Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Кредитное соглашение (Проект "Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская") между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 19.10.2010

КРЕДИТНА УГОДА
(Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 21.05.2010
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 06.07.2011

19 жовтня 2010 року

Офіційний переклад.

КРЕДИТНА УГОДА

Угода, датована 19 жовтня 2010 року, між Україною (далі - Позичальник) та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - Банк).

Преамбула

Оскільки Банк створено з метою надання фінансування для конкретних проектів для швидшого переходу до ринкової економіки та сприяння приватним і підприємницьким ініціативам у країнах Центральної та Східної Європи, які взяли на себе зобов'язання та керуються принципами багатопартійної демократії, плюралізму та ринкової економіки;

оскільки Позичальник має намір реалізувати Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська", спрямований для підвищення ефективності, якості й надійності виробництва та передачі електроенергії в південних регіонах Позичальника, описаний у доповненні 1 (далі - Проект);

оскільки Проект буде виконаний Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" (далі - Установа, що впроваджує Проект) за підтримки Позичальника;

оскільки Позичальник звернувся з проханням до Банку профінансувати частину Проекту;

оскільки Банк погодився надати кошти технічного співробітництва на ґрантовій основі для допомоги в упровадженні Проекту;

оскільки Позичальник має намір одержати кредит від Європейського інвестиційного банку (далі - Співфінансуюча організація, або ЄІБ) у сумі, що дорівнює сумі, яка надана Банком для допомоги у фінансуванні Проекту, відповідно до умов, які повинні бути викладені в угоді (далі - Угода про співфінансування, або Фінансова угода ЄІБ) між Позичальником та Співфінансуючою організацією, а також

оскільки Банк погодився на підставі, inter alia, викладеного вище, надати кредит Позичальнику в сумі ста сімдесяти п'яти мільйонів євро (175000000 євро) відповідно до умов, які викладено в цій Угоді або на які в цій Угоді є посилання, та в проектній угоді від дати цієї Угоди між Установою, що впроваджує Проект, та Банком (далі - Проектна угода, визначена в "Стандартних положеннях та умовах"),

зараз, отже, сторони цією Угодою домовляються про таке:

Стаття I. "СТАНДАРТНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ". ВИЗНАЧЕННЯ

Розділ 1.01. Включення "Стандартних положень та умов"

Усі положення "Стандартних положень та умов" Банку від 1 жовтня 2007 року включено до цієї Угоди та зроблено застосовними стосовно неї з такою самою силою та дією, які вони мали б у разі повного їхнього викладення в цій Угоді.

Розділ 1.02. Визначення

У будь-якому місці цієї Угоди (у тому числі в преамбулі та доповненнях), якщо не зазначено іншого або контекстом не вимагається іншого, терміни, визначені в преамбулі, мають відповідні значення, надані їм в ній; терміни, визначені в "Стандартних положеннях та умовах" мають відповідні значення, надані їм у них, а наведені нижче терміни мають такі значення:

"Уповноважений Представник
Позичальника" 

 
означає Міністра фінансів Позичальника,
за винятком того, як визначено в розділі 2.04. 

"Корпоратизація" 

означає перетворення Установи, що впроваджує Проект, на акціонерне товариство, яке цілком належить державі, у тому числі створення структури управління, притаманної для такого товариства. Для уникнення сумнівів термін "Корпоратизація" не передбачає приватизації Установи, що впроваджує Проект.

"Консультант
з Корпоратизації" 

 
означає консультанта, який повинен бути найнятий Установою, що впроваджує Проект, і фінансуватися з коштів технічного співробітництва Банку для підготовки дослідження, що міститиме серед іншого рекомендації стосовно кроків для проведення Корпоратизації. 

"Рахунок
обслуговування боргу" 

 
означає спеціальний поточний рахунок, на кошти якого нараховуються відсотки, який повинна відкрити й підтримувати Установа, що впроваджує Проект, відповідно до розділу 2.06 Проектної угоди.

"Фінансовий рік" 

означає фінансовий рік Позичальника, що починається 1 січня кожного року. 

