Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области архивного дела

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 28.10.2010

УГОДА
між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі архівної справи

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.10.2010 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 28.10.2010 р.

Міністерство закордонних справ України та Міністерство закордонних справ Азербайджанської Республіки, далі - "Сторони",

керуючись положеннями "Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Азербайджанською Республікою", підписаного 16 березня 2000 р. у місті Баку,

беручи до уваги дух дружби та співробітництва, що традиційно існують в українсько-азербайджанських відносинах,

виходячи з прагнення розширювати в Україні та в Азербайджанській Республіці знання з історії дружніх відносин між двома країнами і сприяти зміцненню довіри між ними,

вважаючи, що одним з найкращих засобів досягнення цього результату є полегшення доступу до архівних документів, зокрема, до документів зовнішньополітичних архівів,

визнаючи значущість архівів, які вони мають,

бажаючи розвивати взаємовигідне співробітництво в галузі архівної справи,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони в межах своєї компетенції будуть розвивати співробітництво між їхніми архівними підрозділами на основі взаємності, з дотриманням законодавства двох держав у тісній взаємодії з державними архівними службами своїх країн.

Стаття 2

Сторони будуть проводити регулярний обмін інформацією про наявність відкритих для доступу дослідників дипломатичних документів в своїх архівах і про порядок доступу вчених до архівної документації.

Стаття 3

Сторони будуть співпрацювати і надавати одна одній сприяння у виявленні та копіюванні архівних документів з тематики, що цікавить іншу Сторону. Фінансові витрати на проведення таких робіт будуть відшкодовуватися за рахунок Сторони, на прохання якої вони проводяться.

Стаття 4

Сторони будуть обмінюватися на взаємній основі наявними у них архівознавчими науково-методичними виданнями та довідковою літературою з архівних питань, а також публікаціями архівних документів.

Стаття 5

Сторони будуть сприяти виявленню у своїх архівах документів з історії іншої сторони, а також обмінюватися копіями цих документів на основі взаємності або використовуючи іншу договірну форму компенсації витрат.

Стаття 6

Сторони будуть розвивати і удосконалювати обмін досвідом в архівній справі та проводити консультації спеціалістів-архівістів і вчених-архівознавців.

Конкретні умови проведення таких консультацій будуть визначатися за домовленістю між Сторонами.

Стаття 7

Сторони будуть здійснювати спільні публікації архівних документів та організовувати документальні виставки з історії відносин між їхніми країнами. Фінансові та інші умови такого співробітництва визначаються окремою домовленістю між Сторонами.

Стаття 8

Сторони будуть проводити консультації у випадках, коли офіційні публікації архівних дипломатичних документів з питань двосторонніх відносин можуть зачіпати інтереси однієї з них.

Стаття 9

Ця Угода набирає чинності з дати підписання і укладається на 5 (п'ять) років.

Якщо жодна із Сторін, не пізніше ніж за 6 (шість) місяців до закінчення зазначеного строку, письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди, вона автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди.

Вчинено в м. Київ "28" жовтня 2010 року у двох примірниках, кожний українською, азербайджанською і російською мовами, при цьому усі тексти мають однакову силу.

У випадках розбіжностей у тлумаченні і застосуванні цієї Угоди буде використовуватися текст російською мовою.

 

За Міністерство
закордонних справ
України
 

За Міністерство
закордонних справ
Азербайджанської Республіки
 

Опрос