Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Черногории о взаимных поездках граждан

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 15.06.2010

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про взаємні поїздки громадян

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.06.2010 р.*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 02.09.2010 р. ** 
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 24.10.2010 р.

Кабінет Міністрів України та Уряд Чорногорії (далі - "Договірні Сторони"),

прагнучи подальшого розвитку дружніх відносин та співробітництва між двома державами,

бажаючи спростити режим взаємних поїздок своїх громадян між двома державами,

домовилися про таке:

Стаття 1

(1) Громадяни держав Договірних Сторін, які користуються дійсними документами, передбаченими в Додатках 1 і 2 до цієї Угоди, мають право в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати на території держави іншої Договірної Сторони без віз терміном до 90 (дев'яноста) днів протягом ста восьмидесяти днів (180) з дати першого в'їзду.

(2) Термін перебування, передбачений в пункті (1) цієї статті, може бути збільшений відповідно до національного законодавства кожної з Договірних Сторін.

Стаття 2

(1) Громадяни держав Договірних Сторін, які бажають перебувати на території держави іншої Договірної Сторони більше ніж 90 (дев'яносто) днів, мають звернутися до дипломатичних представництв і консульських установ іншої Договірної Сторони для оформлення відповідних віз.

(2) Положення статті 1 (1) цієї Угоди не застосовуються до громадян держави однієї Договірної Сторони, які в'їжджають на територію держави іншої Договірної Сторони з метою працевлаштування.

(3) Компетентні органи однієї Договірної Сторони скасовують всі збори щодо оформлення віз для громадян держави іншої Договірної Сторони.

Стаття 3

Громадяни держави однієї Договірної Сторони можуть в'їжджати та виїжджати з території держави іншої Договірної Сторони через міжнародні пункти пропуску через державний кордон.

Стаття 4

Під час перетину державного кордону громадяни держав Договірних Сторін зобов'язуються дотримуватися правил і процедур, встановлених чинним внутрішнім законодавством іншої держави Договірної Сторони.

Стаття 5

Ця Угода не обмежує право кожної з держав Договірних Сторін відмовити у в'їзді або зменшити термін перебування на її території громадян держави іншої Договірної Сторони відповідно до внутрішнього законодавства кожної з держав Договірних Сторін.

Стаття 6

(1) Громадяни держави однієї Договірної Сторони, у випадку втрати документів, передбачених в Додатках 1 і 2 до цієї Угоди, на території держави іншої Договірної Сторони, мають негайно повідомити про це компетентні органи держави цієї іншої Договірної Сторони. В такому випадку компетентні органи видають довідку, що підтверджує втрату документів.

(2) Дипломатичні представництва або консульські установи держав Договірних Сторін мають видати своїм громадянам, які зазначені в пункті (1) цієї статті, новий дійсний документ для виїзду за кордон.

Стаття 7

Договірні Сторони мають дипломатичними каналами повідомити одна одну про зміни порядку в'їзду, перебування, проїзду транзитом або виїзду не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до набрання такими змінами чинності.

Стаття 8

Договірні Сторони можуть за взаємною згодою вносити зміни і доповнення до цієї Угоди шляхом підписання окремих Протоколів. Ці Протоколи є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 9

Спори, що виникають при тлумаченні, застосуванні або імплементації положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Договірними Сторонами.

Стаття 10

(1) Кожна з Договірних Сторін з міркувань національної безпеки, захисту громадського порядку та здоров'я громадян може тимчасово зупинити повністю або частково дію положень цієї Угоди.

(2) Одна з Договірних Сторін протягом 72 годин дипломатичними каналами повідомляє іншу Договірну Сторону про своє рішення зупинити дію цієї Угоди, передбачене частиною першою цієї статті.

Стаття 11

(1) До набрання цією Угодою чинності компетентні державні органи Договірних Сторін дипломатичними каналами обмінюються зразками документів, зазначених в Додатках 1 і 2 до цієї Угоди, включаючи відомості щодо їх застосування.

(2) У випадку введення нових документів, дійсних для виїзду за кордон, або у випадку внесення змін до дійсних документів, зазначених в Додатках 1 і 2 до цієї Угоди, компетентні державні органи Договірних Сторін повідомляють один одного і передають зразки нових або змінених документів не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати запровадження цих змін.

Стаття 12

(1) Ця Угода набирає чинності на тридцятий день з дати отримання останнього повідомлення, в якому Договірні Сторони повідомляють одна одну про виконання усіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

(2) Ця Угода укладається на невизначений термін. Договірні Сторони можуть в будь-який час денонсувати цю Угоду. В такому випадку Угода припиняє дію через 90 (дев'яносто) днів з дати отримання дипломатичними каналами однією із Договірних Сторін письмового повідомлення про намір іншої Сторони припинити дію цієї Угоди.

Вчинено в м. Будва "15" червня 2010 року у двох оригінальних примірниках, кожний українською, чорногорською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 року N 1189-р уповноважено заступника Міністра закордонних справ Майка Віктора Анатолійовича підписати зазначену Угоду.

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 року N 793 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2407).

 

За Кабінет Міністрів
України
 

За Уряд Чорногорії 

 

ДО УГОДИ
МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ ЧОРНОГОРІЇ ПРО ВЗАЄМНІ ПОЇЗДКИ ГРОМАДЯН

Перелік документів, що видаються громадянам України для в'їзду, виїзду та перебування в Чорногорії:

1. дипломатичний паспорт України;

2. службовий паспорт України;

3. паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

4. проїзний документ дитини;

5. посвідчення особи моряка (за наявності запису у судновій ролі або витягу з неї);

6. посвідчення члена екіпажу повітряного судна (за наявності запису в польотному завданні або виписки з нього);

7. свідоцтво на повернення в Україну (тільки для повернення в Україну).

 

ДО УГОДИ
МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ ЧОРНОГОРІЇ ПРО ВЗАЄМНІ ПОЇЗДКИ ГРОМАДЯН

Перелік документів, що видаються громадянам Чорногорії для в'їзду, виїзду та перебування в Україні:

1. паспорт;

2. дипломатичний паспорт;

3. службовий паспорт;

4. посвідчення особи моряка;

5. посвідчення члена екіпажу повітряного судна;

6. свідоцтво на повернення до Чорногорії.

____________

Опрос