"Кодекс
електричних мереж" 

 
означає набір правил, що повинен бути розроблений і впроваджений Позичальником відповідно до пункту "g" розділу 3.01, правила якого повинні запровадити технічні принципи та вимоги, що повинні виконуватися підприємствами, які займаються виробництвом, передачею електроенергії
та її розподілом, і які за формою та змістом повинні бути задовільні для Банку. 

"Кіотський протокол" 

означає Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, датований 11 грудня 1997 року. 

"Інженер Кредитора" 

означає консультанта, який наймається Банком для цілей моніторингу виконання робіт, що повинні здійснюватися за Проектом.

"Інформаційний лист" 

означає інформаційний лист, який повинен бути наданий Банкові Установою, що впроваджує Проект, і цей інформаційний лист повинен бути за формою та змістом задовільний для Банку. 

"Місцевий
рахунок Проекту" 

 
означає спеціальний рахунок, на кошти якого нараховуються відсотки, який повинна відкрити й підтримувати Установа, що впроваджує Проект, відповідно до розділу 2.07 Проектної угоди. 

"НКРЕ" 

означає Національну комісію регулювання електроенергетики України чи будь-якого її правонаступника. 

"ГУП", або "Група управління Проектом" 

означає групу управління Проектом, яка повинна бути створена та керована Установою, що впроваджує Проект, відповідно до розділу 2.03 Проектної угоди, і ця група управління Проектом повинна бути прийнятна для Банку.

"Консультант ГУП" 

означає міжнародного консультанта, який фінансується за рахунок ґрантових коштів, залучених Банком, за умови наявності таких коштів та (або) коштів Кредиту, цей консультант наймається Установою, що впроваджує Проект, для надання допомоги в створенні та функціонуванні ГУП, і цей консультант повинен бути прийнятний для Банку. 

"План
впровадження Проекту" 

 
означає план впровадження Проекту, за формою та змістом задовільний для Банку, який повинен бути розроблений Установою, що впроваджує Проект, і наданий Банкові, і цей план впровадження Проекту може час від часу змінюватись Установою, що впроваджує Проект, за попередньої письмової згоди Банку.

"Дорожня карта" 

означає план, розклад та графік Корпоратизації, що охоплюватимуть пропозиції стосовно необхідних змін до чинного законодавства України, така дорожня карта повинна бути прийнятна для Банку та Позичальника.

"Державний бюджет" 

означає річний бюджет Позичальника, прийнятий Парламентом України (Верховною Радою України) згідно з бюджетним законодавством Позичальника. 

"Установчі документи" 

означає установчі документи Установи, що впроваджує Проект.

"Субкредитна угода" 

означає кредитну угоду, за формою та змістом задовільну для Банку, яка повинна бути укладена між Установою, що впроваджує Проект, НКРЕ, Міністерством палива та енергетики Позичальника та Міністерством фінансів Позичальника відповідно до пункту "a" розділу 3.01, до такої кредитної угоди час від часу можуть уноситися зміни. 

"Дослідження системи
формування тарифів" 

 
означає дослідження української системи формування тарифів передачі електроенергії для підтримання НКРЕ в практичній роботі
з перегляду методики розрахунку тарифів передачі. 

"Український центральний
розподільчий рахунок" 

 
означає рахунки Оптового ринку електроенергії. 

"Оптовий
ринок електроенергії" 

 
означає Оптовий ринок електроенергії Позичальника, функціонування якого підтримується Державним підприємством "Енергоринок" згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2000 року
N 755
, функції якого визначені Законом України "Про електроенергетику"
від 16 жовтня 1997 року N 575/97-ВР
, Договором між Членами Оптового ринку електричної енергії України та іншими законодавчими й регулятивними документами Позичальника. 

"Консультант з підготовки
дослідження інтеграції
вітроенергетичних потужностей" 

 
означає консультанта, який фінансується за рахунок ґрантових коштів, залучених Банком, за умови наявності таких коштів, цей консультант наймається Установою, що впроваджує Проект, для надання їй допомоги у вивченні пропускної спроможності мережі стосовно приєднання вітрових генеруючих потужностей, і цей консультант повинен бути прийнятний для Банку.

