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності".

1.19. Статтю 11 викласти в такій редакції:

"Ця Угода відкрита для приєднання будь-якої держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав, а також будь-якої іншої держави, що поділяє її цілі та принципи, шляхом передачі депозитарієві документа про приєднання.

Для держави, що приєднується, Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати одержання депозитарієм документів про приєднання".

2. Цей Протокол набирає чинності після закінчення 30 днів з дати одержання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, які його підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, цей Протокол набирає чинності після закінчення 30 днів з дати одержання депозитарієм відповідних документів.

Учинено в місті Санкт-Петербург 21 травня 2010 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, яка підписала цей Протокол, його засвідчену копію.

 

За Уряд
Азербайджанської Республіки

- 

За Уряд
Російської Федерації

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Білорусь

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Таджикистан

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Вірменія

(Підпис) 

За Уряд
Туркменістану

- 

За Уряд
Республіки Казахстан

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Узбекистан

(Підпис) 

За Уряд
Киргизької Республіки

- 

За Уряд
України

(Підпис) 

За Уряд
Республіки Молдова

- 

  

Опрос