Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции Украины и Министерством юстиции Республики Македония

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 03.11.2010

УГОДА
про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Македонія

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 03.11.2010 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 03.11.2010 р.

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Республіки Македонія, далі "Сторони"

Розуміючи важливість міжнародного та регіонального співробітництва;

Бажаючи укріпити та поглибити співробітництво у сфері юстиції;

Висвітлюючи потребу конструктивного внеску до процесу європейської інтеграції обох держав;

Беручи до уваги сумісність правових систем;

Розглядаючи взяті міжнародні зобов'язання, національну та правову системи;

З метою подальшого стимулювання співробітництва;

Домовились про таке:

Стаття 1

Сторони, у межах своєї компетенції та відповідно до умов та процедур, передбачених цією Угодою, здійснюватимуть співробітництво у сфері юстиції та сприятимуть обміну досвідом у таких напрямках:

a) розвиток систем юстиції відповідно до права ЄС;

b) приведення національного законодавства держав Сторін у відповідність до норм міжнародного права;

c) запобігання корупції;

d) модернізація пенітенціарної системи;

e) підвищення кваліфікаційного рівня фахівців міністерства юстиції;

f) інших напрямках за умови, що вони відповідатимуть цілям та завданням Сторін.

Стаття 2

Реалізація положень цієї Угоди відбуватиметься таким чином:

a) обмін візитами керівного складу міністерств, а також обмін експертами;

b) організація семінарів, круглих столів та конференцій з питань, що становлять спільний інтерес;

c) обмін правовими документами, у яких зацікавлені Сторони;

d) обмін інформацією щодо законопроектів та інших нормативно-правових актів.

Стаття 3

В рамках імплементації напрямів співробітництва, передбачених цією Угодою, Сторони періодично визначатимуть форми співробітництва, фінансові та організаційні питання щодо реалізації цієї Угоди.

Стаття 4

У рамках цієї Угоди Сторони використовуватимуть мову, прийнятну для обох Сторін.

Стаття 5

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.

Дія Угоди може бути припинена через шість місяців з дня отримання дипломатичними каналами письмового повідомлення про наміри однієї зі Сторін припинити дію цієї Угоди.

Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою Сторін у формі додатків до неї, які становлять її невід'ємну частину.

Вчинено у м. Київ "3" листопада 2010 року, у двох примірниках, кожний українською, македонською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди текст англійською мовою матиме переважну силу.

 

За Міністерство юстиції
України
 

За Міністерство юстиції
Республіки Македонія
 

Опрос