Розділ 1.03. Тлумачення

У цій Угоді посилання на певну статтю, розділ чи доповнення повинно, якщо не зазначено іншого, тлумачитися виключно як посилання на цю статтю, розділ чи доповнення до цієї Угоди.

Стаття II. ОСНОВНІ УМОВИ КРЕДИТУ

Розділ 2.01. Сума та Валюта

a. Банк погоджується надати Позичальнику на умовах, які викладено або на які є посилання в цій Угоді, суму в сто сімдесят п'ять мільйонів євро (175000000 євро).

Розділ 2.02. Інші фінансові умови Кредиту

a. Мінімальною сумою вибірки є сто тисяч євро (100000 євро).

b. Мінімальною сумою дострокової сплати є п'ять мільйонів євро (5000000 євро).

c. Мінімальною сумою анулювання є п'ятсот тисяч євро (500000 євро).

d. Датами Виплати відсотків є 20 квітня та 20 жовтня кожного року.

e. 1. Позичальник повинен виплачувати Кредит двадцятьма чотирма (24) рівними (або максимально рівними) піврічними внесками 20 квітня та 20 жовтня кожного року, причому першою Датою погашення Кредиту є 20 квітня 2014 року, а останньою Датою погашення Кредиту є 20 жовтня 2025 року.

2. Незважаючи на зазначене вище, у випадку, коли i) Позичальник не вибирає повної суми Кредиту до першої Дати погашення Кредиту, визначеної в цьому пункті "e" розділу 2.02, та ii) Банк відстрочує Останню дату надання, зазначену у викладеному нижче пункті "f" розділу 2.02, до дати, яка випадає після такої першої Дати погашення Кредиту, тоді розмір кожної вибірки, здійсненої на Дату погашення Кредиту або після неї, повинен бути розподілений для погашення на рівні частини для кількох Дат погашення Кредиту, які випадають після дати такої вибірки (при цьому Банк корегує розподілені суми так, щоб кожного разу отримувати цілі числа). Банк час від часу повідомляє Позичальнику про такі розподіли.

f. Останньою датою надання повинна бути дата через 3,5 роки після дати цієї Угоди або така пізніша дата, яку Банк може на власний розсуд призначити й повідомити Позичальнику. Якщо до Наявної суми Кредиту чи будь-якої її частини застосовується Фіксована відсоткова ставка й Банк відстрочує Останню дату надання, то Позичальник негайно сплачує Банкові таку суму Вартості зміни умов, яка буде час від часу письмово повідомлена Банком Позичальнику.

g. Ставка Комісії за зобов'язання становить 0,5 % річних.

h. До Кредиту застосовується Плаваюча відсоткова ставка. Незважаючи на зазначене вище, Позичальник може як альтернативу сплаті за Плаваючою відсотковою ставкою на весь Кредит чи будь-яку його частину, що підлягає сплаті на той момент, вибрати сплату Фіксованої відсоткової ставки на таку частину Кредиту відповідно до пункту "с" розділу 3.04 "Стандартних положень та умов".

Розділ 2.03. Вибірки

a. Надана Сума може час від часу вибиратися відповідно до положень доповнення 2 на фінансування 1) здійснених витрат (або, якщо Банк погодиться, витрат, які повинні бути здійснені) у розмірі обґрунтованої вартості товарів, робіт і послуг, необхідних для Проекту за Категорією 1 й 2) Одноразової комісії за відкриття Кредиту.

b. Позичальник цим уповноважує Банк здійснити вибірку з Наданої Суми на суму, що відповідає Категорії 2 додатка до доповнення 2, яка належить до сплати Банкові, та сплатити таку суму від імені Позичальника.

Розділ 2.04. Уповноважений представник для вибірок

Міністр палива та енергетики Позичальника та Міністр фінансів Позичальника, які діють разом (або через осіб, призначених кожним таким Міністром) призначаються Уповноваженим представником Позичальника для здійснення будь-яких дій, які необхідні або дозволені відповідно до положень пункту "a" розділу 2.03 та відповідно до положень розділів 3.01 і 3.02 "Стандартних положень та умов".

