Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики и Управлением по стандартизации, метрологии и испытаниям Словацкой Республики в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 28.10.2010
Утратил силу

УГОДА
про співробітництво між Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Управлінням зі стандартизації, метрології та випробувань Словацької Республіки у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.10.2010 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 28.10.2010 р.

Угода втратила чинність
(згідно з Угодою
 від 3 вересня 2013 року)

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Управління зі стандартизації, метрології та випробувань Словацької Республіки (далі - "Сторони"),

з метою активізації співробітництва у сфері технічного регулювання між Сторонами,

враховуючи, що Словацька Республіка є членом Європейського Союзу,

розуміючи важливість захисту довкілля, людського життя і здоров'я,

беручи до уваги взаємні переваги від розвитку співробітництва у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності,

домовилися про наступне:

Стаття 1

Сторони, беручи до уваги взаємні інтереси та згідно із законодавством своїх держав, будуть розвивати та сприяти співробітництву в таких сферах:

1. Обмін інформацією з питань підготовки та застосування законодавства, технічних регламентів та інших нормативних документів у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності у державах Сторін;

2. Обмін інформацією щодо органів з сертифікації та випробувальних лабораторій Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики та уповноважених органів з оцінки відповідності Словацької Республіки з метою створення умов для встановлення співробітництва та взаємного визнання результатів випробувань та документів, які підтверджують відповідність згідно з чинним законодавством Сторін;

3. Реалізація спільних проектів з розробки, вдосконалення та співставлення національних та використовуваних еталонів одиниць фізичних величин та обмін результатами досліджень з метою збереження національних еталонів;

4. Організація співробітництва між уповноваженими органами з оцінки відповідності України та компетентними органами з оцінки відповідності Словацької Республіки на основі додаткових угод, укладених між ними, з метою просування українських товарів на єдиний внутрішній ринок Європейського Союзу та європейських товарів на ринок України;

5. Взаємне інформування щодо тренінгів, семінарів та інших професійних освітніх заходів, що організовуються Сторонами у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності;

6. Взаємодопомога у обміні досвідом та професійними матеріалами на взаємовигідній основі у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності.

Стаття 2

Сторони забезпечуватимуть конфіденційність документів та інформації, отриманих у рамках цієї Угоди. Така інформація може бути передана третій стороні винятково за згоди Сторони, що надає цю інформацію, якщо інше не передбачено законодавством Сторони.

Стаття 3

Фінансування співробітництва в рамках цієї Угоди буде здійснюватися за рахунок Сторін.

У разі необхідності Сторони залучатимуть по можливості ресурси в рамках проектів технічної допомоги, у тому числі таких, що фінансуються ЄС.

Стаття 4

Ця Угода не буде впливати на права та обов'язки Сторін, що реалізуються у рамках інших міжнародних договорів та організацій, учасницями яких є Сторони.

Стаття 5

Спірні питання, пов'язані з тлумаченням та застосуванням цієї Угоди будуть вирішуватися шляхом взаємних консультацій та переговорів.

Стаття 6

За попередньою домовленістю Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни або доповнення.

Зміни та доповнення можуть бути внесені шляхом підписання протоколів, що будуть невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 7

1. Ця Угода укладається терміном на 5 років та набирає чинності з дати її підписання Сторонами;

2. Дію цієї Угоди буде автоматично продовжено на 5 років, якщо жодна зі Сторін не припинить її дію, письмово повідомивши іншу Сторону не менше, ніж за 6 місяців, про свій намір припинити дію цієї Угоди;

3. Після набрання чинності цієї Угоди Угода між Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Управлінням зі стандартизації, метрології та випробувань Словацької Республіки про співробітництво в галузі стандартизації, оцінки відповідності, метрології та якості, підписана 25 січня 2006 року в м. Києві, Україна, припинить дію;

4. Припинення дії цієї Угоди не вплине на чинність та тривалість проектів у рамках Угоди, що були ініційовані до моменту припинення цієї Угоди.

5. Ця Угода не скасовує права та обов'язки Сторін, що випливають з інших угод та договорів, укладених між ними, а також між ними та третіми сторонами.

Вчинено в м. Братислава "28" жовтня 2010 року у двох примірниках, кожний українською, словацькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За
Державний комітет
України з питань технічного
регулювання та споживчої
політики
 

За
Управління зі стандартизації,
метрології та випробувань
Словацької Республіки
 

Опрос