Стаття III. ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Розділ 3.01. Інші позитивні зобов'язання за Проектом

На додаток до загальних зобов'язань, викладених у статтях IV та V "Стандартних положень та умов", Позичальник повинен, якщо з Банком не погоджено іншого:

a) надати Установі, що впроваджує Проект, кошти Кредиту на прийнятних для Банку умовах відповідно до Субкредитної угоди;

b) реалізовувати свої права в рамках Субкредитної угоди таким чином, щоб забезпечити захист інтересів Позичальника та Банку, дотримуватися положень цієї Угоди та досягти цілей, для яких цей Кредит надано;

c) докласти всіх зусиль для надання можливості Установі, що впроваджує Проект, виконувати всі її зобов'язання в рамках Проектної угоди;

d) уживати або забезпечити вжиття всіх заходів НКРЕ та іншими державними органами, необхідних для того, щоб надходження, одержувані Установою, що впроваджує Проект, за встановленими нею тарифами були достатніми для вчасного виконання її зобов'язань згідно із Субкредитною угодою без залучення прямих субсидій з Державного бюджету;

e) уживати всіх заходів, необхідних для забезпечення виконання Установою, що впроваджує Проект, усіх її зобов'язань у рамках Проектної угоди, у тому числі без обмежень її зобов'язань стосовно:

1) створення Групи управління Проектом й керування нею, як передбачено в розділі 2.03 Проектної угоди;

2) закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках Проекту, як передбачено в розділі 2.04 Проектної угоди;

3) природоохоронних та соціальних питань, як передбачено в розділі 2.05 Проектної угоди;

4) відкриття й підтримання Рахунка обслуговування боргу, як передбачено в розділі 2.06 Проектної угоди;

5) відкриття й підтримання Місцевого рахунка Проекту, як передбачено в розділі 2.07 Проектної угоди;

6) залучення та використання послуг консультантів, що допомагатимуть у реалізації Проекту, як передбачено в розділі 2.08 Проектної угоди;

7) підготовки та подання звітів з питань, які стосуються Проекту й діяльності Установи, що впроваджує Проект, як передбачено в розділі 2.09 Проектної угоди;

8) ведення процедур, обліку та рахунків, підготовки, аудиту й подання Банкові своїх фінансових звітів, а також будь-якої іншої відповідної інформації стосовно Проекту чи роботи Установи, що впроваджує Проект, як передбачено в розділі 3.01 Проектної угоди, а також

9) дотримання всіх зобов'язань, які стосуються фінансових та операційних аспектів Проекту й Установи, що впроваджує Проект, як передбачено в розділах 3.02, 3.03 й 3.04 Проектної угоди;

f) забезпечити, щоб Установа, що впроваджує Проект, залишалась у державній власності Позичальника й не була безпосередньо або опосередковано у власності Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" чи будь-якої іншої державної компанії;

g) здійснити розробку та почати впровадження Кодексу електричних мереж до 30 червня 2011 року;

h) докласти всіх зусиль для затвердження процедур, необхідних у рамках Кіотського протоколу для забезпечення можливості Установі, що впроваджує Проект, реєстрації зниження викидів парникових газів у результаті реалізації Проекту протягом періоду дії Кіотського протоколу від 2008 року до 2012 року;

i) докласти всіх зусиль для затвердження процедур, необхідних у рамках Кіотського протоколу, для надання можливості Позичальнику брати участь у схемах торгівлі пізніми вуглецевими кредитами;

j) уживати або забезпечити вжиття всіх заходів, необхідних для сприяння Установі, що впроваджує Проект, в одержанні всіх дозволів або ліцензій для будівництва в рамках Проекту;

k) проаналізувати всі заходи, рекомендовані як відповідні Консультантом з Корпоратизації стосовно Корпоратизації Установи, що впроваджує Проект, й економічне обґрунтування таких рекомендацій;

l) розробити й упровадити Дорожню карту;

m) уживати або забезпечити вжиття всіх необхідних заходів для забезпечення Корпоратизації Установи, що впроваджує Проект, у межах двох років з дати набрання чинності цією Угодою або в будь-який інший період, погоджений у Дорожній карті. Для уникнення сумнівів розуміється, що Установи, що впроваджує Проект, приватизовано не буде;

n) докласти всіх зусиль для підтримки НКРЕ для внесення вдосконалень до методики розрахунку тарифів з використанням рекомендацій консультанта, що містяться в Дослідженні системи формування тарифів, з метою ініціювання та реалізації реформ системи формування тарифів на електроенергію, які повинні дозволити Установі, що впроваджує Проект, здійснити необхідні інвестиції та підвищити їхню ефективність;

o) уживати або забезпечити вжиття всіх додаткових заходів, необхідних для надання відповідних коштів для завершення Проекту, у тому числі, зокрема, шляхом:

1) переоцінки, та, за необхідності, перегляду політики оподаткування та дивідендів стосовно Установи, що впроваджує Проект, та застосування таких податків і дивідендів стосовно платежів усіх коштів, які повинні сплачуватися за Субкредитною угодою, та всіх капітальних витрат, пов'язаних з Проектом;

2) надання дозволу Установі, що впроваджує Проект, списання дебіторської заборгованості відповідно до стандартної практики галузі та законодавства Позичальника;

3) підтримання Установи, що впроваджує Проект, у реструктуризації її боргу згідно з відповідним законодавством, що буде чинним на момент такої реструктуризації;

4) підтримання та заохочення відповідних державних компаній до погашення будь-якого несплаченого боргу Установи, що впроваджує Проект, протягом періоду, прийнятного для Банку, та ненадання дозволу на створення будь-якої додаткової заборгованості;

5) забезпечення, щоб кошти, які перераховуються з українського Центрального розподільчого рахунка Установі, що впроваджує Проект, завжди розподілялися згідно з українським законодавством та алгоритмом, який є застосовним на час такого розподілу, такий алгоритм не повинен суттєво змінюватися без попереднього схвалення Банку, а також

p) забезпечувати прозорість і справедливість розрахунків на Оптовому ринку електроенергії та надавати Банку на його обґрунтовану вимогу доступ до всієї інформації та статистичних даних, що стосуються процесу розрахунків на Оптовому ринку електроенергії з Установою, що впроваджує Проект.

Розділ 3.02. Негативні зобов'язання за Проектом

На додаток до загальних зобов'язань, викладених у статтях IV й V "Стандартних положень та умов", Позичальник не повинен робити викладеного нижче, якщо Банк не погодиться на інше:

a) переуступати, змінювати, скасовувати або анулювати будь-якого положення Субкредитної угоди;

b) обкладати будь-якими податками іноземних консультантів, які залучатимуться Банком або Установою, що впроваджує Проект, для впровадження Проекту й фінансуватимуться з коштів Кредиту або Субкредиту, а також

c) здійснювати будь-яких заліків зустрічних вимог, конфіскації чи накладення арешту ні на Рахунок обслуговування боргу, ні на Місцевий рахунок Проекту.

Стаття IV. ПРИЗУПИНЕННЯ. ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ. АНУЛЮВАННЯ

Розділ 4.01. Призупинення

Наведене нижче визначено для цілей підпункту "xvii" пункту "a" розділу 7.01 "Стандартних положень та умов":

a) законодавчі та інші нормативно-правові акти, чинні стосовно енергетичної галузі на території Позичальника, змінено або їхню дію призупинено, анульовано, скасовано чи здійснено відмову від них таким чином, що це, на думку Банку, має суттєвий негативний вплив на Проект або Установу, що впроваджує Проект;

b) Статутні документи змінено, призупинено, скасовано, відкликано чи анульовано;

c) контроль над Установою, що впроваджує Проект, передано стороні, іншій, ніж Позичальник;

d) Установа, що впроваджує Проект, не змогла виконати будь-яких з її зобов'язань у рамках Субкредитної угоди або

e) борг Позичальника згідно із Фінансовою угодою ЄІБ не сплачено у визначений строк, чи будь-яке невиконання зобов'язань сталося згідно з положеннями Фінансової угоди ЄІБ і таке невиконання зобов'язань продовжується після будь-якого застосовного пільгового періоду, чи борг Позичальника за Фінансовою угодою ЄІБ стає таким, що підлягає достроковій оплаті, або таким, що сплачується на вимогу.

Розділ 4.02. Дострокове погашення

Наведене нижче визначено для цілей пункту "f" розділу 7.06 "Стандартних положень та умов": виникнення будь-якої події, визначеної в розділі 4.01.

Стаття V. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ

Розділ 5.01. Умови, що передують набранню чинності

Наведені нижче умови визначено як додаткові умови набрання чинності цією Угодою та Проектною угодою для цілей пункту "c" розділу 9.02 "Стандартних положень та умов":

a) Субкредитну угоду, прийнятну для Банку за формою та змістом, укладено й вручено, та виконано всі умови, що передують набранню нею чинності або виникненню права Установи, що впроваджує Проект, робити вибірки за нею, за винятком набрання чинності цією Угодою;

b) Проектну угоду, за формою та за змістом прийнятну для Банку, укладено й вручено, та виконано всі умови, що передують набранню нею чинності, зокрема з погляду викладених нижче зобов'язань, які в ній зазначені:

1) Інформаційний лист відповідним чином підготовлений Установою, що впроваджує Проект, і переданий Банкові;

2) Установа, що впроваджує Проект, надала Банкові План впровадження Проекту, прийнятний для Банку, а також

3) Установа, що впроваджує Проект, створила Групу управління Проектом, і залучено Консультанта ГУП;

c) проект закону, який започатковує впровадження ринку двосторонніх контрактів як складової процесу реформування Оптового ринку електроенергії, подано до Парламенту України (Верховної Ради України) для затвердження;

d) Банк отримав прийнятні для нього докази того, що Дорожню карту створено;

e) Банк отримав прийнятні для нього докази, що Кодекс електричних мереж подано відповідним органам для затвердження;

f) Банк отримав прийнятні для нього докази, що Установа, що впроваджує Проект, здійснила структурні зміни для підтримки ринку двосторонніх контрактів як складової процесу реформування Оптового ринку електроенергії;

g) Банк отримав прийнятні для нього докази, що детальні операційні процедури функціонування балансуючого ринку розроблено, а також

h) Банк отримав прийнятні для нього докази, що Установа, що впроваджує Проект, найняла Консультанта з підготовки дослідження інтеграції вітроенергетичних потужностей.

Розділ 5.02. Юридичні висновки

a. Для цілей пункту "а" розділу 9.03 "Стандартних положень та умов" юридичний висновок або висновки від імені Позичальника надаються:

Наведене нижче визначено як додаткову інформацію, яку повинно бути включено до таких висновків для подання Банкові: Кредитна угода та Субкредитна угода належним чином дозволені або ратифіковані, укладені від імені Позичальника та є дійсними юридичними зобов'язаннями Позичальника, які можуть бути примусово здійснені в судовому порядку відповідно до їхніх умов.

b. Для цілей пункту "c" розділу 9.03 "Стандартних положень та умов" юридичний висновок або висновки надаються від імені Установи, що впроваджує Проект, керівником Юридичного департаменту Установи, що впроваджує Проект, й наведене нижче визначено як додаткову інформацію, яку повинно бути включено до такого висновку чи висновків для подання Банкові: Субкредитна угода належним чином дозволена або ратифікована, укладена та представлена від імені Установи, що впроваджує Проект, та є дійсним юридичним зобов'язанням Установи, що впроваджує Проект, яке може бути примусово здійснено в судовому порядку відповідно до її умов.

Розділ 5.03. Припинення через ненабрання чинності

Дату, що настає через 180 днів після дати цієї Угоди, визначено для цілей розділу 9.04 "Стандартних положень та умов".

Стаття VI. РІЗНЕ

Розділ 6.01. Поправки

Поправки до цієї Угоди здійснюються згідно з розділом 10.03 "Стандартних положень та умов" Банку. Поправки набирають чинності в спосіб, визначений в Угоді про внесення поправок, яка повинна бути підписана Позичальником та Банком.

Розділ 6.02. Повідомлення

Для цілей розділу 10.01 "Стандартних положень та умов" наводяться такі адреси:

Для Позичальника:

Міністерство фінансів України
вул. Грушевського Михайла, 12/2
м. Київ, 01008
Україна

До уваги: Міністра фінансів

Факс:              (38044) 277-54-87
Телекс:           (38044) 277-54-88

Для Банку:

European Bank for Reconstrucrion and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom

До уваги: Operation Administration Unit

Факс:              +44-20-7338-6100 

На посвідчення чого сторони цієї Угоди, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, розпорядилися підписати цю Угоду в шести примірниках й офіційно вручити її в м. Київ, Україна, станом на дату й рік, які вперше зазначено вище.

УКРАЇНА

Представник:          (Підпис) (Печатка)

Ім'я: Ю. А. Бойко

Посада: Міністр палива та енергетики 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Представник:         (Підпис) (Печатка)

Ім'я: Варел Фрімен

Посада: Перший віце-президент 

 

ОПИС ПРОЕКТУ

1. Метою цього Проекту є надання допомоги Позичальнику в підвищенні ефективності, якості й надійності виробництва та передачі електроенергії в південних регіонах Позичальника, що зменшить втрати й дозволить постачання з наявних надлишкових генеруючих потужностей у Запорізькій області Позичальника. Проект також повинен зменшити залежність Позичальника від імпортованого палива.

2. Проект складається з викладених нижче частин з урахуванням змін до них, про які Банк та Позичальник часу від часу можуть домовлятися:

частини A: Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська (завдовжки приблизно 190 км), у тому числі ремонтно-експлуатаційного пункту й волоконно-оптичної лінії зв'язку;

частини B: Будівництво підстанції 750 кВ "Каховська" з установкою першого та другого автотрансформатора, у тому числі автоматизованої системи управління технологічним процесом, будівництво с. Нові Лагері та житлового будинку в м. Таврійськ;

частини C: Будівництво дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська-Островська (завдовжки приблизно 27 км), у тому числі реконструкція підстанції 330 кВ "Островська", заміна пристроїв релейного захисту й автоматики, зв'язку на підстанції "Новокаховська", спорудження загальнопідстанційного пункту керування на підстанції "Новокаховська", прокладання волоконно-оптичної лінії зв'язку Новокаховська-Каховська;

частини D: Будівництво дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ Новокаховська-Херсонська (завдовжки приблизно 16 км), у тому числі реконструкція підстанції 330 кВ "Херсонська", прокладання волоконно-оптичної лінії зв'язку Каховська-Херсонська;

частини E: Інженер Кредитора;

частини F: Консультант ГУП.

3. Передбачається, що Проект буде виконано до 31 грудня 2014 року.

 

 КАТЕГОРІЇ ТА ВИБІРКИ

1. У доданій до цього доповнення таблиці встановлено Категорії, суму Кредиту, яка виділяється на кожну Категорію, та відсоткову частку витрат, яка фінансується в кожній Категорії.

2. Банк має право від імені Позичальника здійснювати Вибірки коштів на здійснення собі виплати Одноразової комісії за відкриття Кредиту як і коли належить. Банк повідомлятиме Позичальникові в письмовій формі про будь-яку таку сплату Одноразової комісії за відкриття Кредиту протягом п'яти Робочих днів.

 

Категорія 

Сума Кредиту, яка виділяється
у Валюті Кредиту
 

Відсоткова частка витрат, яка фінансується 

1. Роботи, товари та послуги для частин A, B, C, D, E та F Проекту, як визначено в доповненні 1 

173,27 млн 

100 % суми контракту без урахування будь-яких податків 

2. Одноразова комісія
за відкриття Кредиту 

1,73 млн 

100 % кредитне фінансування 

Усього 

175 млн 

100 % 

____________

Опрос